×
×
Các loại tiền điện tử:  7,533Các thị trường giao dịch:  31,854Vốn hóa thị trường:  $389,916,162,496Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $115,400,214,137BTC Chiếm Ưu Thế:  62.1%
Vốn hóa thị trường:  $389,916,162,496Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $115,400,214,137BTC Chiếm Ưu Thế:  62.1%Các loại tiền điện tử:  7,533Các thị trường giao dịch:  31,854

Bitfinex

$333,175,573 USD
25,499 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$148,105,479
$13,072.00
44.45%
768
Spot
Percentage
Gần đây
2
$29,934,856
$13,063.41
8.98%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
3
$29,774,473
$386.09
8.94%
589
Spot
Percentage
Gần đây
4
$27,635,796
$1.00
8.29%
898
Spot
Percentage
Gần đây
5
$20,169,471
$13,072.41
6.05%
373
Spot
Percentage
Gần đây
6
$13,327,890
$13,081.47
4.00%
704
Spot
Percentage
Gần đây
7
$9,071,077
$385.53
2.72%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
8
$7,133,033
$385.90
2.14%
350
Spot
Percentage
Gần đây
9
$6,367,016
$56.23
1.91%
293
Spot
Percentage
Gần đây
10
$4,745,365
$385.96
1.42%
393
Spot
Percentage
Gần đây
11
$3,675,725
$386.34
1.10%
530
Spot
Percentage
Gần đây
12
$3,081,557
$13,076.25
0.92%
682
Spot
Percentage
Gần đây
13
$2,936,807
$13,091.72
0.88%
687
Spot
Percentage
Gần đây
14
$2,515,661
$272.65
0.76%
277
Spot
Percentage
Gần đây
15
$2,299,287
$2.65
0.69%
396
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1,967,109
$0.245270
0.59%
357
Spot
Percentage
Gần đây
17
$1,163,061
$272.03
0.35%
222
Spot
Percentage
Gần đây
18
$1,106,054
$127.75
0.33%
212
Spot
Percentage
Gần đây
19
$1,011,097
$386.21
0.30%
542
Spot
Percentage
Gần đây
20
$779,244
$4.35
0.23%
204
Spot
Percentage
Gần đây
21
$748,081
$3.09
0.22%
177
Spot
Percentage
Gần đây
22
$685,926
$11.36
0.21%
49
Spot
Percentage
Gần đây
23
$678,126
$386.58
0.20%
553
Spot
Percentage
Gần đây
24
$668,955
$15.94
0.20%
192
Spot
Percentage
Gần đây
25
$636,989
$56.16
0.19%
221
Spot
Percentage
Gần đây
26
$621,504
$0.245004
0.19%
214
Spot
Percentage
Gần đây
27
$589,352
$0.265630
0.18%
125
Spot
Percentage
Gần đây
28
$569,720
$170.81
0.17%
215
Spot
Percentage
Gần đây
29
$476,022
$5.56
0.14%
112
Spot
Percentage
Gần đây
30
$469,476
$127.65
0.14%
181
Spot
Percentage
Gần đây
31
$406,813
$2.65
0.12%
209
Spot
Percentage
Gần đây
32
$373,833
$2.01
0.11%
190
Spot
Percentage
Gần đây
33
$360,736
$3.09
0.11%
186
Spot
Percentage
Gần đây
34
$357,656
$1.29
0.11%
177
Spot
Percentage
Gần đây
35
$329,971
$5.54
0.10%
91
Spot
Percentage
Gần đây
36
$339,047
$56.23
0.10%
199
Spot
Percentage
Gần đây
37
$321,934
$58.58
0.10%
196
Spot
Percentage
Gần đây
38
$293,940
$0.002486
0.09%
126
Spot
Percentage
Gần đây
39
$259,228
$0.276880
0.08%
153
Spot
Percentage
Gần đây
40
$256,354
$2.65
0.08%
388
Spot
Percentage
Gần đây
41
$242,691
$11.37
0.07%
51
Spot
Percentage
Gần đây
42
$237,903
$0.026839
0.07%
190
Spot
Percentage
Gần đây
43
$238,039
$272.42
0.07%
175
Spot
Percentage
Gần đây
44
$220,354
$1.02
0.07%
88
Spot
Percentage
Gần đây
45
$212,869
$4.35
0.06%
189
Spot
Percentage
Gần đây
46
$203,670
$2.66
0.06%
201
Spot
Percentage
Gần đây
47
$198,449
$67.42
0.06%
181
Spot
Percentage
Gần đây
48
$196,615
$12,896.00
0.06%
148
Spot
Percentage
Gần đây
49
$190,267
$0.002489
0.06%
53
Spot
Percentage
Gần đây
50
$174,221
$2.01
0.05%
150
Spot
Percentage
Gần đây
51
$173,001
$2.65
0.05%
151
Spot
Percentage
Gần đây
52
$162,263
$2.66
0.05%
175
Spot
Percentage
Gần đây
53
*** $157,949
*** $8.10
0.05%
38
Spot
Percentage
Gần đây
54
$146,925
$0.079295
0.04%
163
Spot
Percentage
Gần đây
55
$146,544
$0.345490
0.04%
148
Spot
Percentage
Gần đây
56
$141,213
$58.56
0.04%
192
Spot
Percentage
Gần đây
57
$138,963
$115.32
0.04%
35
Spot
Percentage
Gần đây
58
$134,636
$0.079198
0.04%
170
Spot
Percentage
Gần đây
59
$135,694
$12,893.37
0.04%
148
Spot
Percentage
Gần đây
60
$133,852
$0.096220
0.04%
176
Spot
Percentage
Gần đây
61
$132,627
$0.276362
0.04%
137
Spot
Percentage
Gần đây
62
$129,986
$170.79
0.04%
174
Spot
Percentage
Gần đây
63
$129,702
$4.36
0.04%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
64
$129,377
$115.27
0.04%
35
Spot
Percentage
Gần đây
65
$122,074
$2.66
0.04%
149
Spot
Percentage
Gần đây
66
$108,249
$1.01
0.03%
193
Spot
Percentage
Gần đây
67
$101,466
$15.97
0.03%
174
Spot
Percentage
Gần đây
68
$94,817
$2.66
0.03%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
69
$94,794
$56.24
0.03%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
70
$89,662
$33.63
0.03%
115
Spot
Percentage
Gần đây
71
$88,392
$67.44
0.03%
173
Spot
Percentage
Gần đây
72
$86,500
$1,877.19
0.03%
31
Spot
Percentage
Gần đây
73
$80,663
$0.087791
0.02%
16
Spot
Percentage
Gần đây
74
$80,448
$0.276553
0.02%
132
Spot
Percentage
Gần đây
75
$75,160
$33.63
0.02%
114
Spot
Percentage
Gần đây
76
$71,446
$1,883.89
0.02%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
77
$68,457
$3.12
0.02%
69
Spot
Percentage
Gần đây
78
$67,925
$2.30
0.02%
12
Spot
Percentage
Gần đây
79
$67,600
$0.026780
0.02%
120
Spot
Percentage
Gần đây
80
$65,938
$0.264866
0.02%
109
Spot
Percentage
Gần đây
81
$65,856
$0.198570
0.02%
110
Spot
Percentage
Gần đây
82
$65,847
$0.265841
0.02%
122
Spot
Percentage
Gần đây
83
$65,176
$0.010715
0.02%
75
Spot
Percentage
Gần đây
84
$59,709
$0.096318
0.02%
176
Spot
Percentage
Gần đây
85
$52,056
$1.29
0.02%
142
Spot
Percentage
Gần đây
86
$48,648
$12,989.65
0.01%
53
Spot
Percentage
Gần đây
87
$45,129
$22.74
0.01%
69
Spot
Percentage
Gần đây
88
$45,615
$2.64
0.01%
394
Spot
Percentage
Gần đây
89
$45,289
$4.84
0.01%
143
Spot
Percentage
Gần đây
90
$43,893
$1,879.80
0.01%
38
Spot
Percentage
Gần đây
91
$41,058
$0.267933
0.01%
126
Spot
Percentage
Gần đây
92
$40,129
$8.12
0.01%
31
Spot
Percentage
Gần đây
93
$39,742
$1.02
0.01%
71
Spot
Percentage
Gần đây
94
$37,620
$0.077523
0.01%
70
Spot
Percentage
Gần đây
95
$36,395
$1.02
0.01%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
96
$27,525
$7.09
0.01%
68
Spot
Percentage
Gần đây
97
$27,383
$0.096278
0.01%
142
Spot
Percentage
Gần đây
98
$26,473
$0.078009
0.01%
65
Spot
Percentage
Gần đây
99
$26,772
$0.999000
0.01%
162
Spot
Percentage
Gần đây
100
$24,267
$0.420252
0.01%
73
Spot
Percentage
Gần đây
101
$23,375
$0.098131
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
102
$23,339
$0.002207
0.01%
24
Spot
Percentage
Gần đây
103
$25,689
$2.65
0.01%
387
Spot
Percentage
Gần đây
104
$22,095
$0.026846
0.01%
189
Spot
Percentage
Gần đây
105
$22,047
$0.345357
0.01%
124
Spot
Percentage
Gần đây
106
*** $20,730
*** $0.437640
0.01%
29
Spot
Percentage
Gần đây
107
$19,886
$3.12
0.01%
84
Spot
Percentage
Gần đây
108
$18,487
$4.01
0.01%
36
Spot
Percentage
Gần đây
109
$18,175
$13,020.00
0.01%
38
Spot
Percentage
Gần đây
110
$17,812
$4.84
0.01%
115
Spot
Percentage
Gần đây
111
$17,676
$7.10
0.01%
39
Spot
Percentage
Gần đây
112
$16,600
$0.083105
0.00%
-
Spot
Percentage
129 giờ trước
113
$15,661
$0.067722
0.00%
62
Spot
Percentage
Gần đây
114
$15,024
$3.10
0.00%
79
Spot
Percentage
Gần đây
115
$14,976
$0.066119
0.00%
90
Spot
Percentage
Gần đây
116
$14,747
$0.084296
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
117
$14,276
$0.001839
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
118
$13,583
$4.01
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
119
$12,946
$0.268223
0.00%
124
Spot
Percentage
Gần đây
120
$12,125
$0.010803
0.00%
129
Spot
Percentage
Gần đây
121
$10,528
$1.02
0.00%
65
Spot
Percentage
Gần đây
122
$9,968
$0.345104
0.00%
79
Spot
Percentage
Gần đây
123
$9,371
$3.62
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
124
$10,090
$15.93
0.00%
196
Spot
Percentage
Gần đây
125
$8,022
$0.133660
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
126
$7,715
$1,880.49
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
127
$7,651
$0.165760
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
128
$7,492
$1.29
0.00%
83
Spot
Percentage
Gần đây
129
$7,416
$2.07
0.00%
110
Spot
Percentage
Gần đây
130
$7,333
$0.265796
0.00%
79
Spot
Percentage
Gần đây
131
$7,032
$545.52
0.00%
114
Spot
Percentage
Gần đây
132
$6,600
$0.159490
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
133
$6,330
$1.09
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
134
$6,144
$1.09
0.00%
58
Spot
Percentage
Gần đây
135
$5,789
$0.038000
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
136
$5,262
$2.09
0.00%
109
Spot
Percentage
Gần đây
137
$4,664
$0.018678
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
138
$4,644
$0.016000
0.00%
-
Spot
Percentage
49 ngày trước
139
$4,611
$0.045068
0.00%
66
Spot
Percentage
Gần đây
140
$4,427
$0.003908
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
141
$4,237
$0.198695
0.00%
95
Spot
Percentage
Gần đây
142
$4,067
$0.026831
0.00%
144
Spot
Percentage
Gần đây
143
$4,352
$1.17
0.00%
98
Spot
Percentage
Gần đây
144
$3,653
$0.159113
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
145
$3,543
$4.83
0.00%
89
Spot
Percentage
Gần đây
146
$3,356
$31.38
0.00%
54
Spot
Percentage
Gần đây
147
$3,307
$30.90
0.00%
59
Spot
Percentage
Gần đây
148
$3,165
$3.09
0.00%
107
Spot
Percentage
Gần đây
149
$2,990
$0.044959
0.00%
62
Spot
Percentage
Gần đây
150
$2,850
$0.042213
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
151
*** $2,742
*** $0.350140
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
152
$2,735
$1.02
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
153
$2,696
$0.001829
0.00%
-
Spot
Percentage
129 giờ trước
154
$2,668
$0.023000
0.00%
65
Spot
Percentage
Gần đây
155
$2,625
$5.16
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
156
$2,549
$10.90
0.00%
73
Spot
Percentage
Gần đây
157
$2,494
$136.47
0.00%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
158
$2,382
$16.01
0.00%
112
Spot
Percentage
Gần đây
159
$2,354
$0.132367
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
160
$2,343
$3.63
0.00%
61
Spot
Percentage
Gần đây
161
$1,981
$0.015415
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
162
$2,011
$0.004751
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
163
$1,883
$0.015303
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
164
$1,835
$0.093484
0.00%
107
Spot
Percentage
Gần đây
165
$1,792
$0.145630
0.00%
40
Spot
Percentage
Gần đây
166
$1,757
$15.87
0.00%
195
Spot
Percentage
Gần đây
167
$1,675
$0.075600
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
168
$1,672
$0.132580
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
169
$1,663
$0.085696
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
170
*** $1,656
*** $0.019490
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
171
$1,570
$0.003310
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
172
$1,566
$0.757270
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
173
$1,491
$3.79
0.00%
134
Spot
Percentage
Gần đây
174
$1,473
$16.01
0.00%
193
Spot
Percentage
Gần đây
175
$1,400
$0.260400
0.00%
55
Spot
Percentage
Gần đây
176
$1,358
$13,578.98
0.00%
55
Spot
Percentage
Gần đây
177
$1,325
$13,247.00
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
178
$1,305
$0.019006
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
179
$1,204
$12,036.24
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
180
$1,100
$0.000044
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
181
$1,099
$0.022339
0.00%
-
Spot
Percentage
129 giờ trước
182
$985
$0.000310
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
183
$984
$0.004704
0.00%
-
Spot
Percentage
129 giờ trước
184
$940
$0.861680
0.00%
79
Spot
Percentage
Gần đây
185
$934
$10.88
0.00%
68
Spot
Percentage
Gần đây
186
$926
$0.010467
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
187
$903
$0.405452
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
188
$889
$0.042000
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
189
$811
$0.007000
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
190
$801
$0.072110
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
191
$790
$546.68
0.00%
87
Spot
Percentage
Gần đây
192
$774
$1.00
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
193
$769
$0.172000
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
194
$735
$0.003391
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
195
$688
$0.090000
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
196
$670
$0.008858
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
197
$602
$0.079644
0.00%
102
Spot
Percentage
Gần đây
198
$568
$0.059410
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
199
$565
$0.034001
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
200
$550
$1.02
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
201
$546
$0.017100
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
202
$531
$0.000560
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
203
$497
$0.145304
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
204
$496
$0.010311
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
205
$482
$0.007000
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
206
$467
$1.00
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
207
$461
$0.038407
0.00%
-
Spot
Percentage
129 giờ trước
208
*** $439
*** $0.039331
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
209
$421
$0.287620
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
210
$404
$40.23
0.00%
36
Spot
Percentage
Gần đây
211
$388
$5.22
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
212
$380
$0.019000
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
213
$377
$0.026810
0.00%
-
Spot
Percentage
129 giờ trước
214
$308
$12.37
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
215
$263
$548.38
0.00%
50
Spot
Percentage
Gần đây
216
$255
$0.000643
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
217
$228
$0.037371
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
218
$213
$0.039648
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
219
$200
$12.09
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
220
$189
$0.171200
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
221
$172
$0.004401
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
222
$172
$0.035519
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
223
$170
$0.066457
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
224
$166
$0.995590
0.00%
40
Spot
Percentage
Gần đây
225
$140
$1.21
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
226
$138
$0.011110
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
227
$130
$0.199952
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
228
$116
$0.040922
0.00%
-
Spot
Percentage
129 giờ trước
229
$108
$0.097840
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
230
$96
$0.000177
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
231
$96
$0.781690
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
232
$94
$0.000945
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
233
$90
$0.032100
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
234
$89
$0.002800
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
235
$85
$0.781064
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
236
$81
$0.040213
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
237
$70
$0.003354
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
238
$69
$0.019990
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
239
$69
$58.96
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
240
$68
$5.04
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
241
$68
$0.000470
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
242
$67
$0.007636
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
243
$65
$0.005112
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
244
$60
$0.000030
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
245
$58
$0.040446
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
246
$53
$0.833928
0.00%
59
Spot
Percentage
Gần đây
247
$52
$0.005827
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
248
$49
$0.036107
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
249
$48
$0.008001
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
250
*** $47
*** $0.440000
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
251
$45
$0.009762
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
252
$45
$0.127306
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
253
$44
$0.085506
0.00%
-
Spot
Percentage
129 giờ trước
254
$39
$0.038901
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
255
$38
$0.000511
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
256
$38
$0.094099
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
257
$36
$1.18
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
258
$35
$0.002346
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
259
$34
$0.001699
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
260
$33
$0.000275
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
261
$32
$0.169896
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
262
$31
$1.00
0.00%
189
Spot
Percentage
Gần đây
263
$30
$0.998810
0.00%
145
Spot
Percentage
Gần đây
264
$27
$0.009762
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
265
$27
$0.993600
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
266
$27
$0.005576
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
267
$24
$0.178180
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
268
$20
$0.002143
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
269
*** $19
*** $0.365000
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
270
$18
$0.000261
0.00%
-
Spot
Percentage
129 giờ trước
271
$13
$0.086159
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
272
$12
$4.00
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
273
$12
$3.79
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
274
$11
$0.000154
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
275
*** $11
*** $0.012084
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
276
$11
$0.017700
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
277
*** $11
*** $4.05
0.00%
221
Spot
Percentage
Gần đây
278
$10
$1.19
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
279
$10
$0.024037
0.00%
-
Spot
Percentage
129 giờ trước
280
$8
$0.166000
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
281
$7
$0.000430
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
282
$7
$0.012747
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
283
$7
$0.000280
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
284
$5
$0.018399
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
285
$5
$0.003127
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
286
$4
$0.997000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
287
*** $3
*** $0.061645
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
288
$3
$0.005482
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
289
$2
$0.065000
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
290
$2
$0.002003
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
291
$2
$0.009948
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
292
$1
$0.006588
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
293
$1
$0.047226
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
294
$0.939278
$0.007130
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
295
$0.500131
$5.00
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
296
*** $0.000232
*** $0.002319
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...