Upbit

$19,932,210,931 USD
340,039 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$0.6909
$5,049,298,559
25.33%
263
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$137.34
$3,452,187,311
17.32%
398
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$4,240.01
$1,533,038,733
7.69%
400
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$64,103.26
$803,954,317
4.03%
548
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$28.11
$787,992,142
3.95%
370
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$1.72
$749,261,503
3.76%
174
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$1,526.10
$701,014,431
3.52%
320
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$11.24
$667,975,177
3.35%
260
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$7.51
$574,101,133
2.88%
305
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$0.008176
$479,275,618
2.40%
222
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$3.88
$417,098,838
2.09%
199
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$143.31
$336,612,122
1.69%
341
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$1.40
$237,877,092
1.19%
145
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$9.29
$222,414,712
1.12%
244
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$0.2444
$214,396,276
1.08%
144
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$0.06658
$207,614,057
1.04%
-
Giao ngay
Percentage
932 giờ trước
17
$127.32
$192,967,434
0.97%
314
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$4.87
$174,076,629
0.87%
183
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$0.1339
$141,334,082
0.71%
111
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$2.48
$135,070,196
0.68%
163
Giao ngay
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...