×
The Capital is happening now! Check it out here.
×
Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,888Vốn Hóa Thị Trường:  $240,499,976,444Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $67,474,740,545BTC Chiếm Ưu Thế:  66.0%
Vốn Hóa Thị Trường:  $240,499,976,444Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $67,474,740,545BTC Chiếm Ưu Thế:  66.0%Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,888

Gate.io

$38,360,219 USD
4,366 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$8,574,406
$8,781.93
22.35%
$236,919
Spot
Percentage
Gần đây
2
$3,170,635
$3.47
8.27%
$119,998
Spot
Percentage
Gần đây
3
$3,015,496
$187.05
7.86%
$164,085
Spot
Percentage
Gần đây
4
$2,969,259
$1.49
7.74%
$47,814
Spot
Percentage
Gần đây
5
$2,233,541
$0.930352
5.82%
$264,238
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,715,466
$288.62
4.47%
$235,363
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,433,316
$0.118929
3.74%
$125,743
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,246,506
$0.746691
3.25%
$62,129
Spot
Percentage
Gần đây
9
$1,036,993
$0.001853
2.70%
$45,739
Spot
Percentage
Gần đây
10
$1,028,405
$4.09
2.68%
$120,991
Spot
Percentage
Gần đây
11
$843,415
$0.626257
2.20%
$62,194
Spot
Percentage
Gần đây
12
$752,829
$61.45
1.96%
$153,243
Spot
Percentage
Gần đây
13
$695,686
$0.087385
1.81%
$65,618
Spot
Percentage
Gần đây
14
$560,990
$0.274237
1.46%
$204,921
Spot
Percentage
Gần đây
15
$544,354
$0.000048
1.42%
$34,324
Spot
Percentage
Gần đây
16
$531,030
$0.579890
1.38%
$86,123
Spot
Percentage
Gần đây
17
$420,300
$0.715679
1.10%
$94,215
Spot
Percentage
Gần đây
18
$368,405
$21.40
0.96%
$158,361
Spot
Percentage
Gần đây
19
$367,665
$0.014629
0.96%
$18,900
Spot
Percentage
Gần đây
20
$360,134
$13.08
0.94%
$67,018
Spot
Percentage
Gần đây
21
$347,615
$3.86
0.91%
$215,517
Spot
Percentage
Gần đây
22
$343,247
$131.85
0.89%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$307,891
$0.019962
0.80%
$116,627
Spot
Percentage
Gần đây
24
$252,341
$0.273987
0.66%
$86,698
Spot
Percentage
Gần đây
25
$238,287
$1.49
0.62%
$18,000
Spot
Percentage
Gần đây
26
$228,827
$0.043256
0.60%
$120,528
Spot
Percentage
Gần đây
27
$216,156
$0.001765
0.56%
$29,456
Spot
Percentage
Gần đây
28
$179,300
$0.008410
0.47%
$54,989
Spot
Percentage
Gần đây
29
$174,589
$0.572061
0.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$173,501
$0.202530
0.45%
$19,202
Spot
Percentage
Gần đây
31
$162,570
$0.238259
0.42%
$66,873
Spot
Percentage
Gần đây
32
$159,402
$1.15
0.42%
$104,113
Spot
Percentage
Gần đây
33
$157,825
$2.28
0.41%
$113,803
Spot
Percentage
Gần đây
34
$151,869
$186.93
0.40%
$130,216
Spot
Percentage
Gần đây
35
$130,035
$0.746195
0.34%
$20,507
Spot
Percentage
Gần đây
36
$109,255
$0.004802
0.28%
$37,581
Spot
Percentage
Gần đây
37
$108,316
$0.001517
0.28%
$42,555
Spot
Percentage
Gần đây
38
$106,272
$36.81
0.28%
$86,489
Spot
Percentage
Gần đây
39
$96,808
$0.029727
0.25%
$34,896
Spot
Percentage
Gần đây
40
$94,881
$0.006345
0.25%
$21,587
Spot
Percentage
Gần đây
41
$93,493
$4.90
0.24%
$80,134
Spot
Percentage
Gần đây
42
$88,818
$0.002671
0.23%
$51,335
Spot
Percentage
Gần đây
43
$87,134
$0.013529
0.23%
$31,395
Spot
Percentage
Gần đây
44
$81,660
$0.013519
0.21%
$16,124
Spot
Percentage
Gần đây
45
$78,799
$0.077321
0.21%
$36,767
Spot
Percentage
Gần đây
46
$78,535
$8.02
0.20%
$28,139
Spot
Percentage
Gần đây
47
$71,445
$70.29
0.19%
$43,814
Spot
Percentage
Gần đây
48
$69,317
$0.002538
0.18%
$30,729
Spot
Percentage
Gần đây
49
$67,607
$0.504819
0.18%
$69,839
Spot
Percentage
Gần đây
50
$66,395
$1.16
0.17%
$55,446
Spot
Percentage
Gần đây
51
$64,075
$0.019290
0.17%
$26,434
Spot
Percentage
Gần đây
52
$61,923
$1.48
0.16%
$2,180
Spot
Percentage
Gần đây
53
$55,230
$0.030711
0.14%
$35,570
Spot
Percentage
Gần đây
54
$52,265
$1.89
0.14%
$33,612
Spot
Percentage
Gần đây
55
$51,793
$4.12
0.14%
$28,556
Spot
Percentage
Gần đây
56
$50,037
$0.000431
0.13%
$38,328
Spot
Percentage
Gần đây
57
$49,741
$64.19
0.13%
$45,889
Spot
Percentage
Gần đây
58
$49,668
$0.013558
0.13%
$12,006
Spot
Percentage
Gần đây
59
$49,138
$0.742840
0.13%
$4,045
Spot
Percentage
Gần đây
60
$48,831
$0.000440
0.13%
$22,950
Spot
Percentage
Gần đây
61
$47,367
$0.002748
0.12%
$23,937
Spot
Percentage
Gần đây
62
$45,153
$0.001847
0.12%
$21,608
Spot
Percentage
Gần đây
63
$43,743
$0.011843
0.11%
$27,227
Spot
Percentage
Gần đây
64
$41,827
$0.000135
0.11%
$13,430
Spot
Percentage
Gần đây
65
$39,865
$0.004235
0.10%
$70,739
Spot
Percentage
Gần đây
66
$37,848
$0.005841
0.10%
$29,619
Spot
Percentage
Gần đây
67
$33,606
$0.013649
0.09%
$8,312
Spot
Percentage
Gần đây
68
$33,141
$0.006032
0.09%
$116,199
Spot
Percentage
Gần đây
69
$32,814
$0.001136
0.09%
$19,510
Spot
Percentage
Gần đây
70
$32,578
$13.08
0.08%
$9,321
Spot
Percentage
Gần đây
71
$31,833
$0.008129
0.08%
$10,331
Spot
Percentage
Gần đây
72
$30,476
$2.90
0.08%
$42,116
Spot
Percentage
Gần đây
73
$29,150
$0.011886
0.08%
$8,549
Spot
Percentage
Gần đây
74
$28,269
$0.002439
0.07%
$46,193
Spot
Percentage
Gần đây
75
$28,019
$3.48
0.07%
$58,046
Spot
Percentage
Gần đây
76
$27,672
$0.003131
0.07%
$6,138
Spot
Percentage
Gần đây
77
$26,485
$0.005721
0.07%
$46,062
Spot
Percentage
Gần đây
78
$26,126
$0.002007
0.07%
$47,218
Spot
Percentage
Gần đây
79
$25,223
$0.004673
0.07%
$30,115
Spot
Percentage
Gần đây
80
$24,272
$0.000518
0.06%
$14,168
Spot
Percentage
Gần đây
81
$22,916
$0.002715
0.06%
$17,753
Spot
Percentage
Gần đây
82
$18,767
$0.973508
0.05%
$26,016
Spot
Percentage
Gần đây
83
$18,359
$0.079988
0.05%
$27,497
Spot
Percentage
Gần đây
84
$17,798
$0.070855
0.05%
$14,048
Spot
Percentage
Gần đây
85
$17,544
$0.576166
0.05%
$36,641
Spot
Percentage
Gần đây
86
$17,502
$0.000799
0.05%
$20,477
Spot
Percentage
Gần đây
87
$16,778
$0.001986
0.04%
$10,775
Spot
Percentage
Gần đây
88
$16,745
$288.13
0.04%
$132,494
Spot
Percentage
Gần đây
89
$16,586
$0.238392
0.04%
$4,641
Spot
Percentage
Gần đây
90
$16,153
$0.000424
0.04%
$21,974
Spot
Percentage
Gần đây
91
$16,127
$0.630909
0.04%
$16,380
Spot
Percentage
Gần đây
92
$15,091
$0.019908
0.04%
$13,625
Spot
Percentage
Gần đây
93
$14,622
$0.004118
0.04%
$32,255
Spot
Percentage
Gần đây
94
$14,247
$0.011862
0.04%
$10,192
Spot
Percentage
Gần đây
95
$13,404
$0.273540
0.03%
$34,494
Spot
Percentage
Gần đây
96
$13,398
$0.026912
0.03%
$21,675
Spot
Percentage
Gần đây
97
$12,023
$0.003142
0.03%
$1,757
Spot
Percentage
Gần đây
98
$11,991
$0.031323
0.03%
$18,336
Spot
Percentage
Gần đây
99
$11,919
$0.041349
0.03%
$20,217
Spot
Percentage
Gần đây
100
$11,557
$0.012129
0.03%
$2,386
Spot
Percentage
Gần đây
101
$11,335
$0.000489
0.03%
$2,471
Spot
Percentage
Gần đây
102
$11,203
$3.47
0.03%
$45,388
Spot
Percentage
Gần đây
103
$10,066
$2.27
0.03%
$12,445
Spot
Percentage
Gần đây
104
$9,850
$0.118801
0.03%
$3,497
Spot
Percentage
Gần đây
105
$9,809
$64.29
0.03%
$32,180
Spot
Percentage
Gần đây
106
$8,900
$1.03
0.02%
$5,500
Spot
Percentage
Gần đây
107
$8,813
$0.012244
0.02%
$3,638
Spot
Percentage
Gần đây
108
$8,779
$61.52
0.02%
$19,777
Spot
Percentage
Gần đây
109
$8,623
$0.002409
0.02%
$3,937
Spot
Percentage
Gần đây
110
$8,551
$1.00
0.02%
$45,423
Spot
Percentage
Gần đây
111
$8,392
$21.79
0.02%
$14,034
Spot
Percentage
Gần đây
112
$8,179
$0.015292
0.02%
$2,000
Spot
Percentage
Gần đây
113
$8,161
$0.000439
0.02%
$4,745
Spot
Percentage
Gần đây
114
$8,050
$0.149238
0.02%
$9,674
Spot
Percentage
Gần đây
115
$8,040
$0.000049
0.02%
$9,313
Spot
Percentage
Gần đây
116
$7,557
$1.59
0.02%
$9,259
Spot
Percentage
Gần đây
117
$6,948
$0.000374
0.02%
$12,085
Spot
Percentage
Gần đây
118
$6,905
$0.000063
0.02%
$10,105
Spot
Percentage
Gần đây
119
$6,529
$2.26
0.02%
$9,425
Spot
Percentage
Gần đây
120
$6,164
$8,803.40
0.02%
$65,218
Spot
Percentage
Gần đây
121
$6,126
$0.774792
0.02%
$8,714
Spot
Percentage
Gần đây
122
$6,101
$0.003372
0.02%
$15,356
Spot
Percentage
Gần đây
123
$6,082
$0.117825
0.02%
$72,092
Spot
Percentage
Gần đây
124
$5,973
$0.005219
0.02%
$11,908
Spot
Percentage
Gần đây
125
$5,852
$0.013348
0.02%
$24,336
Spot
Percentage
Gần đây
126
$5,852
$0.981938
0.02%
$35,253
Spot
Percentage
Gần đây
127
$5,648
$0.003618
0.01%
$22,039
Spot
Percentage
Gần đây
128
$5,336
$0.011441
0.01%
$6,198
Spot
Percentage
Gần đây
129
$5,074
$8,813.70
0.01%
$36,571
Spot
Percentage
Gần đây
130
$5,065
$0.004827
0.01%
$11,342
Spot
Percentage
Gần đây
131
$4,942
$0.732339
0.01%
$6,374
Spot
Percentage
Gần đây
132
$4,812
$0.012907
0.01%
$10,464
Spot
Percentage
Gần đây
133
$4,790
$0.082999
0.01%
$7,072
Spot
Percentage
Gần đây
134
$4,742
$0.000432
0.01%
$10,235
Spot
Percentage
Gần đây
135
$4,545
$0.262044
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
136
$4,515
$0.000154
0.01%
$14,891
Spot
Percentage
Gần đây
137
$4,333
$0.015255
0.01%
$8,399
Spot
Percentage
Gần đây
138
$4,155
$0.206935
0.01%
$6,898
Spot
Percentage
Gần đây
139
$4,138
$0.001767
0.01%
$4,542
Spot
Percentage
Gần đây
140
$4,063
$0.073967
0.01%
$11,123
Spot
Percentage
Gần đây
141
$3,983
$131.90
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
142
$3,936
$0.299780
0.01%
$21,015
Spot
Percentage
Gần đây
143
$3,860
$0.002238
0.01%
$12,689
Spot
Percentage
Gần đây
144
$3,811
$0.000113
0.01%
$10,973
Spot
Percentage
Gần đây
145
$3,609
$0.161883
0.01%
$7,165
Spot
Percentage
Gần đây
146
$3,590
$0.000634
0.01%
$2,316
Spot
Percentage
Gần đây
147
$3,497
$0.237720
0.01%
$5,267
Spot
Percentage
Gần đây
148
$3,399
$0.972724
0.01%
$3,429
Spot
Percentage
Gần đây
149
$3,248
$0.623232
0.01%
$7,031
Spot
Percentage
Gần đây
150
$3,233
$0.375553
0.01%
$8,077
Spot
Percentage
Gần đây
151
$3,212
$0.932790
0.01%
$7,716
Spot
Percentage
Gần đây
152
$3,146
$0.242674
0.01%
$24,211
Spot
Percentage
Gần đây
153
$3,133
$0.000550
0.01%
$10,613
Spot
Percentage
Gần đây
154
$2,985
$0.029707
0.01%
$15,266
Spot
Percentage
Gần đây
155
$2,828
$0.002671
0.01%
$47,425
Spot
Percentage
Gần đây
156
$2,641
$0.007627
0.01%
$5,742
Spot
Percentage
Gần đây
157
$2,584
$0.000766
0.01%
$18,869
Spot
Percentage
Gần đây
158
$2,505
$0.020629
0.01%
$10,872
Spot
Percentage
Gần đây
159
$2,455
$0.000140
0.01%
$1,647
Spot
Percentage
Gần đây
160
$2,398
$0.089181
0.01%
$16,224
Spot
Percentage
Gần đây
161
$2,389
$0.077238
0.01%
$11,369
Spot
Percentage
Gần đây
162
$2,340
$0.011742
0.01%
$10,861
Spot
Percentage
Gần đây
163
$2,270
$0.189382
0.01%
$10,115
Spot
Percentage
Gần đây
164
$2,150
$0.013808
0.01%
$5,509
Spot
Percentage
Gần đây
165
$2,069
$1.01
0.01%
$18,174
Spot
Percentage
Gần đây
166
$2,043
$0.008029
0.01%
$16,333
Spot
Percentage
Gần đây
167
$1,977
$0.004316
0.01%
$19,392
Spot
Percentage
Gần đây
168
$1,929
$0.012144
0.01%
$15,078
Spot
Percentage
Gần đây
169
$1,923
$21.84
0.01%
$2,120
Spot
Percentage
Gần đây
170
$1,882
$0.001690
0.00%
$9,203
Spot
Percentage
Gần đây
171
$1,875
$0.003513
0.00%
$25,046
Spot
Percentage
Gần đây
172
$1,786
$8.25
0.00%
$5,722
Spot
Percentage
Gần đây
173
$1,745
$0.077479
0.00%
$18,525
Spot
Percentage
Gần đây
174
$1,741
$1.63
0.00%
$2,439
Spot
Percentage
Gần đây
175
$1,707
$0.000704
0.00%
$2,846
Spot
Percentage
Gần đây
176
$1,701
$0.004541
0.00%
$5,778
Spot
Percentage
Gần đây
177
$1,601
$0.030975
0.00%
$5,853
Spot
Percentage
Gần đây
178
$1,597
$0.017965
0.00%
$16,484
Spot
Percentage
Gần đây
179
$1,443
$0.045163
0.00%
$5,215
Spot
Percentage
Gần đây
180
$1,416
$0.045693
0.00%
$1,463
Spot
Percentage
Gần đây
181
$1,358
$0.721931
0.00%
$5,405
Spot
Percentage
Gần đây
182
$1,357
$0.001907
0.00%
$8,499
Spot
Percentage
Gần đây
183
$1,336
$4.89
0.00%
$11,127
Spot
Percentage
Gần đây
184
$1,297
$0.031614
0.00%
$5,760
Spot
Percentage
Gần đây
185
$1,218
$0.048073
0.00%
$8,493
Spot
Percentage
Gần đây
186
$1,213
$0.031535
0.00%
$5,645
Spot
Percentage
Gần đây
187
$1,208
$0.013047
0.00%
$11,548
Spot
Percentage
Gần đây
188
$1,206
$0.005971
0.00%
$2,595
Spot
Percentage
Gần đây
189
$1,179
$0.068547
0.00%
$13,382
Spot
Percentage
Gần đây
190
$1,160
$0.355180
0.00%
$7,724
Spot
Percentage
Gần đây
191
$1,151
$1.01
0.00%
$22,999
Spot
Percentage
Gần đây
192
$1,131
$0.003655
0.00%
$991
Spot
Percentage
Gần đây
193
$1,095
$0.029924
0.00%
$11,555
Spot
Percentage
Gần đây
194
$1,060
$1.16
0.00%
$41,146
Spot
Percentage
Gần đây
195
$1,056
$1.56
0.00%
$13,963
Spot
Percentage
Gần đây
196
$1,056
$0.000487
0.00%
$6,479
Spot
Percentage
Gần đây
197
$1,034
$0.042553
0.00%
$18,119
Spot
Percentage
Gần đây
198
$1,032
$0.031112
0.00%
$11,435
Spot
Percentage
Gần đây
199
$1,011
$0.972354
0.00%
$2,995
Spot
Percentage
Gần đây
200
$962
$0.135488
0.00%
$10,421
Spot
Percentage
Gần đây
201
$962
$0.004833
0.00%
$4,543
Spot
Percentage
Gần đây
202
$942
$4.25
0.00%
$8,020
Spot
Percentage
Gần đây
203
$925
$0.116753
0.00%
$12,422
Spot
Percentage
Gần đây
204
$880
$2.88
0.00%
$5,649
Spot
Percentage
Gần đây
205
$848
$0.004232
0.00%
$4,948
Spot
Percentage
Gần đây
206
$831
$0.039664
0.00%
$6,984
Spot
Percentage
Gần đây
207
$806
$0.004639
0.00%
$1,748
Spot
Percentage
Gần đây
208
$802
$0.043417
0.00%
$12,655
Spot
Percentage
Gần đây
209
$795
$0.509648
0.00%
$5,743
Spot
Percentage
Gần đây
210
$792
$12.23
0.00%
$8,434
Spot
Percentage
Gần đây
211
$778
$0.001511
0.00%
$3,499
Spot
Percentage
Gần đây
212
$724
$0.011441
0.00%
$5,392
Spot
Percentage
Gần đây
213
$705
$0.000940
0.00%
$11,377
Spot
Percentage
Gần đây
214
$696
$0.784682
0.00%
$2,747
Spot
Percentage
Gần đây
215
$639
$0.003513
0.00%
$10,366
Spot
Percentage
Gần đây
216
$630
$0.152650
0.00%
$14,281
Spot
Percentage
Gần đây
217
$621
$0.000553
0.00%
$5,392
Spot
Percentage
Gần đây
218
$602
$0.071466
0.00%
$2,843
Spot
Percentage
Gần đây
219
$589
$0.004159
0.00%
$2,226
Spot
Percentage
Gần đây
220
$577
$0.016058
0.00%
$16,692
Spot
Percentage
Gần đây
221
$537
$0.017061
0.00%
$5,565
Spot
Percentage
Gần đây
222
$537
$0.008024
0.00%
$4,195
Spot
Percentage
Gần đây
223
$528
$0.150154
0.00%
$1,199
Spot
Percentage
Gần đây
224
$528
$0.012476
0.00%
$4,824
Spot
Percentage
Gần đây
225
$526
$0.000063
0.00%
$2,232
Spot
Percentage
Gần đây
226
$511
$0.260096
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
227
$506
$0.011382
0.00%
$895
Spot
Percentage
Gần đây
228
$505
$0.007538
0.00%
$3,633
Spot
Percentage
Gần đây
229
$503
$0.001907
0.00%
$9,013
Spot
Percentage
Gần đây
230
$489
$0.306140
0.00%
$5,287
Spot
Percentage
Gần đây
231
$442
$0.039931
0.00%
$819
Spot
Percentage
Gần đây
232
$430
$0.005631
0.00%
$6,010
Spot
Percentage
Gần đây
233
$419
$0.000361
0.00%
$4,198
Spot
Percentage
Gần đây
234
$406
$0.000425
0.00%
$1,646
Spot
Percentage
Gần đây
235
$406
$0.077250
0.00%
$7,167
Spot
Percentage
Gần đây
236
$403
$0.094011
0.00%
$12,122
Spot
Percentage
Gần đây
237
$396
$0.004775
0.00%
$2,724
Spot
Percentage
Gần đây
238
$386
$0.000890
0.00%
$7,380
Spot
Percentage
Gần đây
239
$385
$0.003732
0.00%
$1,213
Spot
Percentage
Gần đây
240
$376
$0.241643
0.00%
$5,910
Spot
Percentage
Gần đây
241
$371
$0.086021
0.00%
$2,123
Spot
Percentage
Gần đây
242
$357
$0.000360
0.00%
$3,120
Spot
Percentage
Gần đây
243
$337
$0.878766
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
244
$326
$0.000796
0.00%
$4,361
Spot
Percentage
Gần đây
245
$322
$1.90
0.00%
$9,833
Spot
Percentage
Gần đây
246
$319
$0.020822
0.00%
$4,419
Spot
Percentage
Gần đây
247
$304
$0.010157
0.00%
$12,219
Spot
Percentage
Gần đây
248
$303
$0.048776
0.00%
$13,941
Spot
Percentage
Gần đây
249
$295
$0.070296
0.00%
$2,051
Spot
Percentage
Gần đây
250
$290
$0.081169
0.00%
$2,275
Spot
Percentage
Gần đây
251
$271
$0.004218
0.00%
$3,985
Spot
Percentage
Gần đây
252
$269
$0.005971
0.00%
$11,945
Spot
Percentage
Gần đây
253
$263
$0.089193
0.00%
$4,898
Spot
Percentage
Gần đây
254
$259
$0.559976
0.00%
$9,369
Spot
Percentage
Gần đây
255
$247
$0.004014
0.00%
$10,241
Spot
Percentage
Gần đây
256
$245
$0.300047
0.00%
$2,276
Spot
Percentage
Gần đây
257
$234
$0.001670
0.00%
$2,027
Spot
Percentage
Gần đây
258
$224
$0.012017
0.00%
$1,432
Spot
Percentage
Gần đây
259
$203
$0.054898
0.00%
$3,099
Spot
Percentage
Gần đây
260
$188
$70.15
0.00%
$8,842
Spot
Percentage
Gần đây
261
$186
$0.000791
0.00%
$7,320
Spot
Percentage
Gần đây
262
$182
$0.019072
0.00%
$16,019
Spot
Percentage
Gần đây
263
$175
$1.00
0.00%
$9,329
Spot
Percentage
Gần đây
264
$171
$12.17
0.00%
$2,423
Spot
Percentage
Gần đây
265
$168
$0.003779
0.00%
$7,344
Spot
Percentage
Gần đây
266
$156
$0.000420
0.00%
$619
Spot
Percentage
Gần đây
267
$151
$0.014954
0.00%
$6,399
Spot
Percentage
Gần đây
268
$145
$0.562126
0.00%
$5,988
Spot
Percentage
Gần đây
269
$143
$0.054673
0.00%
$2,447
Spot
Percentage
Gần đây
270
$133
$0.000795
0.00%
$2,751
Spot
Percentage
Gần đây
271
$126
$0.044862
0.00%
$11,546
Spot
Percentage
Gần đây
272
$124
$0.048328
0.00%
$4,458
Spot
Percentage
Gần đây
273
$123
$0.007131
0.00%
$10,966
Spot
Percentage
Gần đây
274
$118
$0.007381
0.00%
$2,501
Spot
Percentage
Gần đây
275
$117
$0.039442
0.00%
$5,920
Spot
Percentage
Gần đây
276
$112
$36.91
0.00%
$11,803
Spot
Percentage
Gần đây
277
$110
$0.024087
0.00%
$10,843
Spot
Percentage
Gần đây
278
$101
$0.004553
0.00%
$604
Spot
Percentage
Gần đây
279
$100
$0.559998
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
280
$95
$0.002493
0.00%
$6,815
Spot
Percentage
Gần đây
281
$95
$0.121793
0.00%
$13,493
Spot
Percentage
Gần đây
282
$94
$0.012838
0.00%
$3,425
Spot
Percentage
Gần đây
283
$93
$0.000001
0.00%
$10,978
Spot
Percentage
Gần đây
284
$92
$0.013198
0.00%
$3,215
Spot
Percentage
Gần đây
285
$92
$8.43
0.00%
$1,956
Spot
Percentage
Gần đây
286
$90
$0.008024
0.00%
$2,062
Spot
Percentage
Gần đây
287
$88
$4.91
0.00%
$3,907
Spot
Percentage
Gần đây
288
$82
$0.014890
0.00%
$870
Spot
Percentage
Gần đây
289
$77
$0.184730
0.00%
$4,435
Spot
Percentage
Gần đây
290
$73
$0.000703
0.00%
$7,025
Spot
Percentage
Gần đây
291
*** $67
*** $6.25
0.00%
$3,655
Spot
Percentage
Gần đây
292
$66
$0.000168
0.00%
$2,424
Spot
Percentage
Gần đây
293
$60
$0.004253
0.00%
$1,145
Spot
Percentage
Gần đây
294
$59
$0.007186
0.00%
$26,266
Spot
Percentage
Gần đây
295
$58
$0.073331
0.00%
$1,639
Spot
Percentage
Gần đây
296
$57
$0.040043
0.00%
$1,788
Spot
Percentage
Gần đây
297
$54
$0.734443
0.00%
$2,941
Spot
Percentage
Gần đây
298
$51
$0.054655
0.00%
$2,181
Spot
Percentage
Gần đây
299
$50
$1.88
0.00%
$4,439
Spot
Percentage
Gần đây
300
$48
$0.045062
0.00%
$4,551
Spot
Percentage
Gần đây
301
$44
$0.007205
0.00%
$2,212
Spot
Percentage
Gần đây
302
$40
$0.004215
0.00%
$13,449
Spot
Percentage
Gần đây
303
$36
$0.005557
0.00%
$2,666
Spot
Percentage
Gần đây
304
$33
$0.008172
0.00%
$2,071
Spot
Percentage
Gần đây
305
$28
$0.001957
0.00%
$1,765
Spot
Percentage
Gần đây
306
$28
$0.045905
0.00%
$7,709
Spot
Percentage
Gần đây
307
$27
$0.001668
0.00%
$1,727
Spot
Percentage
Gần đây
308
$27
$0.004198
0.00%
$2,651
Spot
Percentage
Gần đây
309
$23
$0.030042
0.00%
$2,186
Spot
Percentage
Gần đây
310
$22
$0.004478
0.00%
$2,215
Spot
Percentage
Gần đây
311
$21
$0.065869
0.00%
$3,062
Spot
Percentage
Gần đây
312
$14
$0.752712
0.00%
$5,972
Spot
Percentage
Gần đây
313
$12
$0.001995
0.00%
$6,949
Spot
Percentage
Gần đây
314
$9
$0.207868
0.00%
$1,632
Spot
Percentage
Gần đây
315
$8
$0.027328
0.00%
$2,372
Spot
Percentage
Gần đây
316
$8
$0.031633
0.00%
$6,817
Spot
Percentage
Gần đây
317
$8
$0.755685
0.00%
$4,423
Spot
Percentage
Gần đây
318
$7
$0.004546
0.00%
$4,194
Spot
Percentage
Gần đây
319
$6
$0.036040
0.00%
$22,027
Spot
Percentage
Gần đây
320
$6
$0.003919
0.00%
$2,249
Spot
Percentage
Gần đây
321
$6
$0.000933
0.00%
$2,534
Spot
Percentage
Gần đây
322
$6
$0.017913
0.00%
$2,376
Spot
Percentage
Gần đây
323
$5
$0.002260
0.00%
$1,433
Spot
Percentage
Gần đây
324
$4
$0.005971
0.00%
$3,406
Spot
Percentage
Gần đây
325
$3
$0.000871
0.00%
$917
Spot
Percentage
Gần đây
326
$2
$0.001757
0.00%
$4,214
Spot
Percentage
Gần đây
327
$2
$0.001763
0.00%
$878
Spot
Percentage
Gần đây
328
$1
$0.008053
0.00%
$2,233
Spot
Percentage
Gần đây
329
$1
$0.011382
0.00%
$743
Spot
Percentage
Gần đây
330
$1
$0.003603
0.00%
$3,484
Spot
Percentage
Gần đây
331
$1
$0.011569
0.00%
$2,265
Spot
Percentage
Gần đây
332
$0.190347
$0.003529
0.00%
$788
Spot
Percentage
Gần đây
333
$?
$0.000132
0.00%
$1,973
Spot
Percentage
Gần đây
334
$?
$0.005003
0.00%
$2,615
Spot
Percentage
Gần đây
335
$?
$1.28
0.00%
$4,078
Spot
Percentage
Gần đây
336
$?
$0.031162
0.00%
$6,517
Spot
Percentage
Gần đây
337
$?
$0.002424
0.00%
$11,503
Spot
Percentage
Gần đây
338
$?
$644.37
0.00%
$13,518
Spot
Percentage
Gần đây
339
$?
$0.000439
0.00%
$1,486
Spot
Percentage
Gần đây
340
$?
$0.007548
0.00%
$1,604
Spot
Percentage
Gần đây
341
$?
$0.003751
0.00%
$4,323
Spot
Percentage
Gần đây
342
$?
$0.136638
0.00%
$3,329
Spot
Percentage
Gần đây
343
$?
$0.003172
0.00%
$2,496
Spot
Percentage
Gần đây
344
$?
$0.000791
0.00%
$1,584
Spot
Percentage
Gần đây
345
$?
$0.017135
0.00%
$7,547
Spot
Percentage
Gần đây
346
$?
$0.028735
0.00%
$843
Spot
Percentage
Gần đây
347
$?
$0.988190
0.00%
$3,901
Spot
Percentage
Gần đây
348
$?
$6.15
0.00%
$3,218
Spot
Percentage
Gần đây
349
$?
$659.48
0.00%
$7,375
Spot
Percentage
Gần đây
350
$?
$0.005411
0.00%
$1,186
Spot
Percentage
Gần đây
351
$?
$0.044969
0.00%
$3,197
Spot
Percentage
Gần đây
352
$?
$0.003691
0.00%
$2,625
Spot
Percentage
Gần đây
353
$?
$0.003766
0.00%
$2,005
Spot
Percentage
Gần đây
354
$?
$0.069681
0.00%
$1,980
Spot
Percentage
Gần đây
355
$?
$0.003919
0.00%
$2,075
Spot
Percentage
Gần đây
356
$?
$2.45
0.00%
$4,922
Spot
Percentage
Gần đây
357
$?
$0.160659
0.00%
$2,604
Spot
Percentage
Gần đây
358
$?
$0.040305
0.00%
$2,566
Spot
Percentage
Gần đây
359
$?
$0.006686
0.00%
$3,116
Spot
Percentage
Gần đây
360
$?
$1.97
0.00%
$219
Spot
Percentage
Gần đây
361
$?
$0.013181
0.00%
$3,271
Spot
Percentage
Gần đây
362
$?
$0.000340
0.00%
$1,466
Spot
Percentage
Gần đây
363
$?
$0.005784
0.00%
$3,804
Spot
Percentage
Gần đây
364
$?
$0.018380
0.00%
$3,893
Spot
Percentage
Gần đây
365
$?
$0.015385
0.00%
$2,040
Spot
Percentage
Gần đây
366
$?
$0.030602
0.00%
$7,214
Spot
Percentage
Gần đây
367
$?
$0.004297
0.00%
$3,621
Spot
Percentage
Gần đây
368
$?
$0.015907
0.00%
$3,999
Spot
Percentage
Gần đây
369
$?
$0.010123
0.00%
$2,445
Spot
Percentage
Gần đây
370
$?
$0.023325
0.00%
$2,757
Spot
Percentage
Gần đây
371
$?
$0.244441
0.00%
$4,462
Spot
Percentage
Gần đây
372
$?
$0.013248
0.00%
$2,172
Spot
Percentage
Gần đây
373
$?
$0.037685
0.00%
$7,931
Spot
Percentage
Gần đây
374
$?
$0.368981
0.00%
$5,565
Spot
Percentage
Gần đây
375
$?
$0.023461
0.00%
$7,095
Spot
Percentage
Gần đây
376
$?
$0.004105
0.00%
$7,688
Spot
Percentage
Gần đây
377
$?
$0.136027
0.00%
$1,263
Spot
Percentage
Gần đây
378
$?
$0.004745
0.00%
$5,392
Spot
Percentage
Gần đây
379
$?
$0.729782
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
380
$?
$0.001866
0.00%
$1,773
Spot
Percentage
Gần đây
381
$?
$0.014181
0.00%
$1,445
Spot
Percentage
Gần đây
382
$?
$0.002067
0.00%
$5,092
Spot
Percentage
Gần đây
383
$?
$0.000448
0.00%
$6,388
Spot
Percentage
Gần đây
384
$?
$0.281624
0.00%
$1,924
Spot
Percentage
Gần đây
385
$?
$0.000475
0.00%
$1,412
Spot
Percentage
Gần đây
386
$?
$0.004014
0.00%
$10,551
Spot
Percentage
Gần đây
387
$?
$0.158047
0.00%
$2,199
Spot
Percentage
Gần đây
388
$?