Các loại tiền điện tử:  21,954Trao đổi:  529Vốn hóa thị trường:  $852,958,516,468.26Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $36,150,535,396Tỷ lệ thống trị:  BTC: 38.3% ETH: 18.0%Phí gas trên ETH:  16 Gwei
CITEX

CITEX

Trạng thái

Volume data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Thông tin về CITEX

CITEX is a convenient platform to manage cryptocurrencies, always committed to providing users with more secure, convenient, intelligent and innovative cryptocurrency management services. CITEX offers spot trading, mining, investment, incubation, OTC trading, earn, derivatives and other products.

Đọc thêm

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

Hiện không có dữ liệu

Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.