×
×
Các loại tiền điện tử:  5,501Các thị trường giao dịch:  22,439Vốn Hóa Thị Trường:  $248,703,787,284Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $105,142,173,352BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%
Vốn Hóa Thị Trường:  $248,703,787,284Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $105,142,173,352BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%Các loại tiền điện tử:  5,501Các thị trường giao dịch:  22,439

Dex-Trade

$27,141,934 USD
3,064 BTC

Thông tin về Dex-Trade

Launched in Dec 2018, Dex-Trade is a centralized crypto exchange based in Santiago, Chile.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$2,855,035
$0.012577
10.52%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$1,796,589
$205.06
6.62%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,748,329
$204.34
6.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$1,475,451
$8,896.69
5.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,443,279
$8,866.33
5.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,155,180
$42.97
4.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,125,581
$0.053675
4.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,001,246
$0.195002
3.69%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$944,647
$204.22
3.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$921,640
$231.03
3.40%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$897,653
$0.012769
3.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$758,829
$6.85
2.80%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$752,731
$1.70
2.77%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$704,802
$42.95
2.60%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$600,766
$3.87
2.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$530,612
$16.34
1.95%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$517,748
$1.70
1.91%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$508,352
$9.83
1.87%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$471,129
$16.33
1.74%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$448,692
$45.57
1.65%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$426,648
$0.012790
1.57%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$342,682
$72.93
1.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$321,139
$6.84
1.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$284,408
$1.63
1.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$266,838
$3.87
0.98%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$241,640
$0.202969
0.89%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$240,680
$0.000563
0.89%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$222,504
$230.73
0.82%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$217,163
$0.899901
0.80%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$187,037
$1.70
0.69%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$185,387
$0.326268
0.68%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$166,522
$0.091673
0.61%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$164,573
$72.96
0.61%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$164,363
$0.326037
0.61%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$163,220
$0.020157
0.60%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$154,466
$45.57
0.57%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$152,385
$0.002480
0.56%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$138,703
$0.015412
0.51%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$137,732
$0.034721
0.51%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$133,567
$0.055890
0.49%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$130,788
$5.37
0.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$130,649
$0.018069
0.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$129,016
$0.926546
0.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$116,163
$1.63
0.43%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$111,410
$0.890690
0.41%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$111,095
$0.906809
0.41%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$105,367
$0.263508
0.39%
-
Spot
Percentage
120 giờ trước
48
$87,193
$6.85
0.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
*** $85,632
*** $0.000443
0.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$85,196
$0.000139
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$80,722
$0.900932
0.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$80,085
$0.203718
0.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$77,539
$0.050664
0.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$75,166
$0.000562
0.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$67,241
$0.266782
0.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$65,253
$0.053809
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$52,689
$0.053812
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$45,548
$0.002518
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$45,544
$0.000176
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$43,702
$0.186889
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$42,672
$3.88
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$41,300
$9.85
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$41,190
$5.38
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$36,319
$16.34
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$35,839
$0.042161
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$31,139
$0.204004
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$30,420
$0.325689
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$29,924
$0.194595
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$29,809
$0.195011
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$23,543
$0.017943
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$23,397
$0.000172
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$22,039
$43.00
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$21,254
$0.317623
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$18,526
$1.63
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$17,217
$9.85
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$16,796
$230.99
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$16,615
$0.267969
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$15,529
$0.898796
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$12,110
$0.050571
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$11,327
$72.98
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$10,872
$0.187794
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$10,437
$45.65
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$9,563
$0.018777
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$7,184
$0.015524
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$6,779
$0.259941
0.02%
-
Spot
Percentage
120 giờ trước
86
$5,949
$348.09
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$5,370
$0.042442
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$4,031
$0.019017
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
$1,005
$344.25
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
90
$261
$0.040090
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
$9
$0.025543
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$0.564361
$2.82
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
93
$?
$0.040585
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
94
$?
$0.036403
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
95
$?
$0.028522
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
$?
$0.061626
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
97
$?
$0.047191
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
98
$?
$0.080462
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$?
$0.026258
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$?
$0.026838
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
101
$?
$0.000177
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
$?
$0.038925
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
103
$?
$0.020667
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
104
$?
$0.037201
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
105
$?
$0.034800
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
106
$?
$0.293871
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
107
$?
$0.025155
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
108
$?
$0.021346
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
109
$?
$0.000177
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...