Gate.io

$3,632,770,340 USD
61,957 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$0.00001468
$907,345,594
24.98%
325
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$0.6428
$495,285,171
13.63%
341
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$3,881.40
$419,146,595
11.54%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
4
$58,732.98
$220,139,117
6.06%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
5
$3,855.67
$175,255,223
4.82%
538
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$0.00000466
$121,182,589
3.34%
192
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$126.06
$94,184,624
2.59%
288
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$58,662.90
$92,690,268
2.55%
817
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$1,379.15
$78,750,130
2.17%
400
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$10.30
$75,509,954
2.08%
504
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$1.57
$58,015,298
1.60%
502
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$10.35
$47,385,067
1.30%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
13
$344.61
$42,508,532
1.17%
455
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$0.0000007519
$38,731,858
1.07%
137
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$58,851.20
$31,309,464
0.86%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
16
$39.70
$27,512,476
0.76%
467
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$1,378.24
$26,984,334
0.74%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
18
$0.000009788
$26,507,541
0.73%
243
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$1.62
$24,236,495
0.67%
263
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$0.1441
$24,092,262
0.66%
330
Giao ngay
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...