Upbit

$5,871,252,764 USD
117,553 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$885,200,642
$9.07
15.08%
189
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$697,297,650
$50,958.78
11.88%
497
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$600,067,037
$12.83
10.22%
233
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$277,000,573
$1,633.54
4.72%
336
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$250,928,147
$0.4770
4.27%
209
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$215,153,090
$0.1718
3.66%
137
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$172,510,579
$3.26
2.94%
157
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$169,679,194
$0.05441
2.89%
165
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
*** $164,950,421
*** $1.16
2.81%
141
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$159,469,684
$5.15
2.72%
159
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$110,166,850
$3.79
1.88%
162
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
*** $108,587,349
*** $0.04725
1.85%
150
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$104,191,716
$0.01934
1.77%
109
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$103,207,874
$0.6212
1.76%
151
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$99,329,750
$4.05
1.69%
244
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
*** $89,864,034
*** $34.29
1.53%
272
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$81,340,839
$0.002434
1.39%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$73,693,724
$4.80
1.26%
133
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$67,458,832
$0.5280
1.15%
188
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$64,305,529
$0.007025
1.10%
145
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$63,952,315
$0.1682
1.09%
129
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$60,449,773
$0.3052
1.03%
103
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$56,578,779
$543.80
0.96%
210
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$54,316,136
$1.45
0.93%
131
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$52,709,940
$0.05566
0.90%
98
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$49,748,794
$0.01459
0.85%
104
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$47,367,773
$0.07645
0.81%
131
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
*** $46,782,514
*** $2.15
0.80%
97
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$43,471,834
$0.4198
0.74%
168
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$43,440,953
$2.59
0.74%
146
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$42,976,416
$7.33
0.73%
151
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$41,178,759
$0.001450
0.70%
116
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$38,525,808
$0.5523
0.66%
125
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$38,231,448
$0.4331
0.65%
137
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$37,649,133
$0.2578
0.64%
134
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$35,447,061
$0.02980
0.60%
128
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$33,078,979
$0.3813
0.56%
158
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$31,952,653
$0.1379
0.54%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$29,794,456
$0.4036
0.51%
128
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$29,430,184
$0.03141
0.50%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$29,333,676
$29.00
0.50%
152
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$27,047,714
$1.25
0.46%
80
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$26,014,666
$0.006165
0.44%
110
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$25,358,758
$0.1441
0.43%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$25,056,124
$0.1208
0.43%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$24,795,734
$1.72
0.42%
143
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$24,788,762
$41.98
0.42%
173
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$23,685,665
$197.90
0.40%
170
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$23,679,433
$195.75
0.40%
163
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$23,630,276
$0.08701
0.40%
163
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
*** $23,049,025
*** $0.006148
0.39%
156
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$23,024,109
$0.07311
0.39%
122
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
*** $22,060,955
*** $0.04680
0.38%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$21,920,575
$3.76
0.37%
195
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
*** $21,162,013
*** $0.1629
0.36%
83
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
*** $20,691,662
*** $0.008940
0.35%
113
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$20,577,276
$0.1796
0.35%
139
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$20,361,759
$0.04422
0.35%
119
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$20,009,722
$0.006121
0.34%
150
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$19,916,780
$0.01521
0.34%
108
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$19,593,071
$1.55
0.33%
139
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$18,944,847
$28.04
0.32%
112
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$18,702,711
$0.07400
0.32%
113
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$18,666,029
$0.3186
0.32%
104
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$17,557,182
$0.04931
0.30%
143
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
*** $17,132,759
*** $1.39
0.29%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$16,748,152
$0.02881
0.29%
113
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$15,087,833
$0.04725
0.26%
82
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$14,929,837
$0.8725
0.25%
114
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$14,691,492
$1.03
0.25%
121
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$14,579,699
$0.2344
0.25%
113
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$14,555,738
$0.003141
0.25%
109
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
*** $14,528,290
*** $1.28
0.25%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
*** $14,493,542
*** $0.06535
0.25%
132
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
*** $14,470,209
*** $0.08361
0.25%
158
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$14,218,172
$0.02551
0.24%
104
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$14,194,443
$0.2499
0.24%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$13,573,171
$20.00
0.23%
200
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$13,080,948
$0.5729
0.22%
124
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$13,076,387
$0.01262
0.22%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$12,976,328
$5.62
0.22%
174
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$12,943,302
$0.1719
0.22%
95
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$12,760,605
$3.81
0.22%
130
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$12,680,703
$0.1548
0.22%
97
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$12,631,592
$0.009933
0.22%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$12,230,190
$0.02228
0.21%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$12,073,245
$5.00
0.21%
176
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$11,333,551
$11.91
0.19%
160
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$11,262,307
$10.57
0.19%
146
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
*** $10,874,114
*** $0.007418
0.19%
110
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$10,307,961
$0.01852
0.18%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
*** $10,293,266
*** $0.04395
0.18%
161
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$10,002,543
$0.01119
0.17%
98
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
*** $9,873,000
*** $0.03060
0.17%
122
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$9,628,318
$0.009041
0.16%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
*** $9,511,579
*** $0.08617
0.16%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$9,154,014
$0.6434
0.16%
125
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$9,038,248
$0.02801
0.15%
-
Giao ngay
Percentage
399 giờ trước
99
$9,015,917
$0.3312
0.15%
83
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$8,522,165
$0.1235
0.15%
95
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$8,361,469
$27.85
0.14%
161
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$7,910,323
$0.04952
0.13%
150
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$7,876,719
$0.6362
0.13%
109
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$7,781,423
$0.2479
0.13%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$7,680,209
$0.2211
0.13%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$7,055,956
$0.2693
0.12%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
$7,018,681
$0.1128
0.12%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$6,770,122
$0.3821
0.12%
101
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$6,214,592
$1.86
0.11%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$6,144,854
$3.20
0.10%
132
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$6,048,370
$0.03937
0.10%
84
Giao ngay
Percentage
Gần đây
112
$5,338,126
$0.5324
0.09%
119
Giao ngay
Percentage
Gần đây
113
$4,800,517
$0.01611
0.08%
-
Giao ngay
Percentage
399 giờ trước
114
*** $3,572,291
*** $18.52
0.06%
153
Giao ngay
Percentage
Gần đây
115
$2,897,551
$1.05
0.05%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
$2,711,325
$0.01796
0.05%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
117
$2,667,730
$0.05339
0.05%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
$2,652,349
$0.8814
0.05%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
119
$2,278,995
$38.35
0.04%
225
Giao ngay
Percentage
Gần đây
120
$2,119,530
$0.05588
0.04%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
121
*** $1,984,078
*** $0.09979
0.03%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
122
$1,757,345
$0.02595
0.03%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
123
$1,282,394
$8.44
0.02%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
124
$1,211,616
$0.07085
0.02%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
125
$1,069,707
$0.004498
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
126
*** $1,063,440
*** $0.02345
0.02%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
127
$1,052,273
$6.56
0.02%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
128
*** $931,409
*** $0.08931
0.02%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
129
$885,047
$0.04097
0.02%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
130
$856,890
$0.001996
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
131
$787,168
$49,811.66
0.01%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
132
$745,708
$3.61
0.01%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
133
$521,175
$0.0009993
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
134
$514,781
$0.05389
0.01%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
135
$415,965
$25.03
0.01%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
136
$365,274
$0.02096
0.01%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
137
$339,841
$0.3213
0.01%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
138
$336,494
$33.55
0.01%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
139
$294,104
$0.03349
0.01%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
140
$291,093
$0.4685
0.00%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
141
$270,259
$0.2163
0.00%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
142
$258,213
$4.34
0.00%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
143
$237,666
$0.05289
0.00%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
144
$235,902
$1.98
0.00%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
145
$234,251
$1.13
0.00%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
146
$232,438
$1,596.67
0.00%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
147
$227,889
$0.05538
0.00%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
148
$224,961
$0.4126
0.00%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
149
$209,165
$0.04590
0.00%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
150
$209,059
$0.07135
0.00%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
151
$198,374
$0.01896
0.00%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
152
$188,313
$0.005498
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
153
*** $177,363
*** $2.04
0.00%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
154
$169,432
$0.1681
0.00%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
155
$167,750
$0.04690
0.00%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
156
$158,319
$1.11
0.00%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
157
$152,412
$0.001996
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
158
$148,412
$0.1672
0.00%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
159
$136,734
$0.0009993
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
160
$129,161
$0.1487
0.00%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
161
$127,951
$0.2081
0.00%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
162
$121,369
$27.58
0.00%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
163
$120,901
$1.42
0.00%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
164
$115,141
$0.6053
0.00%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
165
$106,507
$0.01796
0.00%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
166
*** $95,212
*** $3.50
0.00%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
167
$94,187
$0.2250
0.00%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
168
$89,353
$1.09
0.00%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
169
$88,793
$1,598.08
0.00%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
170
$86,901
$2.56
0.00%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
171
$85,816
$4.69
0.00%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
172
$80,379
$551.43
0.00%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
173
$79,805
$7.27
0.00%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
174
$69,621
$1.47
0.00%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
175
$67,717
$3.94
0.00%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
176
$66,334
$0.05946
0.00%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
177
$64,679
$3.72
0.00%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
178
$64,296
$0.01849
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
399 giờ trước
179
$64,199
$0.07484
0.00%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
180
$63,880
$1.00
0.00%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
181
$62,225
$0.01447
0.00%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
182
$55,518
$0.02744
0.00%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
183
$53,615
$5.11
0.00%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
184
$52,988
$0.05389
0.00%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
185
$51,975
$13.66
0.00%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
186
$51,305
$0.08247
0.00%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
187
$49,730
$0.4688
0.00%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
188
$48,260
$0.04790
0.00%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
189
$46,581
$0.1652
0.00%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
190
$45,208
$0.006985
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
191
$43,701
$0.08383
0.00%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
192
$43,353
$0.07297
0.00%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
193
$42,195
$197.29
0.00%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
194
$41,980
$0.1497
0.00%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
195
$39,936
$192.10
0.00%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
196
$39,551
$0.04690
0.00%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
197
$37,031
$0.05347
0.00%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
198
$36,933
$0.02295
0.00%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
199
*** $34,877
*** $5.50
0.00%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
200
$34,383
$36.93
0.00%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
201
$34,303
$9.40
0.00%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
202
$31,409
$11.62
0.00%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
203
$31,404
$0.5114
0.00%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
204
$31,272
$0.2533
0.00%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
205
$29,661
$0.001497
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
206
$24,937
$0.02944
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
207
$23,623
$0.04297
0.00%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
208
$23,597
$0.07335
0.00%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
209
$22,776
$0.3992
0.00%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
210
$22,140
$9.59
0.00%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
211
$21,788
$0.008994
0.00%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
212
*** $21,565
*** $0.04740
0.00%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
213
$19,999
$0.03293
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
399 giờ trước
214
$19,641
$0.03692
0.00%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
215
$19,399
$0.01048
0.00%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
216
$18,954
$0.2669
0.00%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
217
$18,371
$0.03143
0.00%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
218
$18,128
$0.2949
0.00%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
219
$17,201
$0.005988
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
220
$17,113
$0.02096
0.00%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
221
$16,031
$1.35
0.00%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
222
$15,487
$0.3787
0.00%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
223
$14,286
$5.45
0.00%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
224
$13,691
$2,222.08
0.00%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
225
$13,389
$0.4955
0.00%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
226
$12,958
$0.02448
0.00%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
227
$12,408
$3.75
0.00%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
228
$12,403
$436.09
0.00%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
229
$11,916
$1.36
0.00%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
230
$11,744
$0.2620
0.00%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
231
$11,145
$2.12
0.00%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
232
$10,431
$0.02894
0.00%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
233
$10,223
$0.1312
0.00%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
234
$10,013
$0.1582
0.00%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
235
$9,958
$1.61
0.00%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
236
$9,202
$0.6107
0.00%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
237
$7,420
$0.1362
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
238
$7,048
$0.5154
0.00%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
239
$6,959
$0.04198
0.00%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
240
$6,658
$10.13
0.00%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
241
*** $5,749
*** $0.6497
0.00%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
242
$5,516
$0.6247
0.00%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
243
$5,417
$0.1173
0.00%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
244
$4,495
$0.05139
0.00%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
245
$3,617
$0.1048
0.00%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
246
$3,396
$0.2320
0.00%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...