Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Đóng

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - ngày 02, tháng 06, năm 2013

Vốn Hóa Thị Trường:
Giá:
Khối lượng (24 giờ):
# Tên Biểu tượng Vốn Hóa Thị Trường Giá Lượng tiền lưu thông % 1 giờ % 24 giờ % 7 ngày
1 Bitcoin BTC
Bitcoin
BTC $1,373,839,383 $122.29 11,234,075 1.00% -5.23% -9.13%
2 Litecoin LTC
Litecoin
LTC $49,625,739 $2.73 18,197,154 0.85% -3.62% -16.04%
3 Namecoin NMC
Namecoin
NMC $4,038,794 $0.709295 5,694,100 0.82% -5.36% -24.94%
4 Peercoin PPC
Peercoin
PPC $2,899,779 $0.151642 19,122,498 1.39% -5.69% -23.08%
5 Novacoin NVC
Novacoin
NVC $1,117,980 $3.90 286,310 0.93% -6.74% -10.46%
6 Devcoin DVC
Devcoin
DVC $674,190 $0.000147 4,594,120,192 1.00% -0.73% -27.32%
7 Terracoin TRC
Terracoin
TRC $662,838 $0.238470 2,779,550 1.00% -11.96% -25.29%
8 Feathercoin FTC
Feathercoin
FTC $545,795 $0.081936 6,661,250 2.08% -4.83% -18.23%
9 Freicoin FRC
Freicoin
FRC $417,751 $0.019811 21,086,442 1.00% -20.39% -39.99%
10 CHNCoin CNC
CHNCoin
CNC $287,452 $0.056254 5,109,858 1.00% -3.95% -26.10%
11 Ixcoin IXC
Ixcoin
IXC $86,657 $0.006848 12,653,618 * 1.00% -8.33% -33.19%
12 Mincoin MNC
Mincoin
MNC $78,887 $0.073377 1,075,103 1.00% -0.24% -42.88%
13 BBQCoin BQC
BBQCoin
BQC $76,751 $0.004207 18,244,294 0.70% -2.35% -35.14%
14 BitBar BTB
BitBar
BTB $52,296 $15.91 3,287 0.97% -5.23% -11.04%
* Đồng Coin Tự Phát Hành
Tổng Vốn Hóa Thị Trường: $1,434,404,292