×
×
Các loại tiền điện tử:  7,561Các thị trường giao dịch:  31,810Vốn hóa thị trường:  $396,201,677,129Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $91,708,238,907BTC Chiếm Ưu Thế:  63.4%
Vốn hóa thị trường:  $396,201,677,129Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $91,708,238,907BTC Chiếm Ưu Thế:  63.4%Các loại tiền điện tử:  7,561Các thị trường giao dịch:  31,810

C-Patex

$64.36 USD
0.00473893 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$50
$0.001901
77.40%
7
Spot
Percentage
Gần đây
2
$9
$0.002852
13.55%
5
Spot
Percentage
Gần đây
3
*** $5
*** $0.002852
7.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$1
$0.002862
1.67%
1
Spot
Percentage
Gần đây
5
$0.063879
$0.000000
0.10%
2
Spot
Percentage
Gần đây
6
$?
$56.77
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
7
$?
$0.000001
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
8
$?
$0.000302
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$?
$0.000001
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$?
$0.000543
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$?
$0.000407
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
12
$?
$0.001086
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$?
$0.000001
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
14
$?
$0.000271
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$?
$0.000136
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$?
$0.000136
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$71.62
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$0.301900
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$0.022408
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$407.42
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$0.005294
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
*** $?
*** $75,624.88
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$0.434583
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$0.040471
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
*** $?
*** $0.271615
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$1.36
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$?
$0.003778
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$?
$1.95
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$?
$0.120029
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$?
$0.000950
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
31
$?
$0.008009
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...