Vốn Hóa Thị Trường:

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - ngày 14, tháng 07, năm 2013

Vốn Hóa Thị Trường:
Giá:
Khối lượng (24 giờ):
# Tên Biểu tượng Vốn Hóa Thị Trường Giá Lượng tiền lưu thông % 1 giờ % 24 giờ % 7 ngày
1 Bitcoin BTC
Bitcoin
BTC $1,095,806,163 $96.02 11,412,053 -0.14% 5.56% 41.00%
2 Litecoin LTC
Litecoin
LTC $55,146,905 $2.84 19,417,662 -0.15% 3.50% 16.20%
3 Namecoin NMC
Namecoin
NMC $3,236,596 $0.539528 5,998,943 -0.17% 4.78% 24.07%
4 Peercoin PPC
Peercoin
PPC $2,882,814 $0.146909 19,623,142 -0.02% 3.52% 13.61%
5 Novacoin NVC
Novacoin
NVC $1,257,772 $4.07 309,058 -0.16% 7.33% 48.95%
6 Feathercoin FTC
Feathercoin
FTC $847,667 $0.085121 9,958,401 -0.18% 4.99% 17.08%
7 Terracoin TRC
Terracoin
TRC $506,616 $0.159467 3,176,937 -0.22% 4.45% -9.74%
8 Devcoin DVC
Devcoin
DVC $346,993 $0.000071 4,865,083,457 -0.48% 3.22% 38.69%
9 Freicoin FRC
Freicoin
FRC $273,830 $0.012179 22,483,949 -0.47% 2.20% 53.00%
10 Digitalcoin DGC
Digitalcoin
DGC $269,383 $0.057069 4,720,336 -0.31% 6.05% 212.34%
11 Primecoin XPM
Primecoin
XPM $181,944 $0.316382 575,076 -2.62% -4.28% ?
12 WorldCoin WDC
WorldCoin
WDC $115,364 $0.010518 10,968,690 -0.60% 9.50% 101.62%
13 Yacoin YAC
Yacoin
YAC $96,897 $0.022349 4,335,556 -0.13% 5.63% 4.10%
14 Phoenixcoin PXC
Phoenixcoin
PXC $92,322 $0.028960 3,187,863 -0.27% -7.52% 168.37%
15 BBQCoin BQC
BBQCoin
BQC $81,759 $0.003959 20,650,846 -0.11% 5.31% 29.80%
16 Megacoin MEC
Megacoin
MEC $64,846 $0.005330 12,166,250 -0.15% 14.34% ?
17 Ixcoin IXC
Ixcoin
IXC $59,544 $0.004210 14,144,899 * -0.97% 10.92% 79.89%
18 CHNCoin CNC
CHNCoin
CNC $48,156 $0.009162 5,255,938 1.76% 19.36% -37.35%
19 Mincoin MNC
Mincoin
MNC $26,418 $0.022374 1,180,737 -0.14% 5.56% -7.72%
20 Luckycoin LKY
Luckycoin
LKY $21,905 $0.004014 5,456,872 0.19% 3.96% ?
21 Infinitecoin IFC
Infinitecoin
IFC $19,222 $3.7e-07 51,768,667,492 0.10% 35.47% ?
22 BitBar BTB
BitBar
BTB $16,859 $3.97 4,250 0.28% 20.75% 2.17%
23 Argentum ARG
Argentum
ARG $16,527 $0.045469 363,485 1.04% 31.14% 318.27%
24 Bytecoin BTE
Bytecoin
BTE $16,279 $0.017693 920,050 -0.40% -7.11% 105.81%
25 Fastcoin FST
Fastcoin
FST $16,278 $0.001543 10,547,699 -0.13% 3.14% 49.24%
26 Bitgem BTG
Bitgem
BTG $14,535 $0.821721 17,688 -1.25% -24.67% -31.69%
27 CraftCoin CRC
CraftCoin
CRC $10,915 $0.117249 93,089 -2.68% -5.66% ?
28 GoldCoin GLD
GoldCoin
GLD $9,278 $0.000459 20,216,800 -1.29% -7.42% 8.40%
29 Krugercoin KGC
Krugercoin
KGC $8,103 $0.001784 4,542,368 7.78% 2917.13% ?
30 Memecoin MEM
Memecoin
MEM $7,577 $0.000429 17,650,995 0.83% 6.34% ?
31 AlphaCoin ALF
AlphaCoin
ALF $7,093 $0.000990 7,163,631 0.02% -2.54% ?
32 Franko FRK
Franko
FRK $5,537 $0.150081 36,896 1.39% 8.66% 386.75%
33 Bottlecaps CAP
Bottlecaps
CAP $4,913 $0.016828 291,933 -0.35% 6.59% ?
34 Nibble NBL
Nibble
NBL $4,697 $0.006123 767,012 -0.33% 8.17% ?
35 StableCoin SBC
StableCoin
SBC $4,387 $0.001417 3,095,832 -2.00% 27.13% ?
36 Elacoin ELC
Elacoin
ELC $2,888 $0.129613 22,284 -0.01% 9.72% 118.20%
37 Hypercoin HYC
Hypercoin
HYC $2,154 $0.004210 511,575 -0.56% -7.79% 35.70%
38 Noirbits NRB
Noirbits
NRB $2,112 $0.004531 466,228 -0.05% -2.82% 90.91%
* Đồng Coin Tự Phát Hành
Tổng Vốn Hóa Thị Trường: $1,161,533,246