×
×
Các loại tiền điện tử:  7,499Các thị trường giao dịch:  31,605Vốn hóa thị trường:  $394,454,980,908Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $84,914,130,530BTC Chiếm Ưu Thế:  61.0%
Vốn hóa thị trường:  $394,454,980,908Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $84,914,130,530BTC Chiếm Ưu Thế:  61.0%Các loại tiền điện tử:  7,499Các thị trường giao dịch:  31,605

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - 26 May 2013

Loading...Loading...Loading...
RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
RankTên
RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
1
BTC

$1,495,292,967

$133.48
11,202,375 BTC
-1.16%
1.74%
9.61%
2
LTC

$58,458,017

$3.25
17,993,154 LTC
-0.37%
4.65%
-1.02%
3
NMC

$5,251,485

$0.930356
5,644,600 NMC
-2.32%
-1.64%
8.05%
4
PPC

$3,612,499

$0.189542
19,059,134 PPC
-6.42%
-9.94%
-9.29%
5
NVC

$1,225,595

$4.31
284,444 NVC
-2.43%
3.43%
18.24%
6
DVC

$915,607

$0.000202
4,542,720,000 DVC
-0.82%
1.54%
-1.00%
7
TRC

$842,449

$0.312343
2,697,190 TRC
-3.42%
-9.58%
-12.35%
8
FRC

$687,220

$0.032703
21,014,232 FRC
-1.19%
5.72%
-5.50%
9
FTC

$654,331

$0.098775
6,624,450 FTC
-2.47%
-5.59%
-21.17%
10
CNC

$374,915

$0.073414
5,106,866 CNC
-2.95%
-1.54%
-22.36%
11
MNC

$130,393

$0.121760
1,070,899 MNC
-9.23%
11.89%
-37.73%
12
IXC

$127,368

$0.010066
12,653,618 IXC *
-1.19%
2.98%
-15.45%
13
BQC

$114,258

$0.006407
17,833,240 BQC
-2.35%
-6.72%
-11.35%
14
WDC

$61,369

$0.025650
2,392,562 WDC
-0.10%
-10.51%
0.00%
15
BTB

$54,030

$17.36
3,113 BTB
-1.19%
-2.67%
-56.63%