Công cụ theo dõi Bitcoin ETF

Dưới đây là các quỹ chỉ số, quỹ tương hỗ, quỹ ETF (quỹ giao dịch trao đổi) và quỹ phòng hộ đầu tư vào Bitcoin và các đồng tiền điện tử khác. Một số quỹ tiền điện tử là tài sản duy nhất - chẳng hạn như Bitcoin hoặc Ethereum - trong khi các quỹ khác nắm giữ nhiều khoản đầu tư cơ bản hơn hoặc sử dụng các chiến lược phức tạp hơn.
  • Overview
    Overview
  • Flows
    Flows
TickerFund Name

Giá

Khối lượng

AUM

Thị trường

Phần bù

Net Fee

Loại
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
$57.33
$3.28M
$17.8B
$17.64B
-0.02%
1.50%
Spot
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
$22.62
$7.39M
$598.78M
$1.8B
+0.04%
--
Futures
IBIT
iShares Bitcoin Trust
$36.84
$32.62M
$17.24B
$20.59B
+0.56%
0.25%
Spot
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
$56.54
$4.14M
$9.9B
$11.32B
+0.49%
0.25%
Spot
BITB
Bitwise Bitcoin ETF
$35.24
$1.64M
$2.16B
$2.58B
+0.42%
0.20%
Spot
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF
$64.59
$1.14M
$2.85B
$3.1B
-0.49%
0.21%
Spot
HODL
VanEck Bitcoin Trust
$73.14
$77,480
$529.7M
$685.72M
+0.46%
0.25%
Spot
EZBC
Franklin Bitcoin ETF
$37.45
$201,076
$312M
$421.26M
+0.50%
0.19%
Spot
BTCO
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
$64.66
$129,081
$383.4M
$475.9M
+0.02%
0.39%
Spot
BTF
Valkyrie ETF Trust II Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF
$19.31
$13,671
$38.2M
$49.25M
-0.15%
--
Futures
BRRR
Coinshares Valkyrie Bitcoin Fund Common Shares of Beneficial Interest
$18.3
$101,491
$501.8M
$566.09M
+0.44%
0.25%
Spot
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF
$76.62
$5,651
--
$28.9M
+0.51%
--
Futures
ARKA
ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF
$60.28
$610
$8.01M
$15.12M
-0.33%
--
Futures
DEFI
Hashdex Bitcoin ETF
$73.88
$1,034
$5M
$11.82M
-0.36%
--
Futures
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
$48.47
$7,982
$4.55M
$10.91M
-0.29%
--
Futures
BETH
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF
$71.22
$3,104
$1,222
$7.1M
----
Futures
BTCW
WisdomTree Bitcoin Fund
$68.65
$48,352
$79.7M
$83.41M
-0.32%
0.30%
Spot
BETE
ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF
$70.41
$974
$404
$4.93M
-0.24%
--
Futures
ARKC
ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy ETF
$39.32
$41
$1.2M
$2.36M
----
Futures
ARKY
ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF
$39.99
$2,150
$614,702.17
$4.8M
-0.10%
--
Futures
EFUT
VanEck Ethereum Strategy ETF
$26.95
$12,677
$7.84M
$30.99M
+0.31%
--
Futures
EETH
ProShares Ether Strategy ETF
$70.44
$140,735
$6.43M
$113.41M
-0.19%
--
Futures
AETH
Bitwise Ethereum Strategy
$44.73
$5,506
$585,747
$14.54M
-0.18%
--
Futures
ARKZ
ARK 21Shares Active Ethereum Futures Strategy ETF
$40.04
$1,938
$513,579.38
$12.82M
-0.05%
--
Futures
Hiển thị 1 - 24 trong số 24
Hiển thị hàng
50
Tin tức về Bitcoin ETF