BitMart

$878,776,803 USD
17,698 BTC

Thông tin về BitMart

Launched on 15/03/2018, BitMart is a centralized exchange based in the Cayman Islands. It also has four offices located in New York, China, Hong Kong, and Seoul. It supports spot trading, otc trading, and USD trading. Its mission is to drive the world towards a better financial system.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$87,619,822
$1,562.87
9.97%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$72,289,547
$49,700.58
8.23%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$50,752,818
$1,560.93
5.78%
150
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$28,560,415
$0.4523
3.25%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$27,560,107
$243.01
3.14%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$24,899,903
$187.03
2.83%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$24,454,543
$36.75
2.78%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$22,449,493
$29.49
2.55%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$21,093,933
$29.49
2.40%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$19,239,871
$186.78
2.19%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$18,964,577
$243.07
2.16%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$17,933,358
$18.10
2.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$16,244,408
$29.54
1.85%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$15,653,311
$186.60
1.78%
84
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$15,425,838
$16.85
1.76%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$13,188,791
$0.4521
1.50%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$13,175,284
$186.65
1.50%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$13,157,319
$221.29
1.50%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$12,787,273
$221.54
1.46%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$12,606,036
$0.3415
1.43%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$11,602,341
$518.24
1.32%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$11,359,174
$245.46
1.29%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$11,116,129
$518.98
1.26%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$10,427,735
$0.4517
1.19%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$10,063,854
$4.72
1.15%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$9,301,465
$3.84
1.06%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$9,166,875
$3.84
1.04%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$8,779,868
$3.84
1.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$7,732,277
$124.80
0.88%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$7,350,110
$125.18
0.84%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$7,189,315
$484.31
0.82%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$7,045,494
$221.21
0.80%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$6,831,008
$125.03
0.78%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$6,718,439
$11.39
0.76%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$6,596,334
$11.39
0.75%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$6,460,726
$17.81
0.74%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$6,289,707
$11.37
0.72%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$6,102,052
$39.41
0.69%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$5,799,067
$15.61
0.66%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$5,524,623
$21.23
0.63%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$5,185,145
$0.05019
0.59%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$4,998,146
$38.16
0.57%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$4,969,921
$0.2224
0.57%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$4,919,212
$0.2072
0.56%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$4,887,954
$33,514.57
0.56%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$4,570,421
$0.9980
0.52%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$4,440,582
$20.88
0.51%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$4,306,515
$1.01
0.49%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$4,150,700
$29.74
0.47%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$4,116,698
$20.81
0.47%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$4,012,150
$0.06043
0.46%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$3,709,645
$0.7653
0.42%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$3,674,416
$0.7657
0.42%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$3,587,314
$27.99
0.41%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$3,415,748
$0.7646
0.39%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$3,163,632
$5.51
0.36%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$3,154,225
$49,553.52
0.36%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$3,135,916
$1.00
0.36%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$3,092,520
$9.76
0.35%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$3,090,483
$0.05249
0.35%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$3,055,956
$186.88
0.35%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$3,028,911
$0.009057
0.34%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$3,026,864
$49,772.96
0.34%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$3,016,316
$5.54
0.34%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$3,014,695
$3.93
0.34%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$3,010,289
$6.30
0.34%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$2,966,026
$1.44
0.34%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$2,922,657
$0.05241
0.33%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$2,916,415
$0.1298
0.33%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$2,809,732
$4.80
0.32%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$2,800,150
$2.28
0.32%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$2,785,566
$1.44
0.32%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$2,769,162
$23.06
0.32%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$2,715,537
$41.74
0.31%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$2,694,705
$9.73
0.31%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$2,623,270
$0.4180
0.30%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$2,601,884
$9.72
0.30%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$2,514,125
$1.00
0.29%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$2,438,991
$0.4168
0.28%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$2,427,295
$0.1511
0.28%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$2,412,401
$4.81
0.27%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$2,374,656
$0.002640
0.27%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$2,184,788
$0.1306
0.25%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$2,171,580
$5.51
0.25%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$2,118,251
$0.4176
0.24%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$1,986,171
$0.05210
0.23%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$1,925,552
$0.002668
0.22%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$1,808,194
$4.09
0.21%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$1,787,554
$0.06107
0.20%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$1,752,414
$1.15
0.20%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$1,554,453
$0.5731
0.18%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$1,503,728
$3.81
0.17%
-
Giao ngay
Percentage
1 giờ trước
93
$1,489,628
$0.1509
0.17%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$1,486,364
$1.20
0.17%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$1,381,888
$0.05174
0.16%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$1,346,986
$0.2903
0.15%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$1,325,815
$1.93
0.15%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$1,265,969
$0.2135
0.14%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$1,092,394
$0.001743
0.12%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$1,092,394
$0.2115
0.12%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$1,073,565
$0.05157
0.12%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$1,043,517
$0.0008656
0.12%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$965,910
$210.66
0.11%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$844,123
$0.05152
0.10%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$725,581
$0.05302
0.08%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$715,255
$391.31
0.08%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
$708,706
$2.19
0.08%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$695,160
$0.04419
0.08%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$691,264
$0.001716
0.08%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$659,508
$39.38
0.08%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$647,737
$0.0008794
0.07%
13
Giao ngay
Percentage
7 giờ trước
112
$644,866
$0.0004172
0.07%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
113
$634,358
$0.005824
0.07%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
114
$595,851
$0.04171
0.07%
-
Giao ngay
Percentage
2 giờ trước
115
$564,964
$39.48
0.06%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
$531,356
$5.77
0.06%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
117
$526,748
$0.01230
0.06%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
*** $520,175
*** $0.3405
0.06%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
119
$481,983
$16.77
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
2 giờ trước
120
$473,702
$15.26
0.05%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
121
$434,870
$0.03852
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
122
$406,668
$3.28
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
317 giờ trước
123
$360,987
$1.18
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
124
$358,611
$2,176.86
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
125
$347,580
$0.2359
0.04%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
126
$347,580
$1.39
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
127
$306,320
$0.001723
0.03%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
128
$305,741
$0.001229
0.03%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
129
*** $252,258
*** $2,729.32
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
130
$252,063
$0.04492
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
131
$248,271
$0.001231
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
132
$247,463
$13.12
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
133
$240,495
$0.04273
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
134
$198,756
$0.01006
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
135
$198,620
$1.00
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
136
$187,197
$0.5263
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
137
$185,340
$0.1650
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
748 giờ trước
138
$184,217
$2.72
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
326 giờ trước
139
$152,293
$0.004351
0.02%
2
Giao ngay
Percentage
3 giờ trước
140
$145,280
$0.01053
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
141
$99,378
$0.003066
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
142
$99,309
$0.1221
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
143
$99,309
$0.03376
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
2 giờ trước
144
$99,309
$0.01426
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
145
$93,612
$1.52
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
146
$76,148
$0.04430
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
39 giờ trước
147
*** $70,326
*** $0.002340
0.01%
13
Giao ngay
Percentage
1 giờ trước
148
*** $69,281
*** $0.03357
0.01%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
149
$61,064
$15.40
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
150
$59,362
$0.002906
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
151
$49,689
$0.06646
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
2 giờ trước
152
$49,654
$0.03310
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
153
$46,708
$0.1343
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
757 giờ trước
154
$36,110
$0.001700
0.00%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
155
$33,350
$0.05222
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
156
$29,813
$0.05168
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
157
$28,019
$0.06666
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
158
$25,775
$0.05129
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
1 giờ trước
159
$24,827
$5.36
0.00%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
160
$18,505
$2.82
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
161
$18,344
$5.36
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
162
$17,009
$5.35
0.00%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
163
$11,183
$7.20
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
164
$9,285
$0.01222
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
165
$8,441
$59.93
0.00%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
166
$7,394
$0.8104
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
7 giờ trước
167
$7,274
$0.1251
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
3 giờ trước
168
$5,615
$5.09
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
2 giờ trước
169
$2,548
$0.004602
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
170
$2,275
$0.01951
0.00%
16
Giao ngay
Percentage
1 giờ trước
171
$1,031
$4.53
0.00%
18
Giao ngay
Percentage
12 giờ trước
172
$974
$0.2968
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
12 giờ trước
173
$769
$2.89
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
15 giờ trước
174
$569
$0.2408
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
209 giờ trước
175
*** $220
*** $0.01216
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
21 giờ trước
176
$22
$0.007233
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
27 giờ trước
177
$9
$0.02401
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
287 giờ trước

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...