×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,880Vốn Hóa Thị Trường:  $232,309,386,006Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $73,501,978,746BTC Chiếm Ưu Thế:  66.0%
Vốn Hóa Thị Trường:  $232,309,386,006Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $73,501,978,746BTC Chiếm Ưu Thế:  66.0%Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,880

Binance

$1,085,101,553 USD
127,639 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$384,397,282
$8,501.35
35.43%
$1,263,890
Spot
Percentage
Gần đây
2
$76,611,194
$180.01
7.06%
$966,602
Spot
Percentage
Gần đây
3
$35,782,650
$0.007084
3.30%
$283,149
Spot
Percentage
Gần đây
4
$31,652,280
$0.007135
2.92%
$288,377
Spot
Percentage
Gần đây
5
$30,380,044
$179.91
2.80%
$565,750
Spot
Percentage
Gần đây
6
$27,316,577
$20.33
2.52%
$296,071
Spot
Percentage
Gần đây
7
$27,279,588
$0.260932
2.51%
$495,322
Spot
Percentage
Gần đây
8
$25,704,835
$3.34
2.37%
$603,897
Spot
Percentage
Gần đây
9
$22,357,019
$264.69
2.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$21,345,333
$20.31
1.97%
$349,959
Spot
Percentage
Gần đây
11
$20,751,474
$2.98
1.91%
$328,299
Spot
Percentage
Gần đây
12
$19,129,026
$57.61
1.76%
$655,863
Spot
Percentage
Gần đây
13
$18,709,642
$2.98
1.72%
$427,654
Spot
Percentage
Gần đây
14
$15,898,161
$0.260688
1.47%
$857,469
Spot
Percentage
Gần đây
15
$15,206,720
$8,496.64
1.40%
$942,885
Spot
Percentage
Gần đây
16
$13,600,727
$0.004927
1.25%
$123,209
Spot
Percentage
Gần đây
17
$13,575,523
$0.018499
1.25%
$604,314
Spot
Percentage
Gần đây
18
$8,801,179
$3.33
0.81%
$622,707
Spot
Percentage
Gần đây
19
$8,192,792
$57.53
0.76%
$501,664
Spot
Percentage
Gần đây
20
$8,168,044
$0.046209
0.75%
$177,596
Spot
Percentage
Gần đây
21
$7,905,708
$11.92
0.73%
$334,924
Spot
Percentage
Gần đây
22
$7,113,116
$264.77
0.66%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$6,408,244
$0.046189
0.59%
$106,862
Spot
Percentage
Gần đây
24
$5,959,289
$0.821094
0.55%
$328,210
Spot
Percentage
Gần đây
25
$5,809,742
$11.91
0.54%
$478,987
Spot
Percentage
Gần đây
26
$5,490,261
$1.01
0.51%
$3,477,399
Spot
Percentage
Gần đây
27
$5,221,825
$62.97
0.48%
$242,671
Spot
Percentage
Gần đây
28
$5,214,458
$0.248542
0.48%
$282,610
Spot
Percentage
Gần đây
29
$4,879,071
$0.018517
0.45%
$447,767
Spot
Percentage
Gần đây
30
$4,689,066
$8,495.82
0.43%
$585,126
Spot
Percentage
Gần đây
31
$4,628,999
$0.042391
0.43%
$369,660
Spot
Percentage
Gần đây
32
$4,515,265
$2.16
0.42%
$289,148
Spot
Percentage
Gần đây
33
$4,107,367
$0.072667
0.38%
$355,871
Spot
Percentage
Gần đây
34
$4,033,206
$3.99
0.37%
$277,173
Spot
Percentage
Gần đây
35
$3,932,553
$0.163939
0.36%
$73,199
Spot
Percentage
Gần đây
36
$3,844,986
$0.006372
0.35%
$157,473
Spot
Percentage
Gần đây
37
$3,765,394
$1.16
0.35%
$215,092
Spot
Percentage
Gần đây
38
$3,645,226
$4.57
0.34%
$297,833
Spot
Percentage
Gần đây
39
$3,549,299
$0.042301
0.33%
$421,300
Spot
Percentage
Gần đây
40
$3,542,530
$0.005097
0.33%
$84,744
Spot
Percentage
Gần đây
41
$3,286,897
$8,493.85
0.30%
$466,988
Spot
Percentage
Gần đây
42
$3,247,763
$0.822243
0.30%
$314,613
Spot
Percentage
Gần đây
43
$3,105,043
$3.99
0.29%
$193,885
Spot
Percentage
Gần đây
44
$3,100,949
$1.16
0.29%
$200,194
Spot
Percentage
Gần đây
45
$3,086,856
$1.01
0.28%
$2,229,276
Spot
Percentage
Gần đây
46
$2,926,741
$0.006201
0.27%
$124,442
Spot
Percentage
Gần đây
47
$2,890,371
$0.072626
0.27%
$447,799
Spot
Percentage
Gần đây
48
$2,834,984
$1.01
0.26%
$2,078,373
Spot
Percentage
Gần đây
49
$2,761,915
$0.013846
0.25%
$217,366
Spot
Percentage
Gần đây
50
$2,753,884
$8,498.38
0.25%
$265,092
Spot
Percentage
Gần đây
51
$2,713,214
$2.15
0.25%
$240,457
Spot
Percentage
Gần đây
52
$2,660,177
$0.248358
0.25%
$207,578
Spot
Percentage
Gần đây
53
$2,643,104
$0.013591
0.24%
$149,105
Spot
Percentage
Gần đây
54
$2,633,746
$0.000414
0.24%
$111,140
Spot
Percentage
Gần đây
55
$2,426,054
$0.006371
0.22%
$201,058
Spot
Percentage
Gần đây
56
$2,335,346
$0.038819
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$2,162,970
$0.016479
0.20%
$126,740
Spot
Percentage
Gần đây
58
$2,126,278
$1.01
0.20%
$1,535,916
Spot
Percentage
Gần đây
59
$2,002,338
$179.28
0.18%
$425,800
Spot
Percentage
Gần đây
60
$1,856,372
$0.026502
0.17%
$261,194
Spot
Percentage
Gần đây
61
$1,852,606
$63.01
0.17%
$293,265
Spot
Percentage
Gần đây
62
$1,796,612
$0.007081
0.17%
$56,077
Spot
Percentage
Gần đây
63
$1,773,123
$0.057421
0.16%
$184,436
Spot
Percentage
Gần đây
64
$1,708,714
$1.05
0.16%
$85,741
Spot
Percentage
Gần đây
65
$1,671,631
$0.013775
0.15%
$272,979
Spot
Percentage
Gần đây
66
$1,638,501
$36.09
0.15%
$216,296
Spot
Percentage
Gần đây
67
$1,602,628
$0.256017
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$1,535,619
$0.022085
0.14%
$103,501
Spot
Percentage
Gần đây
69
$1,490,794
$2.97
0.14%
$125,987
Spot
Percentage
Gần đây
70
$1,478,266
$5.82
0.14%
$90,098
Spot
Percentage
Gần đây
71
$1,431,765
$1.05
0.13%
$194,942
Spot
Percentage
Gần đây
72
$1,434,408
$36.08
0.13%
$205,756
Spot
Percentage
Gần đây
73
$1,408,525
$1.01
0.13%
$155,046
Spot
Percentage
Gần đây
74
$1,356,704
$23.68
0.13%
$126,391
Spot
Percentage
Gần đây
75
$1,266,729
$0.266464
0.12%
$134,335
Spot
Percentage
Gần đây
76
$1,258,608
$0.006230
0.12%
$103,478
Spot
Percentage
Gần đây
77
$1,244,060
$0.064726
0.11%
$177,383
Spot
Percentage
Gần đây
78
$1,237,752
$0.028626
0.11%
$123,962
Spot
Percentage
Gần đây
79
$1,200,732
$4.57
0.11%
$200,768
Spot
Percentage
Gần đây
80
$1,143,394
$0.070502
0.11%
$145,508
Spot
Percentage
Gần đây
81
$1,128,451
$0.267144
0.10%
$135,681
Spot
Percentage
Gần đây
82
$1,084,161
$0.185005
0.10%
$183,001
Spot
Percentage
Gần đây
83
$1,033,062
$0.348094
0.10%
$97,587
Spot
Percentage
Gần đây
84
$1,021,922
$0.027012
0.09%
$96,647
Spot
Percentage
Gần đây
85
$1,001,944
$0.256103
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$989,714
$0.009938
0.09%
$127,404
Spot
Percentage
Gần đây
87
$981,334
$0.000175
0.09%
$75,890
Spot
Percentage
Gần đây
88
$973,492
$0.022510
0.09%
$112,554
Spot
Percentage
Gần đây
89
$974,085
$0.028031
0.09%
$119,394
Spot
Percentage
Gần đây
90
$965,171
$0.020046
0.09%
$108,527
Spot
Percentage
Gần đây
91
$922,023
$0.774675
0.08%
$205,036
Spot
Percentage
Gần đây
92
$918,093
$0.013591
0.08%
$121,771
Spot
Percentage
Gần đây
93
$916,543
$20.27
0.08%
$74,970
Spot
Percentage
Gần đây
94
$901,637
$0.039838
0.08%
$167,925
Spot
Percentage
Gần đây
95
$885,975
$0.007113
0.08%
$39,164
Spot
Percentage
Gần đây
96
$881,089
$0.260112
0.08%
$163,652
Spot
Percentage
Gần đây
97
$875,282
$1.01
0.08%
$96,497
Spot
Percentage
Gần đây
98
$873,880
$0.928421
0.08%
$185,632
Spot
Percentage
Gần đây
99
$861,926
$3.33
0.08%
$160,069
Spot
Percentage
Gần đây
100
$820,713
$0.090973
0.08%
$209,645
Spot
Percentage
Gần đây
101
$791,369
$0.016458
0.07%
$92,474
Spot
Percentage
Gần đây
102
$744,373
$67.84
0.07%
$114,181
Spot
Percentage
Gần đây
103
$715,115
$0.012232
0.07%
$62,906
Spot
Percentage
Gần đây
104
$704,566
$0.693131
0.06%
$173,898
Spot
Percentage
Gần đây
105
$699,438
$0.280905
0.06%
$159,843
Spot
Percentage
Gần đây
106
$694,918
$0.000985
0.06%
$104,969
Spot
Percentage
Gần đây
107
$670,351
$0.016988
0.06%
$81,849
Spot
Percentage
Gần đây
108
$654,555
$0.004961
0.06%
$22,738
Spot
Percentage
Gần đây
109
$653,205
$0.044510
0.06%
$104,602
Spot
Percentage
Gần đây
110
$646,436
$67.93
0.06%
$180,047
Spot
Percentage
Gần đây
111
$618,119
$0.649470
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
112
$602,373
$0.694829
0.06%
$139,975
Spot
Percentage
Gần đây
113
$600,178
$0.005351
0.06%
$137,935
Spot
Percentage
Gần đây
114
$583,294
$2.97
0.05%
$160,505
Spot
Percentage
Gần đây
115
$574,046
$0.156464
0.05%
$169,649
Spot
Percentage
Gần đây
116
$564,464
$0.343932
0.05%
$69,262
Spot
Percentage
Gần đây
117
$562,929
$0.001954
0.05%
$93,640
Spot
Percentage
Gần đây
118
$558,684
$0.015035
0.05%
$92,622
Spot
Percentage
Gần đây
119
$551,536
$0.027776
0.05%
$118,053
Spot
Percentage
Gần đây
120
$550,007
$0.390056
0.05%
$68,849
Spot
Percentage
Gần đây
121
$550,111
$57.56
0.05%
$224,274
Spot
Percentage
Gần đây
122
$545,721
$0.001699
0.05%
$53,533
Spot
Percentage
Gần đây
123
$538,566
$0.027182
0.05%
$106,996
Spot
Percentage
Gần đây
124
$527,434
$0.064807
0.05%
$99,485
Spot
Percentage
Gần đây
125
$524,235
$0.002039
0.05%
$57,440
Spot
Percentage
Gần đây
126
$463,434
$0.184274
0.04%
$142,833
Spot
Percentage
Gần đây
127
$477,021
$0.193414
0.04%
$98,547
Spot
Percentage
Gần đây
128
$471,091
$0.005776
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
129
$467,556
$179.53
0.04%
$218,664
Spot
Percentage
Gần đây
130
$458,760
$0.004842
0.04%
$67,778
Spot
Percentage
Gần đây
131
$453,162
$0.018469
0.04%
$117,777
Spot
Percentage
Gần đây
132
$453,187
$0.002613
0.04%
$64,713
Spot
Percentage
Gần đây
133
$451,042
$0.004162
0.04%
$82,720
Spot
Percentage
Gần đây
134
$444,016
$179.77
0.04%
$204,501
Spot
Percentage
Gần đây
135
$444,200
$0.281151
0.04%
$132,122
Spot
Percentage
Gần đây
136
$441,051
$57.43
0.04%
$109,166
Spot
Percentage
Gần đây
137
$440,060
$0.698613
0.04%
$128,720
Spot
Percentage
Gần đây
138
$435,560
$0.002018
0.04%
$83,623
Spot
Percentage
Gần đây
139
$414,300
$0.177954
0.04%
$88,126
Spot
Percentage
Gần đây
140
$409,746
$0.260651
0.04%
$206,834
Spot
Percentage
Gần đây
141
$403,282
$0.696698
0.04%
$45,077
Spot
Percentage
Gần đây
142
$399,037
$0.156844
0.04%
$133,623
Spot
Percentage
Gần đây
143
$398,029
$0.001444
0.04%
$72,845
Spot
Percentage
Gần đây
144
$396,237
$0.581856
0.04%
$95,141
Spot
Percentage
Gần đây
145
$393,247
$0.680304
0.04%
$561,974
Spot
Percentage
Gần đây
146
$385,835
$0.027973
0.04%
$92,457
Spot
Percentage
Gần đây
147
$377,904
$0.001104
0.03%
$35,136
Spot
Percentage
Gần đây
148
$372,916
$0.057583
0.03%
$150,123
Spot
Percentage
Gần đây
149
$368,721
$0.539215
0.03%
$60,319
Spot
Percentage
Gần đây
150
$361,023
$0.142873
0.03%
$63,478
Spot
Percentage
Gần đây
151
$360,138
$0.000965
0.03%
$69,518
Spot
Percentage
Gần đây
152
$359,470
$0.874907
0.03%
$122,968
Spot
Percentage
Gần đây
153
$351,775
$0.006236
0.03%
$38,412
Spot
Percentage
Gần đây
154
$351,023
$0.212611
0.03%
$99,785
Spot
Percentage
Gần đây
155
$345,277
$0.027436
0.03%
$103,933
Spot
Percentage
Gần đây
156
$344,646
$0.343027
0.03%
$76,526
Spot
Percentage
Gần đây
157
$343,792
$0.221105
0.03%
$74,132
Spot
Percentage
Gần đây
158
$339,231
$0.925835
0.03%
$122,723
Spot
Percentage
Gần đây
159
$336,356
$0.083329
0.03%
$92,479
Spot
Percentage
Gần đây
160
$334,827
$11.92
0.03%
$78,089
Spot
Percentage
Gần đây
161
$333,603
$0.001019
0.03%
$10,152
Spot
Percentage
Gần đây
162
$325,185
$3.33
0.03%
$161,590
Spot
Percentage
Gần đây
163
$320,455
$0.045784
0.03%
$116,150
Spot
Percentage
Gần đây
164
$307,467
$4.24
0.03%
$144,442
Spot
Percentage
Gần đây
165
$305,501
$0.008239
0.03%
$88,580
Spot
Percentage
Gần đây
166
$303,035
$10.87
0.03%
$77,523
Spot
Percentage
Gần đây
167
$291,229
$0.026486
0.03%
$112,060
Spot
Percentage
Gần đây
168
$285,565
$0.388643
0.03%
$58,142
Spot
Percentage
Gần đây
169
$284,572
$0.260524
0.03%
$97,106
Spot
Percentage
Gần đây
170
$281,915
$0.042368
0.03%
$61,827
Spot
Percentage
Gần đây
171
$279,988
$0.012487
0.03%
$119,928
Spot
Percentage
Gần đây
172
$279,206
$0.032023
0.03%
$112,899
Spot
Percentage
Gần đây
173
$278,576
$0.003398
0.03%
$43,670
Spot
Percentage
Gần đây
174
$275,808
$1.71
0.03%
$15,561
Spot
Percentage
Gần đây
175
$275,522
$0.046124
0.03%
$107,984
Spot
Percentage
Gần đây
176
$274,541
$0.260538
0.03%
$151,200
Spot
Percentage
Gần đây
177
$273,604
$0.068124
0.03%
$116,993
Spot
Percentage
Gần đây
178
$270,762
$0.005375
0.02%
$87,829
Spot
Percentage
Gần đây
179
$269,518
$0.000985
0.02%
$99,304
Spot
Percentage
Gần đây
180
$264,619
$0.051475
0.02%
$137,644
Spot
Percentage
Gần đây
181
$256,973
$1.01
0.02%
$271,638
Spot
Percentage
Gần đây
182
$253,149
$0.308681
0.02%
$64,566
Spot
Percentage
Gần đây
183
$252,395
$0.004210
0.02%
$67,340
Spot
Percentage
Gần đây
184
$252,959
$57.57
0.02%
$101,522
Spot
Percentage
Gần đây
185
$251,145
$0.001058
0.02%
$49,757
Spot
Percentage
Gần đây
186
$239,754
$0.018493
0.02%
$117,530
Spot
Percentage
Gần đây
187
$239,214
$2.15
0.02%
$37,370
Spot
Percentage
Gần đây
188
$235,110
$0.018500
0.02%
$159,292
Spot
Percentage
Gần đây
189
$233,646
$0.776559
0.02%
$74,799
Spot
Percentage
Gần đây
190
$229,992
$0.018472
0.02%
$60,693
Spot
Percentage
Gần đây
191
$226,010
$0.078572
0.02%
$127,839
Spot
Percentage
Gần đây
192
$225,524
$0.013846
0.02%
$84,690
Spot
Percentage
Gần đây
193
$225,031
$0.000174
0.02%
$19,467
Spot
Percentage
Gần đây
194
$221,993
$0.287190
0.02%
$74,413
Spot
Percentage
Gần đây
195
$220,818
$0.750042
0.02%
$116,212
Spot
Percentage
Gần đây
196
$220,728
$0.183051
0.02%
$80,576
Spot
Percentage
Gần đây
197
$216,040
$1.01
0.02%
$75,347
Spot
Percentage
Gần đây
198
$215,967
$265.06
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
199
$215,027
$4.51
0.02%
$56,630
Spot
Percentage
Gần đây
200
$211,867
$0.002633
0.02%
$263,398
Spot
Percentage
Gần đây
201
$208,208
$263.98
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
202
$206,388
$0.072592
0.02%
$77,292
Spot
Percentage
Gần đây
203
$205,808
$3.33
0.02%
$132,665
Spot
Percentage
Gần đây
204
$205,598
$20.33
0.02%
$102,434
Spot
Percentage
Gần đây
205
$205,601
$0.013591
0.02%
$70,242
Spot
Percentage
Gần đây
206
$199,356
$0.018541
0.02%
$44,638
Spot
Percentage
Gần đây
207
$198,702
$20.34
0.02%
$138,276
Spot
Percentage
Gần đây
208
$194,750
$0.011637
0.02%
$91,717
Spot
Percentage
Gần đây
209
$194,601
$0.215754
0.02%
$82,760
Spot
Percentage
Gần đây
210
$193,764
$0.026757
0.02%
$132,047
Spot
Percentage
Gần đây
211
$190,966
$0.013598
0.02%
$32,546
Spot
Percentage
Gần đây
212
$191,643
$0.245059
0.02%
$65,832
Spot
Percentage
Gần đây
213
$188,059
$0.000415
0.02%
$10,461
Spot
Percentage
Gần đây
214
$185,711
$0.248034
0.02%
$46,509
Spot
Percentage
Gần đây
215
$184,721
$0.260956
0.02%
$161,476
Spot
Percentage
Gần đây
216
$183,803
$20.32
0.02%
$72,026
Spot
Percentage
Gần đây
217
$179,958
$57.38
0.02%
$75,340
Spot
Percentage
Gần đây
218
$178,279
$57.31
0.02%
$129,497
Spot
Percentage
Gần đây
219
$175,827
$0.003568
0.02%
$82,232
Spot
Percentage
Gần đây
220
$175,198
$0.000172
0.02%
$86,591
Spot
Percentage
Gần đây
221
$175,612
$0.018544
0.02%
$50,205
Spot
Percentage
Gần đây
222
$171,879
$0.042366
0.02%
$63,640
Spot
Percentage
Gần đây
223
$169,004
$0.022056
0.02%
$31,351
Spot
Percentage
Gần đây
224
$168,029
$1.12
0.02%
$109,229
Spot
Percentage
Gần đây
225
$167,881
$0.028880
0.02%
$112,649
Spot
Percentage
Gần đây
226
$166,214
$0.297044
0.02%
$61,672
Spot
Percentage
Gần đây
227
$166,011
$0.329322
0.02%
$101,944
Spot
Percentage
Gần đây
228
$162,829
$0.000175
0.02%
$30,378
Spot
Percentage
Gần đây
229
$156,462
$0.018579
0.01%
$45,331
Spot
Percentage
Gần đây
230
$150,051
$179.47
0.01%
$136,574
Spot
Percentage
Gần đây
231
$147,916
$0.002293
0.01%
$75,776
Spot
Percentage
Gần đây
232
$148,455
$0.171924
0.01%
$65,074
Spot
Percentage
Gần đây
233
$146,235
$2.98
0.01%
$55,340
Spot
Percentage
Gần đây
234
$145,782
$0.255745
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
235
$144,716
$4.56
0.01%
$51,441
Spot
Percentage
Gần đây
236
$143,982
$1.45
0.01%
$46,900
Spot
Percentage
Gần đây
237
$143,868
$0.016483
0.01%
$38,527
Spot
Percentage
Gần đây
238
$142,856
$63.11
0.01%
$42,705
Spot
Percentage
Gần đây
239
$142,556
$0.002209
0.01%
$59,918
Spot
Percentage
Gần đây
240
$140,704
$0.091253
0.01%
$78,662
Spot
Percentage
Gần đây
241
$138,272
$0.025907
0.01%
$93,722
Spot
Percentage
Gần đây
242
$135,928
$0.254827
0.01%
$53,064
Spot
Percentage
Gần đây
243
$133,351
$0.583420
0.01%
$23,227
Spot
Percentage
Gần đây
244
$133,944
$0.064687
0.01%
$33,416
Spot
Percentage
Gần đây
245
$132,436
$0.348546
0.01%
$82,523
Spot
Percentage
Gần đây
246
$131,966
$0.308764
0.01%
$74,052
Spot
Percentage
Gần đây
247
$131,400
$0.017328
0.01%
$95,858
Spot
Percentage
Gần đây
248
$130,882
$0.005061
0.01%
$21,784
Spot
Percentage
Gần đây
249
$127,288
$7.93
0.01%
$71,099
Spot
Percentage
Gần đây
250
$126,668
$0.003228
0.01%
$77,785
Spot
Percentage
Gần đây
251
$126,473
$3.99
0.01%
$51,901
Spot
Percentage
Gần đây
252
$124,811
$0.000414
0.01%
$15,940
Spot
Percentage
Gần đây
253
$123,255
$0.000414
0.01%
$31,234
Spot
Percentage
Gần đây
254
$123,018
$0.203947
0.01%
$36,596
Spot
Percentage
Gần đây
255
$122,455
$11.89
0.01%
$48,172
Spot
Percentage
Gần đây
256
$121,802
$0.038649
0.01%
$98,484
Spot
Percentage
Gần đây
257
$120,360
$1.01
0.01%
$46,938
Spot
Percentage
Gần đây
258
$119,000
$0.020136
0.01%
$43,294
Spot
Percentage
Gần đây
259
$117,105
$0.001740
0.01%
$28,647
Spot
Percentage
Gần đây
260
$116,806
$0.000175
0.01%
$28,761
Spot
Percentage
Gần đây
261
$116,229
$0.012487
0.01%
$91,192
Spot
Percentage
Gần đây
262
$116,190
$0.005946
0.01%
$58,635
Spot
Percentage
Gần đây
263
$114,928
$1.16
0.01%
$56,740
Spot
Percentage
Gần đây
264
$116,911
$1.71
0.01%
$52,892
Spot
Percentage
Gần đây
265
$113,212
$0.082309
0.01%
$76,382
Spot
Percentage
Gần đây
266
$111,993
$0.031972
0.01%
$46,720
Spot
Percentage
Gần đây
267
$111,476
$0.044765
0.01%
$100,756
Spot
Percentage
Gần đây
268
$111,071
$1.01
0.01%
$31,006
Spot
Percentage
Gần đây
269
$110,647
$0.248877
0.01%
$62,903
Spot
Percentage
Gần đây
270
$111,037
$0.008239
0.01%
$59,932
Spot
Percentage
Gần đây
271
$108,843
$20.28
0.01%
$152,792
Spot
Percentage
Gần đây
272
$108,438
$0.028711
0.01%
$111,476
Spot
Percentage
Gần đây
273
$107,794
$0.000934
0.01%
$42,399
Spot
Percentage
Gần đây
274
$107,578
$0.016961
0.01%
$38,763
Spot
Percentage
Gần đây
275
$106,028
$0.821273
0.01%
$43,461
Spot
Percentage
Gần đây
276
$105,506
$0.023104
0.01%
$79,968
Spot
Percentage
Gần đây
277
$105,258
$0.702323
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
278
$103,839
$0.144572
0.01%
$83,217
Spot
Percentage
Gần đây
279
$102,532
$0.163913
0.01%
$30,044
Spot
Percentage
Gần đây
280
$99,730
$0.267049
0.01%
$12,830
Spot
Percentage
Gần đây
281
$98,367
$0.051544
0.01%
$73,573
Spot
Percentage
Gần đây
282
$96,953
$0.072593
0.01%
$44,283
Spot
Percentage
Gần đây
283
$95,866
$0.536130
0.01%
$29,914
Spot
Percentage
Gần đây
284
$94,747
$0.487230
0.01%
$42,320
Spot
Percentage
Gần đây
285
$94,069
$0.012469
0.01%
$68,069
Spot
Percentage
Gần đây
286
$93,446
$0.595871
0.01%
$36,362
Spot
Percentage
Gần đây
287
$93,494
$0.046221
0.01%
$21,631
Spot
Percentage
Gần đây
288
$92,645
$11.81
0.01%
$63,971
Spot
Percentage
Gần đây
289
$92,536
$0.266729
0.01%
$29,533
Spot
Percentage
Gần đây
290
$91,805
$0.006369
0.01%
$22,587
Spot
Percentage
Gần đây
291
$90,901
$62.91
0.01%
$77,348
Spot
Percentage
Gần đây
292
$90,304
$0.247978
0.01%
$31,665
Spot
Percentage
Gần đây
293
$88,227
$0.212407
0.01%
$63,253
Spot
Percentage
Gần đây
294
$88,205
$0.001058
0.01%
$39,230
Spot
Percentage
Gần đây
295
$87,101
$0.315561
0.01%
$100,301
Spot
Percentage
Gần đây
296
$86,932
$3.33
0.01%
$174,700
Spot
Percentage
Gần đây
297
$86,139
$0.010788
0.01%
$67,637
Spot
Percentage
Gần đây
298
$85,048
$0.000222
0.01%
$42,307
Spot
Percentage
Gần đây
299
$83,304
$0.001989
0.01%
$15,950
Spot
Percentage
Gần đây
300
$83,289
$5.84
0.01%
$30,632
Spot
Percentage
Gần đây
301
$83,037
$0.027264
0.01%
$13,396
Spot
Percentage
Gần đây
302
$83,427
$0.007220
0.01%
$72,502
Spot
Percentage
Gần đây
303
$82,950
$1.05
0.01%
$69,230
Spot
Percentage
Gần đây
304
$82,561
$0.001441
0.01%
$15,169
Spot
Percentage
Gần đây
305
$81,528
$0.000171
0.01%
$81,039
Spot
Percentage
Gần đây
306
$79,827
$0.002610
0.01%
$27,913
Spot
Percentage
Gần đây
307
$79,117
$35.97
0.01%
$50,616
Spot
Percentage
Gần đây
308
$78,833
$36.03
0.01%
$35,472
Spot
Percentage
Gần đây
309
$78,647
$11.93
0.01%
$32,842
Spot
Percentage
Gần đây
310
$76,079
$0.009949
0.01%
$55,431
Spot
Percentage
Gần đây
311
$75,110
$0.000223
0.01%
$69,572
Spot
Percentage
Gần đây
312
$74,876
$0.003255
0.01%
$40,458
Spot
Percentage
Gần đây
313
$74,613
$0.022486
0.01%
$20,865
Spot
Percentage
Gần đây
314
$74,213
$0.145088
0.01%
$37,166
Spot
Percentage
Gần đây
315
$73,863
$0.004837
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
316
$72,789
$0.009089
0.01%
$62,066
Spot
Percentage
Gần đây
317
$72,170
$0.012571
0.01%
$69,585
Spot
Percentage
Gần đây
318
$68,889
$0.698926
0.01%
$48,028
Spot
Percentage
Gần đây
319
$68,798
$0.012317
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
320
$68,530
$0.000415
0.01%
$16,829
Spot
Percentage
Gần đây
321
$66,693
$0.013826
0.01%
$37,387
Spot
Percentage
Gần đây
322
$75,270
$263.87
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
323
$64,830
$0.011637
0.01%
$72,582
Spot
Percentage
Gần đây
324
$64,262
$0.013824
0.01%
$29,261
Spot
Percentage
Gần đây
325
$63,967
$0.011585
0.01%
$51,671
Spot
Percentage
Gần đây
326
$63,617
$0.034741
0.01%
$102,797
Spot
Percentage
Gần đây
327
$62,672
$0.090890
0.01%
$31,567
Spot
Percentage
Gần đây
328
$62,477
$0.002463
0.01%
$51,593
Spot
Percentage
Gần đây
329
$61,986
$0.185330
0.01%
$50,352
Spot
Percentage
Gần đây
330
$60,874
$0.014185
0.01%
$88,942
Spot
Percentage
Gần đây
331
$60,256
$0.006376
0.01%
$20,475
Spot
Percentage
Gần đây
332
$60,197
$0.967495
0.01%
$65,468
Spot
Percentage
Gần đây
333
$57,388
$0.003557
0.01%
$31,903
Spot
Percentage
Gần đây
334
$56,358
$0.001443
0.01%
$23,349
Spot
Percentage
Gần đây
335
$56,080
$0.171985
0.01%
$22,613
Spot
Percentage
Gần đây
336
$56,026
$0.256388
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
337
$55,469
$0.822497
0.01%
$13,623
Spot
Percentage
Gần đây
338
$54,879
$8,489.91
0.01%
$47,256
Spot
Percentage
Gần đây
339
$54,863
$11.95
0.01%
$47,732
Spot
Percentage
Gần đây
340
$54,673
$0.026817
0.01%
$69,497
Spot
Percentage
Gần đây
341
$54,232
$0.281975
0.00%
$33,918
Spot
Percentage
Gần đây
342
$54,207
$0.010958
0.00%
$64,247
Spot
Percentage
Gần đây
343
$54,082
$0.820727
0.00%
$41,658
Spot
Percentage
Gần đây
344
$52,446
$0.002210
0.00%
$42,063
Spot
Percentage
Gần đây
345
$51,806
$263.93
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
346
$51,481
$0.872849
0.00%
$16,484
Spot
Percentage
Gần đây
347
$51,453
$0.133105
0.00%
$91,791
Spot
Percentage
Gần đây
348
$49,639
$2.97
0.00%
$36,901
Spot
Percentage
Gần đây
349
$49,157
$67.84
0.00%
$38,941
Spot
Percentage
Gần đây
350
$49,146
$0.027741
0.00%
$21,527
Spot
Percentage
Gần đây
351
$48,712
$0.000983
0.00%
$24,879
Spot
Percentage
Gần đây
352
$48,715
$0.015375
0.00%
$74,948
Spot
Percentage
Gần đây
353
$48,434
$0.001743
0.00%
$24,235
Spot
Percentage
Gần đây
354
$48,190
$0.012469
0.00%
$27,186
Spot
Percentage
Gần đây
355
$47,874
$0.005353
0.00%
$21,852
Spot
Percentage
Gần đây
356
$47,447
$2.99
0.00%
$121,037
Spot
Percentage
Gần đây
357
$46,495
$57.46
0.00%
$217,645
Spot
Percentage
Gần đây
358
$45,969
$0.030749
0.00%
$80,474
Spot
Percentage
Gần đây
359
$45,702
$4.23
0.00%
$25,349
Spot
Percentage
Gần đây
360
$45,170
$3.35
0.00%
$41,579
Spot
Percentage
Gần đây
361
$44,957
$0.070361
0.00%
$32,105
Spot
Percentage
Gần đây
362
$44,217
$0.006218
0.00%
$24,249
Spot
Percentage
Gần đây
363
$44,315
$0.000938
0.00%
$36,008
Spot
Percentage
Gần đây
364
$43,745
$2.16
0.00%
$31,345
Spot
Percentage
Gần đây
365
$43,234
$0.039782
0.00%
$29,161
Spot
Percentage
Gần đây
366
$42,503
$0.042364
0.00%
$83,558
Spot
Percentage
Gần đây
367
$42,179
$0.260484
0.00%
$98,716
Spot
Percentage
Gần đây
368
$42,014
$0.454782
0.00%
$43,532
Spot
Percentage
Gần đây
369
$41,836
$0.011594
0.00%
$26,215
Spot
Percentage
Gần đây
370
$41,494
$0.194951
0.00%
$18,568
Spot
Percentage
Gần đây
371
$41,356
$0.078795
0.00%
$72,106
Spot
Percentage
Gần đây
372
$40,917
$0.656028
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
373
$39,580
$0.053344
0.00%
$73,752
Spot
Percentage
Gần đây
374
$39,837
$0.157052
0.00%
$40,694
Spot
Percentage
Gần đây
375
$38,780
$0.016054
0.00%
$74,946
Spot
Percentage
Gần đây
376
$38,459
$0.002002
0.00%
$27,467
Spot
Percentage
Gần đây
377
$37,923
$23.67
0.00%
$27,431
Spot
Percentage
Gần đây
378
$37,837
$0.002021
0.00%
$29,924
Spot
Percentage
Gần đây
379
$37,599
$0.924183
0.00%
$27,162
Spot
Percentage
Gần đây
380
$37,459
$0.347668
0.00%
$64,003
Spot
Percentage
Gần đây
381
$36,516
$0.038913
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
382
$36,439
$0.776644
0.00%
$33,064
Spot
Percentage
Gần đây
383
$34,780
$0.022107
0.00%
$15,394
Spot
Percentage
Gần đây
384
$34,546
$0.343272
0.00%
$22,922
Spot