×
×
Các loại tiền điện tử:  7,458Các thị trường giao dịch:  31,675Vốn hóa thị trường:  $365,099,629,795Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $83,529,912,265BTC Chiếm Ưu Thế:  60.6%
Vốn hóa thị trường:  $365,099,629,795Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $83,529,912,265BTC Chiếm Ưu Thế:  60.6%Các loại tiền điện tử:  7,458Các thị trường giao dịch:  31,675

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - 28 April 2013

Loading...Loading...Loading...
RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
RankTên
RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
1
BTC

$1,488,566,972

$134.21
11,091,325 BTC
0.64%
0.00%
0.00%
2
LTC

$74,637,022

$4.35
17,164,230 LTC
0.80%
0.00%
0.00%
3
PPC

$7,250,187

$0.386525
18,757,362 PPC
-0.93%
0.00%
0.00%
4
NMC

$5,995,997

$1.11
5,415,300 NMC
-0.05%
0.00%
0.00%
5
TRC

$1,503,099

$0.646892
2,323,570 TRC
0.61%
0.00%
0.00%
6
DVC

$1,424,087

$0.000326
4,366,620,160 DVC
0.46%
0.00%
0.00%
7
NVC

$1,162,266

$4.25
273,706 NVC
2.14%
0.00%
0.00%