×
×
Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,714Vốn hóa thị trường:  $331,682,117,491Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $98,396,542,459BTC Chiếm Ưu Thế:  58.5%
Vốn hóa thị trường:  $331,682,117,491Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $98,396,542,459BTC Chiếm Ưu Thế:  58.5%Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,714

Bitvavo

$9,435,992 USD
902.62105244 BTC

Thông tin về Bitvavo

Launched in Mar 2019, Bitvavo is a centralized exchange based in Amsterdam. It supports EUR fiat pairs.

Bitvavo was founded as a cryptocurrency broker in May 2017 and went live in January 2018. Bitvavo transitioned from a broker to an exchange on 8 Mar 2019. Bitvavo is a member of the Dutch Association of Bitcoin Companies, a self-regulating body with the goal of preventing fraud and money laundering.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$3,084,692
$10,456.62
32.69%
864
Spot
Percentage
Gần đây
2
$1,398,913
$339.79
14.83%
663
Spot
Percentage
Gần đây
3
$697,558
$0.012476
7.39%
159
Spot
Percentage
Gần đây
4
$555,163
$8.83
5.88%
220
Spot
Percentage
Gần đây
5
$410,429
$0.027585
4.35%
238
Spot
Percentage
Gần đây
6
$396,312
$0.231407
4.20%
522
Spot
Percentage
Gần đây
7
$348,900
$0.081494
3.70%
239
Spot
Percentage
Gần đây
8
$226,283
$0.241771
2.40%
102
Spot
Percentage
Gần đây
9
$221,076
$19.01
2.34%
133
Spot
Percentage
Gần đây
10
$219,660
$3.17
2.33%
100
Spot
Percentage
Gần đây
11
$214,601
$0.019994
2.27%
71
Spot
Percentage
Gần đây
12
$163,765
$43.65
1.74%
349
Spot
Percentage
Gần đây
13
$151,915
$2.62
1.61%
110
Spot
Percentage
Gần đây
14
$108,834
$0.013813
1.15%
90
Spot
Percentage
Gần đây
15
$92,303
$2.09
0.98%
178
Spot
Percentage
Gần đây
16
$74,978
$2.17
0.79%
165
Spot
Percentage
Gần đây
17
$73,094
$0.350772
0.77%
88
Spot
Percentage
Gần đây
18
$68,032
$0.635676
0.72%
111
Spot
Percentage
Gần đây
19
$54,667
$0.004010
0.58%
58
Spot
Percentage
Gần đây
20
$52,004
$0.736838
0.55%
83
Spot
Percentage
Gần đây
21
$47,954
$0.070014
0.51%
145
Spot
Percentage
Gần đây
22
$46,835
$146.08
0.50%
97
Spot
Percentage
Gần đây
23
$45,292
$214.34
0.48%
411
Spot
Percentage
Gần đây
24
$45,251
$0.005462
0.48%
61
Spot
Percentage
Gần đây
25
$45,093
$0.024756
0.48%
119
Spot
Percentage
Gần đây
26
$40,790
$0.360056
0.43%
112
Spot
Percentage
Gần đây
27
$32,587
$0.080528
0.35%
90
Spot
Percentage
Gần đây
28
$31,796
$0.014243
0.34%
70
Spot
Percentage
Gần đây
29
$28,488
$0.412802
0.30%
115
Spot
Percentage
Gần đây
30
$28,344
$0.234623
0.30%
116
Spot
Percentage
Gần đây
31
$27,838
$0.009597
0.30%
63
Spot
Percentage
Gần đây
32
$27,355
$0.105509
0.29%
159
Spot
Percentage
Gần đây
33
$26,294
$0.296888
0.28%
79
Spot
Percentage
Gần đây
34
$25,740
$0.095310
0.27%
88
Spot
Percentage
Gần đây
35
$25,671
$341.76
0.27%
439
Spot
Percentage
Gần đây
36
$24,387
$4.84
0.26%
127
Spot
Percentage
Gần đây
37
$24,088
$0.558177
0.26%
96
Spot
Percentage
Gần đây
38
$22,195
$0.117009
0.24%
69
Spot
Percentage
Gần đây
39
$19,737
$0.220714
0.21%
160
Spot
Percentage
Gần đây
40
$18,970
$2.24
0.20%
122
Spot
Percentage
Gần đây
41
$17,633
$0.000140
0.19%
48
Spot
Percentage
Gần đây
42
$17,197
$1.18
0.18%
98
Spot
Percentage
Gần đây
43
$16,621
$0.395643
0.18%
80
Spot
Percentage
Gần đây
44
$16,394
$2.55
0.17%
197
Spot
Percentage
Gần đây
45
$15,904
$0.144518
0.17%
103
Spot
Percentage
Gần đây
46
$14,412
$11.33
0.15%
80
Spot
Percentage
Gần đây
47
$13,896
$0.000778
0.15%
50
Spot
Percentage
Gần đây
48
$12,806
$0.086294
0.14%
96
Spot
Percentage
Gần đây
49
$12,108
$1.62
0.13%
70
Spot
Percentage
Gần đây
50
$11,653
$0.120656
0.12%
84
Spot
Percentage
Gần đây
51
$10,627
$0.000476
0.11%
59
Spot
Percentage
Gần đây
52
$5,137
$0.228332
0.05%
37
Spot
Percentage
Gần đây
53
$4,517
$0.325514
0.05%
80
Spot
Percentage
Gần đây
54
$4,440
$0.000904
0.05%
49
Spot
Percentage
Gần đây
55
$3,700
$0.238015
0.04%
77
Spot
Percentage
Gần đây
56
$3,462
$0.022794
0.04%
91
Spot
Percentage
Gần đây
57
$3,171
$0.162464
0.03%
79
Spot
Percentage
Gần đây
58
$3,058
$0.079463
0.03%
79
Spot
Percentage
Gần đây
59
$891
$0.027082
0.01%
80
Spot
Percentage
Gần đây
60
$59
$2.03
0.00%
151
Spot
Percentage
Gần đây
61
$45
$2.62
0.00%
155
Spot
Percentage
249 giờ trước
62
$35
$0.132834
0.00%
74
Spot
Percentage
261 giờ trước
63
$32
$0.537181
0.00%
83
Spot
Percentage
223 giờ trước
64
$29
$0.292366
0.00%
79
Spot
Percentage
Gần đây
65
$19
$0.504041
0.00%
78
Spot
Percentage
204 giờ trước
66
$15
$0.790404
0.00%
104
Spot
Percentage
39 giờ trước

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...