Vốn Hóa Thị Trường:

Gemini Gemini

$37,227,390 USD
5,793 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Category Fee Type Đã được cập nhật
1 Bitcoin BTC/USD $24,697,125 $6421.14 66.34% Spot Percentage Gần đây
2 Ethereum ETH/USD $11,579,474 $292.63 31.10% Spot Percentage Gần đây
3 Zcash ZEC/USD $574,770 $142.13 1.54% Spot Percentage Gần đây
4 Ethereum ETH/BTC $303,300 $294.08 0.81% Spot Percentage Gần đây
5 Zcash ZEC/BTC $63,214 $142.61 0.17% Spot Percentage Gần đây
6 Zcash ZEC/ETH $9,506 $141.01 0.03% Spot Percentage Gần đây