Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - 28 April 2013

RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
RankTên
RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
1
BTC

$1.49B$1,488,566,972

11,091,325 BTC
0.64%
0.00%
0.00%
2
LTC

$74.64M$74,637,022

17,164,230 LTC
0.80%
0.00%
0.00%
3
PPC

$7.25M$7,250,187

18,757,362 PPC
-0.93%
0.00%
0.00%
4
NMC

$6.00M$5,995,997

5,415,300 NMC
-0.05%
0.00%
0.00%
5
TRC

$1.50M$1,503,099

2,323,570 TRC
0.61%
0.00%
0.00%
6
DVC

$1.42M$1,424,087

4,366,620,160 DVC
0.46%
0.00%
0.00%
7
NVC

$1.16M$1,162,266

273,706 NVC
2.14%
0.00%
0.00%