×
×
Các loại tiền điện tử:  5,547Các thị trường giao dịch:  22,620Vốn Hóa Thị Trường:  $276,390,470,426Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $87,873,556,248BTC Chiếm Ưu Thế:  64.8%
Vốn Hóa Thị Trường:  $276,390,470,426Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $87,873,556,248BTC Chiếm Ưu Thế:  64.8%Các loại tiền điện tử:  5,547Các thị trường giao dịch:  22,620

Coinone

$64,232,207 USD
6,593 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$15,845,761
$9,741.07
24.67%
422
Spot
Percentage
Gần đây
2
$11,335,071
$0.083992
17.65%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$6,020,545
$242.49
9.37%
0
Spot
Percentage
Gần đây
4
$3,954,803
$1.05
6.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$3,703,505
$0.203945
5.77%
278
Spot
Percentage
Gần đây
6
$3,068,356
$0.002403
4.78%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$2,059,284
$259.63
3.21%
232
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,707,439
$0.217763
2.66%
65
Spot
Percentage
Gần đây
9
$1,606,619
$0.028053
2.50%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$1,516,145
$0.011579
2.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,486,055
$2.85
2.31%
250
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,326,831
$0.090402
2.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,266,168
$0.007895
1.97%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,180,396
$0.006498
1.84%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$841,737
$3.16
1.31%
169
Spot
Percentage
Gần đây
16
$782,591
$0.152751
1.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$747,808
$0.006992
1.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$524,148
$0.004780
0.82%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$490,946
$195.37
0.76%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$478,132
$0.014567
0.74%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$388,807
$0.898356
0.61%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$317,479
$0.004187
0.49%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$304,665
$0.126945
0.47%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$268,768
$0.002363
0.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$259,374
$6.89
0.40%
187
Spot
Percentage
Gần đây
26
$187,803
$47.41
0.29%
0
Spot
Percentage
Gần đây
27
$182,616
$0.000125
0.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$168,528
$0.017048
0.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$151,677
$0.003513
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$150,863
$0.080521
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$140,738
$0.027562
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$140,232
$2.97
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$132,177
$0.000537
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$123,685
$0.013152
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$120,296
$0.001773
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$116,378
$0.258885
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$111,398
$0.230499
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$110,909
$1.83
0.17%
0
Spot
Percentage
Gần đây
39
$99,941
$0.011180
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$84,398
$0.021343
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$83,279
$0.001006
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$80,458
$0.008337
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$77,646
$0.003359
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$70,060
$0.005747
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$68,328
$0.002371
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$59,559
$0.018064
0.09%
74
Spot
Percentage
Gần đây
47
$49,953
$0.000509
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$42,748
$0.001153
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$33,045
$0.245982
0.05%
85
Spot
Percentage
Gần đây
50
$25,692
$0.240821
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$24,037
$0.000397
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$20,041
$0.002291
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$9,875
$11.83
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$9,014
$0.044435
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$8,407
$0.886536
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$7,216
$0.000325
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$6,887
$0.002799
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$6,568
$0.004621
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$4,613
$0.725045
0.01%
43
Spot
Percentage
Gần đây
60
$3,898
$0.023991
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$2,248
$0.012570
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$1,576
$1.64
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
63
$1,167
$0.058345
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
64
$849
$1.01
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$831
$0.014060
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$90
$0.104303
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$83
$0.330474
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
68
$19
$1.65
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$18
$0.006326
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$?
$16.28
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
71
$?
$0.549652
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...