C-Patex C-Patex

$5,923.44 USD
0.11985826 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$3,676.22
$3,033
51.20%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$0.1692
$1,006
16.98%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$0.4223
$936
15.80%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$0.007918
$360
6.07%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$337.82
$278
4.69%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$0.006955
$244
4.11%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$0.000001067
$48
0.81%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$0.0003825
$27
0.46%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$0.006955
$6
0.10%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$0.001566
$3
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$0.00001485
$2
0.03%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$0.00001246
$0.085975
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$0.00001475
$0.046065
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$0.007423
$0.044538
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$0.00001083
$0.033334
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$0.000009345
$0.019584
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$0.000003026
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
150 ngày trước
18
$0.0009897
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$0.001481
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$0.4474
$?
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây