Gemini Gemini

$901,591,872 USD
18,194 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$49,449.81
$363,198,254
40.28%
429
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$3,709.76
$277,043,504
30.73%
306
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$311.67
$32,532,239
3.61%
263
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$0.3992
$28,540,034
3.17%
279
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$3,704.42
$27,603,407
3.06%
287
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$1,226.45
$27,203,128
3.02%
221
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$41.34
$15,802,884
1.75%
259
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$49,557.07
$13,344,386
1.48%
291
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$534.42
$11,669,544
1.29%
164
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$114.73
$10,441,983
1.16%
218
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$293.24
$8,672,471
0.96%
160
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$1.05
$7,836,748
0.87%
191
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$0.06063
$7,555,954
0.84%
162
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$19.77
$7,075,780
0.78%
175
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$38.36
$7,056,506
0.78%
250
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$3,714.96
$7,045,904
0.78%
250
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$50,171.74
$4,885,158
0.54%
346
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$3,747.90
$4,635,107
0.51%
250
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$69,993.35
$4,259,480
0.47%
170
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$779.22
$3,462,122
0.38%
247
Giao ngay
Percentage
Gần đây