Bitcoin Cash Bitcoin Cash

1295.94 USD (-14.75%)
0.12457500 BTC (-5.00%)

Vốn Hóa Thị Trường

22,004,688,617 USD
2,115,248 BTC

Khối lượng (24 giờ)

680,108,000 USD
65,377 BTC

Lượng tiền lưu thông

16,979,713 BCH

Cung tiền tối đa

21,000,000 BCH
Đang tải dữ liệu từ máy chủ...

Bitcoin Cash Thị Trường Giao Dịch


# Nguồn Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Đã được cập nhật
1 HitBTCBCH/BTC $135,683,000 $1276.16 19.95% Gần đây
2 OKExBCH/BTC $96,104,200 $1272.11 14.13% Gần đây
3 OKExBCH/USDT $77,312,600 $1271.76 11.37% Gần đây
4 BitfinexBCH/USD $44,627,400 $1262.50 6.56% Gần đây
5 BithumbBCH/KRW $33,754,100 $1447.80 4.96% Gần đây
6 GDAXBCH/USD $27,570,200 $1301.59 4.05% Gần đây
7 UpbitBCC/KRW $24,514,000 $1454.78 3.60% Gần đây
8 HuobiBCH/USDT $21,785,700 $1274.21 3.20% Gần đây
9 BinanceBCC/BTC $16,716,000 $1272.89 2.46% Gần đây
10 BinanceBCC/USDT $16,007,600 $1265.75 2.35% Gần đây
11 BitfinexBCH/BTC $10,875,500 $1270.71 1.60% Gần đây
12 Bit-ZBCH/BTC $10,393,900 $1273.16 1.53% Gần đây
13 EXXBCC/BTC $9,126,200 $1312.01 1.34% Gần đây
14 PoloniexBCH/USDT $9,082,380 $1273.77 1.34% Gần đây
15 CoinoneBCH/KRW $7,733,540 $1450.59 1.14% Gần đây
16 WEXBCH/USD $7,684,150 $1295.64 1.13% Gần đây
17 BittrexBCC/BTC $7,013,550 $1268.43 1.03% Gần đây
18 BitstampBCH/USD $6,024,710 $1261.68 0.89% Gần đây
19 BittrexBCC/USDT $5,825,580 $1264.56 0.86% Gần đây
20 PoloniexBCH/BTC $5,610,050 $1276.09 0.82% Gần đây
21 WEXBCH/BTC $5,550,870 $1278.51 0.82% Gần đây
22 CoinEggBCH/BTC $5,483,620 $1287.24 0.81% Gần đây
23 KrakenBCH/USD $5,134,930 $1276.70 0.76% Gần đây
24 HuobiBCH/BTC $4,847,010 $1274.35 0.71% Gần đây
25 KorbitBCH/KRW $4,655,150 $1455.71 0.68% Gần đây
26 HitBTCBCH/USDT $4,624,720 $1347.12 0.68% Gần đây
27 KrakenBCH/EUR $4,083,940 $1277.46 0.60% Gần đây
28 BtcTrade.imBCH/BTC $3,363,470 $1221.48 0.49% Gần đây
29 CoinbeneBCH/USDT $3,351,230 $1430.79 0.49% Gần đây
30 AEXBCC/BITCNY $3,255,340 $1242.85 0.48% Gần đây
31 UpbitBCC/BTC $3,100,620 $1269.15 0.46% Gần đây
32 BinanceBCC/ETH $3,018,970 $1274.53 0.44% Gần đây
33 KrakenBCH/BTC $2,647,580 $1270.19 0.39% Gần đây
34 RightBTCBCC/BTC $2,421,140 $1279.76 0.36% Gần đây
35 YoBitBCC/BTC $2,308,990 $1269.81 0.34% Gần đây
36 WEXBCH/ETH $2,307,020 $1279.96 0.34% Gần đây
37 GDAXBCH/BTC $2,114,010 $1280.48 0.31% Gần đây
38 ExmoBCH/USD $2,014,990 $1339.00 0.30% Gần đây
39 HitBTCBCH/ETH $1,954,350 $1283.26 0.29% Gần đây
40 ExmoBCH/BTC $1,900,890 $1294.53 0.28% Gần đây
41 BitbankBCC/JPY $1,766,380 $1303.68 0.26% Gần đây
42 ExratesBCH/BTC $1,524,130 $1300.46 0.22% Gần đây
43 bitFlyerBCH/BTC $1,438,640 $1274.35 0.21% Gần đây
44 ExratesBCH/USD $1,368,730 $1534.21 0.20% Gần đây
45 C2CXBCH/USDT $1,366,990 $1267.57 0.20% Gần đây
46 LivecoinBCH/BTC $1,359,720 $1272.46 0.20% Gần đây
47 WEXBCH/LTC $1,354,200 $1282.50 0.20% Gần đây
48 ZebpayBCH/INR $1,325,280 $1374.15 0.19% Gần đây
49 BitstampBCH/EUR $1,282,780 $1262.26 0.19% Gần đây
50 BitstampBCH/BTC $1,273,570 $1268.64 0.19% Gần đây
51 GDAXBCH/EUR $1,272,730 $1288.18 0.19% Gần đây
52 Mercado BitcoinBCH/BRL $1,135,380 $1308.46 0.17% Gần đây
53 ZB.COMBCC/USDT $1,088,330 $1277.13 0.16% Gần đây
54 WEXBCH/RUR $907,197 $1309.35 0.13% Gần đây
55 FatbtcBCH/CNY $803,725 $1472.46 0.12% Gần đây
56 LivecoinBCH/USD $800,862 $1313.58 0.12% Gần đây
57 xBTCeBCH/BTC $791,525 $1217.13 0.12% Gần đây
58 CoinExBTC/BCH $688,916 $1277.51 0.10% Gần đây
59 KoinexBCH/INR $671,659 $1343.32 0.10% Gần đây
60 Gate.ioBCH/USDT $669,730 $1279.54 0.10% Gần đây
61 BX ThailandBCH/THB $639,175 $1321.88 0.09% Gần đây
62 UpbitBCC/USDT $630,494 $1271.58 0.09% Gần đây
63 BinanceBCC/BNB $599,579 $1274.70 0.09% Gần đây
64 WEXBCH/EUR $596,601 $1307.50 0.09% Gần đây
65 CEX.IOBCH/USD $576,794 $1302.00 0.08% Gần đây
66 BitBayBCC/PLN $568,332 $1292.61 0.08% Gần đây
67 BittrexBCC/ETH $562,252 $1282.78 0.08% Gần đây
68 BTC MarketsBCH/AUD $558,114 $1299.55 0.08% Gần đây
69 Bitcoin IndonesiaBCH/IDR $485,376 $1337.06 0.07% Gần đây
70 PoloniexBCH/ETH $432,884 $1278.51 0.06% Gần đây
71 xBTCeBCH/USD $432,197 $1260.60 0.06% Gần đây
72 OKExBCH/ETH $418,079 $1272.22 0.06% Gần đây
73 KucoinBCH/BTC $410,501 $1274.74 0.06% Gần đây
74 ExmoBCH/RUB $399,318 $1274.92 0.06% Gần đây
75 Trade By TradeBCH/BTC $385,966 $1284.75 0.06% Gần đây
76 ChaoEXBCH/BTC $370,159 $1291.21 0.05% Gần đây
77 CoinExDASH/BCH $357,603 $1275.27 0.05% Gần đây
78 CoinroomBCC/PLN $305,346 $1303.03 0.04% Gần đây
79 LbankBCC/BTC $294,462 $1277.35 0.04% Gần đây
80 ExmoBCH/ETH $293,795 $1298.88 0.04% Gần đây
81 ZaifBCH/BTC $261,178 $1287.87 0.04% Gần đây
82 CoinExETH/BCH $256,137 $1282.78 0.04% Gần đây
83 ZB.COMBCC/BTC $253,635 $1292.55 0.04% Gần đây
84 CEX.IOBCH/BTC $243,977 $1285.63 0.04% Gần đây
85 QuadrigaCXBCH/CAD $241,683 $1268.27 0.04% Gần đây
86 BitfinexBCH/ETH $240,675 $1282.45 0.04% Gần đây
87 CoinExZEC/BCH $231,129 $1292.08 0.03% Gần đây
88 BitbankBCC/BTC $219,377 $1289.45 0.03% Gần đây
89 CoinExXMR/BCH $202,927 $1262.70 0.03% Gần đây
90 Altcoin TraderBCC/ZAR $201,956 $1430.74 0.03% Gần đây
91 QuoineBCH/JPY $195,238 $1300.37 0.03% Gần đây
92 UpbitBCC/ETH $190,927 $1282.78 0.03% Gần đây
93 CryptopiaBCH/BTC $185,270 $1275.22 0.03% Gần đây
94 OKExETC/BCH $180,602 $1275.85 0.03% Gần đây
95 Independent ReserveBCH/AUD $153,814 $1321.25 0.02% Gần đây
96 C2CXBCH/BTC $148,300 $1269.15 0.02% Gần đây
97 OKExDGD/BCH $133,820 $1376.28 0.02% Gần đây
98 CoinsquareBCH/BTC $133,538 $1267.33 0.02% Gần đây
99 BitsoBCH/BTC $127,931 * $1289.95 0.02% Gần đây
100 CoinExLTC/BCH $127,887 $1275.13 0.02% Gần đây
101 TidexBCH/BTC $112,557 $1273.09 0.02% Gần đây
102 TidexBCH/ETH $107,024 $1285.19 0.02% Gần đây
103 OKExEOS/BCH $99,997 $1264.64 0.01% Gần đây
104 TidexBCH/WAVES $96,870 $1294.48 0.01% Gần đây
105 DSXBCC/BTC $89,230 $1287.45 0.01% Gần đây
106 OKExLTC/BCH $88,491 $1288.02 0.01% Gần đây
107 MercatoxBCH/BTC $86,675 $1252.06 0.01% Gần đây
108 YoBitBCC/USD $85,993 $1360.00 0.01% Gần đây
109 OKExSBTC/BCH $80,236 $1333.72 0.01% Gần đây
110 CoinnestBCH/KRW $70,733 $1471.08 0.01% Gần đây
111 CoinExchangeBCH/BTC $68,893 $1269.15 0.01% Gần đây
112 LiquiBCC/USDT $63,009 $1281.32 0.01% Gần đây
113 KucoinBCH/KCS $62,835 $1272.31 0.01% Gần đây
114 DSXBCC/USD $57,035 $1270.28 0.01% Gần đây
115 KucoinBCH/ETH $56,454 $1259.71 0.01% Gần đây
116 ACXBCH/AUD $54,697 $1342.47 0.01% Gần đây
117 LiquiBCC/ETH $53,170 $1276.54 0.01% Gần đây
118 CoinExDOGE/BCH $52,488 $1297.30 0.01% Gần đây
119 QuoineBCH/USD $51,459 $1302.86 0.01% Gần đây
120 KucoinBCH/USDT $50,229 $1244.48 0.01% Gần đây
121 CEX.IOBCH/EUR $48,710 $1333.83 0.01% Gần đây
122 LiquiBCC/BTC $47,653 $1271.44 0.01% Gần đây
123 CryptopiaBCH/USDT $41,159 $1281.10 0.01% Gần đây
124 OKExACT/BCH $37,256 $1315.35 0.01% Gần đây
125 BTC MarketsBCH/BTC $35,423 $1269.15 0.01% Gần đây
126 OKExDASH/BCH $31,098 $1276.84 0.00% Gần đây
127 CoinfloorBCH/GBP $31,013 $1284.97 0.00% Gần đây
128 BitMarketBCC/PLN $30,340 $1293.15 0.00% Gần đây
129 KucoinKCS/BCH $29,575 $1279.98 0.00% Gần đây
130 DSXBCC/EUR $26,705 $1281.45 0.00% Gần đây
131 The Rock TradingBCH/BTC $26,452 $1296.19 0.00% Gần đây
132 BiboxBCH/ETH $25,598 $1279.92 0.00% Gần đây
133 AbucoinsBCH/PLN $25,115 $1282.51 0.00% Gần đây
134 SurBTCBCH/CLP $23,007 $1303.59 0.00% Gần đây
135 KucoinDENT/BCH $22,358 $1285.45 0.00% Gần đây
136 KucoinBCH/NEO $21,519 $1278.45 0.00% Gần đây
137 KunaBCH/BTC $20,459 $1322.20 0.00% Gần đây
138 AbucoinsBCH/USD $20,407 $1278.90 0.00% Gần đây
139 Gate.ioBCH/BTC $19,444 $1282.67 0.00% Gần đây
140 SouthXchangeBCH/USNBT $18,606 $1275.12 0.00% Gần đây
141 QuoineBCH/SGD $18,510 $1320.08 0.00% Gần đây
142 SouthXchangeBCH/BTC $18,428 $1287.34 0.00% Gần đây
143 BitsaneBCH/BTC $18,220 $1265.24 0.00% Gần đây
144 BigONEBCH/BTC $17,300 $1279.42 0.00% Gần đây
145 OKExBCD/BCH $17,120 $3539.63 0.00% Gần đây
146 KunaBCH/UAH $16,165 $1324.99 0.00% Gần đây
147 LiteBit.euBCC/EUR $15,092 $1276.26 0.00% Gần đây
148 Negocie CoinsBCH/BRL $14,725 $1290.03 0.00% Gần đây
149 CryptoxBCC/BTC $13,757 $208.16 0.00% 19 giờ trước
150 LivecoinBCH/ETH $12,561 $1305.19 0.00% Gần đây
151 CryptoBridgeBCH/BTC $9,921 $1237.94 0.00% Gần đây
152 GatecoinBCH/BTC $9,580 $1275.39 0.00% Gần đây
153 BitsaneBCH/EUR $8,603 $1333.00 0.00% Gần đây
154 Bit2CBCH/ILS $8,218 $1327.74 0.00% Gần đây
155 BigONEBCH/USDT $7,286 $1302.69 0.00% Gần đây
156 Trade SatoshiBCH/BTC $7,054 $1300.35 0.00% Gần đây
157 BitsaneXRP/BCH $6,696 $1253.35 0.00% Gần đây
158 KucoinUTK/BCH $6,517 $1247.07 0.00% Gần đây
159 BraziliexBCH/BRL $6,213 $1458.96 0.00% Gần đây
160 SouthXchangeBCH/USD $6,159 $1282.17 0.00% Gần đây
161 OKExBCX/BCH $5,535 $1038.81 0.00% Gần đây
162 CoinExEOS/BCH $4,861 $1201.36 0.00% Gần đây
163 Independent ReserveBCH/NZD $4,317 $1368.55 0.00% Gần đây
164 CoinExBTM/BCH $4,304 $1293.29 0.00% Gần đây
165 Stocks.ExchangeBCH/BTC $4,302 $1264.98 0.00% Gần đây
166 OKExCMT/BCH $4,032 $1270.77 0.00% Gần đây
167 Independent ReserveBCH/USD $3,159 $1579.41 0.00% Gần đây
168 SouthXchangeDASH/BCH $2,821 $1311.21 0.00% Gần đây
169 KucoinDAT/BCH $2,772 $1321.87 0.00% Gần đây
170 BitBayBCC/USD $2,716 $1300.00 0.00% Gần đây
171 BitBayBCC/EUR $2,363 $1319.00 0.00% Gần đây
172 CoinFalconBCH/BTC $2,337 $1206.62 0.00% Gần đây
173 BittyliciousBCH/GBP $2,319 $1422.90 0.00% Gần đây
174 BleutradeBCC/BTC $2,217 $1337.04 0.00% Gần đây
175 OKExEDO/BCH $2,193 $1271.98 0.00% Gần đây
176 KucoinFOTA/BCH $2,082 $1219.98 0.00% Gần đây
177 KucoinACT/BCH $1,957 $1286.27 0.00% Gần đây
178 Waves Decentralized ExchangeBCC/WAVES $1,917 $1366.18 0.00% Gần đây
179 CryptoBridgeBCO/BCH $1,854 $1233.38 0.00% Gần đây
180 SurBTCBCH/COP $1,782 $1065.50 0.00% Gần đây
181 COSSBCH/ETH $1,692 $1284.87 0.00% Gần đây
182 QryptosBCH/BTC $1,617 $1585.34 0.00% Gần đây
183 AbucoinsBCH/EUR $1,422 $1282.02 0.00% Gần đây
184 COSSBCH/BTC $1,261 $1362.77 0.00% Gần đây
185 Waves Decentralized ExchangeBCC/BTC $1,240 $1303.88 0.00% Gần đây
186 Trade SatoshiBTCZ/BCH $1,193 $1573.80 0.00% Gần đây
187 LivecoinBCH/RUR $981 $1590.71 0.00% Gần đây
188 BitsaneETH/BCH $853 $1506.26 0.00% 42 giờ trước
189 CryptomateBCH/GBP $837 $1410.54 0.00% Gần đây
190 OKExBTG/BCH $809 $1354.41 0.00% Gần đây
191 Trade SatoshiLTC/BCH $694 $1325.15 0.00% Gần đây
192 SurBTCBCH/BTC $680 $1394.66 0.00% Gần đây
193 OKExAVT/BCH $618 $1285.62 0.00% Gần đây
194 BraziliexBCH/BTC $458 $1310.76 0.00% Gần đây
195 BitsaneBCH/USD $352 $1466.15 0.00% Gần đây
196 Trade SatoshiBCH/LTC $337 $1241.13 0.00% Gần đây
197 BitsaneLTC/BCH $252 $1266.45 0.00% Gần đây
198 CoinrailBCH/KRW $237 $1336.30 0.00% Gần đây
199 BleutradeBCC/DOGE $204 $1334.22 0.00% Gần đây
200 KucoinXAS/BCH $104 $1323.84 0.00% Gần đây
201 Trade SatoshiCOLX/BCH $98 $1087.71 0.00% Gần đây
202 SouthXchangeXMR/BCH $90 $1300.79 0.00% Gần đây
203 SouthXchangeLTC/BCH $83 $2224.24 0.00% Gần đây
204 Trade SatoshiPAC/BCH $65 $1310.34 0.00% Gần đây
205 Trade SatoshiBCH/USDT $56 $1349.86 0.00% Gần đây
206 Trade SatoshiDOGE/BCH $56 $1249.81 0.00% Gần đây
207 CryptoBridgeIC/BCH $47 $1319.80 0.00% Gần đây
208 Trade Satoshi1337/BCH $41 $1164.97 0.00% Gần đây
209 CryptoBridgeSMART/BCH $40 $1440.60 0.00% Gần đây
210 Trade SatoshiBCH/DOGE $29 $1329.74 0.00% Gần đây
211 BitsaneICN/BCH $27 $1214.90 0.00% 5 giờ trước
212 SouthXchangeXVG/BCH $15 $1057.79 0.00% Gần đây
213 Trade SatoshiGRIM/BCH $14 $1317.12 0.00% Gần đây
214 SouthXchangeGCN/BCH $11 $3119.16 0.00% Gần đây
215 Trade SatoshiXP/BCH $10 $1378.92 0.00% Gần đây
216 Trade SatoshiGRLC/BCH $8 $1657.46 0.00% Gần đây
217 SurBTCBCH/PEN $8 $1076.23 0.00% Gần đây
218 Trade SatoshiXVG/BCH $5 $578.91 0.00% Gần đây
219 BarterDEXBCH/KMD $5 $1502.92 0.00% 116 giờ trước
220 Trade SatoshiBCC/BCH $4 $8540.41 0.00% Gần đây
221 Trade SatoshiRDD/BCH $3 $1245.00 0.00% Gần đây
222 Waves Decentralized ExchangeBCC/USD $3 $2670.00 0.00% Gần đây
223 Trade SatoshiHTML/BCH $1 $1289.86 0.00% Gần đây
224 CryptoBridgeHTML/BCH $0 $1277.69 0.00% Gần đây
225 SouthXchangeETH/BCH $0 $1842.20 0.00% Gần đây
226 Trade SatoshiSAFEX/BCH $0 $1045.91 0.00% Gần đây
227 BTCCBCC/BTC $0 $1883.50 0.00% Gần đây
228 CoinbeBCC/BTC $0 $1883.02 0.00% Gần đây
229 Trade SatoshiSOJ/BCH $0 $437.32 0.00% Gần đây
230 Trade SatoshiXSH/BCH $0 $622.39 0.00% Gần đây
231 GOPAXBCH/KRW ** $521,362 $1452.45 0.00% Gần đây
232 GOPAXBCH/BTC ** $9,632 $1260.93 0.00% Gần đây
233 BITHOLICBCH/BTC ** $0 $1521.95 0.00% Gần đây
* Không bao gồm giá
**Không bao gồm khối lượng – Không có phí mua bán
***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Bitcoin Cash Feed Truyền Thông Xã Hội

Công cụ cho Bitcoin Cash

Công Cụ Website Tra Giá Đồng Coin

Tùy Biến Công Cụ Này