Crypto.com Exchange

$210,403,944 USD
3,451 BTC

Thông tin về Crypto.com Exchange

Launched on 14/11/2019, Crypto.com Exchange is a centralized exchange based in Cayman Islands. It supports major cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, and offers deep liquidity, competitive execution rates, and low fees on top of CRO-powered rewards.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$60,932.62
$65,491,649
31.13%
568
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$1.41
$19,201,340
9.13%
276
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$1.29
$13,951,773
6.63%
357
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$0.1354
$10,311,661
4.90%
250
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$0.2128
$10,162,683
4.83%
191
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$2,191.17
$9,641,999
4.58%
465
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$1.41
$6,898,345
3.28%
258
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$0.2124
$6,670,537
3.17%
209
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$223.85
$6,491,691
3.09%
202
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$0.6046
$5,530,154
2.63%
254
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$0.1353
$4,770,983
2.27%
284
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$1.29
$4,666,154
2.22%
334
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$2,189.77
$3,534,768
1.68%
420
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$3.06
$3,364,067
1.60%
208
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$254.84
$3,103,049
1.47%
261
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$2.63
$2,041,949
0.97%
208
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$33.57
$2,024,969
0.96%
292
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$1.13
$1,831,887
0.87%
134
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$41.32
$1,703,639
0.81%
219
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$254.64
$1,549,700
0.74%
308
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$15.60
$1,295,157
0.62%
212
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$0.6042
$1,145,034
0.54%
243
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$224.18
$1,040,099
0.49%
121
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$1.50
$1,032,732
0.49%
218
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$22.91
$1,032,464
0.49%
254
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$1.05
$991,241
0.47%
197
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$692.44
$925,655
0.44%
257
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$6.80
$922,739
0.44%
243
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$1.13
$916,090
0.44%
158
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$1.40
$839,740
0.40%
119
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$22.89
$712,411
0.34%
241
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$61,088.76
$690,012
0.33%
417
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$2.63
$632,030
0.30%
232
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$63.75
$615,470
0.29%
224
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$6.40
$610,839
0.29%
163
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$9.47
$610,010
0.29%
215
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$0.06421
$603,611
0.29%
235
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$31.59
$535,869
0.25%
185
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$0.07188
$529,146
0.25%
189
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$0.2127
$525,307
0.25%
131
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$1.46
$499,765
0.24%
215
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$1.49
$485,001
0.23%
244
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$9.47
$484,321
0.23%
155
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$691.82
$470,530
0.22%
306
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$17.54
$463,133
0.22%
184
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$1.00
$461,745
0.22%
667
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$33.55
$407,073
0.19%
299
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$3.06
$400,165
0.19%
119
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$63.75
$348,718
0.17%
296
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$3.06
$311,114
0.15%
169
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$3.06
$303,432
0.14%
220
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$1.29
$297,678
0.14%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$2,177.61
$295,630
0.14%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$447.61
$271,960
0.13%
197
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$0.6736
$262,937
0.12%
151
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$376.32
$257,116
0.12%
244
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$1.92
$227,032
0.11%
213
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$44,346.45
$222,376
0.11%
195
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$3.72
$210,546
0.10%
196
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$6.80
$206,080
0.10%
268
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$51.44
$202,985
0.10%
175
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$425.45
$202,963
0.10%
213
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$1.13
$194,610
0.09%
107
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$0.4755
$191,379
0.09%
221
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$0.6005
$189,669
0.09%
83
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$6.39
$187,033
0.09%
193
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$2.63
$177,652
0.08%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$0.2004
$174,858
0.08%
200
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$44,360.03
$173,362
0.08%
186
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$255.13
$147,084
0.07%
83
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$428.28
$135,890
0.06%
97
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$0.5747
$131,167
0.06%
224
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$2,358.13
$128,484
0.06%
185
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$63.90
$127,825
0.06%
91
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$33.55
$123,937
0.06%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$18.95
$123,697
0.06%
194
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$1
$114,910
0.05%
314
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$0.6708
$111,427
0.05%
82
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$41.44
$108,596
0.05%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$0.6931
$96,709
0.05%
177
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$691.33
$93,081
0.04%
116
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$15.64
$91,657
0.04%
113
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$22.80
$85,540
0.04%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$7.07
$76,475
0.04%
156
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$9.49
$75,410
0.04%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$7.13
$71,874
0.03%
202
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$51.37
$62,091
0.03%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$19.05
$61,141
0.03%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$6.79
$58,291
0.03%
82
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$0.1353
$55,885
0.03%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$6.41
$52,197
0.02%
84
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$0.2013
$51,277
0.02%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$44,301.94
$50,980
0.02%
85
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$0.06423
$46,085
0.02%
85
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$1,752.90
$45,250
0.02%
187
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$450.13
$36,175
0.02%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$7.04
$35,211
0.02%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$1.49
$33,577
0.02%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$17.64
$32,092
0.02%
84
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$1.45
$24,218
0.01%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$1.91
$23,743
0.01%
198
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$31.55
$23,507
0.01%
75
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$3.72
$18,028
0.01%
82
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$0.9976
$16,492
0.01%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$374.17
$15,472
0.01%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$1.93
$13,702
0.01%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
$3.06
$11,569
0.01%
82
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$60,994.27
$8,941
0.00%
273
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$61,069.30
$8,938
0.00%
270
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$1.05
$8,936
0.00%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$1.90
$8,867
0.00%
140
Giao ngay
Percentage
Gần đây
112
$1.91
$8,379
0.00%
90
Giao ngay
Percentage
Gần đây
113
$7.12
$8,174
0.00%
84
Giao ngay
Percentage
Gần đây
114
*** $2.01
*** $6,866
0.00%
119
Giao ngay
Percentage
Gần đây
115
$1,744.45
$6,404
0.00%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
$2,355.39
$2,841
0.00%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
117
$0.5718
$1,964
0.00%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...