×
Sign-up for crypto and blockchain news, delivered straight to your inbox!
New! See the top exchanges ranked by our liquidity metric
Sign-up to get crypto and blockchain news delivered to your inbox daily!
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,910Các thị trường giao dịch:  20,645Vốn Hóa Thị Trường:  $201,657,767,663Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $56,448,994,431BTC Chiếm Ưu Thế:  66.8%
Vốn Hóa Thị Trường:  $201,657,767,663Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $56,448,994,431BTC Chiếm Ưu Thế:  66.8%Các loại tiền điện tử:  4,910Các thị trường giao dịch:  20,645

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - 26 January 2014

Loading...Loading...Loading...
#TênBiểu tượngVốn Hóa Thị TrườngGiáLượng tiền lưu thôngKhối lượng (24 giờ)% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
#Tên
#TênBiểu tượngVốn Hóa Thị TrườngGiáLượng tiền lưu thôngKhối lượng (24 giờ)% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
1
BTC
$10,902,798,993
$885.28
12,315,650 BTC
$32,224,254
0.41%
3.84%
2.79%
2
LTC
$607,235,558
$24.12
25,171,554 LTC
$12,199,163
0.37%
4.26%
-3.89%
3
XRP
$157,362,291
$0.020128
7,817,889,792 XRP *
$77,411
0.41%
5.32%
-2.27%
4
PPC
$127,305,292
$6.04
21,085,380 PPC
$2,171,105
-0.03%
3.58%
2.33%
5
NXT
$78,028,427
$0.078029
999,998,016 NXT *
$236,019
1.23%
7.98%
47.80%
6
OMNI
$65,947,028
$106.46
619,478 OMNI *
$31,051
0.45%
-16.36%
-28.08%
7
DOGE
$58,716,784
$0.001594
36,847,591,424 DOGE
$4,570,822
0.95%
-13.81%
119.11%
8
NMC
$48,429,671
$6.15
7,871,293 NMC
$1,700,838
0.47%
4.20%
-3.05%
9
QRK
$22,120,786
$0.089413
247,399,344 QRK
$97,584
0.25%
2.01%
-18.26%
10
PTS
$17,372,118
$12.57
1,381,923 PTS *
$12,387
1.94%
2.51%
0.04%
11
XPM
$14,433,326
$3.45
4,180,432 XPM
$346,929
3.28%
10.43%
4.71%
12
WDC
$14,103,449
$0.336433
41,920,532 WDC
$111,391
0.58%
-3.90%
-4.77%
13
MEC
$13,184,004
$0.602026
21,899,400 MEC
$39,486
-10.62%
-7.35%
-14.25%
14
IFC
$12,466,185
$0.000139
89,922,830,336 IFC
$194,588
6.79%
41.23%
107.42%
15
FTC
$10,211,303
$0.327554
31,174,450 FTC
$883,188
1.79%
-10.43%
2.40%
16
NVC
$8,438,006
$14.71
573,493 NVC
$67,347
-0.19%
2.94%
-1.23%
17
TIX
$4,419,120
$0.000066
66,876,280,832 TIX
$52,440
4.16%
25.35%
65.58%
18
DVC
$3,988,307
$0.000646
6,171,420,160 DVC
$7,583
0.41%
5.36%
17.99%
19
YBC
$3,903,550
$4.06
961,440 YBC *
$517
0.41%
-5.67%
-13.56%
20
MOON
$3,496,139
$0.000138
25,423,534,080 MOON
$103,589
-2.74%
-4.09%
1,119.38%
21
DGC
$3,451,697
$0.272073
12,686,653 DGC
$26,534
-1.11%
0.60%
-12.22%
22
MEOW
$3,439,034
$0.000710
4,843,746,304 MEOW
$446,166
2.77%
187.44%
0.00%
23
ZET
$3,404,982
$0.021300
159,859,520 ZET
$14,342
-3.17%
-2.85%
-12.26%
24
ANC
$2,473,676
$3.58
690,370 ANC
$4,425
1.47%
4.64%
-5.21%
25
TIPS
$2,460,209
$0.000022
111,430,385,664 TIPS
$270,032
7.71%
5.47%
3,466.21%
26
CLR
$2,219,404
$0.370729
5,986,599 CLR
$2,954
-4.78%
0.34%
-9.20%
27
PRT
$2,124,990
$0.003062
693,945,920 PRT
$3,368
-2.46%
20.72%
0.00%
28
TRC
$2,045,832
$0.407229
5,023,790 TRC
$75,167
1.51%
3.79%
-5.75%
29
IXC
$2,042,850
$0.114360
17,863,250 IXC *
$4,931
-10.25%
8.78%
-3.42%
30
LOT
$1,553,770
$0.000301
5,162,107,904 LOT
$204,882
-0.50%
-2.08%
169.19%
31
EAC
$1,518,319
$0.001514
1,002,966,336 EAC
$118,454
1.27%
1.84%
55.28%
32
TAG
$990,404
$1.31
757,435 TAG
$15,853
3.52%
-1.05%
-16.23%
33
CBX
$879,979
$0.938450
937,694 CBX
$35,183
5.04%
-15.39%
-0.54%
34
BQC
$850,715
$0.027329
31,128,668 BQC
$2,825
-4.03%
-3.28%
-8.93%
35
GLC
$832,830
$0.028240
29,490,710 GLC
$3,326
0.76%
-1.66%
7.38%
36
DIME
$788,182
$0.000008
100,875,681,792 DIME
$72,050
-1.62%
-9.23%
984.09%
37
SXC
$750,364
$0.013302
56,408,024 SXC
$6,163
-3.08%
0.00%
27.86%
38
BTB
$685,542
$73.04
9,386 BTB
$5,587
-2.54%
5.78%
-16.41%
39
FZ
$650,828
$0.126420
5,148,155 FZ
$2,718
0.48%
5.91%
10.80%
40
FST
$649,955
$0.011889
54,667,132 FST
$5,396
1.74%
-4.35%
7.72%
41
MMC
$591,596
$0.194770
3,037,403 MMC
$8,264
-2.48%
-2.37%
-11.98%
42
UNO
$545,097
$3.95
138,150 UNO
$6,692
-4.04%
-0.80%
11.36%
43
DEM
$532,913
$0.138723
3,841,550 DEM
$5,832
-0.16%
-11.53%
133.32%
44
DTC
$514,514
$0.265699
1,936,453 DTC
$1,119
0.43%
3.14%
-3.90%
45
ASC
$506,270
$0.001220
415,049,088 ASC
$8,106
-0.96%
-3.74%
-1.25%
46
RED
$466,314
$0.014533
32,087,250 RED
$3,555
-0.03%
-1.12%
0.00%
47
GRA
$455,715
$0.000600
759,246,144 GRA
$10,333
-0.54%
46.30%
443.37%
48
JKC
$452,588
$0.044648
10,136,700 JKC
$2,620
-4.57%
7.99%
8.31%
49
CAT
$446,905
$0.419038
1,066,500 CAT
$10,802
-2.94%
-5.99%
119.15%
50
SBC
$423,007
$0.042759
9,892,805 SBC
$12,085
0.73%
-17.59%
-23.85%
51
YAC
$406,631
$0.026558
15,310,839 YAC
$579
0.38%
-0.76%
-11.18%
52
VTC
$401,063
$0.325340
1,232,750 VTC
$12,561
5.78%
-6.15%
346.47%
53
RPC
$398,115
$27.72
14,363 RPC
$35,443
1.04%
-15.25%
58.53%
54
FLO
$365,355
$0.009178
39,807,400 FLO
$1,585
-6.59%
-9.11%
4.74%
55
GDC
$327,776
$0.001027
319,182,016 GDC
$6,602
-0.38%
-0.04%
8.08%
56
42
$323,586
$299,225
1 42
$10,134
0.20%
-2.75%
-17.61%
57
BTE
$302,268
$0.163042
1,853,929 BTE
$3,421
-0.02%
15.91%
21.83%
58
PHS
$294,952
$0.177056
1,665,867 PHS *
$1,401
-4.74%
-3.57%
9.03%
59
QQC
$234,066
$0.015958
14,667,601 QQC
$1,791
-1.76%
-10.67%
-28.65%
60
TGC
$228,364
$0.008862
25,769,896 TGC
$2,175
-8.63%
6.52%
67.09%
61
BET
$212,158
$0.035411
5,991,254 BET
$2,902
0.50%
0.00%
41.93%
62
LKY
$210,556
$0.017706
11,892,068 LKY
$2,840
0.28%
10.72%
81.08%
63
HBN
$209,139
$0.077707
2,691,366 HBN
$9,432
-0.64%
0.00%
68.98%
64
DMD
$207,883
$0.875391
237,474 DMD
$4,860
-2.27%
9.59%
40.98%
65
GLC
$191,274
$0.006976
27,418,800 GLC
$2,111
-1.74%
5.80%
-17.15%
66
XIV
$186,550
$0.000708
263,404,992 XIV
$2,524
-6.47%
-18.13%
130.55%
67
FRK
$170,919
$1.70
100,556 FRK
$2,482
-4.05%
9.30%
15.11%
68
CSC
$167,034
$0.016781
9,953,590 CSC *
$2,212
0.12%
1.75%
40.05%
69
ELC
$144,150
$0.708224
203,537 ELC
$1,034
-1.53%
-5.54%
6.63%
70
KGC
$143,455
$0.004423
32,435,122 KGC
$916
-0.30%
-3.83%
14.21%
71
PXC
$130,894
$0.014430
9,070,950 PXC
$760
0.82%
-2.38%
44.48%
72
ARG
$125,515
$0.185927
675,079 ARG
$1,786
-2.38%
-5.24%
-8.48%
73
XJO
$113,843
$0.030144
3,776,656 XJO
$1,250
0.50%
2.02%
86.10%
74
CRC
$101,136
$0.334370
302,468 CRC
$887
0.43%
0.26%
58.21%
75
NRB
$99,265.78
$0.046557
2,132,140 NRB
$2,156
-0.89%
13.07%
81.24%
76
FRC
$1,832,911
$0.050461
36,323,340 FRC
$464
1.39%
-2.65%
-1.11%
77
EXC
$844,937
$0.244160
3,460,584 EXC
$346
7.39%
15.80%
20.52%
78
I0C
$483,360
$0.024000
20,140,048 I0C
$171
0.50%
6.18%
12.39%