×
×
Các loại tiền điện tử:  7,567Các thị trường giao dịch:  31,849Vốn hóa thị trường:  $400,530,024,584Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $81,883,208,127BTC Chiếm Ưu Thế:  63.6%
Vốn hóa thị trường:  $400,530,024,584Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $81,883,208,127BTC Chiếm Ưu Thế:  63.6%Các loại tiền điện tử:  7,567Các thị trường giao dịch:  31,849

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - 02 June 2013

Loading...Loading...Loading...
RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
RankTên
RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
1
BTC

$1,373,839,383

$122.29
11,234,075 BTC
1.00%
-5.23%
-9.13%
2
LTC

$49,625,739

$2.73
18,197,154 LTC
0.85%
-3.62%
-16.04%
3
NMC

$4,038,794

$0.709295
5,694,100 NMC
0.82%
-5.36%
-24.94%
4
PPC

$2,899,779

$0.151642
19,122,498 PPC
1.39%
-5.69%
-23.08%
5
NVC

$1,117,980

$3.90
286,310 NVC
0.93%
-6.74%
-10.46%
6
DVC

$674,190

$0.000147
4,594,120,192 DVC
1.00%
-0.73%
-27.32%
7
TRC

$662,838

$0.238470
2,779,550 TRC
1.00%
-11.96%
-25.29%
8
FTC

$545,795

$0.081936
6,661,250 FTC
2.08%
-4.83%
-18.23%
9
FRC

$417,751

$0.019811
21,086,442 FRC
1.00%
-20.39%
-39.99%
10
CNC

$287,452

$0.056254
5,109,858 CNC
1.00%
-3.95%
-26.10%
11
IXC

$86,657

$0.006848
12,653,618 IXC *
1.00%
-8.33%
-33.19%
12
MNC

$78,887

$0.073377
1,075,103 MNC
1.00%
-0.24%
-42.88%
13
BQC

$76,751

$0.004207
18,244,294 BQC
0.70%
-2.35%
-35.14%
14
BTB

$52,296

$15.91
3,287 BTB
0.97%
-5.23%
-11.04%