×
×
Các loại tiền điện tử:  5,516Các thị trường giao dịch:  22,569Vốn Hóa Thị Trường:  $249,001,522,043Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $94,064,937,121BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%
Vốn Hóa Thị Trường:  $249,001,522,043Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $94,064,937,121BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%Các loại tiền điện tử:  5,516Các thị trường giao dịch:  22,569

Gate.io

$37,878,830 USD
4,272 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$11,317,321
$8,856.54
29.88%
534
Spot
Percentage
Gần đây
2
$7,402,635
$202.20
19.54%
560
Spot
Percentage
Gần đây
3
$4,026,656
$0.002533
10.63%
89
Spot
Percentage
Gần đây
4
$1,151,673
$2.51
3.04%
351
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,053,749
$181.26
2.78%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,035,565
$228.04
2.73%
325
Spot
Percentage
Gần đây
7
$892,424
$0.503186
2.36%
134
Spot
Percentage
Gần đây
8
$667,516
$0.437732
1.76%
56
Spot
Percentage
Gần đây
9
$616,342
$0.450562
1.63%
66
Spot
Percentage
Gần đây
10
$534,259
$0.015447
1.41%
54
Spot
Percentage
Gần đây
11
$485,129
$0.002275
1.28%
64
Spot
Percentage
Gần đây
12
$440,847
$0.003449
1.16%
46
Spot
Percentage
Gần đây
13
$436,868
$0.084078
1.15%
84
Spot
Percentage
Gần đây
14
$408,071
$0.338999
1.08%
86
Spot
Percentage
Gần đây
15
$349,657
$0.505191
0.92%
83
Spot
Percentage
Gần đây
16
$340,083
$0.064853
0.90%
106
Spot
Percentage
Gần đây
17
$331,100
$42.47
0.87%
278
Spot
Percentage
Gần đây
18
$306,268
$0.362855
0.81%
74
Spot
Percentage
Gần đây
19
$268,497
$0.012028
0.71%
93
Spot
Percentage
Gần đây
20
$250,169
$0.194811
0.66%
246
Spot
Percentage
Gần đây
21
$248,257
$0.215107
0.66%
143
Spot
Percentage
Gần đây
22
$241,206
$0.134517
0.64%
36
Spot
Percentage
Gần đây
23
$206,690
$0.462290
0.55%
114
Spot
Percentage
Gần đây
24
$200,294
$0.124093
0.53%
115
Spot
Percentage
Gần đây
25
$198,528
$44.60
0.52%
170
Spot
Percentage
Gần đây
26
$182,117
$6.71
0.48%
226
Spot
Percentage
Gần đây
27
$180,797
$2.58
0.48%
170
Spot
Percentage
Gần đây
28
$168,818
$0.004893
0.45%
25
Spot
Percentage
Gần đây
29
$156,222
$0.787757
0.41%
83
Spot
Percentage
Gần đây
30
$148,249
$0.003458
0.39%
34
Spot
Percentage
Gần đây
31
$96,180
$0.016623
0.25%
62
Spot
Percentage
Gần đây
32
$95,789
$0.091015
0.25%
75
Spot
Percentage
Gần đây
33
$94,410
$0.014594
0.25%
147
Spot
Percentage
Gần đây
34
$90,801
$0.577361
0.24%
78
Spot
Percentage
Gần đây
35
$89,904
$0.009693
0.24%
42
Spot
Percentage
Gần đây
36
$89,190
$16.22
0.24%
246
Spot
Percentage
Gần đây
37
$87,512
$0.004241
0.23%
51
Spot
Percentage
Gần đây
38
$86,747
$0.005613
0.23%
17
Spot
Percentage
Gần đây
39
$86,496
$2.70
0.23%
192
Spot
Percentage
Gần đây
40
$84,230
$0.020654
0.22%
67
Spot
Percentage
Gần đây
41
$80,965
$202.49
0.21%
232
Spot
Percentage
Gần đây
42
$75,226
$0.043883
0.20%
46
Spot
Percentage
Gần đây
43
$73,919
$0.009940
0.20%
11
Spot
Percentage
Gần đây
44
$70,349
$0.013532
0.19%
13
Spot
Percentage
Gần đây
45
$70,174
$1.26
0.19%
79
Spot
Percentage
Gần đây
46
$69,312
$1.64
0.18%
120
Spot
Percentage
Gần đây
47
$67,828
$0.002556
0.18%
29
Spot
Percentage
Gần đây
48
$67,219
$0.006235
0.18%
43
Spot
Percentage
Gần đây
49
$65,968
$0.009975
0.17%
30
Spot
Percentage
Gần đây
50
$64,396
$0.001504
0.17%
38
Spot
Percentage
Gần đây
51
$62,475
$3.88
0.16%
238
Spot
Percentage
Gần đây
52
$61,622
$0.009837
0.16%
18
Spot
Percentage
Gần đây
53
$61,300
$0.000322
0.16%
53
Spot
Percentage
Gần đây
54
$59,436
$0.053326
0.16%
121
Spot
Percentage
Gần đây
55
$55,123
$0.131300
0.15%
24
Spot
Percentage
Gần đây
56
$52,711
$0.438746
0.14%
13
Spot
Percentage
Gần đây
57
$51,815
$0.183633
0.14%
79
Spot
Percentage
Gần đây
58
$50,233
$0.005211
0.13%
42
Spot
Percentage
Gần đây
59
$47,462
$0.020358
0.13%
34
Spot
Percentage
Gần đây
60
$44,896
$0.002467
0.12%
107
Spot
Percentage
Gần đây
61
$42,635
$0.503223
0.11%
64
Spot
Percentage
Gần đây
62
$40,823
$1.63
0.11%
106
Spot
Percentage
Gần đây
63
$40,096
$181.36
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$37,344
$9.92
0.10%
108
Spot
Percentage
Gần đây
65
$35,221
$0.011047
0.09%
63
Spot
Percentage
Gần đây
66
$32,628
$0.004380
0.09%
53
Spot
Percentage
Gần đây
67
$32,549
$0.362941
0.09%
59
Spot
Percentage
Gần đây
68
$32,281
$0.042868
0.09%
54
Spot
Percentage
Gần đây
69
$31,192
$8.72
0.08%
100
Spot
Percentage
Gần đây
70
$31,035
$3.83
0.08%
157
Spot
Percentage
Gần đây
71
$30,709
$0.000609
0.08%
55
Spot
Percentage
Gần đây
72
$29,948
$0.349825
0.08%
103
Spot
Percentage
Gần đây
73
$28,791
$0.000281
0.08%
108
Spot
Percentage
Gần đây
74
$28,258
$0.118048
0.07%
155
Spot
Percentage
Gần đây
75
$27,999
$72.88
0.07%
144
Spot
Percentage
Gần đây
76
$26,913
$0.026482
0.07%
57
Spot
Percentage
Gần đây
77
$25,745
$0.002856
0.07%
31
Spot
Percentage
Gần đây
78
$25,459
$0.480633
0.07%
60
Spot
Percentage
Gần đây
79
$23,640
$0.005242
0.06%
34
Spot
Percentage
Gần đây
80
$22,234
$0.022147
0.06%
53
Spot
Percentage
Gần đây
81
$21,772
$0.001133
0.06%
26
Spot
Percentage
Gần đây
82
$20,382
$228.33
0.05%
181
Spot
Percentage
Gần đây
83
$20,361
$1.56
0.05%
19
Spot
Percentage
Gần đây
84
$19,326
$0.004902
0.05%
91
Spot
Percentage
Gần đây
85
$18,894
$0.006415
0.05%
29
Spot
Percentage
Gần đây
86
$18,787
$1.00
0.05%
86
Spot
Percentage
Gần đây
87
$18,457
$0.001987
0.05%
30
Spot
Percentage
Gần đây
88
$17,206
$0.002474
0.05%
64
Spot
Percentage
Gần đây
89
$16,293
$0.000108
0.04%
25
Spot
Percentage
Gần đây
90
$16,074
$0.000623
0.04%
34
Spot
Percentage
Gần đây
91
$14,956
$0.134873
0.04%
14
Spot
Percentage
Gần đây
92
$14,704
$0.001547
0.04%
21
Spot
Percentage
Gần đây
93
$14,661
$0.201174
0.04%
102
Spot
Percentage
Gần đây
94
$14,269
$2.60
0.04%
142
Spot
Percentage
Gần đây
95
$14,183
$1.72
0.04%
114
Spot
Percentage
Gần đây
96
$13,914
$8,810.91
0.04%
103
Spot
Percentage
Gần đây
97
$12,982
$4.97
0.03%
104
Spot
Percentage
Gần đây
98
$12,880
$0.004877
0.03%
16
Spot
Percentage
Gần đây
99
$12,799
$0.003408
0.03%
42
Spot
Percentage
Gần đây
100
$12,754
$0.015938
0.03%
24
Spot
Percentage
Gần đây
101
$12,529
$0.007382
0.03%
20
Spot
Percentage
Gần đây
102
$12,145
$0.065154
0.03%
94
Spot
Percentage
Gần đây
103
$12,055
$0.462167
0.03%
90
Spot
Percentage
Gần đây
104
$11,935
$0.508751
0.03%
41
Spot
Percentage
Gần đây
105
$11,748
$0.000157
0.03%
15
Spot
Percentage
Gần đây
106
$11,525
$62.00
0.03%
95
Spot
Percentage
Gần đây
107
$11,404
$0.135520
0.03%
22
Spot
Percentage
Gần đây
108
$11,312
$0.004931
0.03%
15
Spot
Percentage
Gần đây
109
$10,065
$0.026663
0.03%
20
Spot
Percentage
Gần đây
110
$9,987
$0.001144
0.03%
2
Spot
Percentage
Gần đây
111
$8,723
$2.51
0.02%
173
Spot
Percentage
Gần đây
112
$8,667
$0.041999
0.02%
48
Spot
Percentage
Gần đây
113
$8,519
$0.208892
0.02%
58
Spot
Percentage
Gần đây
114
$8,347
$2.70
0.02%
155
Spot
Percentage
Gần đây
115
$8,326
$2.53
0.02%
167
Spot
Percentage
Gần đây
116
$8,170
$0.002005
0.02%
33
Spot
Percentage
Gần đây
117
$8,106
$0.000173
0.02%
14
Spot
Percentage
Gần đây
118
$8,008
$61.73
0.02%
58
Spot
Percentage
Gần đây
119
$7,771
$0.665970
0.02%
34
Spot
Percentage
Gần đây
120
$7,373
$9.98
0.02%
128
Spot
Percentage
Gần đây
121
$7,280
$0.124409
0.02%
49
Spot
Percentage
Gần đây
122
$7,125
$0.195082
0.02%
150
Spot
Percentage
Gần đây
123
$7,003
$0.341393
0.02%
56
Spot
Percentage
Gần đây
124
$6,840
$6.73
0.02%
155
Spot
Percentage
Gần đây
125
$6,826
$3.80
0.02%
93
Spot
Percentage
Gần đây
126
$6,758
$0.001488
0.02%
17
Spot
Percentage
Gần đây
127
$6,724
$42.41
0.02%
150
Spot
Percentage
Gần đây
128
$6,627
$0.000014
0.02%
25
Spot
Percentage
Gần đây
129
$6,599
$0.012414
0.02%
36
Spot
Percentage
Gần đây
130
$6,570
$0.135328
0.02%
10
Spot
Percentage
Gần đây
131
$6,117
$0.000324
0.02%
26
Spot
Percentage
Gần đây
132
$5,944
$1.65
0.02%
93
Spot
Percentage
Gần đây
133
$5,838
$0.448108
0.02%
10
Spot
Percentage
Gần đây
134
$5,738
$5.41
0.02%
73
Spot
Percentage
Gần đây
135
$5,702
$0.000418
0.02%
13
Spot
Percentage
Gần đây
136
$5,537
$0.000823
0.01%
18
Spot
Percentage
Gần đây
137
$5,462
$0.100437
0.01%
22
Spot
Percentage
Gần đây
138
$5,420
$0.000045
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
139
$5,386
$0.003117
0.01%
30
Spot
Percentage
Gần đây
140
$5,136
$0.036586
0.01%
30
Spot
Percentage
Gần đây
141
$4,821
$0.337796
0.01%
30
Spot
Percentage
Gần đây
142
$4,811
$0.003659
0.01%
22
Spot
Percentage
Gần đây
143
$4,735
$0.017373
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
144
$4,707
$6.76
0.01%
129
Spot
Percentage
Gần đây
145
$4,694
$0.508781
0.01%
34
Spot
Percentage
Gần đây
146
$4,590
$1.63
0.01%
93
Spot
Percentage
Gần đây
147
$4,555
$0.017341
0.01%
17
Spot
Percentage
Gần đây
148
$4,005
$0.001355
0.01%
21
Spot
Percentage
Gần đây
149
$3,877
$184.57
0.01%
123
Spot
Percentage
Gần đây
150
$3,820
$0.005212
0.01%
18
Spot
Percentage
Gần đây
151
$3,589
$72.93
0.01%
144
Spot
Percentage
Gần đây
152
$3,555
$0.003736
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
153
$3,454
$0.003974
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
154
$3,419
$1.67
0.01%
65
Spot
Percentage
Gần đây
155
$3,407
$0.009623
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
156
$3,102
$0.368132
0.01%
34
Spot
Percentage
Gần đây
157
$3,041
$0.077533
0.01%
42
Spot
Percentage
Gần đây
158
$2,897
$0.044605
0.01%
25
Spot
Percentage
Gần đây
159
$2,767
$0.050920
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
160
$2,721
$0.005112
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
161
$2,672
$0.004563
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
162
$2,642
$0.065095
0.01%
73
Spot
Percentage
Gần đây
163
$2,601
$0.003441
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
164
$2,600
$0.003086
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
165
$2,517
$0.021902
0.01%
30
Spot
Percentage
Gần đây
166
$2,511
$0.005827
0.01%
17
Spot
Percentage
Gần đây
167
$2,500
$0.396334
0.01%
22
Spot
Percentage
Gần đây
168
$2,480
$1.68
0.01%
80
Spot
Percentage
Gần đây
169
$2,442
$1.07
0.01%
55
Spot
Percentage
Gần đây
170
$2,437
$0.040987
0.01%
40
Spot
Percentage
Gần đây
171
$2,429
$0.002182
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
172
$2,423
$1.27
0.01%
31
Spot
Percentage
Gần đây
173
$2,401
$0.203240
0.01%
74
Spot
Percentage
Gần đây
174
$2,399
$0.090761
0.01%
47
Spot
Percentage
Gần đây
175
$2,330
$0.054413
0.01%
44
Spot
Percentage
Gần đây
176
$2,323
$0.070867
0.01%
24
Spot
Percentage
Gần đây
177
$2,191
$1.55
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
178
$2,190
$0.006415
0.01%
17
Spot
Percentage
Gần đây
179
$2,180
$0.000244
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
180
$2,135
$0.065161
0.01%
32
Spot
Percentage
Gần đây
181
$2,080
$339.87
0.01%
23
Spot
Percentage
Gần đây
182
$1,976
$0.003007
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
183
$1,969
$0.040195
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
184
$1,944
$0.414377
0.01%
27
Spot
Percentage
Gần đây
185
$1,890
$0.011026
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
186
$1,888
$0.003598
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
187
$1,868
$0.011327
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
188
$1,826
$0.003007
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
189
$1,739
$0.044770
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
190
$1,720
$0.342491
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
191
$1,690
$0.003408
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
192
$1,688
$0.002422
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
193
$1,648
$0.000157
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
194
$1,648
$0.003609
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
195
$1,642
$0.041514
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
196
$1,621
$2.72
0.00%
129
Spot
Percentage
Gần đây
197
$1,548
$0.010725
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
198
$1,539
$0.122689
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
199
$1,386
$0.000732
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
200
$1,370
$0.004884
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
201
$1,297
$0.008420
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
202
$1,275
$0.194559
0.00%
51
Spot
Percentage
Gần đây
203
$1,259
$0.000459
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
204
$1,258
$0.003002
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
205
$1,204
$0.012830
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
206
$1,155
$0.055197
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
207
$1,133
$0.001562
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
208
$1,106
$0.028567
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
209
$1,091
$0.000338
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
210
$1,081
$1.15
0.00%
58
Spot
Percentage
Gần đây
211
$968
$0.006276
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
212
$962
$0.043450
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
213
$944
$0.003680
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
214
$937
$0.124165
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
215
$923
$0.028067
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
216
$911
$0.004389
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
217
$902
$0.894717
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
218
$896
$0.003574
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
219
$883
$1.22
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
220
$857
$0.071022
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
221
$847
$0.911148
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
222
$834
$0.000801
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
223
$829
$0.100733
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
224
$769
$0.481409
0.00%
43
Spot
Percentage
Gần đây
225
$717
$0.053603
0.00%
109
Spot
Percentage
Gần đây
226
$713
$0.007417
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
227
$691
$0.018043
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
228
$677
$0.040195
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
229
$661
$0.000058
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
230
$602
$0.193397
0.00%
45
Spot
Percentage
Gần đây
231
$597
$44.34
0.00%
58
Spot
Percentage
Gần đây
232
$593
$0.000284
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
233
$570
$0.005495
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
234
$546
$10.28
0.00%
106
Spot
Percentage
Gần đây
235
$513
$0.431827
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
236
$499
$0.066858
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
237
$495
$0.403251
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
238
$476
$0.004263
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
239
$475
$0.007107
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
240
$470
$0.002161
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
241
$466
$0.041304
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
242
$423
$1.21
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
243
$406
$14.59
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
244
$399
$0.000038
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
245
$395
$0.360602
0.00%
66
Spot
Percentage
Gần đây
246
$364
$0.000104
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
247
$363
$0.031124
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
248
$347
$1.01
0.00%
63
Spot
Percentage
Gần đây
249
$336
$0.000802
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
250
$330
$0.004912
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
251
$320
$0.096127
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
252
$310
$0.001244
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
253
$298
$0.004168
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
254
$282
$1.00
0.00%
136
Spot
Percentage
Gần đây
255
$281
$0.429491
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
256
$275
$0.000179
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
257
$273
$0.354074
0.00%
66
Spot
Percentage
Gần đây
258
$251
$0.910146
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
259
$244
$0.035985
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
260
$225
$0.000470
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
261
$224
$0.000486
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
262
$216
$0.006512
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
263
$212
$1.27
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
264
$210
$340.29
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
265
$206
$0.671551
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
266
$205
$0.003096
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
267
$203
$0.011126
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
268
$193
$0.003198
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
269
$190
$0.002807
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
270
$189
$0.006385
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
271
$187
$0.093019
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
272
$186
$0.000014
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
273
$173
$0.026868
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
274
$167
$0.001524
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
275
$162
$0.034420
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
276
$152
$0.014695
0.00%
110
Spot
Percentage
Gần đây
277
$151
$0.000530
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
278
$149
$0.074877
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
279
$148
$0.031746
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
280
$146
$0.005320
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
281
$146
$0.001677
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
282
$134
$0.016891
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
283
$128
$0.000992
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
284
$126
$0.004988
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
285
$122
$0.431016
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
286
$114
$0.003458
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
287
$109
$0.005291
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
288
$105
$0.028464
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
289
$91
$0.016699
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
290
$91
$0.008344
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
291
$91
$0.576379
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
292
$90
$0.031173
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
293
$86
$14.62
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
294
$82
$0.341473
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
295
$81
$0.000001
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
296
$80
$0.001343
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
297
$80
$0.001403
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
298
$75
$0.026862
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
299
$65
$0.096866
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
300
$59
$0.011262
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
301
$57
$0.000049
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
302
$57
$0.002850
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
303
$54
$0.021154
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
304
$54
$0.013024
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
305
$50
$0.011600
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
306
$46
$0.003460
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
307
$45
$3.88
0.00%
101
Spot
Percentage
Gần đây
308
$43
$0.041667
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
309
$43
$237.99
0.00%
111
Spot
Percentage
Gần đây
310
$42
$8.92
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
311
$42
$0.000290
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
312
$40
$0.065618
0.00%
77
Spot
Percentage
Gần đây
313
$40
$0.013431
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
314
$38
$0.047834
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
315
$36
$0.000044
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
316
$35
$0.000109
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
317
$35
$0.004508
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
318
$35
$0.002917
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
319
$32
$0.002035
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
320
$31
$0.000315
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
321
$29
$0.137001
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
322
$28
$0.065136
0.00%
51
Spot
Percentage
Gần đây
323
$26
$0.003075
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
324
$25
$1.11
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
325
$23
$0.038258
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
326
$17
$0.000241
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
327
$16
$0.036834
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
328
$14
$0.000213
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
329
$13
$0.000845
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
330
$13
$0.000443
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
331
$12
$0.026808
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
332
$11
$0.091168
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
333
$11
$0.011009
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
334
$10
$0.089028
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
335
$9
$0.001832
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
336
$8
$0.000466
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
337
$8
$0.369813
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
338
$7
$0.137803
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
339
$7
$0.001203
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
340
$6
$0.035183
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
341
$4
$0.001221
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
342
$3
$0.006919
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
343
$2
$0.029508
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
344
$2
$0.068376
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
345
$1
$0.007747
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
346
$1
$0.051498
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
347
$0.912151
$0.007017
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
348
$0.903128
$0.001103
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
349
$0.903119
$0.002353
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
350
$0.888510
$0.001064
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
351
$0.797686
$0.003460
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
352
$?
$0.000031
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
353
$?
$0.002926
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
354
$?
$0.000621
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
355
$?
$8,768.56
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
356
$?
$0.002951
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
357
$?
$0.866341
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
358
$?
$10.24
0.00%
103
Spot
Percentage
Gần đây
359
$?
$0.009768
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
360
$?
$0.000039
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
361
$?
$0.336061
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
362
$?
$0.003401
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
363
$?
$0.001199
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
364
$?
$0.000433
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
365
$?
$0.002741
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
366
$?
$0.005067
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
367
$?
$4.26
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
368
$?
$0.031347
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
369
$?
$8.75
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
370
$?
$0.000224
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
371
$?
$3.90
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
372
$?
$0.004070
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
373
$?
$0.001153
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
374
$?
$0.000590
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
375
$?
$0.042652
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
376
$?
$0.000700
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
377
$?
$0.002646
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
378
$?
$2.45
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
379
$?
$0.109890
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
380
$?
$0.016687
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
381
$?
$0.000443
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
382
$?
$0.002055
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
383
$?
$0.000266
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
384
$?
$2.15
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
385
$?
$0.000047
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
386
$?
$12.40
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
387
$?
$0.000576
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
388
$?
$0.000106
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
389
$?
$0.005635
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
390
$?
$0.002782
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
391
$?
$0.035469
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
392
$?
$1.00
0.00%
57
Spot
Percentage
Gần đây
393
$?
$0.030672
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
394
$?
$0.006909
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
395
$?
$0.000444
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
396
$?
$0.199682
0.00%
55
Spot
Percentage
Gần đây
397
$?
$0.002641
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
398
$?
$0.032607
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
399
$?
$0.043549
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
400
$?
$1.04
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...