×
Sign-up for crypto and blockchain news, delivered straight to your inbox!
New! See the top exchanges ranked by our liquidity metric
Sign-up to get crypto and blockchain news delivered to your inbox daily!
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,916Các thị trường giao dịch:  20,642Vốn Hóa Thị Trường:  $197,398,894,762Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $57,835,412,072BTC Chiếm Ưu Thế:  66.8%
Vốn Hóa Thị Trường:  $197,398,894,762Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $57,835,412,072BTC Chiếm Ưu Thế:  66.8%Các loại tiền điện tử:  4,916Các thị trường giao dịch:  20,642

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - 12 January 2014

Loading...Loading...Loading...
#TênBiểu tượngVốn Hóa Thị TrườngGiáLượng tiền lưu thôngKhối lượng (24 giờ)% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
#Tên
#TênBiểu tượngVốn Hóa Thị TrườngGiáLượng tiền lưu thôngKhối lượng (24 giờ)% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
1
BTC
$10,578,652,838
$863.22
12,254,875 BTC
$39,623,500
-0.62%
-5.77%
-8.53%
2
LTC
$622,645,163
$25.09
24,812,704 LTC
$20,433,524
-0.63%
-6.65%
-7.02%
3
XRP
$172,333,465
$0.022043
7,817,889,792 XRP *
$42,581
-0.62%
-8.40%
-14.89%
4
PPC
$129,685,517
$6.16
21,041,262 PPC
$1,391,365
-0.60%
-5.32%
-13.94%
5
OMNI
$78,912,438
$127.39
619,478 OMNI *
$90,428
-0.59%
-3.16%
-29.44%
6
NMC
$50,554,150
$6.53
7,746,643 NMC
$1,359,698
-0.22%
-5.61%
-17.00%
7
NXT
$40,385,669
$0.040386
999,998,016 NXT *
$87,126
-0.03%
-9.69%
-36.33%
8
PTS
$19,503,762
$14.82
1,316,379 PTS *
$38,276
1.28%
3.78%
0.00%
9
QRK
$18,206,130
$0.073641
247,227,168 QRK
$41,505
-0.02%
-7.18%
-20.03%
10
MEC
$17,005,632
$0.783597
21,702,024 MEC
$6,436
0.27%
-5.16%
-11.24%
11
WDC
$16,296,921
$0.409296
39,816,980 WDC
$105,489
-0.34%
-7.52%
-14.22%
12
XPM
$14,302,361
$3.58
3,992,438 XPM
$118,767
-0.42%
-6.63%
-19.22%
13
FTC
$10,222,182
$0.345288
29,604,800 FTC
$224,788
-2.71%
-8.73%
-20.68%
14
DOGE
$9,207,368
$0.000345
26,665,762,816 DOGE
$296,158
1.92%
-3.94%
24.99%
15
NVC
$8,597,858
$15.41
557,995 NVC
$91,973
-1.25%
-6.25%
-11.63%
16
IFC
$6,338,831
$0.000071
89,631,285,248 IFC
$20,715
-0.48%
-5.37%
-21.47%
17
DGC
$4,381,842
$0.357295
12,263,920 DGC
$20,111
-1.61%
0.00%
5.57%
18
ZET
$4,272,266
$0.026760
159,652,256 ZET
$19,012
-0.30%
0.88%
-20.45%
19
NET
$3,554,238
$0.017696
200,849,664 NET
$16,464
3.02%
-0.74%
-25.11%
20
ANC
$3,286,065
$5.00
657,550 ANC
$14,496
-0.51%
-2.38%
-17.68%
21
DVC
$2,991,388
$0.000492
6,079,620,096 DVC
$5,226
0.64%
-14.38%
-34.76%
22
TIX
$2,716,639
$0.000041
66,876,280,832 TIX
$2,580
-2.63%
-6.89%
-30.88%
23
TRC
$2,540,824
$0.517932
4,905,710 TRC
$41,689
-0.11%
-8.81%
-19.30%
24
CLR
$1,821,872
$0.317665
5,735,199 CLR
$538
-0.62%
-8.45%
-18.72%
25
TAG
$1,349,044
$1.95
692,530 TAG
$11,772
2.27%
-8.62%
46.47%
26
EAC
$1,228,403
$0.001709
718,710,592 EAC
$13,694
0.13%
-16.65%
-48.43%
27
BTB
$1,186,615
$129.48
9,164 BTB
$50,619
-0.57%
11.38%
144.18%
28
CBX
$1,032,337
$1.11
933,418 CBX
$12,117
-0.57%
-12.50%
-46.60%
29
GLC
$1,011,959
$0.034563
29,278,400 GLC
$2,415
-1.79%
-16.28%
-22.62%
30
BQC
$934,551
$0.030791
30,351,374 BQC
$8,960
0.83%
-20.52%
-32.50%
31
MNC
$886,302
$0.582699
1,521,027 MNC
$3,492
-4.26%
-6.25%
-10.33%
32
UNO
$746,535
$5.96
125,319 UNO
$15,700
14.77%
2.24%
1.16%
33
MMC
$697,608
$0.273209
2,553,386 MMC
$4,353
-3.41%
-11.39%
-42.38%
34
SXC
$679,830
$0.012779
53,200,024 SXC
$10,901
0.89%
-15.54%
-25.59%
35
SBC
$660,804
$0.070197
9,413,555 SBC
$4,542
-1.65%
-11.56%
-19.68%
36
FLO
$631,075
$0.016396
38,490,000 FLO
$4,225
-0.43%
-6.64%
-22.48%
37
DTC
$598,156
$0.332383
1,799,600 DTC
$4,317
-7.33%
0.00%
-19.70%
38
ASC
$561,487
$0.001424
394,175,936 ASC
$24,821
0.69%
-34.71%
-53.01%
39
FST
$556,599
$0.010816
51,460,024 FST
$11,606
-2.48%
-22.58%
-49.75%
40
I0C
$555,213
$0.027623
20,099,616 I0C
$794
-0.62%
-9.91%
-36.16%
41
LOT
$552,920
$0.000147
3,767,832,064 LOT
$29,341
-0.62%
-9.00%
-31.38%
42
YAC
$498,842
$0.034529
14,447,137 YAC
$1,803
0.25%
-8.74%
0.00%
43
JKC
$423,702
$0.041871
10,119,200 JKC
$6,255
-0.22%
-18.16%
-43.88%
44
DEM
$393,178
$0.117683
3,341,000 DEM
$4,737
0.07%
-23.12%
-51.54%
45
RPC
$367,324
$30.08
12,212 RPC
$16,162
21.17%
43.86%
0.00%
46
GDC
$294,552
$0.000984
299,320,000 GDC
$4,749
-1.12%
-6.70%
-34.57%
47
GLC
$284,842
$0.010963
25,982,400 GLC
$665
-0.62%
-1.65%
-7.90%
48
DMD
$264,531
$1.22
217,028 DMD
$4,749
-0.78%
6.54%
-21.64%
49
CAT
$262,766
$0.250420
1,049,300 CAT
$4,991
2.88%
-13.26%
-35.08%
50
BET
$251,019
$0.047477
5,287,158 BET
$590
20.59%
7.05%
-8.17%
51
PHS
$242,347
$0.149337
1,622,821 PHS *
$1,653
-0.62%
-3.78%
-22.70%
52
EZC
$173,555
$0.012774
13,586,700 EZC
$978
-0.04%
-14.29%
-45.56%
53
TGC
$165,729
$0.006681
24,804,840 TGC
$3,636
-3.73%
-23.49%
-57.67%
54
FRK
$160,071
$1.68
95,396 FRK
$1,208
-3.96%
-5.34%
-22.73%
55
LKY
$153,425
$0.013863
11,066,980 LKY
$1,031
0.39%
-17.64%
-51.94%
56
ARG
$141,274
$0.240096
588,405 ARG
$1,823
-7.13%
-19.44%
-17.58%
57
HBN
$127,343
$0.050783
2,507,582 HBN
$853
-10.06%
-8.02%
-17.48%
58
ELC
$120,399
$0.903109
133,316 ELC
$29,748
-22.05%
98.56%
69.25%
59
CSC
$119,773
$0.013389
8,945,930 CSC *
$3,384
-2.93%
-5.95%
-49.63%
60
PXC
$99,937.28
$0.011895
8,401,500 PXC
$755
-3.72%
-21.21%
-51.92%
61
MOON
$76,256.65
$0.000006
13,317,113,856 MOON
$2,264
-2.77%
0.00%
0.00%
62
CRC
$69,128.35
$0.241702
286,007 CRC
$832
-0.58%
-10.52%
-31.66%
63
NRB
$64,897.45
$0.030929
2,098,260 NRB
$2,117
-8.66%
-17.73%
-33.62%
64
TIPS
$55,269.94
$8.56e-7
64,531,128,320 TIPS
$5,418
-33.61%
-14.09%
-38.31%
65
IXC
$1,992,533
$0.113142
17,610,866 IXC *
$460
-0.61%
-10.26%
-9.19%
66
BTE
$214,197
$0.116552
1,837,778 BTE
$454
-15.78%
-19.38%
-38.09%
67
ORB
$105,457
$0.097397
1,082,748 ORB
$240
-0.62%
7.85%
-40.12%
68
DIME
$60,296.51
$6.85e-7
87,999,946,752 DIME
$148
-3.72%
-35.60%
0.00%