×
×
Các loại tiền điện tử:  5,530Các thị trường giao dịch:  22,682Vốn Hóa Thị Trường:  $263,213,989,383Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $110,995,922,450BTC Chiếm Ưu Thế:  65.8%
Vốn Hóa Thị Trường:  $263,213,989,383Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $110,995,922,450BTC Chiếm Ưu Thế:  65.8%Các loại tiền điện tử:  5,530Các thị trường giao dịch:  22,682

C-Patex

$3,212.57 USD
0.34093191 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1,960
$45.46
61.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
2
$981
$225.05
30.53%
0
Spot
Percentage
Gần đây
3
$182
$0.001415
5.66%
4
Spot
Percentage
Gần đây
4
$45
$76.32
1.39%
0
Spot
Percentage
Gần đây
5
$24
$0.002831
0.76%
6
Spot
Percentage
Gần đây
6
$12
$0.001604
0.38%
0
Spot
Percentage
Gần đây
7
$8
$0.018683
0.24%
0
Spot
Percentage
Gần đây
8
$0.948302
$0.000472
0.03%
0
Spot
Percentage
Gần đây
9
$0.123728
$0.009341
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
10
$0.021882
$0.000002
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
11
$0.002513
$0.000251
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
12
$?
$0.533125
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
13
$?
$0.000566
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
14
$?
$0.000094
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$?
$1.00
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
16
$?
$0.000094
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$1.88
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$0.000002
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$0.114434
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$0.005385
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$0.471698
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$0.188717
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$0.028119
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$0.301947
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$0.000094
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$0.002359
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
27
$?
$0.000001
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
28
$?
$19,994.93
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
29
$?
$0.004718
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...