Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Close
Vốn Hóa Thị Trường:
  • Khối lượng trong vòng 24 giờ:
  • BTC Chiếm Ưu Thế: %
  • Các loại tiền điện tử:
  • Các thị trường giao dịch:

Bitstamp Bitstamp

$39,765,281 USD
9,728 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Bitcoin BTC/USD $22,015,024 $4032.26 55.36% Spot Percentage Gần đây
2 Bitcoin BTC/EUR $4,097,767 $4039.24 10.30% Spot Percentage Gần đây
3 XRP XRP/USD $3,893,651 $0.314610 9.79% Spot Percentage Gần đây
4 Ethereum ETH/USD $2,624,142 $138.42 6.60% Spot Percentage Gần đây
5 Litecoin LTC/USD $1,470,001 $59.58 3.70% Spot Percentage Gần đây
6 Ethereum ETH/EUR $1,263,224 $138.82 3.18% Spot Percentage Gần đây
7 XRP XRP/EUR $904,848 $0.315910 2.28% Spot Percentage Gần đây
8 Ethereum ETH/BTC $875,190 $140.51 2.20% Spot Percentage Gần đây
9 Bitcoin Cash BCH/USD $868,250 $158.15 2.18% Spot Percentage Gần đây
10 XRP XRP/BTC $475,593 $0.319120 1.20% Spot Percentage Gần đây
11 Litecoin LTC/EUR $461,766 $59.84 1.16% Spot Percentage Gần đây
12 Litecoin LTC/BTC $390,653 $60.58 0.98% Spot Percentage Gần đây
13 Bitcoin Cash BCH/EUR $333,362 $157.93 0.84% Spot Percentage Gần đây
14 Bitcoin Cash BCH/BTC $91,811 $160.10 0.23% Spot Percentage Gần đây