Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - 16 June 2013

RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
RankTên
RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
1
BTC

$1.12B$1,124,306,468

11,298,425 BTC
-0.01%
-0.89%
-1.32%
2
LTC

$39.62M$39,617,176

18,603,854 LTC
0.84%
1.31%
-10.92%
3
NMC

$2.31M$2,313,382

5,855,850 NMC
1.27%
-2.70%
-31.91%
4
PPC

$2.13M$2,131,363

19,296,016 PPC
-0.78%
0.16%
-5.51%
5
NVC

$943738.73$943,739

290,648 NVC
-0.29%
-1.17%
-2.72%
6
FTC

$817909.00$817,909

7,540,700 FTC
0.39%
-5.68%
-13.05%
7
TRC

$468510.18$468,510

2,924,330 TRC
0.08%
-3.21%
-18.49%
8
DVC

$411176.50$411,177

4,686,519,808 DVC
1.33%
-2.48%
-25.48%
9
FRC

$386099.25$386,099

21,554,378 FRC
-0.01%
1.96%
11.03%
10
CNC

$216136.99$216,137

5,171,458 CNC
-0.01%
-1.85%
-18.66%
11
BQC

$83118.07$83,118

19,070,168 BQC
7.00%
5.17%
-19.47%
12
DGC

$71553.91$71,554

2,395,198 DGC
0.06%
2.39%
-20.51%
13
YAC

$70774.48$70,774

3,556,148 YAC
-0.65%
-4.87%
-39.70%
14
WDC

$56980.47$56,980

6,014,815 WDC
-0.01%
-3.74%
0.00%
15
MNC

$37617.32$37,617

1,108,579 MNC
-0.01%
-18.87%
-19.08%
16
BTB

$21486.74$21,487

3,599 BTB
-11.12%
-8.50%
-54.80%
17
GLC

$19834.44$19,834

13,566,450 GLC
-0.67%
23.24%
0.00%
18
MEM

$8474.66$8,475

10,381,550 MEM
-0.33%
15.87%
-49.94%
19
LKY

$7949.17$7,949

3,164,008 LKY
-0.05%
-3.59%
0.00%
20
FRK

$4284.35$4,284

22,091 FRK
16.59%
42.68%
29.36%
AmericanCoin
Junkcoin
Nibble
Elacoin