Bithumb

Bithumb

Khối lượng(24 giờ)

₫18,429,646,697,708.85

36,702 BTC

Thông tin về Bithumb

Since its launch, Bithumb has developed from a Korea-focused cryptocurrency exchange to one that serves the global market. Bithumb aims to become a comprehensive digital financial corporation based on the blockchain.

Đọc thêm

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

WEMIX

₫55,185.10

₫619,107,808.30₫3,057,444,056.81

₫224,637,547,933

1.22%

413

Gần đây

2

ANIVERSE

₫6,934.46

₫104,436,270.08₫924,388,236.11

₫238,525,861,914

1.29%

351

Gần đây

3

The Sandbox

₫25,693.54

₫2,328,232,406.48₫4,864,547,079.46

₫224,437,906,946

1.22%

420

Gần đây

4

Solana

₫889,997.59

₫2,776,294,310.55₫2,869,503,849.23

₫223,532,416,979

1.21%

377

Gần đây

5

Xeno Token

₫960.53

₫40,650,445.66₫93,527,632.96

₫110,186,725,923

0.60%

260

Gần đây

6

Sportium

₫6,239.61

₫217,799,731.69₫291,776,600.33

₫91,552,379,790

0.50%

290

Gần đây

7

Linkflow Finance

₫6,447.06

₫1,297,655,014.95₫1,276,636,054.45

₫1,242,666,613,103

6.74%

395

Gần đây

8

apM Coin

₫2,702.37

₫198,298,995.61₫498,475,676.73

₫592,816,748,760

3.22%

283

Gần đây

9

Cosmos

₫259,910.80

₫2,334,250,329.08₫2,787,665,227.88

₫69,913,237,435

0.38%

389

Gần đây

10

Bitcoin Cash

₫2,882,647.08

₫1,070,306,012.77₫2,084,242,279.16

₫63,610,050,085

0.35%

410

Gần đây

11

MEVerse

₫647.59

₫1,119,681,198.39₫684,744,377.63

₫416,519,361,897

2.26%

341

Gần đây

12

Eminer

₫39.84

₫229,782,098.86₫145,834,434.78

₫514,337,499,067

2.79%

348

Gần đây

13

Efforce

₫2,905.40

₫180,815,797.60₫655,005,402.88

₫370,900,896,715

2.01%

260

Gần đây

14

Dogecoin

₫1,672.71

₫5,600,783,403.02₫11,092,783,945.85

₫255,971,188,353

1.39%

493

Gần đây

15

Cardano

₫11,247.05

₫8,578,411,506.46₫17,290,428,970.79

₫320,638,511,388

1.74%

528

Gần đây

16

TrueChain

₫294.64

-₫59,098,452.88

₫1,613,282,483,234

8.75%

86

Gần đây

17

Bitcoin

₫515,463,503.81

₫74,413,883,732.71₫28,837,747,816.93

₫1,584,419,457,074

8.60%

515

Gần đây

18

TitanSwap

₫27,216.25

₫200,646,732.48₫420,731,182.31

₫306,439,243,905

1.66%

226

Gần đây

19

Ethereum

₫40,903,134.30

₫15,450,742,111.77₫25,663,463,825.80

₫1,570,545,425,001

8.52%

423

Gần đây

20

EOS

₫31,626.86

₫2,462,256,284.15₫2,806,317,134.07

₫292,296,546,670

1.59%

407

Gần đây

21

Terra Classic

₫2.99

--

₫1,351,633,706,022

7.33%

11

Gần đây

22

XRP

₫8,124.62

₫29,612,678,750.12₫25,621,917,058.68

₫1,390,219,702,750

7.54%

524

Gần đây

23

Kyber Network Crystal v2

₫42,758.39

₫702,264,351.89₫1,150,558,459.21

₫95,922,899,557

0.52%

399

Gần đây

24

Misbloc

₫197.80

₫112,264,359.07₫1,197,229,104.38

₫92,724,358,429

0.50%

149

Gần đây

25

Millimeter

₫65.35

₫160,884,978.75₫22,040,269.14

₫91,442,866,997

0.50%

219

Gần đây

26

Polygon

₫18,937.61

₫1,610,996,101.31₫1,626,453,921.39

₫80,196,880,731

0.44%

377

Gần đây

27

Ethereum Classic

₫844,666.35

₫5,104,166,444.99₫25,444,867,339.53

₫1,109,994,875,941

6.02%

509

Gần đây

28

GXChain

₫32,159.95

₫554,357,958.10₫636,024,208.42

₫55,148,551,195

0.30%

360

Gần đây

29

Soda Coin

₫166.08

₫152,502,101.99₫427,265,329.69

₫59,867,464,417

0.32%

242

Gần đây

30

Cyclub

₫153.04

₫209,054,377.73₫1,176,911,783.29

₫51,247,297,267

0.28%

296

Gần đây

31

BNB

₫6,841,692.43

₫4,749,546,487.28₫4,544,587,019.16

₫54,026,692,824

0.29%

412

Gần đây

32

Decentraland

₫20,547.83

₫2,856,776,790.94₫3,260,520,723.84

₫73,510,265,344

0.40%

362

Gần đây

33

Gala

₫1,282.05

₫850,375,616.68₫1,443,692,019.84

₫54,191,196,690

0.29%

425

Gần đây

34

RIZON

₫413.41

₫17,842,212.42₫205,956,656.38

₫30,725,257,406

0.17%

118

Gần đây

35

Waves

₫119,979.03

₫1,646,726,764.38₫2,026,464,104.59

₫122,277,555,611

0.66%

407

Gần đây

36

Klaytn

₫5,793.30

₫659,908,444.39₫2,384,594,961.53

₫128,727,588,180

0.70%

410

Gần đây

37

Sun (New)

₫370.17

₫182,429,244.69₫551,038,372.76

₫127,784,711,179

0.69%

374

Gần đây

38

Anchor Neural World

₫196.03

₫3,621,367.97₫459,538,886.90

₫127,382,115,084

0.69%

139

Gần đây

39

Valor Token

₫9,535.31

₫160,735,992.05₫276,486,883.85

₫94,703,086,995

0.51%

279

Gần đây

40

yearn.finance

₫223,103,231.91

₫1,206,514,583.62₫4,557,762,664.46

₫99,939,091,083

0.54%

452

Gần đây

41

Polkadot

₫181,850.05

₫2,679,742,766.83₫3,184,674,806.43

₫84,975,144,280

0.46%

369

Gần đây

42

Creditcoin

₫8,990.99

₫167,234,850.84₫178,396,980.59

₫54,319,601,095

0.29%

163

Gần đây

43

Litecoin

₫1,213,305.52

₫1,779,217,167.76₫373,016,222.62

₫58,287,843,064

0.32%

312

Gần đây

44

APIX

₫151.18

₫7,543,926.36₫520,708,435.64

₫58,741,810,510

0.32%

278

Gần đây

45

Hive

₫13,884.66

₫2,256,957,700.21₫1,363,663,737.30

₫78,874,679,465

0.43%

428

Gần đây

46

BakeryToken

₫17,156.85

₫123,842,729.75₫566,887,217.14

₫55,235,167,394

0.30%

382

Gần đây

47

TRON

₫1,570.67

₫8,138,717,243.85₫3,190,992,236.30

₫90,305,587,031

0.49%

498

Gần đây

48

Axie Infinity

₫354,073.77

₫751,651,467.78₫820,889,058.84

₫55,600,992,835

0.30%

405

Gần đây

49

NEM

₫1,758.37

₫277,294,141.49₫720,099,973.73

₫49,439,755,667

0.27%

326

Gần đây

50

DAD

₫965.57

₫146,671,776.97₫701,113,966.85

₫41,649,096,939

0.23%

324

Gần đây

51

Zilliqa

₫902.07

₫418,816,702.39₫1,395,027,467.30

₫52,333,195,097

0.28%

415

Gần đây

52

BORA

₫7,246.00

₫786,826,768.80₫977,544,395.17

₫48,531,194,474

0.26%

389

Gần đây

53

MileVerse

₫164.10

₫42,556,714.99₫622,005,957.89

₫37,500,497,010

0.20%

307

Gần đây

54

Qtum

₫83,153.95

₫871,210,187.50₫1,525,368,988.44

₫39,223,537,779

0.21%

408

Gần đây

55

Bitcoin Gold

₫600,857.77

₫296,472,257.26₫618,632,790.21

₫33,967,276,184

0.18%

323

Gần đây

56

Contentos

₫175.37

₫167,517,409.63₫483,521,868.17

₫33,566,574,236

0.18%

292

Gần đây

57

ALTAVA

₫19,427.68

₫96,532,261.85₫231,643,119.57

₫38,330,501,165

0.21%

172

Gần đây

58

Hiblocks

₫28.97

₫93,575,565.42₫107,460,597.25

₫42,425,232,324

0.23%

138

Gần đây

59

WOM Protocol

₫1,556.49

₫137,195,113.91₫857,272,557.14

₫34,256,649,424

0.19%

227

Gần đây

60

Chainlink

₫171,173.58

₫1,347,358,213.05₫1,479,226,818.62

₫49,739,505,145

0.27%

402

Gần đây

61

Chiliz

₫4,786.91

₫1,123,101,575.16₫1,227,573,391.59

₫39,203,004,504

0.21%

395

Gần đây

62

CONUN

₫309.09

₫405,957,895.12₫484,746,765.36

₫30,127,972,250

0.16%

333

Gần đây

63

NuCypher

₫9,642.15

₫145,738,197.60₫169,435,802.27

₫31,027,092,368

0.17%

287

Gần đây

64

Stellar

₫2,618.36

₫1,593,533,402.78₫1,474,313,763.67

₫29,188,872,847

0.16%

388

Gần đây

65

Dvision Network

₫1,712.44

₫472,100,465.62₫1,129,204,145.96

₫30,883,505,380

0.17%

221

Gần đây

66

Augur

₫188,500.97

₫499,616,142.41₫1,047,120,479.31

₫20,983,290,693

0.11%

350

Gần đây

67

TrustVerse

₫213.88

₫137,499,988.62₫616,621,595.04

₫28,281,182,579

0.15%

217

Gần đây

68

Avalanche

₫548,525.56

₫815,156,253.29₫1,083,053,974.78

₫30,531,882,019

0.17%

398

Gần đây

69

Algorand

₫7,466.53

₫638,476,229.10₫1,346,387,712.71

₫24,101,785,762

0.13%

432

Gần đây

70

eCash

₫0.9451

₫371,308,612.32₫1,165,914,041.49

₫21,746,542,435

0.12%

275

Gần đây

71

SXP

₫9,582.57

₫182,723,340.57₫1,272,908,375.70

₫23,230,789,250

0.13%

354

Gần đây

72

DeFine

₫2,858.14

₫106,165,101.65₫588,779,972.70

₫20,218,814,825

0.11%

219

Gần đây

73

Synthetix

₫72,459.98

₫721,538,646.03₫1,251,396,105.96

₫24,627,980,643

0.13%

403

Gần đây

74

MAP Protocol

₫304.37

₫3,821,255.94₫440,550,430.50

₫32,356,884,943

0.18%

229

Gần đây

75

Reserve Rights

₫147.16

₫309,602,049.04₫882,429,726.16

₫28,421,262,413

0.15%

387

Gần đây

76

Enjin Coin

₫13,653.63

₫986,822,792.80₫832,685,977.67

₫18,738,268,816

0.10%

439

Gần đây

77

JasmyCoin

₫223.86

₫834,681,462.92₫901,647,204.87

₫21,770,693,844

0.12%

358

Gần đây

78

Pundi X (New)

₫12,556.23

₫691,035,374.52₫1,177,746,491.94

₫20,444,915,769

0.11%

404

Gần đây

79

Waltonchain

₫7,242.38

₫9,266,818.59₫374,785,810.15

₫21,326,858,969

0.12%

277

Gần đây

80

Bitcoin Diamond

₫4,535.73

₫30,896,335.07₫1,290,180,105.61

₫27,089,345,268

0.15%

327

Gần đây

81

STEPN

₫19,707.71

₫612,093,967.58₫747,230,375.22

₫28,384,506,621

0.15%

379

Gần đây

82

Chromia

₫4,134.07

₫725,473,950.11₫478,642,616.20

₫22,909,359,909

0.12%

387

Gần đây

83

RAI Finance

₫2,630.61

₫42,452,837.41₫304,135,955.88

₫21,243,541,249

0.12%

264

Gần đây

84

Numeraire

₫428,634.04

₫111,781,442.18₫533,213,481.85

₫22,359,115,617

0.12%

352

Gần đây

85

Orbit Chain

₫3,218.69

₫385,344,630.69₫138,523,048.42

₫16,211,380,714

0.09%

250

Gần đây

86

BurgerCities

₫12,980.01

₫3,812,034.19₫1,503,660,368.96

₫18,172,393,947

0.10%

237

Gần đây

87

Ankr

₫954.58

₫690,846,820.70₫1,364,871,734.21

₫16,957,231,968

0.09%

359

Gần đây

88

VeChain

₫637.96

₫683,084,651.45₫1,653,403,965.20

₫17,899,545,594

0.10%

438

Gần đây

89

WAX

₫2,509.85

₫248,795,214.74₫752,357,580.09

₫18,578,032,812

0.10%

356

Gần đây

90

Powerledger

₫5,380.24

₫550,667,848.08₫760,067,105.49

₫15,739,109,959

0.09%

378

Gần đây

91

Nestree

₫247.13

₫129,945,843.30₫578,607,028.33

₫15,384,568,895

0.08%

236

Gần đây

92

Theta Network

₫29,474.06

₫262,736,454.42₫846,175,603.50

₫18,248,739,511

0.10%

368

Gần đây

93

FLETA

₫780.09

₫1,101,649,300.02₫93,091,939.88

₫32,567,667,125

0.18%

356

Gần đây

94

Proton

₫83.12

₫369,989,941.47₫524,641,480.45

₫16,370,324,605

0.09%

343

Gần đây

95

ThetaDrop

₫168.71

₫30,383,195.34₫117,984,784.11

₫16,516,048,681

0.09%

65

Gần đây

96

Metal

₫28,948.99

₫339,093,328.28₫714,254,412.97

₫16,708,809,729

0.09%

375

Gần đây

97

Stratis

₫15,353.11

₫188,313,947.33₫724,590,151.56

₫15,928,496,319

0.09%

329

Gần đây

98

Steem

₫5,704.04

₫102,250,706.06₫639,006,462.12

₫18,237,786,041

0.10%

295

Gần đây

99

Aave

₫2,105,540.03

₫765,391,621.03₫1,313,891,703.65

₫16,432,311,236

0.09%

360

Gần đây

100

GamerCoin

₫536.45

₫11,568,672.14₫348,676,838.38

₫16,430,137,309

0.09%

282

Gần đây