×
×
Các loại tiền điện tử:  7,535Các thị trường giao dịch:  31,610Vốn hóa thị trường:  $394,516,911,908Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $103,192,643,687BTC Chiếm Ưu Thế:  62.3%
Vốn hóa thị trường:  $394,516,911,908Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $103,192,643,687BTC Chiếm Ưu Thế:  62.3%Các loại tiền điện tử:  7,535Các thị trường giao dịch:  31,610

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - 11 August 2013

Loading...Loading...Loading...
RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
RankTên
RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
1
BTC

$1,211,789,250

$105.00
11,540,850 BTC
0.11%
1.85%
-0.51%
2
LTC

$54,533,789

$2.69
20,240,430 LTC
0.17%
5.04%
-9.95%
3
XRP

$34,518,516

$0.004415
7,817,889,792 XRP *
0.12%
2.23%
-25.21%
4
NMC

$4,222,475

$0.673050
6,273,643 NMC
-0.57%
3.39%
9.03%
5
PPC

$3,159,446

$0.158550
19,927,126 PPC
0.26%
1.61%
-0.81%
6
FTC

$2,001,730

$0.152250
13,147,650 FTC
0.15%
1.64%
-6.72%
7
NVC

$1,799,905

$5.15
349,764 NVC
0.36%
0.45%
-6.06%
8
XPM

$1,351,774

$0.883155
1,530,619 XPM
0.08%
3.92%
34.40%
9
TRC

$655,735

$0.180600
3,630,870 TRC
-1.02%
-0.07%
5.10%
10
DVC

$286,725

$0.000057
5,056,869,888 DVC
-0.77%
1.46%
-11.08%
11
DGC

$212,140

$0.030987
6,846,204 DGC
0.19%
-0.08%
-14.02%
12
FRC

$158,240

$0.006616
23,917,574 FRC
0.15%
-8.31%
-3.51%
13
WDC

$126,982

$0.008190
15,504,492 WDC
1.30%
2.38%
-3.83%
14
YAC

$115,933

$0.021000
5,520,628 YAC
-5.49%
-5.10%
5.83%
15
MEC

$93,484

$0.005924
15,780,250 MEC
-3.40%
10.79%
-19.31%
16
MNC

$87,569

$0.070052
1,250,067 MNC
4.40%
-19.41%
-25.73%
17
IXC

$85,023

$0.005784
14,698,514 IXC *
1.39%
3.85%
49.01%
18
IFC

$80,005

$0.000001
70,605,864,960 IFC
1.18%
56.13%
37.98%
19
CBX

$75,823

$0.128100
591,904 CBX
5.32%
-2.37%
24.80%
20
PXC

$71,820

$0.020681
3,472,800 PXC
12.74%
20.27%
-11.97%
21
GLC

$52,649

$0.002052
25,661,660 GLC
-9.18%
-5.56%
1.70%
22
BQC

$47,035

$0.002110
22,285,962 BQC
-22.58%
-18.07%
-27.97%
23
FST

$40,527

$0.002364
17,146,848 FST
1.49%
3.23%
-42.99%
24
CNC

$37,533

$0.007140
5,256,730 CNC
0.15%
1.87%
-25.76%
25
LKY

$26,555

$0.004479
5,928,440 LKY
0.46%
8.53%
-10.85%
26
FRK

$21,159

$0.467233
45,285 FRK
0.18%
12.94%
-20.78%
27
BTE

$17,336

$0.018686
927,750 BTE
0.18%
9.19%
4.66%
28
BTB

$15,577

$3.15
4,945 BTB
0.15%
1.90%
-6.72%
29
ANC

$14,968

$0.039900
375,133 ANC
0.18%
0.78%
-57.99%
30
CAP

$14,703

$0.020998
700,194 CAP
4.88%
11.24%
-25.97%
31
ARG

$12,398

$0.031606
392,278 ARG
0.18%
-12.65%
-27.12%
32
CRC

$11,206

$0.120107
93,302 CRC
-4.50%
16.62%
-11.92%
33
BTG

$10,888

$0.589108
18,481 BTG
0.18%
-8.36%
-19.01%
34
ALF

$10,672

$0.001050
10,164,050 ALF
3.73%
21.94%
-6.84%
35
KGC

$9,408

$0.001001
9,401,490 KGC
0.18%
-5.96%
-28.18%
36
LBW

$9,327

$0.015259
611,238 LBW
0.18%
49.52%
236.51%
37
CSC

$7,668

$0.003744
2,047,850 CSC *
8.26%
2.87%
-50.39%
38
EMD

$6,647

$0.004420
1,503,755 EMD
-1.04%
17.47%
-22.08%
39
SPT

$6,638

$0.013559
489,559 SPT
0.18%
-34.08%
48.77%
40
MEM

$6,190

$0.000241
25,673,450 MEM
9.77%
14.86%
-2.12%
41
XNC

$5,307

$0.000033
159,515,856 XNC
0.75%
10.96%
-7.08%
42
GLC

$5,293

$0.000370
14,320,700 GLC
0.18%
5.80%
-43.19%
43
SBC

$4,134

$0.000978
4,229,055 SBC
0.18%
-10.86%
-31.99%
44
NBL

$3,958

$0.004201
942,154 NBL
0.18%
-15.94%
-3.11%
45
DBL

$2,749

$0.005087
540,490 DBL
4.19%
10.37%
0.68%
46
HYC

$2,503

$0.004887
512,150 HYC
-3.77%
-8.72%
1.32%
47
ELC

$1,895

$0.084105
22,533 ELC
0.18%
-7.37%
-28.84%
48
EZC

$1,559

$0.000241
6,466,571 EZC
1.77%
15.76%
-8.48%
49
JKC

$1,447

$0.000219
6,621,350 JKC
-0.53%
0.00%
-26.29%