Ethereum 2.0 is set to be launched on December 1st, Binance has launched a trading event - ETH 2.0 Celebration: 320 ETH to be Won with Binance Futures, please check for more details here

Binance

$49,308,647,984 USD
1,357,822 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$10,885,885,899
$36,312.23
22.08%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
2
$4,972,997,500
$1,235.69
10.09%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
3
$4,203,768,000
$36,295.17
8.53%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
4
$3,095,648,193
$36,272.54
6.28%
801
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,956,922,170
$1,234.03
3.97%
666
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,467,231,540
$1,234.18
2.98%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
7
$1,448,305,600
$17.71
2.94%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
8
$1,377,561,305
$17.68
2.79%
534
Spot
Percentage
Gần đây
9
$1,175,125,979
$20.30
2.38%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
10
$1,122,185,200
$36,295.17
2.28%
-
Futures
Percentage
Gần đây
11
$711,859,468
$36,273.01
1.44%
679
Spot
Percentage
Gần đây
12
$627,087,508
$1,234.13
1.27%
688
Spot
Percentage
Gần đây
13
$570,236,305
$0.3821
1.16%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
14
$523,562,080
$20.33
1.06%
359
Spot
Percentage
Gần đây
15
$521,858,461
$0.3812
1.06%
368
Spot
Percentage
Gần đây
16
$460,993,332
$1,236.35
0.93%
705
Spot
Percentage
Gần đây
17
$441,223,782
$145.11
0.89%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
18
$366,924,070
$1,234.18
0.74%
-
Futures
Percentage
Gần đây
19
$328,465,995
$1.00
0.67%
999
Spot
Percentage
Gần đây
20
$297,263,529
$17.71
0.60%
255
Spot
Percentage
Gần đây
21
$285,202,858
$491.18
0.58%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
22
$267,511,051
$0.2816
0.54%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
23
$257,083,366
$144.90
0.52%
504
Spot
Percentage
Gần đây
24
$214,209,782
$34,629.94
0.43%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
25
$210,807,327
$7.48
0.43%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
26
$208,896,070
$17.71
0.42%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
27
$208,865,352
$0.2817
0.42%
524
Spot
Percentage
Gần đây
28
$207,407,359
$8.67
0.42%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
29
$192,273,454
$490.28
0.39%
416
Spot
Percentage
Gần đây
30
$190,601,749
$0.3071
0.39%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
31
$183,445,255
$43.64
0.37%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
32
$181,009,998
$8.97
0.37%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
33
$166,576,511
$0.3819
0.34%
226
Spot
Percentage
Gần đây
34
$163,818,362
$0.4573
0.33%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
35
$161,605,300
$2.93
0.33%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
36
$160,794,523
$0.01904
0.33%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
37
$156,757,653
$43.49
0.32%
454
Spot
Percentage
Gần đây
38
$152,784,514
$1.00
0.31%
974
Spot
Percentage
Gần đây
39
$151,551,353
$12.83
0.31%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
40
$149,694,972
$191.97
0.30%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
41
$149,519,400
$0.3067
0.30%
333
Spot
Percentage
Gần đây
42
$148,014,284
$8.62
0.30%
323
Spot
Percentage
Gần đây
43
$143,373,239
$20.36
0.29%
288
Spot
Percentage
Gần đây
44
$138,853,579
$2.78
0.28%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
45
$133,521,836
$1.19
0.27%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
46
$133,263,104
$0.4583
0.27%
214
Spot
Percentage
Gần đây
47
$129,886,672
$8.94
0.26%
250
Spot
Percentage
Gần đây
48
$121,311,144
$1,481.26
0.25%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
49
$120,084,196
$34,499.51
0.24%
268
Spot
Percentage
Gần đây
50
$119,789,522
$0.01907
0.24%
163
Spot
Percentage
Gần đây
51
$114,443,807
$7.49
0.23%
234
Spot
Percentage
Gần đây
52
$113,820,374
$36,260.30
0.23%
391
Spot
Percentage
Gần đây
53
$113,559,840
$20.29
0.23%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
54
$111,823,031
$36,285.53
0.23%
416
Spot
Percentage
Gần đây
55
$110,657,650
$190.78
0.22%
219
Spot
Percentage
Gần đây
56
$104,483,255
$1.68
0.21%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
57
$103,773,701
$23.61
0.21%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
58
$97,193,526
$17.68
0.20%
186
Spot
Percentage
Gần đây
59
$96,438,496
$2.78
0.20%
476
Spot
Percentage
Gần đây
60
$91,862,955
$10.15
0.19%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
61
$81,558,320
$144.86
0.17%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
62
$80,782,900
$0.3814
0.16%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
63
$78,131,676
$0.03041
0.16%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
64
$75,096,186
$0.02758
0.15%
244
Spot
Percentage
Gần đây
65
$74,951,817
$3.48
0.15%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
66
$74,696,045
$1.20
0.15%
208
Spot
Percentage
Gần đây
67
$71,896,508
$7.83
0.15%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
68
$71,206,577
$107.70
0.14%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
69
$70,173,916
$0.9602
0.14%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
70
$69,506,204
$1,234.85
0.14%
359
Spot
Percentage
Gần đây
71
$69,103,584
$2.92
0.14%
238
Spot
Percentage
Gần đây
72
$66,939,362
$15.53
0.14%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
73
$65,836,060
$17.71
0.13%
-
Futures
Percentage
Gần đây
74
$65,366,047
$0.02762
0.13%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
75
$63,733,781
$0.04117
0.13%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
76
$62,607,703
$0.03036
0.13%
449
Spot
Percentage
Gần đây
77
$61,208,763
$145.00
0.12%
466
Spot
Percentage
Gần đây
78
$56,882,990
$1.21
0.12%
718
Spot
Percentage
Gần đây
79
$56,598,514
$2.15
0.11%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
80
$55,274,395
$3.62
0.11%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
81
$55,153,727
$0.07709
0.11%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
82
$54,874,943
$1,233.17
0.11%
269
Spot
Percentage
Gần đây
83
$54,085,689
$2.08
0.11%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
84
$53,536,617
$23.59
0.11%
326
Spot
Percentage
Gần đây
85
$53,246,489
$107.48
0.11%
327
Spot
Percentage
Gần đây
86
$53,210,133
$1.68
0.11%
160
Spot
Percentage
Gần đây
87
$53,017,584
$43.56
0.11%
390
Spot
Percentage
Gần đây
88
$51,498,392
$12.86
0.10%
176
Spot
Percentage
Gần đây
89
$51,285,920
$490.91
0.10%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
90
$51,222,068
$102.57
0.10%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
91
$51,202,484
$0.5269
0.10%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
92
$45,620,253
$9.99
0.09%
194
Spot
Percentage
Gần đây
93
$44,308,004
$7.80
0.09%
313
Spot
Percentage
Gần đây
94
$43,066,436
$1,851.84
0.09%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
95
$42,250,712
$0.2439
0.09%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
96
$41,781,277
$6.68
0.08%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
97
$41,173,883
$15.45
0.08%
212
Spot
Percentage
Gần đây
98
$40,947,311
$23.70
0.08%
257
Spot
Percentage
Gần đây
99
$39,231,125
$191.31
0.08%
219
Spot
Percentage
Gần đây
100
$39,199,256
$23.73
0.08%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
101
$38,920,240
$0.07755
0.08%
225
Spot
Percentage
Gần đây
102
$38,812,701
$8.96
0.08%
202
Spot
Percentage
Gần đây
103
$38,606,898
$26.99
0.08%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
104
$37,708,282
$3.60
0.08%
239
Spot
Percentage
Gần đây
105
$37,322,342
$0.9592
0.08%
221
Spot
Percentage
Gần đây
106
$37,074,661
$20.35
0.08%
232
Spot
Percentage
Gần đây
107
$37,074,335
$61.75
0.08%
101
Spot
Percentage
Gần đây
108
$36,670,083
$0.4593
0.07%
192
Spot
Percentage
Gần đây
109
$36,281,372
$2.10
0.07%
207
Spot
Percentage
Gần đây
110
$35,792,313
$208.28
0.07%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
111
$35,402,319
$0.2734
0.07%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
112
$35,251,716
$0.4763
0.07%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
113
$34,878,633
$0.2820
0.07%
245
Spot
Percentage
Gần đây
114
$34,645,961
$0.5244
0.07%
235
Spot
Percentage
Gần đây
115
$34,458,944
$0.3814
0.07%
214
Spot
Percentage
Gần đây
116
$33,353,440
$43.47
0.07%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
117
$33,287,266
$0.6464
0.07%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
118
$33,109,446
$157.19
0.07%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
119
$32,648,542
$17.69
0.07%
141
Spot
Percentage
Gần đây
120
$32,425,673
$0.01887
0.07%
74
Spot
Percentage
Gần đây
121
$32,037,010
$144.86
0.06%
-
Futures
Percentage
Gần đây
122
$31,509,014
$0.6622
0.06%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
123
$31,443,700
$491.18
0.06%
440
Spot
Percentage
Gần đây
124
$31,056,652
$3.49
0.06%
211
Spot
Percentage
Gần đây
125
$30,749,270
$0.2816
0.06%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
126
$30,383,353
$34,570.99
0.06%
192
Spot
Percentage
Gần đây
127
$30,270,236
$0.04092
0.06%
181
Spot
Percentage
Gần đây
128
$29,998,813
$0.01599
0.06%
114
Spot
Percentage
Gần đây
129
$29,508,088
$0.2306
0.06%
123
Spot
Percentage
Gần đây
130
$29,245,234
$36,366.31
0.06%
290
Spot
Percentage
Gần đây
131
$29,172,384
$43.48
0.06%
316
Spot
Percentage
Gần đây
132
$29,133,457
$125.92
0.06%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
133
$28,378,875
$0.6440
0.06%
247
Spot
Percentage
Gần đây
134
$27,787,889
$2.14
0.06%
181
Spot
Percentage
Gần đây
135
$27,189,936
$1.77
0.06%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
136
$26,494,787
$0.2431
0.05%
119
Spot
Percentage
Gần đây
137
$26,433,922
$0.2688
0.05%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
138
$26,417,862
$102.19
0.05%
148
Spot
Percentage
Gần đây
139
$26,173,204
$0.3074
0.05%
199
Spot
Percentage
Gần đây
140
$26,096,340
$20.29
0.05%
-
Futures
Percentage
Gần đây
141
$26,056,201
$0.5265
0.05%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
142
$25,698,528
$101.52
0.05%
116
Spot
Percentage
Gần đây
143
$25,347,561
$8.64
0.05%
201
Spot
Percentage
Gần đây
144
$25,058,551
$0.4737
0.05%
139
Spot
Percentage
Gần đây
145
$24,891,881
$125.74
0.05%
294
Spot
Percentage
Gần đây
146
$24,641,420
$0.01576
0.05%
114
Spot
Percentage
Gần đây
147
$23,914,610
$0.3814
0.05%
-
Futures
Percentage
Gần đây
148
$23,697,434
$0.5419
0.05%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
149
$23,517,618
$1.26
0.05%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
150
$23,505,319
$145.17
0.05%
268
Spot
Percentage
Gần đây
151
$23,325,808
$13.07
0.05%
91
Spot
Percentage
Gần đây
152
$22,874,667
$3.09
0.05%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
153
$22,391,780
$2.92
0.05%
172
Spot
Percentage
Gần đây
154
$22,387,861
$2.12
0.05%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
155
$22,178,495
$1,845.28
0.04%
206
Spot
Percentage
Gần đây
156
$22,138,260
$1.97
0.04%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
157
$22,125,526
$0.009269
0.04%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
158
$21,918,361
$7.50
0.04%
213
Spot
Percentage
Gần đây
159
$21,678,783
$2.11
0.04%
185
Spot
Percentage
Gần đây
160
$21,627,672
$0.4238
0.04%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
161
$20,846,742
$3.42
0.04%
141
Spot
Percentage
Gần đây
162
$20,584,553
$6.67
0.04%
227
Spot
Percentage
Gần đây
163
$20,173,626
$0.5407
0.04%
190
Spot
Percentage
Gần đây
164
$19,990,359
$36,271.47
0.04%
317
Spot
Percentage
Gần đây
165
$19,985,447
$1,233.52
0.04%
292
Spot
Percentage
Gần đây
166
$19,777,920
$37.00
0.04%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
167
$19,624,536
$0.2673
0.04%
190
Spot
Percentage
Gần đây
168
$19,494,110
$490.91
0.04%
-
Futures
Percentage
Gần đây
169
$19,428,385
$0.3940
0.04%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
170
$19,372,618
$19.52
0.04%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
171
$19,063,137
$21.34
0.04%
99
Spot
Percentage
Gần đây
172
$18,922,096
$0.01599
0.04%
62
Spot
Percentage
Gần đây
173
$18,769,513
$89.53
0.04%
133
Spot
No Fees
Gần đây
174
$18,725,575
$0.02759
0.04%
82
Spot
Percentage
Gần đây
175
$18,663,834
$0.1778
0.04%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
176
$18,376,486
$44,172.76
0.04%
194
Spot
Percentage
Gần đây
177
$18,308,496
$3.08
0.04%
258
Spot
Percentage
Gần đây
178
$17,733,117
$0.3961
0.04%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
179
$17,512,329
$1.36
0.04%
590
Spot
Percentage
Gần đây
180
$17,036,548
$24.15
0.03%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
181
$17,027,987
$0.6600
0.03%
180
Spot
Percentage
Gần đây
182
$16,898,156
$15.48
0.03%
176
Spot
Percentage
Gần đây
183
$16,638,351
$0.4432
0.03%
108
Spot
Percentage
Gần đây
184
$16,603,840
$2.78
0.03%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
185
$16,601,572
$0.5361
0.03%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
186
$16,516,165
$0.01960
0.03%
127
Spot
Percentage
Gần đây
187
$16,495,807
$0.5241
0.03%
185
Spot
Percentage
Gần đây
188
$16,218,818
$1.77
0.03%
219
Spot
Percentage
Gần đây
189
$16,119,394
$1.13
0.03%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
190
$16,101,999
$0.2209
0.03%
219
Spot
Percentage
Gần đây
191
$15,819,997
$36.87
0.03%
224
Spot
Percentage
Gần đây
192
$15,630,426
$12.86
0.03%
149
Spot
Percentage
Gần đây
193
$15,381,263
$0.009243
0.03%
246
Spot
Percentage
Gần đây
194
$15,310,725
$157.18
0.03%
272
Spot
Percentage
Gần đây
195
$14,992,474
$0.05928
0.03%
157
Spot
Percentage
Gần đây
196
$14,941,326
$20.32
0.03%
149
Spot
Percentage
Gần đây
197
$14,859,512
$0.03330
0.03%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
198
$14,788,320
$1.36
0.03%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
199
$14,613,210
$7.81
0.03%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
200
$14,343,019
$10.00
0.03%
146
Spot
Percentage
Gần đây
201
$14,050,536
$0.3823
0.03%
155
Spot
Percentage
Gần đây
202
$13,914,346
$2.78
0.03%
231
Spot
Percentage
Gần đây
203
$13,864,824
$157.34
0.03%
294
Spot
Percentage
Gần đây
204
$13,821,316
$0.3818
0.03%
179
Spot
Percentage
Gần đây
205
$13,425,528
$26.88
0.03%
160
Spot
Percentage
Gần đây
206
$13,277,088
$2.78
0.03%
238
Spot
Percentage
Gần đây
207
$13,272,981
$0.03316
0.03%
184
Spot
Percentage
Gần đây
208
$13,168,700
$23.56
0.03%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
209
$13,045,076
$0.1541
0.03%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
210
$13,021,613
$0.09788
0.03%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
211
$12,982,825
$0.07731
0.03%
130
Spot
Percentage
Gần đây
212
$12,888,587
$1,237.34
0.03%
268
Spot
Percentage
Gần đây
213
$12,851,980
$0.4212
0.03%
205
Spot
Percentage
Gần đây
214
$12,678,485
$36,194.27
0.03%
237
Spot
Percentage
Gần đây
215
$12,640,115
$0.03016
0.03%
91
Spot
Percentage
Gần đây
216
$12,308,496
$1.15
0.02%
119
Spot
Percentage
Gần đây
217
$12,230,762
$1.19
0.02%
143
Spot
Percentage
Gần đây
218
$11,970,539
$9.36
0.02%
116
Spot
Percentage
Gần đây
219
$11,898,895
$70.24
0.02%
145
Spot
Percentage
Gần đây
220
$11,898,624
$1.00
0.02%
699
Spot
Percentage
Gần đây
221
$11,869,236
$1.21
0.02%
543
Spot
Percentage
Gần đây
222
$11,691,098
$1,478.74
0.02%
187
Spot
Percentage
Gần đây
223
$11,583,170
$36.89
0.02%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
224
$11,526,095
$0.9980
0.02%
279
Spot
Percentage
Gần đây
225
$11,326,590
$1.95
0.02%
169
Spot
Percentage
Gần đây
226
$11,274,157
$107.69
0.02%
198
Spot
Percentage
Gần đây
227
$11,253,421
$0.2428
0.02%
133
Spot
Percentage
Gần đây
228
$11,214,912
$0.5853
0.02%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
229
$11,104,703
$2.10
0.02%
170
Spot
Percentage
Gần đây
230
$10,780,320
$1.42
0.02%
108
Spot
Percentage
Gần đây
231
$10,760,023
$0.5678
0.02%
129
Spot
Percentage
Gần đây
232
$10,684,194
$0.5336
0.02%
181
Spot
Percentage
Gần đây
233
$10,605,254
$0.02884
0.02%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
234
$10,582,873
$1.13
0.02%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
235
$10,512,683
$0.3933
0.02%
173
Spot
Percentage
Gần đây
236
$10,299,383
$0.5248
0.02%
179
Spot
Percentage
Gần đây
237
$10,253,019
$24.05
0.02%
134
Spot
Percentage
Gần đây
238
$10,097,335
$0.2812
0.02%
230
Spot
Percentage
Gần đây
239
$10,049,991
$1.68
0.02%
133
Spot
Percentage
Gần đây
240
$9,871,926
$1.22
0.02%
239
Spot
Percentage
Gần đây
241
$9,852,204
$0.02150
0.02%
123
Spot
Percentage
Gần đây
242
$9,556,438
$0.5917
0.02%
138
Spot
Percentage
Gần đây
243
$9,481,529
$1.54
0.02%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
244
$9,445,558
$36,540.35
0.02%
253
Spot
Percentage
Gần đây
245
$9,299,767
$0.2213
0.02%
165
Spot
Percentage
Gần đây
246
$9,201,099
$1,229.56
0.02%
196
Spot
Percentage
Gần đây
247
$9,167,466
$102.79
0.02%
127
Spot
Percentage
Gần đây
248
$9,127,193
$0.2678
0.02%
167
Spot
Percentage
Gần đây
249
$8,969,189
$0.5241
0.02%
138
Spot
Percentage
Gần đây
250
$8,917,725
$208.26
0.02%
178
Spot
Percentage
Gần đây
251
$8,903,144
$0.1384
0.02%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
252
$8,883,107
$3.42
0.02%
117
Spot
Percentage
Gần đây
253
$8,871,514
$0.2731
0.02%
144
Spot
Percentage
Gần đây
254
$8,610,204
$0.01307
0.02%
58
Spot
Percentage
Gần đây
255
$8,375,913
$1.00
0.02%
708
Spot
Percentage
Gần đây
256
$8,358,388
$0.04138
0.02%
97
Spot
Percentage
Gần đây
257
$8,190,633
$15.22
0.02%
95
Spot
Percentage
Gần đây
258
$8,116,166
$23.67
0.02%
208
Spot
Percentage
Gần đây
259
$8,109,220
$0.03031
0.02%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
260
$8,066,701
$1.06
0.02%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
261
$8,038,936
$36,273.17
0.02%
262
Spot
Percentage
Gần đây
262
$7,964,267
$1.66
0.02%
119
Spot
Percentage
Gần đây
263
$7,898,582
$490.41
0.02%
211
Spot
Percentage
Gần đây
264
$7,732,791
$12.82
0.02%
149
Spot
Percentage
Gần đây
265
$7,645,651
$0.5429
0.02%
161
Spot
Percentage
Gần đây
266
$7,633,454
$8.62
0.02%
157
Spot
Percentage
Gần đây
267
$7,503,116
$1.25
0.02%
187
Spot
Percentage
Gần đây
268
$7,494,450
$23.56
0.02%
-
Futures
Percentage
Gần đây
269
$7,474,926
$1.36
0.02%
160
Spot
Percentage
Gần đây
270
$7,409,088
$0.0004941
0.02%
98
Spot
Percentage
Gần đây
271
$7,377,940
$3.48
0.01%
152
Spot
Percentage
Gần đây
272
$7,368,560
$0.05916
0.01%
100
Spot
Percentage
Gần đây
273
$7,224,957
$0.01405
0.01%
80
Spot
Percentage
Gần đây
274
$7,172,192
$0.05322
0.01%
189
Spot
Percentage
Gần đây
275
$7,087,040
$0.1533
0.01%
161
Spot
Percentage
Gần đây
276
$7,027,324
$35.57
0.01%
88
Spot
Percentage
Gần đây
277
$6,885,986
$20.27
0.01%
168
Spot
Percentage
Gần đây
278
$6,854,095
$0.005186
0.01%
68
Spot
Percentage
Gần đây
279
$6,812,144
$1.00
0.01%
891
Spot
Percentage
Gần đây
280
$6,770,555
$0.9575
0.01%
151
Spot
Percentage
Gần đây
281
$6,766,980
$43.47
0.01%
-
Futures
Percentage
Gần đây
282
$6,731,769
$36.92
0.01%
182
Spot
Percentage
Gần đây
283
$6,715,631
$6.69
0.01%
156
Spot
Percentage
Gần đây
284
$6,599,940
$0.3059
0.01%
152
Spot
Percentage
Gần đây
285
$6,587,762
$1.43
0.01%
100
Spot
Percentage
Gần đây
286
$6,539,044
$23.67
0.01%
192
Spot
Percentage
Gần đây
287
$6,435,009
$20.33
0.01%
167
Spot
Percentage
Gần đây
288
$6,342,321
$19.58
0.01%
164
Spot
Percentage
Gần đây
289
$6,263,263
$3.60
0.01%
158
Spot
Percentage
Gần đây
290
$6,194,691
$17.65
0.01%
129
Spot
Percentage
Gần đây
291
$6,100,750
$19.28
0.01%
98
Spot
Percentage
Gần đây
292
$6,085,576
$0.006871
0.01%
83
Spot
Percentage
Gần đây
293
$6,053,036
$0.01633
0.01%
56
Spot
Percentage
Gần đây
294
$6,050,930
$29.59
0.01%
106
Spot
Percentage
Gần đây
295
$5,999,126
$0.3938
0.01%
150
Spot
Percentage
Gần đây
296
$5,982,908
$0.1770
0.01%
154
Spot
Percentage
Gần đây
297
$5,864,286
$8.96
0.01%
123
Spot
Percentage
Gần đây
298
$5,849,189
$0.01967
0.01%
149
Spot
Percentage
Gần đây
299
$5,823,951
$36,233.65
0.01%
224
Spot
Percentage
Gần đây
300
$5,771,433
$190.60
0.01%
139
Spot
Percentage
Gần đây
301
$5,756,864
$1,233.10
0.01%
267
Spot
Percentage
Gần đây
302
$5,753,953
$1.50
0.01%
128
Spot
Percentage
Gần đây
303
$5,737,092
$43.54
0.01%
203
Spot
Percentage
Gần đây
304
$5,702,790
$7.49
0.01%
151
Spot
Percentage
Gần đây
305
$5,694,971
$2.14
0.01%
119
Spot
Percentage
Gần đây
306
$5,657,874
$0.05919
0.01%
142
Spot
Percentage
Gần đây
307
$5,645,947
$190.50
0.01%
154
Spot
Percentage
Gần đây
308
$5,633,410
$1.95
0.01%
134
Spot
Percentage
Gần đây
309
$5,406,171
$0.02872
0.01%
142
Spot
Percentage
Gần đây
310
$5,348,063
$7.82
0.01%
239
Spot
Percentage
Gần đây
311
$5,264,670
$1.26
0.01%
170
Spot
Percentage
Gần đây
312
*** $5,253,766
*** $6.30
0.01%
108
Spot
Percentage
Gần đây
313
$5,248,430
$59.09
0.01%
88
Spot
Percentage
Gần đây
314
$5,137,577
$6.43
0.01%
115
Spot
Percentage
Gần đây
315
$5,118,147
$0.08374
0.01%
114
Spot
Percentage
Gần đây
316
$5,083,228
$34,499.41
0.01%
151
Spot
Percentage
Gần đây
317
$5,034,672
$0.006540
0.01%
35
Spot
Percentage
Gần đây
318
$4,939,506
$0.1913
0.01%
107
Spot
Percentage
Gần đây
319
$4,937,209
$2.92
0.01%
142
Spot
Percentage
Gần đây
320
$4,915,940
$0.6624
0.01%
128
Spot
Percentage
Gần đây
321
$4,909,756
$0.2817
0.01%
198
Spot
Percentage
Gần đây
322
$4,892,996
$1.95
0.01%
144
Spot
Percentage
Gần đây
323
$4,861,051
$0.1377
0.01%
139
Spot
Percentage
Gần đây
324
$4,841,019
$145.24
0.01%
212
Spot
Percentage
Gần đây
325
$4,721,339
$36,346.34
0.01%
521
Spot
Percentage
Gần đây
326
$4,716,228
$2.11
0.01%
150
Spot
Percentage
Gần đây
327
$4,707,636
$10.16
0.01%
121
Spot
Percentage
Gần đây
328
$4,700,081
$0.0003581
0.01%
149
Spot
Percentage
Gần đây
329
$4,609,710
$0.009084
0.01%
50
Spot
Percentage
Gần đây
330
$4,594,489
$0.4737
0.01%
102
Spot
Percentage
Gần đây
331
$4,583,089
$1.05
0.01%
97
Spot
Percentage
Gần đây
332
$4,563,168
$125.97
0.01%
250
Spot
Percentage
Gần đây
333
$4,557,548
$0.1816
0.01%
187
Spot
Percentage
Gần đây
334
$4,353,168
$12.86
0.01%
112
Spot
Percentage
Gần đây
335
$4,277,207
$36.85
0.01%
200
Spot
Percentage
Gần đây
336
*** $4,268,360
*** $0.3953
0.01%
158
Spot
Percentage
Gần đây
337
$4,267,081
$1.13
0.01%
195
Spot
Percentage
Gần đây
338
$4,263,837
$0.02758
0.01%
132
Spot
Percentage
Gần đây
339
$4,213,989
$0.03080
0.01%
101
Spot
Percentage
Gần đây
340
$4,213,960
$0.4601
0.01%
103
Spot
Percentage
Gần đây
341
$4,162,866
$0.1146
0.01%
128
Spot
Percentage
Gần đây
342
$4,139,123
$0.006904
0.01%
42
Spot
Percentage
Gần đây
343
$4,110,856
$0.02751
0.01%
131
Spot
Percentage
Gần đây
344
$4,027,054
$0.03307
0.01%
82
Spot
Percentage
Gần đây
345
$4,002,616
$0.4222
0.01%
127
Spot
Percentage
Gần đây
346
$3,977,069
$0.3798
0.01%
108
Spot
Percentage
Gần đây
347
$3,950,225
$1,234.66
0.01%
200
Spot
Percentage
Gần đây
348
$3,889,339
$1.36
0.01%
143
Spot
Percentage
Gần đây
349
$3,851,029
$1.36
0.01%
386
Spot
Percentage
Gần đây
350
$3,802,039
$0.7571
0.01%
235
Spot
Percentage
Gần đây
351
$3,788,195
$0.5844
0.01%
115
Spot
Percentage
Gần đây
352
$3,780,807
$7.80
0.01%
163
Spot
Percentage
Gần đây
353
$3,729,708
$145.45
0.01%
184
Spot
Percentage
Gần đây
354
$3,692,274
$0.01909
0.01%
90
Spot
Percentage
Gần đây
355
$3,683,551
$0.5245
0.01%
127
Spot
Percentage
Gần đây
356
*** $3,666,562
*** $0.4840
0.01%
136
Spot
Percentage
Gần đây
357
$3,588,659
$36,747.85
0.01%
205
Spot
Percentage
Gần đây
358
$3,571,890
$0.2829
0.01%
134
Spot
Percentage
Gần đây
359
$3,571,404
$0.09742
0.01%
121
Spot
Percentage
Gần đây
360
$3,564,295
$0.01548
0.01%
103
Spot
Percentage
Gần đây
361
$3,346,876
$43.54
0.01%
234
Spot
Percentage
Gần đây
362
$3,334,039
$3.08
0.01%
164
Spot
Percentage
Gần đây
363
$3,292,727
$0.2818
0.01%
165
Spot
Percentage
Gần đây
364
$3,265,550
$144.81
0.01%
144
Spot
Percentage
Gần đây
365
$3,259,250
$0.2816
0.01%
-
Futures
Percentage
Gần đây
366
$3,257,715
$0.1667
0.01%
119
Spot
Percentage
Gần đây
367
$3,226,145
$70.29
0.01%
85
Spot
Percentage
Gần đây
368
*** $3,188,526
*** $0.01526
0.01%
51
Spot
Percentage
Gần đây
369
$3,154,490
$0.05923
0.01%
103
Spot
Percentage
Gần đây
370
$3,153,641
$26.96
0.01%
102
Spot
Percentage
Gần đây
371
$3,080,088
$1.77
0.01%
127
Spot
Percentage
Gần đây
372
$3,072,495
$10.05
0.01%
204
Spot
Percentage
Gần đây
373
$3,072,431
$0.6461
0.01%
117
Spot
Percentage
Gần đây
374
$3,066,428
$1.50
0.01%
89
Spot
Percentage
Gần đây
375
$3,059,105
$1,849.47
0.01%
157
Spot
Percentage
Gần đây
376
$3,030,646
$0.07751
0.01%
134
Spot
Percentage
Gần đây
377
$3,023,414
$0.7639
0.01%
421
Spot
Percentage
Gần đây
378
$3,005,648
$1.13
0.01%
134
Spot
Percentage
Gần đây
379
$3,005,482
$15.47
0.01%
151
Spot
Percentage
Gần đây
380
$2,985,453
$334.16
0.01%
93
Spot
Percentage
Gần đây
381
$2,977,855
$0.0007183
0.01%
158
Spot
Percentage
Gần đây
382
$2,976,725
$2.78
0.01%
197
Spot
Percentage
Gần đây
383
$2,925,620
$0.9573
0.01%
114
Spot
Percentage
Gần đây
384
$2,918,052
$3.49
0.01%
143
Spot
Percentage
Gần đây
385
$2,913,745
$43.47
0.01%
145
Spot
Percentage
Gần đây
386
$2,854,391
$0.1208
0.01%
129
Spot
Percentage
Gần đây
387
$2,838,143
$4.39
0.01%
107
Spot
Percentage
Gần đây
388
$2,799,593
$0.08393
0.01%
97
Spot
Percentage
Gần đây
389
$2,757,430
$208.82
0.01%
173
Spot
Percentage
Gần đây
390
$2,722,838
$0.02781
0.01%
146
Spot
Percentage
Gần đây
391
$2,718,885
$0.02473
0.01%
127
Spot
Percentage
Gần đây
392
$2,707,581
$1.05
0.01%
106
Spot
Percentage
Gần đây
393
$2,694,988
$4.15
0.01%
93
Spot
Percentage
Gần đây
394
$2,692,907
$0.009172
0.01%
107
Spot
Percentage
Gần đây
395
$2,690,493
$134.89
0.01%
58
Spot
Percentage
Gần đây
396
$2,675,804
$6.42
0.01%
99
Spot
Percentage
Gần đây
397
$2,670,061
$1.20
0.01%
109
Spot
Percentage
Gần đây
398
$2,645,384
$0.03040
0.01%
161
Spot
Percentage
Gần đây
399
$2,613,395
$0.05299
0.01%
97
Spot
Percentage
Gần đây
400
$2,608,620
$0.01416
0.01%
55
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...