Tether Tether

0.999358 USD (-0.31%)
0.00010370 BTC (0.44%)
0.02736630 OMNI (1.26%)

Vốn Hóa Thị Trường

2,215,717,409 USD
229,926 BTC
60,674,941 OMNI

Khối lượng (24 giờ)

1,977,810,000 USD
205,239 BTC
54,160,000 OMNI

Lượng tiền lưu thông

2,217,140,814 USDT

Tổng cung tiền

2,280,109,970 USDT
Đang tải dữ liệu từ máy chủ...

Tether Thị Trường Giao Dịch


# Nguồn Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Đã được cập nhật
1 OKExBTC/USDT $439,450,000 $1.00 22.22% Gần đây
2 BinanceBTC/USDT $271,064,000 $1.00 13.71% Gần đây
3 OKExLTC/USDT $174,110,000 $0.993797 8.80% Gần đây
4 OKExETH/USDT $150,013,000 $1.00 7.58% Gần đây
5 HuobiBTC/USDT $97,516,100 $1.00 4.93% Gần đây
6 OKExETC/USDT $72,120,400 $0.996892 3.65% Gần đây
7 BinanceLTC/USDT $68,278,100 $0.993932 3.45% Gần đây
8 OKExBCH/USDT $59,429,400 $1.00 3.00% Gần đây
9 HitBTCBTC/USDT $57,540,900 $0.976278 2.91% Gần đây
10 BinanceETH/USDT $50,240,500 $1.00 2.54% Gần đây
11 HuobiHT/USDT $45,874,700 $1.00 2.32% Gần đây
12 HuobiETH/USDT $28,487,400 $1.01 1.44% Gần đây
13 HuobiEOS/USDT $26,545,400 $0.995507 1.34% Gần đây
14 PoloniexBTC/USDT $23,716,300 $0.998614 1.20% Gần đây
15 BittrexBTC/USDT $21,266,400 $0.998611 1.08% Gần đây
16 BinanceNEO/USDT $18,641,900 $0.998418 0.94% Gần đây
17 OKExEOS/USDT $18,517,200 $0.994860 0.94% Gần đây
18 HuobiLTC/USDT $17,123,800 $1.00 0.87% Gần đây
19 HuobiETC/USDT $15,568,500 $1.00 0.79% Gần đây
20 OKExXRP/USDT $12,023,200 $0.998524 0.61% Gần đây
21 HuobiDASH/USDT $9,707,070 $1.01 0.49% Gần đây
22 HuobiBCH/USDT $9,266,640 $1.01 0.47% Gần đây
23 CoinbeneBTC/USDT $8,321,340 $1.00 0.42% Gần đây
24 BinanceBNB/USDT $8,026,220 $0.996307 0.41% Gần đây
25 Gate.ioETH/USDT $7,440,340 $1.01 0.38% Gần đây
26 ZB.COMETH/USDT $7,263,670 $0.973402 0.37% Gần đây
27 HuobiXRP/USDT $6,953,520 $1.00 0.35% Gần đây
28 HuobiIOST/USDT $6,379,330 $1.01 0.32% Gần đây
29 OKExNEO/USDT $6,376,040 $0.994735 0.32% Gần đây
30 PoloniexLTC/USDT $6,001,740 $0.992410 0.30% Gần đây
31 CoinbeneETH/USDT $5,866,700 $1.01 0.30% Gần đây
32 ZB.COMEOS/USDT $5,243,710 $0.961136 0.27% Gần đây
33 HitBTCETH/USDT $5,079,560 $0.982656 0.26% Gần đây
34 BinanceBCC/USDT $4,895,320 $1.01 0.25% Gần đây
35 PoloniexETH/USDT $4,845,070 $1.01 0.24% Gần đây
36 BittrexLTC/USDT $4,823,240 $0.987930 0.24% Gần đây
37 LiquiTRX/USDT $4,337,170 $1.01 0.22% Gần đây
38 Gate.ioBTC/USDT $4,286,680 $1.01 0.22% Gần đây
39 OKExQTUM/USDT $4,261,850 $1.03 0.22% Gần đây
40 PoloniexETC/USDT $4,259,100 $0.997137 0.22% Gần đây
41 HuobiZEC/USDT $4,126,190 $1.01 0.21% Gần đây
42 HitBTCLTC/USDT $4,118,030 $0.969575 0.21% Gần đây
43 BiboxBIX/USDT $4,035,750 $1.00 0.20% Gần đây
44 OKExIOTA/USDT $3,999,640 $1.02 0.20% Gần đây
45 PoloniexXRP/USDT $3,840,600 $0.996567 0.19% Gần đây
46 HitBTCBCH/USDT $3,559,330 $0.987123 0.18% Gần đây
47 BittrexETC/USDT $3,250,310 $0.997583 0.16% Gần đây
48 KrakenUSDT/USD $2,895,240 $1.00 0.15% Gần đây
49 CoinbeneBCH/USDT $2,780,260 $0.976877 0.14% Gần đây
50 Gate.ioEOS/USDT $2,525,760 $0.995248 0.13% Gần đây
51 AEXBTC/USDT $2,517,530 $1.04 0.13% Gần đây
52 HuobiTHETA/USDT $2,488,050 $1.00 0.13% Gần đây
53 ZB.COMETC/USDT $2,421,030 $0.966545 0.12% Gần đây
54 ZB.COMBTS/USDT $2,412,340 $0.995757 0.12% Gần đây
55 BittrexXRP/USDT $2,323,020 $0.995225 0.12% Gần đây
56 AEXETH/USDT $2,317,190 $0.983530 0.12% Gần đây
57 HuobiVEN/USDT $2,218,740 $0.997161 0.11% Gần đây
58 BittrexETH/USDT $2,173,830 $1.01 0.11% Gần đây
59 CoinbeneXRP/USDT $2,099,520 $0.965969 0.11% Gần đây
60 HitBTCDASH/USDT $2,076,080 $0.977048 0.10% Gần đây
61 HitBTCXMR/USDT $2,075,900 $0.974768 0.10% Gần đây
62 C2CXBTC/USDT $2,064,050 $0.999855 0.10% Gần đây
63 BittrexADA/USDT $2,048,730 $1.05 0.10% Gần đây
64 HuobiLET/USDT $2,027,310 $1.01 0.10% Gần đây
65 HitBTCZEC/USDT $1,973,700 $0.972195 0.10% Gần đây
66 UpbitBTC/USDT $1,960,980 $1.00 0.10% Gần đây
67 ZB.COMLTC/USDT $1,957,780 $0.966824 0.10% Gần đây
68 PoloniexBCH/USDT $1,899,350 $1.01 0.10% Gần đây
69 KucoinBTC/USDT $1,895,190 $1.00 0.10% Gần đây
70 HuobiHSR/USDT $1,894,870 $1.01 0.10% Gần đây
71 EXXBTC/USDT $1,856,880 $0.974083 0.09% Gần đây
72 HuobiRUFF/USDT $1,798,770 $1.01 0.09% Gần đây
73 EXXETH/USDT $1,795,630 $0.982429 0.09% Gần đây
74 CoinbeneMDA/USDT $1,776,200 $0.966470 0.09% Gần đây
75 Gate.ioDOGE/USDT $1,757,490 $1.02 0.09% Gần đây
76 C2CXETH/USDT $1,732,240 $1.01 0.09% Gần đây
77 HuobiNEO/USDT $1,639,360 $1.00 0.08% Gần đây
78 HuobiOMG/USDT $1,634,930 $0.999285 0.08% Gần đây
79 HuobiDTA/USDT $1,561,250 $1.00 0.08% Gần đây
80 HitBTCEOS/USDT $1,561,140 $0.968692 0.08% Gần đây
81 HuobiZIL/USDT $1,548,740 $1.00 0.08% Gần đây
82 Gate.ioETC/USDT $1,521,910 $1.01 0.08% Gần đây
83 OKExELF/USDT $1,492,450 $1.00 0.08% Gần đây
84 LiquiSRN/USDT $1,489,340 $1.01 0.08% Gần đây
85 OKExAAC/USDT $1,472,470 $0.984241 0.07% Gần đây
86 AEXLTC/USDT $1,397,600 $0.985761 0.07% Gần đây
87 HuobiELF/USDT $1,392,140 $1.01 0.07% Gần đây
88 BittrexBCC/USDT $1,367,560 $1.01 0.07% Gần đây
89 ZB.COMHSR/USDT $1,357,470 $0.982524 0.07% Gần đây
90 CoinbeneCMT/USDT $1,302,560 $0.959017 0.07% Gần đây
91 BiboxLTC/USDT $1,297,060 $1.00 0.07% Gần đây
92 Gate.ioLTC/USDT $1,296,800 $1.01 0.07% Gần đây
93 HuobiXEM/USDT $1,229,720 $0.959730 0.06% Gần đây
94 OKExOF/USDT $1,210,260 $1.00 0.06% Gần đây
95 CoinbeneBCD/USDT $1,154,970 $2.96 0.06% Gần đây
96 LiquiADX/USDT $1,145,450 $0.996579 0.06% Gần đây
97 LiquiBTC/USDT $1,123,330 $1.01 0.06% Gần đây
98 C2CXETC/USDT $1,120,670 $0.997583 0.06% Gần đây
99 HuobiSNT/USDT $1,094,040 $1.06 0.06% Gần đây
100 HuobiQTUM/USDT $1,089,750 $1.03 0.06% Gần đây
101 BiboxETH/USDT $1,062,410 $1.01 0.05% Gần đây
102 PoloniexSTR/USDT $1,049,580 $1.04 0.05% Gần đây
103 BittrexXVG/USDT $1,030,730 $1.01 0.05% Gần đây
104 HitBTCETC/USDT $1,025,850 $0.970784 0.05% Gần đây
105 HuobiSMT/USDT $1,015,690 $1.00 0.05% Gần đây
106 CoinutLTC/USDT $989,388 $0.993437 0.05% Gần đây
107 BittrexNEO/USDT $958,988 $0.997138 0.05% Gần đây
108 PoloniexNXT/USDT $921,680 $1.00 0.05% Gần đây
109 Gate.ioGEM/USDT $920,925 $1.00 0.05% Gần đây
110 LiquiETH/USDT $896,935 $1.02 0.05% Gần đây
111 OKExNAS/USDT $892,328 $1.01 0.05% Gần đây
112 CryptopiaBTC/USDT $885,849 $1.00 0.04% Gần đây
113 BiboxBTC/USDT $867,557 $1.00 0.04% Gần đây
114 Gate.ioOCN/USDT $853,423 $0.999991 0.04% Gần đây
115 HuobiGNT/USDT $849,666 $1.00 0.04% Gần đây
116 LiquiGUP/USDT $829,998 $1.01 0.04% Gần đây
117 OKExDPY/USDT $822,718 $1.01 0.04% Gần đây
118 HuobiCVC/USDT $818,158 $1.00 0.04% Gần đây
119 ZB.COMQTUM/USDT $785,245 $1.01 0.04% Gần đây
120 C2CXBCH/USDT $774,635 $1.00 0.04% Gần đây
121 OKExMANA/USDT $768,568 $0.978388 0.04% Gần đây
122 OKExSHOW/USDT $748,077 $1.02 0.04% Gần đây
123 HuobiSTORJ/USDT $727,812 $1.01 0.04% Gần đây
124 OKExBTM/USDT $722,826 $1.01 0.04% Gần đây
125 Gate.ioKICK/USDT $707,123 $0.997893 0.04% Gần đây
126 C2CXLTC/USDT $662,967 $0.997411 0.03% Gần đây
127 BittrexOMG/USDT $648,925 $1.00 0.03% Gần đây
128 OKExAMM/USDT $647,648 $1.00 0.03% Gần đây
129 UpbitADA/USDT $625,762 $1.05 0.03% Gần đây
130 HitBTCVIB/USDT $618,303 $0.945714 0.03% Gần đây
131 OKExIOST/USDT $613,865 $1.01 0.03% Gần đây
132 Gate.ioAE/USDT $587,467 $1.00 0.03% Gần đây
133 EXXETC/USDT $585,854 $0.971849 0.03% Gần đây
134 EXXLTC/USDT $579,764 $0.976548 0.03% Gần đây
135 BiboxEOS/USDT $573,244 $1.00 0.03% Gần đây
136 OKExTRUE/USDT $572,982 $0.979638 0.03% Gần đây
137 HitBTCBTG/USDT $562,153 $1.06 0.03% Gần đây
138 OKExDASH/USDT $562,147 $1.01 0.03% Gần đây
139 HitBTCXDN/USDT $557,252 $0.974450 0.03% Gần đây
140 EXXHSR/USDT $526,078 $0.987701 0.03% Gần đây
141 ZB.COMBCC/USDT $519,691 $0.971802 0.03% Gần đây
142 AEXETC/USDT $519,260 $0.992550 0.03% Gần đây
143 EXXQTUM/USDT $493,474 $1.01 0.02% Gần đây
144 OKExINS/USDT $486,765 $0.995566 0.02% Gần đây
145 OKExOMG/USDT $471,094 $0.990234 0.02% Gần đây
146 Gate.ioXRP/USDT $469,266 $1.00 0.02% Gần đây
147 Gate.ioGTC/USDT $468,283 $1.00 0.02% Gần đây
148 HitBTCSTX/USDT $467,559 $1.00 0.02% Gần đây
149 Gate.ioBTM/USDT $464,361 $1.00 0.02% Gần đây
150 PoloniexXMR/USDT $458,844 $0.997745 0.02% Gần đây
151 OKExSWFTC/USDT $457,806 $0.994327 0.02% Gần đây
152 OKExSTC/USDT $453,936 $1.01 0.02% Gần đây
153 CryptopiaETN/USDT $453,544 $1.00 0.02% Gần đây
154 OKExBCD/USDT $446,904 $3.09 0.02% Gần đây
155 ZB.COMXRP/USDT $432,909 $0.971682 0.02% Gần đây
156 KucoinETH/USDT $432,904 $1.01 0.02% Gần đây
157 C2CXZEC/USDT $411,652 $1.00 0.02% Gần đây
158 UpbitETC/USDT $408,172 $1.01 0.02% Gần đây
159 HitBTCBNT/USDT $404,150 $0.981926 0.02% Gần đây
160 OKExKCASH/USDT $401,675 $0.999587 0.02% Gần đây
161 OKExACT/USDT $378,005 $0.994788 0.02% Gần đây
162 OKExVIU/USDT $371,409 $1.00 0.02% Gần đây
163 OKExXUC/USDT $368,803 $1.00 0.02% Gần đây
164 OKExDGD/USDT $366,781 $1.25 0.02% Gần đây
165 UpbitLTC/USDT $363,219 $1.00 0.02% Gần đây
166 OKExBTG/USDT $358,879 $1.09 0.02% Gần đây
167 Gate.ioNEO/USDT $320,139 $1.01 0.02% Gần đây
168 ZB.COMHLC/USDT $314,343 $0.993987 0.02% Gần đây
169 Gate.ioBCD/USDT $309,462 $3.15 0.02% Gần đây
170 CoinutBTC/USDT $305,763 $0.998694 0.02% Gần đây
171 OKExHSR/USDT $295,269 $1.01 0.01% Gần đây
172 HitBTCDOGE/USDT $282,888 $0.989966 0.01% Gần đây
173 HitBTCTRX/USDT $282,383 $0.975027 0.01% Gần đây
174 Gate.ioVEN/USDT $275,680 $0.998906 0.01% Gần đây
175 HitBTCTNT/USDT $272,114 $0.979154 0.01% Gần đây
176 UpbitNEO/USDT $269,753 $0.997138 0.01% Gần đây
177 Gate.ioHSR/USDT $269,613 $1.01 0.01% Gần đây
178 CoinbeneOMG/USDT $261,209 $0.977536 0.01% Gần đây
179 PoloniexZEC/USDT $255,902 $1.00 0.01% Gần đây
180 KucoinXRB/USDT $253,584 $1.02 0.01% Gần đây
181 OKExINT/USDT $247,160 $1.02 0.01% Gần đây
182 OKExVEE/USDT $244,051 $1.01 0.01% Gần đây
183 Gate.ioIOTA/USDT $236,704 $1.00 0.01% Gần đây
184 OKExSNT/USDT $235,965 $1.06 0.01% Gần đây
185 C2CXZRX/USDT $235,425 $1.00 0.01% Gần đây
186 Gate.ioRUFF/USDT $234,155 $1.01 0.01% Gần đây
187 Gate.ioLRC/USDT $233,063 $1.00 0.01% Gần đây
188 OKExIPC/USDT $232,627 $0.982264 0.01% Gần đây
189 KucoinNEO/USDT $228,367 $0.995615 0.01% Gần đây
190 BittrexXMR/USDT $227,425 $0.996952 0.01% Gần đây
191 Gate.ioADA/USDT $219,188 $0.997347 0.01% Gần đây
192 HitBTCXEM/USDT $213,153 $0.993658 0.01% Gần đây
193 CryptopiaORME/USDT $209,486 $0.930918 0.01% Gần đây
194 Gate.ioTRX/USDT $208,346 $1.01 0.01% Gần đây
195 HitBTCXTZ/USDT $207,514 $0.993068 0.01% Gần đây
196 BittrexBTG/USDT $203,087 $1.08 0.01% Gần đây
197 Gate.ioNAS/USDT $201,965 $1.02 0.01% Gần đây
198 Gate.ioQTUM/USDT $195,964 $1.03 0.01% Gần đây
199 Gate.ioZPT/USDT $195,358 $1.01 0.01% Gần đây
200 BittrexZEC/USDT $193,628 $1.01 0.01% Gần đây
201 CoinutETC/USDT $188,720 $0.996741 0.01% Gần đây
202 ZB.COMCHAT/USDT $185,789 $0.965742 0.01% Gần đây
203 OKExXLM/USDT $184,932 $1.03 0.01% Gần đây
204 CoinbeneAE/USDT $183,592 $0.950126 0.01% Gần đây
205 Gate.ioMOBI/USDT $179,216 $1.07 0.01% Gần đây
206 KucoinLTC/USDT $177,240 $0.992330 0.01% Gần đây
207 Gate.ioCDT/USDT $176,506 $1.01 0.01% Gần đây
208 C2CXDASH/USDT $175,904 $1.00 0.01% Gần đây
209 Gate.ioDDD/USDT $175,667 $0.997188 0.01% Gần đây
210 OKEx1ST/USDT $167,569 $0.996255 0.01% Gần đây
211 Gate.ioBTS/USDT $165,920 $1.03 0.01% Gần đây
212 OKExFAIR/USDT $162,253 $0.997452 0.01% Gần đây
213 CoinbeneMOAC/USDT $159,171 $1.00 0.01% Gần đây
214 Gate.ioBCH/USDT $157,934 $1.01 0.01% Gần đây
215 HitBTCBMC/USDT $152,012 $0.973511 0.01% Gần đây
216 CryptopiaLTC/USDT $150,970 $0.997411 0.01% Gần đây
217 UpbitXRP/USDT $142,943 $0.993037 0.01% Gần đây
218 CoinbeneSWTC/USDT $141,736 $1.00 0.01% Gần đây
219 OKExITC/USDT $140,997 $1.01 0.01% Gần đây
220 LiquiWINGS/USDT $139,250 $1.00 0.01% Gần đây
221 CoinbeneNULS/USDT $138,542 $1.18 0.01% Gần đây
222 LiquiLTC/USDT $138,090 $1.00 0.01% Gần đây
223 KucoinKCS/USDT $137,461 $1.03 0.01% Gần đây
224 HitBTCZRX/USDT $136,821 $0.983777 0.01% Gần đây
225 OKExLRC/USDT $136,571 $0.996058 0.01% Gần đây
226 Gate.ioJNT/USDT $136,143 $1.04 0.01% Gần đây
227 OKExLIGHT/USDT $134,076 $1.01 0.01% Gần đây
228 OKExTIO/USDT $128,018 $1.00 0.01% Gần đây
229 LiquiSNT/USDT $127,030 $1.07 0.01% Gần đây
230 OKExCAN/USDT $126,826 $1.11 0.01% Gần đây
231 UpbitETH/USDT $126,125 $1.01 0.01% Gần đây
232 LiquiKNC/USDT $123,148 $1.02 0.01% Gần đây
233 EXXUBTC/USDT $123,107 $0.958096 0.01% Gần đây
234 Gate.ioDGD/USDT $122,168 $1.01 0.01% Gần đây
235 OKExMDT/USDT $122,164 $1.01 0.01% Gần đây
236 HitBTCAIR/USDT $122,024 $0.983457 0.01% Gần đây
237 OKExYOYO/USDT $120,157 $1.01 0.01% Gần đây
238 OKExSOC/USDT $119,611 $0.981872 0.01% Gần đây
239 LiquiSNM/USDT $119,326 $1.01 0.01% Gần đây
240 LiquiBAT/USDT $118,869 $1.01 0.01% Gần đây
241 OKExAIDOC/USDT $113,705 $1.01 0.01% Gần đây
242 Gate.ioDADI/USDT $110,705 $1.05 0.01% Gần đây
243 TidexBTC/USDT $110,680 $1.01 0.01% Gần đây
244 LiquiAST/USDT $109,295 $1.01 0.01% Gần đây
245 BittrexNXT/USDT $108,077 $0.991351 0.01% Gần đây
246 PoloniexREP/USDT $106,878 $1.00 0.01% Gần đây
247 C2CXBTG/USDT $105,818 $1.08 0.01% Gần đây
248 HitBTCEDO/USDT $105,589 $0.989467 0.01% Gần đây
249 HitBTCDCN/USDT $104,868 $0.995102 0.01% Gần đây
250 PoloniexDASH/USDT $102,955 $1.01 0.01% Gần đây
251 HitBTCNXT/USDT $102,347 $0.978323 0.01% Gần đây
252 OKExYEE/USDT $101,964 $1.02 0.01% Gần đây
253 Gate.ioBTO/USDT $101,913 $1.02 0.01% Gần đây
254 Gate.ioBLZ/USDT $100,115 $1.02 0.01% Gần đây
255 HitBTCBAR/USDT $99,022 $0.972042 0.01% Gần đây
256 ExmoUSDT/USD $98,966 $1.05 0.01% Gần đây
257 EXXXWC/USDT $97,529 $0.995569 0.00% Gần đây
258 OKExGNX/USDT $95,378 $1.02 0.00% Gần đây
259 LiquiAE/USDT $94,220 $1.01 0.00% Gần đây
260 OKExDENT/USDT $92,620 $1.04 0.00% Gần đây
261 ZB.COMINK/USDT $90,777 $1.01 0.00% Gần đây
262 TidexETH/USDT $90,416 $1.02 0.00% Gần đây
263 CoinutETH/USDT $89,541 $1.01 0.00% Gần đây
264 Gate.ioTNC/USDT $88,602 $0.990218 0.00% Gần đây
265 CoinbeneRCT/USDT $83,751 $0.924387 0.00% Gần đây
266 Gate.ioBCX/USDT $83,546 $0.954801 0.00% Gần đây
267 Gate.ioZIL/USDT $82,906 $0.996710 0.00% Gần đây
268 LiquiDASH/USDT $82,628 $1.01 0.00% Gần đây
269 LiquiICN/USDT $82,101 $1.00 0.00% Gần đây
270 Gate.ioLUN/USDT $81,661 $1.02 0.00% Gần đây
271 LiquiSALT/USDT $81,602 $1.00 0.00% Gần đây
272 Gate.ioSMT/USDT $80,892 $1.00 0.00% Gần đây
273 BittrexDASH/USDT $80,615 $1.00 0.00% Gần đây
274 OKExNULS/USDT $80,608 $1.01 0.00% Gần đây
275 OKExTRX/USDT $80,073 $1.01 0.00% Gần đây
276 LiquiSNGLS/USDT $79,511 $0.994556 0.00% Gần đây
277 LiquiBMC/USDT $79,165 $1.00 0.00% Gần đây
278 LiquiGNT/USDT $77,926 $1.01 0.00% Gần đây
279 Gate.ioBOT/USDT $77,892 $1.05 0.00% Gần đây
280 LiquiEOS/USDT $76,649 $1.00 0.00% Gần đây
281 C2CXSKY/USDT $76,555 $0.982166 0.00% Gần đây
282 TidexWAVES/USDT $74,549 $1.01 0.00% Gần đây
283 UpbitOMG/USDT $74,524 $1.01 0.00% Gần đây
284 LiquiWAVES/USDT $74,305 $1.00 0.00% Gần đây
285 OKExZEC/USDT $74,113 $1.01 0.00% Gần đây
286 CryptopiaETH/USDT $73,716 $1.02 0.00% Gần đây
287 LiquiMLN/USDT $71,554 $0.999225 0.00% Gần đây
288 LiquiWPR/USDT $71,080 $0.965932 0.00% Gần đây
289 LiquiBCC/USDT $69,712 $1.01 0.00% Gần đây
290 LiquiSAN/USDT $69,545 $0.992976 0.00% Gần đây
291 LiquiTNT/USDT $68,301 $1.02 0.00% Gần đây
292 ExmoBTC/USDT $67,658 $1.01 0.00% Gần đây
293 LiquiTAAS/USDT $67,339 $1.01 0.00% Gần đây
294 TidexLTC/USDT $66,758 $1.01 0.00% Gần đây
295 Gate.ioGXS/USDT $66,563 $1.01 0.00% Gần đây
296 OKExAVT/USDT $66,063 $0.983841 0.00% Gần đây
297 LiquiVEN/USDT $65,070 $0.989415 0.00% Gần đây
298 C2CXTNB/USDT $63,829 $1.01 0.00% Gần đây
299 OKExRNT/USDT $62,957 $1.02 0.00% Gần đây
300 Gate.ioZEC/USDT $62,381 $1.02 0.00% Gần đây
301 Gate.ioFIL/USDT $61,839 $0.953496 0.00% Gần đây
302 HitBTCB2X/USDT $61,650 * $0.823897 0.00% Gần đây
303 Gate.ioXTZ/USDT $61,364 $1.03 0.00% Gần đây
304 OKExNANO/USDT $61,201 $1.12 0.00% Gần đây
305 LiquiPRO/USDT $60,841 $1.01 0.00% Gần đây
306 OKExSMT/USDT $58,332 $1.01 0.00% Gần đây
307 AEXUSDT/BITCNY $57,518 $1.08 0.00% Gần đây
308 LiquiZRX/USDT $56,645 $1.01 0.00% Gần đây
309 LiquiREN/USDT $56,233 $1.05 0.00% Gần đây
310 UpbitBCC/USDT $56,155 $1.01 0.00% Gần đây
311 HitBTCPRG/USDT $55,797 $1.00 0.00% Gần đây
312 Gate.ioTHETA/USDT $55,741 $0.989465 0.00% Gần đây
313 Gate.ioDBC/USDT $53,224 $1.04 0.00% Gần đây
314 Gate.ioWAVES/USDT $53,057 $0.991552 0.00% Gần đây
315 OKExXEM/USDT $52,958 $0.960650 0.00% Gần đây
316 UpbitZEC/USDT $52,823 $1.00 0.00% Gần đây
317 ExmoETH/USDT $52,765 $1.01 0.00% Gần đây
318 Gate.ioMDT/USDT $52,641 $0.945512 0.00% Gần đây
319 LiquiDNT/USDT $51,968 $1.00 0.00% Gần đây
320 OKExSSC/USDT $51,888 $1.03 0.00% Gần đây
321 LiquiANT/USDT $51,788 $0.989969 0.00% Gần đây
322 LiquiTRST/USDT $51,170 $1.00 0.00% Gần đây
323 LiquiRLC/USDT $50,872 $1.01 0.00% Gần đây
324 LiquiCFI/USDT $50,094 $1.02 0.00% Gần đây
325 LiquiTKN/USDT $49,914 $1.01 0.00% Gần đây
326 Gate.ioSNT/USDT $48,895 $1.05 0.00% Gần đây
327 Gate.ioXLM/USDT $48,852 $1.07 0.00% Gần đây
328 LiquiAION/USDT $48,128 $1.00 0.00% Gần đây
329 LiquiMANA/USDT $48,076 $0.978459 0.00% Gần đây
330 LiquiNEU/USDT $47,996 $1.01 0.00% Gần đây
331 OKExRCT/USDT $47,923 $1.05 0.00% Gần đây
332 Gate.ioICX/USDT $47,642 $1.01 0.00% Gần đây
333 LiquiTIME/USDT $47,436 $1.01 0.00% Gần đây
334 OKExMOT/USDT $47,263 $1.02 0.00% Gần đây
335 LiquiENG/USDT $46,909 $1.01 0.00% Gần đây
336 C2CXFUN/USDT $46,856 $1.02 0.00% Gần đây
337 LiquiSTORJ/USDT $46,424 $1.01 0.00% Gần đây
338 KucoinETC/USDT $46,423 $1.03 0.00% Gần đây
339 LiquiPTOY/USDT $46,285 $0.992731 0.00% Gần đây
340 LiquiOAX/USDT $45,315 $0.986101 0.00% Gần đây
341 Gate.ioSBTC/USDT $45,095 $1.36 0.00% Gần đây
342 LiquiQRL/USDT $45,052 $0.991486 0.00% Gần đây
343 HitBTCSTRAT/USDT $44,746 $0.999749 0.00% Gần đây
344 LiquiMGO/USDT $44,614 $1.00 0.00% Gần đây
345 KucoinDRGN/USDT $44,527 $1.02 0.00% Gần đây
346 OKExSNGLS/USDT $44,352 $0.997102 0.00% Gần đây
347 OKExDAT/USDT $43,964 $1.01 0.00% Gần đây
348 Gate.ioMED/USDT $43,902 $0.958532 0.00% Gần đây
349 LiquiMYST/USDT $43,873 $1.01 0.00% Gần đây
350 LiquiSTX/USDT $42,944 $1.03 0.00% Gần đây
351 HitBTCEBTCNEW/USDT $42,929 $0.964180 0.00% Gần đây
352 Gate.ioZSC/USDT $42,923 $1.03 0.00% Gần đây
353 LiquiREP/USDT $42,638 $1.02 0.00% Gần đây
354 LiquiINS/USDT $42,574 $0.988686 0.00% Gần đây
355 LiquiEDG/USDT $41,527 $1.01 0.00% Gần đây
356 Gate.ioOMG/USDT $41,397 $1.01 0.00% Gần đây
357 HitBTCVEN/USDT $41,183 $0.958809 0.00% Gần đây
358 ZB.COMTOPC/USDT $41,103 $0.974626 0.00% Gần đây
359 LiquiIND/USDT $40,959 $1.00 0.00% Gần đây
360 KucoinBCH/USDT $40,722 $1.02 0.00% Gần đây
361 CryptopiaETC/USDT $40,111 $1.01 0.00% Gần đây
362 LiquiBNT/USDT $39,809 $1.02 0.00% Gần đây
363 HitBTCMAID/USDT $39,703 * $0.961680 0.00% Gần đây
364 Gate.ioBAT/USDT $39,251 $1.00 0.00% Gần đây
365 BigONEBTC/USDT $38,857 $1.01 0.00% Gần đây
366 Gate.ioELF/USDT $37,930 $1.00 0.00% Gần đây
367 OKExDGB/USDT $37,345 $0.989832 0.00% Gần đây
368 Gate.ioKNC/USDT $37,233 $1.03 0.00% Gần đây
369 HitBTCPPC/USDT $36,947 $0.980564 0.00% Gần đây
370 OKExCMT/USDT $36,512 $1.04 0.00% Gần đây
371 TidexDASH/USDT $35,703 $1.01 0.00% Gần đây
372 HitBTCLSK/USDT $34,970 $0.987159 0.00% Gần đây
373 HitBTCNGC/USDT $34,928 $0.990281 0.00% Gần đây
374 LiquiDGD/USDT $34,786 $0.987531 0.00% Gần đây
375 UpbitBTG/USDT $34,753 $1.08 0.00% Gần đây
376 OKExWRC/USDT $33,315 $0.982549 0.00% Gần đây
377 OKExZRX/USDT $33,026 $1.02 0.00% Gần đây
378 OKExBNT/USDT $32,741 $1.02 0.00% Gần đây
379 OKExSUB/USDT $32,482 $0.982594 0.00% Gần đây
380 OKExREAD/USDT $32,014 $1.03 0.00% Gần đây
381 LiquiNET/USDT $31,899 $1.01 0.00% Gần đây
382 OKExCHAT/USDT $31,779 $1.01 0.00% Gần đây
383 OKExZEN/USDT $31,740 $0.970927 0.00% Gần đây
384 LiquiOMG/USDT $31,053 $1.01 0.00% Gần đây
385 UpbitXMR/USDT $31,043 $1.01 0.00% Gần đây
386 OKExPST/USDT $30,874 $1.14 0.00% Gần đây
387 LiquiPAY/USDT $30,010 $1.02 0.00% Gần đây
388 LiquiGNO/USDT $29,803 $1.01 0.00% Gần đây
389 Gate.ioMANA/USDT $29,645 $0.994109 0.00% Gần đây
390 LiquiXID/USDT $28,500 $1.00 0.00% Gần đây
391 OKExKEY/USDT $28,287 $1.01 0.00% Gần đây
392 Gate.ioLEND/USDT $28,111 $1.02 0.00% Gần đây
393 LiquiMCO/USDT $27,818 $1.00 0.00% Gần đây
394 OKExPOE/USDT $27,680 $1.03 0.00% Gần đây
395 ExmoUSDT/RUB $27,240 $0.983712 0.00% Gần đây
396 Gate.ioGNX/USDT $26,703 $0.987697 0.00% Gần đây
397 OKExUBTC/USDT $26,119 $2.40 0.00% Gần đây
398 LiquiCVC/USDT $26,103 $1.01 0.00% Gần đây
399 ZB.COMBTC/USDT ** $24,620,500 $0.968502 0.00% Gần đây
400 HitBTCNEO/USDT ** $801,345 $0.967521 0.00% Gần đây
* Không bao gồm giá
**Không bao gồm khối lượng – Không có phí mua bán
***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Tether Feed Truyền Thông Xã Hội

Công cụ cho Tether

Công Cụ Website Tra Giá Đồng Coin

Tùy Biến Công Cụ Này