LATOKEN

LATOKEN

Khối lượng giao dịch (24h)

₫4,692,060,775,330.32

3,752 BTC

Tổng tài sản

Dữ liệu dự trữ không có sẵn

Thông tin về LATOKEN

According to the research firm InWara, LATOKEN is the largest IEO (Initial Exchange Offering) market. Since 2017, LATOKEN has reportedly connected 130+ startups with 400,000 platform users and 1.5 million visitors per month. LA serves as the native asset for the LATOKEN exchange and is used for trading cryptoassets while enhancing liquidity on the LATOKEN exchange.

LATOKEN aims to be the top digital asset exchange. It has launched an ERC20 decentralized exchange, LADEX, and is building LACHAIN for the security tokens market and HFT DEX. LATOKEN mission is to connect investors and entrepreneurs globally. It is running the Blockchain Economic Forum with government officials, entrepreneurs, and investors.

  • Entrepreneurs looking for funding can consider the LATOKEN IEO Launchpad.
  • Traders on LATOKEN can access 350+ digital assets, with the option of connecting using RESTful or WebSocket APIs.
Đọc thêm
Tổng Cộng: --
Không có dữ liệu
Phân bổ token
Không có dữ liệu

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% Depth

-2% Depth

Khối lượng

Khối lượng %

Đã được cập nhật

1

Bitcoin

₫1,250,379,999.10

₫25,594,001,754.26₫7,906,925,232.84

₫1,599,117,626,776

34.08%

Gần đây

2

Ethereum

₫72,054,096.29

₫24,834,441,878.22₫15,694,096,594.80

₫1,410,290,776,545

30.06%

Gần đây

3

Uniswap

₫280,547.33

₫1,532,572,227.32₫1,807,593,488.77

₫170,879,436,896

3.64%

Gần đây

4

Aave

₫2,328,060.76

₫255,966,067.07₫1,227,137,376.84

₫69,657,831,958

1.48%

Gần đây

5

Dogecoin

₫2,084.45

₫1,527,407,027.16₫3,437,278,992.13

₫50,525,972,667

1.08%

Gần đây

6

Joseon Mun

₫247.32

₫310,053,610.25₫314,570,566.42

₫42,074,282,217

0.90%

Gần đây

7

Aave

₫2,334,170.18

₫51,699,943.41₫279,618,442.93

₫33,222,452,466

0.71%

Gần đây

8

1inch Network

₫11,694.50

₫124,142,942.53₫557,862,223.87

₫19,537,882,009

0.42%

Gần đây

9

DODO

₫4,729.48

₫36,681,458.00₫339,928,381.29

₫18,896,201,233

0.40%

Gần đây

10

PancakeSwap

₫77,454.21

₫229,152,446.32₫799,199,237.74

₫17,472,457,255

0.37%

Gần đây

11

EOS

₫19,782.41

₫53,174,740.54₫380,010,751.58

₫16,078,633,761

0.34%

Gần đây

12

EOS

₫19,800.38

₫163,723,150.52₫328,950,437.81

₫15,699,478,485

0.33%

Gần đây

13

Synthetix

₫90,486.42

₫418,475,333.12₫463,411,732.42

₫14,572,470,724

0.31%

Gần đây

14

Bonk

₫0.2802

₫6,254,207.91₫3,747,034.67

₫14,079,709,253

0.30%

Gần đây

15

Unifi Protocol DAO

₫171,759.15

₫81,149,918.18₫563,511,521.10

₫13,336,448,383

0.28%

Gần đây

16

Compound

₫1,621,266.39

₫33,028,273.75₫348,316,706.53

₫12,792,519,904

0.27%

Gần đây

17

EOS

₫19,836.49

₫181,956,429.31₫352,625,305.24

₫12,572,868,892

0.27%

Gần đây

18

The Graph

₫6,543.21

₫676,153,783.93₫1,219,092,121.99

₫11,881,280,120

0.25%

Gần đây

19

Decred

₫463,496.31

₫42,356,643.07₫198,981,886.19

₫10,793,369,574

0.23%

Gần đây

20

Frontier

₫15,076.96

₫111,831,902.73₫326,614,122.77

₫10,534,195,943

0.22%

Gần đây

21

Kryll

₫13,564.64

₫23,066,822.32₫42,342,111.45

₫10,470,721,939

0.22%

Gần đây

22

XRP

₫13,162.75

₫1,045,330,315.79₫964,515,751.18

₫10,323,848,142

0.22%

Gần đây

23

Fetch.ai

₫25,975.74

--

₫10,105,691,916

0.22%

Gần đây

24

Curve DAO Token

₫14,586.72

₫235,498,006.49₫349,069,858.59

₫10,038,954,890

0.21%

Gần đây

25

Ethereum Classic

₫626,975.09

₫350,974,048.95₫681,805,136.00

₫9,870,380,291

0.21%

Gần đây

26

Loopring

₫6,334.58

₫76,648,111.38₫220,825,575.70

₫9,440,962,424

0.20%

Gần đây

27

VeChain

₫1,071.75

₫551,294,491.53₫1,306,557,287.98

₫8,806,534,667

0.19%

Gần đây

28

COTI

₫3,139.56

₫142,653,263.86₫248,610,340.35

₫8,559,530,506

0.18%

Gần đây

29

Avalanche

₫885,402.15

₫691,318,191.30₫1,333,246,427.16

₫8,396,351,584

0.18%

Gần đây

30

Holo

₫57.80

₫377,425,689.77₫452,128,584.64

₫8,255,418,779

0.18%

Gần đây

31

Chainlink

₫443,927.81

--

₫7,981,079,913

0.17%

Gần đây

32

yearn.finance

₫188,215,951.92

₫163,564,595.79₫340,810,775.92

₫7,794,429,637

0.17%

Gần đây

33

Harvest Finance

₫1,104,658.67

₫193,086,907.77₫349,055,206.59

₫7,757,558,778

0.17%

Gần đây

34

Polkadot

₫187,478.56

₫414,606,709.04₫610,942,809.27

₫7,737,191,674

0.16%

Gần đây

35

MANTRA

₫5,282.85

₫222,041,296.14₫315,229,608.60

₫7,579,049,807

0.16%

Gần đây

36

Balancer

₫107,583.26

₫52,887,902.25₫379,479,115.06

₫7,521,395,384

0.16%

Gần đây

37

Loopring

₫6,400.12

₫146,028,658.14₫263,346,884.40

₫7,484,042,566

0.16%

Gần đây

38

Sylo

₫57.66

₫29,780,574.46₫212,121,857.51

₫7,369,816,055

0.16%

Gần đây

39

Gelato

₫20,772.71

₫177,296,198.46₫291,519,326.87

₫7,305,925,615

0.16%

Gần đây

40

Compound

₫1,626,280.91

₫21,959,878.12₫256,865,327.27

₫7,284,076,063

0.16%

Gần đây

41

BNB

₫9,265,435.45

₫714,284,523.60₫694,915,162.75

₫7,259,901,370

0.15%

Gần đây

42

Chiliz

₫3,060.94

₫402,531,422.14₫1,161,687,758.95

₫7,240,109,516

0.15%

Gần đây

43

Maker

₫49,024,278.76

₫363,994,467.27₫329,063,875.48

₫7,030,576,901

0.15%

Gần đây

44

Lido DAO

₫76,123.89

₫167,343,545.66₫394,081,461.46

₫6,687,708,109

0.14%

Gần đây

45

FLOKI

₫0.8437

₫336,126,053.94₫367,872,617.06

₫6,618,371,794

0.14%

Gần đây

46

Chainlink

₫443,585.90

--

₫6,584,708,473

0.14%

Gần đây

47

Fantom

₫9,783.03

₫426,134,054.62₫331,773,451.65

₫6,548,728,980

0.14%

Gần đây

48

Convergence

₫25.16

₫22,746,275.76₫7,706,447.84

₫6,447,152,962

0.14%

Gần đây

49

Bonfida

₫8,489.65

₫7,583,495.16₫153,272,880.42

₫6,438,804,108

0.14%

Gần đây

50

Perpetual Protocol

₫34,008.41

₫104,983,870.80₫475,420,838.85

₫6,423,803,547

0.14%

Gần đây

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.