×
×
Các loại tiền điện tử:  7,567Các thị trường giao dịch:  31,847Vốn hóa thị trường:  $400,459,145,611Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $80,840,470,046BTC Chiếm Ưu Thế:  63.6%
Vốn hóa thị trường:  $400,459,145,611Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $80,840,470,046BTC Chiếm Ưu Thế:  63.6%Các loại tiền điện tử:  7,567Các thị trường giao dịch:  31,847

Binance

$8,950,817,391 USD
650,237 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$5,036,492,652
$13,778.58
56.27%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
2
$961,403,654
$13,784.66
10.74%
896
Spot
Percentage
Gần đây
3
$646,161,781
$387.65
7.22%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
4
$212,396,079
$11.23
2.37%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
5
$188,911,278
$387.46
2.11%
788
Spot
Percentage
Gần đây
6
$127,484,495
$30.76
1.42%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
7
$111,415,165
$13,788.58
1.24%
811
Spot
Percentage
Gần đây
8
$82,664,782
$55.66
0.92%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
9
$73,614,650
$386.90
0.82%
727
Spot
Percentage
Gần đây
10
$66,458,793
$263.28
0.74%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
11
$60,803,039
$11.24
0.68%
528
Spot
Percentage
Gần đây
12
$52,849,096
$0.999504
0.59%
988
Spot
Percentage
Gần đây
13
$51,428,982
$28.44
0.57%
487
Spot
Percentage
Gần đây
14
$48,478,510
$28.44
0.54%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
15
$46,741,569
$387.54
0.52%
736
Spot
Percentage
Gần đây
16
$33,155,947
$55.66
0.37%
454
Spot
Percentage
Gần đây
17
$31,383,674
$10,406.28
0.35%
244
Spot
Percentage
Gần đây
18
$30,936,971
$263.28
0.35%
577
Spot
Percentage
Gần đây
19
$30,848,939
$2.53
0.34%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
20
$29,861,662
$4.19
0.33%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
21
$28,267,297
$0.240097
0.32%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
22
$27,970,879
$0.093568
0.31%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
23
$27,967,708
$0.025870
0.31%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
24
$24,723,210
$1,274.52
0.28%
203
Spot
Percentage
Gần đây
25
$23,516,822
$0.840440
0.26%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
26
$22,372,183
$30.89
0.25%
223
Spot
Percentage
Gần đây
27
$21,083,900
$0.025850
0.24%
446
Spot
Percentage
Gần đây
28
$20,603,680
$0.240207
0.23%
652
Spot
Percentage
Gần đây
29
$18,394,291
$13,792.76
0.21%
444
Spot
Percentage
Gần đây
30
$16,924,047
$0.999604
0.19%
947
Spot
Percentage
Gần đây
31
$16,683,972
$0.093538
0.19%
404
Spot
Percentage
Gần đây
32
$16,585,855
$28.33
0.19%
362
Spot
Percentage
Gần đây
33
$16,324,395
$4.49
0.18%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
34
$16,306,461
$2.00
0.18%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
35
$15,955,057
$125.18
0.18%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
36
$15,504,805
$2.53
0.17%
638
Spot
Percentage
Gần đây
37
$15,260,896
$4.19
0.17%
393
Spot
Percentage
Gần đây
38
$13,975,930
$11.20
0.16%
316
Spot
Percentage
Gần đây
39
$13,423,188
$0.078512
0.15%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
40
$12,999,757
$92.36
0.15%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
41
$12,730,844
$0.838339
0.14%
220
Spot
Percentage
Gần đây
42
$12,694,846
$2.32
0.14%
279
Spot
Percentage
Gần đây
43
$12,545,830
$125.39
0.14%
372
Spot
Percentage
Gần đây
44
$12,534,114
$14.84
0.14%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
45
$11,234,263
$58.58
0.13%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
46
$10,893,832
$4.66
0.12%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
47
$10,835,302
$124.89
0.12%
517
Spot
Percentage
Gần đây
48
$10,357,271
$58.58
0.12%
362
Spot
Percentage
Gần đây
49
$10,269,714
$16,836.68
0.11%
225
Spot
Percentage
Gần đây
50
$9,960,986
$71.46
0.11%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
51
$9,435,387
$262.28
0.11%
537
Spot
Percentage
Gần đây
52
$9,331,844
$71.38
0.10%
399
Spot
Percentage
Gần đây
53
$8,609,951
$10,395.66
0.10%
185
Spot
Percentage
Gần đây
54
$8,395,450
$0.239800
0.09%
287
Spot
Percentage
Gần đây
55
$8,335,485
$0.010043
0.09%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
56
$8,130,094
$0.010037
0.09%
296
Spot
Percentage
Gần đây
57
$7,978,490
$0.310125
0.09%
135
Spot
Percentage
Gần đây
58
$7,955,695
$5.25
0.09%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
59
$7,844,333
$9.45
0.09%
90
Spot
Percentage
Gần đây
60
$7,732,673
$13,849.04
0.09%
456
Spot
Percentage
Gần đây
61
$7,294,209
$55.60
0.08%
428
Spot
Percentage
Gần đây
62
$7,293,730
$0.999704
0.08%
751
Spot
Percentage
Gần đây
63
$6,998,361
$4.65
0.08%
247
Spot
Percentage
Gần đây
64
$6,929,816
$13,769.32
0.08%
324
Spot
Percentage
Gần đây
65
$6,926,129
$4.49
0.08%
206
Spot
Percentage
Gần đây
66
$6,856,877
$14.82
0.08%
309
Spot
Percentage
Gần đây
67
$6,494,522
$13,765.00
0.07%
448
Spot
Percentage
Gần đây
68
$6,439,823
$2.53
0.07%
325
Spot
Percentage
Gần đây
69
$6,259,073
$1,271.53
0.07%
140
Spot
Percentage
Gần đây
70
$6,213,676
$2.00
0.07%
291
Spot
Percentage
Gần đây
71
$5,981,559
$0.078532
0.07%
436
Spot
Percentage
Gần đây
72
$5,882,410
$0.012195
0.07%
149
Spot
Percentage
Gần đây
73
$5,815,340
$0.417169
0.06%
115
Spot
Percentage
Gần đây
74
$5,223,478
$0.411967
0.06%
139
Spot
Percentage
Gần đây
75
$5,124,712
$0.276402
0.06%
164
Spot
Percentage
Gần đây
76
$4,781,429
$0.999604
0.05%
735
Spot
Percentage
Gần đây
77
$4,706,638
$0.093332
0.05%
206
Spot
Percentage
Gần đây
78
$4,557,379
$0.606205
0.05%
218
Spot
Percentage
Gần đây
79
$4,383,438
$0.450982
0.05%
325
Spot
Percentage
Gần đây
80
$4,306,564
$30.85
0.05%
162
Spot
Percentage
Gần đây
81
$4,139,005
$5.25
0.05%
500
Spot
Percentage
Gần đây
82
$4,048,085
$0.451183
0.05%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
83
$4,035,215
$0.025818
0.05%
133
Spot
Percentage
Gần đây
84
$3,849,974
$30.33
0.04%
191
Spot
Percentage
Gần đây
85
$3,836,720
$28.44
0.04%
300
Spot
Percentage
Gần đây
86
$3,724,893
$0.835997
0.04%
173
Spot
Percentage
Gần đây
87
$3,385,817
$3.27
0.04%
221
Spot
Percentage
Gần đây
88
$3,182,116
$22.02
0.04%
136
Spot
Percentage
Gần đây
89
$3,154,069
$9.63
0.04%
112
Spot
Percentage
Gần đây
90
$3,112,030
$0.622099
0.03%
85
Spot
Percentage
Gần đây
91
$3,105,046
$387.34
0.03%
328
Spot
Percentage
Gần đây
92
$3,103,071
$0.258905
0.03%
238
Spot
Percentage
Gần đây
93
$3,099,164
$0.000302
0.03%
166
Spot
Percentage
Gần đây
94
$3,052,278
$0.016727
0.03%
150
Spot
Percentage
Gần đây
95
$3,006,814
$7.33
0.03%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
96
$3,001,262
$9.49
0.03%
166
Spot
Percentage
Gần đây
97
$2,998,265
$0.412010
0.03%
129
Spot
Percentage
Gần đây
98
$2,988,608
$1.97
0.03%
313
Spot
Percentage
Gần đây
99
$2,979,016
$0.016754
0.03%
100
Spot
Percentage
Gần đây
100
$2,977,356
$92.38
0.03%
202
Spot
Percentage
Gần đây
101
$2,932,909
$0.635857
0.03%
193
Spot
Percentage
Gần đây
102
$2,830,432
$16.87
0.03%
117
Spot
No Fees
Gần đây
103
$2,778,046
$58.34
0.03%
210
Spot
Percentage
Gần đây
104
$2,762,195
$0.609246
0.03%
186
Spot
Percentage
Gần đây
105
$2,719,337
$0.080122
0.03%
146
Spot
Percentage
Gần đây
106
$2,719,241
$1.47
0.03%
206
Spot
Percentage
Gần đây
107
$2,690,909
$0.004876
0.03%
326
Spot
Percentage
Gần đây
108
$2,677,203
$2.31
0.03%
230
Spot
Percentage
Gần đây
109
$2,657,150
$0.275729
0.03%
129
Spot
Percentage
Gần đây
110
$2,635,210
$0.255103
0.03%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
111
$2,614,591
$71.31
0.03%
223
Spot
Percentage
Gần đây
112
$2,490,702
$1.99
0.03%
211
Spot
Percentage
Gần đây
113
$2,453,453
$3.23
0.03%
142
Spot
Percentage
Gần đây
114
$2,422,902
$0.418480
0.03%
136
Spot
Percentage
Gần đây
115
$2,401,242
$0.861348
0.03%
94
Spot
Percentage
Gần đây
116
$2,356,873
$1.22
0.03%
231
Spot
Percentage
Gần đây
117
$2,354,587
$4.47
0.03%
153
Spot
Percentage
Gần đây
118
$2,279,063
$0.186776
0.03%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
119
$2,234,383
$0.154563
0.02%
140
Spot
Percentage
Gần đây
120
$2,211,907
$0.007296
0.02%
71
Spot
Percentage
Gần đây
121
$2,206,371
$0.060837
0.02%
85
Spot
Percentage
Gần đây
122
$2,138,707
$0.012085
0.02%
78
Spot
Percentage
Gần đây
123
$2,007,505
$55.68
0.02%
265
Spot
Percentage
Gần đây
124
$2,001,498
$6.85
0.02%
76
Spot
Percentage
Gần đây
125
$1,954,337
$3.72
0.02%
223
Spot
Percentage
Gần đây
126
$1,904,164
$11.25
0.02%
243
Spot
Percentage
Gần đây
127
$1,863,514
$0.007239
0.02%
117
Spot
Percentage
Gần đây
128
$1,847,529
$7.31
0.02%
184
Spot
Percentage
Gần đây
129
*** $1,825,403
*** $0.853480
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
130
$1,794,114
$0.079979
0.02%
145
Spot
Percentage
Gần đây
131
$1,789,961
$4.19
0.02%
220
Spot
Percentage
Gần đây
132
$1,772,391
$2.96
0.02%
211
Spot
Percentage
Gần đây
133
$1,734,926
$0.007278
0.02%
57
Spot
Percentage
Gần đây
134
$1,714,849
$0.010049
0.02%
83
Spot
Percentage
Gần đây
135
$1,714,692
$0.017707
0.02%
181
Spot
Percentage
Gần đây
136
$1,691,712
$10,397.17
0.02%
160
Spot
Percentage
Gần đây
137
$1,691,131
$1.22
0.02%
306
Spot
Percentage
Gần đây
138
$1,670,846
$0.997077
0.02%
575
Spot
Percentage
Gần đây
139
$1,659,947
$0.078465
0.02%
188
Spot
Percentage
Gần đây
140
$1,652,845
$0.109894
0.02%
82
Spot
Percentage
Gần đây
141
$1,652,684
$0.004818
0.02%
58
Spot
Percentage
Gần đây
142
$1,633,868
$0.770812
0.02%
105
Spot
Percentage
Gần đây
143
$1,617,470
$30.30
0.02%
161
Spot
Percentage
Gần đây
144
$1,616,676
$5.58
0.02%
108
Spot
Percentage
Gần đây
145
$1,613,842
$2.95
0.02%
184
Spot
Percentage
Gần đây
146
$1,613,675
$1.65
0.02%
132
Spot
Percentage
Gần đây
147
$1,603,659
$14.96
0.02%
98
Spot
Percentage
Gần đây
148
$1,571,218
$3.66
0.02%
181
Spot
Percentage
Gần đây
149
$1,556,860
$0.013806
0.02%
178
Spot
Percentage
Gần đây
150
$1,502,623
$2.68
0.02%
134
Spot
Percentage
Gần đây
151
$1,497,907
$28.42
0.02%
203
Spot
Percentage
Gần đây
152
$1,437,783
$12.41
0.02%
100
Spot
Percentage
Gần đây
153
$1,421,950
$0.025829
0.02%
187
Spot
Percentage
Gần đây
154
$1,419,072
$14.81
0.02%
216
Spot
Percentage
Gần đây
155
$1,409,843
$4.65
0.02%
194
Spot
Percentage
Gần đây
156
$1,382,126
$13,767.59
0.02%
433
Spot
Percentage
Gần đây
157
$1,341,218
$1.53
0.01%
183
Spot
Percentage
Gần đây
158
$1,337,764
$9.66
0.01%
68
Spot
Percentage
Gần đây
159
$1,334,404
$0.406765
0.01%
138
Spot
Percentage
Gần đây
160
$1,308,049
$0.995403
0.01%
195
Spot
Percentage
Gần đây
161
$1,299,743
$389.34
0.01%
332
Spot
Percentage
Gần đây
162
$1,297,355
$0.186475
0.01%
270
Spot
Percentage
Gần đây
163
$1,294,407
$6.54
0.01%
143
Spot
Percentage
Gần đây
164
$1,292,765
$0.258178
0.01%
191
Spot
Percentage
Gần đây
165
$1,255,979
$2.73
0.01%
104
Spot
Percentage
Gần đây
166
$1,245,905
$386.23
0.01%
323
Spot
Percentage
Gần đây
167
$1,234,924
$30.41
0.01%
111
Spot
Percentage
Gần đây
168
$1,232,961
$20.01
0.01%
164
Spot
Percentage
Gần đây
169
$1,204,591
$386.62
0.01%
271
Spot
Percentage
Gần đây
170
$1,202,474
$0.548922
0.01%
136
Spot
Percentage
Gần đây
171
$1,185,608
$0.111945
0.01%
128
Spot
Percentage
Gần đây
172
$1,182,765
$0.605695
0.01%
136
Spot
Percentage
Gần đây
173
$1,137,996
$22.03
0.01%
108
Spot
Percentage
Gần đây
174
$1,136,266
$0.096361
0.01%
117
Spot
Percentage
Gần đây
175
$1,131,469
$0.153213
0.01%
135
Spot
Percentage
Gần đây
176
$1,125,541
$2.53
0.01%
322
Spot
Percentage
Gần đây
177
$1,122,754
$0.240152
0.01%
291
Spot
Percentage
Gần đây
178
$1,030,337
$0.255203
0.01%
219
Spot
Percentage
Gần đây
179
$1,020,681
$1.15
0.01%
132
Spot
Percentage
Gần đây
180
$1,002,856
$0.014729
0.01%
69
Spot
Percentage
Gần đây
181
$999,764
$0.044318
0.01%
81
Spot
Percentage
Gần đây
182
$999,003
$0.002478
0.01%
42
Spot
Percentage
Gần đây
183
$996,514
$0.044326
0.01%
76
Spot
Percentage
Gần đây
184
$982,265
$0.045298
0.01%
121
Spot
Percentage
Gần đây
185
$981,441
$3.07
0.01%
160
Spot
Percentage
Gần đây
186
$969,880
$3.27
0.01%
142
Spot
Percentage
Gần đây
187
$932,264
$0.000083
0.01%
94
Spot
Percentage
Gần đây
188
$929,283
$0.624084
0.01%
81
Spot
Percentage
Gần đây
189
$926,723
$0.623575
0.01%
76
Spot
Percentage
Gần đây
190
$916,733
$0.004982
0.01%
53
Spot
Percentage
Gần đây
191
$906,866
$263.30
0.01%
259
Spot
Percentage
Gần đây
192
$895,066
$0.013766
0.01%
93
Spot
Percentage
Gần đây
193
$893,819
$0.450438
0.01%
136
Spot
Percentage
Gần đây
194
$888,929
$0.045289
0.01%
106
Spot
Percentage
Gần đây
195
$886,201
$0.328433
0.01%
234
Spot
Percentage
Gần đây
196
$880,130
$5.24
0.01%
146
Spot
Percentage
Gần đây
197
$876,877
$0.109451
0.01%
67
Spot
Percentage
Gần đây
198
$866,728
$0.014676
0.01%
104
Spot
Percentage
Gần đây
199
$849,952
$11.25
0.01%
210
Spot
Percentage
Gần đây
200
$841,404
$11.22
0.01%
205
Spot
Percentage
Gần đây
201
$834,049
$0.340712
0.01%
76
Spot
Percentage
Gần đây
202
$832,976
$46.74
0.01%
109
Spot
Percentage
Gần đây
203
$828,006
$1.14
0.01%
102
Spot
Percentage
Gần đây
204
$822,383
$13,811.76
0.01%
187
Spot
Percentage
Gần đây
205
$820,196
$92.18
0.01%
162
Spot
Percentage
Gần đây
206
$812,970
$2.32
0.01%
186
Spot
Percentage
Gần đây
207
$811,676
$1.00
0.01%
487
Spot
Percentage
Gần đây
208
$811,121
$0.017715
0.01%
98
Spot
Percentage
Gần đây
209
$805,174
$0.770139
0.01%
94
Spot
Percentage
Gần đây
210
$804,984
$3.71
0.01%
222
Spot
Percentage
Gần đây
211
$799,015
$13,718.99
0.01%
244
Spot
Percentage
Gần đây
212
$790,806
$0.154495
0.01%
127
Spot
Percentage
Gần đây
213
$775,661
$0.996373
0.01%
543
Spot
Percentage
Gần đây
214
$764,180
$7.28
0.01%
129
Spot
Percentage
Gần đây
215
$763,032
$3.11
0.01%
138
Spot
Percentage
Gần đây
216
$750,265
$0.240224
0.01%
251
Spot
Percentage
Gần đây
217
$725,572
$0.029712
0.01%
127
Spot
Percentage
Gần đây
218
$718,331
$0.861051
0.01%
69
Spot
Percentage
Gần đây
219
$699,534
$2.53
0.01%
242
Spot
Percentage
Gần đây
220
$693,852
$0.025825
0.01%
227
Spot
Percentage
Gần đây
221
$687,665
$18.07
0.01%
125
Spot
Percentage
Gần đây
222
$684,819
$1.97
0.01%
197
Spot
Percentage
Gần đây
223
$683,090
$0.565637
0.01%
76
Spot
Percentage
Gần đây
224
$676,817
$2.32
0.01%
117
Spot
Percentage
Gần đây
225
$672,852
$1.47
0.01%
131
Spot
Percentage
Gần đây
226
$670,016
$2.53
0.01%
144
Spot
Percentage
Gần đây
227
$663,244
$0.022539
0.01%
151
Spot
Percentage
Gần đây
228
$658,006
$0.093571
0.01%
309
Spot
Percentage
Gần đây
229
$631,305
$0.002566
0.01%
200
Spot
Percentage
Gần đây
230
$631,242
$1.52
0.01%
158
Spot
Percentage
Gần đây
231
$622,638
$0.041573
0.01%
119
Spot
Percentage
Gần đây
232
$619,450
$522.26
0.01%
156
Spot
Percentage
Gần đây
233
$617,285
$0.319229
0.01%
139
Spot
Percentage
Gần đây
234
$608,918
$1.14
0.01%
108
Spot
Percentage
Gần đây
235
$595,596
$0.002211
0.01%
108
Spot
Percentage
Gần đây
236
$586,514
$0.128160
0.01%
112
Spot
Percentage
Gần đây
237
$574,091
$13,736.36
0.01%
190
Spot
Percentage
Gần đây
238
$572,721
$0.609825
0.01%
133
Spot
Percentage
Gần đây
239
$569,439
$0.634603
0.01%
147
Spot
Percentage
Gần đây
240
$568,451
$263.49
0.01%
263
Spot
Percentage
Gần đây
241
$562,660
$5.14
0.01%
120
Spot
Percentage
Gần đây
242
$560,065
$0.029526
0.01%
92
Spot
Percentage
Gần đây
243
$556,184
$0.185806
0.01%
184
Spot
Percentage
Gần đây
244
$549,179
$0.800901
0.01%
175
Spot
Percentage
Gần đây
245
$539,689
$0.000302
0.01%
100
Spot
Percentage
Gần đây
246
$527,067
$0.322130
0.01%
143
Spot
Percentage
Gần đây
247
$520,927
$0.161365
0.01%
97
Spot
Percentage
Gần đây
248
$517,849
$3.06
0.01%
146
Spot
Percentage
Gần đây
249
$514,473
$13,737.11
0.01%
177
Spot
Percentage
Gần đây
250
$507,064
$17.52
0.01%
118
Spot
Percentage
Gần đây
251
$504,076
$0.004956
0.01%
45
Spot
Percentage
Gần đây
252
$493,319
$0.002616
0.01%
38
Spot
Percentage
Gần đây
253
$492,171
$2.73
0.01%
80
Spot
Percentage
Gần đây
254
$490,831
$0.738599
0.01%
160
Spot
Percentage
Gần đây
255
$483,112
$55.59
0.01%
240
Spot
Percentage
Gần đây
256
$472,782
$0.019685
0.01%
89
Spot
Percentage
Gần đây
257
$471,722
$0.837732
0.01%
138
Spot
Percentage
Gần đây
258
$464,250
$2.81
0.01%
128
Spot
Percentage
Gần đây
259
$457,525
$0.802325
0.01%
208
Spot
Percentage
Gần đây
260
$452,363
$0.035614
0.01%
117
Spot
Percentage
Gần đây
261
$452,177
$0.137383
0.01%
95
Spot
Percentage
Gần đây
262
$449,975
$2.62
0.01%
91
Spot
Percentage
Gần đây
263
$433,255
$3.67
0.00%
151
Spot
Percentage
Gần đây
264
$428,030
$0.128492
0.00%
133
Spot
Percentage
Gần đây
265
$427,659
$0.838639
0.00%
131
Spot
Percentage
Gần đây
266
$426,278
$13,912.31
0.00%
186
Spot
Percentage
Gần đây
267
$424,614
$0.025845
0.00%
160
Spot
Percentage
Gần đây
268
$417,376
$55.60
0.00%
196
Spot
Percentage
Gần đây
269
$416,198
$28.59
0.00%
266
Spot
Percentage
Gần đây
270
$414,390
$0.405403
0.00%
106
Spot
Percentage
Gần đây
271
$412,335
$0.547804
0.00%
142
Spot
Percentage
Gần đây
272
$409,892
$0.114256
0.00%
97
Spot
Percentage
Gần đây
273
$409,851
$0.019738
0.00%
103
Spot
Percentage
Gần đây
274
$408,346
$6.88
0.00%
84
Spot
Percentage
Gần đây
275
$406,289
$0.254805
0.00%
150
Spot
Percentage
Gần đây
276
$402,881
$0.041492
0.00%
121
Spot
Percentage
Gần đây
277
$399,937
$2.00
0.00%
210
Spot
Percentage
Gần đây
278
$397,887
$0.161636
0.00%
89
Spot
Percentage
Gần đây
279
$390,482
$12.96
0.00%
109
Spot
Percentage
Gần đây
280
$390,356
$30.41
0.00%
82
Spot
Percentage
Gần đây
281
$389,188
$0.340291
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
282
$386,085
$0.319642
0.00%
112
Spot
Percentage
Gần đây
283
$385,633
$0.998929
0.00%
313
Spot
Percentage
Gần đây
284
$379,077
$28.43
0.00%
155
Spot
Percentage
Gần đây
285
$375,804
$0.011810
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
286
$374,477
$0.004392
0.00%
80
Spot
Percentage
Gần đây
287
$369,071
$21.03
0.00%
97
Spot
Percentage
Gần đây
288
$363,944
$0.588901
0.00%
96
Spot
Percentage
Gần đây
289
$350,217
$1,275.88
0.00%
104
Spot
Percentage
Gần đây
290
$344,650
$0.025846
0.00%
223
Spot
Percentage
Gần đây
291
$343,619
$0.060254
0.00%
126
Spot
Percentage
Gần đây
292
$338,891
$30.38
0.00%
101
Spot
Percentage
Gần đây
293
$335,018
$0.283446
0.00%
125
Spot
Percentage
Gần đây
294
$334,404
$0.588338
0.00%
94
Spot
Percentage
Gần đây
295
$333,790
$0.003304
0.00%
47
Spot
Percentage
Gần đây
296
$331,300
$0.060150
0.00%
97
Spot
Percentage
Gần đây
297
$323,977
$0.839883
0.00%
121
Spot
Percentage
Gần đây
298
$322,196
$3.11
0.00%
86
Spot
Percentage
Gần đây
299
$317,760
$13,781.55
0.00%
115
Spot
Percentage
Gần đây
300
$317,007
$0.023127
0.00%
88
Spot
Percentage
Gần đây
301
$315,785
$0.830336
0.00%
109
Spot
Percentage
Gần đây
302
$315,373
$0.406010
0.00%
94
Spot
Percentage
Gần đây
303
$314,229
$0.105997
0.00%
76
Spot
Percentage
Gần đây
304
$308,746
$1.58
0.00%
123
Spot
Percentage
Gần đây
305
$304,256
$0.010052
0.00%
135
Spot
Percentage
Gần đây
306
$293,357
$0.469138
0.00%
87
Spot
Percentage
Gần đây
307
$291,607
$0.011405
0.00%
104
Spot
Percentage
Gần đây
308
$290,631
$0.093470
0.00%
164
Spot
Percentage
Gần đây
309
$288,913
$0.240251
0.00%
158
Spot
Percentage
Gần đây
310
$288,353
$0.011261
0.00%
81
Spot
Percentage
Gần đây
311
$287,500
$0.215606
0.00%
125
Spot
Percentage
Gần đây
312
$285,361
$0.240594
0.00%
172
Spot
Percentage
Gần đây
313
$283,517
$0.328039
0.00%
162
Spot
Percentage
Gần đây
314
$282,656
$0.011398
0.00%
60
Spot
Percentage
Gần đây
315
$278,276
$0.008789
0.00%
55
Spot
Percentage
Gần đây
316
$277,153
$30.79
0.00%
115
Spot
Percentage
Gần đây
317
$276,012
$46.59
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
318
$275,234
$13,779.89
0.00%
179
Spot
Percentage
Gần đây
319
$274,798
$0.861491
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
320
$274,319
$344.28
0.00%
52
Spot
Percentage
Gần đây
321
$271,272
$8.73
0.00%
123
Spot
Percentage
Gần đây
322
$270,648
$55.64
0.00%
214
Spot
Percentage
Gần đây
323
$263,716
$0.003717
0.00%
49
Spot
Percentage
Gần đây
324
$263,307
$0.304023
0.00%
152
Spot
Percentage
Gần đây
325
$262,931
$0.106043
0.00%
77
Spot
Percentage
Gần đây
326
$261,508
$0.095810
0.00%
91
Spot
Percentage
Gần đây
327
$256,221
$0.095539
0.00%
75
Spot
Percentage
Gần đây
328
$255,459
$0.029834
0.00%
58
Spot
Percentage
Gần đây
329
$254,919
$2.32
0.00%
157
Spot
Percentage
Gần đây
330
$253,067
$0.007276
0.00%
97
Spot
Percentage
Gần đây
331
$247,461
$0.035653
0.00%
82
Spot
Percentage
Gần đây
332
$240,232
$0.747068
0.00%
126
Spot
Percentage
Gần đây
333
$239,882
$0.749103
0.00%
126
Spot
Percentage
Gần đây
334
$239,318
$0.995543
0.00%
127
Spot
Percentage
Gần đây
335
$238,422
$0.009347
0.00%
121
Spot
Percentage
Gần đây
336
$238,112
$10.03
0.00%
163
Spot
Percentage
Gần đây
337
*** $235,376
*** $0.722353
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
338
$235,028
$0.029882
0.00%
83
Spot
Percentage
Gần đây
339
$234,707
$0.017957
0.00%
97
Spot
Percentage
Gần đây
340
$232,637
$5.61
0.00%
102
Spot
Percentage
Gần đây
341
$232,281
$0.017896
0.00%
74
Spot
Percentage
Gần đây
342
$226,880
$23.36
0.00%
123
Spot
Percentage
Gần đây
343
$222,265
$0.411686
0.00%
105
Spot
Percentage
Gần đây
344
$220,968
$0.029522
0.00%
94
Spot
Percentage
Gần đây
345
$216,172
$92.10
0.00%
123
Spot
Percentage
Gần đây
346
$214,121
$0.737180
0.00%
124
Spot
Percentage
Gần đây
347
$213,391
$0.413217
0.00%
103
Spot
Percentage
Gần đây
348
$213,211
$0.138556
0.00%
111
Spot
Percentage
Gần đây
349
$212,724
$0.004395
0.00%
52
Spot
Percentage
Gần đây
350
$207,212
$0.112329
0.00%
93
Spot
Percentage
Gần đây
351
$206,884
$4.49
0.00%
92
Spot
Percentage
Gần đây
352
$206,882
$0.052310
0.00%
58
Spot
Percentage
Gần đây
353
$204,989
$30.81
0.00%
124
Spot
Percentage
Gần đây
354
$203,198
$8.02
0.00%
97
Spot
Percentage
Gần đây
355
$202,226
$0.012148
0.00%
97
Spot
Percentage
Gần đây
356
$201,500
$0.379851
0.00%
109
Spot
Percentage
Gần đây
357
$200,893
$0.002500
0.00%
92
Spot
Percentage
Gần đây
358
$199,374
$1.44
0.00%
111
Spot
Percentage
Gần đây
359
$198,270
$0.363733
0.00%
83
Spot
Percentage
Gần đây
360
$198,221
$263.07
0.00%
190
Spot
Percentage
Gần đây
361
$198,014
$0.001373
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
362
$197,916
$385.97
0.00%
194
Spot
Percentage
Gần đây
363
$196,386
$522.26
0.00%
143
Spot
Percentage
Gần đây
364
$195,128
$0.022438
0.00%
85
Spot
Percentage
Gần đây
365
$192,015
$0.000302
0.00%
83
Spot
Percentage
Gần đây
366
$190,016
$125.71
0.00%
104
Spot
Percentage
Gần đây
367
$190,005
$9.01
0.00%
114
Spot
Percentage
Gần đây
368
$189,726
$0.835920
0.00%
88
Spot
Percentage
Gần đây
369
$189,335
$0.014729
0.00%
68
Spot
Percentage
Gần đây
370
$187,227
$9.67
0.00%
56
Spot
Percentage
Gần đây
371
$186,735
$0.069242
0.00%
78
Spot
Percentage
Gần đây
372
$186,521
$23.25
0.00%
108
Spot
Percentage
Gần đây
373
$186,346
$2.73
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
374
$185,524
$0.009275
0.00%
96
Spot
Percentage
Gần đây
375
$184,823
$0.161224
0.00%
69
Spot
Percentage
Gần đây
376
$182,717
$0.439452
0.00%
84
Spot
Percentage
Gần đây
377
$182,105
$12.22
0.00%
79
Spot
Percentage
Gần đây
378
$181,761
$0.016067
0.00%
58
Spot
Percentage
Gần đây
379
$178,379
$0.304499
0.00%
141
Spot
Percentage
Gần đây
380
$177,958
$0.078444
0.00%
233
Spot
Percentage
Gần đây
381
$177,797
$0.030009
0.00%
80
Spot
Percentage
Gần đây
382
$177,403
$2.53
0.00%
240
Spot
Percentage
Gần đây
383
$175,543
$0.014716
0.00%
66
Spot
Percentage
Gần đây
384
$174,518
$0.410475
0.00%
115
Spot
Percentage
Gần đây
385
$173,555
$10,375.14
0.00%
92
Spot
Percentage
Gần đây
386
$173,509
$1.52
0.00%
139
Spot
Percentage
Gần đây
387
$173,189
$0.321156
0.00%
122
Spot
Percentage
Gần đây
388
$172,193
$0.062084
0.00%
84
Spot
Percentage
Gần đây
389
$171,514
$0.093485
0.00%
175
Spot
Percentage
Gần đây
390
$168,895
$0.001370
0.00%
75
Spot
Percentage
Gần đây
391
$168,845
$0.258348
0.00%
171
Spot
Percentage
Gần đây
392
$167,824
$0.452051
0.00%
120
Spot
Percentage
Gần đây
393
$166,982
$0.048260
0.00%
78
Spot
Percentage
Gần đây
394
$165,983
$0.002156
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
395
$165,939
$1.00
0.00%
279
Spot
Percentage
Gần đây
396
$165,028
$0.002478
0.00%
42
Spot
Percentage
Gần đây
397
$162,152
$0.028822
0.00%
57
Spot
Percentage
Gần đây
398
$160,609
$0.001824
0.00%
154
Spot
Percentage
Gần đây
399
$160,477
$0.046115
0.00%
74
Spot
Percentage
Gần đây
400
$159,761
$0.023159
0.00%
96
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...