Gate.io

Gate.io

Khối lượng(24 giờ)

₫18,949,746,633,448.45

27,663 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

STEPN

₫34,915.00

₫4,489,381,773.60₫4,439,047,740.53

₫624,679,609,091

3.30%

576

Gần đây

2

Solana

₫1,221,352.23

₫7,155,791,816.19₫26,262,464,938.70

₫295,224,287,921

1.56%

547

Gần đây

3

Chain

₫2,437.53

₫11,258,319,219.25₫12,478,371,270.92

₫2,727,387,548,346

14.39%

533

Gần đây

4

Terra

₫4.34

₫171,988,105.54₫357,643,741.94

₫345,315,365,932

1.82%

383

Gần đây

5

Bitcoin

₫683,506,833.47

₫24,974,182,440.08₫41,593,159,511.87

₫2,599,724,151,989

13.72%

675

Gần đây

6

Step App

₫4,772.78

₫1,429,605,992.74₫2,634,746,274.90

₫359,516,170,489

1.90%

457

Gần đây

7

JasmyCoin

₫299.72

₫1,003,990,174.17₫1,561,227,591.82

₫348,233,896,090

1.84%

446

Gần đây

8

Shiba Inu

₫0.2786

₫3,330,414,668.03₫6,012,247,514.97

₫255,241,365,172

1.35%

513

Gần đây

9

Avalanche

₫741,864.56

₫3,471,655,788.10₫7,131,366,459.09

₫242,807,757,186

1.28%

538

Gần đây

10

BNB

₫6,885,082.01

₫12,416,621,228.04₫16,322,788,768.64

₫239,230,519,082

1.26%

586

Gần đây

11

Project Galaxy

₫137,933.44

₫1,545,303,957.80₫2,827,033,247.90

₫237,904,142,330

1.26%

440

Gần đây

12

ApeCoin

₫191,130.03

₫7,897,505,084.24₫10,177,363,710.04

₫224,076,322,343

1.18%

554

Gần đây

13

Kadena

₫64,725.04

₫694,778,858.56₫1,019,909,447.85

₫64,083,836,977

0.34%

415

Gần đây

14

Cardano

₫12,504.00

₫5,071,234,908.10₫9,687,706,298.35

₫162,489,977,401

0.86%

546

Gần đây

15

Aave

₫2,025,893.82

₫794,823,270.74₫2,389,286,859.98

₫47,341,329,540

0.25%

475

Gần đây

16

TrueFi

₫5,263.60

₫265,693,844.00₫404,820,962.08

₫60,246,061,855

0.32%

362

Gần đây

17

Undead Blocks

₫19,568.13

₫4,035,881.12₫12,098,481.21

₫46,816,082,815

0.25%

146

Gần đây

18

Dogecoin

₫2,001.33

₫4,421,561,280.52₫10,111,310,940.86

₫158,217,304,875

0.83%

519

Gần đây

19

Zilliqa

₫1,168.23

₫1,954,703,723.58₫2,694,858,822.53

₫45,682,963,366

0.24%

524

Gần đây

20

Curve DAO Token

₫30,003.12

₫2,100,280,795.15₫2,096,330,915.78

₫46,508,079,305

0.25%

488

Gần đây

21

SushiSwap

₫31,436.24

₫1,039,856,983.93₫1,670,240,416.09

₫45,840,191,218

0.24%

406

Gần đây

22

Zcash

₫2,490,859.70

₫1,572,755,898.14₫2,042,683,379.74

₫43,911,495,017

0.23%

438

Gần đây

23

Algorand

₫10,642.09

₫1,777,568,843.03₫3,067,387,690.17

₫36,613,268,686

0.19%

483

Gần đây

24

NEAR Protocol

₫143,617.93

₫6,087,139,029.34₫6,658,176,925.47

₫148,567,219,611

0.78%

527

Gần đây

25

Chain

₫2,436.65

₫7,185,268,678.73₫9,653,996,082.39

₫148,967,411,929

0.79%

361

Gần đây

26

XRP

₫9,661.56

₫5,690,580,056.76₫29,184,301,474.83

₫156,085,862,419

0.82%

561

Gần đây

27

TerraUSD

₫2,255.90

₫574,616,030.14₫31,101,359.70

₫44,849,230,499

0.24%

361

Gần đây

28

Astar

₫1,509.86

₫696,709,888.51₫1,578,922,219.79

₫126,026,687,393

0.67%

419

Gần đây

29

Bitcoin

₫682,630,342.35

₫1,592,358,504.16₫3,287,771,385.96

₫142,285,707,108

0.75%

554

Gần đây

30

StepG

₫439.99

₫2,400,279.92₫115,203,098.54

₫35,265,408,440

0.19%

172

Gần đây

31

RadioCaca

₫12.81

₫526,190,472.84₫890,272,258.69

₫121,876,522,386

0.64%

423

Gần đây

32

Audius

₫10,011.58

₫839,906,257.04₫1,339,388,217.48

₫41,468,909,074

0.22%

433

Gần đây

33

The Sandbox

₫29,449.89

₫3,875,908,661.72₫5,052,619,172.74

₫36,651,510,239

0.19%

494

Gần đây

34

Alien Worlds

₫806.75

₫227,577,672.63₫317,174,304.44

₫35,386,837,785

0.19%

271

Gần đây

35

Moonriver

₫537,145.94

₫296,403,028.08₫546,325,223.31

₫33,989,808,033

0.18%

396

Gần đây

36

Telos

₫8,113.32

₫98,251,782.27₫166,131,576.21

₫34,252,271,356

0.18%

301

Gần đây

37

League of Kingdoms Arena

₫24,154.13

₫383,754,195.86₫905,282,356.88

₫34,708,533,259

0.18%

364

Gần đây

38

Polkadot

₫234,711.10

₫5,167,219,723.54₫6,250,236,207.76

₫198,406,363,045

1.05%

542

Gần đây

39

Monero

₫3,826,206.44

₫2,045,893,693.11₫2,143,782,329.86

₫36,827,394,674

0.19%

479

Gần đây

40

Spain National Fan Token

*** ₫64.96

₫31,013,588.25₫138,348,100.10

*** ₫108,533,275,311

0.00%

25

Gần đây

41

Everscale

₫5,406.85

₫250,712,089.21₫51,418,808.42

₫122,310,210,504

0.65%

323

Gần đây

42

Qredo

₫13,112.61

₫1,125,391,796.15₫1,293,464,487.69

₫115,582,490,602

0.61%

346

Gần đây

43

Unizen

₫17,103.59

₫97,213,703.68₫112,769,602.95

₫117,543,908,630

0.62%

270

Gần đây

44

TRON

₫1,615.50

₫8,711,549,256.16₫14,523,735,172.97

₫109,523,710,105

0.58%

572

Gần đây

45

Filecoin

₫184,882.07

₫2,339,561,055.16₫5,703,383,841.72

₫101,779,226,019

0.54%

518

Gần đây

46

MetisDAO

₫625,590.65

₫360,250,228.65₫718,253,345.98

₫83,268,378,600

0.44%

350

Gần đây

47

Ethereum Name Service

₫278,857.94

₫1,781,747,911.89₫2,042,008,027.52

₫85,117,817,292

0.45%

468

Gần đây

48

Voxies

₫12,680.82

₫319,495,009.61₫902,789,568.73

₫83,829,534,980

0.44%

389

Gần đây

49

Oasis Network

₫1,697.88

₫992,203,834.92₫1,227,386,764.64

₫90,382,238,587

0.48%

470

Gần đây

50

MyNeighborAlice

₫72,399.58

₫871,187,613.47₫864,628,161.25

₫86,173,885,007

0.45%

420

Gần đây

51

Ethereum

₫46,153,022.85

₫32,858,270,176.54₫66,261,554,391.55

₫2,130,822,867,501

11.24%

667

Gần đây

52

The Graph

₫3,950.54

₫1,600,262,617.38₫2,438,856,178.35

₫98,025,447,978

0.52%

447

Gần đây

53

Gala

₫1,945.12

₫1,989,328,589.97₫3,188,651,122.67

₫80,023,883,332

0.42%

521

Gần đây

54

XDC Network

₫1,033.29

₫1,266,978,258.05₫1,119,360,800.52

₫75,713,453,523

0.40%

493

Gần đây

55

Axie Infinity

₫491,910.32

₫705,860,686.66₫1,903,863,335.71

₫79,037,518,098

0.42%

443

Gần đây

56

Uniswap

₫117,822.69

₫1,270,476,839.53₫1,917,181,371.69

₫78,354,027,321

0.41%

486

Gần đây

57

Acala Token

₫9,682.82

₫638,763,740.31₫888,332,587.00

₫75,221,236,106

0.40%

409

Gần đây

58

ONSTON

₫1,040.17

₫7,354,249.43₫363,173,348.43

₫52,827,889,883

0.28%

164

Gần đây

59

Immutable X

₫19,767.38

₫1,055,289,840.39₫1,885,385,136.62

₫64,598,645,515

0.34%

446

Gần đây

60

IDEX

₫2,542.77

₫133,228,761.49₫156,946,745.93

₫74,832,404,393

0.39%

250

Gần đây

61

EOS

₫30,765.91

₫2,024,951,393.68₫2,935,857,771.27

₫73,572,739,928

0.39%

451

Gần đây

62

Cosmos

₫246,152.69

₫2,757,787,052.30₫3,545,664,002.34

₫68,951,066,643

0.36%

468

Gần đây

63

Litecoin

₫1,624,976.21

₫5,235,003,461.16₫6,476,650,446.56

₫76,977,090,789

0.41%

539

Gần đây

64

DIA

₫9,615.79

₫153,192,286.70₫457,565,934.01

₫67,717,289,867

0.36%

261

Gần đây

65

Bitcoin Cash

₫4,597,318.91

₫3,284,915,781.00₫3,716,535,953.52

₫58,200,864,855

0.31%

480

Gần đây

66

Frontier

₫6,070.28

₫461,389,073.57₫397,589,898.37

₫33,876,194,340

0.18%

317

Gần đây

67

ConstitutionDAO

₫357.42

₫459,364,547.35₫970,718,509.52

₫66,591,771,275

0.35%

428

Gần đây

68

Ethereum

₫46,103,582.89

₫2,933,037,552.75₫4,740,085,098.68

₫65,553,804,834

0.35%

566

Gần đây

69

Polygon

₫15,736.97

₫5,759,143,269.94₫5,646,304,869.64

₫68,101,655,021

0.36%

538

Gần đây

70

Decentraland

₫25,830.88

₫1,959,387,378.75₫2,842,846,244.82

₫58,603,232,609

0.31%

525

Gần đây

71

GateToken

₫129,531.18

₫2,247,493,967.73₫3,348,259,188.94

₫71,110,641,009

0.38%

533

Gần đây

72

Kusama

₫1,757,886.79

₫784,513,313.26₫1,015,704,152.16

₫48,236,944,764

0.25%

355

Gần đây

73

Goldfinch

₫49,981.31

₫141,856,555.75₫142,929,585.95

₫33,060,871,375

0.17%

209

Gần đây

74

Tether

₫23,117.86

₫18,499,563,842.18₫27,962,739,020.91

₫54,866,449,809

0.29%

634

Gần đây

75

LooksRare

₫14,049.23

₫320,252,016.96₫1,266,185,234.13

₫52,655,457,043

0.28%

412

Gần đây

76

Chainlink

₫168,368.80

₫1,821,158,962.96₫3,435,083,960.20

₫47,597,625,234

0.25%

488

Gần đây

77

Bitgert

₫0.01641

₫187,189,022.47₫349,839,428.14

₫33,187,823,893

0.18%

389

Gần đây

78

Ocean Protocol

₫5,189.29

₫743,182,586.80₫626,535,050.21

₫33,822,779,835

0.18%

388

Gần đây

79

DEAPcoin

₫282.76

₫110,155,231.64₫165,103,703.89

₫33,310,466,335

0.18%

354

Gần đây

80

Woonkly Power

₫1,534.91

₫77,421,995.86₫22,830,754.85

₫49,409,496,272

0.26%

263

Gần đây

81

Chiliz

₫2,965.33

₫1,251,863,743.80₫1,071,667,537.18

₫33,651,561,234

0.18%

470

Gần đây

82

Verasity

₫191.45

₫428,851,675.03₫746,429,650.77

₫57,950,902,699

0.31%

368

Gần đây

83

Fantom

₫8,076.57

₫2,935,980,943.73₫3,256,229,051.73

₫32,205,890,104

0.17%

496

Gần đây

84

Stellar

₫3,118.20

₫1,740,276,476.29₫1,618,192,848.61

₫30,659,351,335

0.16%

428

Gần đây

85

Casper

₫908.46

₫415,297,464.11₫984,287,113.42

₫32,811,290,777

0.17%

323

Gần đây

86

Velas

₫2,219.03

₫1,121,876,055.83₫232,715,936.52

₫32,198,940,191

0.17%

387

Gần đây

87

CEEK VR

₫4,168.99

₫105,916,432.75₫256,024,586.33

₫51,821,038,519

0.27%

337

Gần đây

88

dYdX

₫43,909.01

₫1,109,982,418.78₫1,939,889,021.46

₫30,303,782,420

0.16%

457

Gần đây

89

Moonbeam

₫29,013.80

₫383,590,695.71₫1,155,578,545.60

₫29,117,696,635

0.15%

400

Gần đây

90

1inch Network

₫21,146.60

₫1,724,522,484.67₫1,640,175,948.11

₫30,416,176,570

0.16%

467

Gần đây

91

Floki Inu

₫0.2164

₫627,529,131.95₫349,610,402.80

₫29,809,520,674

0.16%

399

Gần đây

92

Celo

₫31,066.40

₫783,413,332.76₫1,223,807,523.10

₫30,050,223,784

0.16%

413

Gần đây

93

TROY

₫94.75

₫134,187,344.81₫264,703,628.77

₫26,531,747,212

0.14%

236

Gần đây

94

Smooth Love Potion

₫124.36

₫288,705,400.19₫1,106,246,344.95

₫31,304,219,094

0.17%

287

Gần đây

95

WOO Network

₫4,296.82

₫1,031,026,543.97₫1,104,147,986.66

₫31,454,672,461

0.17%

399

Gần đây

96

Tezos

₫40,878.67

₫1,397,723,177.40₫1,269,354,459.67

₫26,964,772,228

0.14%

411

Gần đây

97

Mines of Dalarnia

₫10,240.43

₫159,787,060.43₫996,571,297.17

₫29,432,398,086

0.16%

311

Gần đây

98

Arweave

₫340,667.13

₫631,161,768.23₫1,109,551,497.58

₫30,799,569,879

0.16%

473

Gần đây

99

FIO Protocol

₫1,280.40

₫360,264,114.64₫422,534,211.01

₫30,323,867,657

0.16%

312

Gần đây

100

Elrond

₫2,213,134.12

₫1,096,346,067.04₫1,233,252,676.56

₫30,070,244,703

0.16%

457

Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện