Vốn Hóa Thị Trường:

Gemini Gemini

$23,469,902 USD
3,642 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Bitcoin BTC/USD $19,683,234 $6394.38 83.87% Spot Percentage Gần đây
2 Ethereum ETH/USD $3,189,314 $200.39 13.59% Spot Percentage Gần đây
3 Ethereum ETH/BTC $206,580 $202.23 0.88% Spot Percentage Gần đây
4 Zcash ZEC/USD $151,990 $121.45 0.65% Spot Percentage Gần đây
5 Litecoin LTC/USD $149,207 $51.71 0.64% Spot Percentage Gần đây
6 Zcash ZEC/BTC $45,846 $121.67 0.20% Spot Percentage Gần đây
7 Litecoin LTC/ETH $32,883 $52.60 0.14% Spot Percentage Gần đây
8 Zcash ZEC/ETH $5,724 $121.75 0.02% Spot Percentage Gần đây
9 Litecoin LTC/BTC $5,124 $52.07 0.02% Spot Percentage Gần đây