OKEx

$10,281,285,477 USD
293,750 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1,307,388,100
$34,944.70
12.72%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
2
$1,260,228,088
$34,942.29
12.26%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
3
$1,061,306,677
$1,309.10
10.32%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
4
$882,457,300
$34,977.50
8.58%
775
Spot
Percentage
Gần đây
5
$823,329,600
$1,310.00
8.01%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
6
$538,103,826
$1,311.38
5.23%
563
Spot
Percentage
Gần đây
7
$255,765,508
$145.48
2.49%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
8
$203,152,262
$15.42
1.98%
282
Spot
Percentage
Gần đây
9
$193,663,451
$489.42
1.88%
409
Spot
Percentage
Gần đây
10
$155,605,593
$145.37
1.51%
491
Spot
Percentage
Gần đây
11
$154,289,091
$35,033.98
1.50%
197
Spot
Percentage
Gần đây
12
$116,959,060
$145.51
1.14%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
13
$102,702,602
$20.17
1.00%
303
Spot
Percentage
Gần đây
14
$95,689,451
$1,311.69
0.93%
474
Spot
Percentage
Gần đây
15
$89,515,257
$489.35
0.87%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
16
$83,241,651
$5.86
0.81%
227
Spot
Percentage
Gần đây
17
$68,674,866
$0.2852
0.67%
278
Spot
Percentage
Gần đây
18
$67,564,821
$8.23
0.66%
223
Spot
Percentage
Gần đây
19
$58,454,110
$489.86
0.57%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
20
$56,634,962
$193.10
0.55%
374
Spot
Percentage
Gần đây
21
$55,862,603
$0.09362
0.54%
77
Spot
Percentage
Gần đây
22
$55,397,450
$20.19
0.54%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
23
$51,200,547
$6.59
0.50%
189
Spot
Percentage
Gần đây
24
$50,442,881
$0.2891
0.49%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
25
$49,823,100
$33,228.18
0.48%
203
Spot
Percentage
Gần đây
26
$49,739,929
$15.40
0.48%
155
Spot
Percentage
Gần đây
27
$48,834,192
$1.39
0.47%
184
Spot
Percentage
Gần đây
28
$48,435,298
$0.5133
0.47%
157
Spot
Percentage
Gần đây
29
$48,277,738
$15.38
0.47%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
30
$45,122,810
$0.2890
0.44%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
31
$43,737,679
$183.42
0.43%
163
Spot
Percentage
Gần đây
32
$43,130,945
$0.04377
0.42%
7
Spot
Percentage
Gần đây
33
$41,358,296
$7.70
0.40%
283
Spot
Percentage
Gần đây
34
$39,333,078
$0.2893
0.38%
330
Spot
Percentage
Gần đây
35
$38,693,970
$15.44
0.38%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
36
$38,624,552
$0.6828
0.38%
110
Spot
Percentage
Gần đây
37
$38,046,085
$58.29
0.37%
161
Spot
Percentage
Gần đây
38
$37,454,441
$8.38
0.36%
220
Spot
Percentage
Gần đây
39
$37,209,515
$95.90
0.36%
228
Spot
Percentage
Gần đây
40
$34,899,061
$117.26
0.34%
214
Spot
Percentage
Gần đây
41
$33,444,070
$2.73
0.33%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
42
$32,870,058
$25.05
0.32%
221
Spot
Percentage
Gần đây
43
$32,442,867
$0.02990
0.32%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
44
$30,873,792
$193.15
0.30%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
45
$30,226,988
$0.01700
0.29%
140
Spot
Percentage
Gần đây
46
$30,069,042
$0.09374
0.29%
44
Spot
Percentage
Gần đây
47
$28,328,967
$0.5121
0.28%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
48
$28,322,620
$0.3493
0.28%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
49
$26,084,210
$25.01
0.25%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
50
$25,752,800
$193.27
0.25%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
51
$23,224,287
$0.04135
0.23%
79
Spot
Percentage
Gần đây
52
$22,336,674
$150.88
0.22%
196
Spot
Percentage
Gần đây
53
$22,263,613
$2.80
0.22%
212
Spot
Percentage
Gần đây
54
$21,469,875
$0.5390
0.21%
25
Spot
Percentage
Gần đây
55
$21,422,906
$0.4356
0.21%
124
Spot
Percentage
Gần đây
56
$20,885,939
$3.66
0.20%
198
Spot
Percentage
Gần đây
57
$20,269,740
$117.31
0.20%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
58
$19,756,126
$0.2292
0.19%
100
Spot
Percentage
Gần đây
59
$19,452,492
$1,313.24
0.19%
141
Spot
Percentage
Gần đây
60
$19,272,458
$9.19
0.19%
119
Spot
Percentage
Gần đây
61
$18,680,377
$2.74
0.18%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
62
$18,638,402
$145.19
0.18%
95
Spot
Percentage
Gần đây
63
$18,426,194
$38.57
0.18%
122
Spot
Percentage
Gần đây
64
$18,256,861
$145.20
0.18%
346
Spot
Percentage
Gần đây
65
$18,062,914
$11.84
0.18%
140
Spot
Percentage
Gần đây
66
$17,947,090
$193.08
0.17%
277
Spot
Percentage
Gần đây
67
$17,944,263
$2.74
0.17%
331
Spot
Percentage
Gần đây
68
$17,552,382
$33,264.56
0.17%
123
Spot
Percentage
Gần đây
69
$16,714,970
$7.69
0.16%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
70
$16,630,494
$0.6224
0.16%
207
Spot
Percentage
Gần đây
71
$16,183,641
$22.30
0.16%
217
Spot
Percentage
Gần đây
72
$16,151,746
$1,908.85
0.16%
170
Spot
Percentage
Gần đây
73
$16,004,650
$183.27
0.16%
108
Spot
Percentage
Gần đây
74
$15,915,116
$1.92
0.15%
155
Spot
Percentage
Gần đây
75
$15,695,021
$0.05311
0.15%
43
Spot
Percentage
Gần đây
76
$15,563,957
$490.49
0.15%
111
Spot
Percentage
Gần đây
77
$15,393,977
$0.5149
0.15%
171
Spot
Percentage
Gần đây
78
$15,150,779
$14.68
0.15%
135
Spot
Percentage
Gần đây
79
$14,768,659
$0.02994
0.14%
354
Spot
Percentage
Gần đây
80
$14,624,842
$0.6821
0.14%
78
Spot
Percentage
Gần đây
81
$14,550,584
$0.2845
0.14%
152
Spot
Percentage
Gần đây
82
$14,335,380
$0.2849
0.14%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
83
$13,964,036
$0.07210
0.14%
142
Spot
Percentage
Gần đây
84
$13,570,772
$6.81
0.13%
107
Spot
Percentage
Gần đây
85
$13,545,133
$4.07
0.13%
51
Spot
Percentage
Gần đây
86
$13,264,199
$0.01695
0.13%
95
Spot
Percentage
Gần đây
87
$13,136,843
$96.26
0.13%
99
Spot
Percentage
Gần đây
88
$13,001,340
$7.72
0.13%
99
Spot
Percentage
Gần đây
89
$12,822,670
$7.70
0.12%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
90
$12,703,074
$0.2295
0.12%
75
Spot
Percentage
Gần đây
91
$12,538,206
$151.29
0.12%
129
Spot
Percentage
Gần đây
92
$12,148,320
$33,191.00
0.12%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
93
$12,051,327
$489.70
0.12%
280
Spot
Percentage
Gần đây
94
$11,836,019
$3.13
0.12%
252
Spot
Percentage
Gần đây
95
$11,750,022
$8.39
0.11%
125
Spot
Percentage
Gần đây
96
$11,683,494
$0.4513
0.11%
132
Spot
Percentage
Gần đây
97
$11,605,050
$3.58
0.11%
137
Spot
Percentage
Gần đây
98
$11,287,070
$8.39
0.11%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
99
$11,198,542
$43.57
0.11%
70
Spot
Percentage
Gần đây
100
$11,142,656
$0.1327
0.11%
72
Spot
Percentage
Gần đây
101
$10,521,950
$2.80
0.10%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
102
$10,488,961
$0.5124
0.10%
109
Spot
Percentage
Gần đây
103
$10,239,940
$0.02997
0.10%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
104
$10,184,738
$27.76
0.10%
92
Spot
Percentage
Gần đây
105
$10,168,727
$0.008890
0.10%
145
Spot
Percentage
Gần đây
106
$10,110,030
$0.04166
0.10%
45
Spot
Percentage
Gần đây
107
$9,933,290
$95.88
0.10%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
108
$9,619,941
$0.1137
0.09%
41
Spot
Percentage
Gần đây
109
$9,594,223
$0.6755
0.09%
42
Spot
Percentage
Gần đây
110
$9,572,147
$8.22
0.09%
120
Spot
Percentage
Gần đây
111
$9,333,492
$1.80
0.09%
42
Spot
Percentage
Gần đây
112
$9,257,968
$1.39
0.09%
98
Spot
Percentage
Gần đây
113
$8,871,068
$0.2694
0.09%
126
Spot
Percentage
Gần đây
114
$8,774,219
$34,989.60
0.09%
79
Spot
Percentage
Gần đây
115
$8,244,967
$1.75
0.08%
132
Spot
Percentage
Gần đây
116
$8,116,015
$0.08099
0.08%
89
Spot
Percentage
Gần đây
117
$8,077,656
$0.07206
0.08%
114
Spot
Percentage
Gần đây
118
$8,029,720
$6.56
0.08%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
119
$7,978,247
$1.92
0.08%
96
Spot
Percentage
Gần đây
120
$7,842,880
$0.01690
0.08%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
121
$7,750,212
$25.04
0.08%
132
Spot
Percentage
Gần đây
122
$7,684,409
$34,956.80
0.07%
61
Spot
Percentage
Gần đây
123
$7,596,820
$3.31
0.07%
72
Spot
Percentage
Gần đây
124
$7,522,240
$1.39
0.07%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
125
$7,481,389
$1.73
0.07%
112
Spot
Percentage
Gần đây
126
$7,457,082
$7.72
0.07%
156
Spot
Percentage
Gần đây
127
$7,354,903
$1.22
0.07%
110
Spot
Percentage
Gần đây
128
$7,279,480
$0.6071
0.07%
47
Spot
Percentage
Gần đây
129
$7,009,025
$9.20
0.07%
73
Spot
Percentage
Gần đây
130
$6,986,631
$31.42
0.07%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
131
$6,919,070
$38.70
0.07%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
132
$6,890,847
$0.5232
0.07%
128
Spot
Percentage
Gần đây
133
$6,762,658
$210.75
0.07%
164
Spot
Percentage
Gần đây
134
$6,423,860
$95.84
0.06%
142
Spot
Percentage
Gần đây
135
$6,025,642
$0.2893
0.06%
225
Spot
Percentage
Gần đây
136
$5,930,531
$43.61
0.06%
23
Spot
Percentage
Gần đây
137
$5,793,312
$1.74
0.06%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
138
$5,659,759
$444.07
0.06%
25
Spot
Percentage
Gần đây
139
$5,629,950
$1,905.80
0.05%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
140
$5,542,650
$8.22
0.05%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
141
$5,537,225
$0.04524
0.05%
15
Spot
Percentage
Gần đây
142
$5,532,448
$1,342.25
0.05%
149
Spot
Percentage
Gần đây
143
$5,493,270
$21.10
0.05%
121
Spot
Percentage
Gần đây
144
$5,409,286
$0.4344
0.05%
87
Spot
Percentage
Gần đây
145
$5,392,605
$0.2686
0.05%
112
Spot
Percentage
Gần đây
146
$5,348,683
$2.18
0.05%
111
Spot
Percentage
Gần đây
147
$5,336,036
$0.1420
0.05%
61
Spot
Percentage
Gần đây
148
$5,227,094
$11.84
0.05%
120
Spot
Percentage
Gần đây
149
$5,195,511
$5.86
0.05%
120
Spot
Percentage
Gần đây
150
$5,171,916
$38.58
0.05%
78
Spot
Percentage
Gần đây
151
$5,146,752
$34,972.49
0.05%
146
Spot
Percentage
Gần đây
152
$5,135,286
$145.81
0.05%
104
Spot
Percentage
Gần đây
153
$5,070,138
$2.80
0.05%
144
Spot
Percentage
Gần đây
154
$5,029,483
$2.14
0.05%
68
Spot
Percentage
Gần đây
155
$5,004,200
$1.92
0.05%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
156
$4,927,891
$6.82
0.05%
81
Spot
Percentage
Gần đây
157
$4,817,310
$0.6227
0.05%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
158
$4,790,302
$0.09676
0.05%
117
Spot
Percentage
Gần đây
159
$4,770,909
$0.3488
0.05%
222
Spot
Percentage
Gần đây
160
$4,762,414
$3.65
0.05%
120
Spot
Percentage
Gần đây
161
$4,759,727
$0.3895
0.05%
82
Spot
Percentage
Gần đây
162
$4,754,181
$0.1523
0.05%
61
Spot
Percentage
Gần đây
163
$4,748,087
$20.18
0.05%
153
Spot
Percentage
Gần đây
164
$4,719,183
$313.55
0.05%
27
Spot
Percentage
Gần đây
165
$4,410,790
$0.1654
0.04%
22
Spot
Percentage
Gần đây
166
$4,299,313
$0.4512
0.04%
54
Spot
Percentage
Gần đây
167
$4,219,820
$0.5154
0.04%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
168
$4,186,247
$1.22
0.04%
85
Spot
Percentage
Gần đây
169
$4,020,018
$11.01
0.04%
86
Spot
Percentage
Gần đây
170
$4,009,359
$96.54
0.04%
59
Spot
Percentage
Gần đây
171
$3,965,722
$0.0003600
0.04%
88
Spot
Percentage
Gần đây
172
$3,642,871
$0.5247
0.04%
104
Spot
Percentage
Gần đây
173
$3,589,363
$0.8438
0.03%
18
Spot
Percentage
Gần đây
174
$3,573,176
$117.18
0.03%
138
Spot
Percentage
Gần đây
175
$3,467,988
$0.08112
0.03%
119
Spot
Percentage
Gần đây
176
$3,462,993
$0.1318
0.03%
65
Spot
Percentage
Gần đây
177
$3,427,323
$11.81
0.03%
103
Spot
Percentage
Gần đây
178
$3,283,061
$0.6036
0.03%
40
Spot
Percentage
Gần đây
179
$3,279,191
$28.31
0.03%
27
Spot
Percentage
Gần đây
180
$3,180,149
$31.57
0.03%
114
Spot
Percentage
Gần đây
181
$3,166,010
$0.4507
0.03%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
182
$3,006,359
$0.04401
0.03%
21
Spot
Percentage
Gần đây
183
$2,976,076
$3.59
0.03%
125
Spot
Percentage
Gần đây
184
$2,950,392
$2.18
0.03%
98
Spot
Percentage
Gần đây
185
$2,826,331
$0.0009772
0.03%
32
Spot
Percentage
Gần đây
186
$2,792,766
$0.01391
0.03%
12
Spot
Percentage
Gần đây
187
$2,775,581
$0.6748
0.03%
42
Spot
Percentage
Gần đây
188
$2,716,107
$0.1710
0.03%
54
Spot
Percentage
Gần đây
189
$2,710,447
$1.00
0.03%
558
Spot
Percentage
Gần đây
190
$2,678,184
$0.08992
0.03%
46
Spot
Percentage
Gần đây
191
$2,677,707
$0.5448
0.03%
19
Spot
Percentage
Gần đây
192
$2,629,510
$7.73
0.03%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
193
$2,625,402
$193.30
0.03%
105
Spot
Percentage
Gần đây
194
$2,622,768
$0.8454
0.03%
18
Spot
Percentage
Gần đây
195
$2,617,047
$0.0009772
0.03%
21
Spot
Percentage
Gần đây
196
$2,584,199
$0.005001
0.03%
65
Spot
Percentage
Gần đây
197
$2,552,807
$3.31
0.02%
44
Spot
Percentage
Gần đây
198
$2,547,183
$1.32
0.02%
87
Spot
Percentage
Gần đây
199
$2,439,201
$462.34
0.02%
7
Spot
Percentage
Gần đây
200
$2,391,463
$0.08080
0.02%
120
Spot
Percentage
Gần đây
201
$2,361,123
$3.85
0.02%
97
Spot
Percentage
Gần đây
202
$2,361,039
$210.89
0.02%
117
Spot
Percentage
Gần đây
203
$2,288,697
$0.02741
0.02%
59
Spot
Percentage
Gần đây
204
$2,255,812
$0.1422
0.02%
70
Spot
Percentage
Gần đây
205
$2,190,998
$27.77
0.02%
59
Spot
Percentage
Gần đây
206
$2,154,208
$15.95
0.02%
49
Spot
Percentage
Gần đây
207
$2,145,836
$0.5173
0.02%
96
Spot
Percentage
Gần đây
208
$2,106,942
$183.33
0.02%
92
Spot
Percentage
Gần đây
209
$2,072,900
$3.13
0.02%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
210
$2,072,120
$0.01749
0.02%
48
Spot
Percentage
Gần đây
211
$2,058,916
$58.46
0.02%
39
Spot
Percentage
Gần đây
212
$2,043,983
$5.84
0.02%
85
Spot
Percentage
Gần đây
213
$2,043,858
$3.59
0.02%
99
Spot
Percentage
Gần đây
214
$2,033,231
$0.05317
0.02%
30
Spot
Percentage
Gần đây
215
$1,974,598
$462.99
0.02%
20
Spot
Percentage
Gần đây
216
$1,968,295
$0.01390
0.02%
26
Spot
Percentage
Gần đây
217
$1,963,056
$58.37
0.02%
39
Spot
Percentage
Gần đây
218
$1,920,001
$1.69
0.02%
104
Spot
Percentage
Gần đây
219
$1,838,475
$1,339.68
0.02%
96
Spot
Percentage
Gần đây
220
$1,770,312
$21.13
0.02%
34
Spot
Percentage
Gần đây
221
*** $1,739,574
*** $0.002377
0.02%
-
Spot
Percentage
133 ngày trước
222
$1,691,230
$1.42
0.02%
21
Spot
Percentage
Gần đây
223
$1,682,371
$3.12
0.02%
113
Spot
Percentage
Gần đây
224
$1,642,062
$21.16
0.02%
92
Spot
Percentage
Gần đây
225
$1,641,697
$0.1517
0.02%
37
Spot
Percentage
Gần đây
226
$1,640,333
$0.005691
0.02%
31
Spot
Percentage
Gần đây
227
$1,633,053
$0.1284
0.02%
-
Spot
Percentage
47 ngày trước
228
$1,604,770
$58.32
0.02%
58
Spot
Percentage
Gần đây
229
$1,587,968
$2.74
0.02%
203
Spot
Percentage
Gần đây
230
$1,586,164
$1.75
0.02%
89
Spot
Percentage
Gần đây
231
$1,585,738
$95.87
0.02%
97
Spot
Percentage
Gần đây
232
$1,528,171
$0.4348
0.01%
69
Spot
Percentage
Gần đây
233
$1,520,058
$11.89
0.01%
77
Spot
Percentage
Gần đây
234
$1,515,949
$0.005035
0.01%
31
Spot
Percentage
Gần đây
235
$1,500,040
$0.5122
0.01%
60
Spot
Percentage
Gần đây
236
$1,486,872
$1.42
0.01%
33
Spot
Percentage
Gần đây
237
$1,483,090
$0.6691
0.01%
44
Spot
Percentage
Gần đây
238
$1,480,140
$0.01784
0.01%
17
Spot
Percentage
Gần đây
239
$1,443,712
$0.02608
0.01%
79
Spot
Percentage
Gần đây
240
$1,440,326
$0.05381
0.01%
27
Spot
Percentage
Gần đây
241
$1,360,799
$0.6222
0.01%
81
Spot
Percentage
Gần đây
242
$1,358,926
$0.06625
0.01%
110
Spot
Percentage
Gần đây
243
$1,345,145
$0.2868
0.01%
51
Spot
Percentage
Gần đây
244
$1,298,584
$58.46
0.01%
34
Spot
Percentage
Gần đây
245
$1,260,735
$0.2049
0.01%
52
Spot
Percentage
Gần đây
246
$1,240,090
$1.00
0.01%
173
Spot
Percentage
Gần đây
247
$1,234,722
$0.004561
0.01%
19
Spot
Percentage
Gần đây
248
$1,221,037
$0.02597
0.01%
47
Spot
Percentage
Gần đây
249
$1,217,808
$38.84
0.01%
23
Spot
Percentage
Gần đây
250
$1,215,860
$1.22
0.01%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
251
$1,209,651
$0.1271
0.01%
23
Spot
Percentage
Gần đây
252
$1,196,245
$0.05481
0.01%
65
Spot
Percentage
Gần đây
253
$1,188,386
$0.06614
0.01%
42
Spot
Percentage
Gần đây
254
$1,186,313
$24.89
0.01%
40
Spot
Percentage
Gần đây
255
*** $1,182,210
*** $14.73
0.01%
37
Spot
Percentage
Gần đây
256
$1,175,640
$0.3491
0.01%
176
Spot
Percentage
Gần đây
257
$1,161,509
$20.16
0.01%
126
Spot
Percentage
Gần đây
258
$1,155,788
$2.14
0.01%
29
Spot
Percentage
Gần đây
259
$1,136,026
$0.8652
0.01%
22
Spot
Percentage
Gần đây
260
$1,124,625
$0.09234
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
261
$1,112,978
$0.6830
0.01%
34
Spot
Percentage
Gần đây
262
$1,092,282
$0.01979
0.01%
60
Spot
Percentage
Gần đây
263
$1,081,818
$7.70
0.01%
143
Spot
Percentage
Gần đây
264
$1,072,035
$0.2842
0.01%
97
Spot
Percentage
Gần đây
265
$1,043,762
$0.2881
0.01%
120
Spot
Percentage
Gần đây
266
$1,038,978
$0.01705
0.01%
77
Spot
Percentage
Gần đây
267
$1,038,916
$0.1550
0.01%
119
Spot
Percentage
Gần đây
268
$1,024,404
$0.2299
0.01%
41
Spot
Percentage
Gần đây
269
$1,017,872
$1.00
0.01%
108
Spot
Percentage
Gần đây
270
$992,339
$34,919.48
0.01%
282
Spot
Percentage
Gần đây
271
$991,300
$0.2750
0.01%
24
Spot
Percentage
Gần đây
272
$983,281
$0.06646
0.01%
69
Spot
Percentage
Gần đây
273
$957,642
$0.1655
0.01%
23
Spot
Percentage
Gần đây
274
$935,940
$117.35
0.01%
83
Spot
Percentage
Gần đây
275
$935,790
$0.07190
0.01%
101
Spot
Percentage
Gần đây
276
$921,730
$0.1870
0.01%
30
Spot
Percentage
Gần đây
277
$910,684
$2.75
0.01%
111
Spot
Percentage
Gần đây
278
$897,343
$145.12
0.01%
177
Spot
Percentage
Gần đây
279
$828,408
$0.6216
0.01%
76
Spot
Percentage
Gần đây
280
$768,334
$0.6212
0.01%
92
Spot
Percentage
Gần đây
281
$752,931
$0.02992
0.01%
170
Spot
Percentage
Gần đây
282
$745,217
$1.70
0.01%
84
Spot
Percentage
Gần đây
283
$732,951
$0.2828
0.01%
29
Spot
Percentage
Gần đây
284
$723,253
$0.0006928
0.01%
19
Spot
Percentage
Gần đây
285
$720,502
$0.006521
0.01%
44
Spot
Percentage
Gần đây
286
$720,129
$27.77
0.01%
25
Spot
Percentage
Gần đây
287
$706,897
$25.09
0.01%
74
Spot
Percentage
Gần đây
288
$706,616
$2.74
0.01%
80
Spot
Percentage
Gần đây
289
$700,270
$0.05506
0.01%
64
Spot
Percentage
Gần đây
290
*** $694,183
*** $0.2333
0.01%
-
Spot
Percentage
47 ngày trước
291
$692,499
$0.6221
0.01%
79
Spot
Percentage
Gần đây
292
$684,299
$0.01130
0.01%
38
Spot
Percentage
Gần đây
293
$662,198
$0.9997
0.01%
73
Spot
Percentage
Gần đây
294
$659,170
$0.009234
0.01%
44
Spot
Percentage
Gần đây
295
$655,715
$7.71
0.01%
89
Spot
Percentage
Gần đây
296
$646,329
$0.9997
0.01%
86
Spot
Percentage
Gần đây
297
$627,358
$1,312.21
0.01%
148
Spot
Percentage
Gần đây
298
$625,173
$0.002290
0.01%
20
Spot
Percentage
Gần đây
299
$619,393
$7.72
0.01%
91
Spot
Percentage
Gần đây
300
$616,256
$0.7031
0.01%
67
Spot
Percentage
Gần đây
301
$610,140
$0.6931
0.01%
59
Spot
Percentage
Gần đây
302
$601,681
$444.24
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
303
$591,498
$0.3111
0.01%
51
Spot
Percentage
Gần đây
304
$587,543
$0.4545
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
305
$575,193
$33,267.24
0.01%
97
Spot
Percentage
Gần đây
306
$571,722
$6.57
0.01%
107
Spot
Percentage
Gần đây
307
$570,833
$0.005985
0.01%
21
Spot
Percentage
Gần đây
308
$567,845
$3.88
0.01%
72
Spot
Percentage
Gần đây
309
$551,147
$312.28
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
310
$548,761
$0.006001
0.01%
39
Spot
Percentage
Gần đây
311
$545,259
$0.02020
0.01%
51
Spot
Percentage
Gần đây
312
$544,576
$3.33
0.01%
36
Spot
Percentage
Gần đây
313
$526,648
$96.00
0.01%
53
Spot
Percentage
Gần đây
314
$514,390
$0.6108
0.01%
31
Spot
Percentage
Gần đây
315
$511,752
$0.5501
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
316
$478,804
$1.00
0.00%
370
Spot
Percentage
Gần đây
317
$476,030
$95.41
0.00%
60
Spot
Percentage
Gần đây
318
$467,457
$0.1323
0.00%
61
Spot
Percentage
Gần đây
319
$457,578
$0.007835
0.00%
74
Spot
Percentage
Gần đây
320
$452,371
$0.2899
0.00%
152
Spot
Percentage
Gần đây
321
$451,038
$0.0007815
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
322
$448,071
$0.1139
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
323
$433,743
$3.65
0.00%
76
Spot
Percentage
Gần đây
324
$427,599
$0.005413
0.00%
92
Spot
Percentage
Gần đây
325
$421,511
$0.08402
0.00%
49
Spot
Percentage
Gần đây
326
$418,030
$0.004993
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
327
$416,084
$117.13
0.00%
81
Spot
Percentage
Gần đây
328
$412,108
$0.01244
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
329
$409,198
$1.85
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
330
$402,742
$0.006051
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
331
$402,318
$0.6072
0.00%
40
Spot
Percentage
Gần đây
332
$384,388
$15.41
0.00%
111
Spot
Percentage
Gần đây
333
$374,038
$0.1193
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
334
$366,291
$0.1650
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
335
$364,061
$1.82
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
336
$362,307
$0.001415
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
337
$361,274
$1.00
0.00%
287
Spot
Percentage
Gần đây
338
$359,163
$0.006537
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
339
$342,511
$0.6431
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
340
$341,408
$0.02986
0.00%
108
Spot
Percentage
Gần đây
341
$337,798
$0.002195
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
342
$335,271
$6.81
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
343
$304,323
$9.14
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
344
$300,513
$0.001419
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
345
$297,617
$0.001575
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
346
$288,404
$0.009162
0.00%
47
Spot
Percentage
Gần đây
347
$283,515
$5.87
0.00%
82
Spot
Percentage
Gần đây
348
$281,281
$0.1195
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
349
$280,780
$0.2792
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
350
$279,304
$2.74
0.00%
149
Spot
Percentage
Gần đây
351
$273,027
$0.3731
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
352
$269,926
$2.61
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
353
$262,710
$1.85
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
354
$259,687
$0.002200
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
355
$258,142
$21.06
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
356
$246,789
$0.002300
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
357
$244,850
$0.0007765
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
358
$235,553
$0.006084
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
359
$231,147
$0.1848
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
360
$228,423
$0.02751
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
361
$223,862
$0.001011
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
362
$221,774
$0.001420
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
363
$220,787
$0.5134
0.00%
109
Spot
Percentage
Gần đây
364
$217,494
$0.3417
0.00%
92
Spot
Percentage
Gần đây
365
$217,437
$0.02737
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
366
$217,080
$3.12
0.00%
81
Spot
Percentage
Gần đây
367
$215,201
$0.5226
0.00%
45
Spot
Percentage
Gần đây
368
$211,352
$0.02737
0.00%
40
Spot
Percentage
Gần đây
369
$208,868
$150.70
0.00%
70
Spot
Percentage
Gần đây
370
$206,966
$8.22
0.00%
98
Spot
Percentage
Gần đây
371
$202,027
$0.09029
0.00%
49
Spot
Percentage
Gần đây
372
$202,008
$0.3732
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
373
$201,537
$0.01479
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
374
$195,464
$42.91
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
375
$194,830
$0.01962
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
376
$192,741
$0.002294
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
377
$187,906
$27.85
0.00%
93
Spot
Percentage
Gần đây
378
$183,287
$0.006086
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
379
$182,105
$0.006143
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
380
$174,497
$10.96
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
381
$170,412
$1.00
0.00%
93
Spot
Percentage
Gần đây
382
$167,517
$0.01728
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
383
$157,580
$1.81
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
384
$155,535
$0.01150
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
385
$152,567
$0.3497
0.00%
104
Spot
Percentage
Gần đây
386
*** $150,955
*** $0.02049
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
387
$145,562
$1.80
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
388
$145,055
$0.006051
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
389
*** $144,951
*** $0.05177
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
390
$142,554
$0.03000
0.00%
177
Spot
Percentage
Gần đây
391
$140,734
$1.41
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
392
$139,226
$0.01126
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
393
$137,377
$0.007831
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
394
$128,514
$0.9426
0.00%
14
Spot
Unknown
Gần đây
395
$125,846
$0.002420
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
396
$124,781
$27.77
0.00%
74
Spot
Percentage
Gần đây
397
$120,405
$0.1513
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
398
$117,773
$0.1193
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
399
$115,732
$2.14
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
400
$110,578
$0.3141
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...