×
Limited spots left for The Capital Conference! Are you missing out? Find out more here!
×
Các loại tiền điện tử:  2,989Các thị trường giao dịch:  20,919Vốn Hóa Thị Trường:  $217,540,862,238Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $57,501,356,817BTC Chiếm Ưu Thế:  66.4%
Vốn Hóa Thị Trường:  $217,540,862,238Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $57,501,356,817BTC Chiếm Ưu Thế:  66.4%Các loại tiền điện tử:  2,989Các thị trường giao dịch:  20,919

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - 02 June 2013

Loading...Loading...Loading...
#TênBiểu tượngVốn Hóa Thị TrườngGiáLượng tiền lưu thông% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
#Tên
#TênBiểu tượngVốn Hóa Thị TrườngGiáLượng tiền lưu thông% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
1
BTC
$1,373,839,383
$122.29
11,234,075 BTC
1.00%
-5.23%
-9.13%
2
LTC
$49,625,739
$2.73
18,197,154 LTC
0.85%
-3.62%
-16.04%
3
NMC
$4,038,794
$0.709295
5,694,100 NMC
0.82%
-5.36%
-24.94%
4
PPC
$2,899,779
$0.151642
19,122,498 PPC
1.39%
-5.69%
-23.08%
5
NVC
$1,117,980
$3.90
286,310 NVC
0.93%
-6.74%
-10.46%
6
DVC
$674,190
$0.000147
4,594,120,192 DVC
1.00%
-0.73%
-27.32%
7
TRC
$662,838
$0.238470
2,779,550 TRC
1.00%
-11.96%
-25.29%
8
FTC
$545,795
$0.081936
6,661,250 FTC
2.08%
-4.83%
-18.23%
9
FRC
$417,751
$0.019811
21,086,442 FRC
1.00%
-20.39%
-39.99%
10
CNC
$287,452
$0.056254
5,109,858 CNC
1.00%
-3.95%
-26.10%
11
IXC
$86,656.55
$0.006848
12,653,618 IXC *
1.00%
-8.33%
-33.19%
12
MNC
$78,887.29
$0.073377
1,075,103 MNC
1.00%
-0.24%
-42.88%
13
BQC
$76,751.02
$0.004207
18,244,294 BQC
0.70%
-2.35%
-35.14%
14
BTB
$52,295.84
$15.91
3,287 BTB
0.97%
-5.23%
-11.04%