×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,835Các thị trường giao dịch:  20,875Vốn Hóa Thị Trường:  $226,028,717,219Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $72,413,220,658BTC Chiếm Ưu Thế:  66.0%
Vốn Hóa Thị Trường:  $226,028,717,219Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $72,413,220,658BTC Chiếm Ưu Thế:  66.0%Các loại tiền điện tử:  4,835Các thị trường giao dịch:  20,875

Upbit

$103,282,563 USD
12,508 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$28,355,329
$8,165.52
27.45%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$15,506,426
$0.250760
15.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$7,692,985
$245.58
7.45%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$7,690,773
$177.07
7.45%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$5,215,783
$3.16
5.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$4,753,508
$0.017031
4.60%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
*** $4,203,877
*** $0.010527
4.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$2,853,174
$0.042877
2.76%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$2,625,127
$0.010441
2.54%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$2,609,564
$0.189995
2.53%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$2,138,409
$0.102700
2.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,480,572
$0.056143
1.43%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,412,791
$0.065300
1.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,342,482
$0.011297
1.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,017,492
$0.012153
0.99%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$977,232
$1.92
0.95%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$974,468
$113.83
0.94%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$771,477
$0.025739
0.75%
$14
Spot
Percentage
Gần đây
19
$704,840
$0.003774
0.68%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$680,952
$0.001763
0.66%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$641,284
$0.035260
0.62%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$621,961
$0.015919
0.60%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$517,811
$3.49
0.50%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$490,641
$0.000402
0.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$477,660
$0.001344
0.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$472,540
$0.081732
0.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$471,961
$55.67
0.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$453,925
$0.139501
0.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$430,786
$11.13
0.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$394,783
$0.138645
0.38%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$324,127
$0.309812
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$315,201
$0.025675
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$306,236
$0.036287
0.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$278,194
$0.006008
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$271,451
$22.21
0.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$267,001
$0.003167
0.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$248,103
$0.002208
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$237,590
$0.256750
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$230,463
$179.51
0.22%
$98
Spot
Percentage
Gần đây
40
$225,189
$0.004647
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$222,779
$0.002131
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$214,889
$4.41
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$207,041
$0.002961
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$205,571
$0.012923
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$200,886
$0.740297
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$199,526
$0.252849
0.19%
$4
Spot
Percentage
Gần đây
47
$198,521
$0.090718
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$194,136
$0.911464
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$193,834
$0.007180
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$183,503
$0.030468
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$177,239
$0.000787
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$173,605
$0.001891
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$173,059
$0.208824
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$169,967
$0.025333
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$168,205
$0.020711
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$167,507
$0.001558
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$156,440
$0.719757
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$153,303
$0.330352
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$147,468
$0.012238
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$145,793
$0.043819
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$145,398
$0.817322
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$139,840
$7.45
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$136,917
$0.105268
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$135,721
$0.004339
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$129,824
$0.037143
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$129,368
$3.21
0.13%
$448
Spot
Percentage
Gần đây
67
$124,618
$0.002475
0.12%
$3
Spot
Percentage
Gần đây
68
$117,730
$0.063503
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$107,620
$4.56
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$98,124
$0.003774
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$97,045
$0.043220
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$95,792
$0.039540
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$89,999
$248.31
0.09%
$10
Spot
Percentage
Gần đây
74
$89,673
$0.000171
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$85,636
$0.045445
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$84,019
$0.198554
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$76,437
$0.013265
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$72,345
$0.264453
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$68,834
$0.136078
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$68,609
$0.258462
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$68,522
$0.009982
0.07%
$12
Spot
Percentage
Gần đây
82
$66,358
$0.267020
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$64,817
$0.017159
0.06%
$9
Spot
Percentage
Gần đây
84
$56,552
$0.795926
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$55,614
$0.008421
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$55,273
$8,111.62
0.05%
$7
Spot
Percentage
Gần đây
87
$54,281
$0.027729
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$53,407
$0.000412
0.05%
$25,126
Spot
Percentage
Gần đây
89
$50,781
$0.079079
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
90
$49,464
$0.067647
0.05%
$6
Spot
Percentage
Gần đây
91
$42,569
$0.051864
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$38,512
$10.80
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
93
$37,029
$0.001849
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
94
$35,663
$1.37
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
95
$34,426
$0.786350
0.03%
$518
Spot
Percentage
Gần đây
96
$32,658
$0.166032
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
97
$30,095
$0.005610
0.03%
$7
Spot
Percentage
Gần đây
98
$25,871
$0.043393
0.03%
$6
Spot
Percentage
Gần đây
99
$25,509
$0.000247
0.02%
$1,289
Spot
Percentage
Gần đây
100
$22,244
$0.010642
0.02%
$6
Spot
Percentage
Gần đây
101
$20,939
$0.000247
0.02%
$18,976
Spot
Percentage
Gần đây
102
$18,885
$0.035391
0.02%
$0.163268
Spot
Percentage
Gần đây
103
$17,247
$1.94
0.02%
$76
Spot
Percentage
Gần đây
104
$16,118
$115.49
0.02%
$1,017
Spot
Percentage
Gần đây
105
$14,808
$0.008662
0.01%
$0.917978
Spot
Percentage
Gần đây
106
$11,299
$0.106750
0.01%
$31
Spot
Percentage
Gần đây
107
$11,269
$0.004372
0.01%
$11
Spot
Percentage
Gần đây
108
$5,894
$4.62
0.01%
$55
Spot
Percentage
Gần đây
109
$5,885
$0.028379
0.01%
$169
Spot
Percentage
Gần đây
110
$5,789
$0.687235
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
111
$5,713
$0.002640
0.01%
$651
Spot
Percentage
Gần đây
112
$5,543
$0.044300
0.01%
$760
Spot
Percentage
Gần đây
113
$4,055
$0.000742
0.00%
$4
Spot
Percentage
Gần đây
114
$3,515
$0.907866
0.00%
$720
Spot
Percentage
Gần đây
115
$3,440
$0.000495
0.00%
$35
Spot
Percentage
Gần đây
116
$2,568
$0.254366
0.00%
$79
Spot
Percentage
Gần đây
117
$2,550
$0.023181
0.00%
$10
Spot
Percentage
Gần đây
118
$2,548
$177.57
0.00%
$86
Spot
Percentage
Gần đây
119
$2,220
$0.013199
0.00%
$9
Spot
Percentage
Gần đây
120
$2,130
$0.008992
0.00%
$7
Spot
Percentage
Gần đây
121
$1,944
$0.012044
0.00%
$17
Spot
Percentage
Gần đây
122
$1,721
$0.000412
0.00%
$21
Spot
Percentage
Gần đây
123
$1,308
$0.000742
0.00%
$13,745
Spot
Percentage
Gần đây
124
$726
$0.000660
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
125
$708
$0.070946
0.00%
$17
Spot
Percentage
Gần đây
126
$650
$55.03
0.00%
$5
Spot
Percentage
Gần đây
127
$568
$0.000577
0.00%
$6,825
Spot
Percentage
Gần đây
128
$556
$0.006517
0.00%
$27
Spot
Percentage
Gần đây
129
$425
$0.176293
0.00%
$13
Spot
Percentage
Gần đây
130
$423
$0.011219
0.00%
$107
Spot
Percentage
Gần đây
131
$373
$0.002805
0.00%
$1,862
Spot
Percentage
Gần đây
132
$206
$0.017151
0.00%
$1,313
Spot
Percentage
Gần đây
133
$92
$0.008002
0.00%
$27
Spot
Percentage
Gần đây
134
$86
$0.041578
0.00%
$28
Spot
Percentage
Gần đây
135
$76
$55.47
0.00%
$847
Spot
Percentage
Gần đây
136
$73
$3.71
0.00%
$56
Spot
Percentage
Gần đây
137
$72
$0.034731
0.00%
$49
Spot
Percentage
Gần đây
138
$70
$0.026811
0.00%
$203
Spot
Percentage
Gần đây
139
$47
$0.003994
0.00%
$39
Spot
Percentage
Gần đây
140
$44
$0.150472
0.00%
$88
Spot
Percentage
Gần đây
141
$30
$0.026316
0.00%
$2
Spot
Percentage
Gần đây
142
$26
$0.045365
0.00%
$59
Spot
Percentage
Gần đây
143
$10
$0.103780
0.00%
$61
Spot
Percentage
8 giờ trước
144
$8
$0.027719
0.00%
$198
Spot
Percentage
Gần đây
145
$3
$234.97
0.00%
$30
Spot
Percentage
Gần đây
146
$8
$4.67
0.00%
$9
Spot
Percentage
29 giờ trước
147
$29
$0.004880
0.00%
$30
Spot
Percentage
47 giờ trước
148
$19
$0.020362
0.00%
$3,224
Spot
Percentage
52 giờ trước
149
$14
$1.35
0.00%
-
Spot
Percentage
601 giờ trước

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...