Crypto Glossary

Ознайомтеся з усіма найважливішими термінами і жаргоном крипто та блокчейну тут.

А

Абстракція облікового запису

Абстракція облікового запису - це процес полегшення взаємодії з блокчейном для користувачів шляхом налаштування певних елементів облікових записів смарт-контрактів.

Автоматизований маркетмейкер (AMM) [Оновлено]

Автоматизований маркетмейкер (AMM) - це система, яка забезпечує ліквідність біржі, на якій вона працює, за допомогою автоматизованої торгівлі.

Агрегатор DeFi

Агрегатор DeFi об’єднує операції на різних платформах DeFi в одному місці.

Адаптивний шардинг стану

Використовуваний у Elrond адаптивний шардинг стану - це підхід, який поєднує всі типи шардингу в один для покращення зв’язку та продуктивності.

Адреса

Місце, куди та звідки можна надсилати криптовалюту у вигляді рядка літер та цифр.

Алгоритмічний стейблкоїн

Алгоритмічний стейблкоїн фактично використовує алгоритм на якому він заснований, який може випускати більше монет, коли ціна зростає, і купувати їх поза ринком, коли ціна падає.

Альткоїн

Оскільки Bitcoin є першою криптовалютою, яка захопила уяву світу, усі інші монети згодом були названі «альткоїнами», як «альтернативні монети».

Альфа

Альфа - це фінансовий інструмент, який показує результативність інвестиції відносно її контрольного індексу на ринку.

Анархо-капіталізм

Політична філософія, спочатку задумана американським економістом Мюрреєм Ротбардом (Murray Rothbard) яку зараз сприйняли багато членів криптоспільноти.

Аномальна прибутковість

Аномальна прибутковість відноситься до незвичайних прибутків від певних активів або цінних паперів за певний період часу.

Асинхронний

Події, які не відбуваються одночасно або з однаковою швидкістю, називаються асинхронними.

Атомарні свопи

Передача криптовалюти від однієї сторони до іншої без використання біржі чи іншого посередника.
Д

Двофакторна автентифікація (2FA)

Двофакторна автентифікація (2FA) - це метод доступу, який вимагає двох різних форм автентифікації.

Дерево Меркла

Дерево Меркла або хеш-дерево (Merkle tree) - це структура даних, яка використовується у криптографії та інформатиці для перевірки цілісності даних, що зберігаються або передаються.

Децентралізована біржа (DEX)

Однорангова біржа, яка дозволяє користувачам торгувати криптовалютами без посередників.

Децентралізоване управління

Децентралізоване управління відноситься до процедур, за допомогою яких здійснюється безпосереднє, справедливе управління платформою для мереж блокчейнів та dApps.

Децентралізовані

Децентралізація відноситься до властивості системи, в якій вузли або актори працюють узгоджено розподіленим способом для досягнення спільної мети.

Децентралізовані автономні організації (DAO)

Децентралізована автономна організація - decentralized autonomous organization (DAO) заснована на наборі визначених комп’ютером правил і смарт-контрактів на основі блокчейну.

Децентралізовані автономні первинні пропозиції монет (DAICO)

Метод децентралізованого фінансування проєктів, який запроваджує певну форму управління у процесі ICO, що дозволяє спонсорам голосувати за повернення своїх коштів, якщо виконуються певні умови.

Децентралізовані додатки (DApps)

Тип додатків (програм), які працюють у децентралізованій мережі, уникаючи єдиної точки збою.

Домінування Bitcoin (BTCD)

Домінування Bitcoin (Bitcoin Dominance) - це показник, який визначає, яка частка загального крипторинку належить Bitcoin.
З

Забезпечена боргова позиція (CDP)

Забезпечена боргова позиція (collateralized debt position) утримується шляхом блокування застави у смарт-контрактах для генерації стейблкоїнів.

Забезпечений стейблкоїн

"Забезпечений стейблкоїн" - це стейблкоїн, який повністю або майже повністю забезпечений заставою, що зберігається у резерві.

Загальна заблокована вартість (TVL)

Загальна заблокована вартість являє собою кількість активів, які наразі розраховані на певний протокол.

Зберігання

Зберігання - це юридична здатність фінансової установи тримати та зберігати фінансові активи своїх клієнтів для уникання крадіжки або втрати їхніх активів.

Зберігач

Зберігач несе відповідальність за безпечне зберігання активів установи чи особи для різних цілей.

Знай свого клієнта (KYC)

Скорочено від Know Your Customer, це перевірки, які криптобіржі та торгові платформи повинні провести для підтвердження особи своїх клієнтів.
К

Композиційний токен

Композиційний токен - це токен ERC-998, стандартне розширення будь-якого невзаємозамінного токена, що додає можливість невзаємозамінним токенам володіти іншими невзаємозамінними (ERC-721) та взаємозамінними (ERC-20) токенами.

Композиційний DeFi

Композиційний DeFi означає взаємодію між різними протоколами DeFi.

Консенсус

Консенсус досягається, коли всі учасники мережі погоджуються щодо порядку та вмісту блоків у блокчейні.

Контракт

У традиційних фінансах, контракт - це обов’язкова угода між двома сторонами. У криптовалютах, смарт-контракти здійснюють функції у блокчейні.

Крива зв’язування

Крива зв’язування (Bonding Curve) - це математична крива, яка визначає зв’язок між ціною та пропозицією певного активу.

Криптовалюта

Криптовалюти (Cryptocurrencies) - це цифрові валюти, які використовують криптографічні технології для захисту своєї роботи.

Криптографічна хеш-функція

Криптографічні хеш-функції створюють хеш-значення фіксованого розміру з вхідних даних транзакції змінного розміру.

Криптоджекінг

Використання комп’ютера іншої сторони для майнінгу криптовалюти без її згоди.

Криптозима

Криптозима - це період на крипторинку, коли ціни на основні монети різко падають зі своїх історичних максимумів.
П

Первинна пропозиція монет (ICO)

Скорочено від Initial Coin Offering, ICO - це різновид краудфандингу або краудсейлу, що використовує криптовалюти як засіб залучення капіталу для компаній на ранній стадії розвитку.

Підтвердження

У криптовалюті, підтвердження - це показник того, скільки блоків фактично пройшло з моменту додавання транзакції до блокчейну.

Повний вузол

Вузли, які завантажують всю історію блокчейну, щоб дотримуватися та застосовувати його правила.

Приватний ключ/секретний ключ

Фрагмент коду, згенерований у процесі шифрування з асиметричним ключем, у поєднанні з відкритим ключем, який використовується для дешифрування інформації, хешованої за допомогою відкритого ключа.

Провідник блоків

Програма, яка дозволяє користувачеві переглядати деталі блоків у певному блокчейні. Також відомий як блокчейн-браузер.

Продаж токенів

Продаж токенів означає первинну пропозицію токена криптовалюти приватному пулу інвесторів до його офіційного виходу на ринок.

Протокол

Набір правил, які визначають взаємодію в мережі, зазвичай включають консенсус, перевірку транзакцій і участь мережі у блокчейні.

Псевдонім

Написання під вигаданим іменем, наприклад «Сатоші Накамото».

Публічна адреса

Публічна адреса - це криптографічний хеш публічного ключа, який дозволяє користувачеві використовувати його як адресу для запиту платежу.
Р

Ринкова капіталізація/Ринкова кап/MCAP333

Загальна капіталізація ціни криптовалюти. Це один із способів ранжування відносного розміру криптовалюти. *див. Циркуляційна пропозиція.

Рівень 0

Рівень 0 - це мережева структура, що працює під блокчейном. Рівень 0 складається з протоколів, з’єднань, апаратного забезпечення, майнерів тощо, і це формує основу екосистеми блокчейну.

Рівень 2

Рівень 2 (Layer 2) - це назва рішення для масштабування, яке забезпечує високу пропускну здатність транзакцій, повністю успадковуючи безпеку базового блокчейну, на якому воно побудоване.

Річна відсоткова дохідність (APY)

Річна відсоткова дохідність (APY) - це норма прибутку, отримана протягом року від конкретної інвестиції.

Річна відсоткова ставка (APR)

Сума відсотків, яку позичальник повинен платити щороку, відома як річна відсоткова ставка (APR).

Розподілений реєстр

Розподілені реєстри - це реєстри, в яких дані зберігаються у мережі децентралізованих вузлів. Розподілений реєстр не обов’язково включає криптовалюту, і може бути з потребою дозволу
С

Сатоші Накамото

Особа або група осіб, які створили Bitcoin.

Службовий токен

Токени, розроблені спеціально для допомоги людям у використанні чогось.

Смарт-контракт

Смарт-контракт - це комп’ютерний протокол, призначений для сприяння, перевірки або забезпечення виконання контракту в блокчейні без залучення третьої сторони.

Спот

Контракт або транзакція купівлі або продажу криптовалюти для негайного розрахунку або оплати та доставки криптовалюти на ринку.

Стейблкоїни

Криптовалюта з надзвичайно низькою волатильністю, яка іноді використовується як засіб диверсифікації портфеля. Приклади включають криптовалюту, забезпечену золотом, або криптовалюту, прив’язану до фіату.

Стейкінг

Стейкінг - це форма участі у системі proof-of-stake (PoS) з розміщенням своїх токенів, щоб служити валідатором блокчейну та отримувати винагороди.

Стійкий до втручання реєстр

Стійкий до втручання реєстр - це, по суті, будь-яка система записів, яка має фундаментальні властивості розподіленого реєстру блокчейну.

Стійкий до ASIC

Цей термін, зазвичай, застосовується до блокчейнів та алгоритмів майнінгу, розроблених таким чином, щоб не дати переваги ASIC над споживчим обладнанням.
Т

Терахеш на секунду

Терахеш за секунду (Th/s) еквівалентний 1 трильйону (1 000 000 000 000) хешів за секунду, одиниця, яка вказує на потужність комп’ютера або машини для майнінгу.

Тестова мережа

Альтернативний блокчейн, який використовують розробники для тестування.

Технологія розподіленого реєстру (DLT)

База даних, яка є у спільному використання кількох учасників у кількох місцях. Основа для блокчейнів.

Токени застави

У криптовалюті, токени застави використовуються як актив для зменшення ризику під час запозичення інших типів криптотокенів.

Токени, забезпечені активами

Токени, забезпечені активами, є цифровими претензіями на фізичний актив і забезпечені цим активом.

Токеноміка

Токеноміка - це наука про економіку токенів, яка складається з набору правил, що регулюють запуск та пропозицію криптовалюти.

Транзакцій на секунду (TPS)

Транзакцій на секунду (TPS) - це показник здатності комп’ютерної системи (або мережі) виконувати транзакції або обчислення на секунду.

Транзакція сoinbase

Перша транзакція у новому блоці - це транзакція coinbase, у якій майнер отримує Bitcoin та комісію за майнінг.