Just in! See who's speaking at The Capital, our first-ever conference, here!

×
Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Đóng

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - ngày 28, tháng 04, năm 2013

Vốn Hóa Thị Trường:
Giá:
Khối lượng (24 giờ):
# Tên Biểu tượng Vốn Hóa Thị Trường Giá Lượng tiền lưu thông % 1 giờ % 24 giờ % 7 ngày
1 Bitcoin BTC
Bitcoin
BTC $1,488,566,972 $134.21 11,091,325 0.64% ? ?
2 Litecoin LTC
Litecoin
LTC $74,637,022 $4.35 17,164,230 0.80% ? ?
3 Peercoin PPC
Peercoin
PPC $7,250,187 $0.386525 18,757,362 -0.93% ? ?
4 Namecoin NMC
Namecoin
NMC $5,995,997 $1.11 5,415,300 -0.05% ? ?
5 Terracoin TRC
Terracoin
TRC $1,503,099 $0.646892 2,323,570 0.61% ? ?
6 Devcoin DVC
Devcoin
DVC $1,424,087 $0.000326 4,366,620,160 0.46% ? ?
7 Novacoin NVC
Novacoin
NVC $1,162,266 $4.25 273,706 2.14% ? ?
* Đồng Coin Tự Phát Hành
Tổng Vốn Hóa Thị Trường: $1,580,539,630