×
New! Learn where to earn and borrow crypto now.
×
Các loại tiền điện tử:  3,000Các thị trường giao dịch:  20,883Vốn Hóa Thị Trường:  $217,349,112,308Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $49,832,129,342BTC Chiếm Ưu Thế:  66.1%
Vốn Hóa Thị Trường:  $217,349,112,308Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $49,832,129,342BTC Chiếm Ưu Thế:  66.1%Các loại tiền điện tử:  3,000Các thị trường giao dịch:  20,883

C-Patex

$20.29 USD
0.00254329 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$9
$170.93
43.81%
Spot
Percentage
Gần đây
2
$5
$0.000003
25.01%
Spot
Percentage
Gần đây
3
$4
$54.48
17.39%
Spot
Percentage
Gần đây
4
$3
$0.002791
13.80%
Spot
Percentage
Gần đây
5
$?
$0.000877
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
6
$?
$0.007337
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
7
$?
$0.398725
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
8
$?
$176.56
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
9
$?
$0.000080
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
10
$?
$0.000399
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
11
$?
$0.000003
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
12
$?
$0.002571
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
13
$?
$0.000877
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
14
$?
$0.193222
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
15
$?
$0.001116
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
16
$?
$0.031898
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$0.512920
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$0.000159
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$0.001595
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$0.000004
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$9,051.76
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$0.002678
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$0.004067
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...