×
×
Các loại tiền điện tử:  5,515Các thị trường giao dịch:  22,544Vốn Hóa Thị Trường:  $247,669,614,260Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $96,059,381,837BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%
Vốn Hóa Thị Trường:  $247,669,614,260Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $96,059,381,837BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%Các loại tiền điện tử:  5,515Các thị trường giao dịch:  22,544

Bitvavo

$5,837,222 USD
661.29401619 BTC

Thông tin về Bitvavo

Launched in Mar 2019, Bitvavo is a centralized exchange based in Amsterdam. It supports EUR fiat pairs.

Bitvavo was founded as a cryptocurrency broker in May 2017 and went live in January 2018. Bitvavo transitioned from a broker to an exchange on 8 Mar 2019. Bitvavo is a member of the Dutch Association of Bitcoin Companies, a self-regulating body with the goal of preventing fraud and money laundering.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$2,024,941
$8,825.75
34.69%
827
Spot
Percentage
Gần đây
2
$533,786
$0.012063
9.14%
114
Spot
Percentage
Gần đây
3
$273,162
$200.37
4.68%
623
Spot
Percentage
Gần đây
4
$204,130
$0.169340
3.50%
70
Spot
Percentage
Gần đây
5
$190,318
$0.194036
3.26%
386
Spot
Percentage
Gần đây
6
$189,968
$1.62
3.25%
119
Spot
Percentage
Gần đây
7
$181,202
$0.018397
3.10%
86
Spot
Percentage
Gần đây
8
$168,038
$0.354108
2.88%
86
Spot
Percentage
Gần đây
9
$163,340
$0.359643
2.80%
110
Spot
Percentage
Gần đây
10
$161,955
$0.004788
2.77%
123
Spot
Percentage
Gần đây
11
$137,278
$0.186734
2.35%
108
Spot
Percentage
Gần đây
12
$126,146
$3.82
2.16%
219
Spot
Percentage
Gần đây
13
$121,612
$0.052995
2.08%
170
Spot
Percentage
Gần đây
14
$118,404
$0.340535
2.03%
124
Spot
Percentage
Gần đây
15
$101,634
$227.77
1.74%
344
Spot
Percentage
Gần đây
16
$68,786
$0.126151
1.18%
70
Spot
Percentage
Gần đây
17
$68,344
$0.004441
1.17%
73
Spot
Percentage
Gần đây
18
$63,903
$1.66
1.09%
72
Spot
Percentage
Gần đây
19
$61,223
$0.340261
1.05%
85
Spot
Percentage
Gần đây
20
$53,527
$1.07
0.92%
148
Spot
Percentage
Gần đây
21
$52,281
$0.000143
0.90%
56
Spot
Percentage
Gần đây
22
$51,849
$182.35
0.89%
102
Spot
Percentage
Gần đây
23
$43,318
$9.97
0.74%
131
Spot
Percentage
Gần đây
24
$41,738
$0.094984
0.72%
102
Spot
Percentage
Gần đây
25
$40,555
$42.35
0.69%
268
Spot
Percentage
Gần đây
26
$38,193
$0.993835
0.65%
66
Spot
Percentage
Gần đây
27
$36,619
$0.514498
0.63%
125
Spot
Percentage
Gần đây
28
$33,004
$0.014467
0.57%
115
Spot
Percentage
Gần đây
29
$32,226
$0.004238
0.55%
108
Spot
Percentage
Gần đây
30
$28,212
$0.088972
0.48%
94
Spot
Percentage
Gần đây
31
$26,059
$0.020080
0.45%
89
Spot
Percentage
Gần đây
32
$25,658
$0.009987
0.44%
69
Spot
Percentage
Gần đây
33
$25,157
$2.68
0.43%
168
Spot
Percentage
Gần đây
34
$21,742
$6.65
0.37%
130
Spot
Percentage
Gần đây
35
$21,205
$0.001585
0.36%
49
Spot
Percentage
Gần đây
36
$20,569
$0.209553
0.35%
589
Spot
Percentage
Gần đây
37
$20,386
$0.012932
0.35%
63
Spot
Percentage
Gần đây
38
$19,205
$0.908512
0.33%
110
Spot
Percentage
Gần đây
39
$17,794
$0.064616
0.30%
141
Spot
Percentage
Gần đây
40
$17,640
$2.49
0.30%
189
Spot
Percentage
Gần đây
41
$17,331
$0.192675
0.30%
134
Spot
Percentage
Gần đây
42
$16,662
$0.001590
0.29%
32
Spot
Percentage
Gần đây
43
$15,589
$0.201405
0.27%
139
Spot
Percentage
Gần đây
44
$15,227
$0.215230
0.26%
86
Spot
Percentage
Gần đây
45
$15,206
$0.085879
0.26%
76
Spot
Percentage
Gần đây
46
$14,946
$0.026234
0.26%
85
Spot
Percentage
Gần đây
47
$14,687
$0.000557
0.25%
58
Spot
Percentage
Gần đây
48
$13,813
$13.96
0.24%
88
Spot
Percentage
Gần đây
49
$11,453
$0.040182
0.20%
98
Spot
Percentage
Gần đây
50
$11,053
$0.249722
0.19%
64
Spot
Percentage
Gần đây
51
$10,701
$1.22
0.18%
106
Spot
Percentage
Gần đây
52
$9,473
$0.049483
0.16%
73
Spot
Percentage
Gần đây
53
$9,155
$0.000325
0.16%
48
Spot
Percentage
Gần đây
54
$7,986
$0.278426
0.14%
48
Spot
Percentage
Gần đây
55
$6,692
$0.323251
0.11%
80
Spot
Percentage
Gần đây
56
$6,124
$0.043996
0.10%
70
Spot
Percentage
Gần đây
57
$5,642
$1.65
0.10%
122
Spot
Percentage
Gần đây
58
$4,800
$0.591564
0.08%
94
Spot
Percentage
Gần đây
59
$4,440
$0.018877
0.08%
77
Spot
Percentage
Gần đây
60
$1,089
$199.77
0.02%
329
Spot
Percentage
Gần đây
61
$44
$2.69
0.00%
175
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...