Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Close
Vốn Hóa Thị Trường:
  • Khối lượng trong vòng 24 giờ:
  • BTC Chiếm Ưu Thế: %
  • Các loại tiền điện tử:
  • Các thị trường giao dịch:

Gemini Gemini

$12,805,062 USD
3,179 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Bitcoin BTC/USD $9,622,161 $3974.64 75.14% Spot Percentage Gần đây
2 Ethereum ETH/USD $1,945,668 $134.74 15.19% Spot Percentage Gần đây
3 Zcash ZEC/USD $342,771 $54.89 2.68% Spot Percentage Gần đây
4 Bitcoin Cash BCH/USD $327,202 $151.95 2.56% Spot Percentage Gần đây
5 Litecoin LTC/USD $286,766 $58.32 2.24% Spot Percentage Gần đây
6 Ethereum ETH/BTC $180,949 $136.40 1.41% Spot Percentage Gần đây
7 Zcash ZEC/BTC $40,753 $55.65 0.32% Spot Percentage Gần đây
8 Bitcoin Cash BCH/BTC $27,531 $154.16 0.22% Spot Percentage Gần đây
9 Bitcoin Cash BCH/ETH $17,300 $158.32 0.14% Spot Percentage Gần đây
10 Litecoin LTC/ETH $7,927 $59.58 0.06% Spot Percentage Gần đây
11 Litecoin LTC/BTC $5,727 $59.08 0.04% Spot Percentage Gần đây
12 Zcash ZEC/ETH $306 $56.36 0.00% Spot Percentage Gần đây