Các loại tiền điện tử:  11,171Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,677,207,843,404Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $99,214,554,958Tỷ lệ thống trị:  BTC: 45.8% ETH: 19.6%Phí gas trên ETH:  48 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,171Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,677,207,843,404Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $99,214,554,958Tỷ lệ thống trị:  BTC: 45.8% ETH: 19.6%Phí gas trên ETH:  48 Gwei
Coinbase Exchange

Coinbase Exchange

Khối lượng(24 giờ)

$3,693,472,071.57

90,276 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Bitcoin

$40,974.04

$22,591,917.96$10,521,807.92

$1,168,455,438

31.64%

858

Gần đây

2

Ethereum

$2,813.52

$14,693,679.40$13,316,809.50

$919,160,182

24.89%

797

Gần đây

3

Alchemy Pay

*** $0.05308

$199,806.72$207,647.23

*** $185,515,132

0.00%

180

Gần đây

4

Ethereum

$2,809.07

$3,442,012.05$3,788,364.86

$124,086,817

3.36%

521

Gần đây

5

Bitcoin

$40,898.37

$3,292,037.70$4,116,744.49

$85,406,444

2.31%

485

Gần đây

6

Ethereum

$2,809.55

$5,033,830.99$3,561,337.82

$82,198,842

2.23%

558

Gần đây

7

Ethereum

$2,806.75

$4,014,188.38$1,488,408.65

$72,572,046

1.96%

438

Gần đây

8

Bitcoin

$40,935.81

$3,137,782.24$2,428,810.29

$72,520,490

1.96%

522

Gần đây

9

Chainlink

$24.06

$4,513,360.80$2,417,045.07

$70,512,964

1.91%

529

Gần đây

10

Cardano

$1.39

$2,802,344.38$2,375,023.71

$59,178,001

1.60%

591

Gần đây

11

Polygon

$1.06

$2,137,165.24$1,498,126.30

$48,589,890

1.32%

537

Gần đây

12

Aave

$370.83

$2,629,450.82$1,816,826.62

$44,593,001

1.21%

364

Gần đây

13

Ethereum

$2,811.08

$6,969,368.60$3,484,413.53

$43,051,150

1.17%

489

Gần đây

14

Bitcoin

$40,975.82

$3,294,002.53$5,845,105.19

$41,514,056

1.12%

519

Gần đây

15

Stellar

$0.2798

$1,579,570.17$3,012,960.19

$33,431,069

0.91%

456

Gần đây

16

Solana

$37.49

$586,746.24$994,320.34

$31,562,704

0.85%

398

Gần đây

17

Polkadot

$19.25

$877,718.19$1,484,126.27

$31,034,987

0.84%

311

Gần đây

18

Ethereum

$2,811.23

$3,221,313.84$2,475,788.71

$30,454,045

0.82%

439

Gần đây

19

Amp

$0.06032

$256,269.70$446,626.95

$29,540,455

0.80%

269

Gần đây

20

Litecoin

$144.55

$5,086,714.41$2,247,057.05

$26,145,878

0.71%

615

Gần đây

21

Bitcoin

$40,968.19

$2,862,851.84$1,566,068.16

$25,261,038

0.68%

453

Gần đây

22

Dogecoin

$0.201

$1,307,863.18$955,254.68

$25,217,443

0.68%

365

Gần đây

23

Compound

$481.42

$1,455,008.58$1,683,454.51

$24,700,569

0.67%

337

Gần đây

24

Tether

$1.00

$1,369,084.47$1,360,281.09

$23,645,080

0.64%

938

Gần đây

25

Uniswap

$25.18

$1,513,731.34$1,872,932.69

$22,992,714

0.62%

419

Gần đây

26

Internet Computer

$41.65

$614,011.67$447,165.16

$22,227,020

0.60%

310

Gần đây

27

Synthetix

$10.72

$220,632.56$659,383.25

$21,741,860

0.59%

384

Gần đây

28

Ethereum Classic

$52.52

$1,525,063.87$1,245,183.96

$17,693,107

0.48%

385

Gần đây

29

The Graph

$0.6902

$649,068.24$951,257.30

$17,345,621

0.47%

417

Gần đây

30

Bitcoin Cash

$549.77

$995,632.32$1,137,610.41

$16,590,831

0.45%

616

Gần đây

31

Cosmos

$12.93

$468,973.20$707,424.16

$14,054,145

0.38%

437

Gần đây

32

Algorand

$0.8509

$924,198.46$734,862.43

$12,645,639

0.34%

380

Gần đây

33

SushiSwap

$9.45

$360,688.18$631,832.99

$12,265,095

0.33%

338

Gần đây

34

Filecoin

$56.90

$933,257.05$494,200.56

$12,241,907

0.33%

568

Gần đây

35

Quant

$178.50

$44,184.79$578,790.82

$12,199,646

0.33%

174

Gần đây

36

USD Coin

$0.9976

$1,230,421.72$528,166.68

$10,765,415

0.29%

289

Gần đây

37

EOS

$4.20

$673,598.27$4,017,507.79

$10,703,141

0.29%

418

Gần đây

38

Cardano

$1.39

$95,041.51$80,567.22

$9,940,157

0.27%

191

Gần đây

39

yearn.finance

$32,710.00

$650,743.57$682,807.86

$9,755,749

0.26%

348

Gần đây

40

0x

$0.8866

$388,850.13$582,239.74

$8,496,402

0.23%

282

Gần đây

41

Ankr

$0.09607

$247,942.15$527,532.26

$8,453,388

0.23%

301

Gần đây

42

Harvest Finance

$175.28

$52,465.20$167,849.21

$8,094,807

0.22%

184

Gần đây

43

Clover Finance

$1.08

$168,533.13$177,523.25

$8,067,554

0.22%

92

Gần đây

44

Ethereum

$2,811.65

$642,821.67$668,141.27

$7,981,977

0.22%

354

Gần đây

45

Tezos

$3.22

$567,572.05$567,694.13

$7,818,144

0.21%

342

Gần đây

46

Dai

$1.00

$7,625,029.72$9,957,385.06

$7,707,089

0.21%

917

Gần đây

47

Maker

$3,052.59

$757,032.54$708,855.42

$6,423,790

0.17%

284

Gần đây

48

SKALE Network

$0.2797

$120,307.29$182,906.33

$6,295,704

0.17%

268

Gần đây

49

Cardano

$1.39

$177,034.40$269,067.91

$5,807,818

0.16%

383

Gần đây

50

Mask Network

$6.24

$114,163.89$213,592.35

$5,777,798

0.16%

158

Gần đây

51

UMA

$9.31

$142,704.77$159,179.02

$5,481,794

0.15%

215

Gần đây

52

Chainlink

$23.90

$528,957.38$574,797.85

$5,470,750

0.15%

289

Gần đây

53

Balancer

$24.34

$75,626.48$155,064.73

$5,238,913

0.14%

243

Gần đây

54

Tether

$0.9994

$596,134.00$416,653.79

$5,145,954

0.14%

755

Gần đây

55

Enzyme

$96.49

$143,377.39$294,100.12

$4,877,779

0.13%

176

Gần đây

56

Keep Network

$0.3101

$38,429.42$29,033.45

$4,686,216

0.13%

204

Gần đây

57

Decentraland

$0.734

$457,717.01$408,614.80

$4,514,189

0.12%

229

Gần đây

58

Orchid

$0.3113

$131,574.31$117,136.39

$4,486,788

0.12%

226

Gần đây

59

Curve DAO Token

$1.80

$405,940.33$395,292.31

$4,404,843

0.12%

255

Gần đây

60

Polygon

$1.06

$281,349.78$322,959.27

$4,254,694

0.12%

321

Gần đây

61

Cardano

$1.39

$751,397.24$484,397.22

$4,020,579

0.11%

321

Gần đây

62

Band Protocol

$7.09

$384,257.68$232,784.80

$4,019,226

0.11%

221

Gần đây

63

NuCypher

$0.2262

$27,098.87$173,324.69

$3,959,922

0.11%

207

Gần đây

64

1inch

$2.43

$222,634.29$242,530.71

$3,892,754

0.11%

260

Gần đây

65

Polkadot

$19.26

$89,971.04$238,865.59

$3,621,609

0.10%

275

Gần đây

66

Celo

$2.81

$206,864.00$204,712.93

$3,593,834

0.10%

200

Gần đây

67

Polygon

$1.06

$236,140.83$386,875.15

$3,530,404

0.10%

290

Gần đây

68

Storj

$1.09

$452,336.29$315,523.27

$3,422,459

0.09%

309

Gần đây

69

Internet Computer

$41.67

$261,457.23$271,979.85

$3,378,114

0.09%

284

Gần đây

70

Ethereum Classic

$52.47

$301,266.35$296,594.32

$3,363,132

0.09%

255

Gần đây

71

OMG Network

$4.43

$551,470.45$674,281.90

$3,360,134

0.09%

327

Gần đây

72

Fetch.ai

$0.4082

$126,913.09$227,403.49

$3,264,019

0.09%

166

Gần đây

73

Chainlink

$24.06

$176,846.07$241,120.45

$3,243,955

0.09%

294

Gần đây

74

Wrapped Bitcoin

$40,987.62

$395,091.86$1,123,292.69

$3,233,049

0.09%

545

Gần đây

75

Origin Protocol

$0.805

$80,465.93$208,466.10

$3,215,306

0.09%

207

Gần đây

76

NKN

$0.2796

$96,462.40$102,541.12

$3,125,846

0.08%

232

Gần đây

77

Aave

$371.40

$152,603.46$340,989.95

$3,045,506

0.08%

241

Gần đây

78

Aave

$370.82

$180,538.96$354,242.61

$2,837,588

0.08%

279

Gần đây

79

0x

$0.886

$202,751.76$229,961.92

$2,807,625

0.08%

240

Gần đây

80

Tether

$0.999

$637,086.80$351,108.02

$2,807,396

0.08%

597

Gần đây

81

Cardano

$1.39

$336,295.55$187,459.83

$2,747,225

0.07%

288

Gần đây

82

Litecoin

$144.32

$267,220.21$557,167.60

$2,700,526

0.07%

286

Gần đây

83

Chainlink

$24.04

$26,504.77$77,742.83

$2,681,990

0.07%

271

Gần đây

84

Bitcoin Cash

$550.41

$258,376.87$262,683.39

$2,650,857

0.07%

269

Gần đây

85

Kyber Network Crystal v2

$1.66

$226,314.47$197,496.76

$2,637,874

0.07%

226

Gần đây

86

Polkadot

$19.19

$116,884.55$249,055.86

$2,625,433

0.07%

221

Gần đây

87

Basic Attention Token

$0.674

$129,284.86$182,276.90

$2,578,043

0.07%

202

Gần đây

88

Litecoin

$144.41

$478,509.81$484,559.37

$2,561,780

0.07%

366

Gần đây

89

Ren

$0.4331

$211,351.58$252,617.89

$2,499,058

0.07%

271

Gần đây

90

Stellar

$0.2791

$104,182.95$329,253.80

$2,482,686

0.07%

212

Gần đây

91

Internet Computer

$41.59

$210,162.75$202,474.57

$2,453,031

0.07%

233

Gần đây

92

yearn.finance

$32,738.87

$93,875.46$197,366.54

$2,418,927

0.07%

318

Gần đây

93

Polkadot

$19.19

$104,950.68$144,081.36

$2,374,903

0.06%

250

Gần đây

94

Polymath

$0.2654

$128,747.43$88,857.55

$2,335,806

0.06%

181

Gần đây

95

The Graph

$0.6895

$210,356.49$299,492.68

$2,292,178

0.06%

209

Gần đây

96

Cardano

$1.39

$310,831.54$357,697.56

$2,290,056

0.06%

288

Gần đây

97

Bancor

$3.71

$35,521.50$96,599.55

$2,273,121

0.06%

194

Gần đây

98

Ethereum Classic

$52.39

$133,151.59$105,237.29

$2,222,123

0.06%

208

Gần đây

99

iExec RLC

$3.39

$246,911.78$199,985.79

$2,210,525

0.06%

196

Gần đây

100

Enjin Coin

$1.40

$330,662.55$420,684.98

$2,209,004

0.06%

241

Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện