Want to know who you'll meet at The Capital? Find out here!

×
Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Đóng

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - ngày 30, tháng 06, năm 2013

Vốn Hóa Thị Trường:
Giá:
Khối lượng (24 giờ):
# Tên Biểu tượng Vốn Hóa Thị Trường Giá Lượng tiền lưu thông % 1 giờ % 24 giờ % 7 ngày
1 Bitcoin BTC
Bitcoin
BTC $1,096,957,927 $96.61 11,354,025 -0.53% 1.83% -9.91%
2 Litecoin LTC
Litecoin
LTC $56,721,518 $2.98 19,030,604 0.08% 7.03% -3.08%
3 Namecoin NMC
Namecoin
NMC $2,995,222 $0.501427 5,973,400 -1.65% -1.23% -11.33%
4 Peercoin PPC
Peercoin
PPC $2,367,684 $0.121734 19,449,710 0.28% 2.64% -1.36%
5 Novacoin NVC
Novacoin
NVC $931,437 $3.09 301,181 -0.51% 0.75% -11.35%
6 Feathercoin FTC
Feathercoin
FTC $694,354 $0.078257 8,872,700 0.73% 1.97% -19.90%
7 Terracoin TRC
Terracoin
TRC $395,910 $0.130429 3,035,450 -0.27% 3.75% -5.95%
8 Devcoin DVC
Devcoin
DVC $350,827 $0.000073 4,777,920,000 -0.51% -1.52% -13.67%
9 Freicoin FRC
Freicoin
FRC $274,805 $0.012560 21,879,664 -0.51% -5.45% -0.12%
10 Digitalcoin DGC
Digitalcoin
DGC $93,810 $0.026185 3,582,563 -0.33% -1.69% -6.43%
11 Yacoin YAC
Yacoin
YAC $92,500 $0.023381 3,956,292 -3.18% 3.58% 7.18%
12 BBQCoin BQC
BBQCoin
BQC $76,284 $0.003836 19,888,648 -1.26% -7.03% 0.84%
13 WorldCoin WDC
WorldCoin
WDC $55,161 $0.007942 6,945,743 -0.51% 0.81% -19.16%
14 Ixcoin IXC
Ixcoin
IXC $51,205 $0.003671 13,947,314 * -0.51% 4.88% -24.12%
15 CHNCoin CNC
CHNCoin
CNC $45,596 $0.008695 5,243,794 -10.46% 0.25% -64.17%
16 Mincoin MNC
Mincoin
MNC $42,678 $0.037196 1,147,361 -0.51% 14.29% 73.38%
17 BitBar BTB
BitBar
BTB $23,567 $5.91 3,986 -0.51% 3.88% -9.61%
18 Luckycoin LKY
Luckycoin
LKY $12,095 $0.002618 4,619,548 -0.51% 2.12% -6.13%
19 Memecoin MEM
Memecoin
MEM $10,669 $0.000760 14,031,450 -0.56% -3.09% -29.92%
20 GoldCoin GLC
GoldCoin
GLC $6,496 $0.000388 16,745,950 -1.39% -19.95% -66.95%
21 Bytecoin BTE
Bytecoin
BTE $6,391 $0.006950 919,450 -0.52% 1.28% -42.22%
22 Franko FRK
Franko
FRK $2,892 $0.097146 29,766 -0.51% -18.73% -41.56%
23 Nibble NBL
Nibble
NBL $2,710 $0.003584 756,004 -0.89% -0.68% -14.91%
24 AmericanCoin AMC
AmericanCoin
AMC $2,106 $0.001933 1,089,500 -0.51% 0.86% -16.72%
25 Elacoin ELC
Elacoin
ELC $1,751 $0.080243 21,816 -0.51% 1.84% -7.09%
26 Junkcoin JKC
Junkcoin
JKC $106 $0.000019 5,527,550 3.95% -25.14% -94.94%
* Đồng Coin Tự Phát Hành
Tổng Vốn Hóa Thị Trường: $1,162,215,701