×
×
Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509Vốn hóa thị trường:  $352,585,828,281Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $93,393,540,548BTC Chiếm Ưu Thế:  57.5%
Vốn hóa thị trường:  $352,585,828,281Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $93,393,540,548BTC Chiếm Ưu Thế:  57.5%Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509

Dex-Trade

$349,828 USD
31.90646955 BTC

Thông tin về Dex-Trade

Launched in Dec 2018, Dex-Trade is a centralized crypto exchange based in Santiago, Chile.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$66,020
$10,965.31
18.87%
81
Spot
Percentage
Gần đây
2
$47,780
$0.492402
13.66%
11
Spot
Percentage
Gần đây
3
$39,787
$380.83
11.37%
93
Spot
Percentage
Gần đây
4
$34,093
$0.492373
9.75%
10
Spot
Percentage
Gần đây
5
$25,249
$10,973.75
7.22%
134
Spot
Percentage
Gần đây
6
$24,606
$10.28
7.03%
57
Spot
Percentage
Gần đây
7
$16,601
$381.52
4.75%
45
Spot
Percentage
Gần đây
8
$15,872
$380.78
4.54%
77
Spot
Percentage
Gần đây
9
$15,628
$0.249135
4.47%
40
Spot
Percentage
Gần đây
10
$10,044
$27.18
2.87%
55
Spot
Percentage
Gần đây
11
$8,537
$10.30
2.44%
48
Spot
Percentage
Gần đây
12
$4,480
$27.19
1.28%
34
Spot
Percentage
Gần đây
13
$4,407
$0.492126
1.26%
8
Spot
Percentage
Gần đây
14
$3,782
$23.89
1.08%
63
Spot
Percentage
Gần đây
15
$3,460
$0.110738
0.99%
13
Spot
Percentage
Gần đây
16
$3,065
$2.66
0.88%
20
Spot
Percentage
Gần đây
17
$2,954
$233.54
0.84%
38
Spot
Percentage
Gần đây
18
$2,325
$0.092057
0.66%
47
Spot
Percentage
Gần đây
19
$1,614
$48.15
0.46%
49
Spot
Percentage
Gần đây
20
$1,317
$23.88
0.38%
31
Spot
Percentage
Gần đây
21
$1,203
$0.249106
0.34%
38
Spot
Percentage
Gần đây
22
$1,124
$3.00
0.32%
44
Spot
Percentage
Gần đây
23
$1,115
$0.115453
0.32%
23
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,027
$58.09
0.29%
26
Spot
Percentage
Gần đây
25
$939
$233.38
0.27%
23
Spot
Percentage
Gần đây
26
$863
$2.66
0.25%
20
Spot
Percentage
Gần đây
27
$784
$0.595136
0.22%
31
Spot
Percentage
Gần đây
28
$663
$0.406010
0.19%
28
Spot
Percentage
Gần đây
29
$601
$27.17
0.17%
43
Spot
Percentage
Gần đây
30
$558
$72.18
0.16%
36
Spot
Percentage
Gần đây
31
$550
$5.17
0.16%
24
Spot
Percentage
Gần đây
32
$522
$3.00
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$498
$0.091770
0.14%
39
Spot
Percentage
Gần đây
34
$496
$10.30
0.14%
38
Spot
Percentage
Gần đây
35
$462
$0.260948
0.13%
42
Spot
Percentage
Gần đây
36
$443
$48.20
0.13%
44
Spot
Percentage
Gần đây
37
$410
$0.567835
0.12%
13
Spot
Percentage
Gần đây
38
$398
$0.243429
0.11%
17
Spot
Percentage
Gần đây
39
$355
$58.29
0.10%
25
Spot
Percentage
Gần đây
40
$345
$0.565940
0.10%
21
Spot
Percentage
Gần đây
41
$344
$0.002796
0.10%
42
Spot
Percentage
Gần đây
42
$334
$72.21
0.10%
56
Spot
Percentage
Gần đây
43
$325
$0.016446
0.09%
17
Spot
Percentage
Gần đây
44
$328
$0.016676
0.09%
27
Spot
Percentage
Gần đây
45
$284
$72.21
0.08%
63
Spot
Percentage
Gần đây
46
$272
$0.271473
0.08%
26
Spot
Percentage
Gần đây
47
$251
$0.406984
0.07%
41
Spot
Percentage
Gần đây
48
$189
$23.82
0.05%
27
Spot
Percentage
Gần đây
49
$180
$0.243295
0.05%
23
Spot
Percentage
Gần đây
50
$182
$5.17
0.05%
36
Spot
Percentage
Gần đây
51
$166
$0.406881
0.05%
35
Spot
Percentage
Gần đây
52
$164
$0.270485
0.05%
27
Spot
Percentage
Gần đây
53
$145
$0.243154
0.04%
30
Spot
Percentage
Gần đây
54
$113
$0.592486
0.03%
23
Spot
Percentage
Gần đây
55
$103
$0.066114
0.03%
44
Spot
Percentage
Gần đây
56
$95
$0.016626
0.03%
23
Spot
Percentage
Gần đây
57
$90
$0.264024
0.03%
55
Spot
Percentage
Gần đây
58
$81
$0.117536
0.02%
30
Spot
Percentage
Gần đây
59
$82
$0.271364
0.02%
22
Spot
Percentage
Gần đây
60
$79
$0.024998
0.02%
17
Spot
Percentage
Gần đây
61
$79
$0.091968
0.02%
27
Spot
Percentage
Gần đây
62
$76
$0.115104
0.02%
21
Spot
Percentage
Gần đây
63
$75
$0.000547
0.02%
2
Spot
Percentage
Gần đây
64
$74
$0.110894
0.02%
5
Spot
Percentage
Gần đây
65
$68
$3.01
0.02%
9
Spot
Percentage
Gần đây
66
$66
$0.117413
0.02%
26
Spot
Percentage
Gần đây
67
$65
$0.820121
0.02%
9
Spot
Percentage
Gần đây
68
$61
$0.016135
0.02%
16
Spot
Percentage
Gần đây
69
$59
$0.079929
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$59
$2.65
0.02%
19
Spot
Percentage
Gần đây
71
$56
$48.21
0.02%
26
Spot
Percentage
Gần đây
72
$55
$0.249154
0.02%
25
Spot
Percentage
Gần đây
73
$54
$0.089029
0.02%
25
Spot
Percentage
Gần đây
74
$42
$0.824177
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
75
$39
$0.043966
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
76
$21
$0.026314
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
77
$20
$0.080336
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$17
$5.18
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
79
$15
$58.30
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
80
$11
$0.825194
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
81
$11
$0.025118
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$9
$0.000224
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
83
$8
$0.024722
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$3
$0.089026
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
85
$3
$0.026356
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
86
*** $1
*** $5.26
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$?
$280.16
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$?
$0.000770
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
$?
$0.000987
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
90
$?
$0.021380
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
$?
$619.26
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$?
$0.003399
0.00%
-
Spot
Percentage
28 giờ trước
93
$?
$0.030590
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
94
$?
$0.000329
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
95
*** $?
*** $0.547584
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
$?
$605.26
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
97
$?
$0.000190
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
98
*** $?
*** $0.027666
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$?
$0.000293
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$?
$0.094094
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
101
$?
$0.034799
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
*** $?
*** $0.069757
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
103
$?
$0.037997
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
104
$?
$0.081580
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
105
*** $?
*** $0.109532
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...