Coinone

$234,882,866 USD
4,899 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$87,673,867
$49,260.81
37.33%
459
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$36,656,235
$1,539.68
15.61%
323
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$33,958,146
$0.4673
14.46%
354
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$16,903,423
$1.43
7.20%
227
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
*** $7,046,962
*** $8.35
3.00%
187
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$6,537,531
$0.02212
2.78%
134
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$3,911,178
$1.19
1.67%
131
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$3,905,040
$0.0281
1.66%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$3,502,635
$3.76
1.49%
215
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$3,278,854
$0.04582
1.40%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$3,201,833
$0.06564
1.36%
126
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$3,044,436
$506.54
1.30%
223
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
*** $2,941,040
*** $33.52
1.25%
163
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$2,719,673
$0.4128
1.16%
188
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$2,511,192
$1.39
1.07%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$2,376,994
$0.006157
1.01%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$2,221,895
$0.02983
0.95%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$1,586,025
$0.05103
0.68%
175
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$1,482,300
$6.26
0.63%
120
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$1,486,996
$183.04
0.63%
192
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$1,160,657
$0.002899
0.49%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$1,003,747
$0.03889
0.43%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$874,403
$3.80
0.37%
146
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$804,811
$28.35
0.34%
178
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$722,374
$0.0521
0.31%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$726,771
$18.91
0.31%
150
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$707,934
$2.76
0.30%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$690,173
$0.03495
0.29%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$645,111
$0.0008126
0.27%
112
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$561,236
$0.03882
0.24%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$543,709
$0.004212
0.23%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$511,131
$0.1784
0.22%
112
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$442,730
$0.0004739
0.19%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$419,206
$4.42
0.18%
78
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$413,349
$184.55
0.18%
167
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$371,808
$0.0008883
0.16%
111
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$369,148
$0.005388
0.16%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$297,214
$3.43
0.13%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$272,644
$0.009263
0.12%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$271,463
$1.28
0.12%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$269,218
$38.45
0.11%
121
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$268,304
$1.12
0.11%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$258,493
$20.92
0.11%
81
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$231,545
$0.02914
0.10%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$233,479
$0.001608
0.10%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$222,990
$0.00115
0.09%
97
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$207,092
$0.003951
0.09%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$201,669
$0.01485
0.09%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$203,260
$0.001516
0.09%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$190,627
$0.4197
0.08%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
*** $189,898
*** $28.97
0.08%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$186,740
$35.35
0.08%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$171,656
$2.35
0.07%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$172,029
$0.03436
0.07%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
*** $168,474
*** $25.16
0.07%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$158,548
$0.004543
0.07%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$159,129
$104.83
0.07%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$150,666
$0.07344
0.06%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$139,829
$4.88
0.06%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$132,486
$16.86
0.06%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$127,906
$11.75
0.05%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
*** $123,523
*** $0.005347
0.05%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$120,242
$2.52
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$113,972
$0.0006016
0.05%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$112,727
$0.02639
0.05%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$112,337
$1.51
0.05%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
*** $87,203
*** $0.2386
0.04%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$96,471
$1.06
0.04%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$96,013
$10.85
0.04%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$90,750
$0.0008588
0.04%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$83,551
$0.01122
0.04%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$74,846
$11.46
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$72,992
$0.00392
0.03%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$72,797
$0.01436
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$72,125
$0.116
0.03%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$71,664
$0.03525
0.03%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$71,087
$0.313
0.03%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$68,765
$1.30
0.03%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$59,989
$0.003269
0.03%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$57,237
$0.1538
0.02%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$50,330
$0.004038
0.02%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$48,896
$4.65
0.02%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$48,795
$0.001249
0.02%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$48,375
$0.04708
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$48,393
$0.1399
0.02%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$41,660
$0.0003036
0.02%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$40,814
$0.2556
0.02%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$40,491
$0.01648
0.02%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$39,240
$2,475.62
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$38,372
$0.007604
0.02%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$38,460
$0.01389
0.02%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$37,203
$3.91
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
*** $35,621
*** $0.005287
0.02%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$34,396
$0.0508
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$31,287
$16.68
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$30,844
$0.03322
0.01%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$27,674
$1.79
0.01%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$25,242
$0.000315
0.01%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$23,638
$20.59
0.01%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$22,476
$361.93
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$22,291
$2.35
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$19,610
$5.32
0.01%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$19,330
$0.006357
0.01%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$18,526
$0.01275
0.01%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$17,500
$0.05702
0.01%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$17,011
$0.654
0.01%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
$18,200
$0.2235
0.01%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
*** $15,618
*** $4.34
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$12,882
$0.1361
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
*** $12,410
*** $0.2156
0.01%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$11,741
$0.01498
0.00%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
112
$11,370
$0.07764
0.00%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
113
$10,842
$2.08
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
114
$9,628
$34.13
0.00%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
115
$9,540
$0.002386
0.00%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
*** $9,363
*** $0.05303
0.00%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
117
$9,196
$0.0006098
0.00%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
*** $9,159
*** $0.6077
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
119
$8,884
$0.005754
0.00%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
120
$8,037
$0.003768
0.00%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
121
$7,717
$0.03401
0.00%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
122
$7,679
$2.11
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
123
$7,624
$1.36
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
124
$7,378
$0.05126
0.00%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
125
$6,943
$3.99
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
126
$6,176
$0.7051
0.00%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
127
$5,666
$0.9493
0.00%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
128
$5,273
$0.04829
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
129
$5,105
$0.08822
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
130
$5,099
$0.3279
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
131
$4,927
$6.87
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
132
*** $4,898
*** $1.92
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
133
$4,150
$1.08
0.00%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
134
*** $3,835
*** $13.05
0.00%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
135
$3,460
$1.33
0.00%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
136
$3,136
$0.008962
0.00%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
137
$2,979
$16.99
0.00%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
138
$2,899
$0.035
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
139
$1,999
$0.04352
0.00%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
140
$1,992
$0.006452
0.00%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
141
$1,925
$0.02175
0.00%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
142
$1,654
$3.98
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
143
$1,439
$0.007681
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
144
$1,437
$16.32
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
145
$1,277
$1.93
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
146
$1,148
$2.30
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
147
*** $595
*** $3.08
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
148
$585
$464.02
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
149
$531
$22.21
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
150
$491
$0.02652
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
151
$466
$1.42
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
152
$412
$0.1778
0.00%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
153
$247
$0.02682
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
154
*** $232
*** $234.22
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
155
*** $218
*** $0.01062
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
156
$175
$0.01856
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
157
$103
$0.00502
0.00%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
158
$36
$2.03
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
159
$10
$0.003235
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
160
$?
$0.4419
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
161
$?
$11.95
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...