×
×
Các loại tiền điện tử:  5,515Các thị trường giao dịch:  22,554Vốn Hóa Thị Trường:  $247,651,609,209Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $95,126,312,962BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%
Vốn Hóa Thị Trường:  $247,651,609,209Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $95,126,312,962BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%Các loại tiền điện tử:  5,515Các thị trường giao dịch:  22,554

Gemini

$19,683,552 USD
2,230 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$16,287,863
$8,855.54
82.75%
470
Spot
Percentage
Gần đây
2
$2,718,097
$201.44
13.81%
346
Spot
Percentage
Gần đây
3
$218,055
$42.49
1.11%
276
Spot
Percentage
Gần đây
4
$135,612
$200.86
0.69%
247
Spot
Percentage
Gần đây
5
$115,327
$229.73
0.59%
190
Spot
Percentage
Gần đây
6
$69,670
$44.87
0.35%
154
Spot
Percentage
Gần đây
7
$66,051
$3.85
0.34%
143
Spot
Percentage
Gần đây
8
$32,214
$0.204270
0.16%
98
Spot
Percentage
Gần đây
9
$17,731
$0.187620
0.09%
110
Spot
Percentage
Gần đây
10
$4,542
$42.32
0.02%
167
Spot
Percentage
Gần đây
11
$4,152
$1.01
0.02%
43
Spot
Percentage
Gần đây
12
$3,796
$3.83
0.02%
89
Spot
Percentage
Gần đây
13
$3,458
$228.90
0.02%
133
Spot
Percentage
Gần đây
14
$2,059
$0.201471
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
15
$944
$0.186222
0.00%
78
Spot
Percentage
Gần đây
16
$566
$0.203945
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
17
$366
$3.63
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
18
$288
$44.62
0.00%
111
Spot
Percentage
Gần đây
19
$194
$0.187299
0.00%
82
Spot
Percentage
Gần đây
20
$22
$229.73
0.00%
73
Spot
Percentage
Gần đây
21
$4
$44.88
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
22
$4
$42.50
0.00%
60
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$42.61
0.00%
50
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$43.56
0.00%
53
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$46.38
0.00%
52
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$0.925822
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
27
$?
$0.973891
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...