Bithumb

$6,101,562,248 USD
129,402 BTC

Thông tin về Bithumb

Since its launch, Bithumb has developed from a Korea-focused cryptocurrency exchange to one that serves the global market. Bithumb aims to become a comprehensive digital financial corporation based on the blockchain.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$3,245,503,241
$0.05819
53.19%
146
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$703,807,117
$48,259.01
11.53%
424
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$682,287,159
$0.3884
11.18%
140
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$413,629,086
$1,545.30
6.78%
305
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$330,230,746
$0.3799
5.41%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$110,472,039
$0.4475
1.81%
342
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$83,322,141
$1.08
1.37%
238
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$45,603,131
$3.72
0.75%
259
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$38,325,374
$0.09821
0.63%
109
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$35,524,706
$501.73
0.58%
215
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$31,829,821
$2.36
0.52%
172
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$27,917,967
$178.59
0.46%
235
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
*** $26,676,447
*** $32.71
0.44%
214
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$17,915,772
$0.02216
0.29%
83
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$16,353,212
$0.3936
0.27%
235
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$16,133,295
$0.6005
0.26%
114
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$15,596,465
$188.50
0.26%
200
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$15,001,807
$0.002256
0.25%
134
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$14,790,458
$0.04678
0.24%
233
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$12,150,256
$25.68
0.20%
210
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$12,062,454
$0.1577
0.20%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
*** $11,907,259
*** $1.79
0.20%
114
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$11,163,749
$0.2198
0.18%
98
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$10,166,541
$23.80
0.17%
174
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$10,141,559
$0.04410
0.17%
116
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$9,328,825
$32,876.40
0.15%
217
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$7,592,289
$0.5077
0.12%
97
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$7,482,594
$0.02760
0.12%
114
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$7,460,269
$0.007322
0.12%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$6,986,505
$0.5021
0.11%
165
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$6,814,295
$3.50
0.11%
178
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
*** $6,469,514
*** $0.2462
0.11%
140
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$6,362,865
$6.14
0.10%
134
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$6,332,842
$6.27
0.10%
133
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$6,339,293
$11.10
0.10%
167
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
*** $6,305,986
*** $0.3083
0.10%
84
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$6,109,718
$26.73
0.10%
149
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$5,386,206
$5.29
0.09%
152
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$4,870,989
$0.001356
0.08%
126
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$4,622,241
$1.59
0.08%
130
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$4,568,405
$0.1613
0.07%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$4,467,929
$1.33
0.07%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$4,153,504
$0.002920
0.07%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$4,128,117
$0.4056
0.07%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$3,810,587
$1.66
0.06%
159
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$3,744,008
$0.03364
0.06%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$3,706,105
$0.005651
0.06%
109
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$3,664,390
$0.5193
0.06%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$3,478,349
$0.002558
0.06%
97
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$3,457,127
$1.39
0.06%
121
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$3,316,403
$17.83
0.05%
144
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$3,214,728
$0.1154
0.05%
141
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
*** $2,942,124
*** $0.07591
0.05%
78
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
*** $2,904,567
*** $1.05
0.05%
104
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$2,773,538
$4.60
0.05%
164
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$2,757,389
$0.2111
0.05%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$2,734,753
$1,727.37
0.04%
59
Giao ngay
Percentage
405 giờ trước
58
$2,507,229
$0.04026
0.04%
121
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
*** $2,418,531
*** $3.11
0.04%
143
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$2,177,071
$1.99
0.04%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$2,055,054
$0.3611
0.03%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$2,042,912
$0.005080
0.03%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$2,004,525
$0.07683
0.03%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$1,966,228
$0.3002
0.03%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$1,900,539
$0.005291
0.03%
137
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$1,731,006
$0.0008907
0.03%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$1,660,858
$26.17
0.03%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$1,647,206
$9.94
0.03%
136
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$1,586,581
$0.2415
0.03%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$1,573,058
$124.68
0.03%
136
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
*** $1,562,852
*** $0.07731
0.03%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$1,554,836
$1.00
0.03%
123
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$1,528,932
$0.02780
0.03%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$1,490,921
$0.001782
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
766 giờ trước
75
$1,433,348
$0.8258
0.02%
102
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$1,404,562
$1.77
0.02%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$1,368,553
$0.1020
0.02%
75
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$1,333,331
$0.9536
0.02%
128
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$1,327,989
$0.003880
0.02%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$1,322,686
$13.82
0.02%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
*** $1,310,978
*** $0.03160
0.02%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$1,269,981
$0.2168
0.02%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$1,269,336
$0.01175
0.02%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$1,232,280
$0.1889
0.02%
112
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$1,240,320
$0.009737
0.02%
102
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$1,237,640
$0.1822
0.02%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
*** $1,166,736
*** $1.02
0.02%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$1,129,982
$0.04212
0.02%
114
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$1,083,123
$0.003670
0.02%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$1,066,400
$0.2555
0.02%
78
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$1,027,070
$0.02002
0.02%
75
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
*** $976,119
*** $0.02302
0.02%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
*** $951,865
*** $0.02068
0.02%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$930,301
$0.2393
0.02%
81
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$925,829
$0.005024
0.02%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$908,377
$0.08066
0.01%
107
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$897,641
$0.003031
0.01%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$892,248
$0.05266
0.01%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$848,999
$0.4837
0.01%
130
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$848,245
$0.002522
0.01%
90
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$864,901
$1,506.46
0.01%
144
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$802,971
$0.04702
0.01%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$797,245
$0.005482
0.01%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$678,650
$20.36
0.01%
102
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$687,186
$0.1657
0.01%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$663,832
$0.01747
0.01%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
$657,740
$0.2082
0.01%
75
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$627,632
$0.01967
0.01%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
*** $602,609
*** $17.46
0.01%
81
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$603,004
$0.03511
0.01%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$592,061
$0.06879
0.01%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
112
$588,879
$0.008021
0.01%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
113
$584,366
$1.12
0.01%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
114
$561,855
$0.01137
0.01%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
115
$531,241
$0.01443
0.01%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
$483,095
$0.005263
0.01%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
117
$470,442
$0.003585
0.01%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
$463,441
$222.71
0.01%
134
Giao ngay
Percentage
Gần đây
119
$428,827
$0.005502
0.01%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
120
$422,171
$0.003129
0.01%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
121
$416,378
$0.5473
0.01%
125
Giao ngay
Percentage
Gần đây
122
*** $403,520
*** $0.02215
0.01%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
123
$382,487
$0.1150
0.01%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
124
$375,652
$0.01227
0.01%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
125
$367,076
$0.1411
0.01%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
126
$349,804
$0.4368
0.01%
103
Giao ngay
Percentage
Gần đây
127
$318,764
$0.1148
0.01%
75
Giao ngay
Percentage
Gần đây
128
*** $303,127
*** $0.001221
0.00%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
129
$299,775
$0.02017
0.00%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
130
*** $295,729
*** $0.01451
0.00%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
131
$287,458
$0.006711
0.00%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
132
$279,826
$0.05305
0.00%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
133
$257,967
$0.2706
0.00%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
134
*** $253,412
*** $0.5034
0.00%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
135
$247,510
$0.05661
0.00%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
136
$247,466
$0.3275
0.00%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
137
$242,802
$0.002604
0.00%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
138
$225,237
$0.04967
0.00%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
139
*** $218,585
*** $0.003884
0.00%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
140
$213,432
$0.005372
0.00%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
141
$202,548
$0.01521
0.00%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
142
*** $198,045
*** $0.1984
0.00%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
143
$197,309
$0.005293
0.00%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
144
*** $168,069
*** $0.1356
0.00%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
145
$151,099
$0.1987
0.00%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
146
$141,949
$0.01719
0.00%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
147
$139,875
$1.75
0.00%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
148
*** $139,388
*** $3.15
0.00%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
149
$136,943
$0.006599
0.00%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
150
$135,378
$0.1094
0.00%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
151
$132,301
$0.06882
0.00%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
152
$115,553
$0.04835
0.00%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
153
$70,542
$0.7151
0.00%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
154
$68,468
$487.41
0.00%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
155
$63,317
$3.64
0.00%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
156
$58,996
$18.52
0.00%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
157
$57,894
$1.32
0.00%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
158
$54,812
$174.11
0.00%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
159
$28,233
$1.09
0.00%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
160
$23,670
$340.16
0.00%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
161
$13,404
$1.92
0.00%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
162
$13,185
$34.89
0.00%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
163
$7,763
$398.12
0.00%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
164
$7,367
$0.4601
0.00%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
165
$4,100
$35.86
0.00%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...