Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Đóng

Zaif Zaif

$15,624,239 USD
1,420 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Bitcoin BTC/JPY $14,031,805 $10997.08 89.81% Spot No Fees Gần đây
2 NEM XEM/JPY $1,072,565 $0.070755 6.86% Spot Percentage Gần đây
3 Ethereum ETH/JPY $233,729 $233.81 1.50% Spot Percentage Gần đây
4 Bitcoin Cash BCH/JPY $147,467 $337.34 0.94% Spot Percentage Gần đây
5 MonaCoin MONA/JPY $106,442 $1.91 0.68% Spot Percentage Gần đây
6 NEM XEM/BTC $11,291 $0.070310 0.07% Spot Percentage Gần đây
7 Pepe Cash PEPECASH/JPY $9,289 $0.014066 0.06% Spot Percentage Gần đây
8 Ethereum ETH/BTC $4,042 $237.73 0.03% Spot Percentage Gần đây
9 Counterparty XCP/JPY $3,852 $2.07 0.02% Spot Percentage Gần đây
10 COMSA [XEM] CMS.XEM/JPY $2,586 $0.126933 0.02% Spot Percentage Gần đây
11 COMSA [ETH] CMS.ETH/JPY $1,667 $0.126561 0.01% Spot Percentage Gần đây
12 MonaCoin MONA/BTC $29 $1.91 0.00% Spot Percentage Gần đây
13 BitCrystals BCY/JPY $8 $0.054181 0.00% Spot Percentage Gần đây
14 Storjcoin X SJCX/JPY $6 $0.166417 0.00% Spot Percentage Gần đây

Unverified Markets

# Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Đã được cập nhật
1 BCH/BTC -1.0 -1.0 Gần đây
2 BITCRYSTALS/BTC -1.0 -1.0 Gần đây
3 BITCRYSTALS/JPY -1.0 -1.0 Gần đây
4 CICC/BTC -1.0 -1.0 Gần đây
5 CICC/JPY -1.0 -1.0 Gần đây
6 CSBTC/BTC -1.0 -1.0 Gần đây
7 CSCMSETH/ERC20.CMS -1.0 -1.0 Gần đây
8 CSCMSXEM/MOSAIC.CMS -1.0 -1.0 Gần đây
9 CSETH/ETH -1.0 -1.0 Gần đây
10 CSXEM/XEM -1.0 -1.0 Gần đây
11 CSZAIF/ZAIF -1.0 -1.0 Gần đây
12 ERC20.CMS/BTC -1.0 -1.0 Gần đây
13 ERC20.CMS/JPY -1.0 -1.0 Gần đây
14 FSCC/BTC -1.0 -1.0 Gần đây
15 FSCC/JPY -1.0 -1.0 Gần đây
16 JPYZ/JPY -1.0 -1.0 Gần đây
17 MOSAIC.CMS/BTC -1.0 -1.0 Gần đây
18 MOSAIC.CMS/JPY -1.0 -1.0 Gần đây
19 NCXC/BTC -1.0 -1.0 Gần đây
20 NCXC/JPY -1.0 -1.0 Gần đây
21 PEPECASH/BTC -1.0 -1.0 Gần đây
22 SJCX/BTC -1.0 -1.0 Gần đây
23 XCP/BTC -1.0 -1.0 Gần đây
24 ZAIF/BTC -1.0 -1.0 Gần đây
25 ZAIF/JPY -1.0 -1.0 Gần đây

Markets that may be available for trading on the exchange but have not been verified by CoinMarketCap yet. Use the request form to help verify new markets: https://coinmarketcap.com/request