×
×
Các loại tiền điện tử:  5,526Các thị trường giao dịch:  22,679Vốn Hóa Thị Trường:  $263,889,225,367Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $105,447,492,543BTC Chiếm Ưu Thế:  66.1%
Vốn Hóa Thị Trường:  $263,889,225,367Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $105,447,492,543BTC Chiếm Ưu Thế:  66.1%Các loại tiền điện tử:  5,526Các thị trường giao dịch:  22,679

Binance

$5,250,412,958 USD
553,781 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$2,967,865,549
$9,503.64
56.53%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
2
$677,738,134
$9,508.65
12.91%
846
Spot
Percentage
Gần đây
3
$252,636,564
$216.99
4.81%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
4
$129,196,414
$216.93
2.46%
697
Spot
Percentage
Gần đây
5
$55,399,819
$9,500.25
1.06%
670
Spot
Percentage
Gần đây
6
$50,110,954
$17.04
0.95%
450
Spot
Percentage
Gần đây
7
$44,630,935
$0.064791
0.85%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
8
$43,212,292
$216.34
0.82%
523
Spot
Percentage
Gần đây
9
$40,077,413
$238.18
0.76%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
10
$37,282,050
$0.064801
0.71%
346
Spot
Percentage
Gần đây
11
$35,198,978
$1.00
0.67%
986
Spot
Percentage
Gần đây
12
$34,441,113
$0.317532
0.66%
155
Spot
Percentage
Gần đây
13
$25,156,164
$238.28
0.48%
531
Spot
Percentage
Gần đây
14
$24,614,906
$0.316633
0.47%
132
Spot
Percentage
Gần đây
15
$24,123,024
$3.98
0.46%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
16
$22,562,988
$0.025604
0.43%
152
Spot
Percentage
Gần đây
17
$21,048,834
$0.199388
0.40%
574
Spot
Percentage
Gần đây
18
$19,747,696
$2.60
0.38%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
19
$19,725,146
$9,505.41
0.38%
348
Spot
Percentage
Gần đây
20
$19,658,036
$0.199419
0.37%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
21
$18,562,758
$0.005496
0.35%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
22
$18,372,494
$2.85
0.35%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
23
$18,158,716
$0.064578
0.35%
211
Spot
Percentage
Gần đây
24
$17,205,820
$0.025600
0.33%
251
Spot
Percentage
Gần đây
25
$15,735,624
$6.82
0.30%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
26
$15,662,440
$0.009293
0.30%
90
Spot
Percentage
Gần đây
27
$15,622,363
$44.51
0.30%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
28
$15,615,272
$0.005491
0.30%
300
Spot
Percentage
Gần đây
29
$14,125,761
$3.97
0.27%
425
Spot
Percentage
Gần đây
30
$13,665,524
$2.60
0.26%
505
Spot
Percentage
Gần đây
31
$13,475,366
$16.98
0.26%
443
Spot
Percentage
Gần đây
32
$12,406,942
$44.50
0.24%
397
Spot
Percentage
Gần đây
33
$12,230,081
$0.009261
0.23%
130
Spot
Percentage
Gần đây
34
$12,125,583
$17.03
0.23%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
35
$11,593,119
$1.00
0.22%
695
Spot
Percentage
Gần đây
36
$11,258,846
$0.208433
0.21%
163
Spot
Percentage
Gần đây
37
$10,111,988
$0.678973
0.19%
135
Spot
Percentage
Gần đây
38
$9,074,398
$6.82
0.17%
367
Spot
Percentage
Gần đây
39
$8,601,446
$0.046466
0.16%
142
Spot
Percentage
Gần đây
40
$8,521,066
$2.84
0.16%
355
Spot
Percentage
Gần đây
41
$8,154,285
$0.198761
0.16%
289
Spot
Percentage
Gần đây
42
$7,647,190
$0.672987
0.15%
121
Spot
Percentage
Gần đây
43
$7,507,735
$0.015077
0.14%
314
Spot
Percentage
Gần đây
44
$6,990,018
$0.005500
0.13%
74
Spot
Percentage
Gần đây
45
$6,639,832
$237.56
0.13%
355
Spot
Percentage
Gần đây
46
$6,357,997
$0.209028
0.12%
137
Spot
Percentage
Gần đây
47
$6,225,625
$0.004503
0.12%
295
Spot
Percentage
Gần đây
48
$6,140,167
$0.069766
0.12%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
49
$6,024,299
$0.069656
0.11%
349
Spot
Percentage
Gần đây
50
$5,878,637
$0.046516
0.11%
136
Spot
Percentage
Gần đây
51
$5,873,927
$3.96
0.11%
314
Spot
Percentage
Gần đây
52
$5,586,733
$1.36
0.11%
126
Spot
Percentage
Gần đây
53
$5,525,946
$0.521718
0.11%
330
Spot
Percentage
Gần đây
54
$5,504,826
$0.522419
0.10%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
55
$5,377,425
$66.85
0.10%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
56
$5,248,157
$9,507.50
0.10%
336
Spot
Percentage
Gần đây
57
$5,184,698
$74.94
0.10%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
58
$5,102,806
$66.84
0.10%
319
Spot
Percentage
Gần đây
59
$5,095,397
$9,509.97
0.10%
309
Spot
Percentage
Gần đây
60
$5,036,454
$1.00
0.10%
654
Spot
Percentage
Gần đây
61
$5,028,346
$66.58
0.10%
311
Spot
Percentage
Gần đây
62
$5,004,365
$1.00
0.10%
598
Spot
Percentage
Gần đây
63
$4,971,033
$0.015067
0.09%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
64
$4,950,078
$10.36
0.09%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
65
$4,945,959
$0.005785
0.09%
68
Spot
Percentage
Gần đây
66
$4,854,952
$0.212058
0.09%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
67
$4,574,561
$0.012484
0.09%
149
Spot
Percentage
Gần đây
68
$4,569,621
$2.83
0.09%
278
Spot
Percentage
Gần đây
69
$4,568,142
$47.26
0.09%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
70
$4,557,912
$10.35
0.09%
298
Spot
Percentage
Gần đây
71
$4,353,264
$0.012423
0.08%
102
Spot
Percentage
Gần đây
72
$4,351,191
$1.36
0.08%
116
Spot
Percentage
Gần đây
73
$4,258,519
$0.004457
0.08%
67
Spot
Percentage
Gần đây
74
$4,189,629
$0.020673
0.08%
131
Spot
Percentage
Gần đây
75
$4,134,897
$44.32
0.08%
349
Spot
Percentage
Gần đây
76
$4,038,047
$2.66
0.08%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
77
$4,020,394
$0.005720
0.08%
128
Spot
Percentage
Gần đây
78
$3,853,269
$0.351290
0.07%
186
Spot
Percentage
Gần đây
79
$3,594,460
$0.009957
0.07%
89
Spot
Percentage
Gần đây
80
$3,464,095
$0.022285
0.07%
105
Spot
Percentage
Gần đây
81
$3,430,952
$1.61
0.07%
209
Spot
Percentage
Gần đây
82
$3,290,830
$0.350582
0.06%
171
Spot
Percentage
Gần đây
83
$3,275,814
$2.59
0.06%
306
Spot
Percentage
Gần đây
84
$3,244,411
$0.212058
0.06%
239
Spot
Percentage
Gần đây
85
$3,112,322
$74.88
0.06%
353
Spot
Percentage
Gần đây
86
$3,111,859
$47.20
0.06%
341
Spot
Percentage
Gần đây
87
$3,035,844
$0.136743
0.06%
152
Spot
Percentage
Gần đây
88
$2,627,580
$0.118631
0.05%
90
Spot
Percentage
Gần đây
89
$2,624,481
$0.092079
0.05%
124
Spot
Percentage
Gần đây
90
$2,614,706
$216.91
0.05%
299
Spot
Percentage
Gần đây
91
$2,567,255
$0.137343
0.05%
179
Spot
Percentage
Gần đây
92
$2,553,109
$1.69
0.05%
243
Spot
Percentage
Gần đây
93
$2,493,258
$216.72
0.05%
286
Spot
Percentage
Gần đây
94
$2,377,073
$0.320010
0.05%
76
Spot
Percentage
Gần đây
95
$2,354,469
$0.226415
0.04%
200
Spot
Percentage
Gần đây
96
$2,319,704
$2.65
0.04%
250
Spot
Percentage
Gần đây
97
$2,288,639
$0.910773
0.04%
122
Spot
Percentage
Gần đây
98
$2,238,154
$0.069415
0.04%
190
Spot
Percentage
Gần đây
99
$2,153,387
$0.211183
0.04%
189
Spot
Percentage
Gần đây
100
$2,129,472
$10,823.90
0.04%
182
Spot
Percentage
Gần đây
101
$2,115,566
$0.010057
0.04%
101
Spot
Percentage
Gần đây
102
$2,002,875
$10.32
0.04%
236
Spot
Percentage
Gần đây
103
$1,997,910
$6.80
0.04%
302
Spot
Percentage
Gần đây
104
$1,989,136
$0.908364
0.04%
125
Spot
Percentage
Gần đây
105
$1,969,999
$0.041725
0.04%
124
Spot
Percentage
Gần đây
106
$1,969,345
$0.010052
0.04%
95
Spot
Percentage
Gần đây
107
$1,955,102
$0.225218
0.04%
193
Spot
Percentage
Gần đây
108
$1,931,402
$1.61
0.04%
198
Spot
Percentage
Gần đây
109
$1,915,781
$0.020676
0.04%
200
Spot
Percentage
Gần đây
110
$1,913,310
$0.025528
0.04%
109
Spot
Percentage
Gần đây
111
$1,890,312
$0.152010
0.04%
103
Spot
Percentage
Gần đây
112
$1,879,383
$0.003698
0.04%
59
Spot
Percentage
Gần đây
113
$1,856,325
$0.118823
0.04%
83
Spot
Percentage
Gần đây
114
$1,824,261
$0.015078
0.03%
122
Spot
Percentage
Gần đây
115
$1,784,208
$0.025319
0.03%
77
Spot
Percentage
Gần đây
116
$1,783,694
$0.000289
0.03%
160
Spot
Percentage
Gần đây
117
$1,772,477
$0.001847
0.03%
104
Spot
Percentage
Gần đây
118
$1,692,220
$0.040776
0.03%
101
Spot
Percentage
Gần đây
119
$1,672,772
$0.003319
0.03%
55
Spot
Percentage
Gần đây
120
$1,667,518
$2.65
0.03%
217
Spot
Percentage
Gần đây
121
$1,659,657
$0.014129
0.03%
84
Spot
Percentage
Gần đây
122
$1,626,697
$74.60
0.03%
262
Spot
Percentage
Gần đây
123
$1,587,046
$0.151913
0.03%
107
Spot
Percentage
Gần đây
124
$1,578,423
$0.333987
0.03%
192
Spot
Percentage
Gần đây
125
$1,536,943
$0.007207
0.03%
67
Spot
Percentage
Gần đây
126
$1,523,461
$0.683147
0.03%
86
Spot
Percentage
Gần đây
127
$1,503,626
$0.334738
0.03%
196
Spot
Percentage
Gần đây
128
$1,468,237
$47.04
0.03%
250
Spot
Percentage
Gần đây
129
$1,434,783
$0.001897
0.03%
42
Spot
Percentage
Gần đây
130
$1,413,083
$0.004836
0.03%
63
Spot
Percentage
Gần đây
131
$1,383,232
$0.519661
0.03%
162
Spot
Percentage
Gần đây
132
$1,360,801
$0.000474
0.03%
23
Spot
Percentage
Gần đây
133
$1,347,353
$0.064914
0.03%
176
Spot
Percentage
Gần đây
134
$1,248,253
$0.210360
0.02%
104
Spot
Percentage
Gần đây
135
$1,226,751
$0.002276
0.02%
45
Spot
Percentage
Gần đây
136
$1,215,599
$0.022260
0.02%
80
Spot
Percentage
Gần đây
137
$1,186,974
$0.093786
0.02%
122
Spot
Percentage
Gần đây
138
$1,183,844
$0.003888
0.02%
56
Spot
Percentage
Gần đây
139
$1,169,069
$0.669111
0.02%
198
Spot
Percentage
Gần đây
140
$1,164,990
$0.002845
0.02%
50
Spot
Percentage
Gần đây
141
$1,150,041
$238.34
0.02%
237
Spot
Percentage
Gần đây
142
$1,131,379
$0.002201
0.02%
162
Spot
Percentage
Gần đây
143
$1,121,791
$0.114363
0.02%
91
Spot
Percentage
Gần đây
144
$1,111,517
$0.887596
0.02%
155
Spot
Percentage
Gần đây
145
$1,083,727
$0.203431
0.02%
197
Spot
Percentage
Gần đây
146
$1,081,407
$9,544.04
0.02%
194
Spot
Percentage
Gần đây
147
$1,037,509
$0.003630
0.02%
90
Spot
Percentage
Gần đây
148
$1,036,676
$0.892669
0.02%
163
Spot
Percentage
Gần đây
149
$1,035,012
$0.022401
0.02%
126
Spot
Percentage
Gần đây
150
$1,031,397
$0.002276
0.02%
47
Spot
Percentage
Gần đây
151
$1,028,953
$17.02
0.02%
272
Spot
Percentage
Gần đây
152
$1,028,124
$0.001900
0.02%
79
Spot
Percentage
Gần đây
153
$1,016,292
$0.001802
0.02%
44
Spot
Percentage
Gần đây
154
$1,005,114
$0.003981
0.02%
96
Spot
Percentage
Gần đây
155
$995,030
$0.005521
0.02%
140
Spot
Percentage
Gần đây
156
$993,146
$0.092251
0.02%
100
Spot
Percentage
Gần đây
157
$990,042
$1.68
0.02%
194
Spot
Percentage
Gần đây
158
$945,448
$0.002316
0.02%
76
Spot
Percentage
Gần đây
159
$919,639
$0.011000
0.02%
80
Spot
Percentage
Gần đây
160
$915,102
$0.010163
0.02%
133
Spot
Percentage
Gần đây
161
$908,660
$216.61
0.02%
255
Spot
Percentage
Gần đây
162
$892,239
$0.005730
0.02%
92
Spot
Percentage
Gần đây
163
$889,534
$0.003320
0.02%
87
Spot
Percentage
Gần đây
164
$870,081
$0.015126
0.02%
229
Spot
Percentage
Gần đây
165
$862,109
$216.83
0.02%
266
Spot
Percentage
Gần đây
166
$861,300
$0.000082
0.02%
88
Spot
Percentage
Gần đây
167
$859,013
$0.018966
0.02%
86
Spot
Percentage
Gần đây
168
$850,285
$0.012612
0.02%
64
Spot
Percentage
Gần đây
169
*** $849,824
*** $1.14
0.02%
165
Spot
Percentage
Gần đây
170
$813,917
$1.08
0.02%
156
Spot
Percentage
Gần đây
171
$756,013
$0.273865
0.01%
125
Spot
Percentage
Gần đây
172
$750,331
$0.120717
0.01%
83
Spot
Percentage
Gần đây
173
$742,526
$0.019102
0.01%
94
Spot
Percentage
Gần đây
174
$734,144
$0.202459
0.01%
163
Spot
Percentage
Gần đây
175
$734,100
$0.575231
0.01%
125
Spot
Percentage
Gần đây
176
$725,702
$0.036130
0.01%
113
Spot
Percentage
Gần đây
177
$724,318
$0.027405
0.01%
105
Spot
Percentage
Gần đây
178
$712,584
$0.093992
0.01%
103
Spot
Percentage
Gần đây
179
$711,303
$0.348021
0.01%
105
Spot
Percentage
Gần đây
180
$697,849
$0.302788
0.01%
88
Spot
Percentage
Gần đây
181
$691,954
$0.189615
0.01%
141
Spot
Percentage
Gần đây
182
$688,851
$0.002466
0.01%
51
Spot
Percentage
Gần đây
183
$680,180
$0.009104
0.01%
72
Spot
Percentage
Gần đây
184
$677,624
$0.671294
0.01%
100
Spot
Percentage
Gần đây
185
$662,892
$0.000561
0.01%
137
Spot
Percentage
Gần đây
186
$662,421
$0.022380
0.01%
104
Spot
Percentage
Gần đây
187
$639,919
$0.064673
0.01%
98
Spot
Percentage
Gần đây
188
$630,904
$0.002510
0.01%
150
Spot
Percentage
Gần đây
189
$620,502
$2.61
0.01%
290
Spot
Percentage
Gần đây
190
$619,795
$5.51
0.01%
183
Spot
Percentage
Gần đây
191
$618,393
$0.012511
0.01%
107
Spot
Percentage
Gần đây
192
$616,305
$0.316430
0.01%
66
Spot
Percentage
Gần đây
193
$612,198
$0.001897
0.01%
41
Spot
Percentage
Gần đây
194
$597,460
$0.031009
0.01%
100
Spot
Percentage
Gần đây
195
$596,747
$0.046701
0.01%
89
Spot
Percentage
Gần đây
196
$591,993
$0.276141
0.01%
95
Spot
Percentage
Gần đây
197
$583,521
$0.189373
0.01%
141
Spot
Percentage
Gần đây
198
$579,320
$0.035750
0.01%
82
Spot
Percentage
Gần đây
199
$579,114
$0.049501
0.01%
107
Spot
Percentage
Gần đây
200
$575,444
$0.120628
0.01%
70
Spot
Percentage
Gần đây
201
$566,187
$0.005595
0.01%
68
Spot
Percentage
Gần đây
202
$557,371
$1.36
0.01%
91
Spot
Percentage
Gần đây
203
$544,865
$0.003983
0.01%
62
Spot
Percentage
Gần đây
204
$544,274
$1.00
0.01%
236
Spot
Percentage
Gần đây
205
$542,085
$17.08
0.01%
221
Spot
Percentage
Gần đây
206
$531,542
$0.128872
0.01%
116
Spot
Percentage
Gần đây
207
$525,932
$0.364142
0.01%
86
Spot
Percentage
Gần đây
208
$525,361
$0.014224
0.01%
83
Spot
Percentage
Gần đây
209
$518,262
$0.002371
0.01%
48
Spot
Percentage
Gần đây
210
$518,132
$0.273743
0.01%
121
Spot
Percentage
Gần đây
211
$508,242
$0.343280
0.01%
95
Spot
Percentage
Gần đây
212
$508,116
$0.064546
0.01%
154
Spot
Percentage
Gần đây
213
$502,370
$0.002898
0.01%
76
Spot
Percentage
Gần đây
214
$478,033
$0.003129
0.01%
50
Spot
Percentage
Gần đây
215
$465,118
$0.400082
0.01%
145
Spot
Percentage
Gần đây
216
$462,827
$3.99
0.01%
168
Spot
Percentage
Gần đây
217
$452,103
$0.001802
0.01%
39
Spot
Percentage
Gần đây
218
$450,120
$0.031185
0.01%
93
Spot
Percentage
Gần đây
219
$438,573
$0.064791
0.01%
126
Spot
Percentage
Gần đây
220
$433,362
$1.09
0.01%
150
Spot
Percentage
Gần đây
221
$429,251
$0.199678
0.01%
201
Spot
Percentage
Gần đây
222
$427,906
$0.025592
0.01%
108
Spot
Percentage
Gần đây
223
$426,375
$0.011474
0.01%
68
Spot
Percentage
Gần đây
224
$422,609
$0.208813
0.01%
89
Spot
Percentage
Gần đây
225
$417,163
$0.160924
0.01%
72
Spot
Percentage
Gần đây
226
$416,847
$0.284391
0.01%
116
Spot
Percentage
Gần đây
227
$410,018
$0.039828
0.01%
126
Spot
Percentage
Gần đây
228
$403,088
$5.53
0.01%
118
Spot
Percentage
Gần đây
229
$394,469
$0.017828
0.01%
81
Spot
Percentage
Gần đây
230
$393,900
$0.313219
0.01%
101
Spot
Percentage
Gần đây
231
$390,919
$0.020673
0.01%
94
Spot
Percentage
Gần đây
232
$389,133
$0.042034
0.01%
88
Spot
Percentage
Gần đây
233
$375,067
$238.14
0.01%
222
Spot
Percentage
Gần đây
234
$373,773
$0.003129
0.01%
47
Spot
Percentage
Gần đây
235
$373,428
$0.041061
0.01%
121
Spot
Percentage
Gần đây
236
$370,395
$1.22
0.01%
132
Spot
Percentage
Gần đây
237
$369,618
$2.94
0.01%
244
Spot
Percentage
Gần đây
238
$363,568
$0.277160
0.01%
82
Spot
Percentage
Gần đây
239
$359,997
$0.141958
0.01%
86
Spot
Percentage
Gần đây
240
$350,204
$0.011591
0.01%
75
Spot
Percentage
Gần đây
241
$349,973
$0.003224
0.01%
55
Spot
Percentage
Gần đây
242
$348,250
$0.015836
0.01%
83
Spot
Percentage
Gần đây
243
$342,258
$0.113984
0.01%
80
Spot
Percentage
Gần đây
244
$338,201
$0.064901
0.01%
95
Spot
Percentage
Gần đây
245
$336,872
$0.365292
0.01%
94
Spot
Percentage
Gần đây
246
$334,491
$0.064771
0.01%
135
Spot
Percentage
Gần đây
247
$329,500
$0.199152
0.01%
171
Spot
Percentage
Gần đây
248
$328,625
$0.000288
0.01%
82
Spot
Percentage
Gần đây
249
$328,140
$0.198935
0.01%
232
Spot
Percentage
Gần đây
250
$325,147
$0.209690
0.01%
107
Spot
Percentage
Gần đây
251
$323,935
$0.087906
0.01%
114
Spot
Percentage
Gần đây
252
$321,269
$1.44
0.01%
102
Spot
Percentage
Gần đây
253
$318,499
$0.006164
0.01%
67
Spot
Percentage
Gần đây
254
$318,302
$0.007197
0.01%
82
Spot
Percentage
Gần đây
255
$307,416
$4.53
0.01%
165
Spot
Percentage
Gần đây
256
$305,766
$0.010336
0.01%
71
Spot
Percentage
Gần đây
257
$300,536
$0.011000
0.01%
87
Spot
Percentage
Gần đây
258
$295,003
$0.603110
0.01%
104
Spot
Percentage
Gần đây
259
$291,774
$9,528.25
0.01%
146
Spot
Percentage
Gần đây
260
$290,712
$0.010990
0.01%
96
Spot
Percentage
Gần đây
261
$286,890
$0.005545
0.01%
85
Spot
Percentage
Gần đây
262
$285,718
$0.017858
0.01%
84
Spot
Percentage
Gần đây
263
$284,572
$2.94
0.01%
207
Spot
Percentage
Gần đây
264
$283,564
$12.81
0.01%
152
Spot
Percentage
Gần đây
265
$282,128
$0.005490
0.01%
125
Spot
Percentage
Gần đây
266
$274,777
$0.021716
0.01%
93
Spot
Percentage
Gần đây
267
$273,627
$0.576652
0.01%
125
Spot
Percentage
Gần đây
268
$271,650
$0.015056
0.01%
144
Spot
Percentage
Gần đây
269
$271,187
$0.015052
0.01%
147
Spot
Percentage
Gần đây
270
$268,716
$0.020673
0.01%
89
Spot
Percentage
Gần đây
271
$268,394
$0.064722
0.01%
113
Spot
Percentage
Gần đây
272
$267,883
$0.025035
0.01%
89
Spot
Percentage
Gần đây
273
$265,328
$0.374763
0.01%
92
Spot
Percentage
Gần đây
274
$265,079
$0.015062
0.01%
104
Spot
Percentage
Gần đây
275
$263,608
$44.42
0.01%
236
Spot
Percentage
Gần đây
276
$261,534
$0.180174
0.00%
78
Spot
Percentage
Gần đây
277
$260,905
$0.000145
0.00%
93
Spot
Percentage
Gần đây
278
$260,281
$44.64
0.00%
229
Spot
Percentage
Gần đây
279
$253,100
$0.111329
0.00%
107
Spot
Percentage
Gần đây
280
$246,395
$1.29
0.00%
92
Spot
Percentage
Gần đây
281
$242,927
$0.020736
0.00%
71
Spot
Percentage
Gần đây
282
$241,250
$0.015056
0.00%
150
Spot
Percentage
Gần đây
283
$239,273
$0.011285
0.00%
76
Spot
Percentage
Gần đây
284
$238,453
$1.62
0.00%
142
Spot
Percentage
Gần đây
285
$235,647
$0.017923
0.00%
83
Spot
Percentage
Gần đây
286
$235,365
$0.416772
0.00%
88
Spot
Percentage
Gần đây
287
$234,166
$9,417.54
0.00%
112
Spot
Percentage
Gần đây
288
$232,604
$0.401490
0.00%
115
Spot
Percentage
Gần đây
289
$232,186
$0.465988
0.00%
118
Spot
Percentage
Gần đây
290
$228,344
$0.021828
0.00%
72
Spot
Percentage
Gần đây
291
$226,849
$4.54
0.00%
158
Spot
Percentage
Gần đây
292
$224,185
$0.199552
0.00%
228
Spot
Percentage
Gần đây
293
$219,768
$0.335124
0.00%
85
Spot
Percentage
Gần đây
294
$219,638
$0.005510
0.00%
103
Spot
Percentage
Gần đây
295
$219,171
$0.221140
0.00%
93
Spot
Percentage
Gần đây
296
$217,444
$9.07
0.00%
130
Spot
Percentage
Gần đây
297
$217,177
$0.352894
0.00%
107
Spot
Percentage
Gần đây
298
$211,925
$238.00
0.00%
219
Spot
Percentage
Gần đây
299
$210,633
$0.012465
0.00%
91
Spot
Percentage
Gần đây
300
$207,555
$1.00
0.00%
217
Spot
Percentage
Gần đây
301
$205,197
$0.000210
0.00%
80
Spot
Percentage
Gần đây
302
$204,560
$0.026647
0.00%
72
Spot
Percentage
Gần đây
303
$203,902
$0.001894
0.00%
43
Spot
Percentage
Gần đây
304
$198,211
$0.007681
0.00%
69
Spot
Percentage
Gần đây
305
$195,691
$0.135036
0.00%
81
Spot
Percentage
Gần đây
306
$191,375
$0.040302
0.00%
76
Spot
Percentage
Gần đây
307
$191,325
$0.349083
0.00%
79
Spot
Percentage
Gần đây
308
$189,547
$0.000341
0.00%
101
Spot
Percentage
Gần đây
309
$188,551
$0.035845
0.00%
86
Spot
Percentage
Gần đây
310
$187,987
$0.010431
0.00%
73
Spot
Percentage
Gần đây
311
$187,818
$0.045328
0.00%
99
Spot
Percentage
Gần đây
312
$186,942
$14.32
0.00%
202
Spot
Percentage
Gần đây
313
$184,946
$0.002208
0.00%
105
Spot
Percentage
Gần đây
314
$177,444
$0.015056
0.00%
101
Spot
Percentage
Gần đây
315
$176,920
$0.214218
0.00%
89
Spot
Percentage
Gần đây
316
$176,720
$0.180691
0.00%
90
Spot
Percentage
Gần đây
317
$176,162
$0.016880
0.00%
81
Spot
Percentage
Gần đây
318
$174,491
$0.006733
0.00%
65
Spot
Percentage
Gần đây
319
$174,242
$0.000148
0.00%
76
Spot
Percentage
Gần đây
320
$172,975
$0.000564
0.00%
73
Spot
Percentage
Gần đây
321
$170,464
$0.674722
0.00%
117
Spot
Percentage
Gần đây
322
$168,845
$2.60
0.00%
215
Spot
Percentage
Gần đây
323
$167,525
$0.049885
0.00%
82
Spot
Percentage
Gần đây
324
$164,094
$0.010985
0.00%
55
Spot
Percentage
Gần đây
325
$163,763
$1.29
0.00%
100
Spot
Percentage
Gần đây
326
$162,094
$0.505721
0.00%
90
Spot
Percentage
Gần đây
327
$161,937
$0.318909
0.00%
85
Spot
Percentage
Gần đây
328
$161,665
$0.000082
0.00%
55
Spot
Percentage
Gần đây
329
$161,560
$2.60
0.00%
193
Spot
Percentage
Gần đây
330
$161,488
$0.026268
0.00%
75
Spot
Percentage
Gần đây
331
$159,818
$0.007491
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
332
$156,426
$0.010905
0.00%
65
Spot
Percentage
Gần đây
333
$155,703
$0.208280
0.00%
68
Spot
Percentage
Gần đây
334
$155,016
$0.003243
0.00%
78
Spot
Percentage
Gần đây
335
$153,261
$0.006164
0.00%
58
Spot
Percentage
Gần đây
336
$152,935
$0.003629
0.00%
59
Spot
Percentage
Gần đây
337
$151,413
$0.004457
0.00%
51
Spot
Percentage
Gần đây
338
$151,381
$0.137121
0.00%
95
Spot
Percentage
Gần đây
339
$148,523
$0.086010
0.00%
89
Spot
Percentage
Gần đây
340
$148,215
$6.85
0.00%
228
Spot
Percentage
Gần đây
341
$148,161
$44.44
0.00%
216
Spot
Percentage
Gần đây
342
$145,425
$0.025088
0.00%
90
Spot
Percentage
Gần đây
343
$142,400
$0.172967
0.00%
87
Spot
Percentage
Gần đây
344
$141,303
$0.004763
0.00%
65
Spot
Percentage
Gần đây
345
$138,079
$5.93
0.00%
86
Spot
Percentage
Gần đây
346
$137,719
$0.081078
0.00%
88
Spot
Percentage
Gần đây
347
$137,310
$0.375364
0.00%
92
Spot
Percentage
Gần đây
348
$137,125
$0.027611
0.00%
96
Spot
Percentage
Gần đây
349
$136,502
$0.921735
0.00%
73
Spot
Percentage
Gần đây
350
$136,294
$0.088475
0.00%
108
Spot
Percentage
Gần đây
351
$135,727
$0.007112
0.00%
69
Spot
Percentage
Gần đây
352
$134,905
$0.990581
0.00%
147
Spot
Percentage
Gần đây
353
$131,910
$2.60
0.00%
161
Spot
Percentage
Gần đây
354
$131,733
$0.004520
0.00%
87
Spot
Percentage
Gần đây
355
$131,345
$0.015053
0.00%
94
Spot
Percentage
Gần đây
356
$131,054
$0.001024
0.00%
90
Spot
Percentage
Gần đây
357
$130,458
$0.345274
0.00%
62
Spot
Percentage
Gần đây
358
$128,645
$0.523354
0.00%
126
Spot
Percentage
Gần đây
359
$127,162
$0.004741
0.00%
56
Spot
Percentage
Gần đây
360
$126,188
$0.787078
0.00%
79
Spot
Percentage
Gần đây
361
$126,060
$0.051018
0.00%
91
Spot
Percentage
Gần đây
362
$125,851
$0.000211
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
363
$125,125
$0.000288
0.00%
95
Spot
Percentage
Gần đây
364
$123,823
$17.03
0.00%
153
Spot
Percentage
Gần đây
365
$123,230
$0.212422
0.00%
122
Spot
Percentage
Gần đây
366
$122,125
$0.008724
0.00%