CoinW

CoinW

Khối lượng giao dịch (24h)

₫16,239,300,803,095.33

23,527 BTC

Tổng tài sản

₫5,181,210,143,875.58

Thông tin về CoinW

CoinW is a world-class integrated trading platform that provides Spot, Futures and other services to global users. Currently CoinW has more than 7 million users worldwide, ranked 8th among global exchanges. CoinW now possesses the MSB financial license of USA, MAS license of Singapore, SVGFSA license and other financial regulatory licenses in many countries and regions, and is operating in compliance to ensure the interests of users. The technical team comes from Alibaba, Oracle, Google and the financial securities industry, and has a leading edge in technology.

Đọc thêm
Dự trữ tài chính
Cập nhật vào 12:11:29 AM
Tổng Cộng: ₫5,181,210,143,875.58
Báo cáo trực tiếp của sàn giao dịch
TokenSố dưGiáGiá trị
CVNT
0xa20f...6cb6f2
372,823,054.04₫13,424.86₫5,005,097,493,118.41
CWT
0xa20f...6cb6f2
16,255,287₫2,617.73₫42,551,887,020.19
CVNT
0x2d63...398563
2,845,025.78₫13,424.86₫38,194,074,226.45
USDT
0xa20f...6cb6f2
1,048,330.4₫24,366.92₫25,544,580,893.59
BTC
1KYBKq...eWhvU8
37₫690,274,389.91₫25,540,152,426.79
BTC
14Z9KS...aFxsmE
19.17₫690,274,389.91₫13,232,560,054.63

Chỉ hiển thị những ví có số dư >500.000 USD
* Số dư từ các ví này có thể bị chậm

Phân bổ token

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
Tất cả thông tin và dữ liệu liên quan đến việc nắm giữ trong địa chỉ ví của bên thứ ba đều dựa trên thông tin công khai của bên thứ ba. CoinMarketCap không xác nhận hoặc xác minh tính chính xác hoặc tính kịp thời của thông tin và dữ liệu đó.

CoinMarketCap không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thông tin và dữ liệu này của bên thứ ba. CoinMarketCap không có nghĩa vụ xem xét, xác nhận, xác minh hoặc thực hiện bất kỳ yêu cầu hoặc điều tra nào về tính hoàn thiện, chính xác, đầy đủ, toàn vẹn, độ tin cậy hoặc tính kịp thời của bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào được cung cấp.

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% Depth

-2% Depth

Khối lượng

Khối lượng %

Đã được cập nhật

1

Bitcoin

₫689,467,830.08

₫3,083,568,404.95₫1,574,767,045.48

₫6,747,675,409,221

-

Gần đây

2

Ethereum

₫42,203,046.10

₫4,041,971,339.80₫4,076,034,922.79

₫4,326,152,040,816

-

Gần đây

3

Solana

₫588,733.78

₫5,079,631,314.71₫2,465,659,158.53

₫271,479,569,746

-

Gần đây

4

Compound

₫1,170,425.04

₫2,408,549,355.91₫2,062,951,650.24

₫231,405,143,900

-

Gần đây

5

Chainlink

₫193,347.98

₫2,897,573,017.63₫4,602,652,307.56

₫223,375,217,101

-

Gần đây

6

XRP

₫12,742.60

₫27,956,306,219.24₫27,620,516,617.51

₫181,824,165,350

-

Gần đây

7

Polkadot

₫103,922.44

₫19,155,538,689.03₫1,983,700,274.49

₫176,604,303,627

-

Gần đây

8

Uniswap

₫113,594.34

₫3,567,566,774.05₫2,882,886,508.52

₫165,961,698,533

-

Gần đây

9

BNB

₫5,348,303.87

₫5,889,845,417.80₫4,796,859,046.70

₫154,414,030,599

-

Gần đây

10

Polygon

₫13,742.69

₫2,126,174,253.46₫1,616,114,801.14

₫140,154,552,126

-

Gần đây

11

The Sandbox

₫7,812.58

₫26,323,261,905.66₫26,741,305,808.68

₫115,158,725,151

-

Gần đây

12

Bitcoin Cash

₫5,899,156.63

₫2,198,454,511.71₫2,454,345,915.75

₫106,706,662,308

-

Gần đây

13

Qtum

₫57,948.59

₫765,499,570.91₫1,814,624,071.41

₫101,284,213,264

-

Gần đây

14

Litecoin

₫1,649,512.20

₫2,257,151,521.16₫1,558,529,414.23

₫100,398,190,196

-

Gần đây

15

Cardano

₫6,550.24

₫2,680,004,524.52₫2,970,084,195.76

₫87,068,485,035

-

Gần đây

16

VeChain

₫429.08

₫2,741,381,057.35₫2,343,233,544.58

₫73,470,427,164

-

Gần đây

17

Dogecoin

₫1,549.84

₫3,185,072,345.03₫2,896,361,693.77

₫65,496,110,252

-

Gần đây

18

NEAR Protocol

₫28,231.05

₫18,888,185,050.77₫13,644,740,049.88

₫56,718,134,169

-

Gần đây

19

Cosmos

₫183,727.24

₫2,838,820,223.60₫7,633,350,479.40

₫50,276,937,291

-

Gần đây

20

Avalanche

₫238,103.39

₫2,623,476,917.68₫2,571,814,559.07

₫47,384,603,473

-

Gần đây

21

Internet Computer

₫79,863.29

₫41,206,071,530.25₫36,699,611,959.61

₫46,566,046,577

-

Gần đây

22

Aptos

₫138,724.24

₫422,787,711.28₫439,693,363.42

₫42,243,679,576

-

Gần đây

23

Decentraland

₫7,851.57

₫2,804,114,098.72₫2,737,252,601.71

₫39,776,836,761

-

Gần đây

24

TRON

₫2,177.34

₫21,013,750,513.34₫20,088,736,930.24

₫37,527,716,089

-

Gần đây

25

Chiliz

₫1,547.41

₫11,912,841,544.43₫11,560,012,020.01

₫36,373,574,629

-

Gần đây

26

Axie Infinity

₫114,922.43

₫2,820,257,198.81₫2,158,172,275.37

₫32,393,234,866

-

Gần đây

27

Optimism

₫35,423.69

₫508,222,371.33₫722,180,888.78

₫30,866,120,750

-

Gần đây

28

EOS

₫14,706.46

₫1,311,576,544.67₫1,756,210,643.55

₫30,448,510,681

-

Gần đây

29

ApeCoin

₫30,436.41

₫3,796,554,756.91₫1,305,280,810.20

₫28,232,902,526

-

Gần đây

30

dYdX

₫50,928.96

₫2,487,770,706.69₫2,290,945,440.03

₫26,564,313,383

-

Gần đây

31

Terra

₫12,354.89

₫680,303,634.32₫554,611,403.95

₫26,182,359,684

-

Gần đây

32

Livepeer

₫158,369.25

₫81,080,568.88₫113,468,735.21

₫25,405,544,377

-

Gần đây

33

Monero

₫3,640,428.82

₫3,123,915,006.36₫2,523,216,854.83

₫22,738,847,010

-

Gần đây

34

CoinW Token

₫2,616.46

-₫3,372,762.75

₫20,468,116,411

-

Gần đây

35

Sui

₫12,023.48

₫39,585,219.64₫34,080,736.15

₫19,304,232,894

-

Gần đây

36

Filecoin

₫83,659.92

₫381,354,509.00₫935,297,832.13

₫17,985,922,715

-

Gần đây

37

Pepe

₫0.02046

--

₫16,972,423,269

-

Gần đây

38

Algorand

₫2,546.52

₫147,441,338.23₫192,542,773.27

₫16,358,120,170

-

Gần đây

39

Storj

₫11,736.17

₫8,024,415.53₫6,978,281.98

₫16,215,947,603

-

Gần đây

40

Render

₫42,295.55

₫138,864,987.76₫109,620,056.53

₫16,018,592,227

-

Gần đây

41

Worldcoin

₫41,429.10

₫30,583,201.28₫28,960,239.68

₫15,599,214,910

-

Gần đây

42

Immutable

₫14,711.83

₫97,507,736.79₫71,530,465.69

₫14,877,763,657

-

Gần đây

43

Bitcoin SV

₫880,294.63

₫27,516,663,892.08₫277,538,028.75

₫14,402,169,408

-

Gần đây

44

Tornado Cash

₫77,283.39

₫3,231,900.31-

₫14,382,874,795

-

Gần đây

45

Dock

₫400.25

₫120,562,065.70₫155,097,007.88

₫14,042,965,616

-

Gần đây

46

The Graph

₫2,257.02

₫222,526,414.01₫186,747,941.21

₫14,031,024,805

-

Gần đây

47

Ethereum Classic

₫405,676.68

₫7,034,106,567.29₫7,726,766,275.30

₫13,830,576,770

-

Gần đây

48

FLOKI

₫0.4923

₫22,289,863.66₫29,308,439.08

₫13,674,419,915

-

Gần đây

49

GMX

₫1,006,600.38

₫16,170,193.16₫18,033,462.66

₫13,533,928,922

-

Gần đây

50

Huobi Token

₫58,691.83

₫59,528,559.74₫62,294,641.82

₫13,511,003,747

-

Gần đây

Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.