×
×
Các loại tiền điện tử:  7,500Các thị trường giao dịch:  31,612Vốn hóa thị trường:  $394,888,971,324Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $79,602,605,300BTC Chiếm Ưu Thế:  61.0%
Vốn hóa thị trường:  $394,888,971,324Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $79,602,605,300BTC Chiếm Ưu Thế:  61.0%Các loại tiền điện tử:  7,500Các thị trường giao dịch:  31,612

Bitstamp

$89,960,636 USD
6,926 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$50,758,916
$12,992.14
56.42%
499
Spot
Percentage
Gần đây
2
$12,189,025
$12,999.48
13.55%
367
Spot
Percentage
Gần đây
3
$6,785,119
$408.72
7.54%
342
Spot
Percentage
Gần đây
4
$4,747,083
$0.253750
5.28%
400
Spot
Percentage
Gần đây
5
$3,356,948
$408.56
3.73%
333
Spot
Percentage
Gần đây
6
$2,989,139
$59.43
3.32%
241
Spot
Percentage
Gần đây
7
$2,188,641
$59.53
2.43%
245
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,659,081
$408.89
1.84%
298
Spot
Percentage
Gần đây
9
$903,332
$59.52
1.00%
200
Spot
Percentage
Gần đây
10
$787,417
$271.61
0.88%
257
Spot
Percentage
Gần đây
11
$748,623
$12.27
0.83%
166
Spot
Percentage
Gần đây
12
$514,988
$0.253727
0.57%
381
Spot
Percentage
Gần đây
13
$483,804
$12.30
0.54%
185
Spot
Percentage
Gần đây
14
$453,542
$13,018.53
0.50%
306
Spot
Percentage
Gần đây
15
$370,381
$271.76
0.41%
278
Spot
Percentage
Gần đây
16
$200,432
$0.254020
0.22%
231
Spot
Percentage
Gần đây
17
$126,436
$0.083440
0.14%
204
Spot
Percentage
Gần đây
18
$114,785
$272.03
0.13%
195
Spot
Percentage
Gần đây
19
$98,662
$0.083322
0.11%
198
Spot
Percentage
Gần đây
20
$76,579
$409.77
0.09%
284
Spot
Percentage
Gần đây
21
$70,057
$0.995860
0.08%
39
Spot
Percentage
Gần đây
22
$63,024
$12.17
0.07%
132
Spot
Percentage
Gần đây
23
$55,964
$59.49
0.06%
176
Spot
Percentage
Gần đây
24
$50,372
$271.01
0.06%
226
Spot
Percentage
Gần đây
25
$26,672
$1.00
0.03%
143
Spot
Percentage
Gần đây
26
$25,007
$12.29
0.03%
161
Spot
Percentage
Gần đây
27
$24,102
$0.996450
0.03%
34
Spot
Percentage
Gần đây
28
$16,589
$0.253983
0.02%
283
Spot
Percentage
Gần đây
29
$15,329
$12,916.49
0.02%
141
Spot
Percentage
Gần đây
30
$14,633
$409.59
0.02%
115
Spot
Percentage
Gần đây
31
$13,216
$408.01
0.01%
55
Spot
Percentage
Gần đây
32
$9,947
$0.083583
0.01%
149
Spot
Percentage
Gần đây
33
$7,415
$0.083387
0.01%
105
Spot
Percentage
Gần đây
34
$5,761
$13,003.11
0.01%
70
Spot
Percentage
Gần đây
35
$5,164
$0.999451
0.01%
137
Spot
Percentage
Gần đây
36
$3,117
$12.33
0.00%
134
Spot
Percentage
Gần đây
37
$789
$0.252446
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
38
$?
$1.02
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...