×
×
Các loại tiền điện tử:  5,501Các thị trường giao dịch:  22,439Vốn Hóa Thị Trường:  $249,341,438,218Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $105,749,805,245BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%
Vốn Hóa Thị Trường:  $249,341,438,218Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $105,749,805,245BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%Các loại tiền điện tử:  5,501Các thị trường giao dịch:  22,439

Upbit

$373,866,356 USD
42,078 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$61,582,637
$0.016833
16.47%
100
Spot
Percentage
Gần đây
2
$42,397,671
$8,687.21
11.34%
328
Spot
Percentage
Gần đây
3
$37,652,405
$0.005654
10.07%
104
Spot
Percentage
Gần đây
4
$30,110,405
$0.005050
8.05%
107
Spot
Percentage
Gần đây
5
$21,806,691
$0.006266
5.83%
127
Spot
Percentage
Gần đây
6
$12,888,212
$0.190884
3.45%
147
Spot
Percentage
Gần đây
7
$12,270,071
$199.94
3.28%
225
Spot
Percentage
Gần đây
8
$10,920,703
$6.68
2.92%
162
Spot
Percentage
Gần đây
9
$8,434,473
$0.001796
2.26%
84
Spot
Percentage
Gần đây
10
$7,462,308
$181.22
2.00%
213
Spot
Percentage
Gần đây
11
$6,985,544
$0.360021
1.87%
77
Spot
Percentage
Gần đây
12
$6,301,669
$0.038499
1.69%
123
Spot
Percentage
Gần đây
13
$6,231,012
$0.046956
1.67%
120
Spot
Percentage
Gần đây
14
$6,160,582
$0.012242
1.65%
84
Spot
Percentage
Gần đây
15
$4,572,800
$0.005042
1.22%
106
Spot
Percentage
Gần đây
16
$4,279,061
$0.089401
1.14%
78
Spot
Percentage
Gần đây
17
$4,198,079
$0.003673
1.12%
66
Spot
Percentage
Gần đây
18
$4,090,478
$0.157861
1.09%
91
Spot
Percentage
Gần đây
19
$4,038,604
$2.47
1.08%
175
Spot
Percentage
Gần đây
20
$3,944,648
$0.004832
1.06%
97
Spot
Percentage
Gần đây
21
$3,609,149
$226.16
0.97%
206
Spot
Percentage
Gần đây
22
$3,212,553
$0.001724
0.86%
87
Spot
Percentage
Gần đây
23
$2,846,302
$0.195716
0.76%
106
Spot
Percentage
Gần đây
24
$2,815,494
$0.002231
0.75%
58
Spot
Percentage
Gần đây
25
$2,484,881
$0.014336
0.66%
118
Spot
Percentage
Gần đây
26
$2,357,754
$0.023277
0.63%
107
Spot
Percentage
Gần đây
27
$2,348,450
$0.052674
0.63%
146
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,975,358
$0.004438
0.53%
93
Spot
Percentage
Gần đây
29
$1,917,753
$0.033666
0.51%
77
Spot
Percentage
Gần đây
30
$1,899,936
$1.70
0.51%
73
Spot
Percentage
Gần đây
31
$1,884,448
$0.001554
0.50%
68
Spot
Percentage
Gần đây
32
$1,827,351
$0.593591
0.49%
112
Spot
Percentage
Gần đây
33
$1,751,299
$0.008537
0.47%
71
Spot
Percentage
Gần đây
34
$1,751,043
$0.000145
0.47%
41
Spot
Percentage
Gần đây
35
$1,521,250
$0.324583
0.41%
102
Spot
Percentage
Gần đây
36
$1,509,091
$0.189273
0.40%
80
Spot
Percentage
Gần đây
37
$1,490,055
$0.000693
0.40%
67
Spot
Percentage
Gần đây
38
$1,485,980
$0.007925
0.40%
64
Spot
Percentage
Gần đây
39
$1,395,775
$0.025048
0.37%
72
Spot
Percentage
Gần đây
40
$1,338,907
$0.002279
0.36%
58
Spot
Percentage
Gần đây
41
$1,296,448
$0.012001
0.35%
64
Spot
Percentage
Gần đây
42
$1,254,783
$0.011679
0.34%
70
Spot
Percentage
Gần đây
43
$1,181,126
$0.111147
0.32%
62
Spot
Percentage
Gần đây
44
$1,127,565
$0.086985
0.30%
70
Spot
Percentage
Gần đây
45
$1,113,292
$0.649165
0.30%
100
Spot
Percentage
Gần đây
46
$1,108,734
$0.017800
0.30%
80
Spot
Percentage
Gần đây
47
$1,102,641
$0.020164
0.29%
80
Spot
Percentage
Gần đây
48
$1,080,424
$0.038257
0.29%
89
Spot
Percentage
Gần đây
49
$1,064,240
$0.011276
0.28%
81
Spot
Percentage
Gần đây
50
$1,031,607
$0.472779
0.28%
102
Spot
Percentage
Gần đây
51
$1,019,060
$0.161889
0.27%
106
Spot
Percentage
Gần đây
52
$1,015,425
$0.046472
0.27%
82
Spot
Percentage
Gần đây
53
$1,014,149
$0.165916
0.27%
96
Spot
Percentage
Gần đây
54
$1,009,209
$0.024485
0.27%
85
Spot
Percentage
Gần đây
55
$978,106
$1.60
0.26%
103
Spot
Percentage
Gần đây
56
$973,841
$0.017478
0.26%
73
Spot
Percentage
Gần đây
57
$934,440
$0.001305
0.25%
69
Spot
Percentage
Gần đây
58
$922,946
$0.064111
0.25%
137
Spot
Percentage
Gần đây
59
$905,109
$0.022471
0.24%
79
Spot
Percentage
Gần đây
60
$862,399
$0.016430
0.23%
74
Spot
Percentage
Gần đây
61
$850,692
$0.011115
0.23%
59
Spot
Percentage
Gần đây
62
*** $829,776
*** $0.470363
0.22%
139
Spot
Percentage
Gần đây
63
$802,713
$0.305253
0.21%
92
Spot
Percentage
Gần đây
64
$797,688
$0.000475
0.21%
59
Spot
Percentage
Gần đây
65
$797,152
$0.009423
0.21%
67
Spot
Percentage
Gần đây
66
$781,674
$1.18
0.21%
100
Spot
Percentage
Gần đây
67
$760,236
$0.025371
0.20%
94
Spot
Percentage
Gần đây
68
$687,484
$0.000274
0.18%
57
Spot
Percentage
Gần đây
69
$602,685
$0.007373
0.16%
59
Spot
Percentage
Gần đây
70
$598,959
$8.63
0.16%
134
Spot
Percentage
Gần đây
71
$576,274
$0.038982
0.15%
94
Spot
Percentage
Gần đây
72
$566,920
$42.01
0.15%
156
Spot
Percentage
Gần đây
73
$557,057
$0.084569
0.15%
61
Spot
Percentage
Gần đây
74
$484,846
$1.41
0.13%
66
Spot
Percentage
Gần đây
75
$471,318
$0.011195
0.13%
55
Spot
Percentage
Gần đây
76
$468,777
$2.55
0.13%
113
Spot
Percentage
Gần đây
77
$454,257
$0.048244
0.12%
75
Spot
Percentage
Gần đây
78
$441,384
$1.02
0.12%
87
Spot
Percentage
Gần đây
79
$439,818
$13.75
0.12%
74
Spot
Percentage
Gần đây
80
$411,356
$0.123229
0.11%
76
Spot
Percentage
Gần đây
81
$409,193
$9.62
0.11%
124
Spot
Percentage
Gần đây
82
$371,631
$0.192494
0.10%
92
Spot
Percentage
Gần đây
83
$371,277
$0.197327
0.10%
108
Spot
Percentage
Gần đây
84
$281,886
$0.220684
0.08%
67
Spot
Percentage
Gần đây
85
$279,008
$0.050016
0.07%
73
Spot
Percentage
Gần đây
86
$271,155
$0.274647
0.07%
94
Spot
Percentage
Gần đây
87
$216,944
$0.319750
0.06%
76
Spot
Percentage
Gần đây
88
$209,641
$0.021141
0.06%
46
Spot
Percentage
Gần đây
89
$119,134
$0.266660
0.03%
26
Spot
Percentage
Gần đây
90
$115,063
$12.23
0.03%
81
Spot
Percentage
Gần đây
91
$108,391
$0.006396
0.03%
13
Spot
Percentage
Gần đây
92
$94,296
$0.956670
0.03%
25
Spot
Percentage
Gần đây
93
$94,251
$9,113.40
0.03%
22
Spot
Percentage
Gần đây
94
$93,013
$0.195065
0.02%
75
Spot
Percentage
Gần đây
95
$80,519
$0.000266
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
$58,091
$0.962472
0.02%
75
Spot
Percentage
Gần đây
97
$49,574
$2.75
0.01%
33
Spot
Percentage
Gần đây
98
$44,830
$5.25
0.01%
36
Spot
Percentage
Gần đây
99
$32,185
$0.000888
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$29,712
$0.012436
0.01%
20
Spot
Percentage
Gần đây
101
$25,151
$204.32
0.01%
64
Spot
Percentage
Gần đây
102
$21,138
$0.002487
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
103
$20,417
$0.023450
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
104
$19,528
$0.004797
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
105
$18,441
$0.005152
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
106
$15,442
$0.000444
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
107
$13,915
$0.193999
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
108
$11,438
$0.000355
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
109
$11,308
$0.187514
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
110
$10,740
$0.004797
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
111
$8,297
$0.025938
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
112
$6,889
$0.002221
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
113
$5,946
$0.011370
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
114
$5,943
$0.004353
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
115
$5,931
$7.23
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
116
$5,387
$0.011370
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
117
$5,262
$208.31
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
118
$5,177
$0.002310
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
119
$5,112
$0.000178
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
120
$4,758
$0.161843
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
121
$3,402
$0.040861
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
122
$3,025
$0.000355
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
123
$3,019
$0.013857
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
124
$2,997
$0.001066
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
125
$2,258
$231.28
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
126
$2,124
$2.53
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
127
$2,001
$0.014745
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
128
$1,733
$0.054984
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
129
$1,495
$0.150385
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
130
$1,032
$0.074437
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
131
$776
$44.41
0.00%
26
Spot
Percentage
5 giờ trước
132
$768
$0.024694
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
133
$651
$1.64
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
134
$636
$0.151095
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
135
$524
$0.124066
0.00%
11
Spot
Percentage
31 giờ trước
136
$406
$0.018121
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
137
$373
$0.000355
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
138
$355
$184.66
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
139
$353
$0.026559
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
140
$337
$0.000355
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
141
$311
$0.045835
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
142
$287
$0.016877
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
143
$277
$0.009416
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
144
$266
$0.039795
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
145
$244
$1.63
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
146
$191
$0.052783
0.00%
20
Spot
Percentage
51 giờ trước
147
$129
$0.023362
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
148
$106
$0.002842
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
149
$95
$0.199506
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
150
$62
$0.052852
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
151
$53
$0.000266
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
152
$39
$0.296950
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
153
$36
$0.325641
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
154
$25
$20.27
0.00%
10
Spot
Percentage
65 giờ trước
155
$24
$0.576489
0.00%
16
Spot
Percentage
1 giờ trước
156
$23
$0.007728
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
157
$21
$0.193111
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
158
$21
$0.026115
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
159
$17
$0.067953
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
160
$16
$0.000371
0.00%
-
Spot
Percentage
56 giờ trước
161
$8
$0.235556
0.00%
11
Spot
Percentage
26 giờ trước
162
$0.519569
$0.199329
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...