Gate.io

$722,699,470 USD
15,221 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$142,940,416
$47,293.32
19.78%
789
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$89,537,809
$1,522.12
12.39%
699
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$56,349,829
$175.73
7.80%
365
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$40,616,112
$31.19
5.62%
431
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$32,029,591
$0.05090
4.43%
280
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$29,707,721
$1.08
4.11%
195
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$28,102,567
$493.22
3.89%
336
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$27,073,949
$0.4397
3.75%
383
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$22,772,864
$23.51
3.15%
215
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$21,872,520
$4.51
3.03%
240
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$16,825,631
$3.74
2.33%
82
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$13,356,764
$3.66
1.85%
383
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$12,393,532
$17.09
1.71%
162
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$11,635,958
$8.93
1.61%
95
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$11,392,158
$230.93
1.58%
169
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$11,384,476
$25.24
1.58%
342
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$9,250,401
$14.55
1.28%
269
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$6,950,268
$121.87
0.96%
269
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$6,755,923
$340.07
0.93%
259
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$6,680,546
$0.04596
0.92%
198
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$6,649,058
$34.83
0.92%
300
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$5,569,389
$2.04
0.77%
248
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$5,000,101
$1.76
0.69%
144
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$4,812,967
$1.44
0.67%
258
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$4,460,943
$0.7090
0.62%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$3,826,098
$0.9366
0.53%
154
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$3,769,121
$2.34
0.52%
78
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$3,121,476
$10.94
0.43%
193
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$3,097,986
$17.53
0.43%
188
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$2,538,150
$173.48
0.35%
-
Giao ngay
Percentage
670 giờ trước
31
$2,151,806
$0.5387
0.30%
158
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$1,977,314
$38.25
0.27%
142
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$1,971,628
$3.35
0.27%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$1,910,573
$219.55
0.26%
146
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$1,740,594
$3.46
0.24%
158
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$1,720,387
$5.20
0.24%
144
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$1,704,308
$219.51
0.24%
136
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$1,631,681
$0.08425
0.23%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$1,513,035
$0.6239
0.21%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$1,306,182
$0.01328
0.18%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$1,330,130
$27.31
0.18%
123
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$1,270,514
$6.12
0.18%
107
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$1,061,106
$6.17
0.15%
116
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$1,020,859
$1.02
0.14%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$908,959
$48.77
0.13%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$885,855
$0.1207
0.12%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$842,167
$31.36
0.12%
142
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$810,032
$0.04165
0.11%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$800,265
$18.99
0.11%
164
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$787,343
$0.2940
0.11%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$766,842
$4.20
0.11%
78
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$743,009
$0.3362
0.10%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$723,019
$2.44
0.10%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$699,984
$12.59
0.10%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$690,558
$1,531.48
0.10%
219
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
*** $663,957
*** $26.33
0.09%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$636,112
$8.73
0.09%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$613,272
$0.8097
0.08%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$578,504
$0.9957
0.08%
97
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
*** $565,022
*** $0.3692
0.08%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$559,018
$0.1216
0.08%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$538,157
$0.1769
0.07%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$533,417
$206.19
0.07%
101
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$521,161
$16.77
0.07%
90
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$519,376
$0.1682
0.07%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$512,204
$0.1428
0.07%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$509,873
$0.1019
0.07%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$445,465
$0.9899
0.06%
122
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$439,024
$0.03236
0.06%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$438,874
$0.04564
0.06%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$434,422
$5.92
0.06%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$433,096
$1.35
0.06%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$424,369
$1.36
0.06%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$423,341
$0.4501
0.06%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$419,812
$4.30
0.06%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$419,151
$0.001352
0.06%
91
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$417,029
$14.40
0.06%
129
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$405,860
$1.31
0.06%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$403,570
$4.39
0.06%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$401,890
$0.05220
0.06%
82
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$419,480
$0.4952
0.06%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$387,138
$40.94
0.05%
78
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
*** $368,663
*** $0.1250
0.05%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$365,286
$1.51
0.05%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$367,572
$0.9165
0.05%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$345,099
$0.3016
0.05%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$337,202
$1.40
0.05%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
*** $332,865
*** $2.64
0.05%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$305,485
$1.03
0.04%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$300,271
$0.03975
0.04%
112
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$297,150
$0.3870
0.04%
139
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$292,783
$0.001126
0.04%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$284,685
$0.4647
0.04%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$283,539
$0.00009770
0.04%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$281,526
$11.76
0.04%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
*** $273,762
*** $0.03111
0.04%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$269,837
$0.1148
0.04%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$259,539
$11.81
0.04%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$254,642
$12.90
0.04%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$253,476
$0.08290
0.04%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$252,233
$56.15
0.03%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$249,395
$0.3933
0.03%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$248,430
$0.1553
0.03%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$244,755
$281.04
0.03%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$241,501
$0.5896
0.03%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$237,194
$1.36
0.03%
99
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
$236,254
$0.2535
0.03%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$233,515
$3.06
0.03%
78
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$231,580
$1.08
0.03%
147
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$230,117
$15.14
0.03%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$227,538
$6.71
0.03%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
112
$226,580
$3.75
0.03%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
113
*** $228,470
*** $0.4857
0.03%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
114
$223,708
$1.08
0.03%
91
Giao ngay
Percentage
Gần đây
115
$225,842
$3.37
0.03%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
$218,458
$0.05127
0.03%
129
Giao ngay
Percentage
Gần đây
117
$218,370
$0.06938
0.03%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
$212,593
$1.97
0.03%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
119
$209,226
$3.05
0.03%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
120
$200,150
$0.8897
0.03%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
121
$199,578
$0.002324
0.03%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
122
$193,828
$50.58
0.03%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
123
$189,960
$0.01325
0.03%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
124
$190,387
$2.78
0.03%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
125
$191,133
$23.59
0.03%
109
Giao ngay
Percentage
Gần đây
126
$190,298
$1.44
0.03%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
127
$184,202
$3.25
0.03%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
128
$182,759
$6.26
0.03%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
129
$180,143
$1.39
0.02%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
130
$177,716
$0.004982
0.02%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
131
$177,268
$18.66
0.02%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
132
$167,132
$0.4913
0.02%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
133
$164,223
$0.2394
0.02%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
134
$160,391
$0.3453
0.02%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
135
$160,915
$0.4824
0.02%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
136
$153,890
$1.82
0.02%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
137
*** $153,047
*** $0.02059
0.02%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
138
*** $152,816
*** $0.5881
0.02%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
139
$152,660
$0.04269
0.02%
107
Giao ngay
Percentage
Gần đây
140
$151,023
$3.37
0.02%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
141
$150,964
$5.38
0.02%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
142
$150,155
$0.6025
0.02%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
143
$147,261
$0.002236
0.02%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
144
$146,795
$0.5330
0.02%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
145
$145,900
$0.03003
0.02%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
146
$145,814
$0.1155
0.02%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
147
*** $144,669
*** $0.8502
0.02%
-
Phái sinh
Percentage
93 ngày trước
148
$142,347
$0.1873
0.02%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
149
$140,477
$1.54
0.02%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
150
$139,313
$0.5142
0.02%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
151
$139,758
$0.05268
0.02%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
152
$138,491
$2.47
0.02%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
153
$138,237
$0.05494
0.02%
81
Giao ngay
Percentage
Gần đây
154
$138,280
$0.3145
0.02%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
155
*** $137,763
*** $98.28
0.02%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
156
$137,175
$10.27
0.02%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
157
$132,759
$2,126.06
0.02%
84
Giao ngay
Percentage
Gần đây
158
$131,733
$128.11
0.02%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
159
$131,288
$0.1637
0.02%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
160
$130,871
$4.53
0.02%
85
Giao ngay
Percentage
Gần đây
161
$130,024
$2.36
0.02%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
162
$129,023
$0.003005
0.02%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
163
$125,403
$176.35
0.02%
143
Giao ngay
Percentage
Gần đây
164
$125,635
$25.31
0.02%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
165
$122,879
$19.73
0.02%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
166
$122,881
$19.10
0.02%
164
Giao ngay
Percentage
Gần đây
167
$135,550
$3.57
0.02%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
168
$122,350
$1.91
0.02%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
169
$120,467
$0.2310
0.02%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
170
$120,031
$0.07900
0.02%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
171
$118,126
$0.04620
0.02%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
172
$117,115
$0.2528
0.02%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
173
$116,187
$2.82
0.02%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
174
$115,760
$16.18
0.02%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
175
$115,155
$0.01930
0.02%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
176
$114,438
$0.1210
0.02%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
177
$114,355
$0.9964
0.02%
98
Giao ngay
Percentage
Gần đây
178
$109,240
$249.56
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
670 giờ trước
179
$109,402
$0.06698
0.02%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
180
$108,752
$0.02724
0.02%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
181
$108,188
$47,438.65
0.01%
84
Giao ngay
Percentage
Gần đây
182
$106,739
$0.5127
0.01%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
183
$107,459
$1.15
0.01%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
184
$105,775
$79.39
0.01%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
185
$105,091
$0.3222
0.01%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
186
$104,308
$0.004483
0.01%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
187
$104,219
$0.2305
0.01%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
188
$102,220
$27.48
0.01%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
189
$102,433
$74.35
0.01%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
190
$101,741
$1.94
0.01%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
191
$101,143
$24.90
0.01%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
192
$100,799
$12.53
0.01%
90
Giao ngay
Percentage
Gần đây
193
$100,324
$32,211.64
0.01%
122
Giao ngay
Percentage
Gần đây
194
$97,802
$0.05493
0.01%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
195
$99,278
$0.5937
0.01%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
196
$99,061
$3.94
0.01%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
197
$98,453
$0.00003397
0.01%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
198
$96,366
$3.68
0.01%
144
Giao ngay
Percentage
Gần đây
199
$97,149
$0.002180
0.01%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
200
$96,973
$0.005612
0.01%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
201
$97,015
$3.67
0.01%
110
Giao ngay
Percentage
Gần đây
202
$95,908
$1.33
0.01%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
203
$95,664
$0.6330
0.01%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
204
$94,529
$9.74
0.01%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
205
$93,759
$1.62
0.01%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
206
$93,030
$1.96
0.01%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
207
$91,328
$0.4299
0.01%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
208
$90,798
$231.29
0.01%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
209
$90,890
$0.6957
0.01%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
210
*** $90,261
*** $0.9787
0.01%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
211
$89,528
$0.9238
0.01%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
212
$88,991
$0.01651
0.01%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
213
$88,889
$9.28
0.01%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
214
$87,758
$33.45
0.01%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
215
$87,795
$0.02556
0.01%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
216
$87,919
$0.3992
0.01%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
217
$87,581
$4.46
0.01%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
218
$87,405
$30.12
0.01%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
219
$87,091
$0.03193
0.01%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
220
$86,688
$13.56
0.01%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
221
$86,020
$3.77
0.01%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
222
$85,793
$0.9635
0.01%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
223
$83,750
$0.1170
0.01%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
224
$83,757
$5.69
0.01%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
225
$83,171
$26.69
0.01%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
226
$83,013
$0.1035
0.01%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
227
$82,277
$1.11
0.01%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
228
$83,278
$4.50
0.01%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
229
$80,986
$0.4908
0.01%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
230
$79,825
$1,800.43
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
478 giờ trước
231
$79,342
$3.85
0.01%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
232
$78,684
$494.90
0.01%
139
Giao ngay
Percentage
Gần đây
233
$78,646
$251.01
0.01%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
234
$78,238
$0.007399
0.01%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
235
$78,357
$0.8500
0.01%
100
Giao ngay
Percentage
Gần đây
236
$78,026
$0.02109
0.01%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
237
$77,096
$0.9246
0.01%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
238
$76,837
$2.40
0.01%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
239
$76,394
$0.9340
0.01%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
240
$76,421
$0.2235
0.01%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
241
$76,254
$0.2068
0.01%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
242
$75,886
$20.97
0.01%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
243
$75,861
$114.21
0.01%
110
Giao ngay
Percentage
Gần đây
244
$75,154
$135.88
0.01%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
245
$74,701
$0.01784
0.01%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
246
$73,123
$0.01541
0.01%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
247
$73,140
$4.06
0.01%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
248
$72,794
$0.0005912
0.01%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
249
$72,760
$0.3356
0.01%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
250
$72,768
$2.82
0.01%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
251
$72,022
$0.7334
0.01%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
252
$72,184
$19.94
0.01%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
253
$70,799
$0.1188
0.01%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
254
$70,360
$82.48
0.01%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
255
$70,052
$2,039.12
0.01%
90
Giao ngay
Percentage
Gần đây
256
$69,886
$3.00
0.01%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
257
$69,273
$0.5867
0.01%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
258
$68,991
$0.1155
0.01%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
259
$68,898
$3.97
0.01%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
260
$68,737
$3.48
0.01%
115
Giao ngay
Percentage
Gần đây
261
$68,025
$29.28
0.01%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
262
$67,713
$36.23
0.01%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
263
$66,708
$102.99
0.01%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
264
$66,207
$0.0002897
0.01%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
265
$68,367
$0.1200
0.01%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
266
$66,495
$0.0002459
0.01%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
267
$65,571
$0.008381
0.01%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
268
$65,358
$0.0002945
0.01%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
269
$65,276
$61.98
0.01%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
270
$64,875
$0.2101
0.01%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
271
$64,721
$0.03872
0.01%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
272
$64,674
$22.57
0.01%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
273
$64,418
$0.4724
0.01%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
274
$63,823
$0.0005659
0.01%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
275
$63,567
$6.64
0.01%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
276
*** $63,407
*** $0.01626
0.01%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
277
$63,222
$6.49
0.01%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
278
$62,692
$38.38
0.01%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
279
$62,652
$0.01354
0.01%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
280
$62,654
$279.86
0.01%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
281
$62,666
$8.59
0.01%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
282
$62,581
$0.009973
0.01%
83
Giao ngay
Percentage
Gần đây
283
*** $62,480
*** $0.3707
0.01%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
284
$62,440
$0.001897
0.01%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
285
$62,126
$0.4418
0.01%
131
Giao ngay
Percentage
Gần đây
286
$61,958
$3.40
0.01%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
287
$62,149
$0.002139
0.01%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
288
$61,964
$15.20
0.01%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
289
$61,480
$0.1219
0.01%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
290
$61,467
$0.003312
0.01%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
291
$61,440
$0.2101
0.01%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
292
$61,251
$12.35
0.01%
91
Giao ngay
Percentage
Gần đây
293
$60,756
$17.62
0.01%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
294
$60,542
$0.001282
0.01%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
295
*** $60,472
*** $0.1457
0.01%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
296
*** $60,233
*** $1.52
0.01%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
297
$59,875
$0.2434
0.01%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
298
$59,747
$0.08454
0.01%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
299
$59,215
$0.01792
0.01%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
300
$58,993
$0.04555
0.01%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
301
$59,004
$0.3946
0.01%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
302
$58,847
$0.004859
0.01%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
303
$58,873
$44.10
0.01%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
304
$58,791
$0.001226
0.01%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
305
$58,599
$0.06861
0.01%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
306
$58,580
$0.001884
0.01%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
307
$58,286
$1.95
0.01%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
308
$58,202
$0.04245
0.01%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
309
$57,985
$0.01524
0.01%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
310
$57,420
$14.58
0.01%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
311
$57,973
$0.1404
0.01%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
312
$58,048
$4.22
0.01%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
313
$57,962
$0.1209
0.01%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
314
$57,545
$0.004083
0.01%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
315
$57,509
$0.9625
0.01%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
316
$57,590
$2.04
0.01%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
317
$57,406
$0.1922
0.01%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
318
$57,035
$0.2259
0.01%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
319
$56,598
$4.33
0.01%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
320
$56,382
$0.01079
0.01%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
321
$56,364
$0.001011
0.01%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
322
$56,290
$0.06055
0.01%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
323
$56,108
$0.01370
0.01%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
324
$56,078
$1.20
0.01%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
325
$57,418
$0.2565
0.01%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
326
$55,910
$0.4218
0.01%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
327
$55,698
$0.2389
0.01%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
328
$55,576
$0.2056
0.01%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
329
$55,474
$6.19
0.01%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
330
$55,184
$1.47
0.01%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
331
$54,948
$206.27
0.01%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
332
$56,492
$4.53
0.01%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
333
$54,810
$0.03025
0.01%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
334
$54,585
$0.1558
0.01%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
335
$54,814
$0.004626
0.01%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
336
$54,523
$2.35
0.01%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
337
$54,459
$0.03730
0.01%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
338
$54,272
$122.44
0.01%
113
Giao ngay
Percentage
Gần đây
339
$54,192
$0.005603
0.01%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
340
$54,096
$0.1218
0.01%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
341
$54,167
$0.0002067
0.01%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
342
$54,066
$0.1485
0.01%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
343
$53,873
$0.03064
0.01%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
344
$53,816
$0.004146
0.01%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
345
$53,673
$0.01701
0.01%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
346
$53,518
$119.18
0.01%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
347
*** $53,686
*** $0.0005877
0.01%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
348
$53,304
$0.002992
0.01%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
349
$53,241
$0.00008545
0.01%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
350
$52,961
$0.02583
0.01%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
351
$52,955
$4.39
0.01%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
352
$52,789
$5.98
0.01%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
353
$52,467
$12.38
0.01%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
354
$52,144
$1.79
0.01%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
355
$52,060
$0.4695
0.01%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
356
$52,200
$0.01129
0.01%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
357
$52,087
$0.1975
0.01%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
358
$51,883
$29.14
0.01%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
359
$52,085
$26.28
0.01%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
360
$52,022
$0.02636
0.01%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
361
$51,588
$0.004629
0.01%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
362
$51,385
$4.59
0.01%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
363
$51,484
$0.004519
0.01%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
364
$50,777
$34.88
0.01%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
365
$51,401
$2.24
0.01%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
366
$51,233
$0.02275
0.01%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
367
$51,163
$5.68
0.01%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
368
$50,974
$2,119.97
0.01%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
369
$50,971
$0.005808
0.01%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
370
$50,907
$8.72
0.01%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
371
$50,418
$0.1949
0.01%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
372
$50,414
$0.8644
0.01%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
373
*** $50,326
*** $0.1221
0.01%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
374
$50,208
$0.2110
0.01%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
375
$49,980
$3.08
0.01%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
376
$49,884
$0.03477
0.01%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
377
$49,357
$11.87
0.01%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
378
$49,912
$0.006743
0.01%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
379
$49,670
$2.40
0.01%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
380
$49,654
$5.29
0.01%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
381
$49,556
$10.97
0.01%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
382
$49,599
$43.70
0.01%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
383
*** $49,720
*** $0.001320
0.01%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
384
$49,476
$20.10
0.01%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
385
$49,497
$25.72
0.01%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
386
$49,064
$0.9204
0.01%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
387
$48,841
$0.3834
0.01%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
388
$48,852
$3.83
0.01%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
389
$48,881
$59.91
0.01%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
390
$48,965
$0.004459
0.01%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
391
$48,830
$0.3943
0.01%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
392
$48,788
$4,069.94
0.01%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
393
*** $48,680
*** $0.2319
0.01%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
394
$48,610
$0.09977
0.01%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
395
$48,524
$0.2933
0.01%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
396
*** $48,402
*** $0.02156
0.01%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
397
$47,659
$1.10
0.01%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
398
$48,267
$0.03311
0.01%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
399
$48,142
$0.03237
0.01%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
400
$47,996
$0.1813
0.01%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...