Kraken

$4,174,427,111 USD
75,259 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$55,466.00
$532,350,867
12.75%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
2
$55,452.40
$511,555,684
12.25%
882
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$55,546.72
$384,059,190
9.20%
884
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$0.3687
$324,835,968
7.78%
255
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$2,180.23
$268,983,245
6.44%
815
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$1.00
$259,670,557
6.22%
932
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$2,180.30
$215,191,707
5.15%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
8
$0.3711
$161,092,748
3.86%
199
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$1.00
$147,831,507
3.54%
674
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$2,182.48
$130,463,944
3.13%
715
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$0.3703
$109,572,188
2.62%
191
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$1.32
$76,385,169
1.83%
311
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$1.32
$75,259,765
1.80%
336
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$55,523.59
$53,561,387
1.28%
-
Futures
Percentage
Gần đây
15
$1.20
$49,633,091
1.19%
435
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$254.98
$43,713,546
1.05%
468
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$34.30
$38,758,186
0.93%
422
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$910.64
$30,161,668
0.72%
383
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$255.85
$27,100,724
0.65%
366
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$2,177.64
$26,261,876
0.63%
540
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$1.20
$25,871,106
0.62%
356
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$379.76
$24,712,178
0.59%
260
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$34.33
$24,031,892
0.58%
386
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$36.82
$23,959,164
0.57%
377
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$0.042
$23,933,968
0.57%
240
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$55,422.01
$23,293,838
0.56%
548
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$1.31
$22,198,030
0.53%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
28
$1.00
$19,072,542
0.46%
907
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$55,618.05
$18,910,808
0.45%
357
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$0.04198
$16,650,668
0.40%
194
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$0.1293
$15,498,225
0.37%
327
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$1.32
$14,482,113
0.35%
282
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$1.00
$13,091,914
0.31%
542
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$254.54
$12,694,626
0.30%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
35
$2,179.57
$11,677,789
0.28%
-
Futures
Percentage
Gần đây
36
$380.43
$11,116,885
0.27%
257
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$36.84
$11,054,279
0.26%
336
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$911.88
$10,863,478
0.26%
286
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$5.49
$10,604,418
0.25%
286
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$2,178.58
$10,231,617
0.25%
325
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$55,514.32
$10,122,276
0.24%
227
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$1.33
$10,090,038
0.24%
240
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$1.00
$9,959,116
0.24%
316
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$254.52
$9,684,642
0.23%
312
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$350.49
$9,290,864
0.22%
223
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$154.99
$9,108,876
0.22%
323
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$34.22
$8,286,433
0.20%
334
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$35.90
$8,206,161
0.20%
125
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$379.45
$8,072,294
0.19%
265
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$0.1296
$7,888,689
0.19%
224
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$0.502
$7,846,560
0.19%
342
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$55,671.50
$7,133,171
0.17%
205
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$0.04201
$6,979,527
0.17%
170
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$36.74
$6,935,523
0.17%
354
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$6.52
$6,780,072
0.16%
291
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$1.33
$6,687,916
0.16%
207
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$5.52
$6,074,744
0.15%
300
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$8.74
$6,004,762
0.14%
142
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$471.27
$5,845,157
0.14%
194
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$1.20
$5,620,064
0.13%
339
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$232.17
$5,545,486
0.13%
283
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$909.66
$5,523,527
0.13%
222
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$5.50
$5,367,775
0.13%
219
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$19.21
$5,357,780
0.13%
266
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$232.31
$5,164,661
0.12%
209
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$0.5028
$5,122,803
0.12%
293
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$1.29
$5,037,492
0.12%
257
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$8.79
$5,011,136
0.12%
141
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$30.28
$4,985,592
0.12%
257
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$351.00
$4,954,414
0.12%
219
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$0.9989
$4,932,115
0.12%
426
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$2,187.30
$4,918,363
0.12%
248
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$911.80
$4,765,555
0.11%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
74
$6.53
$4,627,543
0.11%
291
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$2,188.32
$4,415,587
0.11%
224
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$34.22
$4,381,211
0.10%
217
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$17.41
$4,266,855
0.10%
189
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$56,121.25
$4,189,542
0.10%
226
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$35.95
$3,994,465
0.10%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$1.32
$3,829,813
0.09%
184
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$2.14
$3,823,849
0.09%
167
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$17.53
$3,514,076
0.08%
178
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$1.28
$3,496,434
0.08%
221
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$1.86
$3,365,039
0.08%
212
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$303.00
$3,354,070
0.08%
211
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$49,259.00
$3,177,162
0.08%
223
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$30.32
$3,157,197
0.08%
263
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$33.74
$3,084,759
0.07%
201
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$1.29
$2,997,268
0.07%
223
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$1.86
$2,981,187
0.07%
205
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$1.20
$2,958,456
0.07%
218
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$19.26
$2,924,159
0.07%
220
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$1.27
$2,893,491
0.07%
249
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$356.93
$2,865,145
0.07%
234
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$0.1292
$2,760,617
0.07%
185
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$2.98
$2,681,770
0.06%
162
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$33.85
$2,634,643
0.06%
223
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$1.00
$2,619,255
0.06%
301
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$2.15
$2,568,179
0.06%
155
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$1.57
$2,562,058
0.06%
232
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$254.93
$2,365,335
0.06%
-
Futures
Percentage
Gần đây
102
$0.5003
$2,328,002
0.06%
237
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$1.34
$2,314,670
0.06%
207
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$2.99
$2,291,588
0.05%
158
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$2,200.29
$2,176,358
0.05%
192
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$35.78
$2,140,115
0.05%
103
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
$33.73
$2,122,090
0.05%
165
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$154.91
$2,101,039
0.05%
272
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$303.65
$2,098,831
0.05%
238
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$356.29
$2,067,207
0.05%
226
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$35.36
$2,048,820
0.05%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
112
$1.32
$1,944,440
0.05%
141
Giao ngay
Percentage
Gần đây
113
$231.30
$1,932,700
0.05%
162
Giao ngay
Percentage
Gần đây
114
$5.53
$1,921,404
0.05%
123
Giao ngay
Percentage
Gần đây
115
$56,177.26
$1,903,379
0.05%
225
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
$350.27
$1,854,529
0.04%
169
Giao ngay
Percentage
Gần đây
117
$1.30
$1,847,646
0.04%
236
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
$19.25
$1,830,998
0.04%
206
Giao ngay
Percentage
Gần đây
119
$2,189.97
$1,813,538
0.04%
174
Giao ngay
Percentage
Gần đây
120
$5.54
$1,783,506
0.04%
130
Giao ngay
Percentage
Gần đây
121
$1.32
$1,729,357
0.04%
-
Futures
Percentage
Gần đây
122
$7.66
$1,641,591
0.04%
220
Giao ngay
Percentage
Gần đây
123
$254.44
$1,622,753
0.04%
222
Giao ngay
Percentage
Gần đây
124
$2.99
$1,595,447
0.04%
240
Giao ngay
Percentage
Gần đây
125
$16.24
$1,545,283
0.04%
192
Giao ngay
Percentage
Gần đây
126
$1.19
$1,513,290
0.04%
270
Giao ngay
Percentage
Gần đây
127
$13.33
$1,496,781
0.04%
175
Giao ngay
Percentage
Gần đây
128
$13.34
$1,486,577
0.04%
194
Giao ngay
Percentage
Gần đây
129
$1.57
$1,433,077
0.03%
219
Giao ngay
Percentage
Gần đây
130
$0.6502
$1,427,289
0.03%
178
Giao ngay
Percentage
Gần đây
131
$469.70
$1,414,151
0.03%
183
Giao ngay
Percentage
Gần đây
132
$30.19
$1,413,703
0.03%
207
Giao ngay
Percentage
Gần đây
133
$1.32
$1,377,244
0.03%
134
Giao ngay
Percentage
Gần đây
134
$8.18
$1,367,754
0.03%
161
Giao ngay
Percentage
Gần đây
135
$7.69
$1,336,609
0.03%
195
Giao ngay
Percentage
Gần đây
136
$16.26
$1,299,977
0.03%
202
Giao ngay
Percentage
Gần đây
137
$48,967.83
$1,268,097
0.03%
209
Giao ngay
Percentage
Gần đây
138
$1.20
$1,226,055
0.03%
205
Giao ngay
Percentage
Gần đây
139
$1.34
$1,221,346
0.03%
189
Giao ngay
Percentage
Gần đây
140
$1.00
$1,142,406
0.03%
293
Giao ngay
Percentage
Gần đây
141
$1.00
$1,121,163
0.03%
292
Giao ngay
Percentage
Gần đây
142
$8.75
$1,108,396
0.03%
121
Giao ngay
Percentage
Gần đây
143
$99.88
$1,090,940
0.03%
158
Giao ngay
Percentage
Gần đây
144
$5.49
$1,083,904
0.03%
130
Giao ngay
Percentage
Gần đây
145
$0.5382
$1,051,960
0.03%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
146
$55,460.66
$1,023,004
0.02%
230
Giao ngay
Percentage
Gần đây
147
$55,649.06
$1,018,806
0.02%
199
Giao ngay
Percentage
Gần đây
148
$52.15
$1,003,403
0.02%
167
Giao ngay
Percentage
Gần đây
149
$302.60
$991,987
0.02%
160
Giao ngay
Percentage
Gần đây
150
$48,766.37
$975,516
0.02%
175
Giao ngay
Percentage
Gần đây
151
$17.43
$967,651
0.02%
172
Giao ngay
Percentage
Gần đây
152
$2,174.98
$963,977
0.02%
209
Giao ngay
Percentage
Gần đây
153
$36.77
$948,065
0.02%
187
Giao ngay
Percentage
Gần đây
154
$0.657
$915,873
0.02%
166
Giao ngay
Percentage
Gần đây
155
$1.31
$906,508
0.02%
161
Giao ngay
Percentage
Gần đây
156
$907.70
$903,837
0.02%
168
Giao ngay
Percentage
Gần đây
157
$6.51
$898,924
0.02%
239
Giao ngay
Percentage
Gần đây
158
$1.33
$891,575
0.02%
127
Giao ngay
Percentage
Gần đây
159
$2.98
$875,366
0.02%
147
Giao ngay
Percentage
Gần đây
160
$35.95
$865,267
0.02%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
161
$16.33
$861,087
0.02%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
162
$3.00
$835,460
0.02%
200
Giao ngay
Percentage
Gần đây
163
$2.16
$821,589
0.02%
140
Giao ngay
Percentage
Gần đây
164
$36.69
$807,361
0.02%
199
Giao ngay
Percentage
Gần đây
165
$1.00
$791,681
0.02%
269
Giao ngay
Percentage
Gần đây
166
$33.97
$763,828
0.02%
148
Giao ngay
Percentage
Gần đây
167
$1.26
$759,887
0.02%
186
Giao ngay
Percentage
Gần đây
168
$256.02
$743,015
0.02%
126
Giao ngay
Percentage
Gần đây
169
$1.01
$732,490
0.02%
223
Giao ngay
Percentage
Gần đây
170
$100.23
$730,853
0.02%
98
Giao ngay
Percentage
Gần đây
171
$7.68
$700,653
0.02%
196
Giao ngay
Percentage
Gần đây
172
$8.15
$698,834
0.02%
137
Giao ngay
Percentage
Gần đây
173
$468.75
$696,044
0.02%
162
Giao ngay
Percentage
Gần đây
174
$99.69
$693,801
0.02%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
175
$1.32
$670,665
0.02%
120
Giao ngay
Percentage
Gần đây
176
$154.36
$666,176
0.02%
194
Giao ngay
Percentage
Gần đây
177
$1.01
$664,143
0.02%
178
Giao ngay
Percentage
Gần đây
178
$0.04185
$662,564
0.02%
137
Giao ngay
Percentage
Gần đây
179
$38.07
$662,079
0.02%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
180
$2.93
$643,667
0.02%
108
Giao ngay
Percentage
Gần đây
181
$1,789.11
$638,875
0.02%
143
Giao ngay
Percentage
Gần đây
182
$349.67
$596,283
0.01%
127
Giao ngay
Percentage
Gần đây
183
$13.32
$577,007
0.01%
146
Giao ngay
Percentage
Gần đây
184
$2,187.33
$572,004
0.01%
181
Giao ngay
Percentage
Gần đây
185
$355.04
$570,468
0.01%
161
Giao ngay
Percentage
Gần đây
186
$6.51
$569,596
0.01%
219
Giao ngay
Percentage
Gần đây
187
$5.53
$565,022
0.01%
101
Giao ngay
Percentage
Gần đây
188
$2,208.23
$552,708
0.01%
147
Giao ngay
Percentage
Gần đây
189
$1,784.65
$540,479
0.01%
149
Giao ngay
Percentage
Gần đây
190
$0.542
$538,680
0.01%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
191
$37.58
$499,302
0.01%
78
Giao ngay
Percentage
Gần đây
192
$5.47
$474,531
0.01%
115
Giao ngay
Percentage
Gần đây
193
$52.29
$472,482
0.01%
192
Giao ngay
Percentage
Gần đây
194
$0.1287
$467,450
0.01%
162
Giao ngay
Percentage
Gần đây
195
$1,776.44
$428,334
0.01%
109
Giao ngay
Percentage
Gần đây
196
$352.50
$425,502
0.01%
91
Giao ngay
Percentage
Gần đây
197
$37.64
$422,249
0.01%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
198
$254.04
$415,529
0.01%
188
Giao ngay
Percentage
Gần đây
199
$16.30
$412,451
0.01%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
200
$8.73
$396,267
0.01%
84
Giao ngay
Percentage
Gần đây
201
$5.51
$388,449
0.01%
193
Giao ngay
Percentage
Gần đây
202
$908.01
$387,702
0.01%
145
Giao ngay
Percentage
Gần đây
203
$16.25
$336,004
0.01%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
204
$1.85
$309,553
0.01%
143
Giao ngay
Percentage
Gần đây
205
$1.00
$307,291
0.01%
240
Giao ngay
Percentage
Gần đây
206
$469.04
$302,843
0.01%
142
Giao ngay
Percentage
Gần đây
207
$153.68
$300,013
0.01%
188
Giao ngay
Percentage
Gần đây
208
$1.28
$295,785
0.01%
168
Giao ngay
Percentage
Gần đây
209
$909.44
$275,976
0.01%
113
Giao ngay
Percentage
Gần đây
210
$1.01
$275,564
0.01%
159
Giao ngay
Percentage
Gần đây
211
$919.07
$275,534
0.01%
112
Giao ngay
Percentage
Gần đây
212
$5.50
$266,369
0.01%
103
Giao ngay
Percentage
Gần đây
213
$16.17
$260,192
0.01%
159
Giao ngay
Percentage
Gần đây
214
$910.60
$259,097
0.01%
-
Futures
Percentage
Gần đây
215
$1.33
$252,441
0.01%
112
Giao ngay
Percentage
Gần đây
216
$33.55
$234,867
0.01%
114
Giao ngay
Percentage
Gần đây
217
$895.77
$199,769
0.00%
116
Giao ngay
Percentage
Gần đây
218
$2.14
$198,473
0.00%
98
Giao ngay
Percentage
Gần đây
219
$0.6473
$195,249
0.00%
126
Giao ngay
Percentage
Gần đây
220
$256.10
$194,862
0.00%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
221
$1.01
$191,294
0.00%
129
Giao ngay
Percentage
Gần đây
222
$8.15
$183,406
0.00%
142
Giao ngay
Percentage
Gần đây
223
$16.19
$181,548
0.00%
84
Giao ngay
Percentage
Gần đây
224
$357.31
$180,951
0.00%
152
Giao ngay
Percentage
Gần đây
225
$1.84
$180,261
0.00%
132
Giao ngay
Percentage
Gần đây
226
$48,756.97
$178,850
0.00%
147
Giao ngay
Percentage
Gần đây
227
$169.17
$168,138
0.00%
127
Giao ngay
Percentage
Gần đây
228
$1.33
$165,909
0.00%
127
Giao ngay
Percentage
Gần đây
229
$36.64
$162,518
0.00%
104
Giao ngay
Percentage
Gần đây
230
$0.5023
$156,939
0.00%
164
Giao ngay
Percentage
Gần đây
231
$5.59
$151,233
0.00%
80
Giao ngay
Percentage
Gần đây
232
$168.97
$150,510
0.00%
75
Giao ngay
Percentage
Gần đây
233
$0.5425
$149,508
0.00%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
234
$100.10
$140,214
0.00%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
235
$0.5428
$136,040
0.00%
85
Giao ngay
Percentage
Gần đây
236
$1.37
$135,280
0.00%
113
Giao ngay
Percentage
Gần đây
237
$1.35
$135,150
0.00%
142
Giao ngay
Percentage
Gần đây
238
$37.51
$134,818
0.00%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
239
$52.36
$134,691
0.00%
126
Giao ngay
Percentage
Gần đây
240
$17.42
$130,145
0.00%
141
Giao ngay
Percentage
Gần đây
241
$2.95
$127,652
0.00%
103
Giao ngay
Percentage
Gần đây
242
$19.15
$126,403
0.00%
164
Giao ngay
Percentage
Gần đây
243
$1.56
$124,349
0.00%
162
Giao ngay
Percentage
Gần đây
244
$30.21
$118,784
0.00%
161
Giao ngay
Percentage
Gần đây
245
$6.50
$116,949
0.00%
175
Giao ngay
Percentage
Gần đây
246
$257.65
$110,487
0.00%
108
Giao ngay
Percentage
Gần đây
247
$19.21
$105,663
0.00%
144
Giao ngay
Percentage
Gần đây
248
$1,757.41
$102,112
0.00%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
249
$5.49
$99,573
0.00%
139
Giao ngay
Percentage
Gần đây
250
$1.21
$94,122
0.00%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
251
$355.69
$90,273
0.00%
159
Giao ngay
Percentage
Gần đây
252
$33.83
$85,126
0.00%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
253
$16.46
$84,658
0.00%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
254
$169.17
$82,146
0.00%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
255
$13.38
$70,409
0.00%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
256
$0.6447
$68,593
0.00%
99
Giao ngay
Percentage
Gần đây
257
$1.57
$68,346
0.00%
135
Giao ngay
Percentage
Gần đây
258
$1.56
$67,494
0.00%
122
Giao ngay
Percentage
Gần đây
259
$1.36
$64,807
0.00%
140
Giao ngay
Percentage
Gần đây
260
$157.54
$57,555
0.00%
159
Giao ngay
Percentage
Gần đây
261
$5.40
$53,387
0.00%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
262
$16.18
$51,939
0.00%
118
Giao ngay
Percentage
Gần đây
263
$168.03
$48,590
0.00%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
264
$44,825.89
$47,677
0.00%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
265
$37.15
$46,709
0.00%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
266
$1.26
$42,337
0.00%
135
Giao ngay
Percentage
Gần đây
267
$3.00
$35,712
0.00%
126
Giao ngay
Percentage
Gần đây
268
$34.48
$34,703
0.00%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
269
$8.05
$33,451
0.00%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
270
$57,621.27
$23,171
0.00%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
271
$7.65
$22,528
0.00%
122
Giao ngay
Percentage
Gần đây
272
$48,770.28
$22,209
0.00%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
273
$57,582.74
$21,979
0.00%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
274
$5.53
$19,974
0.00%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
275
$0.4995
$19,243
0.00%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
276
$52.21
$16,962
0.00%
130
Giao ngay
Percentage
Gần đây
277
$364.36
$15,829
0.00%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
278
$363.69
$12,686
0.00%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
279
$19.34
$11,168
0.00%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
280
$158.74
$8,956
0.00%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
281
$60,132.30
$8,255
0.00%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
282
$56,453.03
$1,081
0.00%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
283
$1.52
$881
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
284
$16.70
$232
0.00%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...