×
×
Các loại tiền điện tử:  7,509Các thị trường giao dịch:  31,639Vốn hóa thị trường:  $398,084,950,945Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $85,683,864,564BTC Chiếm Ưu Thế:  61.4%
Vốn hóa thị trường:  $398,084,950,945Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $85,683,864,564BTC Chiếm Ưu Thế:  61.4%Các loại tiền điện tử:  7,509Các thị trường giao dịch:  31,639

Gemini

$15,662,894 USD
1,188 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$8,852,432
$13,198.09
56.52%
979
Spot
Percentage
Gần đây
2
$2,266,939
$37.94
14.47%
164
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,641,090
$404.39
10.48%
864
Spot
Percentage
Gần đây
4
$683,272
$57.89
4.36%
325
Spot
Percentage
Gần đây
5
$376,004
$266.10
2.40%
398
Spot
Percentage
Gần đây
6
$364,180
$2.77
2.33%
168
Spot
Percentage
Gần đây
7
$342,206
$11.94
2.18%
205
Spot
Percentage
Gần đây
8
$228,395
$1.01
1.46%
160
Spot
Percentage
Gần đây
9
$122,411
$57.87
0.78%
172
Spot
Percentage
Gần đây
10
$114,732
$62.57
0.73%
125
Spot
Percentage
Gần đây
11
$106,524
$266.15
0.68%
165
Spot
Percentage
Gần đây
12
$99,358
$13,683.55
0.63%
159
Spot
Percentage
Gần đây
13
$89,929
$405.04
0.57%
261
Spot
Percentage
Gần đây
14
$62,298
$0.245800
0.40%
124
Spot
Percentage
Gần đây
15
$50,414
$0.398500
0.32%
84
Spot
Percentage
Gần đây
16
$44,680
$11.96
0.29%
97
Spot
Percentage
Gần đây
17
$41,821
$0.004500
0.27%
66
Spot
Percentage
Gần đây
18
$38,452
$0.246903
0.25%
97
Spot
Percentage
Gần đây
19
$36,279
$0.384800
0.23%
84
Spot
Percentage
Gần đây
20
$30,053
$0.219580
0.19%
123
Spot
Percentage
Gần đây
21
$19,953
$1,906.95
0.13%
113
Spot
Percentage
Gần đây
22
$13,158
$0.313180
0.08%
113
Spot
Percentage
Gần đây
23
$8,773
$599.47
0.06%
151
Spot
Percentage
Gần đây
24
$5,940
$3.62
0.04%
150
Spot
Percentage
Gần đây
25
$5,568
$12.32
0.04%
143
Spot
Percentage
Gần đây
26
$4,505
$0.072810
0.03%
94
Spot
Percentage
Gần đây
27
$2,712
$7.75
0.02%
75
Spot
Percentage
Gần đây
28
$2,502
$62.52
0.02%
99
Spot
Percentage
Gần đây
29
$1,852
$101.34
0.01%
110
Spot
Percentage
Gần đây
30
$1,799
$0.375300
0.01%
152
Spot
Percentage
Gần đây
31
$1,256
$0.917140
0.01%
149
Spot
Percentage
Gần đây
32
$1,178
$39.39
0.01%
30
Spot
Percentage
Gần đây
33
$584
$0.263748
0.00%
53
Spot
Percentage
Gần đây
34
$546
$12.13
0.00%
101
Spot
Percentage
Gần đây
35
$469
$58.83
0.00%
69
Spot
Percentage
Gần đây
36
$234
$0.220015
0.00%
87
Spot
Percentage
Gần đây
37
$188
$62.68
0.00%
65
Spot
Percentage
Gần đây
38
$62
$13,043.85
0.00%
146
Spot
Percentage
Gần đây
39
$?
$269.02
0.00%
76
Spot
Percentage
Gần đây
40
$?
$62.29
0.00%
70
Spot
Percentage
Gần đây
41
$?
$66.68
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
42
$?
$56.12
0.00%
83
Spot
Percentage
Gần đây
43
$?
$0.229760
0.00%
53
Spot
Percentage
Gần đây
44
$?
$416.40
0.00%
147
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...