×
×
Các loại tiền điện tử:  7,145Các thị trường giao dịch:  29,777Vốn hóa thị trường:  $331,803,789,863Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $73,905,175,164BTC Chiếm Ưu Thế:  58.4%
Vốn hóa thị trường:  $331,803,789,863Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $73,905,175,164BTC Chiếm Ưu Thế:  58.4%Các loại tiền điện tử:  7,145Các thị trường giao dịch:  29,777

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - 19 May 2013

Loading...Loading...Loading...
RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
RankTên
RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
1
BTC

$1,363,205,020

$121.99
11,174,725 BTC
-0.35%
-1.14%
5.70%
2
LTC

$58,760,675

$3.30
17,787,454 LTC
-0.80%
-0.19%
0.98%
3
NMC

$4,789,082

$0.857590
5,584,350 NMC
0.94%
5.72%
0.51%
4
PPC

$3,934,412

$0.207383
18,971,716 PPC
-1.26%
15.47%
-14.73%
5
NVC

$1,020,005

$3.62
281,908 NVC
-1.48%
-2.24%
1.88%
6
TRC

$934,991

$0.358651
2,606,970 TRC
-0.88%
-4.51%
-6.12%
7
DVC

$906,213

$0.000201
4,502,170,112 DVC
0.08%
3.91%
-8.15%
8
FTC

$833,819

$0.126870
6,572,250 FTC
0.34%
-0.47%
0.72%
9
FRC

$711,435

$0.034158
20,827,516 FRC
-0.34%
7.07%
-7.13%
10
CNC

$485,059

$0.095152
5,097,714 CNC
0.76%
-4.04%
-0.39%
11
MNC

$207,096

$0.195184
1,061,031 MNC
-0.35%
-12.13%
-17.93%
12
IXC

$154,516

$0.012211
12,653,618 IXC *
8.43%
20.52%
-0.55%
13
BTB

$128,439

$42.70
3,008 BTB
15.43%
-2.16%
21.68%
14
BQC

$123,231

$0.007075
17,416,812 BQC
-6.78%
-5.29%
-24.13%