Bitfinex

$2,412,411,876 USD
44,201 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$54,694.00
$510,714,566
21.17%
754
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$2,578.10
$354,260,072
14.68%
588
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$54,660.88
$271,089,991
11.24%
497
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$54,588.87
$227,435,224
9.43%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
5
$2,573.49
$204,659,437
8.48%
561
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$1.00
$127,466,045
5.28%
858
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$1.32
$85,810,745
3.56%
336
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$2,574.22
$65,226,532
2.70%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
9
$280.74
$46,112,705
1.91%
288
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$2,577.63
$45,276,764
1.88%
331
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$2,578.60
$39,550,596
1.64%
485
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$54,675.60
$35,145,313
1.46%
752
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$36.86
$29,915,193
1.24%
215
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$281.63
$24,584,911
1.02%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
15
$2,579.80
$20,021,075
0.83%
554
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$54,682.74
$17,277,573
0.72%
715
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$2,559.90
$16,940,558
0.70%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
18
$36.79
$15,716,858
0.65%
216
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$54,693.67
$15,457,796
0.64%
735
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$35.81
$15,444,256
0.64%
279
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$2,579.06
$13,003,734
0.54%
530
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$1.32
$12,658,725
0.52%
240
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$13.59
$10,986,414
0.46%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$35.80
$10,441,782
0.43%
241
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$1.32
$9,951,148
0.41%
198
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$13.61
$9,624,473
0.40%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$2.12
$9,564,876
0.40%
190
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$6.65
$9,499,012
0.39%
281
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$0.2897
$8,597,440
0.36%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$100.49
$8,288,254
0.34%
182
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$0.2889
$6,098,937
0.25%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$40.07
$5,673,700
0.24%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$1.23
$5,448,132
0.23%
279
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$37.33
$4,851,318
0.20%
199
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$281.08
$4,679,037
0.19%
220
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$35.83
$4,658,952
0.19%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
37
$36.80
$4,654,805
0.19%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
38
$0.2246
$4,287,594
0.18%
164
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$6.64
$4,167,833
0.17%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
40
$865.65
$3,980,580
0.17%
-
Giao ngay
Percentage
158 ngày trước
41
$40.12
$3,912,777
0.16%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
42
$37.71
$3,904,497
0.16%
165
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$1.71
$3,644,741
0.15%
198
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$386.14
$3,501,443
0.15%
206
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$37.09
$3,429,207
0.14%
253
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$280.44
$3,365,285
0.14%
218
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$305.97
$3,049,864
0.13%
185
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$35.73
$2,694,808
0.11%
201
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$5.61
$2,476,915
0.10%
218
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$385.63
$2,267,518
0.09%
203
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$280.76
$2,028,307
0.08%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
52
$7.89
$1,978,396
0.08%
186
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$1.23
$1,968,173
0.08%
225
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$1.23
$1,954,547
0.08%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
55
$305.55
$1,926,278
0.08%
174
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$0.4955
$1,766,721
0.07%
195
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$0.4935
$1,713,085
0.07%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
58
$15.30
$1,623,229
0.07%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$50,571.00
$1,574,147
0.07%
199
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$15.26
$1,507,417
0.06%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$0.125
$1,494,123
0.06%
237
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$37.67
$1,422,580
0.06%
109
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$50,531.36
$1,404,387
0.06%
188
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$377.18
$1,363,154
0.06%
111
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$1.00
$1,303,555
0.05%
458
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$244.74
$1,281,949
0.05%
204
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$6.64
$1,188,667
0.05%
276
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$2.13
$1,181,447
0.05%
143
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$6.64
$1,170,242
0.05%
199
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$304.67
$1,102,301
0.05%
169
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$1.30
$1,079,170
0.04%
177
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$147.96
$1,061,030
0.04%
171
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$183.11
$1,035,348
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$0.0936
$1,022,340
0.04%
266
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$4,426.50
$989,796
0.04%
166
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$0.9994
$989,794
0.04%
460
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$581.02
$985,495
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$83.27
$832,087
0.03%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$2.13
$816,258
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
80
$100.37
$782,069
0.03%
141
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$580.57
$764,327
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$6.63
$746,804
0.03%
196
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$40.08
$702,034
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$305.48
$685,945
0.03%
175
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$35.75
$677,140
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
86
$386.80
$622,108
0.03%
153
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$1.23
$605,806
0.03%
203
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$147.62
$597,222
0.02%
178
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$1.27
$583,045
0.02%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$244.24
$579,085
0.02%
212
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$376.54
$576,865
0.02%
110
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$2.23
$558,609
0.02%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$20.82
$554,396
0.02%
150
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$6.63
$497,811
0.02%
138
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$0.1545
$429,154
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$0.1492
$415,345
0.02%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$1.25
$391,358
0.02%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$405.21
$389,176
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$0.007497
$370,783
0.02%
120
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$0.0936
$363,489
0.02%
120
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$100.43
$337,820
0.01%
113
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$0.3417
$332,972
0.01%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$0.9997
$326,545
0.01%
446
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$5.60
$323,983
0.01%
163
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$0.2268
$292,271
0.01%
103
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$1.24
$287,953
0.01%
135
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
$1.31
$270,847
0.01%
136
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$183.20
$270,318
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$2.14
$246,033
0.01%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
*** $284,589.27
*** $244,329
0.00%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$0.5194
$233,105
0.01%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
112
$0.495
$226,834
0.01%
115
Giao ngay
Percentage
Gần đây
113
$26.95
$226,527
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
114
$2.13
$224,189
0.01%
187
Giao ngay
Percentage
Gần đây
115
$0.05892
$223,844
0.01%
80
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
$4,499.09
$223,545
0.01%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
117
$17.11
$218,076
0.01%
142
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
$7.91
$216,780
0.01%
123
Giao ngay
Percentage
Gần đây
119
$1.70
$210,524
0.01%
144
Giao ngay
Percentage
Gần đây
120
$0.00759
$207,629
0.01%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
121
$9.59
$206,940
0.01%
118
Giao ngay
Percentage
Gần đây
122
$1.36
$204,385
0.01%
95
Giao ngay
Percentage
Gần đây
123
$0.1547
$198,885
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
124
$1.26
$196,108
0.01%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
125
$7.88
$185,178
0.01%
107
Giao ngay
Percentage
Gần đây
126
$18.42
$185,044
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
127
$15.63
$181,132
0.01%
135
Giao ngay
Percentage
Gần đây
128
$0.1802
$175,482
0.01%
157
Giao ngay
Percentage
Gần đây
129
$1.00
$172,372
0.01%
357
Giao ngay
Percentage
Gần đây
130
$3.34
$169,195
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
131
$0.4717
$168,913
0.01%
97
Giao ngay
Percentage
Gần đây
132
$6.68
$168,829
0.01%
103
Giao ngay
Percentage
Gần đây
133
$6.71
$161,722
0.01%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
134
$405.02
$160,999
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
135
$6.62
$153,666
0.01%
291
Giao ngay
Percentage
Gần đây
136
$1.11
$151,642
0.01%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
137
$0.0141
$150,782
0.01%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
138
$52.46
$143,613
0.01%
185
Giao ngay
Percentage
Gần đây
139
$1.31
$138,294
0.01%
126
Giao ngay
Percentage
Gần đây
140
$37.67
$137,035
0.01%
128
Giao ngay
Percentage
Gần đây
141
$0.4942
$129,769
0.01%
143
Giao ngay
Percentage
Gần đây
142
$0.1252
$128,134
0.01%
224
Giao ngay
Percentage
Gần đây
143
$59.75
$128,007
0.01%
109
Giao ngay
Percentage
Gần đây
144
$0.5114
$127,456
0.01%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
145
$0.5117
$123,714
0.01%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
146
$6.57
$123,269
0.01%
290
Giao ngay
Percentage
Gần đây
147
$26.93
$122,988
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
148
$20.81
$118,116
0.00%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
149
$2.47
$115,823
0.00%
131
Giao ngay
Percentage
Gần đây
150
$17.16
$113,274
0.00%
161
Giao ngay
Percentage
Gần đây
151
$0.9945
$111,124
0.00%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
152
$54,203.32
$108,376
0.00%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
153
$59.64
$91,635
0.00%
108
Giao ngay
Percentage
Gần đây
154
$164.19
$90,992
0.00%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
155
$3.00
$86,332
0.00%
121
Giao ngay
Percentage
Gần đây
156
$3.01
$85,259
0.00%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
157
$0.3868
$83,979
0.00%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
158
$1,788.49
$80,934
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
159
$0.1252
$79,167
0.00%
143
Giao ngay
Percentage
Gần đây
160
$0.0601
$77,342
0.00%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
161
$1.22
$76,074
0.00%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
162
$1,785.30
$75,941
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
163
$97.93
$71,684
0.00%
183
Giao ngay
Percentage
Gần đây
164
$18.49
$71,248
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
165
$0.1251
$71,159
0.00%
125
Giao ngay
Percentage
Gần đây
166
$0.1752
$66,542
0.00%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
167
$37.76
$66,118
0.00%
122
Giao ngay
Percentage
Gần đây
168
$0.1745
$64,302
0.00%
75
Giao ngay
Percentage
Gần đây
169
$8.70
$64,189
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
170
$2.24
$62,106
0.00%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
171
$0.1541
$60,596
0.00%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
172
$1.74
$53,566
0.00%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
173
$1.60
$53,539
0.00%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
174
$82.97
$53,150
0.00%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
175
$2.11
$48,441
0.00%
184
Giao ngay
Percentage
Gần đây
176
$0.4721
$45,295
0.00%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
177
$1,789.36
$43,869
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
178
$3.33
$43,695
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
179
$36.39
$41,886
0.00%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
180
$0.3399
$35,862
0.00%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
181
$2.27
$35,849
0.00%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
182
$0.1536
$35,382
0.00%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
183
$0.9301
$34,764
0.00%
328
Giao ngay
Percentage
Gần đây
184
$3.44
$34,573
0.00%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
185
$103.19
$34,198
0.00%
182
Giao ngay
Percentage
Gần đây
186
$3.43
$33,891
0.00%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
187
$1,787.72
$33,677
0.00%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
188
$2.90
$31,848
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
189
$0.502
$31,767
0.00%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
190
$1.38
$31,617
0.00%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
191
$2.28
$29,587
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
192
$0.4755
$28,476
0.00%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
193
$0.0009718
$28,176
0.00%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
194
$1.00
$27,847
0.00%
321
Giao ngay
Percentage
Gần đây
195
$1.73
$25,463
0.00%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
196
$31.30
$25,016
0.00%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
197
$101.34
$24,474
0.00%
186
Giao ngay
Percentage
Gần đây
198
$1.70
$24,265
0.00%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
199
$9.47
$23,237
0.00%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
200
$4,514.47
$22,281
0.00%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
201
$1.00
$22,122
0.00%
519
Giao ngay
Percentage
Gần đây
202
$0.1951
$22,024
0.00%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
203
$20.85
$20,651
0.00%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
204
$1.00
$20,466
0.00%
290
Giao ngay
Percentage
Gần đây
205
$55,278.16
$19,989
0.00%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
206
$0.3371
$19,737
0.00%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
207
$9.41
$18,635
0.00%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
208
$1.24
$18,531
0.00%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
209
$0.2606
$17,878
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
210
$2.24
$16,785
0.00%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
211
$0.02305
$16,522
0.00%
75
Giao ngay
Percentage
Gần đây
212
$57.16
$15,334
0.00%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
213
$0.03596
$14,479
0.00%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
214
$0.5013
$14,339
0.00%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
215
$2.52
$14,078
0.00%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
216
$0.4718
$13,596
0.00%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
217
$0.03589
$13,572
0.00%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
218
$2.13
$12,639
0.00%
162
Giao ngay
Percentage
Gần đây
219
$0.2634
$12,393
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
220
$0.4875
$12,195
0.00%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
221
$0.04448
$12,006
0.00%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
222
$2.55
$11,859
0.00%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
223
$15.93
$11,424
0.00%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
224
$0.005989
$11,365
0.00%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
225
$0.5104
$11,102
0.00%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
226
$0.2228
$11,035
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
227
$0.4766
$10,582
0.00%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
228
$0.0374
$9,714
0.00%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
229
$54,118.00
$9,703
0.00%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
230
$0.5604
$9,690
0.00%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
231
$2.26
$9,393
0.00%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
232
$0.04371
$8,405
0.00%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
233
$0.27
$6,393
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
627 giờ trước
234
$10.53
$5,840
0.00%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
235
$55,078.00
$5,508
0.00%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
236
$54,535.81
$5,454
0.00%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
237
$1.24
$5,334
0.00%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
238
$0.1333
$5,268
0.00%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
239
$1.00
$5,169
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
240
$0.01939
$4,964
0.00%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
241
$36.99
$4,895
0.00%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
242
$1.11
$4,659
0.00%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
243
$0.03402
$4,304
0.00%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
244
$0.4399
$4,208
0.00%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
245
$0.52
$3,964
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
627 giờ trước
246
$0.5546
$3,870
0.00%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
247
$0.02388
$3,805
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
627 giờ trước
248
$0.01244
$3,678
0.00%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
249
$10.46
$3,574
0.00%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
250
$1.85
$3,240
0.00%
91
Giao ngay
Percentage
Gần đây
251
$1.56
$3,199
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
627 giờ trước
252
$1.76
$3,017
0.00%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
253
$0.1026
$2,828
0.00%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
254
$0.4319
$2,737
0.00%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
255
$0.046
$2,731
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
627 giờ trước
256
$53.01
$2,500
0.00%
82
Giao ngay
Percentage
Gần đây
257
$0.121
$2,365
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
258
$0.035
$2,310
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
259
$0.1193
$2,187
0.00%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
260
$0.1252
$2,099
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
627 giờ trước
261
$0.0348
$2,001
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
627 giờ trước
262
$0.1032
$1,948
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
627 giờ trước
263
$0.0067
$1,655
0.00%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
264
$0.02502
$1,613
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
627 giờ trước
265
$6.90
$1,439
0.00%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
266
$95.81
$1,395
0.00%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
267
$178.12
$1,147
0.00%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
268
$0.004482
$1,120
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
627 giờ trước
269
$0.003823
$1,109
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
627 giờ trước
270
$0.001551
$1,101
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
627 giờ trước
271
$0.5481
$984
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
627 giờ trước
272
$0.0622
$983
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
273
$0.007
$815
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
627 giờ trước
274
*** $0.007797
*** $728
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
275
$0.05992
$697
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
276
$0.329
$566
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
627 giờ trước
277
$0.145
$545
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
278
$0.9963
$492
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
279
$0.02446
$480
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
627 giờ trước
280
*** $0.1491
*** $413
0.00%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
281
$1.14
$347
0.00%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
282
$0.02735
$256
0.00%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
283
$0.04073
$252
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
627 giờ trước
284
$0.2446
$219
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
627 giờ trước
285
$0.4113
$168
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
627 giờ trước
286
$0.1203
$119
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
287
$0.2224
$102
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
288
$0.005908
$78
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
289
$0.4524
$77
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
290
$0.2889
$64
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
627 giờ trước
291
$11.30
$62
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
627 giờ trước
292
$11.40
$59
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
627 giờ trước
293
$0.001313
$35
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
627 giờ trước
294
$23.43
$27
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
295
$1.13
$5
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
296
$19.63
$4
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
297
$0.9896
$4
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
298
$0.011
$0.106678
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
627 giờ trước
299
*** $0.0007001
*** $0.002939
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...