×
×
Các loại tiền điện tử:  7,226Các thị trường giao dịch:  30,374Vốn hóa thị trường:  $345,582,320,839Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $98,040,464,058BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%
Vốn hóa thị trường:  $345,582,320,839Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $98,040,464,058BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%Các loại tiền điện tử:  7,226Các thị trường giao dịch:  30,374

Coinone

$91,201,960 USD
8,474 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$13,381,574
$10,735.43
14.67%
568
Spot
Percentage
Gần đây
2
$10,035,523
$0.019455
11.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
3
$8,707,856
$0.162897
9.55%
52
Spot
Percentage
Gần đây
4
$7,506,287
$0.037114
8.23%
44
Spot
Percentage
Gần đây
5
$6,805,402
$0.007295
7.46%
83
Spot
Percentage
Gần đây
6
$5,914,066
$356.08
6.48%
343
Spot
Percentage
Gần đây
7
$5,448,244
$0.255210
5.97%
65
Spot
Percentage
Gần đây
8
$3,981,476
$0.240666
4.37%
346
Spot
Percentage
Gần đây
9
$3,825,606
$0.024785
4.19%
27
Spot
Percentage
Gần đây
10
$3,071,419
$0.483129
3.37%
142
Spot
Percentage
Gần đây
11
$2,260,756
$0.005605
2.48%
91
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,304,986
$0.225779
1.43%
53
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,225,558
$0.026898
1.34%
39
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,213,357
$0.096506
1.33%
114
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,197,276
$3.15
1.31%
80
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1,176,992
$0.000136
1.29%
51
Spot
Percentage
Gần đây
17
$919,407
$0.007726
1.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$859,756
$169.83
0.94%
200
Spot
Percentage
Gần đây
19
$793,586
$0.026146
0.87%
24
Spot
Percentage
Gần đây
20
$742,704
$0.328018
0.81%
111
Spot
Percentage
Gần đây
21
$701,514
$5.33
0.77%
146
Spot
Percentage
Gần đây
22
$624,643
$0.029063
0.68%
67
Spot
Percentage
Gần đây
23
$622,986
$226.55
0.68%
228
Spot
Percentage
Gần đây
24
$539,151
$0.010523
0.59%
17
Spot
Percentage
Gần đây
25
$516,791
$9.70
0.57%
125
Spot
Percentage
Gần đây
26
$487,448
$0.003274
0.53%
75
Spot
Percentage
Gần đây
27
$410,277
$2.19
0.45%
162
Spot
Percentage
Gần đây
28
$407,721
$2.58
0.45%
236
Spot
Percentage
Gần đây
29
$400,172
$0.017633
0.44%
32
Spot
Percentage
Gần đây
30
$397,814
$0.010139
0.44%
29
Spot
Percentage
Gần đây
31
$355,168
$400.40
0.39%
18
Spot
Percentage
Gần đây
32
$295,484
$2.40
0.32%
163
Spot
Percentage
Gần đây
33
$290,538
$0.017624
0.32%
52
Spot
Percentage
Gần đây
34
$280,647
$0.003696
0.31%
17
Spot
Percentage
Gần đây
35
$268,236
$0.003705
0.29%
21
Spot
Percentage
Gần đây
36
$258,152
$0.019353
0.28%
73
Spot
Percentage
Gần đây
37
$245,863
$0.008165
0.27%
60
Spot
Percentage
Gần đây
38
$238,377
$0.024272
0.26%
46
Spot
Percentage
Gần đây
39
$232,128
$0.257520
0.25%
32
Spot
Percentage
Gần đây
40
$227,754
$0.025795
0.25%
156
Spot
Percentage
Gần đây
41
$213,721
$0.026488
0.23%
67
Spot
Percentage
Gần đây
42
$212,282
$0.056004
0.23%
77
Spot
Percentage
Gần đây
43
$210,348
$0.000734
0.23%
42
Spot
Percentage
Gần đây
44
$193,831
$0.014567
0.21%
52
Spot
Percentage
Gần đây
45
$155,871
$0.011319
0.17%
52
Spot
Percentage
Gần đây
46
$127,665
$0.007790
0.14%
46
Spot
Percentage
Gần đây
47
$122,470
$0.013415
0.13%
31
Spot
Percentage
Gần đây
48
$114,417
$45.26
0.13%
129
Spot
Percentage
Gần đây
49
$99,943
$0.008727
0.11%
36
Spot
Percentage
Gần đây
50
$99,244
$4.01
0.11%
72
Spot
Percentage
Gần đây
51
$93,362
$4.87
0.10%
54
Spot
Percentage
Gần đây
52
$92,212
$0.359074
0.10%
14
Spot
Percentage
Gần đây
53
$91,552
$6.12
0.10%
42
Spot
Percentage
Gần đây
54
$84,895
$0.006382
0.09%
18
Spot
Percentage
Gần đây
55
$80,791
$0.099654
0.09%
109
Spot
Percentage
Gần đây
56
$74,233
$0.000428
0.08%
19
Spot
Percentage
Gần đây
57
$73,918
$0.001540
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$68,670
$0.072807
0.08%
123
Spot
Percentage
Gần đây
59
$61,888
$0.002737
0.07%
29
Spot
Percentage
Gần đây
60
$57,767
$19.39
0.06%
55
Spot
Percentage
Gần đây
61
$52,139
$1.56
0.06%
84
Spot
Percentage
Gần đây
62
$48,812
$0.000717
0.05%
43
Spot
Percentage
Gần đây
63
$41,529
$0.218678
0.05%
36
Spot
Percentage
Gần đây
64
$37,303
$0.000530
0.04%
19
Spot
Percentage
Gần đây
65
$36,331
$0.270525
0.04%
94
Spot
Percentage
Gần đây
66
$35,734
$0.006328
0.04%
13
Spot
Percentage
Gần đây
67
$35,409
$0.000503
0.04%
21
Spot
Percentage
Gần đây
68
$29,007
$0.007305
0.03%
12
Spot
Percentage
Gần đây
69
$27,723
$0.017727
0.03%
0
Spot
Percentage
Gần đây
70
$26,573
$0.003315
0.03%
10
Spot
Percentage
Gần đây
71
$24,402
$0.006990
0.03%
21
Spot
Percentage
Gần đây
72
$21,732
$0.063294
0.02%
18
Spot
Percentage
Gần đây
73
$15,584
$0.006117
0.02%
66
Spot
Percentage
Gần đây
74
$14,218
$1.72
0.02%
75
Spot
Percentage
Gần đây
75
$13,459
$0.137538
0.01%
22
Spot
Percentage
Gần đây
76
$11,147
$0.019370
0.01%
18
Spot
Percentage
Gần đây
77
$10,849
$2.21
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$9,642
$3.64
0.01%
225
Spot
Percentage
Gần đây
79
$8,483
$4.40
0.01%
79
Spot
Percentage
Gần đây
80
$5,837
$0.509052
0.01%
36
Spot
Percentage
Gần đây
81
$5,728
$0.038483
0.01%
21
Spot
Percentage
Gần đây
82
$5,207
$0.000847
0.01%
141
Spot
Percentage
Gần đây
83
$4,378
$131.93
0.00%
59
Spot
Percentage
Gần đây
84
$2,707
$0.386024
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
85
$2,403
$0.000308
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
86
$2,316
$0.620273
0.00%
80
Spot
Percentage
Gần đây
87
$2,121
$0.016204
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
88
$1,357
$0.008410
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
89
$1,109
$0.065920
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
90
$1,091
$6.60
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
91
$897
$0.958215
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$763
$0.230143
0.00%
65
Spot
Percentage
Gần đây
93
$705
$0.001617
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
94
$438
$0.048766
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
95
$290
$0.401595
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
96
$167
$0.214058
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
97
$62
$11.98
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
98
$47
$0.015742
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
99
$9
$1.60
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
100
$7
$0.149636
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
101
$7
$0.200968
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
102
$4
$1.47
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
103
$2
$0.058400
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
104
$1
$0.235276
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
105
$0.428733
$0.047637
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
106
$0.428286
$16.41
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
107
$?
$0.008132
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
108
$?
$2.66
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
109
$?
$35.15
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
110
$?
$13.50
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...