×
×
Các loại tiền điện tử:  5,530Các thị trường giao dịch:  22,690Vốn Hóa Thị Trường:  $265,650,957,334Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $101,898,040,525BTC Chiếm Ưu Thế:  65.7%
Vốn Hóa Thị Trường:  $265,650,957,334Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $101,898,040,525BTC Chiếm Ưu Thế:  65.7%Các loại tiền điện tử:  5,530Các thị trường giao dịch:  22,690

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - 26 May 2013

Loading...Loading...Loading...
#TênBiểu tượngVốn Hóa Thị TrườngGiáLượng tiền lưu thông% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
#Tên
#TênBiểu tượngVốn Hóa Thị TrườngGiáLượng tiền lưu thông% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
1
BTC
$1,495,292,967
$133.48
11,202,375 BTC
-1.16%
1.74%
9.61%
2
LTC
$58,458,017
$3.25
17,993,154 LTC
-0.37%
4.65%
-1.02%
3
NMC
$5,251,485
$0.930356
5,644,600 NMC
-2.32%
-1.64%
8.05%
4
PPC
$3,612,499
$0.189542
19,059,134 PPC
-6.42%
-9.94%
-9.29%
5
NVC
$1,225,595
$4.31
284,444 NVC
-2.43%
3.43%
18.24%
6
DVC
$915,607
$0.000202
4,542,720,000 DVC
-0.82%
1.54%
-1.00%
7
TRC
$842,449
$0.312343
2,697,190 TRC
-3.42%
-9.58%
-12.35%
8
FRC
$687,220
$0.032703
21,014,232 FRC
-1.19%
5.72%
-5.50%
9
FTC
$654,331
$0.098775
6,624,450 FTC
-2.47%
-5.59%
-21.17%
10
CNC
$374,915
$0.073414
5,106,866 CNC
-2.95%
-1.54%
-22.36%
11
MNC
$130,393
$0.121760
1,070,899 MNC
-9.23%
11.89%
-37.73%
12
IXC
$127,368
$0.010066
12,653,618 IXC *
-1.19%
2.98%
-15.45%
13
BQC
$114,258
$0.006407
17,833,240 BQC
-2.35%
-6.72%
-11.35%
14
WDC
$61,369.21
$0.025650
2,392,562 WDC
-0.10%
-10.51%
0.00%
15
BTB
$54,030.08
$17.36
3,113 BTB
-1.19%
-2.67%
-56.63%