Dogecoin Dogecoin

0.006216 USD (-11.56%)
0.00000062 BTC (-3.05%)

Vốn Hóa Thị Trường

704,270,301 USD
70,426 BTC

Khối lượng (24 giờ)

23,551,300 USD
2,355 BTC

Lượng tiền lưu thông

113,307,983,085 DOGE
Đang tải dữ liệu từ máy chủ...

Dogecoin Thị Trường Giao Dịch


# Nguồn Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Đã được cập nhật
1 BittrexDOGE/BTC $4,246,970 $0.006100 18.03% Gần đây
2 Gate.ioDOGE/USDT $4,051,340 $0.006196 17.20% Gần đây
3 UpbitDOGE/BTC $3,090,400 $0.006100 13.12% Gần đây
4 PoloniexDOGE/BTC $2,343,720 $0.006200 9.95% Gần đây
5 AEXDOGE/BITCNY $2,060,930 $0.006390 8.75% Gần đây
6 KoineksDOGE/TRY $1,509,850 $0.006350 6.41% Gần đây
7 HitBTCDOGE/USDT $687,219 $0.006500 2.92% Gần đây
8 CoinExchangeDOGE/BTC $545,166 $0.006100 2.31% Gần đây
9 HitBTCDOGE/BTC $492,619 $0.006160 2.09% Gần đây
10 AEXDOGE/BTC $451,562 $0.006400 1.92% Gần đây
11 YoBitDOGE/BTC $417,853 $0.006100 1.77% Gần đây
12 Gate.ioDOGE/BTC $316,128 $0.006300 1.34% Gần đây
13 KrakenDOGE/BTC $314,574 $0.006200 1.34% Gần đây
14 CryptopiaDOGE/BTC $292,631 $0.006200 1.24% Gần đây
15 Bitcoin IndonesiaDOGE/BTC $269,438 $0.006100 1.14% Gần đây
16 CoinExchangeXP/DOGE $268,761 $0.006226 1.14% Gần đây
17 BtcTrade.imDOGE/BTC $251,669 $0.006000 1.07% Gần đây
18 CoinsquareDOGE/BTC $247,466 $0.006100 1.05% Gần đây
19 ExmoDOGE/BTC $172,619 $0.006200 0.73% Gần đây
20 FatbtcDOGE/CNY $139,953 $0.006823 0.59% Gần đây
21 YoBitDOGE/USD $125,087 $0.006690 0.53% Gần đây
22 LivecoinDOGE/USD $119,776 $0.006429 0.51% Gần đây
23 ExratesDOGE/USD $115,226 $0.006971 0.49% Gần đây
24 C-CEXDOGE/BTC $92,653 $0.006100 0.39% Gần đây
25 Bit-ZDOGE/BTC $79,241 $0.006100 0.34% Gần đây
26 BleutradeDOGE/BTC $65,030 $0.006200 0.28% Gần đây
27 LivecoinDOGE/BTC $57,734 $0.006100 0.25% Gần đây
28 CoinExchangeSHND/DOGE $55,549 $0.006477 0.24% Gần đây
29 ExratesDOGE/BTC $51,337 $0.006270 0.22% Gần đây
30 CryptopiaDOGE/USDT $51,071 $0.006118 0.22% Gần đây
31 Trade SatoshiDOGE/BTC $45,493 $0.006100 0.19% Gần đây
32 HitBTCDOGE/ETH $42,794 $0.006171 0.18% Gần đây
33 CoinExDOGE/BCH $41,333 $0.006163 0.18% Gần đây
34 LiteBit.euDOGE/EUR $39,553 $0.006104 0.17% Gần đây
35 BX ThailandDOGE/BTC $32,103 $0.006100 0.14% Gần đây
36 CoinExDOGE/BTC $29,094 $0.006100 0.12% Gần đây
37 OpenLedger DEXDOGE/BITCNY $27,955 $0.006833 0.12% Gần đây
38 CoinExchangeDOGE/LTC $25,846 $0.005932 0.11% Gần đây
39 Stocks.ExchangeDOGE/BTC $25,443 $0.006200 0.11% Gần đây
40 Trade SatoshiPAC/DOGE $24,477 $0.006913 0.10% Gần đây
41 CoinExchangeDIME/DOGE $23,061 $0.006781 0.10% Gần đây
42 CoinEggDOGE/BTC $21,294 $0.006000 0.09% Gần đây
43 CoinExchangeSPRTS/DOGE $20,486 $0.006320 0.09% Gần đây
44 SouthXchangeDOGE/BTC $19,580 $0.006100 0.08% Gần đây
45 CoinExchangeDOGE/ETC $17,766 $0.006269 0.08% Gần đây
46 CoinExchangeLTC/DOGE $12,328 $0.006149 0.05% Gần đây
47 BleutradeHTML/DOGE $10,861 $0.006235 0.05% Gần đây
48 BTC Trade UADOGE/UAH $10,349 $0.006404 0.04% Gần đây
49 BCEXDOGE/BTC $6,852 $0.006300 0.03% Gần đây
50 MercatoxDOGE/BTC $6,510 $0.006200 0.03% Gần đây
51 CoinExchange1337/DOGE $6,208 $0.006005 0.03% Gần đây
52 CoinExchangePCN/DOGE $6,131 $0.006355 0.03% Gần đây
53 CoinExchangeMOON/DOGE $5,925 $0.006733 0.03% Gần đây
54 TidexDOGE/BTC $3,177 $0.006100 0.01% Gần đây
55 Trade SatoshiSHND/DOGE $3,021 $0.006501 0.01% Gần đây
56 CoinExchangeSMART/DOGE $2,937 $0.006469 0.01% Gần đây
57 CoinExchangeTIPS/DOGE $2,876 $0.026257 0.01% Gần đây
58 C-CEXDOGE/USD $2,692 $0.007000 0.01% Gần đây
59 Trade SatoshiDOGE/LTC $2,600 $0.006131 0.01% Gần đây
60 CoinExchangeXSH/DOGE $2,227 $0.005818 0.01% Gần đây
61 MercatoxXRB/DOGE $2,187 $0.006071 0.01% Gần đây
62 BitFlipDOGE/USD $2,159 $0.006933 0.01% Gần đây
63 BitFlipDOGE/RUB $2,157 $0.007211 0.01% Gần đây
64 Trade SatoshiLTC/DOGE $1,979 $0.006159 0.01% Gần đây
65 Bits BlockchainDOGE/BTC $1,844 $0.006000 0.01% Gần đây
66 CryptoBridgeDOGE/BTC $1,841 $0.008100 0.01% Gần đây
67 Tripe Dice ExchangeDOGE/BTC $1,806 $0.006000 0.01% Gần đây
68 CoinExchangeBITB/DOGE $1,804 $0.007181 0.01% Gần đây
69 Trade Satoshi808/DOGE $1,335 $0.007640 0.01% Gần đây
70 CoinExchangeBIGUP/DOGE $1,306 $0.005235 0.01% Gần đây
71 CoinExchangeKAYI/DOGE $1,275 $0.006762 0.01% Gần đây
72 BitFlipDOGE/BTC $1,204 $0.006500 0.01% Gần đây
73 alcurEXDOGE/BTC $1,173 $0.006100 0.00% Gần đây
74 BleutradeRDD/DOGE $1,135 $0.006318 0.00% Gần đây
75 BittyliciousDOGE/GBP $1,107 $0.007087 0.00% Gần đây
76 OpenLedger DEXDOGE/BTS $1,086 $0.006507 0.00% Gần đây
77 Tux ExchangeDOGE/BTC $1,072 $0.006200 0.00% Gần đây
78 Trade SatoshiFLAP/DOGE $1,053 $0.017411 0.00% Gần đây
79 Trade SatoshiRDD/DOGE $1,038 $0.006113 0.00% Gần đây
80 Trade SatoshiXP/DOGE $942 $0.006157 0.00% Gần đây
81 Trade SatoshiBCH/DOGE $902 $0.004881 0.00% Gần đây
82 Trade SatoshiBTCZ/DOGE $817 $0.005983 0.00% Gần đây
83 BleutradeBITB/DOGE $785 $0.007295 0.00% Gần đây
84 CoinExchangeERA/DOGE $735 $0.006292 0.00% Gần đây
85 Trade SatoshiDOGE/BCH $727 $0.005736 0.00% Gần đây
86 Bit-ZDOGE/ETH $725 $0.007284 0.00% Gần đây
87 Trade SatoshiBUN/DOGE $681 $0.015420 0.00% Gần đây
88 CoinExchangeCRAVE/DOGE $679 $0.005999 0.00% Gần đây
89 C-CEXDOGE/LTC $619 $0.006098 0.00% Gần đây
90 CoinExchangeWOW/DOGE $586 $0.006320 0.00% Gần đây
91 C-CEXSMLY/DOGE $582 $0.006428 0.00% Gần đây
92 Trade SatoshiZCL/DOGE $566 $0.005579 0.00% Gần đây
93 Trade SatoshiDOGE/USDT $559 $0.006218 0.00% Gần đây
94 BleutradeMOON/DOGE $518 $0.007139 0.00% Gần đây
95 Trade SatoshiBCC/DOGE $497 $0.006028 0.00% Gần đây
96 BleutradeSTART/DOGE $469 $0.006230 0.00% Gần đây
97 Trade SatoshiHTML/DOGE $442 $0.005769 0.00% Gần đây
98 Trade Satoshi1337/DOGE $368 $0.005479 0.00% Gần đây
99 OpenLedger DEXDOGE/BITUSD $363 $0.006900 0.00% Gần đây
100 TidexDOGE/ETH $341 $0.006537 0.00% Gần đây
101 CoinhouseDOGE/BTC $339 $0.007100 0.00% Gần đây
102 Trade SatoshiGRLC/DOGE $322 $0.008549 0.00% Gần đây
103 CryptoBridgeXP/DOGE $319 $0.007619 0.00% Gần đây
104 Trade SatoshiNYC/DOGE $301 $0.006516 0.00% Gần đây
105 CoinExchangeGOOD/DOGE $290 $0.005673 0.00% Gần đây
106 CryptomateDOGE/GBP $278 $0.006811 0.00% Gần đây
107 BleutradeGB/DOGE $261 $0.006573 0.00% Gần đây
108 Trade SatoshiZEIT/DOGE $255 $0.005759 0.00% Gần đây
109 SouthXchangeDOGE/USD $241 $0.006300 0.00% Gần đây
110 Trade SatoshiSLOTH/DOGE $230 $0.016142 0.00% Gần đây
111 CoinExchangeGLT/DOGE $213 $0.006259 0.00% Gần đây
112 Trade SatoshiCOLX/DOGE $184 $0.007755 0.00% Gần đây
113 BleutradeETH/DOGE $179 $0.005796 0.00% Gần đây
114 OpenLedger DEXDOGE/BTC $158 $0.006300 0.00% Gần đây
115 BleutradeDP/DOGE $130 $0.006578 0.00% Gần đây
116 BleutradeNLG/DOGE $126 $0.004211 0.00% Gần đây
117 Trade SatoshiAIB/DOGE $121 $0.009523 0.00% Gần đây
118 CoinExchangeTELL/DOGE $112 $0.005669 0.00% Gần đây
119 C-CEXBTCZ/DOGE $90 $0.006013 0.00% Gần đây
120 BitFlipDOGE/EUR $82 $0.007251 0.00% Gần đây
121 CoinExchangeHONEY/DOGE $82 $0.005880 0.00% Gần đây
122 BleutradeFJC/DOGE $76 $0.006694 0.00% Gần đây
123 BleutradeWDC/DOGE $75 $0.006599 0.00% Gần đây
124 Trade SatoshiLDOGE/DOGE $71 $0.004937 0.00% Gần đây
125 BleutradeVTC/DOGE $64 $0.005781 0.00% Gần đây
126 Trade SatoshiDGB/DOGE $61 $0.007564 0.00% Gần đây
127 BleutradeXPM/DOGE $55 $0.006390 0.00% Gần đây
128 C-CEXMCAP/DOGE $47 $0.005755 0.00% Gần đây
129 BleutradeCDN/DOGE $45 $0.005845 0.00% Gần đây
130 BleutradeTROLL/DOGE $44 $0.006447 0.00% Gần đây
131 BleutradeBSTY/DOGE $43 $0.006619 0.00% Gần đây
132 BleutradeADC/DOGE $39 $0.006142 0.00% Gần đây
133 BittyliciousDOGE/EUR $38 $0.007292 0.00% Gần đây
134 BleutradePOT/DOGE $36 $0.007241 0.00% Gần đây
135 Trade SatoshiXVG/DOGE $34 $0.003464 0.00% Gần đây
136 Trade SatoshiDASH/DOGE $31 $0.006470 0.00% Gần đây
137 CoingiDOGE/BTC $28 $0.007100 0.00% Gần đây
138 BleutradeSLG/DOGE $22 $0.005970 0.00% Gần đây
139 BleutradeBLK/DOGE $21 $0.004712 0.00% Gần đây
140 BleutradeDCR/DOGE $20 $0.006262 0.00% Gần đây
141 Trade SatoshiJEW/DOGE $19 $0.007463 0.00% Gần đây
142 BleutradeBCC/DOGE $19 $0.006534 0.00% Gần đây
143 Trade SatoshiBUZZ/DOGE $18 $0.008039 0.00% Gần đây
144 CoinbeDOGE/BTC $17 $0.005900 0.00% Gần đây
145 Trade SatoshiBRO/DOGE $15 $0.005934 0.00% Gần đây
146 BleutradeMONA/DOGE $14 $0.006902 0.00% Gần đây
147 BleutradeDASH/DOGE $10 $0.006281 0.00% Gần đây
148 Trade SatoshiVOT/DOGE $9 $0.005883 0.00% Gần đây
149 BleutradeQTUM/DOGE $8 $0.007138 0.00% Gần đây
150 BleutradeEXP/DOGE $6 $0.005990 0.00% Gần đây
151 CoinExchangeMNX/DOGE $6 $0.006498 0.00% Gần đây
152 BleutradePPC/DOGE $5 $0.005916 0.00% Gần đây
153 Trade SatoshiHALLO/DOGE $5 $0.004481 0.00% Gần đây
154 BleutradeZET/DOGE $5 $0.006595 0.00% Gần đây
155 BleutradeSLR/DOGE $5 $0.005991 0.00% Gần đây
156 C-CEXECN/DOGE $5 $0.044797 0.00% Gần đây
157 Trade Satoshi8BIT/DOGE $3 $0.008395 0.00% Gần đây
158 BleutradeOK/DOGE $2 $0.006084 0.00% Gần đây
159 C-CEXETH/DOGE $2 $0.004312 0.00% Gần đây
160 Trade SatoshiZEC/DOGE $2 $0.006487 0.00% Gần đây
161 Trade SatoshiSAFEX/DOGE $1 $0.006725 0.00% Gần đây
162 Trade SatoshiZNY/DOGE $1 $0.008748 0.00% Gần đây
163 Trade SatoshiKB3/DOGE $1 $0.009579 0.00% Gần đây
164 BleutradeXVP/DOGE $1 $0.005778 0.00% Gần đây
165 Trade SatoshiXGOX/DOGE $0 $0.006882 0.00% Gần đây
166 NIX-EDOGE/USD $0 $0.004000 0.00% Gần đây
167 C-CEXOX/DOGE $0 $0.007127 0.00% Gần đây
168 Trade Satoshi4CHN/DOGE $0 $0.004444 0.00% Gần đây
169 BitFlipDOGE/UAH $0 $0.010480 0.00% Gần đây
170 Trade SatoshiXBC/DOGE $0 $0.001067 0.00% Gần đây
171 Trade SatoshiRUP/DOGE $0 $0.006553 0.00% Gần đây
172 BleutradeBTG/DOGE $0 $0.006919 0.00% Gần đây
173 CoingiDOGE/USD $0 $0.007810 0.00% 17 giờ trước
174 Trade SatoshiBOLI/DOGE $0 $0.006203 0.00% Gần đây
175 Trade SatoshiBUMBA/DOGE $0 $0.008174 0.00% Gần đây
176 Trade SatoshiTRC/DOGE $0 $0.007248 0.00% Gần đây
177 Trade SatoshiHSR/DOGE $0 $0.009498 0.00% Gần đây
178 BleutradeNMC/DOGE $0 $0.006070 0.00% Gần đây
179 C-CEXTRC/DOGE $0 $0.004547 0.00% Gần đây
180 BleutradeNVC/DOGE $0 $0.006690 0.00% 28 giờ trước
181 BleutradeDGC/DOGE $0 $0.007599 0.00% Gần đây
182 BleutradeUNO/DOGE $0 $0.007746 0.00% Gần đây
183 BittyliciousDOGE/USD $0 $0.005638 0.00% Gần đây
184 TidexDOGE/WAVES $0 $0.007621 0.00% Gần đây
185 BleutradeEFL/DOGE $0 $0.006714 0.00% Gần đây
186 BleutradeVRC/DOGE $0 $0.005868 0.00% Gần đây
187 BleutradeCLAM/DOGE $0 $0.005081 0.00% Gần đây
188 BleutradeBTCD/DOGE $0 $0.005189 0.00% Gần đây
189 BleutradeNEOS/DOGE $0 $0.005809 0.00% Gần đây
190 Trade SatoshiNKA/DOGE $0 $0.014537 0.00% Gần đây
191 Trade SatoshiDOT/DOGE $0 $0.023474 0.00% Gần đây
192 BleutradeBTA/DOGE $0 $0.005191 0.00% Gần đây
193 Trade SatoshiPIE/DOGE $0 $0.002013 0.00% Gần đây
194 C-CEXXBY/DOGE $0 $0.007103 0.00% Gần đây
195 C-CEXLINDA/DOGE $0 $0.003679 0.00% Gần đây
196 Trade SatoshiSOJ/DOGE $0 $0.002678 0.00% Gần đây
197 C-CEXBQ/DOGE $0 $0.003785 0.00% Gần đây
198 C-CEXODN/DOGE $0 $0.001002 0.00% Gần đây
199 Trade SatoshiXSH/DOGE $0 $0.006705 0.00% Gần đây
200 Trade SatoshiGRIM/DOGE $0 $0.006979 0.00% Gần đây

Dogecoin Feed Truyền Thông Xã Hội

Công cụ cho Dogecoin

Công Cụ Website Tra Giá Đồng Coin

Tùy Biến Công Cụ Này