Coinone

Coinone

Khối lượng(24 giờ)

₫2,261,942,783,650.42

4,658 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

XRP

₫8,379.14

₫4,965,033,316.92₫5,159,117,389.17

₫352,335,179,010

15.58%

445

Gần đây

2

RUSH COIN

₫149.03

₫22,552,089.55₫626,895,824.81

₫72,466,395,869

3.20%

264

Gần đây

3

Bitcoin

₫491,245,688.26

₫6,358,491,487.21₫6,873,182,160.41

₫450,503,573,175

19.92%

491

Gần đây

4

Orbler

₫471,740.69

₫57,618,884.70₫858,336,586.22

₫222,236,850,344

9.83%

324

Gần đây

5

Ethereum

₫28,358,487.56

₫7,412,438,882.22₫7,777,444,623.06

₫282,686,785,075

12.50%

451

Gần đây

6

Dogecoin

₫1,703.68

₫1,470,126,821.45₫1,594,301,239.40

₫91,704,103,198

4.05%

377

Gần đây

7

Cardano

₫11,439.25

₫3,639,234,451.29₫4,132,192,240.33

₫77,627,624,533

3.43%

469

Gần đây

8

CELEBPLUS

₫954.93

-₫350,193,779.19

₫76,703,440,925

3.39%

217

Gần đây

9

MeconCash

₫916.59

₫375,416,676.12₫270,687,761.19

₫53,345,563,145

2.36%

312

Gần đây

10

EOS

₫23,113.61

₫572,153,248.45₫903,369,676.89

₫15,568,479,062

0.69%

402

Gần đây

11

DRC Mobility

₫158.79

₫11,220,174.32₫5,414,549.81

₫47,923,758,179

2.12%

202

Gần đây

12

Solana

₫772,190.03

₫1,257,489,166.13₫1,547,956,278.79

₫27,211,140,500

1.20%

382

Gần đây

13

ReapChain

₫1,157.83

₫81,452,320.65₫6,379,960.43

₫35,199,153,422

1.56%

328

Gần đây

14

Ethereum Classic

₫391,918.64

₫548,866,451.02₫1,024,589,011.97

₫26,002,306,938

1.15%

386

Gần đây

15

Everscale

₫2,580.84

₫9,216,630.59₫256,848,736.39

₫24,221,800,659

1.07%

261

Gần đây

16

BTRIPS

₫1,417.06

-₫12,335,990.51

₫33,996,152,462

1.50%

118

Gần đây

17

Natural Farm Union Protocol

₫3,356.72

₫37,756,961.99-

₫24,134,759,495

1.07%

210

Gần đây

18

Chainlink

₫156,079.07

₫411,854,920.08₫495,379,277.14

₫14,851,229,288

0.66%

351

Gần đây

19

Curve DAO Token

₫17,362.34

₫63,362,789.62₫35,234,960.92

₫25,386,780,082

1.12%

109

Gần đây

20

Polkadot

₫185,016.09

₫412,012,836.81₫630,066,734.98

₫11,904,106,343

0.53%

383

Gần đây

21

Cosmos

₫189,538.87

₫533,649,257.61₫855,961,499.97

₫13,425,750,451

0.59%

375

Gần đây

22

The Sandbox

₫28,032.94

₫501,233,556.56₫454,552,306.47

₫23,623,398,016

1.04%

363

Gần đây

23

Filecoin

₫136,999.71

₫213,767,329.36₫732,001,387.32

₫11,533,678,892

0.51%

373

Gần đây

24

TRON

₫1,604.21

₫1,365,905,272.83₫1,534,367,584.69

₫21,303,507,380

0.94%

385

Gần đây

25

Artube

₫34.48

₫26,496,998.77₫183,089,132.98

₫20,086,197,715

0.89%

279

Gần đây

26

Avalanche

₫464,442.58

₫283,431,965.54₫472,919,245.49

₫9,778,441,807

0.43%

348

Gần đây

27

Klaytn

₫5,744.04

₫1,235,062,628.53₫1,501,690,737.85

₫24,068,016,104

1.06%

394

Gần đây

28

Brother Music Platform

₫19.55

₫95,304,610.51₫14,924,711.63

₫14,647,781,368

0.65%

151

Gần đây

29

Decentraland

₫19,045.85

₫380,126,784.52₫852,338,872.84

₫9,574,556,463

0.42%

385

Gần đây

30

Handy

₫451.62

₫25,646,949.89₫171,000,051.94

₫6,519,157,868

0.29%

164

Gần đây

31

Innovation Blockchain Payment

₫66.59

₫20,032,244.33₫145,550,610.78

₫15,474,814,731

0.68%

226

Gần đây

32

FLETA

₫747.67

₫64,649,130.50₫149,972,452.32

₫5,458,663,811

0.24%

242

Gần đây

33

Tezos

₫35,809.82

₫243,476,942.77₫260,460,685.87

₫9,273,548,265

0.41%

394

Gần đây

34

Kusama

₫1,247,909.11

₫34,915,220.96₫34,931,041.68

₫4,031,087,954

0.18%

95

Gần đây

35

MOTIV Protocol

₫398.59

₫3,167,818.35₫6,119,942.02

₫2,779,329,586

0.12%

207

Gần đây

36

Polygon

₫12,819.19

₫203,228,792.88₫176,720,243.27

₫5,710,984,148

0.25%

321

Gần đây

37

Wrapped NCG (Nine Chronicles Gold)

₫3,355.35

₫17,537,631.28₫134,963,888.00

₫1,803,501,074

0.08%

18

Gần đây

38

SushiSwap

₫26,947.80

₫34,856,907.89₫34,881,017.14

₫5,685,190,360

0.25%

75

Gần đây

39

Zilliqa

₫1,058.92

₫330,789,825.35₫325,298,700.18

₫5,098,967,827

0.23%

332

Gần đây

40

Bitcoin Cash

₫2,642,331.02

₫329,629,447.01₫414,082,017.57

₫5,466,287,263

0.24%

350

Gần đây

41

Mineral

₫41.07

₫61,188,401.49₫86,013,990.17

₫4,524,534,252

0.20%

212

Gần đây

42

METANOA

₫761.41

₫18,537,159.18₫4,481,759.14

₫3,993,568,804

0.18%

119

Gần đây

43

MYCE

₫9.39

₫78,238,143.73₫45,742,584.81

₫2,766,389,676

0.12%

175

Gần đây

44

Treecle

₫48.72

₫3,237,009.45-

₫1,829,704,242

0.08%

189

Gần đây

45

Stellar

₫2,785.21

₫275,045,827.94₫555,584,177.93

₫2,981,872,134

0.13%

411

Gần đây

46

WEMIX

₫55,677.35

₫27,989,628.52₫435,363,658.90

₫1,693,527,371

0.07%

268

Gần đây

47

Balancer

₫120,088.64

₫40,560,459.41₫34,836,136.99

₫3,084,849,489

0.14%

112

Gần đây

48

ASTA

₫118.68

₫97,157,119.31₫64,159,171.25

₫3,501,744,772

0.15%

153

Gần đây

49

Metis

₫192.29

₫22,531,030.98₫287,022,910.21

₫3,432,415,156

0.15%

137

Gần đây

50

Misbloc

₫2,879.98

₫382,721,774.16-

₫3,005,630,923

0.13%

334

Gần đây

51

ISTARDUST

₫6.90

₫52,193,558.52₫6,216,456.04

₫2,122,863,402

0.09%

192

Gần đây

52

Qtum

₫69,413.19

₫168,482,900.89₫399,340,613.03

₫1,464,093,386

0.06%

342

Gần đây

53

BaaSid

₫17.05

₫15,013,568.93₫37,589,990.32

₫1,061,336,411

0.05%

138

Gần đây

54

MEVerse

₫353.03

₫126,879,605.01₫8,921,319.01

₫2,250,349,158

0.10%

147

Gần đây

55

Axial Entertainment Digital Asset

₫16.75

₫351,078,923.37-

₫1,184,267,459

0.05%

170

Gần đây

56

The Midas Touch Gold

₫12.57

₫16,750,693.78-

₫1,591,915,878

0.07%

18

Gần đây

57

Gala

₫1,211.76

₫86,185,652.11₫112,665,920.24

₫973,076,561

0.04%

261

Gần đây

58

Orbit Chain

₫1,906.24

₫15,122,921.37₫19,307,663.80

₫784,231,859

0.03%

114

Gần đây

59

Cloudbric

₫86.27

₫3,358,713.37₫42,808,922.89

₫787,080,090

0.03%

74

Gần đây

60

CUBE

₫2,659.77

₫11,061,146.18₫160,492,706.63

₫1,914,718,592

0.08%

209

Gần đây

61

Flow

₫33,400.28

₫59,656,308.82₫74,770,425.37

₫685,244,209

0.03%

152

Gần đây

62

CryptoBank

₫48.85

₫56,302,778.51₫374,179,137.88

₫2,638,232,294

0.12%

256

Gần đây

63

BitTorrent-New

₫0.01989

₫403,714,645.12₫1,381,092,050.67

₫861,131,251

0.04%

0

Gần đây

64

eCash

₫0.9332

₫60,757,597.38₫144,527,251.23

₫1,479,950,681

0.07%

231

Gần đây

65

Anchor Protocol

₫4,967.47

₫62,935,537.54₫85,212,957.17

₫544,503,985

0.02%

145

Gần đây

66

KLAYswap Protocol

₫18,700.69

₫13,996,810.47₫108,148,976.13

₫1,657,408,500

0.07%

154

Gần đây

67

Quiztok

₫38.83

--

₫545,482,409

0.02%

18

Gần đây

68

BioPassport Token

₫246.15

-₫7,213,544.98

₫1,374,023,082

0.06%

58

Gần đây

69

Litecoin

₫1,192,701.24

₫853,269,304.83₫102,156,449.02

₫2,590,464,091

0.11%

191

Gần đây

70

Nestree

₫335.67

₫2,750,329.97₫3,999,255.56

₫530,164,015

0.02%

97

Gần đây

71

Airbloc

₫147.22

₫8,881,481.88₫9,984,284.39

₫524,891,234

0.02%

7

Gần đây

72

IOTA

₫6,836.42

₫66,475,541.37₫58,094,309.25

₫517,377,923

0.02%

230

Gần đây

73

AMO Coin

₫26.59

₫4,915,661.27-

₫481,991,659

0.02%

24

Gần đây

74

Project WITH

₫207.08

₫8,627,611.57-

₫428,073,132

0.02%

11

Gần đây

75

TOM Finance

₫2,248,061.23

-₫13,021,139.75

₫380,395,787

0.02%

224

Gần đây

76

Ludena Protocol

₫3,387.52

₫7,981,960.76₫3,157,292.45

₫1,610,944,861

0.07%

204

Gần đây

77

Standard Protocol

₫1,314.84

--

₫415,812,545

0.02%

13

Gần đây

78

Kyber Network Crystal v2

₫28,068.49

₫64,419,539.65₫290,899,350.71

₫946,318,430

0.04%

211

Gần đây

79

OMG Network

₫45,467.63

₫36,365,250.49₫92,901,361.26

₫863,346,183

0.04%

155

Gần đây

80

Neo

₫224,082.69

₫67,284,193.35₫52,996,200.02

₫442,517,016

0.02%

198

Gần đây

81

MAP Protocol

₫231.68

₫21,484,281.39₫4,620,724.33

₫264,212,888

0.01%

62

Gần đây

82

BORA

₫7,549.00

₫17,685,670.50₫124,229,851.09

₫664,291,050

0.03%

201

Gần đây

83

Lux Bio Cell

₫3.66

₫19,916,563.78₫11,361,952.60

₫1,009,844,007

0.04%

81

Gần đây

84

KStarCoin

₫163.68

₫10,377,699.32₫8,332,307.28

₫878,012,051

0.04%

150

Gần đây

85

Axie Infinity

₫370,758.29

₫105,442,701.64₫124,925,428.11

₫1,500,699,127

0.07%

270

Gần đây

86

Paycoin

₫7,156.54

₫36,966,470.89₫29,850,591.96

₫407,664,835

0.02%

144

Gần đây

87

TriumphX

₫21.49

₫11,532,559.60-

₫750,971,750

0.03%

156

Gần đây

88

Donnie Finance

₫19,243.26

-₫34,942,300.98

₫275,658,223

0.01%

187

Gần đây

89

PODO

₫10.12

₫16,714,214.76₫202,066,052.43

₫550,630,803

0.02%

254

Gần đây

90

Puriever

₫634.45

₫18,982,782.98₫77,563,795.69

₫862,160,901

0.04%

222

Gần đây

91

Synthetix

₫61,491.62

₫64,322,154.84₫60,450,814.73

₫310,479,631

0.01%

88

Gần đây

92

Assemble Protocol

₫508.39

-₫93,972,331.50

₫544,561,961

0.02%

189

Gần đây

93

DoDreamChain

₫78.78

-₫4,125,183.74

₫325,680,852

0.01%

89

Gần đây

94

BitTorrent

₫46.82

₫18,414,525.25₫7,716,264.16

₫257,260,998

0.01%

212

Gần đây

95

Hintchain

₫30.69

₫56,120,507.48₫9,702,961.44

₫503,081,508

0.02%

136

Gần đây

96

Kava

₫44,581.42

₫15,893,315.74₫58,195,170.61

₫313,925,402

0.01%

128

Gần đây

97

Cronos

₫2,904.57

₫59,927,726.17₫58,132,885.59

₫294,410,728

0.01%

189

Gần đây

98

Contentos

₫149.93

-₫58,737,570.03

₫408,604,029

0.02%

20

Gần đây

99

Humanscape

₫4,195.90

₫16,525,404.37₫4,309,323.77

₫280,997,183

0.01%

108

Gần đây

100

Tenet

₫3,720.24

₫7,308,478.10₫45,889,613.50

₫345,970,676

0.02%

66

Gần đây