Bithumb

$2,934,667,273 USD
51,051 BTC

Thông tin về Bithumb

Since its launch, Bithumb has developed from a Korea-focused cryptocurrency exchange to one that serves the global market. Bithumb aims to become a comprehensive digital financial corporation based on the blockchain.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$4,312.78
$393,253,747
13.40%
366
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$129.47
$385,175,531
13.13%
268
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$63,274.84
$287,651,147
9.80%
441
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$1.66
$234,641,555
8.00%
323
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$8.33
$230,796,666
7.86%
163
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$10.91
$177,372,207
6.04%
229
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$28.28
$162,200,266
5.53%
221
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$8.52
$127,700,817
4.35%
196
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$1.99
$103,191,193
3.52%
283
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$1,465.45
$86,660,266
2.95%
261
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$0.09767
$83,083,784
2.83%
170
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$11.44
$63,045,022
2.15%
165
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$395.97
$50,646,817
1.73%
253
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$0.007953
$48,676,311
1.66%
269
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$0.1461
$42,340,795
1.44%
185
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$0.02562
$38,269,464
1.30%
116
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$0.249
$36,120,854
1.23%
231
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$0.00006289
$32,111,014
1.09%
-
Giao ngay
Percentage
155 giờ trước
19
$0.1566
$26,102,796
0.89%
236
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$55.44
$24,528,582
0.84%
212
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...