CITEX

$6,696,237,649 USD
111,534 BTC

Thông tin về CITEX

CITEX is a Global Cypto Asset Trading Platform which based on British Virgin Islands founded in October of 2018. CITEX exchange reportedly has thousands of users from more than 80 countries.

According to the team, CITEX supports Spot trading, OTC trading, PoS Staking, Masternode Hosting, Grid trading, Leveraged ETF trading and Options trading.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$58,856.25
$2,266,009,424
33.84%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
2
$2,163.53
$916,755,051
13.69%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
3
$2,130.51
$863,942,435
12.90%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
4
$269.55
$531,517,175
7.94%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
5
$264.13
$400,593,183
5.98%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
6
$276.61
$324,413,162
4.84%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
7
$279.44
$321,312,222
4.80%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
8
$223.15
$231,276,468
3.45%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
9
$196.12
$227,343,839
3.40%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
10
$194.85
$219,528,595
3.28%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
11
$1.00
$102,114,711
1.52%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
12
$64.54
$100,936,402
1.51%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
13
$32.10
$73,236,520
1.09%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
14
$31.82
$65,407,426
0.98%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
15
$28.60
$44,049,836
0.66%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
16
$0.135
$22,520,588
0.34%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
17
$0.05026
$12,635,561
0.19%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
18
$650.42
$9,330,438
0.14%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
19
$0.05283
$9,177,049
0.14%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
20
$2.11
$5,457,386
0.08%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
21
$227.55
$5,224,197
0.08%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
22
$31.27
$4,000,484
0.06%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
23
$32.54
$3,603,775
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
24
$1.21
$3,320,668
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
25
$1.99
$3,073,290
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
26
$0.03662
$2,892,884
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
27
$0.137
$2,634,123
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
28
$0.4899
$2,438,373
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
29
$0.1615
$2,428,451
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
30
$176.50
$2,142,857
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
31
$0.1617
$2,105,779
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
32
$62.37
$1,961,296
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
33
$179.63
$1,857,517
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
34
$0.03869
$1,404,058
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
35
$641.77
$1,357,573
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
36
$0.01141
$1,348,778
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
37
$69.81
$1,234,577
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
38
$0.0009321
$1,052,008
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
39
$16.67
$862,820
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
40
$17.20
$857,257
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
41
$0.2397
$841,538
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
42
$0.05703
$771,993
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
43
$0.03531
$759,316
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
44
$0.00001076
$638,681
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
45
$0.5653
$565,772
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
46
$0.0002583
$544,872
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
47
$0.4516
$447,230
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
48
$0.1243
$428,255
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
49
$0.02101
$332,943
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
50
$0.1964
$225,493
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
51
$0.00001201
$200,500
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
52
$0.0002466
$178,499
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
53
$0.006003
$177,567
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
54
$0.155
$171,703
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
55
$0.02401
$152,591
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
56
$0.06303
$133,008
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
57
$0.001801
$129,512
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
58
$0.1729
$120,686
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
59
$0.08123
$114,210
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
60
$0.1844
$113,247
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
61
$2.05
$107,343
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
62
$0.1904
$103,961
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
63
$0.01261
$78,085
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
64
$0.2941
$77,342
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
65
$0.1789
$70,913
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
66
$0.06871
$69,450
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
67
$0.006738
$68,343
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
68
$0.2545
$68,085
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
69
$0.007804
$67,081
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
70
$0.002075
$58,296
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
71
$0.03422
$54,903
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
72
$0.2034
$54,750
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
73
$2.60
$49,794
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
74
$2.64
$47,677
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
75
$2.55
$46,841
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
76
$0.1919
$45,591
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
77
$0.00001103
$44,619
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
78
$0.01341
$44,065
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
79
$0.2265
$43,786
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
80
$0.1339
$43,053
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
81
$7.72
$34,115
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
82
$0.006544
$27,363
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
83
$0.03023
$26,153
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
84
$0.02253
$20,162
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
85
$0.2401
$18,838
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
86
$0.01871
$18,381
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
87
$0.02101
$17,581
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
88
$0.007207
$16,291
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
89
$0.1509
$15,741
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
90
$0.006505
$15,715
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
91
$0.003602
$12,243
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
92
$0.00452
$8,136
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
93
$0.02641
$7,305
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
94
$0.02757
$7,213
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
95
$0.2551
$3,602
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
96
$0.002456
$1,160
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
97
$0.0002806
$508
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
98
$0.003602
$87
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
99
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
100
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
101
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
160 giờ trước
102
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
103
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
104
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
105
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
106
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
107
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
108
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
109
$25.83
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
110
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
111
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
112
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
113
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
114
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
115
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
116
$0.01681
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
117
$0.4904
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
118
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
119
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
120
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
121
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
122
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
123
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
124
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
125
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
126
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
127
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
128
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
129
$0.007917
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
130
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
131
$0
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước
132
$127.06
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
130 giờ trước

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...