Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Đóng

Gemini Gemini

$39,811,201 USD
4,126 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Bitcoin BTC/USD $26,409,813 $9550.00 66.34% Spot Percentage Gần đây
2 Ethereum ETH/USD $6,692,660 $211.52 16.81% Spot Percentage Gần đây
3 Litecoin LTC/USD $4,292,971 $90.97 10.78% Spot Percentage Gần đây
4 Bitcoin Cash BCH/USD $920,309 $289.44 2.31% Spot Percentage Gần đây
5 Zcash ZEC/USD $545,626 $76.00 1.37% Spot Percentage Gần đây
6 Litecoin LTC/BTC $413,112 $91.64 1.04% Spot Percentage Gần đây
7 Ethereum ETH/BTC $324,207 $212.12 0.81% Spot Percentage Gần đây
8 Bitcoin Cash BCH/BTC $97,615 $289.48 0.25% Spot Percentage Gần đây
9 Zcash ZEC/BTC $50,426 $76.30 0.13% Spot Percentage Gần đây
10 Litecoin LTC/ETH $48,280 $92.00 0.12% Spot Percentage Gần đây
11 Litecoin LTC/BCH $10,701 $92.80 0.03% Spot Percentage Gần đây
12 Bitcoin Cash BCH/ETH $2,183 $292.40 0.01% Spot Percentage Gần đây
13 Zcash ZEC/LTC $1,039 $75.60 0.00% Spot Percentage Gần đây
14 Zcash ZEC/ETH $42 $73.98 0.00% Spot Percentage Gần đây
15 Zcash ZEC/BCH $0 $82.34 0.00% Spot Percentage Gần đây

Markets that may be available for trading on the exchange but have not been verified by CoinMarketCap yet. Use the request form to help verify new markets: https://coinmarketcap.com/request