Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - 30 June 2013

RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
RankTên
RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
1
BTC

$1.10B$1,096,957,927

11,354,025 BTC
-0.53%
1.83%
-9.91%
2
LTC

$56.72M$56,721,518

19,030,604 LTC
0.08%
7.03%
-3.08%
3
NMC

$3.00M$2,995,222

5,973,400 NMC
-1.65%
-1.23%
-11.33%
4
PPC

$2.37M$2,367,684

19,449,710 PPC
0.28%
2.64%
-1.36%
5
NVC

$931437.38$931,437

301,181 NVC
-0.51%
0.75%
-11.35%
6
FTC

$694353.94$694,354

8,872,700 FTC
0.73%
1.97%
-19.90%
7
TRC

$395910.40$395,910

3,035,450 TRC
-0.27%
3.75%
-5.95%
8
DVC

$350826.66$350,827

4,777,920,000 DVC
-0.51%
-1.52%
-13.67%
9
FRC

$274804.66$274,805

21,879,664 FRC
-0.51%
-5.45%
-0.12%
10
DGC

$93810.47$93,810

3,582,563 DGC
-0.33%
-1.69%
-6.43%
11
YAC

$92500.45$92,500

3,956,292 YAC
-3.18%
3.58%
7.18%
12
BQC

$76284.42$76,284

19,888,648 BQC
-1.26%
-7.03%
0.84%
13
WDC

$55160.81$55,161

6,945,743 WDC
-0.51%
0.81%
-19.16%
14
IXC

$51205.23$51,205

13,947,314 IXC *
-0.51%
4.88%
-24.12%
15
CNC

$45596.16$45,596

5,243,794 CNC
-10.46%
0.25%
-64.17%
16
MNC

$42677.67$42,678

1,147,361 MNC
-0.51%
14.29%
73.38%
17
BTB

$23567.27$23,567

3,986 BTB
-0.51%
3.88%
-9.61%
18
LKY

$12095.08$12,095

4,619,548 LKY
-0.51%
2.12%
-6.13%
19
MEM

$10668.84$10,669

14,031,450 MEM
-0.56%
-3.09%
-29.92%
20
GLC

$6496.10$6,496

16,745,950 GLC
-1.39%
-19.95%
-66.95%
Bytecoin
Franko
Nibble
AmericanCoin
Elacoin
Junkcoin