×
×
Các loại tiền điện tử:  5,515Các thị trường giao dịch:  22,544Vốn Hóa Thị Trường:  $247,639,250,844Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $96,998,297,352BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%
Vốn Hóa Thị Trường:  $247,639,250,844Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $96,998,297,352BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%Các loại tiền điện tử:  5,515Các thị trường giao dịch:  22,544

Bitrue

$203,006,313 USD
23,001 BTC

Thông tin về Bitrue

Launched in July 2018, Bitrue is an XRP-centric financial services platform with support for trading, loans, and investments. Bitrue aims to utilize blockchain technology to bring financial opportunities to everybody regardless of their location or financial position. Bitrue is registered in Singapore with offices in Singapore, Silicon Valley, and Taiwan.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$45,820,484
$8,817.33
22.57%
0
Spot
Percentage
Gần đây
2
$35,459,874
$200.18
17.47%
0
Spot
Percentage
Gần đây
3
$10,960,056
$0.193997
5.40%
0
Spot
Percentage
Gần đây
4
$10,284,570
$228.07
5.07%
0
Spot
Percentage
Gần đây
5
$8,919,275
$42.33
4.39%
0
Spot
Percentage
Gần đây
6
$6,841,729
$200.20
3.37%
0
Spot
Percentage
Gần đây
7
$6,316,259
$2.49
3.11%
0
Spot
Percentage
Gần đây
8
$5,381,510
$0.052875
2.65%
0
Spot
Percentage
Gần đây
9
$4,364,112
$0.004786
2.15%
218
Spot
Percentage
Gần đây
10
$4,198,624
$0.014560
2.07%
201
Spot
Percentage
Gần đây
11
$4,129,908
$0.014441
2.03%
0
Spot
Percentage
Gần đây
12
$4,066,161
$6.71
2.00%
217
Spot
Percentage
Gần đây
13
$3,750,568
$6.66
1.85%
0
Spot
Percentage
Gần đây
14
$3,191,009
$6.65
1.57%
0
Spot
Percentage
Gần đây
15
$3,163,666
$9.99
1.56%
0
Spot
Percentage
Gần đây
16
$2,986,467
$0.194061
1.47%
287
Spot
Percentage
Gần đây
17
$2,931,279
$0.004440
1.44%
0
Spot
Percentage
Gần đây
18
$2,878,351
$10.00
1.42%
0
Spot
Percentage
Gần đây
19
$2,495,825
$0.195627
1.23%
193
Spot
Percentage
Gần đây
20
$2,491,610
$0.014372
1.23%
102
Spot
Percentage
Gần đây
21
$2,373,494
$0.011991
1.17%
77
Spot
Percentage
Gần đây
22
$2,346,643
$2.52
1.16%
0
Spot
Percentage
Gần đây
23
$2,241,536
$0.004408
1.10%
54
Spot
Percentage
Gần đây
24
$2,036,365
$0.064572
1.00%
342
Spot
Percentage
Gần đây
25
$1,972,199
$0.004787
0.97%
101
Spot
Percentage
Gần đây
26
$1,784,551
$42.33
0.88%
326
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,575,145
$10.07
0.78%
0
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,254,034
$2.49
0.62%
0
Spot
Percentage
Gần đây
29
$1,240,410
$0.052814
0.61%
134
Spot
Percentage
Gần đây
30
$850,377
$0.345272
0.42%
137
Spot
Percentage
Gần đây
31
$847,271
$0.203241
0.42%
0
Spot
Percentage
Gần đây
32
$739,738
$0.364140
0.36%
0
Spot
Percentage
Gần đây
33
$731,491
$0.004868
0.36%
59
Spot
Percentage
Gần đây
34
$616,148
$1.00
0.30%
0
Spot
Percentage
Gần đây
35
$537,399
$0.000551
0.26%
88
Spot
Percentage
Gần đây
36
$516,316
$0.364645
0.25%
0
Spot
Percentage
Gần đây
37
$514,944
$0.044173
0.25%
35
Spot
Percentage
Gần đây
38
$490,959
$42.70
0.24%
216
Spot
Percentage
Gần đây
39
$483,480
$0.005844
0.24%
54
Spot
Percentage
Gần đây
40
$422,980
$0.001589
0.21%
41
Spot
Percentage
Gần đây
41
$411,787
$0.419687
0.20%
64
Spot
Percentage
Gần đây
42
$390,598
$1.00
0.19%
0
Spot
Percentage
Gần đây
43
$355,253
$0.020267
0.17%
0
Spot
Percentage
Gần đây
44
$333,036
$0.094782
0.16%
0
Spot
Percentage
Gần đây
45
$318,402
$2.68
0.16%
0
Spot
Percentage
Gần đây
46
$312,578
$0.065007
0.15%
148
Spot
Percentage
Gần đây
47
$309,692
$0.203407
0.15%
151
Spot
Percentage
Gần đây
48
$285,299
$0.182246
0.14%
0
Spot
Percentage
Gần đây
49
$269,142
$0.026098
0.13%
68
Spot
Percentage
Gần đây
50
$246,651
$0.348390
0.12%
112
Spot
Percentage
Gần đây
51
$233,192
$0.035247
0.11%
0
Spot
Percentage
Gần đây
52
$231,945
$0.340952
0.11%
0
Spot
Percentage
Gần đây
53
$224,901
$3.82
0.11%
290
Spot
Percentage
Gần đây
54
$206,435
$0.053012
0.10%
135
Spot
Percentage
Gần đây
55
$186,292
$0.779493
0.09%
0
Spot
Percentage
Gần đây
56
$183,894
$3.85
0.09%
171
Spot
Percentage
Gần đây
57
$175,204
$16.17
0.09%
0
Spot
Percentage
Gần đây
58
$172,750
$0.328960
0.09%
0
Spot
Percentage
Gần đây
59
$165,867
$0.035802
0.08%
0
Spot
Percentage
Gần đây
60
$158,585
$0.018516
0.08%
42
Spot
Percentage
Gần đây
61
$136,549
$0.004434
0.07%
199
Spot
Percentage
Gần đây
62
$133,685
$0.012133
0.07%
77
Spot
Percentage
Gần đây
63
$130,542
$0.004829
0.06%
101
Spot
Percentage
Gần đây
64
$128,749
$0.004462
0.06%
85
Spot
Percentage
Gần đây
65
$118,254
$16.17
0.06%
0
Spot
Percentage
Gần đây
66
$114,957
$0.196883
0.06%
0
Spot
Percentage
Gần đây
67
$114,027
$3.82
0.06%
0
Spot
Percentage
Gần đây
68
$111,006
$2.50
0.05%
0
Spot
Percentage
Gần đây
69
$104,495
$0.017734
0.05%
92
Spot
Percentage
Gần đây
70
$100,627
$1.01
0.05%
0
Spot
Percentage
Gần đây
71
$97,676
$0.782593
0.05%
75
Spot
Percentage
Gần đây
72
$93,677
$0.000557
0.05%
39
Spot
Percentage
Gần đây
73
$92,614
$1.63
0.05%
0
Spot
Percentage
Gần đây
74
$88,592
$0.087215
0.04%
70
Spot
Percentage
Gần đây
75
$84,931
$42.49
0.04%
0
Spot
Percentage
Gần đây
76
$84,667
$0.064782
0.04%
143
Spot
Percentage
Gần đây
77
$84,130
$72.82
0.04%
0
Spot
Percentage
Gần đây
78
$83,334
$0.197263
0.04%
0
Spot
Percentage
Gần đây
79
$82,297
$3.83
0.04%
181
Spot
Percentage
Gần đây
80
$80,231
$0.086318
0.04%
49
Spot
Percentage
Gần đây
81
$77,917
$61.67
0.04%
0
Spot
Percentage
Gần đây
82
$75,547
$0.000529
0.04%
25
Spot
Percentage
Gần đây
83
$75,105
$1.01
0.04%
0
Spot
Percentage
Gần đây
84
$71,848
$0.035835
0.04%
0
Spot
Percentage
Gần đây
85
$69,544
$0.008993
0.03%
16
Spot
Percentage
Gần đây
86
$65,914
$0.004761
0.03%
45
Spot
Percentage
Gần đây
87
$65,857
$5.35
0.03%
0
Spot
Percentage
Gần đây
88
$62,131
$0.040268
0.03%
111
Spot
Percentage
Gần đây
89
$61,149
$0.204080
0.03%
0
Spot
Percentage
Gần đây
90
$54,191
$0.004691
0.03%
57
Spot
Percentage
Gần đây
91
$53,942
$0.369047
0.03%
0
Spot
Percentage
Gần đây
92
$53,532
$1.64
0.03%
0
Spot
Percentage
Gần đây
93
$53,045
$0.035823
0.03%
40
Spot
Percentage
Gần đây
94
$44,520
$0.018062
0.02%
13
Spot
Percentage
Gần đây
95
$43,173
$1.01
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
96
$42,067
$228.88
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
97
$41,133
$0.183102
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
98
$40,794
$61.89
0.02%
143
Spot
Percentage
Gần đây
99
$39,910
$0.022308
0.02%
12
Spot
Percentage
Gần đây
100
$39,974
$0.000399
0.02%
41
Spot
Percentage
Gần đây
101
$39,141
$0.012069
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
102
$32,263
$0.000281
0.02%
82
Spot
Percentage
Gần đây
103
$31,142
$1.00
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
104
$26,367
$0.011109
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
105
$25,666
$0.000366
0.01%
35
Spot
Percentage
Gần đây
106
$25,254
$0.006789
0.01%
42
Spot
Percentage
Gần đây
107
$25,172
$6.68
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
108
$24,406
$0.020191
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
109
$23,408
$16.24
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
110
$23,020
$0.002910
0.01%
31
Spot
Percentage
Gần đây
111
$20,916
$0.182296
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
112
$19,717
$0.343407
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
113
$19,323
$1.63
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
114
$18,458
$0.023629
0.01%
18
Spot
Percentage
Gần đây
115
$17,551
$0.002741
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
116
$16,305
$10.04
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
117
$16,068
$0.205075
0.01%
123
Spot
Percentage
Gần đây
118
$14,415
$0.018701
0.01%
56
Spot
Percentage
Gần đây
119
$14,345
$0.088787
0.01%
62
Spot
Percentage
Gần đây
120
$14,046
$0.020191
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
121
$13,849
$0.040579
0.01%
75
Spot
Percentage
Gần đây
122
$13,641
$0.001587
0.01%
28
Spot
Percentage
Gần đây
123
$12,546
$0.001597
0.01%
35
Spot
Percentage
Gần đây
124
$10,497
$0.000144
0.01%
65
Spot
Percentage
Gần đây
125
$10,173
$0.013444
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
126
$9,657
$0.044415
0.00%
52
Spot
Percentage
Gần đây
127
$9,591
$0.424565
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
128
$9,163
$0.033099
0.00%
73
Spot
Percentage
Gần đây
129
$8,412
$0.042419
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
130
$8,317
$0.661893
0.00%
128
Spot
Percentage
Gần đây
131
$8,146
$0.000144
0.00%
81
Spot
Percentage
Gần đây
132
$7,775
$0.002645
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
133
$7,182
$0.041894
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
134
$6,973
$0.000145
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
135
$6,409
$0.041715
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
136
$5,995
$0.346335
0.00%
123
Spot
Percentage
Gần đây
137
$5,639
$0.018775
0.00%
54
Spot
Percentage
Gần đây
138
$5,538
$0.003004
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
139
$4,938
$0.032975
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
140
$4,915
$0.014514
0.00%
101
Spot
Percentage
Gần đây
141
$4,637
$0.000266
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
142
$4,476
$0.341387
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
143
$4,361
$0.005819
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
144
$4,046
$0.000554
0.00%
59
Spot
Percentage
Gần đây
145
$3,930
$0.664223
0.00%
108
Spot
Percentage
Gần đây
146
$2,793
$0.000280
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
147
$2,303
$0.257631
0.00%
75
Spot
Percentage
Gần đây
148
$2,152
$0.000324
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
149
$2,099
$0.089286
0.00%
71
Spot
Percentage
Gần đây
150
$2,082
$38.74
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
151
$1,606
$0.007077
0.00%
57
Spot
Percentage
Gần đây
152
$1,564
$2.69
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
153
$1,176
$0.000264
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
154
$529
$0.026285
0.00%
80
Spot
Percentage
Gần đây
155
$506
$0.000210
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
156
$427
$0.000203
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
157
$280
$0.000448
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
158
$252
$0.260432
0.00%
52
Spot
Percentage
Gần đây
159
$157
$0.112396
0.00%
0
Spot
Percentage
10 giờ trước
160
$125
$0.049930
0.00%
68
Spot
Percentage
Gần đây
161
$80
$0.000401
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
162
$10
$0.049478
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
163
$7
$0.279611
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
164
$?
$0.043203
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
165
$?
$1.80
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...