×
×
Các loại tiền điện tử:  5,515Các thị trường giao dịch:  22,544Vốn Hóa Thị Trường:  $247,684,825,563Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $96,150,286,970BTC Chiếm Ưu Thế:  65.6%
Vốn Hóa Thị Trường:  $247,684,825,563Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $96,150,286,970BTC Chiếm Ưu Thế:  65.6%Các loại tiền điện tử:  5,515Các thị trường giao dịch:  22,544

Bithumb

$183,307,875 USD
20,757 BTC

Thông tin về Bithumb

Since its launch, Bithumb has developed from a Korea-focused cryptocurrency exchange to one that serves the global market. Bithumb aims to become a comprehensive digital financial corporation based on the blockchain.

  • General Inquiry: info@bithumbcorp.com
  • Listing Inquiry: listing@bithumbcorp.com
  • Partnerships: partnership@bithumbcorp.com

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$30,145,786
$8,704.55
16.45%
389
Spot
Percentage
Gần đây
2
$20,026,921
$0.437419
10.93%
111
Spot
Percentage
Gần đây
3
$8,773,804
$0.006680
4.79%
89
Spot
Percentage
Gần đây
4
$8,734,606
$197.56
4.76%
277
Spot
Percentage
Gần đây
5
$7,387,362
$0.010519
4.03%
97
Spot
Percentage
Gần đây
6
$6,727,861
$0.004725
3.67%
118
Spot
Percentage
Gần đây
7
$6,399,116
$0.060966
3.49%
218
Spot
Percentage
Gần đây
8
$6,349,879
$0.012419
3.46%
88
Spot
Percentage
Gần đây
9
$6,055,398
$0.191477
3.30%
239
Spot
Percentage
Gần đây
10
$5,582,484
$0.001921
3.05%
76
Spot
Percentage
Gần đây
11
$4,506,778
$0.006071
2.46%
64
Spot
Percentage
Gần đây
12
$4,008,442
$0.037346
2.19%
76
Spot
Percentage
Gần đây
13
$3,395,719
$179.06
1.85%
228
Spot
Percentage
Gần đây
14
$3,160,072
$0.011469
1.72%
85
Spot
Percentage
Gần đây
15
$2,899,376
$0.002225
1.58%
85
Spot
Percentage
Gần đây
16
$2,570,101
$0.000365
1.40%
81
Spot
Percentage
Gần đây
17
$2,543,181
$2.46
1.39%
257
Spot
Percentage
Gần đây
18
$2,514,708
$0.005685
1.37%
112
Spot
Percentage
Gần đây
19
$2,480,427
$6.56
1.35%
191
Spot
Percentage
Gần đây
20
$2,429,774
$0.028904
1.33%
85
Spot
Percentage
Gần đây
21
$2,094,376
$0.182955
1.14%
102
Spot
Percentage
Gần đây
22
$1,771,918
$0.011802
0.97%
96
Spot
Percentage
Gần đây
23
$1,590,615
$0.192370
0.87%
109
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,521,808
$0.001830
0.83%
86
Spot
Percentage
Gần đây
25
$1,499,308
$225.16
0.82%
225
Spot
Percentage
Gần đây
26
$1,394,230
$0.001756
0.76%
71
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,375,743
$0.194968
0.75%
187
Spot
Percentage
Gần đây
28
*** $1,353,342
*** $0.012654
0.74%
98
Spot
Percentage
Gần đây
29
$1,270,648
$0.002091
0.69%
65
Spot
Percentage
Gần đây
30
$1,192,214
$0.009278
0.65%
70
Spot
Percentage
Gần đây
31
$1,164,498
$0.014221
0.64%
173
Spot
Percentage
Gần đây
32
$1,043,311
$0.349919
0.57%
83
Spot
Percentage
Gần đây
33
$950,216
$0.005073
0.52%
98
Spot
Percentage
Gần đây
34
$931,985
$0.000140
0.51%
80
Spot
Percentage
Gần đây
35
$902,164
$0.013961
0.49%
70
Spot
Percentage
Gần đây
36
$900,363
$0.336039
0.49%
110
Spot
Percentage
Gần đây
37
$890,934
$0.004372
0.49%
122
Spot
Percentage
Gần đây
38
$831,551
$0.177841
0.45%
109
Spot
Percentage
Gần đây
39
$823,285
$0.465179
0.45%
95
Spot
Percentage
Gần đây
40
$814,064
$0.328166
0.44%
100
Spot
Percentage
Gần đây
41
$734,434
$0.346347
0.40%
123
Spot
Percentage
Gần đây
42
$722,159
$0.004355
0.39%
86
Spot
Percentage
Gần đây
43
$666,483
$0.010089
0.36%
75
Spot
Percentage
Gần đây
44
$665,898
$0.044756
0.36%
95
Spot
Percentage
Gần đây
45
$662,052
$0.004459
0.36%
91
Spot
Percentage
Gần đây
46
$633,837
$0.017468
0.35%
125
Spot
Percentage
Gần đây
47
$623,534
$0.237013
0.34%
51
Spot
Percentage
Gần đây
48
$618,683
$0.052265
0.34%
161
Spot
Percentage
Gần đây
49
$604,066
$1.52
0.33%
58
Spot
Percentage
Gần đây
50
$535,265
$3.77
0.29%
157
Spot
Percentage
Gần đây
51
$529,830
$0.004718
0.29%
116
Spot
Percentage
Gần đây
52
$511,255
$0.205276
0.28%
53
Spot
Percentage
Gần đây
53
$505,449
$0.093344
0.28%
102
Spot
Percentage
Gần đây
54
$505,144
$0.063490
0.28%
176
Spot
Percentage
Gần đây
55
$503,383
$0.018393
0.27%
79
Spot
Percentage
Gần đây
56
$497,637
$1.64
0.27%
146
Spot
Percentage
Gần đây
57
$497,305
$0.003281
0.27%
78
Spot
Percentage
Gần đây
58
$483,849
$0.011031
0.26%
80
Spot
Percentage
Gần đây
59
$478,505
$1.59
0.26%
101
Spot
Percentage
Gần đây
60
$471,348
$0.002943
0.26%
84
Spot
Percentage
Gần đây
61
$470,282
$0.001866
0.26%
74
Spot
Percentage
Gần đây
62
$437,084
$0.002050
0.24%
73
Spot
Percentage
Gần đây
63
$429,607
$0.039854
0.23%
99
Spot
Percentage
Gần đây
64
$425,400
$0.006324
0.23%
73
Spot
Percentage
Gần đây
65
$413,452
$0.019537
0.23%
87
Spot
Percentage
Gần đây
66
$411,781
$0.016461
0.22%
96
Spot
Percentage
Gần đây
67
$407,667
$0.011883
0.22%
66
Spot
Percentage
Gần đây
68
$401,728
$0.010909
0.22%
71
Spot
Percentage
Gần đây
69
$380,566
$41.76
0.21%
188
Spot
Percentage
Gần đây
70
$378,270
$0.006696
0.21%
86
Spot
Percentage
Gần đây
71
$370,311
$0.002529
0.20%
63
Spot
Percentage
Gần đây
72
$369,093
$0.004313
0.20%
88
Spot
Percentage
Gần đây
73
$369,025
$1.05
0.20%
108
Spot
Percentage
Gần đây
74
$366,219
$0.093425
0.20%
74
Spot
Percentage
Gần đây
75
$353,229
$0.087987
0.19%
93
Spot
Percentage
Gần đây
76
$344,984
$0.024050
0.19%
82
Spot
Percentage
Gần đây
77
$340,783
$0.124432
0.19%
71
Spot
Percentage
Gần đây
78
$339,266
$0.000275
0.19%
100
Spot
Percentage
Gần đây
79
$304,281
$0.043547
0.17%
70
Spot
Percentage
Gần đây
80
$301,105
$63.31
0.16%
84
Spot
Percentage
Gần đây
81
$299,913
$0.007248
0.16%
85
Spot
Percentage
Gần đây
82
$289,679
$0.011031
0.16%
74
Spot
Percentage
Gần đây
83
$280,477
$8.64
0.15%
134
Spot
Percentage
Gần đây
84
$280,470
$0.067857
0.15%
107
Spot
Percentage
Gần đây
85
$259,204
$0.002009
0.14%
110
Spot
Percentage
Gần đây
86
$234,745
$0.031997
0.13%
53
Spot
Percentage
Gần đây
87
$208,864
$0.025860
0.11%
93
Spot
Percentage
Gần đây
88
$203,365
$0.650974
0.11%
75
Spot
Percentage
Gần đây
89
$196,753
$0.001802
0.11%
89
Spot
Percentage
Gần đây
90
$188,554
$0.055844
0.10%
56
Spot
Percentage
Gần đây
91
$182,741
$0.085552
0.10%
73
Spot
Percentage
Gần đây
92
$182,143
$0.135227
0.10%
53
Spot
Percentage
Gần đây
93
$162,951
$0.082630
0.09%
56
Spot
Percentage
Gần đây
94
$161,973
$12.22
0.09%
115
Spot
Percentage
Gần đây
95
$150,605
$0.201055
0.08%
122
Spot
Percentage
Gần đây
96
$138,439
$0.318019
0.08%
73
Spot
Percentage
Gần đây
97
$136,564
$0.551136
0.07%
108
Spot
Percentage
Gần đây
98
$134,235
$0.052135
0.07%
103
Spot
Percentage
Gần đây
99
$116,266
$0.477192
0.06%
72
Spot
Percentage
Gần đây
100
$112,040
$0.048693
0.06%
65
Spot
Percentage
Gần đây
101
$103,468
$0.076583
0.06%
65
Spot
Percentage
Gần đây
102
$102,067
$0.290747
0.06%
58
Spot
Percentage
Gần đây
103
$95,926
$0.280114
0.05%
65
Spot
Percentage
Gần đây
104
$93,906
$0.025446
0.05%
89
Spot
Percentage
Gần đây
105
$92,039
$44.24
0.05%
133
Spot
Percentage
Gần đây
106
$74,414
$71.23
0.04%
127
Spot
Percentage
Gần đây
107
$66,794
$5.27
0.04%
85
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...