×
×
Các loại tiền điện tử:  7,499Các thị trường giao dịch:  31,605Vốn hóa thị trường:  $394,763,174,037Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $84,898,682,429BTC Chiếm Ưu Thế:  61.0%
Vốn hóa thị trường:  $394,763,174,037Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $84,898,682,429BTC Chiếm Ưu Thế:  61.0%Các loại tiền điện tử:  7,499Các thị trường giao dịch:  31,605

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - 13 October 2013

Loading...Loading...Loading...
RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
RankTên
RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
1
BTC

$1,634,968,896

$138.13
11,836,450 BTC
-0.30%
2.27%
7.12%
2
XRP

$65,761,481

$0.008412
7,817,889,792 XRP *
0.18%
-10.26%
-13.07%
3
LTC

$46,962,275

$2.13
22,062,692 LTC
0.44%
0.23%
-1.88%
4
PPC

$8,371,561

$0.407483
20,544,540 PPC
0.33%
0.91%
-13.81%
5
NMC

$4,250,854

$0.609153
6,978,300 NMC
-0.88%
-0.66%
6.94%
6
XPM

$2,332,162

$0.925471
2,519,973 XPM
2.99%
42.05%
178.77%
7
NVC

$1,937,980

$4.33
447,246 NVC
-0.10%
1.13%
2.86%
8
FTC

$1,907,172

$0.099454
19,176,500 FTC
-1.09%
-4.74%
-16.02%
9
TRC

$654,519

$0.164375
3,981,870 TRC
-3.54%
-2.98%
-1.03%
10
WDC

$504,448

$0.019800
25,477,738 WDC
10.15%
-5.99%
132.05%
11
MNC

$451,089

$0.331084
1,362,460 MNC
8.75%
26.40%
141.50%
12
CBX

$346,841

$0.407483
851,177 CBX
-0.29%
0.00%
0.00%
13
DVC

$264,768

$0.000048
5,476,570,112 DVC
-0.30%
-4.93%
7.62%
14
IXC

$251,994

$0.015787
15,962,258 IXC *
-0.30%
1.66%
0.00%
15
MEC

$234,457

$0.011910
19,686,450 MEC
-0.21%
-11.84%
-0.10%
16
FRC

$221,760

$0.007597
29,189,950 FRC
-0.30%
27.67%
93.74%
17
DGC

$188,520

$0.019789
9,526,748 DGC
6.81%
2.93%
8.91%
18
ANC

$155,328

$0.331512
468,544 ANC
-0.29%
9.35%
22.92%
19
IFC

$151,453

$0.000002
81,986,125,824 IFC
0.94%
2.81%
-12.86%
20
GLC

$77,552

$0.002832
27,387,590 GLC
-0.29%
1.51%
-6.29%
21
ZET

$62,841

$0.000435
144,425,744 ZET
0.98%
-3.27%
-17.50%
22
YAC

$41,001

$0.004975
8,240,586 YAC
-0.29%
2.25%
2.62%
23
QRK

$36,498

$0.000156
233,829,248 QRK
-7.65%
-17.03%
-22.61%
24
BQC

$35,187

$0.001381
25,473,636 BQC
-0.30%
13.63%
64.21%
25
FST

$34,912

$0.001106
31,554,388 FST
0.84%
-8.92%
-1.03%
26
SRC

$22,321

$0.064305
347,105 SRC
-0.29%
0.44%
-44.89%
27
FRK

$18,306

$0.303887
60,241 FRK
-0.29%
2.26%
2.06%
28
BTE

$10,533

$0.008980
1,173,000 BTE
-0.30%
18.68%
-15.47%
29
BTB

$9,938

$1.53
6,481 BTB
-0.30%
-15.67%
18.98%
30
PXC

$8,634

$0.001949
4,430,000 PXC
3.22%
-0.04%
10.32%
31
ARG

$8,370

$0.021410
390,924 ARG
-0.29%
1.65%
-13.84%
32
GME

$5,101

$0.000067
76,478,648 GME
0.81%
-7.83%
-29.35%
33
BTG

$4,056

$0.187996
21,574 BTG
-0.29%
0.13%
9.61%
34
JKC

$2,343

$0.000299
7,833,050 JKC
0.81%
0.99%
-41.00%
35
ELC

$2,252

$0.096825
23,261 ELC
-0.29%
-40.07%
-0.88%
36
CRC

$2,152

$0.013711
156,963 CRC
-0.29%
-14.06%
-14.70%
37
NRB

$1,819

$0.003032
599,980 NRB
-0.29%
24.57%
42.87%
38
EMD

$1,144

$0.000981
1,166,425 EMD
9.62%
13.84%
26.39%