Những đồng tiền mã hóa tốt nhất dựa trên dữ liệu mới nhất

Các loại tiền mã hóa trong danh sách theo dõi của chúng tôi dựa trên dữ liệu về giá và hành vi người dùng mới nhất.

🔥 Xu hướng

Xem thêm >

#

Tên

Giá

24 giờ

1

Pepe

₫0.029960.52%

2

Linear Finance

₫453.5421.72%

3

Trump Inu

₫0.00005267.71%

4

Injustice Samurai

₫0.0...05847
1840.01%

5

XRP

₫12,313.330.80%

6

Sui

₫21,780.870.08%

7

Arbitrum

₫29,017.284.62%

8

COMBO

₫38,751.965.29%

9

Ethereum

₫44,...35.23
0.49%

10

Shiba Inu

₫0.20140.45%

Đồng tiền tăng giá lớn nhất

Xem thêm >

#

Tên

Giá

24 giờ

1

TRON

₫1,961.549.87%

2

Lido DAO

₫53,622.327.54%

3

Immutable

₫19,096.057.23%

4

WOO Network

₫5,657.635.21%

5

Arbitrum

₫29,017.284.62%

6

PancakeSwap

₫41,170.193.58%

7

Mask Network

₫106...28.36
3.25%

8

Curve DAO Token

₫20,009.032.64%

9

1inch Network

₫8,885.522.55%

10

Optimism

₫34,017.472.53%

Đồng tiền rớt giá lớn nhất

Xem thêm >

#

Tên

Giá

24 giờ

1

Casper

₫1,090.202.85%

2

PAX Gold

₫45,...72.09
2.38%

3

Theta Network

₫19,506.782.34%

4

Toncoin

₫41,217.832.31%

5

Huobi Token

₫69,338.272.21%

6

Conflux

₫6,611.381.69%

7

VeChain

₫462.951.69%

8

Chiliz

₫2,353.621.61%

9

IOTA

₫4,668.961.52%

10

Nexo

₫15,656.011.51%

Truy cập nhiều nhất

Xem thêm >

#

Tên

Giá

24 giờ

1

Wistaverse

₫1,834.660.94%

2

Onlinebase

₫46.9444.34%

3

Catgirl

₫0.0...09363
1.35%

4

Dogai

₫0.0041991.57%

5

PepeAI

₫0.0...05232
1.47%

6

Bitcoin

₫637...56.35
0.01%

7

Deeper Network

₫143.390.62%

8

CateCoin

₫0.0089574.00%

9

XRP

₫12,313.330.80%

10

STEMX

₫206.592.06%

Những Đồng Tiền Vừa Được Cập Nhật

Xem thêm >

#

Tên

Giá

Được Cập Nhật

1

Reality VR

₫916.6016 giờ trước

2

La Peseta

₫174.1117 giờ trước

3

WHEE

₫4,901.3619 giờ trước

4

OSHI

₫8,8...08.37
19 giờ trước

5

Majo

₫696.9720 giờ trước

6

XenBitcoin

₫60,115.0420 giờ trước

7

Equilibria Finance

₫7,515.0220 giờ trước

8

Chainback

₫18.4820 giờ trước

9

Dubai Cat

₫3.1321 giờ trước

10

Panda-a-Panda

₫3.1221 giờ trước