Vốn Hóa Thị Trường:

Bitstamp Bitstamp

$55,022,951 USD
15,092 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Bitcoin BTC/USD $30,283,898 $3596.93 55.04% Spot Percentage Gần đây
2 Bitcoin BTC/EUR $8,018,378 $3614.19 14.57% Spot Percentage Gần đây
3 Ethereum ETH/USD $7,865,502 $120.54 14.29% Spot Percentage Gần đây
4 XRP XRP/USD $2,935,478 $0.326000 5.34% Spot Percentage Gần đây
5 Ethereum ETH/EUR $1,835,366 $120.86 3.34% Spot Percentage Gần đây
6 XRP XRP/EUR $1,015,661 $0.325670 1.85% Spot Percentage Gần đây
7 Litecoin LTC/USD $966,278 $31.10 1.76% Spot Percentage Gần đây
8 Bitcoin Cash BCH/USD $794,424 $127.41 1.44% Spot Percentage Gần đây
9 Ethereum ETH/BTC $639,916 $122.05 1.16% Spot Percentage Gần đây
10 Litecoin LTC/EUR $293,498 $31.08 0.53% Spot Percentage Gần đây
11 XRP XRP/BTC $124,634 $0.329721 0.23% Spot Percentage Gần đây
12 Litecoin LTC/BTC $121,162 $31.41 0.22% Spot Percentage Gần đây
13 Bitcoin Cash BCH/EUR $112,129 $127.30 0.20% Spot Percentage Gần đây
14 Bitcoin Cash BCH/BTC $16,625 $128.34 0.03% Spot Percentage Gần đây