Upbit

Upbit

Khối lượng(24 giờ)

₫62,213,603,283,291.25

124,444 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

XRP

₫8,114.97

₫42,906,820,701.30₫86,655,707,589.68

₫3,782,823,613,040

6.08%

585

Gần đây

2

Kyber Network Crystal v2

₫41,799.08

₫3,506,515,550.69₫8,025,103,486.50

₫1,594,396,625,588

2.56%

482

Gần đây

3

VeChain

₫629.61

₫2,537,931,819.89₫7,006,371,322.33

₫213,412,984,605

0.34%

448

Gần đây

4

Theta Fuel

₫1,411.37

₫1,527,840,560.16₫3,085,838,965.22

₫209,021,035,788

0.34%

438

Gần đây

5

Enjin Coin

₫13,571.58

₫1,641,838,478.34₫3,138,831,212.92

₫199,871,782,188

0.32%

462

Gần đây

6

Ethereum Classic

₫847,524.45

₫35,679,198,629.86₫21,873,646,329.46

₫8,336,854,844,618

13.40%

567

Gần đây

7

Bitcoin

₫513,918,815.88

₫42,490,269,724.43₫46,740,738,541.31

₫5,431,938,336,903

8.73%

594

Gần đây

8

Metal

₫28,857.11

₫919,362,581.51₫4,770,266,127.00

₫162,505,403,829

0.26%

406

Gần đây

9

Ethereum

₫40,802,198.31

₫36,689,350,508.94₫66,639,595,698.74

₫5,321,632,108,566

8.55%

635

Gần đây

10

Cardano

₫11,175.57

₫13,151,652,774.36₫23,056,353,612.75

₫1,827,386,542,954

2.94%

528

Gần đây

11

Dogecoin

₫1,661.47

₫16,168,628,420.17₫34,779,339,160.03

₫2,310,612,922,019

3.71%

554

Gần đây

12

The Sandbox

₫25,446.72

₫11,686,100,505.55₫32,596,216,223.08

₫1,809,991,349,392

2.91%

504

Gần đây

13

Hive

₫13,763.96

₫2,438,226,009.57₫3,934,609,631.42

₫1,656,428,970,586

2.66%

458

Gần đây

14

Waves

₫119,450.93

₫10,488,739,041.28₫6,457,349,043.57

₫1,429,790,332,342

2.30%

512

Gần đây

15

Solana

₫881,803.19

₫29,326,644,313.50₫19,917,693,694.96

₫1,413,765,296,317

2.27%

548

Gần đây

16

Qtum

₫81,499.46

₫2,465,649,163.92₫4,247,064,617.61

₫191,819,849,161

0.31%

431

Gần đây

17

Golem

₫6,156.18

₫549,090,332.87₫2,352,147,358.61

₫132,582,349,364

0.21%

362

Gần đây

18

Stacks

₫9,636.52

₫4,514,039,426.60₫5,339,291,488.69

₫177,256,617,107

0.28%

453

Gần đây

19

eCash

₫0.9374

₫1,051,364,547.90₫3,639,036,416.25

₫186,005,268,885

0.30%

429

Gần đây

20

1inch Network

₫16,439.81

₫1,706,679,529.97₫1,659,187,403.21

₫113,888,965,391

0.18%

427

Gần đây

21

STEPN

₫19,412.96

₫5,139,246,050.16₫13,262,853,598.91

₫1,254,161,097,807

2.02%

459

Gần đây

22

Siacoin

₫101.44

₫402,545,637.46₫1,270,079,201.72

₫97,815,610,039

0.16%

400

Gần đây

23

Flow

₫54,391.27

₫3,322,089,960.91₫16,926,310,427.03

₫1,395,926,952,512

2.24%

515

Gần đây

24

HUNT

₫10,178.69

₫416,677,421.46₫1,285,772,082.08

₫163,945,409,086

0.26%

335

Gần đây

25

Hifi Finance

₫121.02

₫409,686,592.11₫794,102,428.05

₫158,589,746,465

0.25%

371

Gần đây

26

FirmaChain

₫1,477.83

₫1,267,777,100.21₫1,809,313,969.64

₫91,401,703,969

0.15%

425

Gần đây

27

Steem Dollars

₫67,508.14

₫534,246,000.44₫934,484,223.20

₫155,634,064,587

0.25%

339

Gần đây

28

Celo

₫20,899.54

₫1,335,438,018.65₫614,524,245.75

₫93,050,147,986

0.15%

366

Gần đây

29

Axie Infinity

₫351,357.12

₫5,735,735,074.51₫17,138,389,442.08

₫995,033,781,856

1.60%

541

Gần đây

30

Filecoin

₫155,959.79

₫836,185,120.56₫912,665,675.51

₫136,344,176,031

0.22%

392

Gần đây

31

Loom Network

₫1,075.58

₫1,397,790,333.63₫1,687,398,506.79

₫81,835,821,873

0.13%

421

Gần đây

32

Powerledger

₫5,351.68

₫1,588,923,697.27₫4,076,490,936.12

₫132,439,943,750

0.21%

386

Gần đây

33

IOST

₫323.55

₫1,443,127,972.17₫3,541,628,112.45

₫129,458,387,217

0.21%

395

Gần đây

34

ICON

₫6,873.24

₫1,235,759,055.65₫986,672,945.38

₫109,863,188,163

0.18%

432

Gần đây

35

Chiliz

₫4,722.07

₫8,831,729,216.74₫13,826,580,945.90

₫1,067,187,777,568

1.72%

480

Gần đây

36

MediBloc

₫1,197.94

₫498,246,528.48₫2,560,266,265.00

₫988,113,129,433

1.59%

458

Gần đây

37

Refereum

₫157.40

₫1,553,319,004.35₫786,145,673.91

₫80,758,327,195

0.13%

428

Gần đây

38

Aergo

₫2,938.18

₫1,510,505,238.74₫3,377,018,696.63

₫111,891,961,543

0.18%

384

Gần đây

39

Threshold

₫832.48

₫608,213,547.61₫2,535,080,004.54

₫111,099,562,267

0.18%

413

Gần đây

40

EOS

₫31,567.92

₫4,341,503,379.16₫9,443,165,806.83

₫1,165,271,083,052

1.87%

477

Gần đây

41

Ankr

₫947.91

₫5,575,684,070.67₫4,029,252,775.73

₫920,286,416,365

1.48%

443

Gần đây

42

WEMIX

₫54,828.50

₫2,352,526,200.30₫7,273,263,017.72

₫704,861,555,869

1.13%

455

Gần đây

43

JUST

₫703.06

₫204,140,192.87₫1,175,675,248.47

₫75,690,046,344

0.12%

348

Gần đây

44

Metadium

₫891.95

₫762,088,729.67₫1,299,890,382.14

₫76,662,135,841

0.12%

397

Gần đây

45

MVL

₫134.67

₫1,495,949,303.83₫7,578,431,332.34

₫709,610,134,850

1.14%

497

Gần đây

46

MiL.k

₫8,936.96

₫1,297,522,747.89₫3,137,872,816.81

₫73,488,790,065

0.12%

405

Gần đây

47

NEM

₫1,072.09

₫649,304,440.24₫587,635,392.96

₫92,745,288,777

0.15%

408

Gần đây

48

ThunderCore

₫135.54

₫662,203,970.22₫857,133,593.26

₫96,409,664,456

0.15%

356

Gần đây

49

Tokamak Network

₫45,734.14

₫436,750,448.90₫1,424,411,815.01

₫128,152,511,091

0.21%

369

Gần đây

50

Ardor

₫2,693.33

₫850,635,695.13₫1,315,543,333.58

₫84,587,904,458

0.14%

335

Gần đây

51

NEAR Protocol

₫105,984.28

₫4,122,731,270.39₫7,623,849,709.63

₫588,019,203,803

0.95%

507

Gần đây

52

Polygon

₫18,800.84

₫5,680,268,229.29₫9,939,452,096.79

₫673,114,240,649

1.08%

441

Gần đây

53

Litecoin

₫1,221,114.56

₫791,342,273.63₫7,942,995,083.58

₫786,986,052,194

1.26%

498

Gần đây

54

Decentraland

₫20,549.76

₫8,561,526,204.68₫10,841,721,433.39

₫592,486,910,068

0.95%

459

Gần đây

55

PlayDapp

₫9,111.85

₫4,425,584,639.29₫8,360,523,657.77

₫425,506,585,812

0.68%

469

Gần đây

56

WAX

₫2,483.46

₫3,323,297,606.16₫9,019,884,797.42

₫251,390,029,387

0.40%

378

Gần đây

57

Kava

₫44,597.34

₫1,257,126,334.02₫2,419,438,173.91

₫223,775,174,406

0.36%

415

Gần đây

58

Hive Dollar

₫24,497.32

₫382,157,325.38₫385,463,103.97

₫399,794,371,583

0.64%

341

Gần đây

59

Neo

₫233,130.43

₫768,583,503.98₫1,203,373,442.08

₫176,901,239,819

0.28%

417

Gần đây

60

SXP

₫9,514.10

₫1,094,903,069.74₫1,929,137,289.48

₫206,392,278,998

0.33%

414

Gần đây

61

TRON

₫1,567.03

₫7,471,834,349.64₫4,604,739,849.24

₫341,487,344,153

0.55%

509

Gần đây

62

BORA

₫7,240.51

₫2,257,005,400.01₫9,163,332,833.58

₫461,367,440,604

0.74%

443

Gần đây

63

Juventus Fan Token

₫145,013.75

₫1,399,875,324.86₫1,277,255,206.45

₫199,587,197,040

0.32%

280

Gần đây

64

Storj

₫13,833.92

₫901,101,074.60₫3,173,432,377.28

₫266,905,139,030

0.43%

458

Gần đây

65

Algorand

₫7,432.89

₫4,360,224,923.34₫6,022,046,964.40

₫398,977,295,545

0.64%

458

Gần đây

66

Cosmos

₫259,014.38

₫5,501,513,389.54₫3,095,526,029.93

₫440,381,093,739

0.71%

502

Gần đây

67

Chainlink

₫170,082.03

₫1,932,027,988.57₫4,877,853,274.93

₫241,296,720,984

0.39%

491

Gần đây

68

Serum

₫20,812.09

₫5,564,176,678.22₫5,282,125,309.67

₫302,190,067,724

0.49%

441

Gần đây

69

Bitcoin Cash

₫2,876,965.98

₫1,419,252,125.57₫5,925,508,063.77

₫329,411,486,555

0.53%

504

Gần đây

70

Bitcoin Gold

₫601,626.93

₫1,153,255,957.15₫4,006,639,011.30

₫257,562,042,819

0.41%

467

Gần đây

71

Avalanche

₫543,912.72

₫2,769,638,533.72₫3,096,942,125.22

₫313,099,549,670

0.50%

469

Gần đây

72

Humanscape

₫3,865.10

₫535,454,808.95₫2,853,579,675.66

₫122,297,822,565

0.20%

368

Gần đây

73

Theta Network

₫29,206.89

₫1,215,281,284.68₫3,780,309,105.95

₫232,561,939,908

0.37%

423

Gần đây

74

Steem

₫5,683.98

₫1,106,235,003.45₫5,984,600,215.55

₫223,653,089,065

0.36%

432

Gần đây

75

Tezos

₫39,000.82

₫712,741,127.54₫3,287,107,853.48

₫141,448,532,878

0.23%

422

Gần đây

76

Basic Attention Token

₫8,762.07

₫3,431,565,218.43₫2,133,024,450.39

₫196,291,014,023

0.32%

441

Gần đây

77

StormX

₫192.38

₫3,257,470,238.31₫7,784,351,906.65

₫165,844,056,443

0.27%

395

Gần đây

78

Ontology Gas

₫9,041.89

₫331,134,764.58₫3,200,783,939.00

₫131,069,153,824

0.21%

414

Gần đây

79

Polkadot

₫180,488.08

₫2,678,093,466.06₫5,360,678,400.28

₫211,331,509,043

0.34%

455

Gần đây

80

Cronos

₫2,990.65

₫1,089,904,584.10₫1,393,797,941.92

₫74,329,734,146

0.12%

359

Gần đây

81

Radicle

₫57,260.43

₫152,933,042.11₫504,403,689.42

₫174,757,750,625

0.28%

330

Gần đây

82

Augur

₫187,833.52

₫662,224,570.21₫1,299,291,630.64

₫101,483,613,158

0.16%

397

Gần đây

83

aelf

₫3,672.72

₫2,734,740,499.50₫5,061,153,989.15

₫210,927,413,834

0.34%

406

Gần đây

84

Ontology

₫5,928.82

₫1,067,501,704.06₫2,637,912,875.23

₫138,565,777,821

0.22%

412

Gần đây

85

Civic

₫3,585.28

₫4,158,413,538.26₫4,160,878,146.37

₫177,555,244,160

0.29%

411

Gần đây

86

Stellar

₫2,605.88

₫2,562,733,461.86₫9,385,045,128.73

₫148,977,818,672

0.24%

362

Gần đây

87

Pundi X (New)

₫12,557.21

₫1,099,557,333.12₫1,783,325,526.47

₫135,628,020,144

0.22%

421

Gần đây

88

OMG Network

₫46,171.37

₫1,495,378,497.28₫2,216,963,086.51

₫95,505,857,157

0.15%

423

Gần đây

89

MovieBloc

₫96.19

₫334,511,073.41₫2,801,224,671.81

₫192,370,068,790

0.31%

414

Gần đây

90

Hedera

₫1,582.77

₫2,046,150,857.79₫750,112,754.55

₫155,844,741,970

0.25%

448

Gần đây

91

NuCypher

₫4,092.46

₫1,023,017,178.60₫3,240,547,538.30

₫114,695,525,941

0.18%

358

Gần đây

92

Stratis

₫15,372.97

₫1,017,841,467.19₫1,043,810,040.40

₫152,559,427,524

0.25%

376

Gần đây

93

Zilliqa

₫897.19

₫4,113,116,295.71₫8,071,352,011.90

₫549,897,616,735

0.88%

475

Gần đây

94

QuarkChain

₫246.60

₫669,227,787.80₫2,291,844,520.71

₫83,757,520,755

0.13%

298

Gần đây

95

Aave

₫2,092,577.38

₫2,465,141,072.11₫8,587,088,479.35

₫222,265,210,809

0.36%

517

Gần đây

96

STP

₫1,079.08

₫937,748,355.60₫1,720,451,271.64

₫125,592,676,798

0.20%

416

Gần đây

97

Strike

₫457,341.40

₫3,108,435,490.70₫1,544,942,386.52

₫110,971,025,130

0.18%

425

Gần đây

98

Paris Saint-Germain Fan Token

₫228,956.71

₫311,063,564.97₫539,387,544.03

₫110,860,236,823

0.18%

291

Gần đây

99

0x

₫7,327.96

₫586,888,554.24₫3,254,129,900.31

₫122,744,399,465

0.20%

406

Gần đây

100

Alpha Quark Token

₫31,567.92

₫462,218,946.74₫421,073,691.29

₫75,688,859,432

0.12%

357

Gần đây