Словник

Децентралізовані

Easy

Децентралізація відноситься до властивості системи, в якій вузли або актори працюють узгоджено розподіленим способом для досягнення спільної мети.

Що таке Децентралізовані?

Децентралізовані (Decentralized) організації - це організації, які не покладаються на єдиний центр влади для забезпечення виконання правил і підтримки роботи. Натомість, вони складаються з багатьох осіб, які приймають рішення, з однаковим або приблизно порівнянним рівнем повноважень над рештою системи та покладаються на різноманітні механізми консенсусу для досягнення спільного плану дій.
Децентралізована організація - це один із двох основних типів організаційної структури, інший - централізовані(centralized) організації.

Прикладом такої системи може бути бізнес, який покладається на франчайзинг для розширення, в якому охочі особи можуть придбати франшизу, відкрити власну філію компанії та приймати самостійні управлінські рішення щодо найму, організації робочого процесу тощо.

Іншим яскравим прикладом децентралізованих систем є такі криптовалюти, як Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH), які підтримуються мережами незалежних комп’ютерних вузлів, які досягають консенсусу за допомогою таких алгоритмів, як підтвердження роботи proof-of-work (PoW) для безпомилкової й однакової обробки та запису всіх транзакцій.

Через те, що децентралізовані організації не покладаються на центральну точку влади, вони стають більш надійними, ніж їхні централізовані аналоги; на відміну від останнього, де збій керуючого суб’єкта виводить з ладу всю організацію, децентралізовані системи продовжують працювати навіть тоді, коли одна або декілька їх частин припиняють роботу. Вони також більш демократичні та менш схильні до цензури.

Децентралізовані організації також мають недоліки, які в основному виникають через відсутність єдиного бачення та чіткого розподілу обов’язків. Це, як правило, призводить до зниження ефективності порівняно з єдиною централізованою організацією.

Цю проблему ілюструє той факт, що у 2020 році мережа Bitcoin спожила понад 70 терават-годин електроенергії — це можна порівняти з цілою країною Чилі — незважаючи на свою здатність обробляти лише близько чотирьох-семи транзакцій на секунду.