Vốn Hóa Thị Trường:

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - ngày 13, tháng 10, năm 2013

Vốn Hóa Thị Trường:
Giá:
Khối lượng (24 giờ):
# Tên Biểu tượng Vốn Hóa Thị Trường Giá Lượng tiền lưu thông % 1 giờ % 24 giờ % 7 ngày
1 Bitcoin BTC
Bitcoin
BTC $1,599,616,588 $135.19 11,832,335 0.01% 2.10% 5.53%
2 XRP XRP
XRP
XRP $70,683,530 $0.009041 7,817,889,792 * -0.39% 4.43% -11.48%
3 Litecoin LTC
Litecoin
LTC $47,330,996 $2.15 22,041,314 0.12% 2.79% -0.83%
4 Peercoin PPC
Peercoin
PPC $8,265,611 $0.402387 20,541,434 -0.09% 0.80% -13.72%
5 Namecoin NMC
Namecoin
NMC $4,268,288 $0.612279 6,971,145 -0.04% 2.62% 10.36%
6 Feathercoin FTC
Feathercoin
FTC $1,975,762 $0.103421 19,104,096 -0.17% -1.25% -8.72%
7 Novacoin NVC
Novacoin
NVC $1,913,499 $4.30 444,840 -0.02% 1.67% 7.39%
8 Primecoin XPM
Primecoin
XPM $1,583,259 $0.631619 2,506,668 -0.38% 29.91% 94.13%
9 Terracoin TRC
Terracoin
TRC $666,013 $0.167449 3,977,418 -0.11% 0.08% 3.99%
10 WorldCoin WDC
WorldCoin
WDC $521,551 $0.020549 25,381,211 -0.56% -3.40% 194.94%
11 Mincoin MNC
Mincoin
MNC $405,777 $0.297827 1,362,460 2.05% 41.02% 116.65%
12 Devcoin DVC
Devcoin
DVC $279,416 $0.000051 5,472,037,764 -0.25% -2.79% 7.73%
13 Megacoin MEC
Megacoin
MEC $253,035 $0.012873 19,656,080 -0.63% -4.88% 3.54%
14 Ixcoin IXC
Ixcoin
IXC $247,228 $0.015506 15,943,939 * -0.09% 16.86% 10.13%
15 Digitalcoin DGC
Digitalcoin
DGC $183,059 $0.019244 9,512,624 0.07% 1.43% 22.65%
16 Freicoin FRC
Freicoin
FRC $172,604 $0.005945 29,032,852 0.19% 17.65% 70.66%
17 Infinitecoin IFC
Infinitecoin
IFC $146,876 $0.000002 81,861,982,561 0.21% 1.90% -11.81%
18 Anoncoin ANC
Anoncoin
ANC $146,769 $0.313329 468,418 0.33% 5.31% 16.01%
19 GoldCoin GLD
GoldCoin
GLD $77,394 $0.002828 27,365,151 -0.08% 1.96% -7.06%
20 Zetacoin ZET
Zetacoin
ZET $63,234 $0.000439 144,055,764 -0.56% -1.89% -19.93%
21 Quark QRK
Quark
QRK $42,853 $0.000183 233,538,875 -0.19% -0.51% -15.25%
22 Yacoin YAC
Yacoin
YAC $39,994 $0.004880 8,195,360 0.01% -5.59% -5.44%
23 Fastcoin FST
Fastcoin
FST $38,430 $0.001224 31,403,704 0.05% 0.19% 10.93%
24 BBQCoin BQC
BBQCoin
BQC $31,455 $0.001236 25,441,526 0.86% 6.93% 20.71%
25 SecureCoin SRC
SecureCoin
SRC $21,710 $0.063491 341,930 -0.14% -0.29% -50.46%
26 Franko FRK
Franko
FRK $17,908 $0.297421 60,212 0.01% 1.54% -6.28%
27 BitBar BTB
BitBar
BTB $11,399 $1.76 6,467 -0.90% -1.10% 39.25%
28 Bytecoin BTE
Bytecoin
BTE $10,280 $0.008770 1,172,236 2.32% -3.03% -26.75%
29 Phoenixcoin PXC
Phoenixcoin
PXC $8,793 $0.001990 4,418,266 0.33% 19.47% 11.42%
30 Argentum ARG
Argentum
ARG $8,505 $0.021755 390,924 -0.13% -3.73% -10.43%
31 GameCoin GME
GameCoin
GME $5,378 $0.000071 76,030,641 -1.53% -4.17% -9.23%
32 Bitgem BTG
Bitgem
BTG $4,050 $0.187916 21,551 0.01% 0.87% 10.93%
33 Elacoin ELC
Elacoin
ELC $3,743 $0.161712 23,145 0.01% 51.48% 98.30%
34 Junkcoin JKC
Junkcoin
JKC $2,341 $0.000299 7,826,208 0.11% -0.89% -25.42%
35 CraftCoin CRC
CraftCoin
CRC $2,247 $0.014323 156,880 -1.33% -11.64% -11.05%
36 Noirbits NRB
Noirbits
NRB $1,464 $0.002439 599,980 0.00% 1.14% 16.74%
37 Emerald Crypto EMD
Emerald Crypto
EMD $1,032 $0.000884 1,166,425 0.73% 12.56% 1.13%
* Đồng Coin Tự Phát Hành
Tổng Vốn Hóa Thị Trường: $1,739,052,069