UZX

UZX

Khối lượng giao dịch (24h)

₫25,045,129,571,602.75

14,781 BTC

Tổng tài sản

Dữ liệu dự trữ không có sẵn

Thông tin về UZX

UZX, a global cryptocurrency exchange driven by DAO, aims to empower global traders with a secure and transparent platform. The platform is managed by UZX DAO through the Cayman Foundation, prioritizing decentralized decision-making and building a decentralized, secure, and inclusive financial ecosystem for the crypto world.UZX strives to provide crypto users the best DAO governance model and trading experience. Join UZX to experience a new trading way in the cryptocurrency world.
Đọc thêm
Tổng Cộng: --
Không có dữ liệu
Phân bổ token
Không có dữ liệu

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% Depth

-2% Depth

Khối lượng

Khối lượng %

Đã được cập nhật

1

Bitcoin

₫1,694,818,254.33

₫35,139,274,911.50₫510,663,697,803.93

₫6,298,868,810,281

25.17%

Gần đây

2

Ethereum

₫83,329,141.99

₫30,716,550,575.38₫191,515,982,316.72

₫3,005,386,113,942

12.01%

Gần đây

3

BinaryX

₫24,630.69

₫1,934,288,973,062.58₫313,167,470,509.61

₫2,723,915,982,810

10.89%

Gần đây

4

Solana

₫4,034,302.64

₫90,524,216,580.11₫218,114,640,765.34

₫2,408,367,232,777

9.62%

Gần đây

5

Open Campus

₫16,075.68

₫866,219,685.13₫964,479,814,843.71

₫1,840,536,474,273

7.36%

Gần đây

6

Illuvium

₫2,673,092.59

₫918,087,008,015.02₫289,317,023,365.07

₫611,392,742,353

2.44%

Gần đây

7

Pendle

₫160,253.34

₫231,909,392.72₫1,050,884,362,019.68

₫534,667,722,868

2.14%

Gần đây

8

Ethereum Name Service

₫405,477.10

₫169,417,003,982.16₫258,622,565,567.84

₫495,778,015,940

1.98%

Gần đây

9

Shiba Inu

₫0.6901

₫2,823,777,915.94₫36,026,474,104.71

₫469,223,532,075

1.88%

Gần đây

10

FLOKI

₫5.1085

₫1,562,020,947.36₫620,785,310,232.51

₫380,260,554,526

1.52%

Gần đây

11

DeXe

₫359,531.33

₫1,027,314,347.97₫492,245,680,394.76

₫346,448,659,529

1.38%

Gần đây

12

Polygon

₫19,217.10

₫53,405,057,744.84₫87,576,895,190.71

₫319,974,463,702

1.28%

Gần đây

13

BNB

₫15,531,041.73

₫1,692,933,070.75₫336,878,629,969.48

₫317,136,205,498

1.27%

Gần đây

14

Filecoin

₫165,117.44

₫313,139,932,161.15₫324,315,783,900.43

₫309,620,091,654

1.24%

Gần đây

15

UZX

₫42,760.33

₫9,829,278,928.76₫22,180,228,714.16

₫304,208,463,404

1.22%

Gần đây

16

Prom

₫292,430.68

₫551,700,496.71₫258,995,891,147.65

₫277,753,255,064

1.11%

Gần đây

17

Trust Wallet Token

₫29,299.01

₫314,978,768.22₫303,717,991,496.13

₫216,051,791,150

0.86%

Gần đây

18

Render

₫233,669.94

₫4,691,344,359.26₫240,405,678,506.49

₫199,177,673,815

0.80%

Gần đây

19

Tellor

₫1,555,087.44

₫23,217,979,345.60₫103,506,832,564.56

₫190,151,758,927

0.76%

Gần đây

20

SKALE

₫2,609.53

₫402,713,849.95₫18,634,726,719.56

₫181,788,453,295

0.73%

Gần đây

21

Polkadot

₫188,333.24

₫5,382,260,734.69₫5,188,647,301.29

₫179,936,430,233

0.72%

Gần đây

22

JasmyCoin

₫524.91

₫241,092,668,837.41₫381,227,953,191.46

₫174,809,148,186

0.70%

Gần đây

23

Dogecoin

₫4,121.54

₫3,463,453,854.50₫118,637,244,097.25

₫174,767,531,718

0.70%

Gần đây

24

Pundi X (New)

₫18,406.28

₫1,042,536,183,388.47₫281,203,035,692.86

₫157,046,774,724

0.63%

Gần đây

25

Pepe

₫0.2031

₫882,035,178.61₫3,410,211,401.42

₫151,823,533,276

0.61%

Gần đây

26

SPACE ID

₫20,411.41

₫855,998,004.58₫1,136,074,892,116.65

₫142,300,241,237

0.57%

Gần đây

27

Litecoin

₫2,203,464.32

₫4,664,485,691.65₫122,577,035,286.58

₫128,765,952,590

0.51%

Gần đây

28

Avalanche

₫991,202.97

₫2,582,916,601.06₫562,556,048,848.50

₫128,357,825,187

0.51%

Gần đây

29

Ethereum Classic

₫712,911.99

₫4,386,700,333.81₫1,475,490,863,797.79

₫122,109,832,846

0.49%

Gần đây

30

Polkadot

₫188,308.99

₫772,315,814.32₫809,451,152,385.29

₫117,697,926,198

0.47%

Gần đây

31

Yield Guild Games

₫25,876.59

₫518,098,977,871.67₫240,210,539,774.20

₫107,555,459,434

0.43%

Gần đây

32

Worldcoin

₫138,752.65

₫2,902,468,700.53₫108,548,480,182.57

₫105,741,416,714

0.42%

Gần đây

33

Fetch.ai

₫65,732.70

₫1,411,986,140.68₫203,605,010,979.80

₫86,914,249,072

0.35%

Gần đây

34

Ethereum

₫83,337,004.72

₫3,559,722,702.46₫2,434,352,255.89

₫81,939,322,354

0.33%

Gần đây

35

Phoenix

₫49,571.59

₫1,282,895,615.07₫259,309,930,864.69

₫75,556,695,064

0.30%

Gần đây

36

Status

₫1,128.18

₫21,526,482.86₫108,617,173,441.75

₫70,307,348,448

0.28%

Gần đây

37

Uniswap

₫207,531.45

₫2,278,170,656.64₫4,936,597,651.40

₫67,970,254,980

0.27%

Gần đây

38

XRP

₫13,828.73

₫2,897,497,148.20₫500,358,000,754.30

₫64,213,375,710

0.26%

Gần đây

39

Blur

₫10,933.41

₫379,243,885.16₫171,046,191,838.87

₫63,382,034,592

0.25%

Gần đây

40

TRON

₫2,898.45

₫1,549,850,239.20₫16,218,160,788.34

₫62,500,442,402

0.25%

Gần đây

41

PancakeSwap

₫77,474.68

₫3,497,936,625.72₫19,752,185,850.96

₫60,029,075,507

0.24%

Gần đây

42

Flux

₫25,179.91

₫920,439,428.00₫43,676,875,205.75

₫58,605,742,705

0.23%

Gần đây

43

Fusionist

₫152,406.71

₫1,873,038,937.51₫14,739,908,071.15

₫58,331,567,265

0.23%

Gần đây

44

Galxe

₫116,784.12

₫53,433,051.12₫138,221,448,773.23

₫57,730,507,680

0.23%

Gần đây

45

CyberConnect

₫237,000.82

₫1,047,566,698.14₫296,940,217,634.57

₫49,088,511,187

0.20%

Gần đây

46

Cosmos

₫224,414.68

₫890,763,635.14₫167,284,652,637.25

₫48,551,033,441

0.19%

Gần đây

47

Aave

₫2,450,356.06

₫655,820,756.38₫452,747,745,414.79

₫45,823,713,323

0.18%

Gần đây

48

yearn.finance

₫189,288,416.85

₫1,367,036,854.71₫928,223,853,965.49

₫41,599,296,273

0.17%

Gần đây

49

Bitcoin Cash

₫12,824,894.63

₫3,059,001,597.77₫393,275,686,483.11

₫37,654,918,379

0.15%

Gần đây

50

Balancer

₫104,325.11

₫981,514,615.53₫143,382,562,959.10

₫35,580,617,640

0.14%

Gần đây

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.