×
Limited spots left for The Capital Conference! Are you missing out? Find out more here!
×
Các loại tiền điện tử:  2,996Các thị trường giao dịch:  20,393Vốn Hóa Thị Trường:  $220,415,939,721Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $57,605,362,247BTC Chiếm Ưu Thế:  66.2%
Vốn Hóa Thị Trường:  $220,415,939,721Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $57,605,362,247BTC Chiếm Ưu Thế:  66.2%Các loại tiền điện tử:  2,996Các thị trường giao dịch:  20,393

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - 19 May 2013

Loading...Loading...Loading...
#TênBiểu tượngVốn Hóa Thị TrườngGiáLượng tiền lưu thông% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
#Tên
#TênBiểu tượngVốn Hóa Thị TrườngGiáLượng tiền lưu thông% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
1
BTC
$1,363,205,020
$121.99
11,174,725 BTC
-0.35%
-1.14%
5.70%
2
LTC
$58,760,675
$3.30
17,787,454 LTC
-0.80%
-0.19%
0.98%
3
NMC
$4,789,082
$0.857590
5,584,350 NMC
0.94%
5.72%
0.51%
4
PPC
$3,934,412
$0.207383
18,971,716 PPC
-1.26%
15.47%
-14.73%
5
NVC
$1,020,005
$3.62
281,908 NVC
-1.48%
-2.24%
1.88%
6
TRC
$934,991
$0.358651
2,606,970 TRC
-0.88%
-4.51%
-6.12%
7
DVC
$906,213
$0.000201
4,502,170,112 DVC
0.08%
3.91%
-8.15%
8
FTC
$833,819
$0.126870
6,572,250 FTC
0.34%
-0.47%
0.72%
9
FRC
$711,435
$0.034158
20,827,516 FRC
-0.34%
7.07%
-7.13%
10
CNC
$485,059
$0.095152
5,097,714 CNC
0.76%
-4.04%
-0.39%
11
MNC
$207,096
$0.195184
1,061,031 MNC
-0.35%
-12.13%
-17.93%
12
IXC
$154,516
$0.012211
12,653,618 IXC *
8.43%
20.52%
-0.55%
13
BTB
$128,439
$42.70
3,008 BTB
15.43%
-2.16%
21.68%
14
BQC
$123,231
$0.007075
17,416,812 BQC
-6.78%
-5.29%
-24.13%