×
Get our crypto and blockchain news delivered to your inbox, daily!
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,904Các thị trường giao dịch:  20,818Vốn Hóa Thị Trường:  $204,750,005,015Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $50,929,034,862BTC Chiếm Ưu Thế:  66.7%
Vốn Hóa Thị Trường:  $204,750,005,015Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $50,929,034,862BTC Chiếm Ưu Thế:  66.7%Các loại tiền điện tử:  4,904Các thị trường giao dịch:  20,818

Bitrue

$66,989,833 USD
8,872 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$18,094,278
$7,539.89
27.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$5,978,448
$151.07
8.92%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$4,681,611
$0.229924
6.99%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$4,336,765
$0.014630
6.47%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$3,358,441
$0.230024
5.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$3,048,135
$0.023501
4.55%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$2,499,406
$0.006943
3.73%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$2,447,289
$0.006992
3.65%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$2,264,892
$151.18
3.38%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$1,818,960
$45.67
2.72%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,337,514
$2.76
2.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,087,706
$0.038797
1.62%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,005,151
$51.94
1.50%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$876,305
$45.74
1.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$799,200
$2.76
1.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$719,405
$0.007030
1.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$703,371
$213.87
1.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$468,732
$0.055917
0.70%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$463,126
$45.82
0.69%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$455,704
$0.014716
0.68%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$450,206
$0.005962
0.67%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$444,346
$2.77
0.66%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$401,979
$0.006490
0.60%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$397,038
$0.038856
0.59%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$387,961
$0.052597
0.58%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$371,939
$9.05
0.56%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$331,223
$51.98
0.49%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$312,457
$214.01
0.47%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$307,398
$0.096758
0.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$274,296
$9.06
0.41%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$259,160
$0.014740
0.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$258,655
$52.07
0.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$251,354
$0.055997
0.38%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$250,474
$0.056090
0.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$243,689
$9.08
0.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$237,772
$0.038790
0.35%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$228,481
$214.44
0.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$212,838
$15.67
0.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$211,865
$0.188442
0.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$205,757
$0.096598
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$192,190
$0.230248
0.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$185,646
$2.05
0.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$163,523
$1.00
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$152,843
$0.188127
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$152,359
$0.053426
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$151,417
$2.77
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$142,634
$3.92
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$141,259
$0.031696
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$139,800
$0.198177
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$135,832
$0.000725
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$131,362
$0.052525
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$128,742
$0.750662
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$118,567
$2.04
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$118,065
$1.00
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$113,946
$0.014656
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$107,705
$0.507139
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$98,582
$0.031749
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$93,883
$3.93
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$83,887
$0.031668
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$83,279
$1.00
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$82,360
$15.66
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$81,234
$0.052335
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$72,622
$0.000755
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$71,437
$17.32
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$71,298
$0.021961
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$65,103
$0.036511
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$59,865
$0.237088
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$51,744
$45.76
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$51,148
$9.07
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$50,604
$2.04
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$50,558
$0.014097
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$46,965
$0.004158
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$45,588
$0.508045
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$44,734
$0.037583
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$43,933
$0.000728
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$43,004
$0.065656
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$41,939
$3.92
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$41,874
$0.007008
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$41,233
$0.005880
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$35,540
$2.05
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$35,503
$0.236590
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$34,552
$0.007106
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$34,501
$0.272965
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$31,664
$0.000550
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$30,802
$0.000728
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$28,721
$0.024980
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$27,466
$15.70
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$26,992
$0.019755
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
$26,699
$0.006525
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
90
$26,253
$1.10
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
$25,924
$0.537326
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$24,848
$1.59
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
93
$22,379
$0.265911
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
94
$19,859
$0.268059
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
95
$19,726
$0.056193
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
$17,518
$17.30
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
97
$16,633
$0.007018
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
98
$16,593
$0.245843
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$16,547
$0.082787
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$16,531
$0.245948
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
101
$15,998
$0.003188
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
$14,878
$0.236623
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
103
$13,397
$0.000558
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
104
$13,385
$1.59
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
105
$13,112
$0.136596
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
106
$12,227
$0.010943
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
107
$12,100
$0.198610
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
108
$11,666
$0.010565
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
109
$10,477
$0.036451
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
110
$9,132
$4.18
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
111
$8,957
$0.508196
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
112
$7,964
$0.023470
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
113
$7,832
$0.036562
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
114
$7,450
$0.188896
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
115
$7,189
$1.00
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
116
$6,485
$0.003547
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
117
$6,445
$0.019815
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
118
$6,296
$0.002641
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
119
$6,040
$0.197947
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
120
$5,916
$0.082925
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
121
$5,643
$0.006528
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
122
$5,288
$0.747125
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
123
$5,283
$0.001509
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
124
$5,028
$3.93
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
125
$4,889
$0.188495
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
126
$4,705
$0.000321
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
127
$4,367
$0.001562
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
128
$4,024
$0.019772
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
129
$3,892
$0.004151
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
130
$3,667
$0.063241
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
131
$3,101
$0.197471
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
132
$2,939
$0.750719
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
133
$2,823
$0.001562
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
134
$2,751
$0.003150
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
135
$2,713
$0.000156
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
136
$2,510
$0.036394
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
137
$2,083
$0.037246
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
138
$1,862
$0.066115
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
139
$1,558
$0.005900
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
140
$1,352
$0.021867
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
141
$1,299
$4.19
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
142
$1,275
$0.001011
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
143
$1,192
$0.000449
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
144
$1,172
$0.000157
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
145
$981
$0.508180
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
146
$901
$0.137621
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
147
$800
$0.040149
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
148
$786
$0.001057
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
149
$774
$4.19
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
150
$724
$0.006221
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
151
$715
$1.10
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
152
$664
$0.024888
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
153
$656
$0.020282
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
154
$630
$0.014250
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
155
$528
$0.509708
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
156
$339
$0.010942
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
157
$299
$0.020301
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
158
$287
$0.005903
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
159
$254
$0.000448
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
160
$210
$0.537395
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
161
$162
$0.062987
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
162
$144
$0.036719
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
163
$138
$0.040063
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
164
$96
$0.020345
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
165
$53
$2.06
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
166
$39
$0.035977
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...