Словник

Хеш

Moderate

Хеш - це вихідний результат алгоритму хешування, який створює унікальний рядок фіксованої довжини для шифрування та захисту певної вибірки довільних даних.

Що таке хеш?

Алгоритми хешування, по суті, є основою всіх механізмів кібербезпеки. Дані довільного розміру можна легко зашифрувати та перетворити в один хеш-рядок фіксованої довжини за допомогою хешування. Хеш-функції надзвичайно важливі у технології блокчейн, оскільки вони дозволяють безпечно та швидко обробляти дані та вводити їх до розподіленого реєстру.

Крім того, хеші є важливими при використанні провідників блоків, оскільки вони дозволяють швидко отримувати інформацію щодо транзакцій та адрес. Хешування даних є одним із найбезпечніших методів передачі даних, оскільки жодна вихідна інформація не може бути доступна без хеш-ключа.

Хеш та алгоритм хешування були створені Гансом Петером Луном приблизно у 1950 році. Він почав розробляти машину, яка може швидко сортувати як текст, так і числа, і так народився хеш (hash). Хоча на той час було не так багато складних застосувань цього відкриття, з тих пір алгоритм хешування став наріжним каменем передових обчислень. Ганс Петер Лун (Hans Peter Lunh) був новатором, який набагато випереджав свій час, але зараз його винаходи використовуються практично у будь-якому доступному програмному забезпеченні. Хоча термін «хеш» не було офіційно введено до публікації «Принципів цифрової комп’ютерної системи» Герберта Хеллермана (Herbert Hellerman), винахідником цієї технології вважається Ганс Пітер Лун.

Існує багато різних типів хеш-функцій, усі зосереджені на різних аспектах алгоритму хешування. Хешування Фібоначчі (Fibonacci hashing) є одним із найпопулярніших алгоритмів хешування, і воно включає кратні числа Фібоначчі. Інші типи хешів включають хешування Зобріста (Zobrist hashing) та різні комбінації між алгоритмами Фібоначчі та Зобріста.

У технології блокчейн, хешування використовується для покращення обробки транзакцій. Хоча дані про транзакції можуть мати різну довжину, усі транзакції перетворюються на значення фіксованої довжини за допомогою хешування. Потім це значення записується у блокчейн і може бути запитане у будь-який момент часу. Завдяки хешуванню, обробка транзакцій у блокчейні є швидшою та безпечнішою. Наприклад, усі транзакції Bitcoin обробляються за допомогою Secure Hashing Algorithm 256, який скорочує довжину хешу до фіксованих 256 біт або 32 байтів. Незалежно від розміру транзакції, її хеш завжди матиме встановлену довжину 256 біт.
Хешування життєво важливе для належної роботи блокчейн-проєктів, особливо криптовалют. Без нього, додавання записів до блокчейну з високою швидкістю було б неможливим.

Related Articles