Vốn Hóa Thị Trường:

Gemini Gemini

$8,822,364 USD
1,365 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Đã được cập nhật
1 Bitcoin BTC/USD $6,113,590 $6419.50 69.30% Gần đây
2 Ethereum ETH/USD $2,449,000 $493.40 27.76% Gần đây
3 Ethereum ETH/BTC $98,812 $496.35 1.12% Gần đây
4 Zcash ZEC/USD $87,567 $183.33 0.99% Gần đây
5 Zcash ZEC/ETH $44,599 $183.82 0.51% Gần đây
6 Zcash ZEC/BTC $28,796 $184.56 0.33% Gần đây