×
New! See the top 50 exchanges ranked by liquidity metric
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,843Các thị trường giao dịch:  20,793Vốn Hóa Thị Trường:  $220,957,666,702Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $69,809,307,153BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $220,957,666,702Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $69,809,307,153BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%Các loại tiền điện tử:  4,843Các thị trường giao dịch:  20,793

Coinone

$20,155,914 USD
2,499 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$10,594,381
$8,100.18
52.56%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
2
$2,378,283
$175.48
11.80%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
3
$2,133,183
$0.250804
10.58%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
4
$1,654,488
$241.93
8.21%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
5
$890,358
$0.026019
4.42%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
6
$502,989
$0.308813
2.50%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
7
$404,683
$107.91
2.01%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
8
$366,265
$3.08
1.82%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
9
$245,704
$3.37
1.22%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
10
$151,560
$0.189383
0.75%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
11
$93,905
$54.82
0.47%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
12
$81,540
$0.001646
0.40%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
13
$75,344
$1.19
0.37%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
14
$73,460
$0.016720
0.36%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
15
$69,771
$0.001092
0.35%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
16
$63,215
$0.243979
0.31%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
17
$47,079
$0.000230
0.23%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
18
$45,843
$0.185117
0.23%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
19
$42,985
$1.91
0.21%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
20
$41,074
$0.000768
0.20%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
21
$40,670
$0.007848
0.20%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
22
$36,753
$4.37
0.18%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
23
$28,469
$0.001007
0.14%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
24
$25,114
$11.78
0.12%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
25
$15,915
$0.005818
0.08%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
26
$13,856
$0.009896
0.07%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
27
$11,314
$0.037962
0.06%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
28
$8,044
$0.006048
0.04%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
29
$4,651
$0.003173
0.02%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
30
$3,744
$0.064237
0.02%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
31
$3,567
$0.006722
0.02%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
32
$2,133
$0.068246
0.01%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
33
$1,860
$0.000392
0.01%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
34
$1,092
$0.004180
0.01%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
35
$903
$0.010066
0.00%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
36
$520
$0.000128
0.00%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
37
$278
$0.013564
0.00%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
38
$264
$0.272131
0.00%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
39
$256
$0.165497
0.00%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
40
$244
$0.012114
0.00%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
41
$215
$0.878667
0.00%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
42
$191
$0.002022
0.00%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
43
$184
$0.002312
0.00%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
44
$171
$0.243979
0.00%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
45
$60
$1.35
0.00%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
46
$51
$0.130520
0.00%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
47
$19
$0.708052
0.00%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
48
$?
$12.83
0.00%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
49
$?
$0.087014
0.00%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...