×
×
Các loại tiền điện tử:  7,274Các thị trường giao dịch:  30,610Vốn hóa thị trường:  $340,870,426,576Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $97,604,629,382BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%
Vốn hóa thị trường:  $340,870,426,576Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $97,604,629,382BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%Các loại tiền điện tử:  7,274Các thị trường giao dịch:  30,610

Binance.US

$25,275,188 USD
2,382 BTC

Thông tin về Binance.US

Launched in September 2019, Binance.US is a digital asset marketplace, powered by matching engine and wallet technologies licensed from the cryptocurrency exchange, Binance. Operated by BAM Trading Services based in San Francisco, California, Binance.US aims to provide a fast, secure and reliable platform to buy and sell cryptocurrencies in the United States. It supports USD fiat pairs.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$4,957,054
$10,594.66
19.61%
399
Spot
Percentage
Gần đây
2
$2,178,326
$0.999800
8.62%
739
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,662,234
$352.52
6.58%
284
Spot
Percentage
Gần đây
4
$1,545,402
$10,623.45
6.11%
433
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,468,168
$9.62
5.81%
195
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,072,236
$0.097700
4.24%
224
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,019,876
$352.08
4.04%
247
Spot
Percentage
Gần đây
8
$894,820
$0.012700
3.54%
105
Spot
Percentage
Gần đây
9
$875,351
$4.26
3.46%
139
Spot
Percentage
Gần đây
10
$719,120
$4.02
2.85%
163
Spot
Percentage
Gần đây
11
$639,570
$0.238100
2.53%
228
Spot
Percentage
Gần đây
12
$611,575
$27.28
2.42%
214
Spot
Percentage
Gần đây
13
$606,583
$0.019400
2.40%
86
Spot
Percentage
Gần đây
14
$481,885
$64.73
1.91%
129
Spot
Percentage
Gần đây
15
$391,611
$0.333000
1.55%
138
Spot
Percentage
Gần đây
16
$362,008
$0.427800
1.43%
96
Spot
Percentage
Gần đây
17
$317,942
$352.31
1.26%
237
Spot
Percentage
Gần đây
18
$297,615
$10,607.60
1.18%
354
Spot
Percentage
Gần đây
19
$253,496
$0.072800
1.00%
177
Spot
Percentage
Gần đây
20
$201,921
$573.46
0.80%
109
Spot
Percentage
Gần đây
21
$190,668
$27.23
0.75%
220
Spot
Percentage
Gần đây
22
$189,687
$46.14
0.75%
217
Spot
Percentage
Gần đây
23
$182,458
$0.005500
0.72%
59
Spot
Percentage
Gần đây
24
$181,174
$4.27
0.72%
103
Spot
Percentage
Gần đây
25
$180,263
$18.66
0.71%
163
Spot
Percentage
Gần đây
26
$180,020
$18.63
0.71%
159
Spot
Percentage
Gần đây
27
$168,647
$0.012711
0.67%
171
Spot
Percentage
Gần đây
28
$164,434
$129.17
0.65%
126
Spot
Percentage
Gần đây
29
$160,872
$0.097853
0.64%
185
Spot
Percentage
Gần đây
30
$138,648
$6.43
0.55%
91
Spot
Percentage
Gần đây
31
$138,071
$0.018800
0.55%
91
Spot
Percentage
Gần đây
32
$123,391
$2.19
0.49%
150
Spot
Percentage
Gần đây
33
$105,676
$1.55
0.42%
100
Spot
Percentage
Gần đây
34
$96,469
$1.00
0.38%
599
Spot
Percentage
Gần đây
35
$96,234
$225.32
0.38%
188
Spot
Percentage
Gần đây
36
$94,052
$0.238063
0.37%
236
Spot
Percentage
Gần đây
37
$93,927
$27.23
0.37%
169
Spot
Percentage
Gần đây
38
$88,501
$6.40
0.35%
93
Spot
Percentage
Gần đây
39
$87,044
$2.18
0.34%
139
Spot
Percentage
Gần đây
40
$86,063
$5.11
0.34%
126
Spot
Percentage
Gần đây
41
$84,832
$0.999900
0.34%
592
Spot
Percentage
Gần đây
42
$81,565
$0.030800
0.32%
95
Spot
Percentage
Gần đây
43
$80,383
$0.229200
0.32%
143
Spot
Percentage
Gần đây
44
$76,343
$46.26
0.30%
167
Spot
Percentage
Gần đây
45
$75,695
$0.077200
0.30%
107
Spot
Percentage
Gần đây
46
$75,584
$0.154100
0.30%
122
Spot
Percentage
Gần đây
47
$63,681
$9.63
0.25%
120
Spot
Percentage
Gần đây
48
$60,815
$0.005455
0.24%
64
Spot
Percentage
Gần đây
49
$60,814
$27.28
0.24%
198
Spot
Percentage
Gần đây
50
$60,167
$2.54
0.24%
156
Spot
Percentage
Gần đây
51
$59,416
$0.397400
0.24%
143
Spot
Percentage
Gần đây
52
$58,556
$2.63
0.23%
95
Spot
Percentage
Gần đây
53
$58,197
$0.237872
0.23%
169
Spot
Percentage
Gần đây
54
$50,256
$5.12
0.20%
136
Spot
Percentage
Gần đây
55
$46,883
$0.019274
0.19%
79
Spot
Percentage
Gần đây
56
$46,534
$129.03
0.18%
120
Spot
Percentage
Gần đây
57
$44,165
$0.615100
0.17%
144
Spot
Percentage
Gần đây
58
$42,344
$46.13
0.17%
184
Spot
Percentage
Gần đây
59
$42,183
$13.91
0.17%
113
Spot
Percentage
Gần đây
60
$41,931
$0.471400
0.17%
94
Spot
Percentage
Gần đây
61
$41,204
$0.012732
0.16%
69
Spot
Percentage
Gần đây
62
$41,100
$10.19
0.16%
99
Spot
Percentage
Gần đây
63
$40,409
$225.25
0.16%
213
Spot
Percentage
Gần đây
64
$38,759
$0.097822
0.15%
135
Spot
Percentage
Gần đây
65
$36,231
$4.22
0.14%
100
Spot
Percentage
Gần đây
66
$35,408
$0.807100
0.14%
86
Spot
Percentage
Gần đây
67
$34,468
$0.073242
0.14%
137
Spot
Percentage
Gần đây
68
$33,367
$0.282600
0.13%
83
Spot
Percentage
Gần đây
69
$31,017
$0.013700
0.12%
65
Spot
Percentage
Gần đây
70
$29,634
$0.269900
0.12%
91
Spot
Percentage
Gần đây
71
$27,850
$10.17
0.11%
146
Spot
Percentage
Gần đây
72
$27,687
$68.00
0.11%
144
Spot
Percentage
Gần đây
73
$27,320
$2.87
0.11%
118
Spot
Percentage
Gần đây
74
$24,687
$0.949000
0.10%
121
Spot
Percentage
Gần đây
75
$24,102
$580.66
0.10%
96
Spot
Percentage
Gần đây
76
$23,447
$352.11
0.09%
178
Spot
Percentage
Gần đây
77
$21,256
$225.38
0.08%
215
Spot
Percentage
Gần đây
78
$20,945
$0.018924
0.08%
76
Spot
Percentage
Gần đây
79
$20,051
$0.228495
0.08%
94
Spot
Percentage
Gần đây
80
$19,018
$1.55
0.08%
73
Spot
Percentage
Gần đây
81
$18,665
$0.396638
0.07%
114
Spot
Percentage
Gần đây
82
$16,303
$1.00
0.06%
545
Spot
Percentage
Gần đây
83
$14,665
$0.468499
0.06%
91
Spot
Percentage
Gần đây
84
$14,153
$2.50
0.06%
80
Spot
Percentage
Gần đây
85
$12,235
$0.000725
0.05%
57
Spot
Percentage
Gần đây
86
$11,300
$0.616025
0.04%
139
Spot
Percentage
Gần đây
87
$8,607
$0.947807
0.03%
88
Spot
Percentage
Gần đây
88
$7,961
$2.87
0.03%
98
Spot
Percentage
Gần đây
89
$7,501
$2.37
0.03%
106
Spot
Percentage
Gần đây
90
$6,761
$0.000800
0.03%
26
Spot
Percentage
Gần đây
91
$6,509
$0.002627
0.03%
75
Spot
Percentage
Gần đây
92
$6,437
$5.31
0.03%
72
Spot
Percentage
Gần đây
93
$4,543
$0.280439
0.02%
82
Spot
Percentage
Gần đây
94
$4,038
$0.238488
0.02%
150
Spot
Percentage
Gần đây
95
$3,685
$2.36
0.01%
105
Spot
Percentage
Gần đây
96
$3,233
$1.01
0.01%
142
Spot
Percentage
Gần đây
97
$3,179
$1,911.34
0.01%
94
Spot
Percentage
Gần đây
98
$3,081
$0.002700
0.01%
43
Spot
Percentage
Gần đây
99
$2,907
$0.030806
0.01%
53
Spot
Percentage
Gần đây
100
$2,813
$1,910.07
0.01%
94
Spot
Percentage
Gần đây
101
$2,687
$0.334367
0.01%
86
Spot
Percentage
Gần đây
102
$1,413
$5.35
0.01%
43
Spot
Percentage
Gần đây
103
$1,066
$2.18
0.00%
105
Spot
Percentage
Gần đây
104
$51
$14.19
0.00%
74
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...