Các loại tiền điện tử:  11,936Trao đổi:  409Vốn hóa thị trường:  ₫49,399,720,375,035,776Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫2,490,117,654,766,059Tỷ lệ thống trị:  BTC: 41.7% ETH: 19.3%Phí gas trên ETH:  57 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,936Trao đổi:  409Vốn hóa thị trường:  ₫49,399,720,375,035,776Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫2,490,117,654,766,059Tỷ lệ thống trị:  BTC: 41.7% ETH: 19.3%Phí gas trên ETH:  57 Gwei
CoinW

CoinW

Khối lượng(24 giờ)

₫24,395,314,663,315.78

22,350 BTC

Thông tin về CoinW

Launched in Jul 2017, CoinW is a centralized exchange based in Australia. As of Jul 2019, CoinW claims to have 2M users, with an average daily turnover of 5 billion RMB.

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Litecoin

LTC/USDT

₫4,252,047.34

₫1,151,723,764.68₫1,772,127,783.80

₫3,006,985,315,655

0.00%

122

Gần đây

2

Bitcoin

BTC/USDT

₫1,093,107,724.02

₫16,700,943,430.24₫165,850,921,737.21

₫2,976,133,537,411

0.00%

593

Gần đây

3

Ethereum

ETH/USDT

₫80,763,635.06

₫15,074,464,453.95₫18,656,225,746.04

₫1,979,007,163,664

0.00%

613

Gần đây

4

Qtum

QTUM/USDT

₫290,661.93

₫384,560,992.61₫487,471,541.39

₫1,542,175,303,856

0.00%

86

Gần đây

5

dYdX

DYDX/USDT

₫379,172.42

₫1,057,791,539.68₫146,831,908.50

₫1,250,174,517,492

0.00%

80

Gần đây

6

EOS

EOS/USDT

₫117,309.93

₫502,464,089.04₫2,223,227,457.98

₫978,770,167,514

0.00%

111

Gần đây

7

XRP

XRP/USDT

₫24,844.39

₫11,489,787,246.53₫11,692,834,587.05

₫935,581,914,340

0.00%

166

Gần đây

8

Avalanche

AVAX/USDT

₫1,468,477.68

₫627,921,910.45₫877,855,661.08

₫712,351,046,371

0.00%

103

Gần đây

9

Dogecoin

DOGE/USDT

₫5,774.99

₫18,993,348,349.30₫22,068,566,137.24

₫679,230,337,101

0.00%

324

Gần đây

10

Dash

DASH/USDT

₫4,701,175.24

₫11,637,816,897.46₫11,884,391,852.49

₫533,582,992,978

0.00%

215

Gần đây

11

Ren

REN/USDT

₫23,132.77

₫1,947,107,717.05₫678,654,476.73

₫473,926,201,075

0.00%

96

Gần đây

12

Synthetix

SNX/USDT

₫323,392.56

₫1,189,810,028.15₫1,936,181,737.87

₫410,332,852,747

0.00%

111

Gần đây

13

THETA

THETA/USDT

₫149,206.46

₫3,915,240,416.84₫2,587,409,765.01

₫382,174,686,331

0.00%

125

Gần đây

14

TRON

TRX/USDT

₫2,674.77

₫6,142,865,621.30₫216,855,059.50

₫381,940,270,528

0.00%

152

Gần đây

15

Phala Network

PHA/USDT

₫23,768.69

₫1,216,507,654.50₫818,719,414.09

₫350,860,339,769

0.00%

90

Gần đây

16

VeChain

VET/USDT

₫2,665.32

₫6,930,625,423.95₫10,818,910,918.76

₫339,029,156,369

0.00%

120

Gần đây

17

Cardano

ADA/USDT

₫54,862.14

₫10,417,457,978.21₫71,713,435.71

₫302,728,095,873

0.00%

180

Gần đây

18

Radio Caca

RACA/USDT

₫11.78

₫74,587,174.39₫119,230,818.78

₫287,271,739,381

0.00%

46

Gần đây

19

Filecoin

FIL/USDT

₫1,905,226.68

₫14,596,969,578.48₫11,309,672,495.03

₫263,113,815,010

0.00%

204

Gần đây

20

Monero

XMR/USDT

₫6,068,570.71

₫4,753,053,863.71₫4,083,380,057.57

₫262,582,914,614

0.00%

181

Gần đây

21

Metahero

HERO/USDT

₫2,025.94

₫53,567,501.29₫229,840,967.38

₫244,782,618,138

0.00%

11

Gần đây

22

Ankr

ANKR/USDT

₫2,239.00

₫947,524,804.67₫1,014,095,165.30

₫241,884,582,414

0.00%

99

Gần đây

23

Swipe

SXP/USDT

₫62,081.98

₫118,873,805.56₫141,305,410.33

₫232,772,737,880

0.00%

67

Gần đây

24

Crust Network

CRU/USDT

₫950,602.51

₫2,983,080,751.12₫363,363,330.70

₫229,078,437,412

0.00%

89

Gần đây

25

Amun Ether 3x Daily Long

ETH3L/USDT

₫8,028.22

₫2,161,589,747.56₫3,094,581,902.49

₫225,175,407,045

0.00%

45

Gần đây

26

vEmpire DDAO

VEMP/USDT

₫2,033.92

₫101,828,280.62₫59,135,539.99

₫218,798,253,195

0.00%

34

Gần đây

27

Chainlink

LINK/USDT

₫673,599.58

₫3,269,780,404.75₫3,459,285,272.51

₫196,069,070,620

0.00%

115

Gần đây

28

Loopring

LRC/USDT

₫10,714.08

₫1,354,958,500.00₫1,459,891,732.33

₫190,005,972,591

0.00%

90

Gần đây

29

Celer Network

CELR/USDT

₫2,700.23

₫221,923,154.26₫101,827,948.48

₫178,052,891,027

0.00%

43

Gần đây

30

Polkadot

DOT/USDT

₫826,856.97

₫2,958,004,372.33₫3,377,118,567.27

₫175,221,250,219

0.00%

119

Gần đây

31

MOBOX

MBOX/USDT

₫152,899.51

₫122,724,150.47₫267,810,350.09

₫157,473,283,043

0.00%

53

Gần đây

32

pNetwork

PNT/USDT

₫27,200.10

₫273,214,600.49₫242,566,200.85

₫142,780,573,399

0.00%

61

Gần đây

33

Audius

AUDIO/USDT

₫67,438.39

₫1,262,687,294.82₫508,456,289.00

₫122,584,514,883

0.00%

115

Gần đây

34

0x

ZRX/USDT

₫25,429.74

₫1,612,327,919.50₫1,868,956,622.99

₫117,502,821,975

0.00%

94

Gần đây

35

ForTube

FOR/USDT

₫2,452.17

₫78,008,271.93₫103,166,719.72

₫106,762,624,914

0.00%

50

Gần đây

36

The Graph

GRT/USDT

₫19,326.14

₫4,027,995,514.93₫2,500,961,747.31

₫98,587,514,765

0.00%

115

Gần đây

37

Shiden Network

SDN/USDT

₫146,411.56

₫5,003,261,575.25₫1,226,361,329.30

₫97,628,437,439

0.00%

72

Gần đây

38

yearn.finance

YFI/USDT

₫789,294,484.71

₫707,058,597.71₫516,082,963.29

₫91,967,569,212

0.00%

127

Gần đây

39

Yield Guild Games

YGG/USDT

₫151,238.99

₫2,892,795,001.07₫929,829,755.44

₫90,488,042,644

0.00%

86

Gần đây

40

Stafi

FIS/USDT

₫37,656.25

₫95,533,043.50₫160,853,059.49

₫89,913,214,682

0.00%

55

Gần đây

41

Augur

REP/USDT

₫600,239.54

₫407,652,742.59₫624,314,506.70

₫88,724,500,644

0.00%

77

Gần đây

42

NFTb

NFTB/USDT

₫2,776.41

₫154,223,596.11₫197,266,169.00

₫86,530,298,003

0.00%

57

Gần đây

43

Convex Finance

CVX/USDT

₫300,879.31

₫86,038,424.30₫58,702,096.77

₫85,889,141,457

0.00%

43

Gần đây

44

Injective Protocol

INJ/USDT

₫255,916.64

₫1,634,709,864.95₫657,836,725.26

₫84,055,217,316

0.00%

90

Gần đây

45

Kusama

KSM/USDT

₫9,292,967.93

₫4,556,030,185.71₫4,532,242,352.89

₫82,666,862,479

0.00%

155

Gần đây

46

Alpha Finance Lab

ALPHA/USDT

₫26,877.18

₫1,042,698,004.25₫585,496,285.53

₫72,675,257,417

0.00%

93

Gần đây

47

DeFi Pulse Index

DPI/USDT

₫8,975,929.11

₫78,538,869.63₫20,081,830.12

₫71,653,468,018

0.00%

33

Gần đây

48

Tokyo AU

TOKAU/USDT

₫0.0008929

₫58,348,295.01₫9,455,055.31

₫67,470,608,000

0.00%

7

Gần đây

49

Futureswap

FST/USDT

₫298,657.55

₫193,914,424.72₫851,794,455.02

₫62,946,788,635

0.00%

20

Gần đây

50

dForce

DF/USDT

₫5,198.51

₫16,646,767.11₫45,113,576.38

₫62,804,281,039

0.00%

17

Gần đây

51

Eden

EDEN/USDT

₫137,208.01

₫762,883,352.10₫700,219,306.75

₫61,529,584,671

0.00%

79

Gần đây

52

Internet Computer

ICP/USDT

₫1,320,715.74

₫902,132,738.88₫1,152,336,485.21

₫60,685,225,973

0.00%

105

Gần đây

53

Whiteheart

WHITE/USDT

₫18,572,572.88

₫8,900,506.23₫5,453,642.51

₫56,988,517,693

0.00%

10

Gần đây

54

BitDAO

BIT/USDT

₫38,051.94

₫49,938,271.22₫218,968,687.13

₫55,270,319,620

0.00%

34

Gần đây

55

Stacks

STX/USDT

₫34,054.13

₫537,351,250.43₫248,231,391.08

₫50,737,873,581

0.00%

85

Gần đây

56

DFI.Money

YFII/USDT

₫104,622,868.61

₫515,157,146.28₫153,749,488.54

₫48,604,032,927

0.00%

53

Gần đây

57

Verasity

VRA/USDT

₫823.73

₫62,852,191.17₫14,084,499.47

₫46,528,056,514

0.00%

6

Gần đây

58

Adventure Gold

AGLD/USDT

₫74,273.25

₫986,755,299.16₫724,991,275.05

₫45,985,047,274

0.00%

87

Gần đây

59

Aave

AAVE/USDT

₫8,693,924.74

₫2,239,967,953.61₫4,019,490,929.69

₫45,657,729,178

0.00%

113

Gần đây

60

Bitcoin SV

BSV/USDT

₫3,635,971.84

₫9,371,482,998.05₫9,727,657,354.86

₫41,679,051,153

0.00%

128

Gần đây

61

ChainX

PCX/USDT

₫146,131.44

₫24,129,047.52₫18,964,247.75

₫41,323,884,087

0.00%

4

Gần đây

62

Maker

MKR/USDT

₫66,566,894.87

₫716,650,528.43₫108,871,663.91

₫40,076,922,177

0.00%

103

Gần đây

63

Arweave

AR/USDT

₫1,196,861.04

₫1,670,232,268.50₫1,322,688,733.99

₫38,480,733,711

0.00%

111

Gần đây

64

Ontology

ONT/USDT

₫23,245.50

₫1,974,315,591.86₫933,575,353.05

₫38,073,053,013

0.00%

112

Gần đây

65

Decred

DCR/USDT

₫3,407,229.80

₫316,322,075.97₫538,899,927.22

₫37,980,839,794

0.00%

72

Gần đây

66

HyperCash

HC/USDT

₫18,481.33

₫839,380,254.43₫1,789,049,878.26

₫37,853,432,313

0.00%

97

Gần đây

67

Mirror Protocol

MIR/USDT

₫81,880.00

₫127,000,520.85₫136,360,955.16

₫37,533,647,649

0.00%

60

Gần đây

68

Edgeware

EDG/USDT

₫223.97

-₫4,347,815.42

₫37,126,916,355

0.00%

2

Gần đây

69

Unibright

UBT/USDT

₫68,551.02

₫42,746,675.57₫17,887,843.60

₫34,993,154,839

0.00%

27

Gần đây

70

Kyber Network Crystal v2

KNC/USDT

₫44,276.05

₫270,013,712.36₫460,127,884.36

₫34,486,640,454

0.00%

86

Gần đây

71

Dogz

DOGZ/USDT

₫1.30

₫58,717,642.02-

₫34,352,468,321

0.00%

13

Gần đây

72

Fantom

FTM/USDT

₫29,959.90

₫738,355,994.63₫794,534,184.83

₫34,342,926,036

0.00%

109

Gần đây

73

Uniswap

UNI/USDT

₫588,521.28

₫537,496,129.92₫11,232,723,817.83

₫33,321,518,034

0.00%

138

Gần đây

74

JUST

JST/USDT

₫2,259.69

₫915,298,938.05₫798,159,152.43

₫32,471,775,873

0.00%

84

Gần đây

75

AladdinDAO

ALD/USDT

₫14,181.75

₫86,888,777.64₫396,651,972.18

₫31,694,481,656

0.00%

34

Gần đây

76

Bitcoin Cash

BCH/USDT

₫14,578,350.55

₫11,714,473,800.61₫15,304,414,262.91

₫30,376,646,179

0.00%

212

Gần đây

77

Liquidifty

LQT/USDT

₫8,816.55

₫10,868,686.82-

₫30,318,584,852

0.00%

4

Gần đây

78

Bancor

BNT/USDT

₫95,713.14

₫273,017,911.89₫379,979,436.90

₫29,458,282,314

0.00%

89

Gần đây

79

PancakeSwap

CAKE/USDT

₫501,679.28

₫20,055,841.65₫15,420,283.27

₫28,870,301,426

0.00%

43

Gần đây

80

Dego Finance

DEGO/USDT

₫199,233.14

₫40,343,087.80₫38,792,339.50

₫28,459,081,028

0.00%

24

Gần đây

81

Mina

MINA/USDT

₫131,440.98

₫24,180,364.12₫19,658,750.76

₫28,216,464,230

0.00%

14

Gần đây

82

Axie Infinity

AXS/USDT

₫1,528,426.59

₫724,914,214.63₫5,248,985,355.90

₫27,998,123,426

0.00%

173

Gần đây

83

CoinW Token

CWT/USDT

₫5,670.38

₫163,902,622.44₫138,265,284.63

₫27,653,155,421

0.00%

72

Gần đây

84

Doge Killer

LEASH/USDT

₫21,898,688.89

₫11,419,550.59₫15,138,483.88

₫27,383,710,703

0.00%

10

Gần đây

85

SHIBA INU

SHIB/USDT

₫0.2069

₫325,122,852.32₫73,230,544.99

₫26,483,433,439

0.00%

48

Gần đây

86

Frax Share

FXS/USDT

₫115,517.61

₫3,973,020.87₫9,574,459.73

₫26,033,915,623

0.00%

8

Gần đây

87

MANTRA DAO

OM/USDT

₫5,289.98

₫2,302,402.40-

₫25,803,339,180

0.00%

13

Gần đây

88

Enjin Coin

ENJ/USDT

₫38,497.65

₫869,720,412.73₫1,077,187,267.99

₫25,235,493,453

0.00%

83

Gần đây

89

Formation Fi

FORM/USDT

₫4,813.51

₫107,237,175.17₫16,391,945.99

₫24,747,635,447

0.00%

5

Gần đây

90

TrustSwap

SWAP/USDT

₫37,140.22

₫37,235,960.41₫26,700,057.99

₫24,317,646,153

0.00%

33

Gần đây

91

Gitcoin

GTC/USDT

₫217,046.12

₫687,674,663.87₫2,073,615,949.24

₫23,422,710,223

0.00%

87

Gần đây

92

My Crypto Heroes

MCHC/USDT

₫18,440.40

₫28,573,635.95₫12,315,484.76

₫23,414,798,632

0.00%

16

Gần đây

93

Drep [new]

DREP/USDT

₫16,168.60

₫125,929,846.13₫135,315,359.54

₫22,860,695,562

0.00%

58

Gần đây

94

Civic

CVC/USDT

₫12,759.85

₫377,122,779.50₫210,179,002.52

₫22,633,222,708

0.00%

78

Gần đây

95

MXC

MXC/USDT

₫741.85

₫39,775,556.73₫33,046,225.07

₫22,284,732,623

0.00%

30

Gần đây

96

Tribe

TRIBE/USDT

₫15,070.23

₫606,178,235.50₫367,236,403.77

₫20,663,422,039

0.00%

87

Gần đây

97

HTMOON

HTMOON/USDT

₫0.0000539

--

₫20,352,435,070

0.00%

10

Gần đây

98

Compound

COMP/USDT

₫9,469,207.99

₫5,757,027,811.41₫1,349,600,411.67

₫18,855,907,894

0.00%

150

Gần đây

99

CertiK

CTK/USDT

₫45,779.21

₫11,137,588.80₫69,835,901.19

₫18,569,413,884

0.00%

20

Gần đây

100

BinaryX

BNX/USDT

₫453,473.64

₫16,178,771.80₫45,808,396.20

₫17,930,673,823

0.00%

28

Gần đây