×
×
Các loại tiền điện tử:  6,360Các thị trường giao dịch:  24,899Vốn hóa thị trường:  $364,234,036,846Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $96,420,361,623BTC Chiếm Ưu Thế:  60.5%
Vốn hóa thị trường:  $364,234,036,846Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $96,420,361,623BTC Chiếm Ưu Thế:  60.5%Các loại tiền điện tử:  6,360Các thị trường giao dịch:  24,899

Phemex

$631,845,505 USD
52,953 BTC

Thông tin về Phemex

Launched on 25/11/2019, Phemex is a Singapore-based cryptocurrency derivatives trading platform. It supports six trading pairs with up to x100 leverage.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$529,324,230
$11,949.00
83.77%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
2
$24,065,633
$13.57
3.81%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
3
$14,682,719
$396.30
2.32%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
4
$14,652,928
$0.021384
2.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$12,713,144
$58.21
2.01%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
6
$11,597,526
$0.294700
1.84%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
7
$10,636,538
$3.76
1.68%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
8
$8,313,348
$0.295007
1.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$4,677,395
$0.145080
0.74%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$728,524
$13.53
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$445,921
$0.840331
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$6,220
$396.04
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,379
$11,946.49
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...