×
New! See the top 50 exchanges ranked by liquidity metric
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,849Các thị trường giao dịch:  20,850Vốn Hóa Thị Trường:  $198,312,823,266Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $111,492,367,624BTC Chiếm Ưu Thế:  66.4%
Vốn Hóa Thị Trường:  $198,312,823,266Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $111,492,367,624BTC Chiếm Ưu Thế:  66.4%Các loại tiền điện tử:  4,849Các thị trường giao dịch:  20,850

WhiteBit

$33,988,071 USD
4,667 BTC

Thông tin về WhiteBit

Launched in 2019, Whitebit describes itself as a centralized and regulated exchange that is based in Estonia. It aims to offer an intuitive user interface with a suite of analytical tools.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$11,502,215
$7,260.32
33.84%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$4,998,024
$7,264.42
14.71%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$2,628,100
$207.37
7.73%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$1,241,187
$206.93
3.65%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,173,842
$9.70
3.45%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,006,697
$149.75
2.96%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$949,866
$149.75
2.79%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$879,939
$3.87
2.59%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$844,790
$0.059447
2.49%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$810,645
$150.11
2.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$762,793
$47.32
2.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$735,677
$9.69
2.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$641,244
$0.059295
1.89%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$640,627
$47.20
1.88%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$600,690
$7,241.50
1.77%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$596,278
$0.059150
1.75%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$528,293
$3.88
1.55%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$472,898
$55.16
1.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$433,756
$47.51
1.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$403,625
$3.86
1.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$381,169
$55.39
1.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$304,896
$0.219669
0.90%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$283,127
$55.03
0.83%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$181,174
$9.66
0.53%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$164,950
$2.16
0.49%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$130,835
$0.220345
0.38%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$86,908
$3.00
0.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$68,985
$0.003125
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$65,935
$0.630012
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$49,524
$27.22
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$48,664
$150.47
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$42,097
$0.776800
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$38,478
$0.006903
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$37,773
$515.93
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$36,939
$0.778472
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$29,254
$0.770257
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$27,258
$750.07
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$26,656
$0.018457
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$21,021
$515.08
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$19,127
$0.006607
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$19,081
$27.33
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$16,946
$7,296.41
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$16,482
$0.813784
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$14,826
$513.50
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$8,946
$149.25
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$7,837
$0.005305
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$5,108
$0.002473
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$3,961
$0.002398
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$3,619
$0.220768
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$2,263
$0.110474
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$2,075
$0.011990
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$1,474
$0.089016
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$1,192
$1.07
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$1,032
$0.010492
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$989
$27.42
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$935
$5.09
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$306
$0.006207
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$237
$0.129145
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$166
$9.01
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$152
$0.839344
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$109
$8.99
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$?
$0.002471
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...