KCEX

KCEX

Khối lượng giao dịch (24h)

₫26,764,128,018,416.72

15,691 BTC

Tổng tài sản

Dữ liệu dự trữ không có sẵn

Thông tin về KCEX

KCEX is a centralized cryptocurrency trading platform established in 2021 and registered in Seychelles. Grounded in the values of 'User First, Security Foremost, and Innovation Driven,' KCEX is committed to providing diversified digital asset trading and investment services, encompassing futures trading, spot trading, and innovative financial derivatives. Our team comprises experts from the blockchain and financial sectors, endowed with a wealth of experience and technical acumen, ensuring both platform stability and user asset security.
Đọc thêm
Tổng Cộng: --
Không có dữ liệu
Phân bổ token
Không có dữ liệu

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% Depth

-2% Depth

Khối lượng

Khối lượng %

Đã được cập nhật

1

Bitcoin

₫1,707,433,160.38

₫168,276,248,428.99₫215,889,082,314.83

₫10,367,334,255,873

38.68%

Gần đây

2

Ethereum

₫89,205,084.90

₫105,725,947,790.65₫105,461,698,914.30

₫7,858,884,982,641

29.32%

Gần đây

3

Solana

₫4,413,128.18

₫46,112,993,871.59₫60,437,625,479.74

₫2,065,063,420,930

7.71%

Gần đây

4

Raydium

₫63,465.64

₫4,759,088,514.46₫5,944,891,647.93

₫754,541,185,174

2.82%

Gần đây

5

Dogecoin

₫3,382.69

₫50,546,474,806.50₫51,303,805,610.23

₫705,118,894,950

2.63%

Gần đây

6

Shiba Inu

₫0.4569

₫17,936,392,392.81₫18,883,661,567.54

₫450,796,707,893

1.68%

Gần đây

7

XRP

₫15,110.75

₫29,538,031,686.01₫29,596,233,214.12

₫198,529,043,548

0.74%

Gần đây

8

First Digital USD

₫25,334.06

₫56,509,848,620.49₫56,252,931,499.78

₫151,603,805,959

0.57%

Gần đây

9

USDC

₫25,326.46

₫39,832,071,283.40₫40,576,530,370.16

₫139,827,059,238

0.52%

Gần đây

10

Internet Computer

₫261,068.28

₫4,864,391,564.08₫4,791,091,769.04

₫133,927,388,667

0.50%

Gần đây

11

Bonk

₫0.7765

₫15,347,334,967.21₫16,576,920,961.44

₫114,771,026,854

0.43%

Gần đây

12

TRON

₫3,417.65

₫11,371,126,877.99₫11,567,179,787.91

₫92,710,301,822

0.35%

Gần đây

13

Toncoin

₫184,627.77

₫55,620,315,732.55₫52,927,545,314.98

₫89,813,509,411

0.34%

Gần đây

14

Chainlink

₫361,882.59

₫6,664,599,605.81₫6,960,719,718.35

₫88,193,779,545

0.33%

Gần đây

15

Turbo

₫157.61

₫818,655,417.04₫1,071,742,766.40

₫81,612,593,705

0.30%

Gần đây

16

MEMETOON

₫363.00

₫1,287,090,708.41₫1,366,437,126.76

₫76,011,616,047

0.28%

Gần đây

17

BNB

₫15,125,947.42

₫73,766,954,663.55₫75,528,259,626.13

₫68,455,104,714

0.26%

Gần đây

18

Pepe

₫0.3108

₫1,434,817,616.62₫1,471,481,187.57

₫68,062,305,480

0.25%

Gần đây

19

ConstitutionDAO

₫2,164.00

₫13,218,839,233.80₫12,344,118,282.95

₫65,050,756,575

0.24%

Gần đây

20

Tellor

₫2,074,307.06

₫4,078,127,648.40₫5,000,736,101.54

₫61,913,601,803

0.23%

Gần đây

21

cat in a dogs world

₫140.97

₫221,684,022.68₫232,636,130.15

₫59,642,683,791

0.22%

Gần đây

22

Worldcoin

₫66,888.61

₫11,195,268,867.39₫11,627,345,786.94

₫56,826,568,956

0.21%

Gần đây

23

ORDI

₫1,045,261.24

₫4,183,998,198.83₫4,462,566,492.19

₫45,889,844,574

0.17%

Gần đây

24

BOOK OF MEME

₫236.85

₫3,032,070,984.85₫2,865,976,929.74

₫38,758,626,736

0.14%

Gần đây

25

UXLINK

₫5,546.18

₫32,826,166.86₫34,174,882.58

₫38,727,281,001

0.14%

Gần đây

26

Avalanche

₫742,615.61

₫27,255,801,460.85₫31,523,789,613.11

₫38,244,950,599

0.14%

Gần đây

27

Mines of Dalarnia

₫5,452.69

₫6,476,946,289.10₫3,231,411,016.37

₫36,459,924,485

0.14%

Gần đây

28

rats (Ordinals)

₫3.0515

₫896,550,080.64₫1,168,527,308.28

₫36,004,301,394

0.13%

Gần đây

29

Aave

₫2,527,578.75

₫6,045,355,701.03₫6,501,849,843.91

₫33,714,600,803

0.13%

Gần đây

30

Jito

₫70,511.74

₫21,128,107,610.75₫23,224,576,329.99

₫32,868,839,834

0.12%

Gần đây

31

Ethena

₫12,440.27

₫10,737,152,189.91₫10,832,495,201.18

₫32,627,315,666

0.12%

Gần đây

32

BinaryX

₫39,119.70

₫4,919,690,044.02₫2,056,769,677.96

₫30,490,361,027

0.11%

Gần đây

33

Tensor

₫14,535.60

₫3,916,808,834.59₫3,634,750,037.79

₫29,353,250,908

0.11%

Gần đây

34

Realio Network

₫36,170.52

₫463,028,225.95₫471,375,298.44

₫28,942,605,865

0.11%

Gần đây

35

PeiPei (ETH)

₫0.009117

₫95,057,072.71₫96,847,235.80

₫27,619,223,189

0.10%

Gần đây

36

ether.fi

₫61,441.24

₫3,535,578,290.40₫3,755,410,452.97

₫27,544,106,188

0.10%

Gần đây

37

NEAR Protocol

₫160,431.32

₫29,968,624,636.99₫29,500,310,356.10

₫27,053,305,332

0.10%

Gần đây

38

Orange

₫3,572.71

----

₫26,994,724,205

0.10%

Gần đây

39

FLOKI

₫5.0569

₫641,222,939.07₫712,968,269.66

₫26,770,118,892

0.10%

Gần đây

40

Arkham

₫40,715.91

₫6,795,973,446.87₫7,191,761,791.13

₫25,797,119,828

0.10%

Gần đây

41

Curve DAO Token

₫7,403.35

₫4,959,335,082.60₫4,497,436,908.75

₫25,415,055,510

0.09%

Gần đây

42

Lollybomb Meme Coin

₫309.61

₫15,527,674.33₫13,939,545.29

₫25,143,588,321

0.09%

Gần đây

43

BakeryToken

₫7,380.55

₫3,467,410,703.52₫3,454,348,996.04

₫24,926,189,420

0.09%

Gần đây

44

Highstreet

₫50,875.88

₫7,869,650,110.41₫8,997,529,068.02

₫24,762,669,436

0.09%

Gần đây

45

Artificial Superintelligence Alliance

₫37,181.45

₫340,525,618.63₫371,632,841.14

₫24,660,555,755

0.09%

Gần đây

46

MAGA

₫4.0144

₫1,239,391,073.33₫729,589,325.96

₫24,516,624,741

0.09%

Gần đây

47

Radworks

₫33,064.26

₫454,600,379.59₫476,761,203.30

₫24,032,035,185

0.09%

Gần đây

48

Lista DAO

₫15,047.40

₫94,829,774.29₫100,039,564.60

₫23,866,206,623

0.09%

Gần đây

49

michi (SOL)

₫8,558.70

--₫8,541,580.64

₫23,614,973,594

0.09%

Gần đây

50

Injective

₫697,263.10

₫16,508,091,000.48₫14,494,745,339.83

₫23,472,777,184

0.09%

Gần đây

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.