×
×
Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,713Vốn hóa thị trường:  $333,763,499,614Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $76,614,210,676BTC Chiếm Ưu Thế:  58.3%
Vốn hóa thị trường:  $333,763,499,614Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $76,614,210,676BTC Chiếm Ưu Thế:  58.3%Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,713

Bitrue

$218,765,078 USD
20,790 BTC

Thông tin về Bitrue

Launched in July 2018, Bitrue is an XRP-centric financial services platform with support for trading, loans, and investments. Bitrue aims to utilize blockchain technology to bring financial opportunities to everybody regardless of their location or financial position. Bitrue is registered in Singapore with offices in Singapore, Silicon Valley, and Taiwan.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$33,685,064
$0.025169
15.40%
340
Spot
Percentage
Gần đây
2
$29,638,181
$10,520.92
13.55%
849
Spot
Percentage
Gần đây
3
$16,939,182
$343.05
7.74%
767
Spot
Percentage
Gần đây
4
$15,974,819
$342.99
7.30%
724
Spot
Percentage
Gần đây
5
$14,687,105
$44.52
6.71%
462
Spot
Percentage
Gần đây
6
$14,122,763
$0.233477
6.46%
645
Spot
Percentage
Gần đây
7
$9,096,869
$218.71
4.16%
497
Spot
Percentage
Gần đây
8
$8,226,358
$0.082366
3.76%
270
Spot
Percentage
Gần đây
9
$7,089,453
$0.012319
3.24%
247
Spot
Percentage
Gần đây
10
$6,204,483
$4.01
2.84%
125
Spot
Percentage
Gần đây
11
$6,149,753
$2.58
2.81%
568
Spot
Percentage
Gần đây
12
$4,127,916
$20.05
1.89%
153
Spot
Percentage
Gần đây
13
$3,066,222
$20.05
1.40%
274
Spot
Percentage
Gần đây
14
$3,058,827
$1.00
1.40%
287
Spot
Percentage
Gần đây
15
$2,903,084
$0.025179
1.33%
200
Spot
Percentage
Gần đây
16
$2,799,668
$0.012336
1.28%
129
Spot
Percentage
Gần đây
17
$2,692,646
$0.071517
1.23%
318
Spot
Percentage
Gần đây
18
$2,641,355
$0.233432
1.21%
263
Spot
Percentage
Gần đây
19
$2,556,973
$0.082346
1.17%
171
Spot
Percentage
Gần đây
20
$2,527,959
$8.73
1.16%
103
Spot
Percentage
Gần đây
21
$1,579,682
$0.025142
0.72%
119
Spot
Percentage
Gần đây
22
$1,447,818
$44.50
0.66%
337
Spot
Percentage
Gần đây
23
$1,389,552
$0.082369
0.64%
176
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,326,155
$0.005353
0.61%
42
Spot
Percentage
Gần đây
25
$1,293,850
$0.005164
0.59%
21
Spot
Percentage
Gần đây
26
$1,135,668
$2.58
0.52%
312
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,118,037
$2.58
0.51%
303
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,107,567
$0.240270
0.51%
108
Spot
Percentage
Gần đây
29
$1,039,057
$44.49
0.47%
219
Spot
Percentage
Gần đây
30
$962,740
$93.24
0.44%
161
Spot
Percentage
Gần đây
31
$793,366
$68.14
0.36%
134
Spot
Percentage
Gần đây
32
$721,498
$1.00
0.33%
171
Spot
Percentage
Gần đây
33
$713,089
$0.005470
0.33%
68
Spot
Percentage
Gần đây
34
$649,654
$218.67
0.30%
135
Spot
Percentage
Gần đây
35
$563,097
$1.00
0.26%
568
Spot
Percentage
Gần đây
36
$562,286
$0.071514
0.26%
176
Spot
Percentage
Gần đây
37
$554,438
$20.05
0.25%
146
Spot
Percentage
Gần đây
38
$523,276
$4.01
0.24%
87
Spot
Percentage
Gần đây
39
$470,324
$0.230384
0.21%
172
Spot
Percentage
Gần đây
40
$465,993
$0.012576
0.21%
61
Spot
Percentage
Gần đây
41
$450,718
$0.008624
0.21%
60
Spot
Percentage
Gần đây
42
$450,555
$1.00
0.21%
263
Spot
Percentage
Gần đây
43
$429,525
$8.72
0.20%
402
Spot
Percentage
Gần đây
44
$419,863
$8.73
0.19%
382
Spot
Percentage
Gần đây
45
$419,427
$2.12
0.19%
198
Spot
Percentage
Gần đây
46
$405,309
$0.233349
0.19%
183
Spot
Percentage
Gần đây
47
$397,516
$0.065838
0.18%
177
Spot
Percentage
Gần đây
48
$361,924
$20.05
0.17%
119
Spot
Percentage
Gần đây
49
$345,421
$0.069009
0.16%
16
Spot
Percentage
Gần đây
50
$344,239
$24,718.25
0.16%
88
Spot
Percentage
Gần đây
51
$339,322
$8.72
0.16%
199
Spot
Percentage
Gần đây
52
$333,487
$4.97
0.15%
313
Spot
Percentage
Gần đây
53
$327,988
$44.56
0.15%
223
Spot
Percentage
Gần đây
54
$324,413
$0.014096
0.15%
79
Spot
Percentage
Gần đây
55
$269,669
$0.230487
0.12%
103
Spot
Percentage
Gần đây
56
$252,812
$2.12
0.12%
97
Spot
Percentage
Gần đây
57
$250,093
$0.108427
0.11%
159
Spot
Percentage
Gần đây
58
$229,018
$0.385126
0.10%
134
Spot
Percentage
Gần đây
59
$223,954
$0.037390
0.10%
44
Spot
Percentage
Gần đây
60
$221,688
$0.797709
0.10%
74
Spot
Percentage
Gần đây
61
$218,934
$0.179908
0.10%
11
Spot
Percentage
Gần đây
62
$215,290
$3.11
0.10%
116
Spot
Percentage
Gần đây
63
$198,316
$93.27
0.09%
366
Spot
Percentage
Gần đây
64
$197,329
$0.036599
0.09%
44
Spot
Percentage
Gần đây
65
$167,321
$2.57
0.08%
130
Spot
Percentage
Gần đây
66
$159,937
$0.262992
0.07%
63
Spot
Percentage
Gần đây
67
$155,433
$0.122470
0.07%
61
Spot
Percentage
Gần đây
68
$151,831
$0.179994
0.07%
8
Spot
Percentage
Gần đây
69
$149,387
$24.14
0.07%
238
Spot
Percentage
Gần đây
70
$148,055
$1.08
0.07%
41
Spot
Percentage
Gần đây
71
$134,832
$0.025333
0.06%
13
Spot
Percentage
Gần đây
72
$134,400
$0.016155
0.06%
39
Spot
Percentage
Gần đây
73
$130,230
$144.90
0.06%
34
Spot
Percentage
Gần đây
74
$128,703
$0.014092
0.06%
67
Spot
Percentage
Gần đây
75
$117,288
$4.00
0.05%
77
Spot
Percentage
Gần đây
76
$113,033
$0.012334
0.05%
144
Spot
Percentage
Gần đây
77
$108,451
$3,162.09
0.05%
63
Spot
Percentage
Gần đây
78
$107,134
$0.036627
0.05%
29
Spot
Percentage
Gần đây
79
$107,129
$0.000489
0.05%
71
Spot
Percentage
Gần đây
80
$102,417
$0.037040
0.05%
31
Spot
Percentage
Gần đây
81
$95,751
$0.014198
0.04%
94
Spot
Percentage
Gần đây
82
$92,682
$1.00
0.04%
703
Spot
Percentage
Gần đây
83
$92,082
$0.385387
0.04%
88
Spot
Percentage
Gần đây
84
$88,785
$0.025135
0.04%
116
Spot
Percentage
Gần đây
85
$84,858
$0.005363
0.04%
51
Spot
Percentage
Gần đây
86
$84,596
$24.13
0.04%
132
Spot
Percentage
Gần đây
87
$82,751
$24.16
0.04%
304
Spot
Percentage
Gần đây
88
$71,513
$0.516413
0.03%
176
Spot
Percentage
Gần đây
89
$68,733
$0.083316
0.03%
46
Spot
Percentage
Gần đây
90
$65,746
$0.420157
0.03%
62
Spot
Percentage
Gần đây
91
$63,436
$0.005531
0.03%
224
Spot
Percentage
Gần đây
92
$62,884
$0.008205
0.03%
40
Spot
Percentage
Gần đây
93
$60,191
$0.023354
0.03%
53
Spot
Percentage
Gần đây
94
$59,928
$0.368715
0.03%
60
Spot
Percentage
Gần đây
95
$57,958
$0.008626
0.03%
43
Spot
Percentage
Gần đây
96
$54,630
$0.014198
0.02%
71
Spot
Percentage
Gần đây
97
$53,542
$0.420033
0.02%
86
Spot
Percentage
Gần đây
98
$51,117
$0.262885
0.02%
65
Spot
Percentage
Gần đây
99
$46,203
$0.040114
0.02%
55
Spot
Percentage
Gần đây
100
$44,676
$0.177024
0.02%
11
Spot
Percentage
Gần đây
101
$43,974
$0.020513
0.02%
43
Spot
Percentage
Gần đây
102
$41,740
$0.014191
0.02%
109
Spot
Percentage
Gần đây
103
$41,242
$0.071493
0.02%
160
Spot
Percentage
Gần đây
104
$39,152
$4.96
0.02%
126
Spot
Percentage
Gần đây
105
$37,327
$0.000421
0.02%
20
Spot
Percentage
Gần đây
106
$36,870
$0.042626
0.02%
50
Spot
Percentage
Gần đây
107
$36,114
$0.001301
0.02%
15
Spot
Percentage
Gần đây
108
$31,766
$0.943773
0.01%
117
Spot
Percentage
Gần đây
109
$30,617
$0.230438
0.01%
131
Spot
Percentage
Gần đây
110
$30,138
$6.16
0.01%
66
Spot
Percentage
Gần đây
111
$29,734
$0.098990
0.01%
53
Spot
Percentage
Gần đây
112
$26,327
$0.000491
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
113
$25,655
$0.160820
0.01%
40
Spot
Percentage
Gần đây
114
$24,821
$0.230554
0.01%
133
Spot
Percentage
Gần đây
115
$23,986
$1.63
0.01%
79
Spot
Percentage
Gần đây
116
$22,455
$0.295845
0.01%
32
Spot
Percentage
Gần đây
117
$21,802
$0.005469
0.01%
49
Spot
Percentage
Gần đây
118
$21,644
$0.041243
0.01%
17
Spot
Percentage
Gần đây
119
$20,938
$0.296445
0.01%
35
Spot
Percentage
Gần đây
120
$20,851
$0.003156
0.01%
46
Spot
Percentage
Gần đây
121
$19,525
$4.37
0.01%
69
Spot
Percentage
Gần đây
122
$18,556
$0.001325
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
123
$18,503
$0.366919
0.01%
71
Spot
Percentage
Gần đây
124
$18,464
$0.108535
0.01%
112
Spot
Percentage
Gần đây
125
$18,138
$4.98
0.01%
119
Spot
Percentage
Gần đây
126
$16,590
$0.246266
0.01%
61
Spot
Percentage
Gần đây
127
$16,188
$0.161302
0.01%
35
Spot
Percentage
Gần đây
128
$14,292
$0.019305
0.01%
18
Spot
Percentage
Gần đây
129
$13,848
$0.420850
0.01%
68
Spot
Percentage
Gần đây
130
$12,727
$0.001014
0.01%
23
Spot
Percentage
Gần đây
131
$12,537
$0.160810
0.01%
33
Spot
Percentage
Gần đây
132
$12,398
$4.96
0.01%
88
Spot
Percentage
Gần đây
133
$12,328
$0.201031
0.01%
34
Spot
Percentage
Gần đây
134
$12,321
$14.74
0.01%
39
Spot
Percentage
Gần đây
135
$12,047
$1.00
0.01%
270
Spot
Percentage
Gần đây
136
$12,039
$0.064682
0.01%
28
Spot
Percentage
Gần đây
137
$10,904
$0.263411
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
138
$10,760
$0.005537
0.00%
89
Spot
Percentage
Gần đây
139
$10,727
$0.196657
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
140
$10,320
$0.099037
0.00%
56
Spot
Percentage
Gần đây
141
$10,018
$0.000415
0.00%
50
Spot
Percentage
Gần đây
142
$9,432
$0.020967
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
143
$8,989
$2.00
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
144
$8,662
$0.239946
0.00%
116
Spot
Percentage
Gần đây
145
$6,834
$0.000299
0.00%
59
Spot
Percentage
Gần đây
146
$6,706
$64.06
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
147
$6,483
$0.000539
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
148
$6,455
$0.000405
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
149
$6,213
$0.026459
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
150
$5,730
$0.005365
0.00%
43
Spot
Percentage
Gần đây
151
$5,696
$0.002840
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
152
$4,835
$0.000758
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
153
$4,125
$0.037124
0.00%
71
Spot
Percentage
Gần đây
154
$4,028
$0.002822
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
155
$3,797
$0.368330
0.00%
43
Spot
Percentage
Gần đây
156
$3,398
$0.385114
0.00%
125
Spot
Percentage
Gần đây
157
$3,264
$0.016726
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
158
$3,012
$0.943926
0.00%
110
Spot
Percentage
Gần đây
159
$2,651
$0.006505
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
160
$2,493
$0.081948
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
161
$2,319
$0.001973
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
162
$2,262
$0.000141
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
163
$2,250
$0.001825
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
164
$2,186
$0.015613
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
165
$2,180
$0.000778
0.00%
51
Spot
Percentage
Gần đây
166
$1,985
$0.081839
0.00%
54
Spot
Percentage
Gần đây
167
$1,800
$1.71
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
168
$1,432
$0.473807
0.00%
61
Spot
Percentage
Gần đây
169
$1,429
$0.000141
0.00%
52
Spot
Percentage
Gần đây
170
$1,376
$0.014202
0.00%
82
Spot
Percentage
Gần đây
171
$1,288
$0.000144
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
172
$1,165
$1.63
0.00%
70
Spot
Percentage
Gần đây
173
$1,154
$0.003134
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
174
$1,080
$460.70
0.00%
71
Spot
Percentage
Gần đây
175
$999
$0.000514
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
176
$969
$0.006977
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
177
$899
$0.037135
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
178
$818
$0.091811
0.00%
77
Spot
Percentage
Gần đây
179
$805
$0.014181
0.00%
102
Spot
Percentage
Gần đây
180
$734
$0.020528
0.00%
55
Spot
Percentage
Gần đây
181
$635
$0.023411
0.00%
72
Spot
Percentage
Gần đây
182
$598
$0.000299
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
183
$296
$4.29
0.00%
77
Spot
Percentage
Gần đây
184
$289
$0.801194
0.00%
70
Spot
Percentage
Gần đây
185
$239
$0.020093
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
186
$145
$0.092175
0.00%
62
Spot
Percentage
Gần đây
187
$106
$1.39
0.00%
61
Spot
Percentage
Gần đây
188
$101
$0.473474
0.00%
49
Spot
Percentage
Gần đây
189
$70
$0.215917
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
190
$49
$0.007464
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
191
$28
$1.18
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
192
$?
$0.051547
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...