Vốn Hóa Thị Trường:

Gemini Gemini

$12,018,824 USD
3,336 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Bitcoin BTC/USD $8,592,171 $3572.84 71.49% Spot Percentage Gần đây
2 Ethereum ETH/USD $2,359,551 $117.85 19.63% Spot Percentage Gần đây
3 Litecoin LTC/USD $431,784 $31.49 3.59% Spot Percentage Gần đây
4 Ethereum ETH/BTC $235,566 $118.82 1.96% Spot Percentage Gần đây
5 Bitcoin Cash BCH/USD $191,220 $127.86 1.59% Spot Percentage Gần đây
6 Zcash ZEC/USD $156,522 $52.23 1.30% Spot Percentage Gần đây
7 Litecoin LTC/BTC $38,327 $31.81 0.32% Spot Percentage Gần đây
8 Bitcoin Cash BCH/BTC $6,143 $128.83 0.05% Spot Percentage Gần đây
9 Zcash ZEC/ETH $3,789 $52.16 0.03% Spot Percentage Gần đây
10 Zcash ZEC/BTC $3,621 $52.64 0.03% Spot Percentage Gần đây
11 Bitcoin Cash BCH/ETH $100 $126.54 0.00% Spot Percentage Gần đây
12 Litecoin LTC/ETH $31 $31.08 0.00% Spot Percentage Gần đây