×
×
Các loại tiền điện tử:  5,539Các thị trường giao dịch:  22,513Vốn Hóa Thị Trường:  $275,522,962,758Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $88,468,509,598BTC Chiếm Ưu Thế:  64.6%
Vốn Hóa Thị Trường:  $275,522,962,758Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $88,468,509,598BTC Chiếm Ưu Thế:  64.6%Các loại tiền điện tử:  5,539Các thị trường giao dịch:  22,513

Kraken

$221,428,599 USD
22,867 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$62,203,605
$9,691.65
28.09%
749
Spot
Percentage
Gần đây
2
$45,661,895
$9,679.90
20.62%
776
Spot
Percentage
Gần đây
3
$35,438,393
$9,677.50
16.00%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
4
$15,511,197
$246.27
7.01%
581
Spot
Percentage
Gần đây
5
$10,800,471
$246.21
4.88%
621
Spot
Percentage
Gần đây
6
$7,565,369
$1.00
3.42%
858
Spot
Percentage
Gần đây
7
$6,759,679
$246.05
3.05%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
8
$3,785,880
$0.088467
1.71%
237
Spot
Percentage
Gần đây
9
$3,246,598
$0.088683
1.47%
229
Spot
Percentage
Gần đây
10
$2,708,690
$3.05
1.22%
285
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,866,523
$1.00
0.84%
227
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,595,313
$246.18
0.72%
402
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,577,474
$3.05
0.71%
283
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,378,703
$0.204760
0.62%
481
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,099,371
$259.40
0.50%
340
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1,046,321
$0.205089
0.47%
535
Spot
Percentage
Gần đây
17
$1,043,569
$47.91
0.47%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
18
$978,227
$9,696.20
0.44%
268
Spot
Percentage
Gần đây
19
$861,843
$0.088578
0.39%
169
Spot
Percentage
Gần đây
20
$798,633
$47.85
0.36%
327
Spot
Percentage
Gần đây
21
$744,164
$0.204900
0.34%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
22
$696,072
$4.49
0.31%
205
Spot
Percentage
Gần đây
23
$616,916
$259.57
0.28%
290
Spot
Percentage
Gần đây
24
$601,898
$0.084985
0.27%
206
Spot
Percentage
Gần đây
25
$581,682
$47.94
0.26%
282
Spot
Percentage
Gần đây
26
$554,818
$0.084890
0.25%
228
Spot
Percentage
Gần đây
27
$553,769
$3.04
0.25%
221
Spot
Percentage
Gần đây
28
$529,733
$67.50
0.24%
229
Spot
Percentage
Gần đây
29
$514,935
$9,681.31
0.23%
241
Spot
Percentage
Gần đây
30
$450,858
$9,731.54
0.20%
334
Spot
Percentage
Gần đây
31
$435,377
$259.20
0.20%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
32
$424,958
$0.999900
0.19%
450
Spot
Percentage
Gần đây
33
$393,157
$2.72
0.18%
281
Spot
Percentage
Gần đây
34
$372,895
$0.999924
0.17%
236
Spot
Percentage
Gần đây
35
$327,193
$4.48
0.15%
201
Spot
Percentage
Gần đây
36
$311,413
$0.002950
0.14%
88
Spot
Percentage
Gần đây
37
$301,984
$2.72
0.14%
265
Spot
Percentage
Gần đây
38
$240,051
$67.57
0.11%
292
Spot
Percentage
Gần đây
39
$213,421
$7.00
0.10%
176
Spot
Percentage
Gần đây
40
$199,648
$67.63
0.09%
224
Spot
Percentage
Gần đây
41
$199,474
$9,750.31
0.09%
120
Spot
Percentage
Gần đây
42
$194,978
$0.088441
0.09%
124
Spot
Percentage
Gần đây
43
$189,296
$4.50
0.09%
205
Spot
Percentage
Gần đây
44
$183,701
$1,700.42
0.08%
114
Spot
Percentage
Gần đây
45
$172,853
$259.36
0.08%
210
Spot
Percentage
Gần đây
46
$168,632
$0.225900
0.08%
171
Spot
Percentage
Gần đây
47
$167,196
$0.002934
0.08%
82
Spot
Percentage
Gần đây
48
$160,153
$0.225639
0.07%
155
Spot
Percentage
Gần đây
49
$152,835
$0.085002
0.07%
161
Spot
Percentage
Gần đây
50
$147,198
$9,682.96
0.07%
209
Spot
Percentage
Gần đây
51
$146,078
$15.18
0.07%
184
Spot
Percentage
Gần đây
52
$138,404
$0.205049
0.06%
253
Spot
Percentage
Gần đây
53
$133,838
$1.00
0.06%
331
Spot
Percentage
Gần đây
54
$128,826
$0.002910
0.06%
64
Spot
Percentage
Gần đây
55
$127,122
$2.96
0.06%
231
Spot
Percentage
Gần đây
56
$126,174
$53.05
0.06%
181
Spot
Percentage
Gần đây
57
$125,643
$2.95
0.06%
201
Spot
Percentage
Gần đây
58
$123,655
$0.017200
0.06%
109
Spot
Percentage
Gần đây
59
$121,303
$78.48
0.05%
171
Spot
Percentage
Gần đây
60
$119,084
$47.95
0.05%
221
Spot
Percentage
Gần đây
61
$117,731
$1.71
0.05%
108
Spot
Percentage
Gần đây
62
$115,069
$245.81
0.05%
169
Spot
Percentage
Gần đây
63
$112,985
$1,712.86
0.05%
120
Spot
Percentage
Gần đây
64
$110,640
$3.05
0.05%
155
Spot
Percentage
Gần đây
65
$107,726
$245.18
0.05%
210
Spot
Percentage
Gần đây
66
$105,305
$15.18
0.05%
129
Spot
Percentage
Gần đây
67
$101,655
$0.241610
0.05%
155
Spot
Percentage
Gần đây
68
$101,435
$247.17
0.05%
146
Spot
Percentage
Gần đây
69
$98,123
$78.52
0.04%
232
Spot
Percentage
Gần đây
70
$94,551
$15.09
0.04%
157
Spot
Percentage
Gần đây
71
$88,430
$78.61
0.04%
171
Spot
Percentage
Gần đây
72
$87,643
$1.71
0.04%
139
Spot
Percentage
Gần đây
73
$83,021
$244.46
0.04%
191
Spot
Percentage
Gần đây
74
$80,045
$1.00
0.04%
168
Spot
Percentage
Gần đây
75
$78,413
$0.241366
0.04%
154
Spot
Percentage
Gần đây
76
$76,586
$53.07
0.03%
200
Spot
Percentage
Gần đây
77
$73,056
$257.97
0.03%
213
Spot
Percentage
Gần đây
78
$72,164
$52.96
0.03%
178
Spot
Percentage
Gần đây
79
$71,339
$0.999920
0.03%
162
Spot
Percentage
Gần đây
80
$69,852
$1,695.27
0.03%
102
Spot
Percentage
Gần đây
81
$69,851
$0.017275
0.03%
109
Spot
Percentage
Gần đây
82
$68,716
$1.01
0.03%
180
Spot
Percentage
Gần đây
83
$58,425
$0.339440
0.03%
127
Spot
Percentage
Gần đây
84
$58,074
$2.94
0.03%
150
Spot
Percentage
Gần đây
85
$55,061
$0.900000
0.02%
104
Spot
Percentage
Gần đây
86
$54,415
$0.226735
0.02%
169
Spot
Percentage
Gần đây
87
$48,156
$9,665.96
0.02%
133
Spot
Percentage
Gần đây
88
$47,206
$2.96
0.02%
170
Spot
Percentage
Gần đây
89
$46,276
$1.71
0.02%
132
Spot
Percentage
Gần đây
90
$45,947
$0.017328
0.02%
101
Spot
Percentage
Gần đây
91
$44,969
$2.70
0.02%
192
Spot
Percentage
Gần đây
92
$37,890
$7.01
0.02%
171
Spot
Percentage
Gần đây
93
$34,895
$0.338726
0.02%
127
Spot
Percentage
Gần đây
94
$34,305
$1.86
0.02%
150
Spot
Percentage
Gần đây
95
$33,210
$0.002914
0.01%
58
Spot
Percentage
Gần đây
96
$32,046
$1.87
0.01%
140
Spot
Percentage
Gần đây
97
$30,791
$246.88
0.01%
110
Spot
Percentage
Gần đây
98
$30,743
$0.895153
0.01%
88
Spot
Percentage
Gần đây
99
$30,310
$0.339000
0.01%
144
Spot
Percentage
Gần đây
100
$28,715
$0.242948
0.01%
143
Spot
Percentage
Gần đây
101
$28,149
$14.94
0.01%
112
Spot
Percentage
Gần đây
102
$27,454
$0.206492
0.01%
110
Spot
Percentage
Gần đây
103
$27,323
$1.24
0.01%
104
Spot
Percentage
Gần đây
104
$26,531
$25.28
0.01%
88
Spot
Percentage
Gần đây
105
$26,335
$0.002571
0.01%
69
Spot
Percentage
Gần đây
106
$25,744
$1.00
0.01%
179
Spot
Percentage
Gần đây
107
$23,758
$0.898887
0.01%
108
Spot
Percentage
Gần đây
108
$23,080
$25.36
0.01%
81
Spot
Percentage
Gần đây
109
$22,409
$243.93
0.01%
81
Spot
Percentage
Gần đây
110
$21,964
$0.204445
0.01%
142
Spot
Percentage
Gần đây
111
$20,366
$1.86
0.01%
140
Spot
Percentage
Gần đây
112
$19,811
$1.02
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
113
$19,394
$1.24
0.01%
96
Spot
Percentage
Gần đây
114
$19,032
$1.73
0.01%
101
Spot
Percentage
Gần đây
115
$18,637
$4.12
0.01%
83
Spot
Percentage
Gần đây
116
$18,163
$4.50
0.01%
150
Spot
Percentage
Gần đây
117
$17,826
$6.96
0.01%
149
Spot
Percentage
Gần đây
118
$16,833
$1.12
0.01%
135
Spot
Percentage
Gần đây
119
$16,076
$0.203934
0.01%
69
Spot
Percentage
Gần đây
120
$15,981
$1.12
0.01%
127
Spot
Percentage
Gần đây
121
$15,192
$4.12
0.01%
43
Spot
Percentage
Gần đây
122
$14,489
$25.21
0.01%
86
Spot
Percentage
Gần đây
123
$13,503
$1.25
0.01%
85
Spot
Percentage
Gần đây
124
$13,193
$0.243856
0.01%
146
Spot
Percentage
Gần đây
125
$11,272
$47.29
0.01%
111
Spot
Percentage
Gần đây
126
$10,440
$252.58
0.00%
108
Spot
Percentage
Gần đây
127
$10,163
$0.002614
0.00%
49
Spot
Percentage
Gần đây
128
$9,066
$1,720.71
0.00%
43
Spot
Percentage
Gần đây
129
$7,415
$0.002594
0.00%
66
Spot
Percentage
Gần đây
130
$6,247
$0.898963
0.00%
83
Spot
Percentage
Gần đây
131
$6,122
$9,449.25
0.00%
104
Spot
Percentage
Gần đây
132
$5,722
$1.25
0.00%
91
Spot
Percentage
Gần đây
133
$5,273
$25.26
0.00%
71
Spot
Percentage
Gần đây
134
$4,663
$250.02
0.00%
58
Spot
Percentage
Gần đây
135
$4,593
$47.02
0.00%
53
Spot
Percentage
Gần đây
136
$4,440
$2.72
0.00%
169
Spot
Percentage
Gần đây
137
$4,302
$47.81
0.00%
145
Spot
Percentage
Gần đây
138
$4,203
$4.17
0.00%
71
Spot
Percentage
Gần đây
139
$4,164
$1.00
0.00%
87
Spot
Percentage
Gần đây
140
$4,128
$0.338323
0.00%
99
Spot
Percentage
Gần đây
141
$3,542
$0.204612
0.00%
157
Spot
Percentage
Gần đây
142
$3,490
$0.017174
0.00%
75
Spot
Percentage
Gần đây
143
$3,206
$1.12
0.00%
142
Spot
Percentage
Gần đây
144
$3,029
$4.21
0.00%
40
Spot
Percentage
Gần đây
145
$1,910
$0.225934
0.00%
123
Spot
Percentage
Gần đây
146
$1,435
$6.98
0.00%
120
Spot
Percentage
Gần đây
147
$797
$243.43
0.00%
103
Spot
Percentage
Gần đây
148
$657
$1.86
0.00%
97
Spot
Percentage
Gần đây
149
$551
$1.12
0.00%
99
Spot
Percentage
Gần đây
150
$?
$0.203425
0.00%
104
Spot
Percentage
Gần đây
151
$?
$0.997902
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...