×
×
Các loại tiền điện tử:  7,533Các thị trường giao dịch:  31,854Vốn hóa thị trường:  $392,381,015,906Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $114,040,952,180BTC Chiếm Ưu Thế:  62.1%
Vốn hóa thị trường:  $392,381,015,906Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $114,040,952,180BTC Chiếm Ưu Thế:  62.1%Các loại tiền điện tử:  7,533Các thị trường giao dịch:  31,854

Kraken

$626,492,610 USD
47,484 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$3,116,059,320
$0.290446
100.00%
-
Derivatives
Percentage
792 giờ trước
2
$164,402,263
$13,188.00
26.24%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
3
$137,289,118
$13,177.90
21.91%
826
Spot
Percentage
Gần đây
4
$124,843,697
$13,179.53
19.93%
758
Spot
Percentage
Gần đây
5
$34,664,787
$386.90
5.53%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
6
$20,491,092
$386.78
3.27%
653
Spot
Percentage
Gần đây
7
$19,979,020
$386.74
3.19%
636
Spot
Percentage
Gần đây
8
$14,138,787
$1.00
2.26%
928
Spot
Percentage
Gần đây
9
$11,216,350
$11.45
1.79%
324
Spot
Percentage
Gần đây
10
$9,521,596
$56.18
1.52%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
11
$8,841,561
$1.00
1.41%
505
Spot
Percentage
Gần đây
12
$4,655,307
$13,178.82
0.74%
254
Spot
Percentage
Gần đây
13
$4,572,346
$273.70
0.73%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
14
$4,562,121
$386.21
0.73%
389
Spot
Percentage
Gần đây
15
$4,498,803
$0.246200
0.72%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
16
$3,728,468
$56.11
0.60%
342
Spot
Percentage
Gần đây
17
$3,686,967
$11.46
0.59%
233
Spot
Percentage
Gần đây
18
$2,525,789
$273.48
0.40%
294
Spot
Percentage
Gần đây
19
$2,451,178
$13,197.40
0.39%
302
Spot
Percentage
Gần đây
20
$2,353,330
$273.78
0.38%
343
Spot
Percentage
Gần đây
21
$2,221,357
$4.36
0.35%
248
Spot
Percentage
Gần đây
22
$2,206,080
$0.246350
0.35%
445
Spot
Percentage
Gần đây
23
$1,927,497
$4.39
0.31%
207
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,761,195
$13,154.67
0.28%
183
Spot
Percentage
Gần đây
25
$1,653,329
$35.01
0.26%
155
Spot
Percentage
Gần đây
26
$1,639,936
$56.22
0.26%
298
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,507,437
$0.246550
0.24%
416
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,449,130
$0.096608
0.23%
255
Spot
Percentage
Gần đây
29
$1,328,010
$387.94
0.21%
210
Spot
Percentage
Gần đây
30
$1,210,287
$1.00
0.19%
421
Spot
Percentage
Gần đây
31
$1,201,143
$11.44
0.19%
188
Spot
Percentage
Gần đây
32
$1,165,121
$1.00
0.19%
676
Spot
Percentage
Gần đây
33
$1,080,374
$0.199259
0.17%
171
Spot
Percentage
Gần đây
34
$1,071,933
$2.01
0.17%
255
Spot
Percentage
Gần đây
35
$965,830
$128.12
0.15%
259
Spot
Percentage
Gần đây
36
$957,543
$1,879.38
0.15%
126
Spot
Percentage
Gần đây
37
$880,935
$0.096533
0.14%
216
Spot
Percentage
Gần đây
38
$862,170
$13,203.16
0.14%
216
Spot
Percentage
Gần đây
39
$857,107
$13,164.73
0.14%
139
Spot
Percentage
Gần đây
40
$853,320
$56.27
0.14%
218
Spot
Percentage
Gần đây
41
$782,635
$2.65
0.12%
339
Spot
Percentage
Gần đây
42
$746,510
$128.08
0.12%
202
Spot
Percentage
Gần đây
43
$727,703
$4.37
0.12%
195
Spot
Percentage
Gần đây
44
$706,435
$128.01
0.11%
240
Spot
Percentage
Gần đây
45
$705,915
$2.65
0.11%
332
Spot
Percentage
Gần đây
46
$585,312
$2.02
0.09%
219
Spot
Percentage
Gần đây
47
$583,920
$4.84
0.09%
223
Spot
Percentage
Gần đây
48
$574,091
$0.999983
0.09%
622
Spot
Percentage
Gần đây
49
$566,610
$0.096144
0.09%
177
Spot
Percentage
Gần đây
50
$520,761
$1.01
0.08%
294
Spot
Percentage
Gần đây
51
$480,603
$0.197648
0.08%
176
Spot
Percentage
Gần đây
52
$469,163
$115.87
0.07%
134
Spot
Percentage
Gần đây
53
$379,557
$2.65
0.06%
208
Spot
Percentage
Gần đây
54
$365,562
$13,219.83
0.06%
144
Spot
Percentage
Gần đây
55
$361,788
$0.245751
0.06%
230
Spot
Percentage
Gần đây
56
$358,472
$23.13
0.06%
96
Spot
Percentage
Gần đây
57
$346,816
$2.01
0.06%
213
Spot
Percentage
Gần đây
58
$324,530
$1.00
0.05%
249
Spot
Percentage
Gần đây
59
$317,818
$1.01
0.05%
298
Spot
Percentage
Gần đây
60
$314,855
$116.04
0.05%
145
Spot
Percentage
Gần đây
61
$311,021
$58.63
0.05%
233
Spot
Percentage
Gần đây
62
$293,871
$0.278500
0.05%
195
Spot
Percentage
Gần đây
63
$272,844
$1,874.01
0.04%
97
Spot
Percentage
Gần đây
64
$270,667
$0.079482
0.04%
266
Spot
Percentage
Gần đây
65
$263,029
$0.998430
0.04%
133
Spot
Percentage
Gần đây
66
$258,454
$34.83
0.04%
133
Spot
Percentage
Gần đây
67
$253,157
$387.77
0.04%
89
Spot
Percentage
Gần đây
68
$251,968
$39.60
0.04%
58
Spot
Percentage
Gần đây
69
$239,730
$386.47
0.04%
115
Spot
Percentage
Gần đây
70
$235,939
$0.228270
0.04%
130
Spot
Percentage
Gần đây
71
$234,595
$3.00
0.04%
164
Spot
Percentage
Gần đây
72
$231,622
$4.85
0.04%
212
Spot
Percentage
Gần đây
73
$230,231
$58.97
0.04%
154
Spot
Percentage
Gần đây
74
$228,950
$1.59
0.04%
101
Spot
Percentage
Gần đây
75
$219,406
$4.82
0.04%
191
Spot
Percentage
Gần đây
76
$218,749
$67.59
0.03%
173
Spot
Percentage
Gần đây
77
$213,422
$23.09
0.03%
109
Spot
Percentage
Gần đây
78
$206,026
$0.197190
0.03%
172
Spot
Percentage
Gần đây
79
$201,138
$0.278651
0.03%
156
Spot
Percentage
Gần đây
80
$195,676
$0.079471
0.03%
196
Spot
Percentage
Gần đây
81
$194,670
$67.69
0.03%
163
Spot
Percentage
Gần đây
82
$189,088
$272.91
0.03%
200
Spot
Percentage
Gần đây
83
$185,692
$13,029.60
0.03%
222
Spot
Percentage
Gần đây
84
$181,605
$39.86
0.03%
64
Spot
Percentage
Gần đây
85
$171,312
$3.10
0.03%
189
Spot
Percentage
Gần đây
86
$169,711
$0.026897
0.03%
239
Spot
Percentage
Gần đây
87
$169,039
$387.37
0.03%
172
Spot
Percentage
Gần đây
88
$168,909
$1,888.55
0.03%
129
Spot
Percentage
Gần đây
89
$164,994
$387.44
0.03%
194
Spot
Percentage
Gần đây
90
$158,233
$0.026953
0.03%
227
Spot
Percentage
Gần đây
91
$149,999
$5.53
0.02%
98
Spot
Percentage
Gần đây
92
$146,694
$3.09
0.02%
186
Spot
Percentage
Gần đây
93
$137,423
$0.343793
0.02%
82
Spot
Percentage
Gần đây
94
$133,981
$0.229244
0.02%
140
Spot
Percentage
Gần đây
95
$128,006
$2.01
0.02%
139
Spot
Percentage
Gần đây
96
$127,387
$0.079704
0.02%
155
Spot
Percentage
Gần đây
97
$123,133
$58.64
0.02%
194
Spot
Percentage
Gần đây
98
$120,519
$0.026901
0.02%
209
Spot
Percentage
Gần đây
99
$117,239
$54.77
0.02%
44
Spot
Percentage
Gần đây
100
$115,694
$115.68
0.02%
112
Spot
Percentage
Gần đây
101
$112,137
$0.278173
0.02%
158
Spot
Percentage
Gần đây
102
$108,633
$1.01
0.02%
89
Spot
Percentage
Gần đây
103
$108,088
$2.08
0.02%
169
Spot
Percentage
Gần đây
104
$106,205
$39.68
0.02%
60
Spot
Percentage
Gần đây
105
$104,628
$274.59
0.02%
130
Spot
Percentage
Gần đây
106
$104,434
$22.98
0.02%
86
Spot
Percentage
Gần đây
107
$88,922
$3.02
0.01%
176
Spot
Percentage
Gần đây
108
$83,620
$2.08
0.01%
162
Spot
Percentage
Gần đây
109
$77,998
$0.002558
0.01%
78
Spot
Percentage
Gần đây
110
$76,379
$0.002564
0.01%
70
Spot
Percentage
Gần đây
111
$73,897
$5.55
0.01%
66
Spot
Percentage
Gần đây
112
$72,930
$67.47
0.01%
141
Spot
Percentage
Gần đây
113
$71,562
$5.54
0.01%
69
Spot
Percentage
Gần đây
114
$70,811
$0.341000
0.01%
134
Spot
Percentage
Gần đây
115
$69,821
$1.59
0.01%
96
Spot
Percentage
Gần đây
116
$67,910
$39.59
0.01%
58
Spot
Percentage
Gần đây
117
$66,232
$11.39
0.01%
159
Spot
Percentage
Gần đây
118
$65,962
$115.01
0.01%
97
Spot
Percentage
Gần đây
119
$56,746
$0.245999
0.01%
165
Spot
Percentage
Gần đây
120
$56,440
$1.01
0.01%
280
Spot
Percentage
Gần đây
121
$54,043
$34.63
0.01%
98
Spot
Percentage
Gần đây
122
$53,231
$0.759589
0.01%
98
Spot
Percentage
Gần đây
123
$52,647
$0.336440
0.01%
57
Spot
Percentage
Gần đây
124
$51,577
$0.229904
0.01%
110
Spot
Percentage
Gần đây
125
$51,259
$0.245773
0.01%
108
Spot
Percentage
Gần đây
126
$48,315
$0.096605
0.01%
139
Spot
Percentage
Gần đây
127
$47,174
$0.343200
0.01%
111
Spot
Percentage
Gần đây
128
$45,915
$56.20
0.01%
167
Spot
Percentage
Gần đây
129
$45,368
$0.767771
0.01%
109
Spot
Percentage
Gần đây
130
$44,651
$1,836.41
0.01%
45
Spot
Percentage
Gần đây
131
$44,088
$0.864900
0.01%
126
Spot
Percentage
Gần đây
132
$43,761
$3.02
0.01%
149
Spot
Percentage
Gần đây
133
$42,873
$3.11
0.01%
165
Spot
Percentage
Gần đây
134
$42,813
$22.73
0.01%
84
Spot
Percentage
Gần đây
135
$42,561
$0.767286
0.01%
96
Spot
Percentage
Gần đây
136
$39,347
$1.07
0.01%
107
Spot
Percentage
Gần đây
137
$36,007
$0.995939
0.01%
79
Spot
Percentage
Gần đây
138
$35,864
$0.002550
0.01%
80
Spot
Percentage
Gần đây
139
*** $35,350
*** $0.345905
0.01%
50
Spot
Percentage
Gần đây
140
$31,918
$0.245120
0.01%
83
Spot
Percentage
Gần đây
141
$31,532
$0.277788
0.01%
151
Spot
Percentage
Gần đây
142
$30,673
$0.026928
0.00%
81
Spot
Percentage
Gần đây
143
$29,217
$272.64
0.00%
104
Spot
Percentage
Gần đây
144
$28,630
$388.31
0.00%
72
Spot
Percentage
Gần đây
145
$27,992
$1.07
0.00%
93
Spot
Percentage
Gần đây
146
$26,350
$383.64
0.00%
223
Spot
Percentage
Gần đây
147
$25,875
$0.863648
0.00%
101
Spot
Percentage
Gần đây
148
$25,725
$1.59
0.00%
81
Spot
Percentage
Gần đây
149
$24,576
$0.002587
0.00%
95
Spot
Percentage
Gần đây
150
$24,307
$0.002501
0.00%
42
Spot
Percentage
Gần đây
151
$23,217
$0.002576
0.00%
102
Spot
Percentage
Gần đây
152
$23,042
$2.09
0.00%
154
Spot
Percentage
Gần đây
153
$21,904
$0.343957
0.00%
116
Spot
Percentage
Gần đây
154
$20,978
$1.07
0.00%
87
Spot
Percentage
Gần đây
155
$20,471
$0.864302
0.00%
91
Spot
Percentage
Gần đây
156
$20,153
$0.246302
0.00%
118
Spot
Percentage
Gần đây
157
$17,898
$4.86
0.00%
154
Spot
Percentage
Gần đây
158
$17,240
$0.197425
0.00%
121
Spot
Percentage
Gần đây
159
$15,378
$56.57
0.00%
91
Spot
Percentage
Gần đây
160
$14,875
$34.17
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
161
$13,676
$0.339811
0.00%
89
Spot
Percentage
Gần đây
162
$11,454
$0.229137
0.00%
81
Spot
Percentage
Gần đây
163
$10,190
$3.09
0.00%
105
Spot
Percentage
Gần đây
164
$10,088
$399.49
0.00%
86
Spot
Percentage
Gần đây
165
$8,893
$1.59
0.00%
70
Spot
Percentage
Gần đây
166
$8,810
$279.55
0.00%
76
Spot
Percentage
Gần đây
167
$7,425
$1.07
0.00%
82
Spot
Percentage
Gần đây
168
$6,975
$12.16
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
169
$6,236
$0.762855
0.00%
76
Spot
Percentage
Gần đây
170
$5,701
$2.66
0.00%
150
Spot
Percentage
Gần đây
171
$5,637
$5.57
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
172
$5,274
$0.002533
0.00%
49
Spot
Percentage
Gần đây
173
$4,753
$1.00
0.00%
54
Spot
Percentage
Gần đây
174
$4,487
$271.54
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
175
$4,343
$12.42
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
176
$3,448
$12,978.47
0.00%
109
Spot
Percentage
Gần đây
177
$3,165
$0.331157
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
178
$3,163
$2.06
0.00%
107
Spot
Percentage
Gần đây
179
$2,728
$12.32
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
180
$2,537
$0.249947
0.00%
78
Spot
Percentage
Gần đây
181
$2,509
$3.02
0.00%
89
Spot
Percentage
Gần đây
182
$2,143
$0.848871
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
183
$1,814
$56.68
0.00%
72
Spot
Percentage
Gần đây
184
$772
$12.34
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
185
$404
$0.258828
0.00%
84
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...