Zaif

$32,740,232 USD
565.73376551 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$0.3757
$11,296,636
34.50%
166
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$57,666.39
$8,011,291
24.47%
323
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$1,419.32
$5,819,479
17.77%
81
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$3,456.41
$4,606,885
14.07%
236
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$3.12
$2,742,294
8.38%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$3,480.14
$155,615
0.48%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$0.953
$53,374
0.16%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$0.3824
$28,835
0.09%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$3.67
$6,605
0.02%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$3.02
$1,699
0.01%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$1.02
$?
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...