Vốn Hóa Thị Trường:

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - ngày 11, tháng 08, năm 2013

Vốn Hóa Thị Trường:
Giá:
Khối lượng (24 giờ):
# Tên Biểu tượng Vốn Hóa Thị Trường Giá Lượng tiền lưu thông % 1 giờ % 24 giờ % 7 ngày
1 Bitcoin BTC
Bitcoin
BTC $1,195,483,011 $103.62 11,536,914 0.08% 0.45% -0.79%
2 Litecoin LTC
Litecoin
LTC $52,536,456 $2.60 20,218,007 0.27% -2.53% -12.66%
3 XRP XRP
XRP
XRP $33,895,167 $0.004336 7,817,889,792 * 0.06% 0.44% ?
4 Namecoin NMC
Namecoin
NMC $4,078,068 $0.650768 6,266,547 0.10% -6.43% 4.28%
5 Peercoin PPC
Peercoin
PPC $3,051,068 $0.153240 19,910,407 -0.51% -5.88% -7.41%
6 Feathercoin FTC
Feathercoin
FTC $1,968,758 $0.150164 13,110,703 0.27% -0.35% -23.39%
7 Novacoin NVC
Novacoin
NVC $1,779,669 $5.11 348,419 -0.26% -0.90% -6.58%
8 Primecoin XPM
Primecoin
XPM $1,308,256 $0.863378 1,515,276 0.22% -0.12% 31.49%
9 Terracoin TRC
Terracoin
TRC $658,628 $0.181465 3,629,505 0.00% -0.89% 3.13%
10 Devcoin DVC
Devcoin
DVC $284,306 $0.000056 5,052,235,698 0.22% -2.04% -10.55%
11 Digitalcoin DGC
Digitalcoin
DGC $211,181 $0.031106 6,789,093 0.02% -0.98% -9.27%
12 Freicoin FRC
Freicoin
FRC $168,165 $0.007074 23,772,883 -0.57% -1.20% -0.24%
13 WorldCoin WDC
WorldCoin
WDC $124,715 $0.008097 15,401,837 0.07% -0.06% -7.73%
14 Yacoin YAC
Yacoin
YAC $122,264 $0.022281 5,487,346 0.05% -0.45% 22.94%
15 Mincoin MNC
Mincoin
MNC $95,993 $0.076801 1,249,888 -0.85% -17.05% 42.85%
16 Megacoin MEC
Megacoin
MEC $89,898 $0.005697 15,780,250 1.22% 8.08% -26.22%
17 Ixcoin IXC
Ixcoin
IXC $82,272 $0.005603 14,684,463 * 0.08% -8.81% 43.59%
18 Bullion CBX
Bullion
CBX $73,349 $0.124874 587,385 -1.01% 19.18% ?
19 Infinitecoin IFC
Infinitecoin
IFC $62,142 $8.8e-07 70,320,484,440 3.63% 33.28% 13.71%
20 Phoenixcoin PXC
Phoenixcoin
PXC $61,354 $0.017667 3,472,800 0.35% -4.10% -21.65%
21 GoldCoin GLD
GoldCoin
GLD $57,531 $0.002244 25,634,837 1.93% -0.35% 16.22%
22 BBQCoin BQC
BBQCoin
BQC $57,295 $0.002576 22,242,773 0.09% -8.77% -8.64%
23 Fastcoin FST
Fastcoin
FST $40,098 $0.002362 16,973,576 1.13% 0.72% -45.22%
24 CHNCoin CNC
CHNCoin
CNC $37,039 $0.007046 5,256,730 0.23% 0.37% -28.24%
25 Anoncoin ANC
Anoncoin
ANC $25,465 $0.068075 374,068 4.28% 6.14% -19.35%
26 Luckycoin LKY
Luckycoin
LKY $25,268 $0.004264 5,925,489 0.37% 2.14% -2.63%
27 Franko FRK
Franko
FRK $16,971 $0.374966 45,261 -1.86% 18.14% -27.89%
28 Bytecoin BTE
Bytecoin
BTE $15,948 $0.017194 927,550 0.01% 4.16% -13.34%
29 BitBar BTB
BitBar
BTB $15,307 $3.11 4,923 0.23% 14.07% -3.97%
30 Argentum ARG
Argentum
ARG $14,351 $0.036710 390,924 -0.46% -4.31% -23.44%
31 Bitgem BTG
Bitgem
BTG $13,699 $0.741215 18,481 1.97% 43.82% 26.49%
32 Bottlecaps CAP
Bottlecaps
CAP $13,016 $0.018876 689,541 -0.34% -9.63% -31.29%
33 Krugercoin KGC
Krugercoin
KGC $9,881 $0.001065 9,276,467 -0.03% 0.81% -30.92%
34 CraftCoin CRC
CraftCoin
CRC $9,662 $0.103554 93,302 0.22% 6.91% -22.54%
35 AlphaCoin ALF
AlphaCoin
ALF $9,195 $0.000908 10,125,947 0.34% 4.75% -22.76%
36 CasinoCoin CSC
CasinoCoin
CSC $8,182 $0.004003 2,044,050 * 1.56% -6.42% -58.19%
37 Spots SPT
Spots
SPT $7,281 $0.015393 473,002 -3.72% -2.29% 76.83%
38 Emerald Crypto EMD
Emerald Crypto
EMD $6,826 $0.004565 1,495,367 2.60% 19.69% ?
39 GlobalCoin GLC
GlobalCoin
GLC $5,910 $0.000413 14,316,635 2.30% 45.65% ?
40 Memecoin MEM
Memecoin
MEM $5,437 $0.000214 25,455,409 0.53% -3.30% -13.74%
41 Lebowskis LBW
Lebowskis
LBW $5,020 $0.008523 589,062 -0.54% -14.65% 89.39%
42 XenCoin XNC
XenCoin
XNC $4,907 $0.000031 159,300,844 1.96% 7.42% -9.00%
43 Nibble NBL
Nibble
NBL $4,790 $0.005087 941,570 1.03% 16.04% 17.43%
44 StableCoin SBC
StableCoin
SBC $4,759 $0.001134 4,197,783 0.29% 33.41% -16.72%
45 Hypercoin HYC
Hypercoin
HYC $2,592 $0.005061 512,150 0.08% -7.34% 4.88%
46 Doubloons DBL
Doubloons
DBL $2,581 $0.004782 539,724 0.38% -2.50% -15.45%
47 Elacoin ELC
Elacoin
ELC $2,056 $0.091260 22,533 0.08% -7.23% -21.99%
48 Junkcoin JKC
Junkcoin
JKC $1,421 $0.000215 6,617,009 3.23% ? -20.20%
49 EZCoin EZC
EZCoin
EZC $1,388 $0.000216 6,419,144 0.67% -1.31% -22.88%
* Đồng Coin Tự Phát Hành
Tổng Vốn Hóa Thị Trường: $1,296,558,595