Những đồng tiền mã hóa tốt nhất dựa trên dữ liệu mới nhất

Các loại tiền mã hóa trong danh sách theo dõi của chúng tôi dựa trên dữ liệu về giá và hành vi người dùng mới nhất.

🔥 Xu hướng

Xem thêm >

#

Tên

Giá

24 giờ

1

Terra

₫3.9050.15%

2

Green Satoshi Token

₫67,827.370.28%

3

TerraUSD

₫1,486.248.34%

4

Shiba Inu

₫0.27752.82%

5

Bitcoin

₫697,280,155.932.03%

6

Dai

₫23,208.440.45%

7

JUST

₫982.597.38%

8

Internet Computer

₫190,861.284.13%

9

XCarnival

₫386.652.99%

10

1inch Network

₫23,429.419.02%

Đồng tiền tăng giá lớn nhất

Xem thêm >

#

Tên

Giá

24 giờ

1

PAPPAY

₫0.03307526.23%

2

IlliquidDAO

₫133.65238.78%

3

SoundBox

₫20,949.34131.96%

4

BighBull

₫13,189.13126.66%

5

CatBoy

₫161.73112.10%

6

V3S Share

₫24,224.95101.57%

7

Muu Inu

₫0.0227795.14%

8

Dark Matter DeFi

₫248.7686.44%

9

TradeStars

₫842.1777.91%

10

Anchor Protocol

₫3,208.2265.89%

Đồng tiền rớt giá lớn nhất

Xem thêm >

#

Tên

Giá

24 giờ

1

Dogecolony

₫0.0...08986
100.00%

2

Neuralink

₫2.2375.99%

3

TNC Coin

₫19.1572.51%

4

FUTUREXCRYPTO

₫9,701.6566.95%

5

MoveCash

₫571.0847.48%

6

junca Cash

₫2,781.5939.98%

7

CareCoin

₫0.0000203336.55%

8

Satopay Network

₫13.0034.71%

9

Mrweb Finance

₫80.3232.77%

10

SCARDust

₫0.00022629.35%

Truy cập nhiều nhất

Xem thêm >

#

Tên

Giá

24 giờ

1

AgeOfGods

₫979.231.31%

2

French Connection Finance

₫1.190.40%

3

Golden Ball

₫0.15361.64%

4

Catgirl

₫0.000016083.79%

5

RichQUACK.com

₫0.000016321.75%

6

Terra

₫3.9050.02%

7

Petoverse

₫141,796.323.02%

8

Bitcoin

₫697,414,976.161.93%

9

Domain

₫74.292.09%

10

Green Satoshi Token

₫67,971.320.49%

Những Đồng Tiền Vừa Được Cập Nhật

Xem thêm >

#

Tên

Giá

Được Cập Nhật

1

Camel Coin

₫5,811.792 ngày trước

2

GoMeat

₫18,160.342 ngày trước

3

SoundBox

₫21,003.252 ngày trước

4

Pixel Swap

₫1,863.722 ngày trước

5

LocoMeta

₫2,958.532 ngày trước

6

Cosmic Champs

₫13,145.633 ngày trước

7

VentiSwap Token

₫4,735.673 ngày trước

8

MBD Financials

₫77.243 ngày trước

9

Triveum

₫95.653 ngày trước

10

Gangster Legend

₫256.674 ngày trước