Tokocrypto

Tokocrypto

Khối lượng giao dịch (24h)

₫575,825,080,307.73

334 BTC

Tổng tài sản

Dữ liệu dự trữ không có sẵn

Thông tin về Tokocrypto

Launched on 15/04/2018, Tokocrypto is a centralized exchange based in Jakarta, Indonesia with IDR fiat on/off ramps. Tokocrypto claims to be the first cryptoasset exchange to be registered (Registration number: 001/BAPPEBTI/CP-AK/11/2019) with the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) of Indonesia - http://www.bappebti.go.id/.
Đọc thêm
Tổng Cộng: --
Không có dữ liệu
Phân bổ token
Không có dữ liệu

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% Depth

-2% Depth

Khối lượng

Khối lượng %

Đã được cập nhật

1

Pepe

₫0.3707

----

₫99,127,957,410

17.24%

Gần đây

2

Tether USDt

₫25,491.93

₫8,751,113,480.51₫11,079,257,866.07

₫54,576,194,295

9.49%

Gần đây

3

Ethereum

₫96,863,842.08

₫12,364,720,338,413.63₫16,745,817,585,077.31

₫37,494,730,411

6.52%

Gần đây

4

Bitcoin

₫1,724,935,902.76

₫1,820,254,154,784.46₫3,447,623,843,998.98

₫27,014,258,910

4.70%

Gần đây

5

Manta Network

₫45,709.35

₫724,039,807,234.92₫560,743,394,841.83

₫26,968,769,650

4.69%

Gần đây

6

Bonk

₫0.8718

----

₫17,948,523,263

3.12%

Gần đây

7

Ethereum

₫97,121,722.21

₫3,311,478,532.08₫1,063,657,248.04

₫14,820,459,285

2.58%

Gần đây

8

dogwifhat

₫72,635.85

₫368,583,088,496.01₫229,607,706,942.17

₫14,226,041,368

2.47%

Gần đây

9

ConstitutionDAO

₫2,155.60

₫5,895,264.60₫4,758,987.55

₫14,034,908,670

2.44%

Gần đây

10

Shiba Inu

₫0.6201

₫1,345,002,083.08₫1,198,026,463.97

₫14,000,343,840

2.43%

Gần đây

11

ether.fi

₫126,891.19

₫21,683,134,544.75₫35,624,379,115.85

₫12,427,898,587

2.16%

Gần đây

12

Render

₫260,938.00

₫184,821,497.93₫205,010,084.86

₫11,723,175,766

2.04%

Gần đây

13

Bitcoin

₫1,730,261,009.98

₫4,433,251,550.12₫1,938,861,179.91

₫10,716,306,310

1.86%

Gần đây

14

Solana

₫4,388,606.89

₫1,170,202,068,242.62₫747,767,547,568.45

₫10,211,574,410

1.78%

Gần đây

15

FLOKI

₫5.6743

₫18,210,478,508.47₫12,843,658,500.24

₫8,415,363,135

1.46%

Gần đây

16

Ethena

₫22,714.62

₫3,877,490,011.21₫6,370,535,306.70

₫7,078,436,482

1.23%

Gần đây

17

BOOK OF MEME

₫325.75

₫3,457,693,642.43₫7,013,512,332.68

₫6,395,035,395

1.11%

Gần đây

18

Open Campus

₫25,497.92

₫1,438,144,871.79₫1,889,179,367.55

₫6,318,978,344

1.10%

Gần đây

19

Arbitrum

₫30,662.19

₫10,876,988,354.83₫11,506,931,840.56

₫4,949,370,782

0.86%

Gần đây

20

SushiSwap

₫30,634.18

₫623,760,242.36₫534,426,272.72

₫4,668,290,242

0.81%

Gần đây

21

Solana

₫4,392,104.49

₫2,325,436,178.68₫1,847,618,171.40

₫4,557,635,158

0.79%

Gần đây

22

Bittensor

₫11,685,805.39

₫2,871,003,200.38₫5,450,274,882.27

₫4,167,102,516

0.72%

Gần đây

23

Dogecoin

₫4,045.09

₫2,430,529,445.65₫2,420,927,385.19

₫4,152,317,569

0.72%

Gần đây

24

Notcoin

₫122.61

₫3,038,076.86--

₫3,570,067,324

0.62%

Gần đây

25

Polygon

₫18,902.53

₫4,220,500,770.19₫5,656,829,961.52

₫3,552,615,301

0.62%

Gần đây

26

Unifi Protocol DAO

₫137,993.85

₫194,229,355,910.89₫285,507,407,855.92

₫3,510,929,657

0.61%

Gần đây

27

Aevo

₫22,383.58

₫14,075,528,487.01₫14,660,084,480.03

₫3,453,255,975

0.60%

Gần đây

28

XRP

₫13,549.83

₫2,127,049,758.70₫1,146,486,359.37

₫3,400,593,513

0.59%

Gần đây

29

Audius

₫5,556.42

₫215,663,164,612.07₫367,846,563,716.62

₫3,274,499,898

0.57%

Gần đây

30

Worldcoin

₫119,684.65

₫13,875,788,524.94₫16,674,789,107.18

₫3,264,136,836

0.57%

Gần đây

31

Waves

₫61,624.86

₫46,078,987,062.06₫110,910,557,219.56

₫3,231,757,877

0.56%

Gần đây

32

Toko Token

₫10,600.56

₫346,219,877.33₫306,122,599.59

₫3,112,943,114

0.54%

Gần đây

33

Cardano

₫11,851.33

₫21,358,232,685.72₫20,134,776,461.18

₫3,093,937,380

0.54%

Gần đây

34

Toko Token

₫10,514.42

₫506,179,084.25₫3,189,239,893.28

₫2,984,438,193

0.52%

Gần đây

35

Dogecoin

₫4,051.94

₫754,469,018.87₫366,834,692.60

₫2,965,798,755

0.52%

Gần đây

36

Creo Engine

₫2,094.89

₫117,032,983.81₫96,450,044.00

₫2,760,303,221

0.48%

Gần đây

37

Aptos

₫227,910.13

₫6,849,638,366.49₫7,475,118,889.02

₫2,749,774,647

0.48%

Gần đây

38

Internet Computer

₫313,497.39

₫894,508,359,977.52₫1,328,856,043,212.28

₫2,506,315,011

0.44%

Gần đây

39

Renzo

₫3,468.31

₫7,567,373,564.58₫9,265,946,624.45

₫2,445,806,714

0.43%

Gần đây

40

Quant

₫2,408,971.87

₫2,018,031,129.44₫2,416,979,483.58

₫2,367,753,682

0.41%

Gần đây

41

Optimism

₫66,335.85

₫5,268,775,404.72₫5,996,888,757.59

₫2,337,693,458

0.41%

Gần đây

42

Vanar Chain

₫4,624.41

₫4,229,192,577.38₫3,659,234,333.97

₫2,311,575,245

0.40%

Gần đây

43

Ren

₫1,614.47

₫1,204,837,253.88₫2,900,002,359.14

₫2,269,295,651

0.39%

Gần đây

44

Gala

₫1,111.54

₫1,564,774,770.66₫2,300,140,401.30

₫2,240,658,896

0.39%

Gần đây

45

Pendle

₫165,164.82

₫6,410,201,438.59₫7,894,592,904.55

₫2,214,760,385

0.39%

Gần đây

46

Fantom

₫20,881.15

₫1,588,802,172.70₫1,484,361,850.81

₫2,171,139,809

0.38%

Gần đây

47

Pixels

₫9,635.89

₫3,890,398,668.96₫7,609,302,804.69

₫2,133,242,739

0.37%

Gần đây

48

PancakeSwap

₫75,834.23

₫5,145,040,652.88₫6,069,587,421.50

₫2,074,174,014

0.36%

Gần đây

49

BinaryX

₫35,892.66

₫50,917,116,835.32₫51,570,137,229.62

₫2,021,425,300

0.35%

Gần đây

50

Pyth Network

₫11,123.03

₫56,518,450,987.67₫35,207,996,069.91

₫2,019,619,629

0.35%

Gần đây

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.