×
×
Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,714Vốn hóa thị trường:  $331,682,117,491Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $98,396,542,459BTC Chiếm Ưu Thế:  58.5%
Vốn hóa thị trường:  $331,682,117,491Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $98,396,542,459BTC Chiếm Ưu Thế:  58.5%Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,714

Bithumb

$231,180,072 USD
22,112 BTC

Thông tin về Bithumb

Since its launch, Bithumb has developed from a Korea-focused cryptocurrency exchange to one that serves the global market. Bithumb aims to become a comprehensive digital financial corporation based on the blockchain.

  • General Inquiry: info@bithumbcorp.com
  • Listing Inquiry: listing@bithumbcorp.com
  • Partnerships: partnership@bithumbcorp.com

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$41,368,081
$10,514.99
17.89%
930
Spot
Percentage
Gần đây
2
$34,421,985
$341.78
14.89%
330
Spot
Percentage
Gần đây
3
$18,059,395
$0.232758
7.81%
313
Spot
Percentage
Gần đây
4
$13,679,779
$0.027277
5.92%
77
Spot
Percentage
Gần đây
5
$12,821,343
$0.016977
5.55%
120
Spot
Percentage
Gần đây
6
$8,945,566
$8.89
3.87%
162
Spot
Percentage
Gần đây
7
$8,140,447
$0.024919
3.52%
195
Spot
Percentage
Gần đây
8
$7,453,666
$1.24
3.22%
225
Spot
Percentage
Gần đây
9
$6,242,826
$2.56
2.70%
243
Spot
Percentage
Gần đây
10
$6,011,483
$0.005984
2.60%
148
Spot
Percentage
Gần đây
11
$4,598,248
$215.12
1.99%
191
Spot
Percentage
Gần đây
12
$4,420,543
$0.018492
1.91%
122
Spot
Percentage
Gần đây
13
$4,279,148
$0.039152
1.85%
64
Spot
Percentage
Gần đây
14
$3,442,941
$0.085867
1.49%
226
Spot
Percentage
Gần đây
15
$3,268,464
$146.37
1.41%
212
Spot
Percentage
Gần đây
16
$3,063,873
$0.004820
1.33%
68
Spot
Percentage
Gần đây
17
$2,828,506
$0.081943
1.22%
206
Spot
Percentage
Gần đây
18
$2,708,916
$0.003519
1.17%
100
Spot
Percentage
Gần đây
19
$2,631,502
$0.003674
1.14%
80
Spot
Percentage
Gần đây
20
$2,611,551
$0.020591
1.13%
67
Spot
Percentage
Gần đây
21
$2,564,593
$4.41
1.11%
-
Spot
Percentage
198 giờ trước
22
$2,256,290
$0.007570
0.98%
86
Spot
Percentage
Gần đây
23
$2,251,219
$2.25
0.97%
239
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,837,340
$0.005705
0.79%
79
Spot
Percentage
Gần đây
25
$1,383,687
$0.005980
0.60%
118
Spot
Percentage
Gần đây
26
$1,345,233
$0.018793
0.58%
79
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,280,376
$5.87
0.55%
106
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,217,918
$0.242826
0.53%
88
Spot
Percentage
Gần đây
29
$1,050,356
$0.160909
0.45%
86
Spot
Percentage
Gần đây
30
$954,726
$0.013819
0.41%
97
Spot
Percentage
Gần đây
31
$930,357
$43.97
0.40%
215
Spot
Percentage
Gần đây
32
$907,468
$0.070327
0.39%
179
Spot
Percentage
Gần đây
33
$880,586
$0.010601
0.38%
83
Spot
Percentage
Gần đây
34
$876,459
$0.010713
0.38%
90
Spot
Percentage
Gần đây
35
$859,870
$2.11
0.37%
130
Spot
Percentage
Gần đây
36
$814,342
$0.010472
0.35%
117
Spot
Percentage
Gần đây
37
$773,903
$0.894893
0.33%
127
Spot
Percentage
Gần đây
38
$713,724
$0.008446
0.31%
76
Spot
Percentage
Gần đây
39
$691,187
$0.354773
0.30%
84
Spot
Percentage
Gần đây
40
$658,651
$0.287398
0.28%
128
Spot
Percentage
Gần đây
41
$602,348
$0.019232
0.26%
60
Spot
Percentage
Gần đây
42
$599,494
$2.63
0.26%
131
Spot
Percentage
Gần đây
43
$583,259
$0.163060
0.25%
78
Spot
Percentage
Gần đây
44
$575,408
$0.006377
0.25%
72
Spot
Percentage
Gần đây
45
$564,392
$0.012572
0.24%
124
Spot
Percentage
Gần đây
46
$559,067
$0.001709
0.24%
64
Spot
Percentage
Gần đây
47
$522,548
$0.019352
0.23%
100
Spot
Percentage
Gần đây
48
$504,027
$0.006450
0.22%
79
Spot
Percentage
Gần đây
49
$458,278
$0.007169
0.20%
69
Spot
Percentage
Gần đây
50
$457,378
$0.555522
0.20%
97
Spot
Percentage
Gần đây
51
$440,734
$0.016151
0.19%
63
Spot
Percentage
Gần đây
52
$428,272
$0.481952
0.19%
92
Spot
Percentage
Gần đây
53
$421,762
$0.020135
0.18%
88
Spot
Percentage
Gần đây
54
$409,059
$0.005507
0.18%
126
Spot
Percentage
Gần đây
55
$407,573
$0.017769
0.18%
31
Spot
Percentage
Gần đây
56
$398,648
$0.163060
0.17%
89
Spot
Percentage
Gần đây
57
$391,252
$0.005153
0.17%
106
Spot
Percentage
Gần đây
58
$377,798
$0.092329
0.16%
89
Spot
Percentage
Gần đây
59
$377,181
$0.416556
0.16%
200
Spot
Percentage
Gần đây
60
$371,889
$0.024782
0.16%
75
Spot
Percentage
Gần đây
61
$371,796
$0.031924
0.16%
77
Spot
Percentage
Gần đây
62
$351,493
$52.45
0.15%
141
Spot
Percentage
Gần đây
63
$342,363
$0.241879
0.15%
66
Spot
Percentage
Gần đây
64
$336,039
$0.095685
0.15%
66
Spot
Percentage
Gần đây
65
$333,272
$7.77
0.14%
103
Spot
Percentage
Gần đây
66
$315,070
$0.019645
0.14%
109
Spot
Percentage
Gần đây
67
$311,330
$0.064028
0.13%
75
Spot
Percentage
Gần đây
68
$301,177
$0.297552
0.13%
106
Spot
Percentage
Gần đây
69
$298,328
$2.17
0.13%
136
Spot
Percentage
Gần đây
70
$296,305
$0.003383
0.13%
101
Spot
Percentage
Gần đây
71
$292,729
$13.26
0.13%
63
Spot
Percentage
Gần đây
72
$290,529
$0.246440
0.13%
103
Spot
Percentage
Gần đây
73
$287,383
$0.012649
0.12%
66
Spot
Percentage
Gần đây
74
$283,790
$0.011591
0.12%
74
Spot
Percentage
Gần đây
75
$271,228
$0.000733
0.12%
51
Spot
Percentage
Gần đây
76
$269,602
$0.363722
0.12%
132
Spot
Percentage
Gần đây
77
$249,241
$0.005128
0.11%
68
Spot
Percentage
Gần đây
78
$244,693
$0.000300
0.11%
91
Spot
Percentage
Gần đây
79
$238,014
$0.098266
0.10%
64
Spot
Percentage
Gần đây
80
$225,642
$0.088543
0.10%
66
Spot
Percentage
Gần đây
81
$211,323
$0.223121
0.09%
127
Spot
Percentage
Gần đây
82
$208,959
$0.118143
0.09%
82
Spot
Percentage
Gần đây
83
$191,354
$0.003013
0.08%
71
Spot
Percentage
Gần đây
84
$188,215
$0.121241
0.08%
57
Spot
Percentage
Gần đây
85
$187,179
$0.012615
0.08%
93
Spot
Percentage
Gần đây
86
$181,597
$0.026305
0.08%
73
Spot
Percentage
Gần đây
87
$178,428
$0.147141
0.08%
79
Spot
Percentage
Gần đây
88
$176,252
$0.106355
0.08%
113
Spot
Percentage
Gần đây
89
$169,782
$0.294196
0.07%
76
Spot
Percentage
Gần đây
90
$168,107
$0.533150
0.07%
91
Spot
Percentage
Gần đây
91
$162,310
$0.023078
0.07%
79
Spot
Percentage
Gần đây
92
$147,209
$0.348578
0.06%
59
Spot
Percentage
Gần đây
93
$144,925
$0.152734
0.06%
48
Spot
Percentage
Gần đây
94
$140,412
$0.007043
0.06%
54
Spot
Percentage
Gần đây
95
$130,228
$0.058676
0.06%
124
Spot
Percentage
Gần đây
96
$127,889
$0.146539
0.06%
90
Spot
Percentage
Gần đây
97
$120,157
$0.339887
0.05%
51
Spot
Percentage
Gần đây
98
$116,274
$0.104634
0.05%
62
Spot
Percentage
Gần đây
99
$115,432
$0.081263
0.05%
58
Spot
Percentage
Gần đây
100
$114,012
$0.631846
0.05%
96
Spot
Percentage
Gần đây
101
$112,484
$0.223723
0.05%
50
Spot
Percentage
Gần đây
102
$103,262
$67.98
0.04%
99
Spot
Percentage
Gần đây
103
$103,079
$0.080781
0.04%
73
Spot
Percentage
Gần đây
104
$96,372
$0.020703
0.04%
62
Spot
Percentage
Gần đây
105
$92,941
$0.244719
0.04%
101
Spot
Percentage
Gần đây
106
$92,712
$0.000141
0.04%
117
Spot
Percentage
Gần đây
107
$85,439
$0.025659
0.04%
59
Spot
Percentage
Gần đây
108
$82,883
$0.067556
0.04%
58
Spot
Percentage
Gần đây
109
$82,418
$0.013965
0.04%
54
Spot
Percentage
Gần đây
110
$78,018
$0.396162
0.03%
54
Spot
Percentage
Gần đây
111
$68,810
$0.061644
0.03%
62
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...