Coinone

Coinone

Khối lượng(24 giờ)

$461,633,468.46

14,556 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Bitcoin

$32,536.72

$605,870.80$1,042,930.36

$141,137,892

0.00%

420

Gần đây

2

Ethereum

$1,931.60

$524,830.85$865,304.38

$74,828,375

0.00%

356

Gần đây

3

XRP

$0.6036

$116,094.71$381,444.37

$62,571,418

0.00%

231

Gần đây

4

Klaytn

$0.8028

$68,117.41$317,386.05

$22,761,180

0.00%

174

Gần đây

5

CELEBPLUS

$3.81

$5,067.75$10,753.50

$17,889,749

0.00%

97

Gần đây

6

Bananatok

$0.02688

$7,150.31$163,459.15

$15,438,393

0.00%

105

Gần đây

7

ASTA

$0.0298

$17,655.39$31,216.74

$15,314,185

0.00%

101

Gần đây

8

Dogecoin

$0.194

$140,605.50$85,564.91

$12,037,665

0.00%

128

Gần đây

9

Brother Music Platform

$0.02812

$1,172.00$2,121.34

$10,106,428

0.00%

64

Gần đây

10

Orbit Chain

$0.6724

$40,600.19$148,727.85

$8,726,402

0.00%

124

Gần đây

11

Ethereum Classic

$38.60

$35,429.43$76,449.39

$8,589,832

0.00%

166

Gần đây

12

EOS

$3.53

$55,034.80$172,343.75

$5,631,974

0.00%

184

Gần đây

13

DRC mobility

$0.03951

$220.65$4,501.33

$4,832,191

0.00%

45

Gần đây

14

Candy Protocol

$0.01718

$9,147.88$8,931.86

$4,875,956

0.00%

65

Gần đây

15

Cardano

$1.15

$13,350.40$173,263.48

$4,038,906

0.00%

161

Gần đây

16

Litecoin

$125.13

$53,372.61$147,202.76

$3,249,293

0.00%

199

Gần đây

17

Bitcoin Cash

$449.41

$48,877.60$193,128.36

$2,863,470

0.00%

6

Gần đây

18

Filecoin

$47.59

$33,884.06$132,617.93

$2,809,289

0.00%

96

Gần đây

19

Derivex

$0.004286

$7,992.17$739.80

$2,798,095

0.00%

71

Gần đây

20

MeconCash

$0.07191

$1,527.64$35,309.38

$2,493,340

0.00%

69

Gần đây

21

Assemble Protocol

$0.03071

$13,739.54$38,775.44

$2,431,107

0.00%

55

Gần đây

22

MileVerse

$0.02088

$5,257.13$5,643.04

$2,269,413

0.00%

47

Gần đây

23

KLAYswap Protocol

$17.90

$3,113.65$51,927.33

$2,061,985

0.00%

85

Gần đây

24

TRON

$0.05384

$55,737.91$136,636.80

$1,744,851

0.00%

163

Gần đây

25

ISTARDUST

$0.0005102

$428.43$218.14

$1,677,235

0.00%

46

Gần đây

26

FLETA

$0.008689

$4,136.77$20,020.57

$1,681,047

0.00%

36

Gần đây

27

HARD Protocol

$0.853

$21,707.77$27,130.14

$1,525,534

0.00%

0

Gần đây

28

Stellar

$0.2389

$31,231.21$80,834.23

$1,492,060

0.00%

152

Gần đây

29

Polkadot

$15.57

$27,893.66$27,712.40

$1,487,856

0.00%

0

Gần đây

30

Qtum

$5.35

$30,721.97$81,953.26

$1,391,572

0.00%

99

Gần đây

31

Chainlink

$17.46

$685.35$42,595.22

$1,374,572

0.00%

133

Gần đây

32

Stream Protocol

$0.05322

$113.42$1,291.93

$1,288,952

0.00%

40

Gần đây

33

Fromm Car

$0.0004274

$4,000.38-

$1,250,216

0.00%

36

Gần đây

34

Terra

$5.03

$74,343.56$133,585.47

$1,127,218

0.00%

134

Gần đây

35

Handy

$0.01834

$666.46-

$1,078,138

0.00%

37

Gần đây

36

BaaSid

$0.002598

$7,546.03$3,914.12

$1,023,419

0.00%

79

Gần đây

37

IOTA

$0.7367

$28,884.58$4,377.52

$987,922

0.00%

89

Gần đây

38

BitTorrent

$0.002098

$8,298.96$5,388.80

$967,141

0.00%

12

Gần đây

39

Cosmos

$9.65

$12,794.52$36,138.98

$831,463

0.00%

0

Gần đây

40

Polygon

$1.12

$49,484.15$84,666.12

$704,266

0.00%

0

Gần đây

41

KStarCoin

$0.03085

-$36,459.20

$601,817

0.00%

65

Gần đây

42

REDi

$0.001833

$5,755.90$51,060.16

$529,256

0.00%

48

Gần đây

43

Neo

$31.37

$33,923.78$61,520.74

$499,950

0.00%

0

Gần đây

44

Phala Network

$0.5807

$1,582.70$581.81

$464,261

0.00%

32

Gần đây

45

RUSH COIN

$0.006186

$190.14$387.43

$459,917

0.00%

36

Gần đây

46

Bitcoin SV

$119.85

$5,861.22$44,942.88

$390,513

0.00%

94

Gần đây

47

PayProtocol

$0.2978

$1,431.51$4,177.58

$367,518

0.00%

0

Gần đây

48

Anchor Protocol

$2.45

$917.30$317.96

$366,294

0.00%

47

Gần đây

49

Ducato Protocol Token

$8.90

$120.69$59,750.95

$334,597

0.00%

44

Gần đây

50

PIBBLE

$0.0009482

--

$327,218

0.00%

0

Gần đây

51

SIX

$0.07469

$70,969.16$143.45

$292,624

0.00%

43

Gần đây

52

Natural Farm Union Protocol

$0.009226

$6,445.08-

$282,082

0.00%

18

Gần đây

53

Hiblocks

$0.002097

$3,812.04$1,527.16

$262,870

0.00%

32

Gần đây

54

AnimalGo

$0.008028

$1,894.87$368.38

$246,288

0.00%

24

Gần đây

55

MOTIV Protocol

$0.03772

$533.94-

$230,842

0.00%

50

Gần đây

56

MiL.k

$0.527

$4,818.53$5,319.06

$220,743

0.00%

47

Gần đây

57

Tezos

$2.49

$29,462.19$26,904.11

$206,273

0.00%

119

Gần đây

58

Idavoll Network

$0.01265

$1,199.44$8,010.14

$176,074

0.00%

49

Gần đây

59

FTX Token

$25.90

$507,549.77$581,899.97

$166,746

0.00%

0

Gần đây

60

Treecle

$0.00668

$200.62$216.72

$160,100

0.00%

26

Gần đây

61

TECHNOLOGY INNOVATION PROJECT

$0.1336

$507.08-

$147,630

0.00%

28

Gần đây

62

Metis

$0.02732

$2,457.95$1,728.31

$145,844

0.00%

28

Gần đây

63

Mirror Protocol

$4.83

$5,203.57$1,866.48

$146,388

0.00%

0

Gần đây

64

Uniswap

$16.22

$2,682.32$6,724.33

$140,585

0.00%

69

Gần đây

65

Cartesi

$0.3965

$7,495.82$31,354.47

$135,096

0.00%

0

Gần đây

66

CryptoBank

$0.08336

$1,865.11$802.50

$110,941

0.00%

22

Gần đây

67

Airbloc

$0.01426

$360.72$13,893.37

$126,754

0.00%

0

Gần đây

68

Misbloc

$2.67

$16,399.02$3,207.40

$122,628

0.00%

0

Gần đây

69

PicaArtMoney

$0.01163

-$2,353.43

$120,899

0.00%

23

Gần đây

70

Swipe

$1.79

$5,628.42$15,652.59

$117,616

0.00%

100

Gần đây

71

BioPassport Token

$0.007314

$390.49$210.14

$114,952

0.00%

20

Gần đây

72

TriumphX

$0.002582

$14,713.76$18,840.70

$113,459

0.00%

39

Gần đây

73

Serum

$2.91

$8,470.32$18,058.43

$111,623

0.00%

0

Gần đây

74

Axial Entertainment Digital Asset

$0.00438

-$1,689.31

$109,721

0.00%

20

Gần đây

75

Avalanche

$10.93

$807.01$1,095.20

$106,606

0.00%

56

Gần đây

76

Lux Bio Cell

$0.0003965

$1,008.17$350.93

$106,579

0.00%

27

Gần đây

77

TOM Finance

$196.42

$3,040.51-

$105,843

0.00%

17

Gần đây

78

AMO Coin

$0.001049

$422.95$7,485.89

$103,742

0.00%

37

Gần đây

79

Latamcash

$0.00009068

$156,963.13$318,794.05

$103,753

0.00%

47

Gần đây

80

Bit Financial

$0.003939

$149.31$130.53

$103,387

0.00%

34

Gần đây

81

sKLAY

$0.8416

$7,831.74$123.25

$102,750

0.00%

33

Gần đây

82

The Midas Touch Gold

$0.001235

$1,811.27$4,383.16

$95,379

0.00%

18

Gần đây

83

Dvision Network

$0.1895

$2,416.60$763.88

$94,994

0.00%

34

Gần đây

84

ICON

$0.7534

$2,683.63$7,081.63

$91,195

0.00%

68

Gần đây

85

Mineral

$0.002908

$633.55$148.69

$89,745

0.00%

28

Gần đây

86

Synthetix

$6.88

$15,176.18$23,337.81

$72,849

0.00%

0

Gần đây

87

Sun (New)

$0.02114

$8,366.05$885.24

$71,954

0.00%

23

Gần đây

88

Insureum

$0.01234

$108.91$7,342.31

$70,256

0.00%

21

Gần đây

89

Kava.io

$3.08

$4,723.53$6,016.91

$58,568

0.00%

0

Gần đây

90

Linear

$0.02379

$1,813.56$1,445.96

$58,405

0.00%

65

Gần đây

91

Innovation Blockchain Payment

$0.04036

$250.71$126.79

$58,093

0.00%

0

Gần đây

92

TEMCO

$0.004514

$10,008.73$14,109.13

$54,625

0.00%

51

Gần đây

93

MAP Protocol

$0.0128

$127.62$8,607.11

$50,107

0.00%

33

Gần đây

94

Project WITH

$0.003666

$569.92-

$45,397

0.00%

18

Gần đây

95

OMG Network

$3.39

$3,753.06$9,194.12

$45,186

0.00%

0

Gần đây

96

BORA

$0.04917

$2,263.63$11,518.29

$44,738

0.00%

0

Gần đây

97

Bitcoin Gold

$35.25

$1,113.17$823.37

$41,967

0.00%

0

Gần đây

98

Aave

$206.73

$510.03$1,798.83

$39,614

0.00%

88

Gần đây

99

TerraKRW

$0.000872

$713,593.19$833,481.40

$36,670

0.00%

114

Gần đây

100

Cloudbric

$0.003569

$485.57$3,666.09

$34,710

0.00%

16

Gần đây