Litecoin Litecoin

223.75 USD (7.49%)
0.02321840 BTC (8.31%)

Vốn Hóa Thị Trường

12,391,284,088 USD
1,285,853 BTC

Khối lượng (24 giờ)

1,056,150,000 USD
109,597 BTC

Lượng tiền lưu thông

55,380,783 LTC

Cung tiền tối đa

84,000,000 LTC
Đang tải dữ liệu từ máy chủ...

Litecoin Thị Trường Giao Dịch


# Nguồn Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Đã được cập nhật
1 OKExLTC/USDT $174,110,000 $221.48 16.49% Gần đây
2 OKExLTC/BTC $153,491,000 $220.72 14.53% Gần đây
3 GDAXLTC/USD $107,231,000 $221.36 10.15% Gần đây
4 BithumbLTC/KRW $94,519,100 $239.87 8.95% Gần đây
5 BitfinexLTC/USD $73,688,400 $220.91 6.98% Gần đây
6 BinanceLTC/USDT $68,278,100 $221.45 6.46% Gần đây
7 UpbitLTC/KRW $41,410,200 $239.32 3.92% Gần đây
8 Bit-ZLTC/BTC $40,082,000 $221.12 3.80% Gần đây
9 BinanceLTC/BTC $38,912,700 $221.12 3.68% Gần đây
10 HuobiLTC/USDT $17,123,800 $219.59 1.62% Gần đây
11 BitstampLTC/USD $13,685,200 $221.54 1.30% Gần đây
12 CoinsBankLTC/USD $12,066,400 $221.97 1.14% Gần đây
13 PoloniexLTC/BTC $11,864,700 $220.34 1.12% Gần đây
14 BittrexLTC/BTC $11,426,800 $220.68 1.08% Gần đây
15 GDAXLTC/EUR $10,650,700 $221.19 1.01% Gần đây
16 BitfinexLTC/BTC $10,054,900 $220.99 0.95% Gần đây
17 KrakenLTC/USD $9,806,480 $222.25 0.93% Gần đây
18 CoinoneLTC/KRW $8,702,840 $239.69 0.82% Gần đây
19 KrakenLTC/EUR $8,582,820 $221.65 0.81% Gần đây
20 GDAXLTC/BTC $7,889,880 $220.58 0.75% Gần đây
21 BinanceLTC/ETH $7,617,150 $221.77 0.72% Gần đây
22 EXXLTC/BTC $7,415,760 $218.60 0.70% Gần đây
23 PoloniexLTC/USDT $6,001,740 $221.79 0.57% Gần đây
24 UpbitLTC/BTC $4,967,020 $220.68 0.47% Gần đây
25 CoinsBankLTC/EUR $4,858,590 $222.35 0.46% Gần đây
26 WEXLTC/USD $4,842,620 $221.00 0.46% Gần đây
27 BittrexLTC/USDT $4,823,240 $222.80 0.46% Gần đây
28 BitstampLTC/EUR $4,387,020 $221.28 0.42% Gần đây
29 KrakenLTC/BTC $4,315,210 $220.60 0.41% Gần đây
30 WEXLTC/BTC $4,159,060 $220.00 0.39% Gần đây
31 HitBTCLTC/USDT $4,118,030 $227.01 0.39% Gần đây
32 CoinsBankLTC/GBP $4,059,860 $220.70 0.38% Gần đây
33 AEXLTC/BITCNY $3,884,060 $230.50 0.37% Gần đây
34 RightBTCLTC/BTC $3,281,510 $221.84 0.31% Gần đây
35 CoinEggLTC/BTC $3,150,520 $221.31 0.30% Gần đây
36 HuobiLTC/BTC $2,931,290 $219.48 0.28% Gần đây
37 BitstampLTC/BTC $2,789,460 $219.96 0.26% Gần đây
38 WEXBCH/LTC $2,424,220 $220.32 0.23% Gần đây
39 LivecoinLTC/BTC $2,323,570 $218.10 0.22% Gần đây
40 BtcTrade.imLTC/BTC $2,238,390 $199.49 0.21% Gần đây
41 YoBitLTC/BTC $2,069,030 $220.52 0.20% Gần đây
42 KoinexLTC/INR $2,012,020 $237.83 0.19% Gần đây
43 ZB.COMLTC/USDT $1,957,780 $227.66 0.19% Gần đây
44 HitBTCLTC/BTC $1,822,510 $220.68 0.17% Gần đây
45 WEXLTC/RUR $1,791,840 $222.28 0.17% Gần đây
46 xBTCeLTC/EUR $1,737,750 $214.17 0.16% Gần đây
47 QuadrigaCXLTC/CAD $1,722,820 $220.29 0.16% Gần đây
48 xBTCeLTC/USD $1,704,770 $219.10 0.16% Gần đây
49 WEXLTC/EUR $1,674,570 $222.24 0.16% Gần đây
50 WEXETH/LTC $1,658,930 $221.68 0.16% Gần đây
51 ExmoLTC/USD $1,611,210 $229.21 0.15% Gần đây
52 WEXDSH/LTC $1,593,550 $221.38 0.15% Gần đây
53 BTC MarketsLTC/AUD $1,505,200 $224.91 0.14% Gần đây
54 AEXLTC/USDT $1,397,600 $223.29 0.13% Gần đây
55 BiboxLTC/BTC $1,345,930 $219.53 0.13% Gần đây
56 BiboxLTC/USDT $1,297,060 $219.06 0.12% Gần đây
57 Gate.ioLTC/USDT $1,296,800 $218.19 0.12% Gần đây
58 OKExLTC/BCH $1,254,800 $222.38 0.12% Gần đây
59 BiboxLTC/ETH $1,223,840 $220.39 0.12% Gần đây
60 BinanceLTC/BNB $1,163,570 $219.47 0.11% Gần đây
61 xBTCeLTC/BTC $1,136,380 $228.19 0.11% Gần đây
62 ExmoLTC/BTC $1,021,260 $219.94 0.10% Gần đây
63 xBTCeLTC/RUB $1,012,360 $234.42 0.10% Gần đây
64 BitBayLTC/PLN $1,001,480 $219.10 0.09% Gần đây
65 CoinutLTC/USDT $989,388 $221.56 0.09% Gần đây
66 TOPBTCLTC/BTC $952,674 $224.90 0.09% Gần đây
67 xBTCeLTC/CNH $874,256 $200.85 0.08% Gần đây
68 WEXZEC/LTC $869,808 $220.43 0.08% Gần đây
69 KucoinLTC/BTC $849,994 $220.39 0.08% Gần đây
70 ZB.COMLTC/BTC $760,470 $220.14 0.07% Gần đây
71 KoineksLTC/TRY $719,664 $223.68 0.07% Gần đây
72 CryptopiaLTC/BTC $689,232 $219.81 0.07% Gần đây
73 KoinimLTC/TRY $686,402 $218.93 0.06% Gần đây
74 C2CXLTC/USDT $662,967 $220.68 0.06% Gần đây
75 OkCoin Intl.LTC/USD $582,502 $232.00 0.06% Gần đây
76 EXXLTC/USDT $579,764 $225.39 0.05% Gần đây
77 Mercado BitcoinLTC/BRL $570,134 $223.25 0.05% Gần đây
78 Bitcoin IndonesiaLTC/IDR $555,053 $233.88 0.05% Gần đây
79 BX ThailandLTC/THB $531,353 $224.60 0.05% Gần đây
80 ZebpayLTC/INR $503,145 $233.16 0.05% Gần đây
81 CoinsquareLTC/BTC $495,956 $220.86 0.05% Gần đây
82 BittrexLTC/ETH $442,715 $221.48 0.04% Gần đây
83 CoinutLTC/BTC $427,879 $220.00 0.04% Gần đây
84 OKExLTC/ETH $395,343 $222.06 0.04% Gần đây
85 CoinroomLTC/PLN $388,270 $222.75 0.04% Gần đây
86 UpbitLTC/USDT $363,219 $219.41 0.03% Gần đây
87 BitbankLTC/BTC $321,085 $217.68 0.03% Gần đây
88 VebitcoinLTC/TRY $315,487 $224.59 0.03% Gần đây
89 Trade By TradeLTC/BTC $309,699 $212.00 0.03% Gần đây
90 YoBitLTC/USD $290,010 $236.02 0.03% Gần đây
91 BitsoLTC/MXN $268,197 $218.29 0.03% Gần đây
92 LivecoinLTC/USD $249,914 $222.40 0.02% Gần đây
93 ExmoETH/LTC $248,724 $222.43 0.02% Gần đây
94 KucoinLTC/ETH $240,764 $221.20 0.02% Gần đây
95 FatbtcLTC/CNY $228,603 $264.56 0.02% Gần đây
96 UpbitLTC/ETH $227,452 $220.77 0.02% Gần đây
97 DSXLTC/USD $210,147 $221.81 0.02% Gần đây
98 ExmoLTC/RUB $201,935 $216.27 0.02% Gần đây
99 CryptoBridgeLTC/BTC $190,961 $216.82 0.02% Gần đây
100 BL3PLTC/EUR $185,206 $218.00 0.02% Gần đây
101 KucoinLTC/USDT $177,240 $221.81 0.02% Gần đây
102 Bitcoin IndonesiaLTC/BTC $166,171 $220.13 0.02% Gần đây
103 CoinExchangeLTC/BTC $164,572 $216.83 0.02% Gần đây
104 ExratesLTC/USD $154,220 $213.55 0.01% Gần đây
105 CryptopiaLTC/USDT $150,970 $220.68 0.01% Gần đây
106 CoinExLTC/BCH $144,451 $222.03 0.01% Gần đây
107 LiquiLTC/BTC $144,450 $220.08 0.01% Gần đây
108 BitMarketLTC/PLN $138,192 $216.45 0.01% Gần đây
109 LiquiLTC/USDT $138,090 $220.09 0.01% Gần đây
110 ExmoLTC/EUR $135,123 $231.33 0.01% Gần đây
111 CoinExLTC/BTC $129,602 $220.97 0.01% Gần đây
112 ExratesLTC/BTC $122,725 $198.57 0.01% Gần đây
113 Gate.ioLTC/BTC $122,604 $220.20 0.01% Gần đây
114 MercatoxLTC/BTC $119,487 $217.71 0.01% Gần đây
115 TidexLTC/BTC $113,477 $220.91 0.01% Gần đây
116 xBTCeETH/LTC $111,533 $227.62 0.01% Gần đây
117 ChaoEXLTC/BTC $108,844 $220.81 0.01% Gần đây
118 HitBTCLTC/ETH $108,536 $222.90 0.01% Gần đây
119 Trade SatoshiLTC/BTC $107,444 $211.99 0.01% Gần đây
120 LiquiLTC/ETH $106,910 $221.62 0.01% Gần đây
121 DSXLTC/EUR $105,697 $214.40 0.01% Gần đây
122 BTC MarketsLTC/BTC $96,481 $223.23 0.01% Gần đây
123 CoinbeneLTC/BTC $89,740 $220.31 0.01% Gần đây
124 TidexLTC/ETH $79,858 $221.28 0.01% Gần đây
125 BTC-AlphaLTC/USD $78,376 $224.50 0.01% Gần đây
126 LiteBit.euLTC/EUR $76,504 $220.34 0.01% Gần đây
127 BitsoLTC/BTC $74,594 $216.34 0.01% Gần đây
128 TidexLTC/USDT $66,758 $218.02 0.01% Gần đây
129 BX ThailandLTC/BTC $64,072 $221.73 0.01% Gần đây
130 CoinnestLTC/KRW $61,838 $236.63 0.01% Gần đây
131 PoloniexLTC/XMR $58,994 $218.06 0.01% Gần đây
132 TidexLTC/WAVES $55,772 $219.22 0.01% Gần đây
133 xBTCeLTC/JPY $55,083 $212.13 0.01% Gần đây
134 KucoinLTC/NEO $44,023 $219.00 0.00% Gần đây
135 CoinutETC/LTC $42,140 $220.24 0.00% Gần đây
136 BTC-AlphaLTC/BTC $39,898 $220.20 0.00% Gần đây
137 Trade SatoshiZCL/LTC $39,878 $211.45 0.00% Gần đây
138 BleutradeLTC/BTC $39,477 $218.17 0.00% Gần đây
139 QryptosLTC/BTC $37,541 $211.60 0.00% Gần đây
140 Stocks.ExchangeLTC/BTC $37,287 $219.71 0.00% Gần đây
141 Altcoin TraderLTC/ZAR $37,256 $250.33 0.00% Gần đây
142 AEXLTC/BTC $37,199 $227.42 0.00% Gần đây
143 BTC Trade UALTC/UAH $37,019 $217.38 0.00% Gần đây
144 DSXLTC/BTC $29,559 $192.73 0.00% Gần đây
145 MercatoxETH/LTC $27,891 $198.53 0.00% Gần đây
146 Tripe Dice ExchangeLTC/BTC $27,442 $213.16 0.00% Gần đây
147 Bits BlockchainLTC/BTC $27,113 $213.16 0.00% Gần đây
148 AbucoinsLTC/BTC $25,074 $216.86 0.00% Gần đây
149 The Rock TradingLTC/EUR $24,272 $217.58 0.00% Gần đây
150 CoinExchangeDOGE/LTC $23,701 $219.34 0.00% Gần đây
151 Negocie CoinsLTC/BRL $22,670 $227.84 0.00% Gần đây
152 Trade By TradeLTC/USDT $17,732 $201.41 0.00% Gần đây
153 CoinbeneLTC/USDT $17,719 $220.53 0.00% Gần đây
154 C-CEXLTC/BTC $17,363 $218.85 0.00% Gần đây
155 CoinutETH/LTC $17,281 $222.25 0.00% Gần đây
156 LivecoinUNY/LTC $16,759 $32.89 0.00% 113 giờ trước
157 GatecoinLTC/BTC $14,840 $216.82 0.00% Gần đây
158 SouthXchangeLTC/BTC $14,486 $225.40 0.00% Gần đây
159 CoinExchangeLTC/DOGE $13,923 $222.63 0.00% Gần đây
160 DSXLTC/GBP $13,686 $220.56 0.00% Gần đây
161 BittyliciousLTC/GBP $13,480 $252.02 0.00% Gần đây
162 Waves Decentralized ExchangeLTC/BTC $11,325 $230.31 0.00% Gần đây
163 Waves Decentralized ExchangeLTC/WAVES $10,566 $223.72 0.00% Gần đây
164 CoinFalconLTC/BTC $10,262 $227.71 0.00% Gần đây
165 BitsaneXRP/LTC $9,917 $222.81 0.00% Gần đây
166 CoinhouseLTC/BTC $9,452 $212.97 0.00% Gần đây
167 BitsaneLTC/BTC $8,725 $221.54 0.00% Gần đây
168 BigONELTC/BTC $8,627 $221.63 0.00% Gần đây
169 CryptoBridgeECA/LTC $8,405 $228.68 0.00% Gần đây
170 COSSLTC/BTC $8,339 $220.20 0.00% Gần đây
171 C-PatexPHO/LTC $7,157 $294.16 0.00% Gần đây
172 CryptoBridgeSMART/LTC $7,153 $198.50 0.00% Gần đây
173 Trade SatoshiDOGE/LTC $6,404 $212.89 0.00% Gần đây
174 TradeOgreLTC/BTC $6,299 $215.86 0.00% Gần đây
175 BraziliexLTC/BRL $6,177 $228.45 0.00% Gần đây
176 OKCoin.cnLTC/CNY $5,912 * $53.48 0.00% Gần đây
177 COSSETH/LTC $5,669 $207.60 0.00% Gần đây
178 CoinsBankLTC/BTC $4,803 $235.04 0.00% Gần đây
179 OpenLedger DEXLTC/BTS $4,426 $239.21 0.00% Gần đây
180 Bit2CLTC/ILS $4,205 $225.00 0.00% Gần đây
181 BitMarketLTC/BTC $4,086 $224.34 0.00% Gần đây
182 The Rock TradingLTC/BTC $3,803 $219.23 0.00% Gần đây
183 Trade SatoshiPAC/LTC $3,786 $317.95 0.00% Gần đây
184 Trade SatoshiRDD/LTC $3,552 $224.80 0.00% Gần đây
185 CoinExchangeMOON/LTC $3,495 $182.93 0.00% Gần đây
186 SouthXchangeGCN/LTC $3,419 $336.22 0.00% Gần đây
187 Mr. ExchangeXRP/LTC $3,362 $200.43 0.00% Gần đây
188 BitlishLTC/BTC $3,071 $209.31 0.00% Gần đây
189 BitlishLTC/USD $2,646 $222.00 0.00% Gần đây
190 OpenLedger DEXLTC/BTC $2,549 $226.46 0.00% Gần đây
191 Trade SatoshiLTC/USDT $2,437 $210.66 0.00% Gần đây
192 OpenLedger DEXLTC/BITUSD $2,420 $227.65 0.00% Gần đây
193 Stocks.ExchangeBTCZ/LTC $2,267 $198.04 0.00% Gần đây
194 Trade SatoshiBCH/LTC $2,222 $275.53 0.00% Gần đây
195 GatecoinLTC/EUR $1,930 $222.25 0.00% Gần đây
196 Trade SatoshiLTC/DOGE $1,794 $214.73 0.00% Gần đây
197 GatecoinLTC/ETH $1,633 $204.18 0.00% Gần đây
198 BitFlipLTC/RUB $1,554 $245.75 0.00% Gần đây
199 BitFlipLTC/USD $1,189 $238.02 0.00% Gần đây
200 C-CEXLTC/USD $1,104 $239.00 0.00% Gần đây
201 Trade SatoshiAIB/LTC $1,100 $194.16 0.00% Gần đây
202 Trade SatoshiCOLX/LTC $1,080 $286.89 0.00% Gần đây
203 Trade SatoshiHTML/LTC $1,034 $173.23 0.00% Gần đây
204 BCEXLTC/BTC $1,023 $221.64 0.00% Gần đây
205 Trade Satoshi1337/LTC $953 $193.44 0.00% Gần đây
206 AllcoinLTC/BTC $894 $214.90 0.00% Gần đây
207 BraziliexLTC/BTC $877 $240.91 0.00% Gần đây
208 CoingiLTC/EUR $847 $206.73 0.00% Gần đây
209 BitFlipLTC/BTC $826 $224.53 0.00% Gần đây
210 CryptoBridgeBCO/LTC $811 $186.36 0.00% Gần đây
211 BitsaneLTC/USD $736 $238.53 0.00% Gần đây
212 LocalTradeEDR/LTC $733 $203.85 0.00% 7 giờ trước
213 Trade SatoshiLTC/BCH $678 $202.50 0.00% Gần đây
214 CryptomateLTC/GBP $670 $243.53 0.00% Gần đây
215 Lykke ExchangeLTC/BTC $668 $228.87 0.00% Gần đây
216 CoinExchangeECN/LTC $662 * $157.27 0.00% Gần đây
217 Mr. ExchangeLTC/JPY $651 $198.53 0.00% Gần đây
218 C-CEXDOGE/LTC $606 $216.34 0.00% Gần đây
219 Trade SatoshiNYC/LTC $606 $238.85 0.00% Gần đây
220 Trade SatoshiSLOTH/LTC $585 $219.05 0.00% Gần đây
221 CoingiLTC/BTC $581 $217.79 0.00% Gần đây
222 Trade SatoshiGRLC/LTC $548 $214.27 0.00% Gần đây
223 Trade SatoshiBTCZ/LTC $521 $220.98 0.00% Gần đây
224 Trade Satoshi808/LTC $498 $289.88 0.00% Gần đây
225 CoinExchangeETHD/LTC $460 $247.77 0.00% Gần đây
226 CryptoxLTC/BTC $440 $215.82 0.00% Gần đây
227 C-CEXSMLY/LTC $426 $219.29 0.00% Gần đây
228 Mr. ExchangeLTC/BTC $420 $200.28 0.00% Gần đây
229 CoinExchangeDFS/LTC $410 $207.72 0.00% Gần đây
230 CoinExchangeCRAVE/LTC $404 $1017.60 0.00% Gần đây
231 Trade SatoshiMNC/LTC $337 $209.39 0.00% Gần đây
232 Trade SatoshiXP/LTC $337 $247.75 0.00% Gần đây
233 BTC-AlphaKZC/LTC $337 $184.77 0.00% Gần đây
234 BitKonanLTC/USD $310 $215.00 0.00% Gần đây
235 CryptoBridgeHTML/LTC $279 $215.58 0.00% Gần đây
236 BitsaneLTC/ETH $251 $226.88 0.00% Gần đây
237 Trade SatoshiSAFEX/LTC $250 $186.55 0.00% Gần đây
238 Mr. ExchangeLTC/ETH $226 $200.84 0.00% Gần đây
239 CryptoBridgeIC/LTC $225 $172.12 0.00% Gần đây
240 SouthXchangeMLM/LTC $224 $215.32 0.00% Gần đây
241 BitlishLTC/RUB $210 $245.97 0.00% Gần đây
242 Trade SatoshiZEIT/LTC $204 $390.84 0.00% Gần đây
243 Trade SatoshiBUZZ/LTC $204 $185.09 0.00% Gần đây
244 CryptoBridgeLTC/MONA $162 $231.92 0.00% Gần đây
245 CoinExchangeVOX/LTC $117 $207.33 0.00% Gần đây
246 Trade SatoshiFLAP/LTC $115 $217.22 0.00% Gần đây
247 Trade SatoshiTRC/LTC $110 $207.12 0.00% Gần đây
248 Trade SatoshiXVG/LTC $109 $129.01 0.00% Gần đây
249 BitsaneLTC/BCH $107 $190.63 0.00% 93 giờ trước
250 CoinrailLTC/KRW $104 $189.81 0.00% Gần đây
251 SouthXchangeLTC/USD $102 $217.35 0.00% Gần đây
252 CoinExchangePUT/LTC $102 $10549.40 0.00% Gần đây
253 Trade SatoshiSHND/LTC $88 $83.23 0.00% Gần đây
254 LivecoinPOSW/LTC $80 $160.73 0.00% Gần đây
255 Trade SatoshiBCC/LTC $74 $259.80 0.00% Gần đây
256 Trade SatoshiDASH/LTC $67 $205.20 0.00% Gần đây
257 SouthXchangeLTC/BCH $51 $220.03 0.00% Gần đây
258 TDAXLTC/THB $47 $222.66 0.00% Gần đây
259 Trade SatoshiBUN/LTC $46 $887.68 0.00% Gần đây
260 Stocks.ExchangeXSH/LTC $45 $215.04 0.00% Gần đây
261 BarterDEXLTC/KMD $35 $210.68 0.00% 211 giờ trước
262 Trade SatoshiDGB/LTC $34 $219.93 0.00% Gần đây
263 CoinExchangeTER/LTC $33 $199.17 0.00% Gần đây
264 C-PatexBLC/LTC $30 $208.61 0.00% Gần đây
265 Tux ExchangeLTC/BTC $29 $219.71 0.00% Gần đây
266 Stellar Decentralized ExchangeLTC/XLM $29 $229.73 0.00% Gần đây
267 BitsaneLTC/EUR $27 $217.29 0.00% Gần đây
268 Trade SatoshiBOLI/LTC $26 $212.36 0.00% Gần đây
269 BitsaneICN/LTC $25 $206.82 0.00% Gần đây
270 OpenLedger DEXHEAT/LTC $23 $191.32 0.00% 230 giờ trước
271 BitmaszynaLTC/PLN $23 $228.45 0.00% Gần đây
272 Trade SatoshiVTA/LTC $19 $218.43 0.00% Gần đây
273 C-PatexLTC/BTC $19 $212.00 0.00% Gần đây
274 Bits BlockchainATMC/LTC $15 $1414.29 0.00% 10 giờ trước
275 BitlishLTC/EUR $15 $210.06 0.00% Gần đây
276 Trade SatoshiXSH/LTC $12 $201.45 0.00% Gần đây
277 CoingiLTC/USD $12 $211.40 0.00% Gần đây
278 Ore.BzLTC/USD $11 $213.00 0.00% Gần đây
279 Trade SatoshiSOJ/LTC $8 $274.06 0.00% Gần đây
280 CoinExchangeHONEY/LTC $7 $181.26 0.00% Gần đây
281 Trade SatoshiLDOGE/LTC $6 $152.50 0.00% Gần đây
282 CoinbeLTC/BTC $5 $203.31 0.00% Gần đây
283 Trade SatoshiBRO/LTC $4 $169.31 0.00% Gần đây
284 CoinutLTC/USD $3 $180.00 0.00% Gần đây
285 Waves Decentralized ExchangeLTC/ETH $2 $233.96 0.00% Gần đây
286 SouthXchangeZEIT/LTC $2 $341.10 0.00% Gần đây
287 OpenLedger DEXLTC/BITCNY $1 $202.04 0.00% Gần đây
288 C-CEXETH/LTC $0 $207.50 0.00% Gần đây
289 Stocks.ExchangeSHND/LTC $0 $83.23 0.00% Gần đây
290 NIX-ELTC/USD $0 $285.00 0.00% Gần đây
291 Stocks.ExchangeETG/LTC $0 $57.96 0.00% Gần đây
292 Trade Satoshi8BIT/LTC $0 $209.95 0.00% Gần đây
293 SouthXchangePNX/LTC $0 $247.56 0.00% Gần đây
294 Trade SatoshiXBC/LTC $0 $67.02 0.00% Gần đây
295 BittyliciousLTC/EUR $0 $237.98 0.00% Gần đây
296 BittyliciousLTC/USD $0 $245.54 0.00% Gần đây
297 LakeBTCLTC/BTC $0 $229.35 0.00% Gần đây
298 GatecoinLTC/HKD $0 $228.80 0.00% Gần đây
299 GatecoinLTC/USD $0 $183.10 0.00% Gần đây
300 Ore.BzLTC/BTC $0 $156.11 0.00% Gần đây
301 BisqLTC/BTC $0 $207.02 0.00% Gần đây
302 FreiExchangeLTC/BTC $0 $207.19 0.00% Gần đây
303 Waves Decentralized ExchangeLTC/EUR $0 $200.55 0.00% Gần đây
304 DgtmarketLTC/BTC $0 $192.73 0.00% Gần đây
305 DgtmarketLTC/PLN $0 $238.24 0.00% Gần đây
306 BitFlipLTC/EUR $0 $311.97 0.00% Gần đây
307 BitFlipLTC/UAH $0 $253.17 0.00% Gần đây
308 TDAXLTC/BTC $0 $173.46 0.00% Gần đây
309 TDAXLTC/ETH $0 $24.76 0.00% Gần đây
310 C-CEXTRC/LTC $0 $274.21 0.00% Gần đây
311 C-CEXDASH/LTC $0 $146.48 0.00% Gần đây
312 Trade SatoshiPOP/LTC $0 $233.54 0.00% Gần đây
313 Trade SatoshiPIGGY/LTC $0 $215.53 0.00% Gần đây
314 Trade SatoshiNKA/LTC $0 $246.53 0.00% Gần đây
315 Trade SatoshiDOT/LTC $0 $752.79 0.00% Gần đây
316 C-CEXUSDT/LTC $0 $172.60 0.00% Gần đây
317 Trade SatoshiCRAVE/LTC $0 $539.58 0.00% Gần đây
318 Trade SatoshiZNY/LTC $0 $104.83 0.00% Gần đây
319 Trade SatoshiKB3/LTC $0 $186.83 0.00% Gần đây
320 Trade SatoshiZEC/LTC $0 $186.84 0.00% Gần đây
321 C-CEXVRS/LTC $0 $325.05 0.00% Gần đây
322 Trade SatoshiPIE/LTC $0 $17.00 0.00% Gần đây
323 VirtacoinWorldXVP/LTC $0 $202.26 0.00% Gần đây
324 C-CEXECN/LTC $0 $5659.74 0.00% Gần đây
325 C-CEXMCAP/LTC $0 $178.98 0.00% Gần đây
326 Trade SatoshiZEN/LTC $0 $242.73 0.00% Gần đây
327 Trade Satoshi4CHN/LTC $0 $201.75 0.00% Gần đây
328 CryptopiaXRY/LTC $0 $103.17 0.00% Gần đây
329 C-CEXOX/LTC $0 $49.06 0.00% Gần đây
330 C-CEXBQ/LTC $0 $99.80 0.00% Gần đây
331 C-CEXODN/LTC $0 $154.84 0.00% Gần đây
332 C-CEXBTCZ/LTC $0 $122.64 0.00% Gần đây
333 SouthXchangeXGOX/LTC $0 $318.54 0.00% Gần đây
334 GOPAXLTC/KRW ** $2,936,170 $237.55 0.00% Gần đây
335 GOPAXLTC/BTC ** $67 $57.82 0.00% Gần đây
336 BITHOLICLTC/BTC ** $0 $94.62 0.00% 87 giờ trước
337 BitinkaBTC/LTC *** $6,103,600 *** $7573.59 0.00% 2 giờ trước
* Không bao gồm giá
**Không bao gồm khối lượng – Không có phí mua bán
***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Litecoin Feed Truyền Thông Xã Hội

Công cụ cho Litecoin

Công Cụ Website Tra Giá Đồng Coin

Tùy Biến Công Cụ Này