×
×
Các loại tiền điện tử:  7,535Các thị trường giao dịch:  31,610Vốn hóa thị trường:  $394,259,317,267Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $103,534,478,646BTC Chiếm Ưu Thế:  62.4%
Vốn hóa thị trường:  $394,259,317,267Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $103,534,478,646BTC Chiếm Ưu Thế:  62.4%Các loại tiền điện tử:  7,535Các thị trường giao dịch:  31,610

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - 03 November 2013

Loading...Loading...Loading...
RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
RankTên
RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
1
BTC

$2,568,713,148

$215.05
11,944,725 BTC
0.77%
4.26%
11.20%
2
LTC

$65,383,975

$2.88
22,672,692 LTC
-2.07%
5.97%
34.03%
3
XRP

$55,978,083

$0.007160
7,817,889,792 XRP *
-2.37%
5.04%
6.37%
4
PPC

$8,269,007

$0.399993
20,672,878 PPC
0.04%
3.13%
7.60%
5
NMC

$4,196,114

$0.582785
7,200,100 NMC
1.22%
9.64%
29.87%
6
NVC

$1,991,594

$4.25
468,441 NVC
0.96%
3.22%
3.79%
7
XPM

$1,943,272

$0.677408
2,868,691 XPM
-0.89%
-3.45%
2.45%
8
FTC

$1,806,331

$0.083870
21,537,400 FTC
1.27%
2.36%
15.80%
9
WDC

$777,203

$0.027094
28,685,280 WDC
8.68%
-7.17%
86.51%
10
MNC

$752,030

$0.537591
1,398,890 MNC
3.07%
-2.02%
252.65%
11
TRC

$487,423

$0.116127
4,197,330 TRC
4.39%
25.26%
13.25%
12
MEC

$258,340

$0.012684
20,367,950 MEC
0.74%
-0.63%
2.80%
13
DVC

$253,658

$0.000045
5,616,820,224 DVC
-3.74%
-9.20%
-16.58%
14
CBX

$186,530

$0.210775
884,972 CBX
-12.17%
4.45%
-22.23%
15
IXC

$183,018

$0.011178
16,372,658 IXC *
0.84%
8.30%
27.82%
16
FRC

$169,417

$0.005484
30,894,152 FRC
0.84%
6.25%
8.08%
17
DGC

$123,462

$0.012034
10,259,260 DGC
-5.81%
-3.34%
-6.94%
18
ANC

$121,636

$0.249458
487,601 ANC
0.84%
6.40%
-7.44%
19
IFC

$82,467

$9.62e-7
85,706,964,992 IFC
-0.08%
3.75%
1.28%
20
QRK

$51,885

$0.000215
241,269,248 QRK
14.59%
46.15%
99.67%
21
BQC

$47,738

$0.001806
26,427,078 BQC
0.84%
4.22%
3.73%
22
ZET

$46,215

$0.000303
152,414,800 ZET
-13.30%
-37.18%
38.28%
23
FRK

$28,070

$0.453755
61,862 FRK
0.84%
-1.81%
4.69%
24
TIX

$27,239

$5.31e-7
51,272,847,360 TIX
3.70%
0.00%
0.00%
25
YAC

$24,289

$0.002540
9,563,425 YAC
0.84%
-3.57%
-5.62%
26
LKY

$23,780

$0.003398
6,998,520 LKY
0.44%
4.24%
22.21%
27
CAP

$5,085

$0.002895
1,756,314 CAP
0.13%
0.00%
0.00%
28
BTE

$4,643

$0.003875
1,198,151 BTE
0.84%
-36.06%
-0.30%
29
BTB

$4,538

$0.645150
7,034 BTB
0.84%
-4.98%
-36.51%
30
PXC

$3,593

$0.000708
5,078,275 PXC
-4.88%
-3.66%
0.00%
31
JKC

$3,194

$0.000387
8,256,850 JKC
-1.76%
21.32%
19.24%
32
GME

$1,757

$0.000020
85,837,648 GME
-2.12%
-2.32%
-5.24%
33
CRC

$830

$0.004570
181,603 CRC
1.02%
3.19%
-46.23%
34
EMD

$341

$0.000292
1,166,425 EMD
0.82%
-37.76%
-51.89%