Bitfinex

$1,024,874,968 USD
29,812 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$360,876,920
$34,385.00
35.21%
621
Spot
Percentage
Gần đây
2
$223,226,268
$1,188.20
21.78%
476
Spot
Percentage
Gần đây
3
$86,012,646
$0.9998
8.39%
931
Spot
Percentage
Gần đây
4
$62,484,861
$34,426.62
6.10%
386
Spot
Percentage
Gần đây
5
$31,673,591
$17.67
3.09%
190
Spot
Percentage
Gần đây
6
$29,522,113
$34,385.00
2.88%
571
Spot
Percentage
Gần đây
7
$18,708,599
$1,189.14
1.83%
336
Spot
Percentage
Gần đây
8
$16,803,440
$34,380.64
1.64%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
9
$15,250,459
$1,188.34
1.49%
301
Spot
Percentage
Gần đây
10
$15,221,189
$34,418.33
1.49%
590
Spot
Percentage
Gần đây
11
$13,036,580
$34,419.30
1.27%
547
Spot
Percentage
Gần đây
12
$12,359,975
$1,191.80
1.21%
472
Spot
Percentage
Gần đây
13
$11,543,905
$0.2716
1.13%
303
Spot
Percentage
Gần đây
14
$11,383,933
$139.63
1.11%
267
Spot
Percentage
Gần đây
15
$8,959,258
$20.06
0.87%
37
Spot
Percentage
Gần đây
16
$7,830,896
$2.71
0.76%
261
Spot
Percentage
Gần đây
17
$7,814,337
$17.59
0.76%
202
Spot
Percentage
Gần đây
18
$7,763,457
$2.76
0.76%
212
Spot
Percentage
Gần đây
19
$7,708,668
$1,188.00
0.75%
496
Spot
Percentage
Gần đây
20
$6,743,362
$1,188.00
0.66%
463
Spot
Percentage
Gần đây
21
$6,731,284
$8.29
0.66%
241
Spot
Percentage
Gần đây
22
$6,270,898
$0.3602
0.61%
174
Spot
Percentage
Gần đây
23
$5,819,903
$7.06
0.57%
55
Spot
Percentage
Gần đây
24
$4,284,458
$1.00
0.42%
685
Spot
Percentage
Gần đây
25
$3,566,427
$7.07
0.35%
53
Spot
Percentage
Gần đây
26
$3,475,314
$1,184.04
0.34%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
27
$3,096,797
$3.45
0.30%
164
Spot
Percentage
Gần đây
28
$2,504,454
$544.64
0.24%
-
Spot
Percentage
62 ngày trước
29
$2,323,086
$102.92
0.23%
183
Spot
Percentage
Gần đây
30
$2,273,941
$0.4077
0.22%
148
Spot
Percentage
Gần đây
31
$2,252,515
$0.2949
0.22%
163
Spot
Percentage
Gần đây
32
$2,148,860
$8.31
0.21%
124
Spot
Percentage
Gần đây
33
$2,077,610
$8.31
0.20%
197
Spot
Percentage
Gần đây
34
$1,885,223
$33,213.00
0.18%
133
Spot
Percentage
Gần đây
35
$1,416,864
$197.00
0.14%
165
Spot
Percentage
Gần đây
36
$1,279,541
$17.27
0.12%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
37
$1,228,726
$252.00
0.12%
-
Spot
Percentage
62 ngày trước
38
$1,102,762
$20.08
0.11%
37
Spot
Percentage
Gần đây
39
$1,089,957
$0.2714
0.11%
199
Spot
Percentage
Gần đây
40
$1,066,655
$121.71
0.10%
165
Spot
Percentage
Gần đây
41
$1,023,436
$22.65
0.10%
153
Spot
Percentage
Gần đây
42
$1,000,054
$139.82
0.10%
241
Spot
Percentage
Gần đây
43
$814,217
$0.4952
0.08%
138
Spot
Percentage
Gần đây
44
$742,363
$0.3608
0.07%
153
Spot
Percentage
Gần đây
45
$711,273
$23.92
0.07%
123
Spot
Percentage
Gần đây
46
$710,936
$2.70
0.07%
266
Spot
Percentage
Gần đây
47
$577,728
$103.04
0.06%
190
Spot
Percentage
Gần đây
48
$545,077
$2.71
0.05%
199
Spot
Percentage
Gần đây
49
$529,100
$0.3602
0.05%
171
Spot
Percentage
Gần đây
50
$511,298
$139.80
0.05%
194
Spot
Percentage
Gần đây
51
$505,001
$0.02958
0.05%
83
Spot
Percentage
Gần đây
52
$478,994
$2.76
0.05%
159
Spot
Percentage
Gần đây
53
$417,768
$7.56
0.04%
118
Spot
Percentage
Gần đây
54
$411,679
$0.5214
0.04%
132
Spot
Percentage
Gần đây
55
$405,188
$0.02947
0.04%
190
Spot
Percentage
Gần đây
56
$365,992
$152.21
0.04%
215
Spot
Percentage
Gần đây
57
$339,195
$0.4076
0.03%
118
Spot
Percentage
Gần đây
58
$319,490
$13.70
0.03%
34
Spot
Percentage
Gần đây
59
$297,952
$152.20
0.03%
169
Spot
Percentage
Gần đây
60
$253,998
$2.71
0.02%
271
Spot
Percentage
Gần đây
61
$245,778
$24.13
0.02%
126
Spot
Percentage
Gần đây
62
$239,223
$3.44
0.02%
88
Spot
Percentage
Gần đây
63
$229,829
$121.88
0.02%
208
Spot
Percentage
Gần đây
64
$222,155
$197.07
0.02%
155
Spot
Percentage
Gần đây
65
$217,034
$0.2951
0.02%
123
Spot
Percentage
Gần đây
66
$206,396
$2.70
0.02%
181
Spot
Percentage
Gần đây
67
$200,365
$13.73
0.02%
30
Spot
Percentage
Gần đây
68
$188,666
$1.39
0.02%
124
Spot
Percentage
Gần đây
69
$186,330
$22.63
0.02%
168
Spot
Percentage
Gần đây
70
$179,185
$33,301.96
0.02%
133
Spot
Percentage
Gần đây
71
$178,526
$36.04
0.02%
25
Spot
Percentage
Gần đây
72
$164,982
$35.98
0.02%
25
Spot
Percentage
Gần đây
73
$147,372
$204.67
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
74
$127,684
$2.74
0.01%
265
Spot
Percentage
Gần đây
75
$127,175
$8.30
0.01%
114
Spot
Percentage
Gần đây
76
$123,406
$0.1183
0.01%
62
Spot
Percentage
Gần đây
77
$122,414
$0.02547
0.01%
115
Spot
Percentage
Gần đây
78
$110,117
$1.00
0.01%
489
Spot
Percentage
Gần đây
79
$108,144
$95.51
0.01%
101
Spot
Percentage
Gần đây
80
$107,267
$14.80
0.01%
98
Spot
Percentage
Gần đây
81
$104,938
$95.08
0.01%
105
Spot
Percentage
Gần đây
82
$102,102
$249.16
0.01%
-
Spot
Percentage
62 ngày trước
83
$90,990
$1.00
0.01%
242
Spot
Percentage
Gần đây
84
$90,805
$0.07143
0.01%
121
Spot
Percentage
Gần đây
85
$85,100
$0.1046
0.01%
83
Spot
Percentage
Gần đây
86
$81,523
$0.2531
0.01%
119
Spot
Percentage
Gần đây
87
$81,428
$0.4957
0.01%
121
Spot
Percentage
Gần đây
88
$73,485
$139.82
0.01%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
89
$73,212
$14.82
0.01%
103
Spot
Percentage
Gần đây
90
$66,061
$0.1194
0.01%
62
Spot
Percentage
Gần đây
91
$65,832
$11.80
0.01%
68
Spot
Percentage
Gần đây
92
$63,920
$0.005988
0.01%
18
Spot
Percentage
Gần đây
93
$63,796
$1.00
0.01%
509
Spot
Percentage
Gần đây
94
$63,106
$2.70
0.01%
126
Spot
Percentage
Gần đây
95
$60,480
$0.2263
0.01%
76
Spot
Percentage
Gần đây
96
$59,803
$205.33
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
97
$58,117
$0.006000
0.01%
18
Spot
Percentage
Gần đây
98
$56,917
$0.4079
0.01%
82
Spot
Percentage
Gần đây
99
$50,435
$7.48
0.00%
153
Spot
Percentage
Gần đây
100
$48,605
$0.07632
0.00%
71
Spot
Percentage
Gần đây
101
$43,922
$11.92
0.00%
78
Spot
Percentage
Gần đây
102
$43,692
$0.2187
0.00%
-
Spot
Percentage
86 ngày trước
103
$39,772
$1,440.00
0.00%
104
Spot
Percentage
Gần đây
104
$38,475
$0.4124
0.00%
149
Spot
Percentage
Gần đây
105
$38,417
$1,837.90
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
106
$38,125
$0.8700
0.00%
72
Spot
Percentage
Gần đây
107
$37,223
$0.5211
0.00%
103
Spot
Percentage
Gần đây
108
$34,485
$1.15
0.00%
113
Spot
Percentage
Gần đây
109
$33,543
$9.41
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
110
$30,823
$1,829.76
0.00%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
111
$29,831
$0.4077
0.00%
150
Spot
Percentage
Gần đây
112
$29,629
$33,918.44
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
113
$29,192
$0.4074
0.00%
149
Spot
Percentage
Gần đây
114
$28,750
$0.001411
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
115
$28,637
$2.90
0.00%
76
Spot
Percentage
Gần đây
116
$26,682
$9.42
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
117
$26,197
$0.1126
0.00%
-
Spot
Percentage
787 giờ trước
118
$25,559
$0.3686
0.00%
76
Spot
Percentage
Gần đây
119
$24,710
$18.43
0.00%
99
Spot
Percentage
Gần đây
120
$24,203
$0.3928
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
121
$23,816
$0.1933
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
122
$23,697
$0.02955
0.00%
111
Spot
Percentage
Gần đây
123
$22,340
$0.02944
0.00%
172
Spot
Percentage
Gần đây
124
$21,832
$9.12
0.00%
180
Spot
Percentage
Gần đây
125
$20,186
$18.41
0.00%
101
Spot
Percentage
Gần đây
126
$18,807
$0.4944
0.00%
96
Spot
Percentage
Gần đây
127
$18,140
$0.2130
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
128
$17,653
$0.04726
0.00%
-
Spot
Percentage
787 giờ trước
129
$16,611
$0.1286
0.00%
112
Spot
Percentage
Gần đây
130
$16,366
$0.01504
0.00%
58
Spot
Percentage
Gần đây
131
$15,456
$1,454.66
0.00%
114
Spot
Percentage
Gần đây
132
$15,331
$0.2954
0.00%
57
Spot
Percentage
Gần đây
133
*** $15,179
*** $0.08677
0.00%
-
Spot
Percentage
86 ngày trước
134
$15,079
$0.8772
0.00%
61
Spot
Percentage
Gần đây
135
$14,585
$0.02546
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
136
$13,803
$3.44
0.00%
114
Spot
Percentage
Gần đây
137
$13,692
$0.07631
0.00%
56
Spot
Percentage
Gần đây
138
$13,336
$37.05
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
139
$12,891
$0.04825
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
140
$12,682
$1.12
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
141
$12,621
$3.43
0.00%
85
Spot
Percentage
Gần đây
142
$12,263
$0.01220
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
143
$12,234
$0.05223
0.00%
40
Spot
Percentage
Gần đây
144
$11,405
$0.003700
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
145
$10,734
$0.5219
0.00%
76
Spot
Percentage
Gần đây
146
$10,464
$2.95
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
147
$10,169
$0.8754
0.00%
58
Spot
Percentage
Gần đây
148
$10,082
$0.3782
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
149
$9,816
$0.1200
0.00%
-
Spot
Percentage
210 giờ trước
150
$9,737
$0.3708
0.00%
79
Spot
Percentage
Gần đây
151
$8,783
$22.63
0.00%
155
Spot
Percentage
Gần đây
152
$8,541
$0.3823
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
153
*** $8,097
*** $41,235.42
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
154
$7,678
$0.07250
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
155
$7,310
$0.9666
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
156
*** $7,305
*** $0.02337
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
157
$7,304
$1.13
0.00%
43
Spot
Percentage
Gần đây
158
*** $7,098
*** $0.004815
0.00%
-
Spot
Percentage
86 ngày trước
159
$7,071
$0.1090
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
160
$7,039
$1.39
0.00%
82
Spot
Percentage
Gần đây
161
$7,008
$1.15
0.00%
105
Spot
Percentage
Gần đây
162
$5,736
$0.04090
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
163
$5,718
$0.8818
0.00%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
164
$5,055
$0.00001900
0.00%
-
Spot
Percentage
787 giờ trước
165
$5,047
$0.8930
0.00%
-
Spot
Percentage
69 giờ trước
166
$4,935
$1.01
0.00%
-
Spot
Percentage
69 giờ trước
167
$4,644
$0.01600
0.00%
-
Spot
Percentage
130 ngày trước
168
$4,613
$0.05092
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
169
$4,477
$19.09
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
170
$4,413
$0.002069
0.00%
-
Spot
Percentage
69 giờ trước
171
$4,376
$0.03000
0.00%
-
Spot
Percentage
54 ngày trước
172
$4,282
$0.02578
0.00%
36
Spot
Percentage
Gần đây
173
$4,200
$1.07
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
174
$3,946
$39,460.00
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
175
$3,827
$0.001141
0.00%
-
Spot
Percentage
787 giờ trước
176
$3,817
$0.006400
0.00%
-
Spot
Percentage
54 ngày trước
177
$3,807
$18.70
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
178
$3,642
$34,348.80
0.00%
71
Spot
Percentage
Gần đây
179
$3,611
$0.01457
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
180
$3,553
$1,834.77
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
181
$3,534
$0.001183
0.00%
-
Spot
Percentage
787 giờ trước
182
$3,463
$2.70
0.00%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
183
$3,393
$1.68
0.00%
69
Spot
Percentage
Gần đây
184
$3,389
$8.33
0.00%
54
Spot
Percentage
Gần đây
185
$3,384
$0.1688
0.00%
-
Spot
Percentage
787 giờ trước
186
$3,308
$3.48
0.00%
73
Spot
Percentage
Gần đây
187
$3,117
$0.008400
0.00%
-
Spot
Percentage
54 ngày trước
188
$3,116
$0.002321
0.00%
-
Spot
Percentage
73 ngày trước
189
$3,084
$30,844.00
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
190
$3,055
$0.2521
0.00%
86
Spot
Percentage
Gần đây
191
$3,004
$0.1063
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
192
$3,000
$1,836.45
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
193
*** $2,893
*** $0.05881
0.00%
-
Spot
Percentage
86 ngày trước
194
$2,801
$0.01261
0.00%
-
Spot
Percentage
787 giờ trước
195
$2,779
$0.01883
0.00%
83
Spot
Percentage
Gần đây
196
$2,591
$0.01238
0.00%
-
Spot
Percentage
86 ngày trước
197
$2,575
$0.09873
0.00%
-
Spot
Percentage
210 giờ trước
198
$2,521
$0.06208
0.00%
-
Spot
Percentage
54 ngày trước
199
$2,505
$0.05710
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
200
$2,498
$1.39
0.00%
80
Spot
Percentage
Gần đây
201
$2,433
$0.001841
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
202
$2,284
$0.5060
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
203
$2,262
$0.01043
0.00%
-
Spot
Percentage
86 ngày trước
204
$2,225
$0.008216
0.00%
-
Spot
Percentage
54 ngày trước
205
$2,108
$217.45
0.00%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
206
$2,104
$0.03240
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
207
$2,082
$0.1063
0.00%
52
Spot
Percentage
Gần đây
208
$1,928
$22.54
0.00%
152
Spot
Percentage
Gần đây
209
$1,847
$0.05657
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
210
$1,825
$3.49
0.00%
79
Spot
Percentage
Gần đây
211
$1,737
$0.006700
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
212
$1,690
$0.01853
0.00%
73
Spot
Percentage
Gần đây
213
$1,590
$22.63
0.00%
151
Spot
Percentage
Gần đây
214
$1,514
$0.03141
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
215
$1,369
$0.005710
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
216
$1,321
$0.06845
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
217
$1,311
$0.07201
0.00%
-
Spot
Percentage
69 giờ trước
218
$1,297
$0.1056
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
219
$1,275
$0.09815
0.00%
-
Spot
Percentage
69 giờ trước
220
$1,250
$0.0005400
0.00%
-
Spot
Percentage
787 giờ trước
221
$1,250
$0.9871
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
222
*** $1,213
*** $0.1011
0.00%
-
Spot
Percentage
86 ngày trước
223
$1,189
$0.9931
0.00%
83
Spot
Percentage
Gần đây
224
$1,178
$0.01445
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
225
$1,173
$108.28
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
226
$1,121
$0.004781
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
227
$1,100
$0.00004410
0.00%
-
Spot
Percentage
64 ngày trước
228
$1,090
$22.72
0.00%
90
Spot
Percentage
Gần đây
229
$1,070
$0.03800
0.00%
-
Spot
Percentage
54 ngày trước
230
$1,035
$0.009780
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
231
$1,034
$0.03269
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
232
*** $995
*** $9.43
0.00%
78
Spot
Percentage
Gần đây
233
*** $917
*** $0.004000
0.00%
-
Spot
Percentage
54 ngày trước
234
$916
$0.1700
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
235
$817
$0.04600
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
236
$814
$0.00003220
0.00%
-
Spot
Percentage
787 giờ trước
237
$704
$0.0003504
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
238
$696
$1,458.50
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
239
$615
$0.1322
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
240
$615
$58.50
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
241
$565
$0.1245
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
242
$549
$0.03564
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
243
$496
$0.02500
0.00%
-
Spot
Percentage
54 ngày trước
244
$483
$0.2546
0.00%
51
Spot
Percentage
Gần đây
245
$482
$0.2301
0.00%
-
Spot
Percentage
54 ngày trước
246
$465
$1.0000
0.00%
656
Spot
Percentage
Gần đây
247
$395
$0.02804
0.00%
-
Spot
Percentage
86 ngày trước
248
$394
$0.05500
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
249
*** $358
*** $0.1262
0.00%
-
Spot
Percentage
86 ngày trước
250
$350
$6.18
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
251
$347
$0.0001300
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
252
$329
$0.1138
0.00%
-
Spot
Percentage
210 giờ trước
253
$322
$0.0001001
0.00%
-
Spot
Percentage
54 ngày trước
254
$313
$0.01055
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
255
$271
$0.006283
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
256
$250
$0.002150
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
257
$250
$0.002456
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
258
$213
$0.03353
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
259
$174
$0.005526
0.00%
-
Spot
Percentage
69 giờ trước
260
*** $174
*** $5.70
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
261
$174
$1.15
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
262
$174
$0.0007003
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
263
$172
$0.03443
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
264
$160
$0.0007787
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
265
$158
$1.04
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
266
$143
$0.0006900
0.00%
-
Spot
Percentage
69 giờ trước
267
$110
$0.001410
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
268
$98
$0.01411
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
269
*** $89
*** $0.1573
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
270
*** $71
*** $0.3563
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
271
$63
$0.9915
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
272
$60
$1.22
0.00%
98
Spot
Percentage
Gần đây
273
$51
$2.61
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
274
$51
$0.0003913
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
275
*** $49
*** $0.0006880
0.00%
-
Spot
Percentage
86 ngày trước
276
*** $46
*** $0.08944
0.00%
-
Spot
Percentage
86 ngày trước
277
$44
$0.03443
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
278
$41
$0.01210
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
279
$36
$0.04564
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
280
*** $35
*** $0.001210
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
281
$32
$3.28
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
282
$27
$6.19
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
283
$26
$0.02589
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
284
$20
$0.9987
0.00%
-
Spot
Percentage
69 giờ trước
285
$19
$0.01505
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
286
$18
$0.07096
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
287
$13
$0.6683
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
288
$12
$0.002729
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
289
$8
$0.0008000
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
290
$8
$0.1028
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
291
*** $6
*** $0.7000
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
292
$6
$0.09733
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
293
$6
$0.008331
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
294
$6
$0.007348
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
295
$5
$0.4702
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
296
$4
$0.1052
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
297
$4
$0.9730
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
298
$2
$0.3896
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
299
$1
$0.01148
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
300
*** $1
*** $0.0004748
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
301
$0.015000
$0.1500
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
302
$0.014723
$0.1472
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...