Biconomy Exchange

Biconomy Exchange

Khối lượng giao dịch (24h)

₫23,908,301,142,993.78

13,847 BTC

Tổng tài sản

Dữ liệu dự trữ không có sẵn

Thông tin về Biconomy Exchange

From our headquarter in Canada all the way to our offices in South Korea, Japan, CIS, and the UK, since 2019, we have currently providing professional and secure trading experience to 500 million+ registered crypto traders spread around the world.

We are committed to the idea of revolutionizing the digital economy by providing a bundle of services revolving around listings. From trading to liquidity management, marketing and promotion, community building, networking, and so on, we provide customized, flexible solutions for the successful implementation of blockchain initiatives.

Đọc thêm
Tổng Cộng: --
Không có dữ liệu
Phân bổ token
Không có dữ liệu

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% Depth

-2% Depth

Khối lượng

Khối lượng %

Đã được cập nhật

1

Bitcoin

₫1,722,148,022.78

₫54,272,544,470.02₫330,194,142,373.75

₫8,095,756,868,942

33.86%

Gần đây

2

Ethereum

₫88,965,138.49

₫201,469,946,049.06₫200,925,494,682.96

₫6,867,865,438,409

28.73%

Gần đây

3

Ethereum

₫88,968,134.82

₫55,337,009,614.62₫66,276,324,426.81

₫1,869,812,952,598

7.82%

Gần đây

4

Bitcoin

₫1,722,050,366.40

₫274,015,056,283.74₫188,219,950,557.07

₫1,362,140,629,063

5.70%

Gần đây

5

Solana

₫4,652,481.59

₫90,056,826,786.66₫98,581,923,162.35

₫255,321,090,443

1.07%

Gần đây

6

Avalanche

₫823,545.05

₫4,286,263,313.71₫4,077,973,400.13

₫214,826,938,890

0.90%

Gần đây

7

Core

₫41,778.47

₫1,813,267,920.29₫648,293,037.58

₫191,558,068,905

0.80%

Gần đây

8

Dogecoin

₫3,540.86

₫14,364,217,283.87₫18,236,613,915.40

₫183,006,215,384

0.77%

Gần đây

9

Chainlink

₫374,278.70

₫11,808,791,621.39₫12,183,641,541.03

₫171,500,826,192

0.72%

Gần đây

10

BNB

₫15,230,915.73

₫15,269,679,925.46₫15,197,494,522.01

₫163,065,970,291

0.68%

Gần đây

11

Shiba Inu

₫0.4622

₫8,446,673,892.22₫8,887,575,594.08

₫147,382,487,935

0.62%

Gần đây

12

Toncoin

₫180,974.94

₫1,402,001,812.98₫1,104,525,712.11

₫144,585,481,641

0.60%

Gần đây

13

Aave

₫2,500,083.11

₫2,409,174,038.19₫2,205,644,187.69

₫143,582,878,781

0.60%

Gần đây

14

Optimism

₫49,782.06

₫2,110,366,684.30₫1,999,511,280.49

₫137,497,306,654

0.58%

Gần đây

15

Immutable

₫42,757.68

₫2,584,852,850.37₫2,734,365,651.41

₫135,663,096,923

0.57%

Gần đây

16

NEAR Protocol

₫159,878.95

₫23,752,258,757.64₫23,461,803,378.82

₫132,234,807,904

0.55%

Gần đây

17

Ethereum Classic

₫614,031.17

₫3,909,068,501.30₫6,027,416,666.72

₫125,761,825,959

0.53%

Gần đây

18

Bitcoin Cash

₫10,067,016.32

₫21,259,484,056.43₫19,604,082,183.49

₫120,727,223,781

0.50%

Gần đây

19

Cardano

₫11,040.13

₫6,373,311,992.88₫6,299,034,900.93

₫117,662,949,948

0.49%

Gần đây

20

Pepe

₫0.3191

₫6,336,844,917.72₫3,859,965,175.68

₫116,872,915,789

0.49%

Gần đây

21

EOS

₫15,512.50

₫2,534,208,175.52₫2,589,100,770.14

₫113,939,746,396

0.48%

Gần đây

22

Sui

₫21,603.34

₫3,777,531,590.32₫4,664,013,767.98

₫112,423,012,177

0.47%

Gần đây

23

Cosmos

₫164,582.17

₫2,989,557,908.11₫2,949,414,540.90

₫110,475,942,663

0.46%

Gần đây

24

Arbitrum

₫20,170.06

₫1,516,203,956.03₫1,980,629,548.04

₫109,666,216,771

0.46%

Gần đây

25

Gala

₫670.22

₫3,402,168,296.81₫3,436,281,778.76

₫99,956,212,978

0.42%

Gần đây

26

Filecoin

₫120,903.64

₫3,857,001,057.47₫4,117,898,167.49

₫96,977,263,099

0.41%

Gần đây

27

TRON

₫3,408.31

₫6,847,992,279.86₫6,077,773,323.69

₫91,101,852,504

0.38%

Gần đây

28

dYdX (ethDYDX)

₫36,948.42

₫2,975,355,416.95₫3,308,553,898.56

₫88,602,076,503

0.37%

Gần đây

29

Axie Infinity

₫162,314.28

₫5,158,272,844.99₫3,762,693,345.92

₫86,749,317,608

0.36%

Gần đây

30

Arweave

₫860,176.37

₫2,473,914,728.82₫2,053,082,442.95

₫86,344,269,306

0.36%

Gần đây

31

XRP

₫15,200.47

₫10,751,684,768.81₫11,692,332,684.87

₫85,935,440,603

0.36%

Gần đây

32

Trust Wallet Token

₫27,085.36

₫1,623,242,068.79₫1,460,222,043.91

₫84,911,656,014

0.36%

Gần đây

33

Polkadot

₫162,025.08

₫7,218,531,476.34₫5,671,802,802.45

₫83,409,905,459

0.35%

Gần đây

34

Yield Guild Games

₫13,366.37

₫2,064,103,828.67₫2,769,401,647.27

₫81,278,366,735

0.34%

Gần đây

35

Polygon

₫13,853.44

₫8,815,312,656.81₫10,945,815,700.33

₫80,767,051,094

0.34%

Gần đây

36

Uniswap

₫205,074.49

₫3,029,431,063.17₫2,824,570,999.46

₫74,979,235,681

0.31%

Gần đây

37

Curve DAO Token

₫7,288.21

₫1,493,983,749.58₫1,966,826,360.60

₫73,465,967,237

0.31%

Gần đây

38

The Sandbox

₫8,835.66

₫1,122,191,145.59₫1,559,759,942.47

₫73,338,311,080

0.31%

Gần đây

39

Compound

₫1,327,251.02

₫1,832,066,218.83₫2,418,616,660.15

₫70,752,356,795

0.30%

Gần đây

40

MultiversX

₫925,930.09

₫3,717,099,003.13₫2,387,128,223.69

₫67,938,322,945

0.28%

Gần đây

41

Litecoin

₫1,860,738.96

₫11,776,009,799.37₫11,296,486,660.20

₫64,820,109,861

0.27%

Gần đây

42

1inch Network

₫10,948.81

₫1,085,742,679.75₫1,766,953,121.12

₫59,576,001,286

0.25%

Gần đây

43

dogwifhat

₫70,401.13

₫314,779,413.98₫459,010,307.13

₫59,366,476,443

0.25%

Gần đây

44

Decentraland

₫9,180.66

₫3,886,982,682.01₫2,866,229,088.08

₫57,121,660,279

0.24%

Gần đây

45

Worldcoin

₫64,292.53

₫2,046,987,043.42₫2,725,781,973.65

₫52,008,048,605

0.22%

Gần đây

46

ConstitutionDAO

₫2,200.42

₫2,148,737,842.30₫1,933,314,792.13

₫51,629,380,906

0.22%

Gần đây

47

ORDI

₫1,043,256.84

₫1,941,125,503.29₫1,159,725,614.88

₫48,500,465,279

0.20%

Gần đây

48

Helium Mobile

₫41.35

₫71,685,099.17₫116,912,281.17

₫37,964,749,132

0.16%

Gần đây

49

Kyber Network Crystal v2

₫14,566.28

₫1,921,541,611.98₫1,784,738,412.44

₫37,960,295,169

0.16%

Gần đây

50

Chiliz

₫1,912.74

₫1,715,109,146.53₫1,639,042,230.39

₫35,805,336,728

0.15%

Gần đây

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.