×
New! Learn where to earn and borrow crypto now.
×
Các loại tiền điện tử:  3,012Các thị trường giao dịch:  20,902Vốn Hóa Thị Trường:  $223,191,505,606Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $54,323,312,065BTC Chiếm Ưu Thế:  66.7%
Vốn Hóa Thị Trường:  $223,191,505,606Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $54,323,312,065BTC Chiếm Ưu Thế:  66.7%Các loại tiền điện tử:  3,012Các thị trường giao dịch:  20,902

Bitstamp

$73,442,100 USD
8,885 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$51,092,471
$8,247.15
69.57%
Spot
Percentage
Gần đây
2
$8,766,117
$0.290840
11.94%
Spot
Percentage
Gần đây
3
$6,176,795
$8,257.86
8.41%
Spot
Percentage
Gần đây
4
$2,095,763
$174.39
2.85%
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,162,744
$0.290214
1.58%
Spot
Percentage
Gần đây
6
$730,869
$54.43
1.00%
Spot
Percentage
Gần đây
7
$660,398
$0.291245
0.90%
Spot
Percentage
Gần đây
8
$624,319
$225.27
0.85%
Spot
Percentage
Gần đây
9
$582,549
$54.26
0.79%
Spot
Percentage
Gần đây
10
$569,977
$174.61
0.78%
Spot
Percentage
Gần đây
11
$528,198
$225.15
0.72%
Spot
Percentage
Gần đây
12
$316,179
$174.91
0.43%
Spot
Percentage
Gần đây
13
$77,133
$225.61
0.11%
Spot
Percentage
Gần đây
14
$58,182
$54.37
0.08%
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...