Binance Futures Launches Monday & Tuesday Bounty! To welcome first-time users, Binance Futures will reward its users with a $5000 Bonus Jackpot every Monday and Tuesday of the week. Please check for more details here.

Binance

$169,003,117,195 USD
3,389,064 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$49,913.80
$25,571,644,779
15.13%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
2
$2,251.07
$17,074,738,489
10.10%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
3
$49,828.60
$12,609,118,900
7.46%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
4
$2,247.54
$7,397,243,140
4.38%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
5
$489.29
$6,162,713,216
3.65%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
6
$49,780.81
$6,114,648,436
3.62%
852
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$1.05
$5,969,480,681
3.53%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
8
$2,229.45
$5,745,847,802
3.40%
752
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$0.2081
$4,649,181,704
2.75%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
10
$484.90
$3,394,996,822
2.01%
512
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$49,797.99
$3,207,464,300
1.90%
-
Futures
Percentage
Gần đây
12
$0.2057
$3,193,685,331
1.89%
332
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$488.42
$3,173,309,540
1.88%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
14
$1.04
$2,360,437,262
1.40%
371
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$0.9998
$2,220,570,553
1.31%
956
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$2,236.97
$2,019,481,650
1.19%
-
Futures
Percentage
Gần đây
17
$233.46
$1,903,936,284
1.13%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
18
$1.05
$1,848,378,730
1.09%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
19
$2,229.31
$1,782,792,463
1.05%
570
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$49,788.57
$1,530,534,452
0.91%
783
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$2,234.34
$1,388,387,430
0.82%
675
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$32.97
$1,324,803,384
0.78%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
23
$0.2065
$1,227,504,120
0.73%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
24
$1.06
$1,116,823,965
0.66%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
25
$772.09
$1,056,238,446
0.62%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
26
$0.167
$997,505,434
0.59%
222
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$485.37
$978,923,212
0.58%
366
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$30.08
$939,437,988
0.56%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
29
$29.63
$907,140,081
0.54%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
30
$35.82
$878,853,110
0.52%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
31
$32.49
$866,974,712
0.51%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
32
$5.15
$793,912,984
0.47%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
33
$0.1686
$784,045,821
0.46%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
34
$233.13
$764,247,510
0.45%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
35
$230.59
$764,102,727
0.45%
314
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$29.60
$752,725,790
0.45%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
37
$1.05
$741,106,391
0.44%
388
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$29.64
$671,683,734
0.40%
400
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$3,743.71
$620,473,628
0.37%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
40
$0.09686
$611,205,575
0.36%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
41
$1.06
$606,480,940
0.36%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
42
$35.47
$558,918,563
0.33%
280
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$485.51
$552,447,148
0.33%
391
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$32.68
$545,409,948
0.32%
359
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$140.20
$509,454,083
0.30%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
46
$0.2057
$474,044,538
0.28%
150
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$3.05
$468,671,148
0.28%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
48
$0.3903
$444,378,093
0.26%
253
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$0.3915
$423,360,774
0.25%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
50
$0.09637
$417,833,785
0.25%
417
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$765.65
$415,139,336
0.25%
344
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$1.04
$403,464,309
0.24%
311
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$29.81
$387,326,401
0.23%
219
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$5.11
$384,753,226
0.23%
373
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$80.84
$378,196,365
0.22%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
56
$32.36
$372,775,356
0.22%
298
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$484.96
$365,770,080
0.22%
-
Futures
Percentage
Gần đây
58
$0.005377
$359,839,171
0.21%
212
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$32.89
$349,214,840
0.21%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
60
$0.4128
$321,789,774
0.19%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
61
$2,242.39
$314,795,017
0.19%
448
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$49,914.10
$306,677,778
0.18%
590
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$336.09
$302,348,027
0.18%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
64
$139.73
$300,690,610
0.18%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
65
$80.31
$295,107,082
0.17%
228
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$3.01
$289,457,053
0.17%
222
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$9.02
$285,485,247
0.17%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
68
$24.16
$276,760,045
0.16%
242
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$11.18
$270,345,879
0.16%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
70
$0.9998
$268,217,548
0.16%
974
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$139.83
$266,358,993
0.16%
399
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$1.20
$249,250,292
0.15%
932
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$0.0008302
$248,018,047
0.15%
209
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$49,796.85
$246,869,586
0.15%
468
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$0.005429
$242,986,628
0.14%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
76
$8.92
$234,607,464
0.14%
246
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$496.42
$231,996,150
0.14%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
78
$5.14
$221,828,710
0.13%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
79
$0.2055
$220,441,331
0.13%
164
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$0.3348
$219,272,094
0.13%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
81
$231.85
$213,860,680
0.13%
-
Futures
Percentage
Gần đây
82
$231.21
$208,645,250
0.12%
323
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$1.04
$195,991,799
0.12%
224
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$0.01099
$195,544,009
0.12%
174
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$13.30
$194,607,201
0.12%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
86
$0.335
$190,045,181
0.11%
155
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$29.58
$189,535,040
0.11%
-
Futures
Percentage
Gần đây
88
$21.83
$187,479,087
0.11%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
89
$771.70
$185,935,230
0.11%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
90
$0.04405
$183,881,921
0.11%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
91
$5.81
$181,284,985
0.11%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
92
$42,186.67
$181,268,987
0.11%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
93
$487.62
$180,180,026
0.11%
255
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$3,717.47
$179,417,186
0.11%
208
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$0.1675
$177,812,332
0.11%
146
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$4.58
$173,919,483
0.10%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
97
$0.411
$173,445,278
0.10%
251
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$13.31
$173,326,601
0.10%
280
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$2.53
$170,401,716
0.10%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
100
$0.09683
$170,159,440
0.10%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
101
$0.206
$169,998,761
0.10%
174
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$1.00
$163,167,569
0.10%
682
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$1.43
$162,838,334
0.10%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
104
$32.70
$161,125,910
0.10%
305
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$49,797.99
$160,560,242
0.10%
-
Futures
Percentage
Gần đây
106
$333.98
$160,543,795
0.09%
231
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
$1.05
$160,383,880
0.09%
283
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$1.97
$159,641,173
0.09%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
109
$2,229.14
$158,435,698
0.09%
282
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$1.41
$158,191,868
0.09%
262
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$0.01111
$157,673,008
0.09%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
112
$6.96
$156,029,700
0.09%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
113
$0.03153
$155,669,589
0.09%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
114
$17.95
$154,804,305
0.09%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
115
$0.00703
$154,113,642
0.09%
-
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
116
$12.80
$153,641,784
0.09%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
117
$0.04379
$151,574,445
0.09%
196
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
$199.10
$151,375,516
0.09%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
119
$11.63
$144,838,493
0.09%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
120
$1.71
$135,902,774
0.08%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
121
$262.33
$133,907,568
0.08%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
122
$0.07912
$130,335,411
0.08%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
123
$29.65
$130,218,167
0.08%
287
Giao ngay
Percentage
Gần đây
124
$1.38
$129,637,377
0.08%
814
Giao ngay
Percentage
Gần đây
125
$0.2064
$129,326,324
0.08%
190
Giao ngay
Percentage
Gần đây
126
$15.08
$128,318,056
0.08%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
127
$1.28
$127,290,751
0.08%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
128
$321.83
$126,280,057
0.07%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
129
$0.03136
$125,585,904
0.07%
181
Giao ngay
Percentage
Gần đây
130
$1.07
$124,391,679
0.07%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
131
$11.10
$122,580,674
0.07%
250
Giao ngay
Percentage
Gần đây
132
$1.04
$122,279,730
0.07%
-
Futures
Percentage
Gần đây
133
$4.21
$121,130,990
0.07%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
134
$0.006008
$117,420,568
0.07%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
135
$0.02858
$112,909,666
0.07%
169
Giao ngay
Percentage
Gần đây
136
$1.69
$112,154,366
0.07%
165
Giao ngay
Percentage
Gần đây
137
$1.05
$111,592,837
0.07%
267
Giao ngay
Percentage
Gần đây
138
$485.87
$110,452,071
0.07%
255
Giao ngay
Percentage
Gần đây
139
$14.09
$109,493,121
0.06%
144
Giao ngay
Percentage
Gần đây
140
$315.94
$109,090,239
0.06%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
141
$198.22
$107,512,219
0.06%
303
Giao ngay
Percentage
Gần đây
142
$2,250.06
$105,593,024
0.06%
405
Giao ngay
Percentage
Gần đây
143
$35.39
$105,187,272
0.06%
135
Giao ngay
Percentage
Gần đây
144
$0.1135
$105,106,790
0.06%
162
Giao ngay
Percentage
Gần đây
145
$0.005958
$105,105,222
0.06%
200
Giao ngay
Percentage
Gần đây
146
$0.1401
$104,950,878
0.06%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
147
$2,236.97
$103,817,960
0.06%
-
Futures
Percentage
Gần đây
148
$17.77
$103,366,245
0.06%
233
Giao ngay
Percentage
Gần đây
149
$11.49
$102,819,160
0.06%
211
Giao ngay
Percentage
Gần đây
150
$0.2597
$101,811,079
0.06%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
151
$50,067.75
$100,756,830
0.06%
295
Giao ngay
Percentage
Gần đây
152
$766.80
$98,097,007
0.06%
284
Giao ngay
Percentage
Gần đây
153
$1.96
$95,419,286
0.06%
203
Giao ngay
Percentage
Gần đây
154
$492.95
$93,322,141
0.06%
207
Giao ngay
Percentage
Gần đây
155
$5.76
$93,162,565
0.06%
183
Giao ngay
Percentage
Gần đây
156
$30.06
$92,982,030
0.06%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
157
$21.67
$90,971,082
0.05%
232
Giao ngay
Percentage
Gần đây
158
$1.11
$90,805,388
0.05%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
159
$0.02871
$90,679,789
0.05%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
160
$98.44
$89,868,531
0.05%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
161
$12.72
$89,815,361
0.05%
125
Giao ngay
Percentage
Gần đây
162
$260.36
$89,068,638
0.05%
257
Giao ngay
Percentage
Gần đây
163
$1.05
$88,960,020
0.05%
234
Giao ngay
Percentage
Gần đây
164
$49,939.91
$88,306,046
0.05%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
165
$1.10
$87,722,492
0.05%
186
Giao ngay
Percentage
Gần đây
166
$2.52
$86,847,077
0.05%
152
Giao ngay
Percentage
Gần đây
167
$37.60
$86,655,257
0.05%
128
Giao ngay
Percentage
Gần đây
168
$1.28
$85,863,667
0.05%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
169
$6.21
$85,665,042
0.05%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
170
$153.38
$85,391,699
0.05%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
171
$2.95
$83,568,859
0.05%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
172
$0.2879
$82,184,172
0.05%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
173
$320.45
$81,797,839
0.05%
245
Giao ngay
Percentage
Gần đây
174
$230.97
$81,523,945
0.05%
199
Giao ngay
Percentage
Gần đây
175
$1.06
$80,704,943
0.05%
216
Giao ngay
Percentage
Gần đây
176
$0.9608
$79,812,440
0.05%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
177
$0.07853
$78,810,534
0.05%
161
Giao ngay
Percentage
Gần đây
178
$4.12
$78,704,814
0.05%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
179
$0.5346
$78,595,318
0.05%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
180
$14.94
$78,332,751
0.05%
171
Giao ngay
Percentage
Gần đây
181
$4.53
$78,013,942
0.05%
238
Giao ngay
Percentage
Gần đây
182
$1.05
$77,753,800
0.05%
-
Futures
Percentage
Gần đây
183
$24.17
$76,429,967
0.05%
214
Giao ngay
Percentage
Gần đây
184
$1.28
$76,277,197
0.05%
225
Giao ngay
Percentage
Gần đây
185
$0.04382
$75,082,211
0.04%
91
Giao ngay
Percentage
Gần đây
186
$41,851.95
$74,937,991
0.04%
141
Giao ngay
Percentage
Gần đây
187
$0.1175
$74,751,123
0.04%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
188
$3.38
$73,561,662
0.04%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
189
$153.39
$73,524,515
0.04%
194
Giao ngay
Percentage
Gần đây
190
$0.1658
$73,520,456
0.04%
155
Giao ngay
Percentage
Gần đây
191
$1
$73,423,140
0.04%
766
Giao ngay
Percentage
Gần đây
192
$0.2582
$73,005,002
0.04%
197
Giao ngay
Percentage
Gần đây
193
$32.38
$72,868,901
0.04%
207
Giao ngay
Percentage
Gần đây
194
$62.38
$72,796,478
0.04%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
195
$2,237.41
$72,365,405
0.04%
242
Giao ngay
Percentage
Gần đây
196
$29.88
$71,084,640
0.04%
191
Giao ngay
Percentage
Gần đây
197
$766.73
$70,758,780
0.04%
-
Futures
Percentage
Gần đây
198
$29.64
$70,228,370
0.04%
236
Giao ngay
Percentage
Gần đây
199
$0.6905
$69,089,297
0.04%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
200
$32.69
$67,756,650
0.04%
-
Futures
Percentage
Gần đây
201
$1.59
$65,377,784
0.04%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
202
$0.1389
$64,333,747
0.04%
199
Giao ngay
Percentage
Gần đây
203
$1.42
$64,112,500
0.04%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
204
$6.96
$63,253,804
0.04%
165
Giao ngay
Percentage
Gần đây
205
$6.15
$63,070,556
0.04%
221
Giao ngay
Percentage
Gần đây
206
$45.88
$62,475,960
0.04%
218
Giao ngay
Percentage
Gần đây
207
$1.37
$61,345,791
0.04%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
208
$1,188.52
$61,049,478
0.04%
107
Giao ngay
Percentage
Gần đây
209
$0.9996
$60,717,300
0.04%
769
Giao ngay
Percentage
Gần đây
210
$0.7756
$60,166,737
0.04%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
211
$35.28
$60,025,282
0.04%
170
Giao ngay
Percentage
Gần đây
212
$1.07
$60,001,422
0.04%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
213
$0.5331
$59,710,284
0.04%
146
Giao ngay
Percentage
Gần đây
214
$11.74
$59,300,295
0.04%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
215
$1.59
$59,116,531
0.03%
165
Giao ngay
Percentage
Gần đây
216
$0.09668
$58,861,601
0.03%
137
Giao ngay
Percentage
Gần đây
217
$0.3922
$58,378,443
0.03%
150
Giao ngay
Percentage
Gần đây
218
$4.35
$58,164,127
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
219
$0.09115
$57,930,184
0.03%
180
Giao ngay
Percentage
Gần đây
220
$0.03567
$56,931,598
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
221
$0.2318
$56,917,644
0.03%
180
Giao ngay
Percentage
Gần đây
222
$2.87
$56,906,485
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
223
$11.12
$56,665,739
0.03%
154
Giao ngay
Percentage
Gần đây
224
$4.19
$56,517,829
0.03%
240
Giao ngay
Percentage
Gần đây
225
$162.88
$56,382,186
0.03%
121
Giao ngay
Percentage
Gần đây
226
$2.32
$56,197,804
0.03%
178
Giao ngay
Percentage
Gần đây
227
$0.005405
$56,058,867
0.03%
125
Giao ngay
Percentage
Gần đây
228
$2,570.25
$55,644,289
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
229
$97.70
$55,269,226
0.03%
184
Giao ngay
Percentage
Gần đây
230
$14.12
$55,193,341
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
231
$62.85
$54,916,665
0.03%
128
Giao ngay
Percentage
Gần đây
232
$0.3919
$54,145,903
0.03%
129
Giao ngay
Percentage
72 ngày trước
233
$0.03883
$53,779,341
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
234
$0.3349
$53,286,762
0.03%
150
Giao ngay
Percentage
Gần đây
235
$0.2623
$53,114,062
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
236
$8.92
$52,755,982
0.03%
143
Giao ngay
Percentage
Gần đây
237
$0.2068
$52,138,463
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
238
$0.2356
$52,076,584
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
239
$490.05
$51,196,249
0.03%
309
Giao ngay
Percentage
Gần đây
240
$0.5778
$49,707,523
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
241
$1.94
$49,707,484
0.03%
186
Giao ngay
Percentage
Gần đây
242
$49,848.35
$49,696,197
0.03%
474
Giao ngay
Percentage
Gần đây
243
$50.01
$49,389,149
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
244
$50,049.89
$49,353,418
0.03%
384
Giao ngay
Percentage
Gần đây
245
$0.152
$49,208,018
0.03%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
246
$5.12
$48,959,037
0.03%
199
Giao ngay
Percentage
Gần đây
247
$0.3906
$48,794,995
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
248
$11.43
$48,396,401
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
249
$5.12
$48,220,339
0.03%
198
Giao ngay
Percentage
Gần đây
250
$0.09172
$48,164,165
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
251
$153.52
$47,952,200
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
252
$1.84
$47,130,702
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
253
$487.39
$47,095,165
0.03%
232
Giao ngay
Percentage
Gần đây
254
$0.04336
$46,964,611
0.03%
80
Giao ngay
Percentage
Gần đây
255
$0.06573
$46,842,142
0.03%
123
Giao ngay
Percentage
Gần đây
256
$0.1172
$46,346,311
0.03%
128
Giao ngay
Percentage
Gần đây
257
$2.41
$46,315,423
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
258
$28.02
$46,291,335
0.03%
131
Giao ngay
Percentage
Gần đây
259
$80.47
$45,984,704
0.03%
187
Giao ngay
Percentage
Gần đây
260
$7.20
$45,968,859
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
261
$0.1285
$45,840,447
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
262
$311.73
$45,783,849
0.03%
174
Giao ngay
Percentage
Gần đây
263
$0.7691
$45,473,707
0.03%
700
Giao ngay
Percentage
Gần đây
264
$6.88
$45,399,816
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
265
$1.28
$45,166,091
0.03%
172
Giao ngay
Percentage
Gần đây
266
$1.94
$45,101,312
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
267
$4.33
$44,998,325
0.03%
271
Giao ngay
Percentage
Gần đây
268
$32.70
$44,935,332
0.03%
204
Giao ngay
Percentage
Gần đây
269
$0.4591
$44,644,291
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
270
$2,190.24
$44,268,538
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
271
$1.69
$44,206,777
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
272
$0.2873
$44,185,032
0.03%
165
Giao ngay
Percentage
Gần đây
273
$0.1682
$43,872,453
0.03%
134
Giao ngay
Percentage
Gần đây
274
$2,247.96
$43,868,402
0.03%
221
Giao ngay
Percentage
Gần đây
275
$3.02
$43,713,264
0.03%
161
Giao ngay
Percentage
Gần đây
276
$0.06423
$43,651,029
0.03%
203
Giao ngay
Percentage
Gần đây
277
$0.03494
$43,558,807
0.03%
137
Giao ngay
Percentage
Gần đây
278
$1.93
$43,330,396
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
279
$24.19
$43,193,941
0.03%
216
Giao ngay
Percentage
Gần đây
280
$0.02888
$42,966,633
0.03%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
281
$100.61
$42,691,349
0.03%
135
Giao ngay
Percentage
Gần đây
282
$0.9505
$42,067,345
0.02%
190
Giao ngay
Percentage
Gần đây
283
$0.07873
$42,009,864
0.02%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
284
$1.05
$41,749,875
0.02%
197
Giao ngay
Percentage
Gần đây
285
$13.31
$41,474,211
0.02%
220
Giao ngay
Percentage
Gần đây
286
$1.20
$41,173,762
0.02%
681
Giao ngay
Percentage
Gần đây
287
$24.28
$40,595,001
0.02%
174
Giao ngay
Percentage
Gần đây
288
$14.35
$40,376,855
0.02%
99
Giao ngay
Percentage
Gần đây
289
$0.127
$39,026,193
0.02%
155
Giao ngay
Percentage
Gần đây
290
$0.01105
$38,559,175
0.02%
131
Giao ngay
Percentage
Gần đây
291
$0.2062
$37,906,277
0.02%
183
Giao ngay
Percentage
Gần đây
292
$29.60
$37,859,508
0.02%
194
Giao ngay
Percentage
Gần đây
293
$0.4117
$37,600,466
0.02%
200
Giao ngay
Percentage
Gần đây
294
$29.74
$37,518,194
0.02%
159
Giao ngay
Percentage
Gần đây
295
$0.08973
$37,211,555
0.02%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
296
$0.2313
$36,869,610
0.02%
132
Giao ngay
Percentage
Gần đây
297
$1.06
$36,682,655
0.02%
180
Giao ngay
Percentage
Gần đây
298
$1.38
$36,204,889
0.02%
621
Giao ngay
Percentage
Gần đây
299
$1.96
$35,162,625
0.02%
201
Giao ngay
Percentage
Gần đây
300
$2.95
$34,660,320
0.02%
150
Giao ngay
Percentage
Gần đây
301
$0.26
$34,345,827
0.02%
157
Giao ngay
Percentage
Gần đây
302
$101.84
$34,107,365
0.02%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
303
$50,948.06
$34,062,343
0.02%
291
Giao ngay
Percentage
Gần đây
304
$0.01486
$33,958,776
0.02%
147
Giao ngay
Percentage
Gần đây
305
$1.05
$33,787,817
0.02%
164
Giao ngay
Percentage
Gần đây
306
$6.81
$33,773,062
0.02%
139
Giao ngay
Percentage
Gần đây
307
$2,246.36
$33,705,003
0.02%
216
Giao ngay
Percentage
Gần đây
308
$765.96
$33,489,677
0.02%
184
Giao ngay
Percentage
Gần đây
309
$1.69
$33,236,130
0.02%
161
Giao ngay
Percentage
Gần đây
310
$1.03
$32,635,937
0.02%
122
Giao ngay
Percentage
Gần đây
311
$1.04
$32,612,319
0.02%
157
Giao ngay
Percentage
Gần đây
312
$0.2891
$31,812,252
0.02%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
313
$0.4586
$31,207,601
0.02%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
314
$1.83
$31,034,436
0.02%
148
Giao ngay
Percentage
Gần đây
315
$58.91
$31,014,449
0.02%
114
Giao ngay
Percentage
Gần đây
316
$11.66
$30,937,292
0.02%
201
Giao ngay
Percentage
Gần đây
317
$2.03
$30,666,544
0.02%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
318
$0.002386
$30,387,228
0.02%
107
Giao ngay
Percentage
Gần đây
319
$0.6881
$30,377,815
0.02%
144
Giao ngay
Percentage
Gần đây
320
$0.9999
$30,333,246
0.02%
898
Giao ngay
Percentage
Gần đây
321
$334.51
$30,265,760
0.02%
246
Giao ngay
Percentage
Gần đây
322
$32.32
$30,241,369
0.02%
152
Giao ngay
Percentage
Gần đây
323
$0.1689
$30,110,776
0.02%
140
Giao ngay
Percentage
Gần đây
324
$0.2053
$29,989,189
0.02%
150
Giao ngay
Percentage
Gần đây
325
$320.65
$29,762,616
0.02%
245
Giao ngay
Percentage
Gần đây
326
$32.01
$29,755,811
0.02%
139
Giao ngay
Percentage
Gần đây
327
$115.25
$29,753,521
0.02%
151
Giao ngay
No Fees
Gần đây
328
$0.168
$29,712,101
0.02%
132
Giao ngay
Percentage
Gần đây
329
$0.4137
$29,469,505
0.02%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
330
$2.86
$28,906,731
0.02%
177
Giao ngay
Percentage
Gần đây
331
$0.0319
$28,621,000
0.02%
75
Giao ngay
Percentage
Gần đây
332
$3,736.20
$28,554,966
0.02%
119
Giao ngay
Percentage
Gần đây
333
$0.2597
$28,507,757
0.02%
126
Giao ngay
Percentage
Gần đây
334
$14.07
$28,456,211
0.02%
202
Giao ngay
Percentage
Gần đây
335
$493.69
$28,315,350
0.02%
206
Giao ngay
Percentage
Gần đây
336
$0.1135
$28,279,866
0.02%
113
Giao ngay
Percentage
Gần đây
337
$1.05
$27,835,024
0.02%
145
Giao ngay
Percentage
Gần đây
338
$0.7676
$27,805,263
0.02%
187
Giao ngay
Percentage
Gần đây
339
$1.55
$27,619,089
0.02%
145
Giao ngay
Percentage
Gần đây
340
$17.66
$27,484,393
0.02%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
341
$1.35
$26,919,381
0.02%
185
Giao ngay
Percentage
Gần đây
342
$12.71
$26,916,025
0.02%
141
Giao ngay
Percentage
Gần đây
343
$3.01
$26,879,188
0.02%
149
Giao ngay
Percentage
Gần đây
344
$49,949.30
$26,822,187
0.02%
293
Giao ngay
Percentage
Gần đây
345
$1.06
$26,744,654
0.02%
223
Giao ngay
Percentage
Gần đây
346
$4.10
$26,715,861
0.02%
145
Giao ngay
Percentage
Gần đây
347
$0.07851
$26,411,877
0.02%
147
Giao ngay
Percentage
Gần đây
348
$232.64
$25,762,631
0.02%
173
Giao ngay
Percentage
Gần đây
349
$3.37
$25,522,208
0.02%
120
Giao ngay
Percentage
Gần đây
350
$14.16
$25,137,020
0.01%
103
Giao ngay
Percentage
Gần đây
351
$1.06
$25,134,689
0.01%
173
Giao ngay
Percentage
Gần đây
352
$13.31
$25,024,423
0.01%
159
Giao ngay
Percentage
Gần đây
353
$487.37
$24,660,320
0.01%
144
Giao ngay
Percentage
Gần đây
354
$4.65
$24,139,832
0.01%
121
Giao ngay
Percentage
Gần đây
355
$0.3882
$23,902,250
0.01%
133
Giao ngay
Percentage
Gần đây
356
$6.87
$23,885,255
0.01%
138
Giao ngay
Percentage
Gần đây
357
$32.57
$23,812,654
0.01%
167
Giao ngay
Percentage
Gần đây
358
$32.84
$23,475,676
0.01%
178
Giao ngay
Percentage
Gần đây
359
$7.17
$23,411,141
0.01%
147
Giao ngay
Percentage
Gần đây
360
$19.53
$23,025,552
0.01%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
361
$139.85
$22,952,184
0.01%
169
Giao ngay
Percentage
Gần đây
362
$49,785.80
$22,936,259
0.01%
254
Giao ngay
Percentage
Gần đây
363
$13.36
$22,876,561
0.01%
173
Giao ngay
Percentage
Gần đây
364
$0.139
$22,755,483
0.01%
134
Giao ngay
Percentage
Gần đây
365
$2,289.29
$22,609,962
0.01%
118
Giao ngay
Percentage
Gần đây
366
$2.26
$22,465,847
0.01%
127
Giao ngay
Percentage
Gần đây
367
$41,834.93
$22,458,449
0.01%
229
Giao ngay
Percentage
Gần đây
368
$261.29
$21,933,444
0.01%
221
Giao ngay
Percentage
Gần đây
369
$0.007749
$21,647,530
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
5 giờ trước
370
$0.7058
$21,375,706
0.01%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
371
$0.04302
$21,207,008
0.01%
127
Giao ngay
Percentage
Gần đây
372
$490.16
$21,130,553
0.01%
160
Giao ngay
Percentage
Gần đây
373
$11.11
$20,972,344
0.01%
207
Giao ngay
Percentage
Gần đây
374
$1.41
$20,735,411
0.01%
125
Giao ngay
Percentage
Gần đây
375
$14.96
$20,482,182
0.01%
155
Giao ngay
Percentage
Gần đây
376
$17.80
$20,230,101
0.01%
193
Giao ngay
Percentage
Gần đây
377
$0.00538
$20,216,195
0.01%
124
Giao ngay
Percentage
Gần đây
378
$0.3682
$20,209,715
0.01%
151
Giao ngay
Percentage
Gần đây
379
$0.04616
$20,194,284
0.01%
148
Giao ngay
Percentage
Gần đây
380
$198.40
$20,099,403
0.01%
187
Giao ngay
Percentage
Gần đây
381
$50.09
$20,075,890
0.01%
170
Giao ngay
Percentage
Gần đây
382
$1.02
$20,070,789
0.01%
342
Giao ngay
Percentage
Gần đây
383
$62.14
$20,026,988
0.01%
125
Giao ngay
Percentage
Gần đây
384
$0.07874
$19,848,385
0.01%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
385
$1.41
$19,753,253
0.01%
142
Giao ngay
Percentage
Gần đây
386
$1.07
$18,966,287
0.01%
182
Giao ngay
Percentage
Gần đây
387
$1.10
$18,952,966
0.01%
144
Giao ngay
Percentage
Gần đây
388
$11.54
$18,931,613
0.01%
155
Giao ngay
Percentage
Gần đây
389
$1.92
$18,900,543
0.01%
163
Giao ngay
Percentage
Gần đây
390
$0.06882
$18,606,887
0.01%
125
Giao ngay
Percentage
Gần đây
391
$2.33
$18,541,062
0.01%
123
Giao ngay
Percentage
Gần đây
392
$1.84
$18,398,216
0.01%
172
Giao ngay
Percentage
Gần đây
393
$0.09362
$18,318,678
0.01%
163
Giao ngay
Percentage
Gần đây
394
$0.2317
$18,155,627
0.01%
122
Giao ngay
Percentage
Gần đây
395
$4.54
$17,911,076
0.01%
163
Giao ngay
Percentage
Gần đây
396
$2.40
$17,826,290
0.01%
166
Giao ngay
Percentage
Gần đây
397
$1.00
$17,742,728
0.01%
277
Giao ngay
Percentage
Gần đây
398
$0.0964
$17,673,857
0.01%
212
Giao ngay
Percentage
Gần đây
399
$80.32
$17,635,838
0.01%
172
Giao ngay
Percentage
Gần đây
400
$0.0463
$17,507,212
0.01%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...