Kraken

$1,145,275,762 USD
35,846 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$241,165,103
$31,943.50
21.06%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
2
$184,272,381
$31,945.70
16.09%
804
Spot
Percentage
Gần đây
3
$109,326,608
$31,960.62
9.55%
714
Spot
Percentage
Gần đây
4
$103,217,968
$1,237.92
9.01%
685
Spot
Percentage
Gần đây
5
$87,108,774
$1,236.80
7.61%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
6
$66,340,438
$1,238.05
5.79%
693
Spot
Percentage
Gần đây
7
$38,454,047
$24.75
3.36%
417
Spot
Percentage
Gần đây
8
$30,690,006
$18.37
2.68%
395
Spot
Percentage
Gần đây
9
$25,118,545
$1.00
2.19%
954
Spot
Percentage
Gần đây
10
$23,724,045
$1,234.94
2.07%
464
Spot
Percentage
Gần đây
11
$20,005,079
$18.37
1.75%
364
Spot
Percentage
Gần đây
12
$18,538,349
$24.76
1.62%
336
Spot
Percentage
Gần đây
13
$15,757,446
$1.00
1.38%
676
Spot
Percentage
Gần đây
14
$8,130,780
$0.3451
0.71%
345
Spot
Percentage
Gần đây
15
$7,973,408
$3.26
0.70%
256
Spot
Percentage
Gần đây
16
$6,373,967
$24.64
0.56%
257
Spot
Percentage
Gần đây
17
$6,381,147
$137.74
0.56%
579
Spot
Percentage
Gần đây
18
$6,248,944
$18.32
0.55%
241
Spot
Percentage
Gần đây
19
$5,737,477
$0.3452
0.50%
269
Spot
Percentage
Gần đây
20
$5,110,379
$3.26
0.45%
241
Spot
Percentage
Gần đây
21
$4,932,281
$223.69
0.43%
180
Spot
Percentage
Gần đây
22
$4,677,579
$0.9999
0.41%
976
Spot
Percentage
Gần đây
23
$4,634,476
$0.2715
0.40%
589
Spot
Percentage
Gần đây
24
$4,329,558
$31,846.66
0.38%
391
Spot
Percentage
Gần đây
25
$3,970,450
$32,004.94
0.35%
372
Spot
Percentage
Gần đây
26
$3,844,329
$1.00
0.34%
524
Spot
Percentage
Gần đây
27
$3,601,044
$0.2715
0.31%
546
Spot
Percentage
Gần đây
28
$3,447,753
$137.71
0.30%
384
Spot
Percentage
Gần đây
29
$3,409,847
$137.75
0.30%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
30
$3,304,282
$430.89
0.29%
422
Spot
Percentage
Gần đây
31
$2,856,213
$1,237.10
0.25%
271
Spot
Percentage
Gần đây
32
$2,594,447
$0.5811
0.23%
151
Spot
Percentage
Gần đây
33
$2,426,759
$2.12
0.21%
163
Spot
Percentage
Gần đây
34
$2,130,725
$0.2680
0.19%
295
Spot
Percentage
Gần đây
35
$2,099,467
$22.79
0.18%
294
Spot
Percentage
Gần đây
36
$1,881,501
$18.35
0.16%
181
Spot
Percentage
Gần đây
37
$1,864,840
$0.3445
0.16%
206
Spot
Percentage
Gần đây
38
$1,885,293
$3.99
0.16%
140
Spot
Percentage
Gần đây
39
$1,751,452
$0.2704
0.15%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
40
$1,666,883
$0.5808
0.15%
148
Spot
Percentage
Gần đây
41
$1,627,520
$432.65
0.14%
446
Spot
Percentage
Gần đây
42
$1,541,074
$432.10
0.13%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
43
$1,562,248
$4.02
0.14%
139
Spot
Percentage
Gần đây
44
$1,508,229
$0.5700
0.13%
241
Spot
Percentage
Gần đây
45
$1,452,373
$0.2686
0.13%
255
Spot
Percentage
Gần đây
46
$1,413,402
$2.12
0.12%
143
Spot
Percentage
Gần đây
47
$1,329,004
$3.24
0.12%
203
Spot
Percentage
Gần đây
48
$1,338,583
$9.46
0.12%
161
Spot
Percentage
Gần đây
49
$1,331,368
$24.77
0.12%
167
Spot
Percentage
Gần đây
50
$1,308,997
$86.47
0.11%
217
Spot
Percentage
Gần đây
51
$1,281,555
$18.42
0.11%
167
Spot
Percentage
Gần đây
52
$1,262,106
$15.02
0.11%
167
Spot
Percentage
Gần đây
53
$1,273,781
$0.1820
0.11%
72
Spot
Percentage
Gần đây
54
$1,230,429
$2.74
0.11%
356
Spot
Percentage
Gần đây
55
$1,222,869
$1.00
0.11%
547
Spot
Percentage
Gần đây
56
$1,214,495
$31,901.05
0.11%
213
Spot
Percentage
Gần đây
57
$1,200,665
$31,795.20
0.10%
218
Spot
Percentage
Gần đây
58
$1,193,262
$0.5688
0.10%
209
Spot
Percentage
Gần đây
59
$1,178,076
$8.39
0.10%
200
Spot
Percentage
Gần đây
60
$1,178,092
$138.82
0.10%
264
Spot
Percentage
Gần đây
61
$1,150,380
$0.3311
0.10%
222
Spot
Percentage
Gần đây
62
$1,140,012
$24.78
0.10%
155
Spot
Percentage
Gần đây
63
$1,058,246
$138.79
0.09%
253
Spot
Percentage
Gần đây
64
$1,072,913
$0.3334
0.09%
189
Spot
Percentage
Gần đây
65
$1,041,787
$224.63
0.09%
155
Spot
Percentage
Gần đây
66
$1,022,891
$2.73
0.09%
330
Spot
Percentage
Gần đây
67
$1,002,583
$1,239.10
0.09%
193
Spot
Percentage
Gần đây
68
$993,279
$3.73
0.09%
174
Spot
Percentage
Gần đây
69
$826,911
$30,887.00
0.07%
212
Spot
Percentage
Gần đây
70
$976,140
$0.1819
0.09%
73
Spot
Percentage
Gần đây
71
$984,358
$1.00
0.09%
291
Spot
Percentage
Gần đây
72
$928,629
$104.70
0.08%
214
Spot
Percentage
Gần đây
73
$904,529
$9.48
0.08%
206
Spot
Percentage
Gần đây
74
$886,601
$6.55
0.08%
173
Spot
Percentage
Gần đây
75
$883,334
$8.38
0.08%
225
Spot
Percentage
Gần đây
76
$884,999
$1.00
0.08%
427
Spot
Percentage
Gần đây
77
$868,332
$137.59
0.08%
342
Spot
Percentage
Gần đây
78
$831,820
$105.13
0.07%
200
Spot
Percentage
Gần đây
79
$800,184
$107.86
0.07%
151
Spot
Percentage
Gần đây
80
$780,479
$0.5693
0.07%
211
Spot
Percentage
Gần đây
81
$751,429
$86.51
0.07%
239
Spot
Percentage
Gần đây
82
$747,078
$3.73
0.07%
177
Spot
Percentage
Gần đây
83
$659,287
$0.03005
0.06%
206
Spot
Percentage
Gần đây
84
$651,866
$108.04
0.06%
164
Spot
Percentage
Gần đây
85
$642,234
$0.3451
0.06%
215
Spot
Percentage
Gần đây
86
$638,202
$1,226.57
0.06%
207
Spot
Percentage
Gần đây
87
$597,532
$30,851.40
0.05%
223
Spot
Percentage
Gần đây
88
$572,795
$6.58
0.05%
198
Spot
Percentage
Gần đây
89
$561,248
$8.35
0.05%
189
Spot
Percentage
Gần đây
90
$556,236
$1.00
0.05%
283
Spot
Percentage
Gần đây
91
$553,349
$1,229.64
0.05%
148
Spot
Percentage
Gần đây
92
$516,532
$1,232.98
0.05%
225
Spot
Percentage
Gần đây
93
$512,833
$138.55
0.04%
230
Spot
Percentage
Gần đây
94
$511,050
$32,183.51
0.04%
186
Spot
Percentage
Gần đây
95
$508,188
$0.2714
0.04%
257
Spot
Percentage
Gần đây
96
$505,493
$14.97
0.04%
143
Spot
Percentage
Gần đây
97
$471,946
$30,733.06
0.04%
191
Spot
Percentage
Gần đây
98
$454,734
$14.96
0.04%
161
Spot
Percentage
Gần đây
99
$448,036
$0.5821
0.04%
132
Spot
Percentage
Gần đây
100
$432,397
$4.00
0.04%
119
Spot
Percentage
Gần đây
101
$422,703
$3.18
0.04%
141
Spot
Percentage
Gần đây
102
$416,900
$32,152.03
0.04%
187
Spot
Percentage
Gần đây
103
$405,143
$2.11
0.04%
116
Spot
Percentage
Gần đây
104
$378,608
$0.2687
0.03%
223
Spot
Percentage
Gần đây
105
$373,968
$105.25
0.03%
131
Spot
Percentage
Gần đây
106
$372,704
$0.008554
0.03%
163
Spot
Percentage
Gần đây
107
$363,535
$0.3285
0.03%
189
Spot
Percentage
Gần đây
108
$359,473
$3.18
0.03%
143
Spot
Percentage
Gần đây
109
$357,217
$0.2999
0.03%
125
Spot
Percentage
Gần đây
110
$356,501
$2.25
0.03%
109
Spot
Percentage
Gần đây
111
$345,667
$224.90
0.03%
113
Spot
Percentage
Gần đây
112
$326,644
$0.004663
0.03%
97
Spot
Percentage
Gần đây
113
$325,319
$22.79
0.03%
230
Spot
Percentage
Gần đây
114
$323,938
$31,844.79
0.03%
218
Spot
Percentage
Gần đây
115
$312,282
$2.25
0.03%
106
Spot
Percentage
Gần đây
116
$304,968
$1,239.60
0.03%
149
Spot
Percentage
Gần đây
117
$283,778
$3.25
0.02%
175
Spot
Percentage
Gần đây
118
$281,529
$1.00
0.02%
273
Spot
Percentage
Gần đây
119
$280,843
$1.36
0.02%
146
Spot
Percentage
Gần đây
120
$276,474
$42.58
0.02%
120
Spot
Percentage
Gần đây
121
$268,953
$22.78
0.02%
187
Spot
Percentage
Gần đây
122
$255,163
$0.03001
0.02%
207
Spot
Percentage
Gần đây
123
$270,950
$430.89
0.02%
264
Spot
Percentage
Gần đây
124
*** $246,527
*** $42.91
0.02%
83
Spot
Percentage
Gần đây
125
$233,228
$107.21
0.02%
90
Spot
Percentage
Gần đây
126
$215,800
$3.87
0.02%
112
Spot
Percentage
Gần đây
127
$205,011
$0.3457
0.02%
187
Spot
Percentage
Gần đây
128
$202,779
$107.96
0.02%
140
Spot
Percentage
Gần đây
129
$202,608
$2.12
0.02%
103
Spot
Percentage
Gần đây
130
$202,074
$7.48
0.02%
137
Spot
Percentage
Gần đây
131
$201,827
$0.2997
0.02%
132
Spot
Percentage
Gần đây
132
$200,371
$3.17
0.02%
140
Spot
Percentage
Gần đây
133
$199,878
$0.008522
0.02%
158
Spot
Percentage
Gần đây
134
$195,099
$0.004645
0.02%
94
Spot
Percentage
Gần đây
135
$188,369
$7.47
0.02%
132
Spot
Percentage
Gần đây
136
$186,912
$0.7290
0.02%
115
Spot
Percentage
Gần đây
137
$186,772
$0.7305
0.02%
111
Spot
Percentage
Gần đây
138
$179,711
$1.36
0.02%
129
Spot
Percentage
Gần đây
139
$177,235
$0.1848
0.02%
53
Spot
Percentage
Gần đây
140
$175,361
$6.52
0.02%
162
Spot
Percentage
Gần đây
141
$170,866
$0.9992
0.01%
193
Spot
Percentage
Gần đây
142
$169,956
$0.008625
0.01%
50
Spot
Percentage
Gần đây
143
$167,116
$22.79
0.01%
147
Spot
Percentage
Gần đây
144
$166,615
$9.42
0.01%
118
Spot
Percentage
Gần đây
145
$165,725
$3.77
0.01%
167
Spot
Percentage
Gần đây
146
$166,639
$9.46
0.01%
143
Spot
Percentage
Gần đây
147
$163,930
$213.22
0.01%
167
Spot
Percentage
Gần đây
148
$163,382
$86.43
0.01%
137
Spot
Percentage
Gần đây
149
$160,976
$137.55
0.01%
222
Spot
Percentage
Gần đây
150
$159,167
$0.7267
0.01%
101
Spot
Percentage
Gần đây
151
$159,060
$0.5725
0.01%
156
Spot
Percentage
Gần đây
152
$158,526
$0.2722
0.01%
96
Spot
Percentage
Gần đây
153
$151,455
$0.2718
0.01%
185
Spot
Percentage
Gần đây
154
$150,703
$0.2729
0.01%
69
Spot
Percentage
Gần đây
155
$151,377
$0.03004
0.01%
170
Spot
Percentage
Gần đây
156
$147,003
$0.004660
0.01%
87
Spot
Percentage
Gần đây
157
$144,851
$1,245.09
0.01%
143
Spot
Percentage
Gần đây
158
$136,689
$213.05
0.01%
192
Spot
Percentage
Gần đây
159
$135,700
$3.88
0.01%
64
Spot
Percentage
Gần đây
160
$120,278
$30,563.22
0.01%
160
Spot
Percentage
Gần đây
161
$118,825
$137.61
0.01%
161
Spot
Percentage
Gần đây
162
$117,862
$2.74
0.01%
213
Spot
Percentage
Gần đây
163
$120,339
$1.43
0.01%
100
Spot
Percentage
Gần đây
164
$114,517
$4.01
0.01%
86
Spot
Percentage
Gần đây
165
$110,965
$42.58
0.01%
92
Spot
Percentage
Gần đây
166
$110,158
$15.03
0.01%
111
Spot
Percentage
Gần đây
167
$104,382
$20.55
0.01%
106
Spot
Percentage
Gần đây
168
$99,006
$32,064.42
0.01%
179
Spot
Percentage
Gần đây
169
$94,200
$1,870.30
0.01%
137
Spot
Percentage
Gần đây
170
$84,763
$223.24
0.01%
119
Spot
Percentage
Gần đây
171
$77,756
$1,254.50
0.01%
150
Spot
Percentage
Gần đây
172
$83,063
$2.26
0.01%
93
Spot
Percentage
Gần đây
173
$81,164
$0.2722
0.01%
80
Spot
Percentage
Gần đây
174
$80,208
$2.74
0.01%
142
Spot
Percentage
Gần đây
175
$74,811
$0.5861
0.01%
81
Spot
Percentage
Gần đây
176
$72,766
$0.2702
0.01%
172
Spot
Percentage
Gần đây
177
$72,432
$20.60
0.01%
90
Spot
Percentage
Gần đây
178
$70,264
$1,877.50
0.01%
82
Spot
Percentage
Gần đây
179
$70,099
$1.01
0.01%
112
Spot
Percentage
Gần đây
180
$68,506
$211.71
0.01%
142
Spot
Percentage
Gần đây
181
$66,901
$0.3857
0.01%
100
Spot
Percentage
Gần đây
182
$67,130
$431.94
0.01%
124
Spot
Percentage
Gần đây
183
$67,274
$1.42
0.01%
90
Spot
Percentage
Gần đây
184
$64,146
$0.3003
0.01%
99
Spot
Percentage
Gần đây
185
$63,660
$0.2715
0.01%
77
Spot
Percentage
Gần đây
186
$63,224
$42.53
0.01%
103
Spot
Percentage
Gần đây
187
$62,751
$0.3826
0.01%
93
Spot
Percentage
Gần đây
188
$61,442
$1.01
0.01%
147
Spot
Percentage
Gần đây
189
$60,551
$0.2726
0.01%
143
Spot
Percentage
Gần đây
190
$58,400
$0.2708
0.01%
130
Spot
Percentage
Gần đây
191
$58,250
$7.44
0.01%
86
Spot
Percentage
Gần đây
192
$56,581
$8.34
0.00%
154
Spot
Percentage
Gần đây
193
$56,142
$1,877.31
0.00%
140
Spot
Percentage
Gần đây
194
$53,974
$20.66
0.00%
100
Spot
Percentage
Gần đây
195
$49,756
$429.16
0.00%
146
Spot
Percentage
Gần đây
196
$43,235
$1.36
0.00%
109
Spot
Percentage
Gần đây
197
$42,026
$19.45
0.00%
58
Spot
Percentage
Gần đây
198
$41,605
$1.41
0.00%
86
Spot
Percentage
Gần đây
199
$39,755
$107.40
0.00%
73
Spot
Percentage
Gần đây
200
$36,596
$0.004612
0.00%
75
Spot
Percentage
Gần đây
201
$30,703
$0.3833
0.00%
97
Spot
Percentage
Gần đây
202
$28,198
$0.7256
0.00%
83
Spot
Percentage
Gần đây
203
$27,774
$3.18
0.00%
85
Spot
Percentage
Gần đây
204
$26,544
$32,564.09
0.00%
53
Spot
Percentage
Gần đây
205
$22,130
$3.89
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
206
$20,457
$19.67
0.00%
56
Spot
Percentage
Gần đây
207
$20,376
$19.83
0.00%
59
Spot
Percentage
Gần đây
208
$19,483
$19.78
0.00%
60
Spot
Percentage
Gần đây
209
$18,531
$0.03034
0.00%
116
Spot
Percentage
Gần đây
210
$18,375
$3.64
0.00%
104
Spot
Percentage
Gần đây
211
$18,343
$0.3280
0.00%
142
Spot
Percentage
Gần đây
212
$18,126
$107.66
0.00%
51
Spot
Percentage
Gần đây
213
$17,581
$1.36
0.00%
85
Spot
Percentage
Gần đây
214
$14,887
$2.25
0.00%
77
Spot
Percentage
Gần đây
215
*** $14,452
*** $109.24
0.00%
58
Spot
Percentage
Gần đây
216
$14,184
$2.75
0.00%
166
Spot
Percentage
Gần đây
217
$13,969
$137.00
0.00%
95
Spot
Percentage
Gần đây
218
$13,671
$1.42
0.00%
80
Spot
Percentage
Gần đây
219
$13,573
$7.48
0.00%
82
Spot
Percentage
Gần đây
220
$12,311
$3.78
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
221
$10,205
$213.56
0.00%
128
Spot
Percentage
Gần đây
222
$9,902
$432.61
0.00%
99
Spot
Percentage
Gần đây
223
$9,550
$6.56
0.00%
91
Spot
Percentage
Gần đây
224
$8,570
$107.04
0.00%
54
Spot
Percentage
Gần đây
225
$8,099
$0.3895
0.00%
80
Spot
Percentage
Gần đây
226
$7,331
$0.2738
0.00%
102
Spot
Percentage
Gần đây
227
$5,395
$137.29
0.00%
80
Spot
Percentage
Gần đây
228
$4,159
$1,853.31
0.00%
52
Spot
Percentage
Gần đây
229
$3,858
$0.3018
0.00%
84
Spot
Percentage
Gần đây
230
$2,778
$20.53
0.00%
86
Spot
Percentage
Gần đây
231
$2,521
$34,076.30
0.00%
36
Spot
Percentage
Gần đây
232
$2,482
$32,723.60
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
233
$1,796
$1.00
0.00%
102
Spot
Percentage
Gần đây
234
$948
$0.2705
0.00%
117
Spot
Percentage
Gần đây
235
$831
$140.75
0.00%
99
Spot
Percentage
Gần đây
236
$808
$432.05
0.00%
113
Spot
Percentage
Gần đây
237
$552
$32,477.59
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...