×
×
Các loại tiền điện tử:  5,547Các thị trường giao dịch:  22,611Vốn Hóa Thị Trường:  $278,597,451,437Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $89,444,880,981BTC Chiếm Ưu Thế:  64.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $278,597,451,437Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $89,444,880,981BTC Chiếm Ưu Thế:  64.9%Các loại tiền điện tử:  5,547Các thị trường giao dịch:  22,611

Bitfinex

$97,339,638 USD
9,900 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$41,809,836
$9,820.73
42.95%
695
Spot
Percentage
Gần đây
2
$15,501,695
$244.22
15.93%
525
Spot
Percentage
Gần đây
3
$7,899,055
$9,821.29
8.11%
718
Spot
Percentage
Gần đây
4
$3,056,533
$244.25
3.14%
587
Spot
Percentage
Gần đây
5
$3,038,094
$244.82
3.12%
363
Spot
Percentage
Gần đây
6
$2,760,723
$9,851.05
2.84%
348
Spot
Percentage
Gần đây
7
$2,315,245
$244.23
2.38%
346
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,673,932
$2.73
1.72%
288
Spot
Percentage
Gần đây
9
$1,647,161
$1.00
1.69%
887
Spot
Percentage
Gần đây
10
$1,565,562
$2.98
1.61%
220
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,494,527
$9,850.34
1.54%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
12
$1,275,799
$0.204480
1.31%
344
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,181,327
$261.61
1.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,103,897
$0.014223
1.13%
12
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,041,951
$9,826.14
1.07%
748
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1,025,877
$9,821.36
1.05%
740
Spot
Percentage
Gần đây
17
$957,373
$47.66
0.98%
287
Spot
Percentage
Gần đây
18
$710,424
$0.249410
0.73%
145
Spot
Percentage
Gần đây
19
$664,961
$68.74
0.68%
202
Spot
Percentage
Gần đây
20
$345,891
$261.54
0.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$340,224
$0.204830
0.35%
265
Spot
Percentage
Gần đây
22
$323,341
$2.98
0.33%
233
Spot
Percentage
Gần đây
23
$319,596
$244.26
0.33%
475
Spot
Percentage
Gần đây
24
$307,733
$12.17
0.32%
175
Spot
Percentage
Gần đây
25
$290,466
$1.69
0.30%
142
Spot
Percentage
Gần đây
26
$268,188
$196.63
0.28%
232
Spot
Percentage
Gần đây
27
$264,830
$0.249846
0.27%
182
Spot
Percentage
Gần đây
28
$257,516
$0.458860
0.26%
41
Spot
Percentage
Gần đây
29
$247,372
$244.96
0.25%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
30
$220,833
$47.69
0.23%
245
Spot
Percentage
Gần đây
31
$216,986
$68.77
0.22%
232
Spot
Percentage
Gần đây
32
$208,323
$0.082790
0.21%
153
Spot
Percentage
Gần đây
33
$173,723
$12.22
0.18%
232
Spot
Percentage
Gần đây
34
$169,170
$2.74
0.17%
314
Spot
Percentage
Gần đây
35
$154,055
$244.30
0.16%
574
Spot
Percentage
Gần đây
36
$153,827
$53.87
0.16%
157
Spot
Percentage
Gần đây
37
$147,950
$0.069784
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$147,943
$2.74
0.15%
257
Spot
Percentage
Gần đây
39
$147,387
$196.55
0.15%
218
Spot
Percentage
Gần đây
40
$143,040
$78.49
0.15%
182
Spot
Percentage
Gần đây
41
$128,970
$6.92
0.13%
214
Spot
Percentage
Gần đây
42
$128,271
$434.02
0.13%
67
Spot
Percentage
Gần đây
43
$108,083
$1.69
0.11%
209
Spot
Percentage
Gần đây
44
$75,934
$0.017032
0.08%
154
Spot
Percentage
Gần đây
45
$74,325
$53.98
0.08%
173
Spot
Percentage
Gần đây
46
$65,504
$1,711.10
0.07%
139
Spot
Percentage
Gần đây
47
$61,212
$1.23
0.06%
122
Spot
Percentage
Gần đây
48
$60,370
$0.243170
0.06%
75
Spot
Percentage
Gần đây
49
$54,693
$0.328540
0.06%
126
Spot
Percentage
Gần đây
50
$51,394
$2.73
0.05%
314
Spot
Percentage
Gần đây
51
$50,760
$78.81
0.05%
152
Spot
Percentage
Gần đây
52
$48,993
$0.464603
0.05%
28
Spot
Percentage
Gần đây
53
$48,562
$0.999480
0.05%
142
Spot
Percentage
Gần đây
54
$47,882
$6.93
0.05%
172
Spot
Percentage
Gần đây
55
$44,187
$3.11
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$32,731
$0.020890
0.03%
27
Spot
Percentage
Gần đây
57
$31,032
$0.251372
0.03%
104
Spot
Percentage
Gần đây
58
$25,859
$1,720.42
0.03%
117
Spot
Percentage
Gần đây
59
$25,324
$0.018085
0.03%
40
Spot
Percentage
Gần đây
60
$25,196
$0.244145
0.03%
85
Spot
Percentage
Gần đây
61
$25,055
$0.112450
0.03%
48
Spot
Percentage
Gần đây
62
$24,838
$429.45
0.03%
35
Spot
Percentage
Gần đây
63
$22,176
$0.044229
0.02%
27
Spot
Percentage
Gần đây
64
$21,292
$1.23
0.02%
97
Spot
Percentage
Gần đây
65
$20,825
$2.75
0.02%
193
Spot
Percentage
Gần đây
66
$20,117
$0.249948
0.02%
148
Spot
Percentage
Gần đây
67
$17,947
$9.49
0.02%
88
Spot
Percentage
Gần đây
68
$17,944
$1.83
0.02%
90
Spot
Percentage
Gần đây
69
$17,812
$0.242390
0.02%
71
Spot
Percentage
Gần đây
70
$17,413
$261.77
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$15,987
$0.069784
0.02%
17
Spot
Percentage
Gần đây
72
$15,468
$0.113030
0.02%
45
Spot
Percentage
Gần đây
73
$15,210
$0.249551
0.02%
154
Spot
Percentage
Gần đây
74
$14,787
$0.082463
0.02%
123
Spot
Percentage
Gần đây
75
$14,259
$0.044070
0.01%
29
Spot
Percentage
Gần đây
76
$13,665
$48.02
0.01%
189
Spot
Percentage
Gần đây
77
$12,341
$1,721.75
0.01%
109
Spot
Percentage
Gần đây
78
$12,179
$0.002327
0.01%
21
Spot
Percentage
Gần đây
79
$11,736
$2.74
0.01%
199
Spot
Percentage
Gần đây
80
$11,000
$0.053370
0.01%
23
Spot
Percentage
Gần đây
81
$10,851
$0.082573
0.01%
151
Spot
Percentage
Gần đây
82
$10,236
$0.016721
0.01%
162
Spot
Percentage
Gần đây
83
$9,353
$0.016807
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$8,774
$0.246504
0.01%
64
Spot
Percentage
Gần đây
85
$8,415
$0.094796
0.01%
20
Spot
Percentage
Gần đây
86
$7,330
$0.464986
0.01%
21
Spot
Percentage
Gần đây
87
$6,992
$1.13
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$6,944
$0.249755
0.01%
153
Spot
Percentage
Gần đây
89
$6,488
$10,309.34
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
90
$6,420
$1.81
0.01%
94
Spot
Percentage
Gần đây
91
$6,353
$12.23
0.01%
193
Spot
Percentage
Gần đây
92
$5,739
$2.72
0.01%
320
Spot
Percentage
Gần đây
93
$5,472
$0.001939
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
94
$5,399
$0.001966
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
95
$4,558
$0.001700
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
$4,533
$1.21
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
97
$4,031
$1.01
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
98
$3,771
$3.12
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$3,328
$0.024375
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$3,169
$0.017028
0.00%
158
Spot
Percentage
Gần đây
101
$3,119
$0.024149
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
$3,049
$0.068104
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
103
$2,740
$0.088382
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
104
$2,629
$1.22
0.00%
78
Spot
Percentage
Gần đây
105
$2,474
$0.001707
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
106
$2,297
$9,843.07
0.00%
61
Spot
Percentage
Gần đây
107
$2,267
$423.79
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
108
$2,256
$1.00
0.00%
240
Spot
Percentage
Gần đây
109
$2,145
$2.98
0.00%
216
Spot
Percentage
Gần đây
110
$1,914
$0.150750
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
111
$1,884
$12.22
0.00%
196
Spot
Percentage
Gần đây
112
$1,797
$9.46
0.00%
94
Spot
Percentage
Gần đây
113
$1,767
$0.006880
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
114
$1,750
$0.017348
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
115
$1,744
$12.20
0.00%
126
Spot
Percentage
Gần đây
116
$1,697
$0.016500
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
117
$1,578
$2.98
0.00%
219
Spot
Percentage
Gần đây
118
$1,433
$54.00
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
119
$1,431
$0.000340
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
120
$1,410
$0.007400
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
121
$1,261
$12.22
0.00%
205
Spot
Percentage
Gần đây
122
$1,185
$51.31
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
123
$1,180
$0.053500
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
124
$1,174
$1.57
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
125
$1,156
$0.082050
0.00%
152
Spot
Percentage
Gần đây
126
$1,098
$1.72
0.00%
91
Spot
Percentage
Gần đây
127
$1,050
$1.09
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
128
$1,046
$10,455.00
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
129
$1,031
$0.245259
0.00%
66
Spot
Percentage
Gần đây
130
$981
$9,812.32
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
131
$977
$9,766.00
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
132
$885
$1.00
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
133
$741
$0.094000
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
134
$663
$0.898934
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
135
$651
$0.001700
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
136
$636
$3.14
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
137
$634
$0.062100
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
138
$618
$0.241375
0.00%
72
Spot
Percentage
Gần đây
139
$612
$0.061921
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
140
$526
$0.087738
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
141
$520
$0.075000
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
142
$493
$0.070963
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
143
$492
$0.008157
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
144
$453
$0.029178
0.00%
49
Spot
Percentage
Gần đây
145
$449
$0.875460
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
146
$445
$0.008664
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
147
$439
$0.988220
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
148
$384
$0.016742
0.00%
160
Spot
Percentage
Gần đây
149
$358
$0.992847
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
150
$353
$0.999900
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
151
$348
$0.255830
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
152
$325
$1.02
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
153
$322
$0.001930
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
154
$320
$1.10
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
155
$317
$0.997909
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
156
$316
$25.28
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
157
$312
$0.065405
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
158
$312
$0.011596
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
159
$309
$5.22
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
160
$307
$0.060586
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
161
$302
$0.010600
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
162
$300
$0.007300
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
163
$296
$0.002354
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
164
$259
$0.028012
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
165
$256
$0.733222
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
166
$248
$0.015100
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
167
$240
$0.004000
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
168
$233
$0.016498
0.00%
160
Spot
Percentage
Gần đây
169
$226
$0.000590
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
170
$225
$0.728910
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
171
$222
$0.079355
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
172
$211
$0.027582
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
173
$207
$0.031234
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
174
$200
$0.020500
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
175
$197
$5.26
0.00%
56
Spot
Percentage
Gần đây
176
$178
$0.004619
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
177
$167
$0.011114
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
178
$166
$0.002300
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
179
$159
$0.145590
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
180
$155
$0.340000
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
181
$153
$0.087391
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
182
$149
$0.029388
0.00%
56
Spot
Percentage
Gần đây
183
$149
$0.332112
0.00%
83
Spot
Percentage
Gần đây
184
$148
$0.000060
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
185
$141
$0.044673
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
186
$129
$0.129000
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
187
$122
$0.428827
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
188
$118
$0.070575
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
189
$108
$14.59
0.00%
62
Spot
Percentage
Gần đây
190
$107
$0.001000
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
191
$106
$1.06
0.00%
62
Spot
Percentage
Gần đây
192
$106
$0.328681
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
193
$103
$0.006383
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
194
$102
$0.630730
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
195
$99
$0.027000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
196
$98
$0.003307
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
197
$98
$0.020130
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
198
$85
$0.000393
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
199
$83
$0.120519
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
200
$81
$1.12
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
201
$81
$0.087100
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
202
$78
$0.029993
0.00%
55
Spot
Percentage
Gần đây
203
$76
$0.009539
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
204
$74
$3.50
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
205
$72
$0.000252
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
206
$69
$0.041714
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
207
$52
$0.005013
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
208
$50
$0.000250
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
209
$47
$0.004218
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
210
$47
$0.007200
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
211
$40
$0.111359
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
212
$39
$0.044691
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
213
$39
$0.109787
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
214
$38
$14.39
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
215
$35
$0.041477
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
216
$35
$0.147288
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
217
$33
$1.56
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
218
$30
$0.000170
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
219
$29
$0.009239
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
220
$29
$0.002300
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
221
$28
$14.70
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
222
$28
$0.005496
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
223
$28
$0.052092
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
224
$25
$0.025000
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
225
$21
$0.147529
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
226
$21
$0.209600
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
227
$21
$0.003280
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
228
$19
$0.000891
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
229
$17
$0.133130
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
230
$17
$0.113390
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
231
$15
$5.20
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
232
$14
$0.040300
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
233
$14
$0.004678
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
234
$13
$0.111000
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
235
$13
$0.000635
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
236
$13
$0.006631
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
237
$12
$0.040300
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
238
$12
$0.030000
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
239
$12
$0.000198
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
240
$11
$1.22
0.00%
61
Spot
Percentage
Gần đây
241
$11
$0.011199
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
242
$10
$0.003646
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
243
$9
$0.001704
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
244
$9
$1.13
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
245
$8
$0.014700
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
246
$8
$0.002427
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
247
$7
$0.000420
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
248
$7
$0.004070
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
249
$7
$0.045000
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
250
$6
$0.004984
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
251
$6
$0.009000
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
252
$6
$0.042445
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
253
$6
$0.001557
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
254
$6
$0.047000
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
255
$6
$0.050603
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
256
$6
$0.007829
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
257
$6
$0.096300
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
258
$6
$0.423450
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
259
$6
$0.005788
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
260
$6
$0.002840
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
261
$5
$0.017380
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
262
$5
$1.16
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
263
$5
$1.15
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
264
$4
$1.08
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
265
$4
$0.010000
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
266
$4
$0.666012
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
267
$4
$0.997000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
268
$4
$0.020000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
269
$3
$0.001563
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
270
$3
$1.04
0.00%
65
Spot
Percentage
Gần đây
271
$3
$0.027247
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
272
$3
$0.092300
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
273
$1
$0.000167
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
274
$0.224000
$0.000280
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...