Vốn Hóa Thị Trường:

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - ngày 28, tháng 04, năm 2013

Vốn Hóa Thị Trường:
Giá:
Khối lượng (24 giờ):
# Tên Biểu tượng Vốn Hóa Thị Trường Giá Lượng tiền lưu thông % 1 giờ % 24 giờ % 7 ngày
1 Bitcoin BTC
Bitcoin
BTC $1,503,882,095 $135.58 11,092,162 0.32% ? ?
2 Litecoin LTC
Litecoin
LTC $74,426,612 $4.33 17,170,739 0.12% ? ?
3 Peercoin PPC
Peercoin
PPC $7,311,640 $0.389696 18,762,419 0.08% ? ?
4 Namecoin NMC
Namecoin
NMC $6,414,722 $1.18 5,417,308 1.37% ? ?
5 Terracoin TRC
Terracoin
TRC $1,522,275 $0.654561 2,325,642 0.53% ? ?
6 Devcoin DVC
Devcoin
DVC $1,460,589 $0.000334 4,367,702,656 0.56% ? ?
7 Novacoin NVC
Novacoin
NVC $1,152,424 $4.21 273,797 0.33% ? ?
* Đồng Coin Tự Phát Hành
Tổng Vốn Hóa Thị Trường: $1,596,170,359