×
×
Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509Vốn hóa thị trường:  $352,217,293,169Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $92,614,727,286BTC Chiếm Ưu Thế:  57.5%
Vốn hóa thị trường:  $352,217,293,169Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $92,614,727,286BTC Chiếm Ưu Thế:  57.5%Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509

Upbit

$147,114,929 USD
13,433 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$20,239,436
$11,014.59
13.76%
457
Spot
Percentage
Gần đây
2
$12,796,909
$382.23
8.70%
271
Spot
Percentage
Gần đây
3
$10,191,276
$0.250644
6.93%
165
Spot
Percentage
Gần đây
4
$9,814,771
$23.86
6.67%
233
Spot
Percentage
Gần đây
5
$7,156,672
$0.004395
4.86%
116
Spot
Percentage
Gần đây
6
$5,709,686
$0.028326
3.88%
143
Spot
Percentage
Gần đây
7
$5,146,370
$0.065837
3.50%
116
Spot
Percentage
Gần đây
8
$5,140,727
$0.111588
3.49%
96
Spot
Percentage
Gần đây
9
$4,821,084
$10.35
3.28%
146
Spot
Percentage
Gần đây
10
$4,708,435
$234.33
3.20%
235
Spot
Percentage
Gần đây
11
$4,004,830
$2.72
2.72%
190
Spot
Percentage
Gần đây
12
$3,650,534
$0.111588
2.48%
96
Spot
Percentage
Gần đây
13
$3,547,148
$0.043262
2.41%
108
Spot
Percentage
Gần đây
14
$2,912,662
$2.68
1.98%
124
Spot
Percentage
Gần đây
15
$2,633,020
$3.02
1.79%
132
Spot
Percentage
Gần đây
16
$2,451,022
$0.004515
1.67%
105
Spot
Percentage
Gần đây
17
$2,349,150
$1.52
1.60%
119
Spot
Percentage
Gần đây
18
$2,283,747
$0.168240
1.55%
106
Spot
Percentage
Gần đây
19
$2,025,530
$0.092704
1.38%
101
Spot
Percentage
Gần đây
20
$1,843,155
$0.592275
1.25%
114
Spot
Percentage
Gần đây
21
$1,709,986
$2.31
1.16%
141
Spot
Percentage
Gần đây
22
$1,476,254
$162.49
1.00%
205
Spot
Percentage
Gần đây
23
$1,466,145
$0.115880
1.00%
96
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,306,194
$0.352790
0.89%
110
Spot
Percentage
Gần đây
25
$1,152,569
$0.420601
0.78%
107
Spot
Percentage
Gần đây
26
$1,105,114
$0.078026
0.75%
162
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,036,180
$0.006369
0.70%
114
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,023,448
$0.043348
0.70%
98
Spot
Percentage
Gần đây
29
$991,878
$2.62
0.67%
97
Spot
Percentage
Gần đây
30
$945,148
$0.009785
0.64%
88
Spot
Percentage
Gần đây
31
$916,503
$4.38
0.62%
115
Spot
Percentage
Gần đây
32
$849,047
$0.009637
0.58%
69
Spot
Percentage
Gần đây
33
$796,887
$0.009966
0.54%
52
Spot
Percentage
Gần đây
34
$762,368
$0.001914
0.52%
66
Spot
Percentage
Gần đây
35
$756,350
$0.034421
0.51%
127
Spot
Percentage
Gần đây
36
$755,469
$0.470386
0.51%
85
Spot
Percentage
Gần đây
37
$744,876
$0.014421
0.51%
85
Spot
Percentage
Gần đây
38
$676,014
$0.790558
0.46%
109
Spot
Percentage
Gần đây
39
$612,072
$1.03
0.42%
97
Spot
Percentage
Gần đây
40
$585,481
$0.022918
0.40%
85
Spot
Percentage
Gần đây
41
$566,758
$0.410300
0.39%
112
Spot
Percentage
Gần đây
42
$482,981
$0.043948
0.33%
76
Spot
Percentage
Gần đây
43
$471,557
$0.066009
0.32%
71
Spot
Percentage
Gần đây
44
$452,821
$0.030386
0.31%
90
Spot
Percentage
Gần đây
45
$450,435
$0.080000
0.31%
110
Spot
Percentage
Gần đây
46
$431,569
$48.42
0.29%
162
Spot
Percentage
Gần đây
47
$404,389
$0.019227
0.27%
94
Spot
Percentage
Gần đây
48
$387,829
$0.002026
0.26%
82
Spot
Percentage
Gần đây
49
*** $322,988
*** $0.200955
0.22%
62
Spot
Percentage
Gần đây
50
$318,261
$0.016317
0.22%
82
Spot
Percentage
Gần đây
51
$317,119
$0.255794
0.22%
86
Spot
Percentage
Gần đây
52
$316,850
$4.98
0.22%
105
Spot
Percentage
Gần đây
53
$316,623
$0.080491
0.22%
55
Spot
Percentage
Gần đây
54
$314,148
$1.39
0.21%
78
Spot
Percentage
Gần đây
55
$309,830
$0.478112
0.21%
92
Spot
Percentage
Gần đây
56
$305,848
$0.025408
0.21%
81
Spot
Percentage
Gần đây
57
$298,007
$2.46
0.20%
103
Spot
Percentage
Gần đây
58
$287,006
$0.021459
0.20%
89
Spot
Percentage
Gần đây
59
$283,716
$0.243777
0.19%
106
Spot
Percentage
Gần đây
60
$280,504
$0.089270
0.19%
90
Spot
Percentage
Gần đây
61
$273,208
$0.017768
0.19%
77
Spot
Percentage
Gần đây
62
$264,764
$0.003597
0.18%
84
Spot
Percentage
Gần đây
63
$256,138
$0.005030
0.17%
96
Spot
Percentage
Gần đây
64
$246,148
$0.026524
0.17%
102
Spot
Percentage
Gần đây
65
$235,253
$0.172532
0.16%
104
Spot
Percentage
Gần đây
66
$229,645
$0.025845
0.16%
60
Spot
Percentage
Gần đây
67
$220,364
$0.003133
0.15%
81
Spot
Percentage
Gần đây
68
$219,002
$0.005734
0.15%
70
Spot
Percentage
Gần đây
69
$215,062
$0.011502
0.15%
71
Spot
Percentage
Gần đây
70
$214,757
$0.011845
0.15%
66
Spot
Percentage
Gần đây
71
$213,489
$0.030043
0.15%
70
Spot
Percentage
Gần đây
72
$209,622
$12.77
0.14%
71
Spot
Percentage
Gần đây
73
$206,620
$0.175107
0.14%
76
Spot
Percentage
Gần đây
74
$195,372
$0.034764
0.13%
68
Spot
Percentage
Gần đây
75
$189,834
$0.006429
0.13%
85
Spot
Percentage
Gần đây
76
$182,547
$0.187983
0.12%
86
Spot
Percentage
Gần đây
77
$172,660
$0.022661
0.12%
76
Spot
Percentage
Gần đây
78
$161,377
$0.000326
0.11%
50
Spot
Percentage
Gần đây
79
$160,008
$6.16
0.11%
72
Spot
Percentage
Gần đây
80
$147,718
$0.317585
0.10%
79
Spot
Percentage
Gần đây
81
$146,390
$5.07
0.10%
59
Spot
Percentage
Gần đây
82
$132,112
$0.016652
0.09%
86
Spot
Percentage
Gần đây
83
$131,110
$0.140773
0.09%
75
Spot
Percentage
Gần đây
84
$125,570
$0.106438
0.09%
74
Spot
Percentage
Gần đây
85
$122,367
$0.002077
0.08%
70
Spot
Percentage
Gần đây
86
$120,984
$1.88
0.08%
52
Spot
Percentage
Gần đây
87
$115,827
$0.311588
0.08%
75
Spot
Percentage
Gần đây
88
$115,096
$1.35
0.08%
30
Spot
Percentage
Gần đây
89
$114,509
$8.30
0.08%
100
Spot
Percentage
Gần đây
90
$111,811
$0.164807
0.08%
65
Spot
Percentage
Gần đây
91
$104,656
$0.154506
0.07%
68
Spot
Percentage
Gần đây
92
$103,193
$0.251348
0.07%
25
Spot
Percentage
Gần đây
93
$99,858
$0.003296
0.07%
47
Spot
Percentage
Gần đây
94
$99,054
$10,811.01
0.07%
55
Spot
Percentage
Gần đây
95
$95,074
$0.011330
0.06%
70
Spot
Percentage
Gần đây
96
$94,739
$0.611159
0.06%
76
Spot
Percentage
Gần đây
97
$79,940
$0.001794
0.05%
77
Spot
Percentage
Gần đây
98
$74,369
$0.014678
0.05%
53
Spot
Percentage
Gần đây
99
$73,973
$0.038712
0.05%
67
Spot
Percentage
Gần đây
100
$73,682
$0.246840
0.05%
61
Spot
Percentage
Gần đây
101
$72,508
$0.002206
0.05%
83
Spot
Percentage
Gần đây
102
$66,558
$0.004161
0.05%
45
Spot
Percentage
Gần đây
103
$62,317
$0.022146
0.04%
57
Spot
Percentage
Gần đây
104
$53,128
$0.067350
0.04%
24
Spot
Percentage
Gần đây
105
$50,586
$0.166524
0.03%
87
Spot
Percentage
Gần đây
106
$49,938
$0.148498
0.03%
72
Spot
Percentage
Gần đây
107
$47,478
$0.007476
0.03%
82
Spot
Percentage
Gần đây
108
$45,838
$15.11
0.03%
90
Spot
Percentage
Gần đây
109
$42,558
$0.047897
0.03%
61
Spot
Percentage
Gần đây
110
$39,724
$0.242460
0.03%
14
Spot
Percentage
Gần đây
111
$35,955
$0.978541
0.02%
58
Spot
Percentage
Gần đây
112
$34,382
$0.047309
0.02%
27
Spot
Percentage
Gần đây
113
$34,139
$0.011931
0.02%
74
Spot
Percentage
Gần đây
114
$29,662
$0.009418
0.02%
24
Spot
Percentage
Gần đây
115
$28,940
$47.52
0.02%
18
Spot
Percentage
Gần đây
116
$26,090
$0.002847
0.02%
38
Spot
Percentage
Gần đây
117
$18,505
$0.000318
0.01%
46
Spot
Percentage
Gần đây
118
$18,142
$0.243555
0.01%
20
Spot
Percentage
Gần đây
119
$18,067
$0.246621
0.01%
49
Spot
Percentage
Gần đây
120
$17,579
$0.077206
0.01%
27
Spot
Percentage
Gần đây
121
$17,376
$0.294421
0.01%
51
Spot
Percentage
Gần đây
122
$16,545
$0.043586
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
123
$16,537
$0.184090
0.01%
21
Spot
Percentage
Gần đây
124
$14,921
$0.335874
0.01%
20
Spot
Percentage
Gần đây
125
$14,374
$371.90
0.01%
30
Spot
Percentage
Gần đây
126
$14,058
$0.009966
0.01%
22
Spot
Percentage
Gần đây
127
$11,977
$377.51
0.01%
42
Spot
Percentage
Gần đây
128
$11,927
$2.71
0.01%
39
Spot
Percentage
Gần đây
129
$9,161
$0.000155
0.01%
41
Spot
Percentage
Gần đây
130
$8,865
$0.028254
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
131
$8,724
$0.216943
0.01%
36
Spot
Percentage
Gần đây
132
$8,459
$0.327222
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
133
$7,980
$153.32
0.01%
21
Spot
Percentage
Gần đây
134
$7,575
$5.00
0.01%
20
Spot
Percentage
Gần đây
135
$6,477
$0.172701
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
136
$5,825
$1.52
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
137
$5,188
$0.012922
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
138
$4,671
$225.68
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
139
$4,430
$10.30
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
140
$4,144
$0.020369
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
141
$3,745
$0.005257
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
142
$3,628
$0.469478
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
143
$3,537
$0.080820
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
144
$3,465
$0.003066
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
145
$2,867
$0.085310
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
146
$2,369
$0.013470
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
147
$2,073
$0.000329
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
148
$2,069
$2.43
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
149
$1,832
$0.000986
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
150
$1,621
$4.26
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
151
$1,599
$0.016646
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
152
$1,584
$0.047966
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
153
$1,473
$0.022121
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
154
$1,454
$0.000767
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
155
$1,361
$2.63
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
156
$1,282
$1.38
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
157
$1,266
$2.30
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
158
$1,224
$3.07
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
159
$1,222
$0.023326
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
160
$1,196
$1.15
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
161
$1,166
$0.022012
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
162
$1,061
$0.011061
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
163
$1,055
$0.007228
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
164
$1,032
$0.107541
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
165
$1,013
$0.001314
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
166
$1,008
$0.047090
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
167
$793
$0.408918
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
168
$715
$0.000657
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
169
$636
$0.020588
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
170
$582
$0.007337
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
171
$578
$0.004600
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
172
$556
$30.33
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
173
$552
$0.090895
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
174
$527
$0.003066
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
175
$484
$0.030335
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
176
$484
$0.038329
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
177
$426
$0.164049
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
178
$385
$0.074468
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
179
$371
$0.644041
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
180
$347
$0.115645
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
181
$341
$0.011827
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
182
$335
$0.043805
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
183
$310
$0.046762
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
184
$278
$156.49
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
185
$275
$0.000329
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
186
$268
$0.010732
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
187
$268
$0.174453
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
188
$232
$0.006571
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
189
$206
$6.11
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
190
$200
$0.490395
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
191
$199
$0.003504
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
192
$199
$0.066474
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
193
$172
$0.164925
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
194
$171
$0.070088
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
195
$154
$0.154850
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
196
$148
$0.014456
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
197
$145
$0.034058
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
198
$141
$0.353615
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
199
$107
$0.088048
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
200
$101
$1.03
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
201
$91
$0.003614
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
202
$83
$0.601988
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
203
$76
$0.001095
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
204
$70
$0.011608
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
205
$69
$3.16
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
206
$56
$0.211796
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
207
$44
$0.025845
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
208
$39
$1.06
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
209
$37
$0.000329
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
210
$36
$0.108636
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
211
$23
$449.00
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
212
$19
$0.000986
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
213
$18
$0.023545
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
214
$15
$0.000329
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
215
$11
$0.184528
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
216
$9
$0.016646
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
217
$5
$0.475173
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
218
$5
$0.127472
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
219
$5
$0.018727
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
220
$?
$0.024969
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...