×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,892Vốn Hóa Thị Trường:  $239,092,792,366Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $63,963,765,365BTC Chiếm Ưu Thế:  66.0%
Vốn Hóa Thị Trường:  $239,092,792,366Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $63,963,765,365BTC Chiếm Ưu Thế:  66.0%Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,892

Zaif

$5,502,913 USD
629.55779887 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$241,220
$185.45
4.38%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$219,261
$0.039759
3.98%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$29,044
$0.040180
0.53%
$34,186
Spot
Percentage
Gần đây
4
$11,700
$1.08
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$8,377
$277.87
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$2,101
$0.071032
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,645
$0.069928
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$803
$187.80
0.01%
$40,290
Spot
Percentage
Gần đây
9
$578
$0.005789
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$409
$1.61
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$210
$1.11
0.00%
$17,551
Spot
Percentage
15 giờ trước
12
$17
$0.033635
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$4,989,791
$8,672.66
90.68%
-
Spot
No Fees
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...