×
×
Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,714Vốn hóa thị trường:  $331,896,047,176Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $97,924,526,418BTC Chiếm Ưu Thế:  58.5%
Vốn hóa thị trường:  $331,896,047,176Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $97,924,526,418BTC Chiếm Ưu Thế:  58.5%Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,714

Gate.io

$79,761,759 USD
7,604 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$25,666,793
$342.10
32.18%
584
Spot
Percentage
Gần đây
2
$13,522,220
$10,497.74
16.95%
711
Spot
Percentage
Gần đây
3
$6,937,599
$4.06
8.70%
166
Spot
Percentage
Gần đây
4
$4,754,548
$3.98
5.96%
115
Spot
Percentage
Gần đây
5
$3,384,843
$1.40
4.24%
103
Spot
Percentage
Gần đây
6
$2,584,104
$2.68
3.24%
42
Spot
Percentage
Gần đây
7
$2,218,303
$2.55
2.78%
468
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,987,351
$5.78
2.49%
89
Spot
Percentage
Gần đây
9
$1,593,451
$15.02
2.00%
80
Spot
Percentage
Gần đây
10
$1,187,706
$43.92
1.49%
228
Spot
Percentage
Gần đây
11
$904,488
$215.34
1.13%
247
Spot
Percentage
Gần đây
12
$857,924
$4.50
1.08%
251
Spot
Percentage
Gần đây
13
$683,179
$145.97
0.86%
233
Spot
Percentage
Gần đây
14
$648,423
$0.024932
0.81%
163
Spot
Percentage
Gần đây
15
$601,789
$52.55
0.75%
172
Spot
Percentage
Gần đây
16
$576,762
$0.537268
0.72%
105
Spot
Percentage
Gần đây
17
$454,111
$1.06
0.57%
92
Spot
Percentage
Gần đây
18
$424,611
$0.071936
0.53%
77
Spot
Percentage
Gần đây
19
$422,576
$24.05
0.53%
207
Spot
Percentage
Gần đây
20
$398,455
$0.007003
0.50%
46
Spot
Percentage
Gần đây
21
$386,480
$19.43
0.48%
84
Spot
Percentage
Gần đây
22
$356,421
$0.244172
0.45%
90
Spot
Percentage
Gần đây
23
$330,864
$0.636318
0.41%
122
Spot
Percentage
Gần đây
24
$308,752
$4.87
0.39%
147
Spot
Percentage
Gần đây
25
$308,470
$0.107344
0.39%
69
Spot
Percentage
Gần đây
26
$297,015
$0.232716
0.37%
263
Spot
Percentage
Gần đây
27
$265,839
$4.22
0.33%
132
Spot
Percentage
Gần đây
28
$257,425
$0.661330
0.32%
55
Spot
Percentage
Gần đây
29
$255,636
$3,105.75
0.32%
89
Spot
Percentage
Gần đây
30
$240,178
$18.40
0.30%
65
Spot
Percentage
Gần đây
31
$231,824
$23,775.35
0.29%
81
Spot
Percentage
Gần đây
32
$227,951
$7.55
0.29%
40
Spot
Percentage
Gần đây
33
$197,316
$32.67
0.25%
68
Spot
Percentage
Gần đây
34
$173,152
$8.90
0.22%
119
Spot
Percentage
Gần đây
35
$169,922
$2.24
0.21%
135
Spot
Percentage
Gần đây
36
$164,968
$2.10
0.21%
122
Spot
Percentage
Gần đây
37
$164,228
$0.117158
0.21%
78
Spot
Percentage
Gần đây
38
$157,535
$0.001694
0.20%
72
Spot
Percentage
Gần đây
39
$152,362
$0.333166
0.19%
113
Spot
Percentage
Gần đây
40
$149,052
$1.76
0.19%
92
Spot
Percentage
Gần đây
41
$143,941
$2.94
0.18%
38
Spot
Percentage
Gần đây
42
$137,593
$0.785292
0.17%
74
Spot
Percentage
Gần đây
43
$132,316
$388.90
0.17%
74
Spot
Percentage
Gần đây
44
$125,800
$0.286343
0.16%
102
Spot
Percentage
Gần đây
45
$124,399
$0.039599
0.16%
40
Spot
Percentage
Gần đây
46
$116,385
$0.307153
0.15%
50
Spot
Percentage
Gần đây
47
$113,770
$2.55
0.14%
151
Spot
Percentage
Gần đây
48
$113,203
$13.01
0.14%
28
Spot
Percentage
Gần đây
49
$112,006
$341.94
0.14%
254
Spot
Percentage
Gần đây
50
$97,798
$0.096048
0.12%
62
Spot
Percentage
Gần đây
51
$91,214
$0.327063
0.11%
75
Spot
Percentage
Gần đây
52
$89,310
$0.002632
0.11%
141
Spot
Percentage
Gần đây
53
$89,280
$351.65
0.11%
91
Spot
Percentage
Gần đây
54
$81,453
$0.012601
0.10%
111
Spot
Percentage
Gần đây
55
$78,514
$2.07
0.10%
18
Spot
Percentage
Gần đây
56
$72,788
$0.480421
0.09%
86
Spot
Percentage
Gần đây
57
$72,621
$1.22
0.09%
87
Spot
Percentage
Gần đây
58
$71,028
$0.001201
0.09%
37
Spot
Percentage
Gần đây
59
$66,891
$0.018049
0.08%
47
Spot
Percentage
Gần đây
60
$65,810
$5.95
0.08%
113
Spot
Percentage
Gần đây
61
$62,271
$39.31
0.08%
61
Spot
Percentage
Gần đây
62
$61,184
$0.002457
0.08%
27
Spot
Percentage
Gần đây
63
$60,424
$0.238919
0.08%
73
Spot
Percentage
Gần đây
64
$59,853
$0.129965
0.08%
37
Spot
Percentage
Gần đây
65
$57,363
$1.00
0.07%
147
Spot
Percentage
Gần đây
66
$57,170
$0.024012
0.07%
57
Spot
Percentage
Gần đây
67
$55,222
$1.29
0.07%
28
Spot
Percentage
Gần đây
68
$54,707
$0.024657
0.07%
63
Spot
Percentage
Gần đây
69
$54,518
$0.002801
0.07%
11
Spot
Percentage
Gần đây
70
$54,006
$0.527263
0.07%
72
Spot
Percentage
Gần đây
71
$53,286
$0.039920
0.07%
18
Spot
Percentage
Gần đây
72
$52,235
$0.082141
0.07%
145
Spot
Percentage
Gần đây
73
$50,832
$0.039019
0.06%
26
Spot
Percentage
Gần đây
74
$50,377
$0.257128
0.06%
40
Spot
Percentage
Gần đây
75
$50,130
$0.549684
0.06%
96
Spot
Percentage
Gần đây
76
$48,791
$0.013717
0.06%
118
Spot
Percentage
Gần đây
77
$48,675
$0.019155
0.06%
58
Spot
Percentage
Gần đây
78
$48,064
$67.94
0.06%
128
Spot
Percentage
Gần đây
79
$47,861
$0.000293
0.06%
31
Spot
Percentage
Gần đây
80
$47,417
$0.318859
0.06%
78
Spot
Percentage
Gần đây
81
$46,252
$33.69
0.06%
14
Spot
Percentage
Gần đây
82
$43,161
$0.017529
0.05%
29
Spot
Percentage
Gần đây
83
$42,406
$0.184692
0.05%
63
Spot
Percentage
Gần đây
84
$42,108
$0.006503
0.05%
27
Spot
Percentage
Gần đây
85
$40,910
$10.78
0.05%
58
Spot
Percentage
Gần đây
86
$38,498
$0.116730
0.05%
76
Spot
Percentage
Gần đây
87
$37,414
$0.039843
0.05%
27
Spot
Percentage
Gần đây
88
$35,805
$2.84
0.04%
77
Spot
Percentage
Gần đây
89
$35,528
$0.037299
0.04%
66
Spot
Percentage
Gần đây
90
$35,281
$0.002465
0.04%
13
Spot
Percentage
Gần đây
91
$34,868
$0.005903
0.04%
31
Spot
Percentage
Gần đây
92
$34,658
$0.000298
0.04%
95
Spot
Percentage
Gần đây
93
$33,848
$3.19
0.04%
57
Spot
Percentage
Gần đây
94
$33,008
$88.88
0.04%
74
Spot
Percentage
Gần đây
95
$32,982
$0.478539
0.04%
79
Spot
Percentage
Gần đây
96
$32,446
$0.000261
0.04%
24
Spot
Percentage
Gần đây
97
$31,110
$43.71
0.04%
128
Spot
Percentage
Gần đây
98
$28,867
$0.359680
0.04%
75
Spot
Percentage
Gần đây
99
$28,519
$0.085042
0.04%
77
Spot
Percentage
Gần đây
100
$28,222
$2.60
0.04%
80
Spot
Percentage
Gần đây
101
$28,036
$0.000349
0.04%
20
Spot
Percentage
Gần đây
102
$27,403
$0.540130
0.03%
33
Spot
Percentage
Gần đây
103
$25,325
$0.093347
0.03%
19
Spot
Percentage
Gần đây
104
$24,257
$0.491745
0.03%
21
Spot
Percentage
Gần đây
105
$23,307
$0.095147
0.03%
69
Spot
Percentage
Gần đây
106
$22,989
$2.96
0.03%
18
Spot
Percentage
Gần đây
107
$22,386
$0.009805
0.03%
16
Spot
Percentage
Gần đây
108
$22,089
$3.95
0.03%
48
Spot
Percentage
Gần đây
109
$22,046
$0.204102
0.03%
45
Spot
Percentage
Gần đây
110
$21,411
$2.72
0.03%
31
Spot
Percentage
Gần đây
111
$21,016
$4.88
0.03%
36
Spot
Percentage
Gần đây
112
$20,746
$214.52
0.03%
146
Spot
Percentage
Gần đây
113
$19,989
$0.014207
0.03%
61
Spot
Percentage
Gần đây
114
$19,986
$0.004534
0.03%
59
Spot
Percentage
Gần đây
115
$19,862
$20.94
0.02%
67
Spot
Percentage
Gần đây
116
$19,757
$0.008484
0.02%
23
Spot
Percentage
Gần đây
117
$18,165
$2.10
0.02%
101
Spot
Percentage
Gần đây
118
$17,892
$0.000311
0.02%
31
Spot
Percentage
Gần đây
119
$17,320
$0.002155
0.02%
42
Spot
Percentage
Gần đây
120
$16,934
$4.09
0.02%
114
Spot
Percentage
Gần đây
121
$16,520
$0.006033
0.02%
12
Spot
Percentage
Gần đây
122
$16,445
$0.151846
0.02%
91
Spot
Percentage
Gần đây
123
$16,294
$4.05
0.02%
103
Spot
Percentage
Gần đây
124
$15,668
$0.000207
0.02%
16
Spot
Percentage
Gần đây
125
$15,478
$0.001285
0.02%
38
Spot
Percentage
Gần đây
126
$15,093
$0.001698
0.02%
40
Spot
Percentage
Gần đây
127
$14,656
$1.14
0.02%
68
Spot
Percentage
Gần đây
128
$13,455
$0.222011
0.02%
35
Spot
Percentage
Gần đây
129
$13,426
$0.119960
0.02%
22
Spot
Percentage
Gần đây
130
$13,342
$1.33
0.02%
37
Spot
Percentage
Gần đây
131
$12,949
$0.245463
0.02%
51
Spot
Percentage
Gần đây
132
$12,683
$0.004902
0.02%
21
Spot
Percentage
Gần đây
133
$12,425
$0.017759
0.02%
14
Spot
Percentage
Gần đây
134
$12,188
$136.55
0.02%
81
Spot
Percentage
Gần đây
135
$12,111
$1.24
0.02%
45
Spot
Percentage
Gần đây
136
$12,061
$11.56
0.02%
23
Spot
Percentage
Gần đây
137
$11,101
$0.308154
0.01%
17
Spot
Percentage
Gần đây
138
$11,034
$0.035715
0.01%
28
Spot
Percentage
Gần đây
139
$10,984
$132.48
0.01%
23
Spot
Percentage
Gần đây
140
$10,745
$0.003802
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
141
$10,742
$0.070635
0.01%
104
Spot
Percentage
Gần đây
142
$10,621
$0.000820
0.01%
19
Spot
Percentage
Gần đây
143
$10,124
$0.160240
0.01%
41
Spot
Percentage
Gần đây
144
$10,078
$0.012806
0.01%
42
Spot
Percentage
Gần đây
145
$10,045
$1.96
0.01%
49
Spot
Percentage
Gần đây
146
$10,005
$0.000166
0.01%
13
Spot
Percentage
Gần đây
147
$9,841
$0.000023
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
148
$9,737
$4.48
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
149
$9,666
$0.541170
0.01%
58
Spot
Percentage
Gần đây
150
$9,439
$14.87
0.01%
45
Spot
Percentage
Gần đây
151
$9,300
$0.008808
0.01%
43
Spot
Percentage
Gần đây
152
$9,224
$0.194667
0.01%
41
Spot
Percentage
Gần đây
153
$9,105
$0.887143
0.01%
84
Spot
Percentage
Gần đây
154
$9,030
$10,486.24
0.01%
137
Spot
Percentage
Gần đây
155
$9,001
$0.008204
0.01%
21
Spot
Percentage
Gần đây
156
$8,952
$19.46
0.01%
55
Spot
Percentage
Gần đây
157
$8,793
$0.332004
0.01%
57
Spot
Percentage
Gần đây
158
$8,430
$1.81
0.01%
40
Spot
Percentage
Gần đây
159
$8,343
$0.105287
0.01%
78
Spot
Percentage
Gần đây
160
$8,323
$5.13
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
161
$8,255
$0.044422
0.01%
46
Spot
Percentage
Gần đây
162
$8,111
$0.024958
0.01%
77
Spot
Percentage
Gần đây
163
$8,044
$4.80
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
164
$7,926
$0.018328
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
165
$7,917
$1.00
0.01%
157
Spot
Percentage
Gần đây
166
$7,813
$0.003302
0.01%
25
Spot
Percentage
Gần đây
167
$7,718
$0.783429
0.01%
21
Spot
Percentage
Gần đây
168
$7,690
$0.345703
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
169
$7,424
$0.082136
0.01%
118
Spot
Percentage
Gần đây
170
$7,099
$1.38
0.01%
36
Spot
Percentage
Gần đây
171
$6,926
$0.022621
0.01%
47
Spot
Percentage
Gần đây
172
$6,683
$0.003273
0.01%
23
Spot
Percentage
Gần đây
173
$6,582
$0.067634
0.01%
73
Spot
Percentage
Gần đây
174
$6,530
$0.117801
0.01%
44
Spot
Percentage
Gần đây
175
$6,529
$0.019910
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
176
$6,520
$144.32
0.01%
124
Spot
Percentage
Gần đây
177
$6,385
$0.000255
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
178
$6,356
$0.017149
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
179
$6,342
$0.329652
0.01%
45
Spot
Percentage
Gần đây
180
$6,308
$1.75
0.01%
22
Spot
Percentage
Gần đây
181
$6,262
$0.635788
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
182
$6,111
$0.245442
0.01%
32
Spot
Percentage
Gần đây
183
$6,103
$67.90
0.01%
104
Spot
Percentage
Gần đây
184
$5,755
$0.999149
0.01%
117
Spot
Percentage
Gần đây
185
$5,744
$449.98
0.01%
52
Spot
Percentage
Gần đây
186
$5,605
$0.002643
0.01%
73
Spot
Percentage
Gần đây
187
$5,529
$0.105142
0.01%
91
Spot
Percentage
Gần đây
188
$5,349
$2.56
0.01%
117
Spot
Percentage
Gần đây
189
$5,339
$1.25
0.01%
78
Spot
Percentage
Gần đây
190
$5,042
$0.004962
0.01%
20
Spot
Percentage
Gần đây
191
$4,962
$0.304206
0.01%
38
Spot
Percentage
Gần đây
192
$4,833
$0.178989
0.01%
13
Spot
Percentage
Gần đây
193
$4,800
$0.003129
0.01%
21
Spot
Percentage
Gần đây
194
$4,793
$0.003012
0.01%
24
Spot
Percentage
Gần đây
195
$4,719
$1.25
0.01%
76
Spot
Percentage
Gần đây
196
$4,680
$0.039387
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
197
$4,625
$0.000940
0.01%
17
Spot
Percentage
Gần đây
198
$4,591
$23,699.32
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
199
$4,505
$0.002259
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
200
$4,497
$0.170085
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
201
$4,336
$0.021010
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
202
$4,265
$12.46
0.01%
14
Spot
Percentage
Gần đây
203
$4,256
$0.002662
0.01%
24
Spot
Percentage
Gần đây
204
$3,997
$2.19
0.01%
64
Spot
Percentage
Gần đây
205
$3,949
$7.76
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
206
$3,925
$2.78
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
207
$3,921
$0.008588
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
208
$3,914
$0.084042
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
209
$3,905
$0.008376
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
210
$3,902
$0.017151
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
211
$3,858
$0.013037
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
212
$3,851
$0.057829
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
213
$3,816
$103.95
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
214
$3,786
$0.234217
0.00%
71
Spot
Percentage
Gần đây
215
$3,743
$215.49
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
216
$3,736
$0.010365
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
217
$3,664
$0.003157
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
218
$3,513
$0.003190
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
219
$3,470
$0.004902
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
220
$3,279
$0.023707
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
221
$3,271
$0.000167
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
222
$3,139
$2.25
0.00%
76
Spot
Percentage
Gần đây
223
$3,041
$48.35
0.00%
72
Spot
Percentage
Gần đây
224
$3,040
$88.99
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
225
$3,012
$0.051348
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
226
$2,869
$3.45
0.00%
82
Spot
Percentage
Gần đây
227
$2,797
$0.025113
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
228
$2,767
$9.55
0.00%
72
Spot
Percentage
Gần đây
229
$2,751
$1.59
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
230
$2,738
$2.58
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
231
$2,633
$0.000269
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
232
$2,586
$1.05
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
233
$2,531
$0.052026
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
234
$2,500
$0.004494
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
235
$2,372
$0.071667
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
236
$2,362
$1.10
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
237
$2,361
$0.105126
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
238
$2,342
$0.000008
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
239
$2,277
$0.070911
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
240
$2,240
$0.237385
0.00%
66
Spot
Percentage
Gần đây
241
$2,176
$0.559690
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
242
$2,122
$0.004546
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
243
$1,970
$0.000026
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
244
$1,969
$2.25
0.00%
77
Spot
Percentage
Gần đây
245
$1,929
$5.98
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
246
$1,919
$0.002277
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
247
$1,911
$0.004616
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
248
$1,906
$0.000400
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
249
$1,849
$0.232980
0.00%
143
Spot
Percentage
Gần đây
250
$1,809
$0.002235
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
251
$1,736
$0.412406
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
252
$1,703
$0.160080
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
253
$1,679
$0.005032
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
254
$1,593
$1.18
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
255
$1,566
$0.158279
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
256
$1,551
$0.027874
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
257
$1,540
$0.008144
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
258
$1,510
$0.185879
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
259
$1,509
$0.004842
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
260
$1,507
$0.060430
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
261
$1,461
$0.590095
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
262
$1,410
$11.33
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
263
$1,361
$0.480540
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
264
$1,284
$0.218399
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
265
$1,280
$0.000119
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
266
$1,246
$0.016948
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
267
$1,233
$0.356550
0.00%
65
Spot
Percentage
Gần đây
268
$1,226
$52.45
0.00%
45
Spot
Percentage
Gần đây
269
$1,216
$0.368677
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
270
$1,203
$0.018509
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
271
*** $1,182
*** $0.545272
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
272
$1,172
$0.477061
0.00%
40
Spot
Percentage
Gần đây
273
$1,094
$0.000290
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
274
$1,060
$0.000243
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
275
$1,052
$0.005603
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
276
$1,048
$0.003952
0.00%
57
Spot
Percentage
Gần đây
277
$1,028
$0.003092
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
278
$1,022
$0.038459
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
279
$1,019
$0.999499
0.00%
114
Spot
Percentage
Gần đây
280
$998
$0.000400
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
281
$991
$0.901250
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
282
$977
$2.19
0.00%
68
Spot
Percentage
Gần đây
283
$971
$0.034617
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
284
$969
$0.004002
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
285
$956
$0.039420
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
286
$939
$0.090345
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
287
$917
$0.028014
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
288
$894
$0.626716
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
289
$880
$0.001401
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
290
$878
$0.000632
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
291
$869
$11.29
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
292
$810
$10,395.60
0.00%
128
Spot
Percentage
Gần đây
293
$758
$0.079039
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
294
$740
$3.42
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
295
$716
$0.324871
0.00%
56
Spot
Percentage
Gần đây
296
$715
$0.156299
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
297
$711
$0.067779
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
298
$698
$0.016508
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
299
$693
$1.56
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
300
$690
$0.001501
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
301
$673
$0.031916
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
302
$661
$70.03
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
303
$656
$0.730365
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
304
$640
$8.99
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
305
$639
$0.007204
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
306
$618
$0.000080
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
307
$613
$0.003402
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
308
$609
$0.000352
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
309
$604
$0.008602
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
310
$586
$2.96
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
311
$571
$0.811294
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
312
$536
$0.534982
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
313
$527
$0.070518
0.00%
51
Spot
Percentage
Gần đây
314
$515
$0.021566
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
315
$515
$0.119503
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
316
$485
$0.000401
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
317
*** $459
*** $17.12
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
318
$448
$0.000209
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
319
$436
$0.000043
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
320
$423
$0.005002
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
321
$418
$0.041921
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
322
$415
$0.001831
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
323
$408
$0.000412
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
324
$398
$4.30
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
325
$392
$0.000243
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
326
$376
$0.006303
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
327
$371
$0.003302
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
328
$363
$0.019067
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
329
$363
$0.000491
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
330
$360
$1.98
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
331
$359
$0.000301
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
332
$352
$0.087976
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
333
$350
$0.017434
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
334
$345
$0.000907
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
335
$335
$7.71
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
336
$317
$0.014407
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
337
$317
$0.000584
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
338
$304
$0.721597
0.00%
53
Spot
Percentage
Gần đây
339
$303
$0.001239
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
340
$302
$0.106016
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
341
$297
$0.001339
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
342
$293
$0.041921
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
343
$288
$0.024558
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
344
$285
$0.000922
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
345
$282
$0.000315
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
346
$267
$0.090145
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
347
$259
$0.096534
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
348
$258
$0.000243
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
349
$257
$0.011639
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
350
*** $252
*** $0.004752
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
351
$251
$0.317158
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
352
$232
$0.083185
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
353
$232
$0.028714
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
354
$231
$0.001825
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
355
$216
$0.011981
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
356
$212
$0.017458
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
357
$206
$0.003170
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
358
$201
$0.023078
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
359
$198
$0.075842
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
360
$194
$0.002801
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
361
$182
$0.008216
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
362
$167
$0.310482
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
363
$167
$0.025332
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
364
$155
$0.000799
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
365
$152
$0.003834
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
366
$149
$0.000001
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
367
$149
$0.070004
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
368
$147
$0.023380
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
369
$143
$0.000945
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
370
$139
$0.040777
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
371
$137
$0.226615
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
372
$134
$1.19
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
373
$133
$0.014035
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
374
$129
$0.329381
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
375
$121
$0.365182
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
376
$119
$0.075438
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
377
$119
$0.412836
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
378
$118
$0.044159
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
379
$117
$0.005560
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
380
$115
$0.006052
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
381
$112
$0.000839
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
382
$111
$1.20
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
383
*** $106
*** $4.83
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
384
$100
$0.004091
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
385
$97
$0.032520
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
386
$94
$0.003081
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
387
$93
$0.008938
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
388
$87
$0.723261
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
389
$85
$7.80
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
390
$84
$0.001601
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
391
$83
$0.037758
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
392
$83
$0.008104
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
393
$77
$0.969445
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
394
$77
$0.008344
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
395
$70
$0.000760
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
396
$66
$0.088914
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
397
$62
$0.015062
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
398
$62
$1.24
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
399
$56
$0.005956
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
400
$55
$0.019110
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...