×
×
Các loại tiền điện tử:  7,567Các thị trường giao dịch:  31,849Vốn hóa thị trường:  $403,047,893,270Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $80,381,447,280BTC Chiếm Ưu Thế:  63.7%
Vốn hóa thị trường:  $403,047,893,270Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $80,381,447,280BTC Chiếm Ưu Thế:  63.7%Các loại tiền điện tử:  7,567Các thị trường giao dịch:  31,849
OKEx has temporarily suspended withdrawals.

OKEx

$2,759,627,351 USD
199,309 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$717,262,397
$13,832.37
25.99%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
2
$648,958,600
$13,876.50
23.52%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
3
$291,101,455
$13,756.95
10.55%
682
Spot
Percentage
Gần đây
4
$160,547,099
$387.30
5.82%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
5
$97,581,490
$388.42
3.54%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
6
$43,671,763
$386.21
1.58%
708
Spot
Percentage
Gần đây
7
$41,800,317
$55.88
1.51%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
8
$37,894,946
$13,773.64
1.37%
332
Spot
Percentage
Gần đây
9
$33,094,260
$11.27
1.20%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
10
$27,853,261
$0.005651
1.01%
40
Spot
Percentage
Gần đây
11
$22,818,104
$0.027267
0.83%
272
Spot
Percentage
Gần đây
12
$20,592,280
$56.13
0.75%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
13
$19,694,356
$261.15
0.71%
372
Spot
Percentage
Gần đây
14
$19,282,838
$0.026146
0.70%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
15
$16,930,941
$55.60
0.61%
629
Spot
Percentage
Gần đây
16
$16,708,889
$262.70
0.61%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
17
$16,573,187
$4.52
0.60%
286
Spot
Percentage
Gần đây
18
$15,086,484
$0.049612
0.55%
21
Spot
Percentage
Gần đây
19
$15,012,900
$263.61
0.54%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
20
$13,785,750
$2.54
0.50%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
21
*** $13,210,753
*** $1,407.14
0.48%
84
Spot
Percentage
Gần đây
22
$11,403,402
$10,628.59
0.41%
159
Spot
Percentage
Gần đây
23
$11,023,605
$11.17
0.40%
330
Spot
Percentage
Gần đây
24
$10,445,110
$3.11
0.38%
24
Spot
Percentage
Gần đây
25
$9,773,729
$165.29
0.35%
416
Spot
Percentage
Gần đây
26
$8,766,587
$4.16
0.32%
261
Spot
Percentage
Gần đây
27
$8,539,513
$2.51
0.31%
381
Spot
Percentage
Gần đây
28
$7,642,880
$70.54
0.28%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
29
$7,422,930
$10,623.00
0.27%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
30
$7,330,506
$389.25
0.27%
316
Spot
Percentage
Gần đây
31
$7,305,366
$166.28
0.26%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
32
$7,164,570
$0.027526
0.26%
73
Spot
Percentage
Gần đây
33
$7,158,531
$2.53
0.26%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
34
$7,081,010
$1,288.90
0.26%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
35
$7,038,349
$0.476416
0.26%
22
Spot
Percentage
Gần đây
36
$6,909,842
$121.48
0.25%
185
Spot
Percentage
Gần đây
37
$6,685,923
$0.027479
0.24%
92
Spot
Percentage
Gần đây
38
$6,471,698
$1.14
0.23%
74
Spot
Percentage
Gần đây
39
$6,399,250
$0.026040
0.23%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
40
$6,394,870
$166.91
0.23%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
41
$5,846,798
$2.28
0.21%
157
Spot
Percentage
Gần đây
42
$5,799,191
$0.084695
0.21%
113
Spot
Percentage
Gần đây
43
$5,565,394
$58.07
0.20%
256
Spot
Percentage
Gần đây
44
$5,485,320
$122.46
0.20%
51
Spot
Percentage
Gần đây
45
$5,378,646
$69.91
0.19%
230
Spot
Percentage
Gần đây
46
$5,230,747
$1.00
0.19%
192
Spot
Percentage
Gần đây
47
$4,938,448
$10,703.09
0.18%
61
Spot
Percentage
Gần đây
48
$4,858,000
$0.093390
0.18%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
49
$4,833,865
$5.22
0.18%
72
Spot
Percentage
Gần đây
50
$4,807,490
$4.21
0.17%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
51
$4,778,618
$0.115978
0.17%
101
Spot
Percentage
Gần đây
52
*** $4,597,413
*** $0.058514
0.17%
56
Spot
Percentage
Gần đây
53
$4,532,367
$386.48
0.16%
301
Spot
Percentage
Gần đây
54
$4,441,828
$166.34
0.16%
200
Spot
Percentage
Gần đây
55
$4,091,818
$13,752.35
0.15%
89
Spot
Percentage
Gần đây
56
$4,050,777
$0.045151
0.15%
72
Spot
Percentage
Gần đây
57
$3,987,450
$0.241100
0.14%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
58
$3,806,429
$4.55
0.14%
164
Spot
Percentage
Gần đây
59
$3,609,994
$0.045674
0.13%
40
Spot
Percentage
Gần đây
60
$3,594,598
$56.04
0.13%
195
Spot
Percentage
Gần đây
61
$3,589,405
$0.096123
0.13%
79
Spot
Percentage
Gần đây
62
$3,528,030
$0.077689
0.13%
182
Spot
Percentage
Gần đây
63
$3,469,568
$55.49
0.13%
71
Spot
Percentage
Gần đây
64
$3,358,391
$0.152287
0.12%
20
Spot
Percentage
Gần đây
65
$3,356,791
$1.96
0.12%
208
Spot
Percentage
Gần đây
66
$3,356,610
$4.58
0.12%
185
Spot
Percentage
Gần đây
67
$3,285,175
$0.240259
0.12%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
68
$3,067,050
$127.29
0.11%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
69
$3,018,180
$2.29
0.11%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
70
$2,943,680
$58.52
0.11%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
71
$2,813,009
$5.24
0.10%
344
Spot
Percentage
Gần đây
72
$2,809,995
$0.010715
0.10%
3
Spot
Percentage
Gần đây
73
$2,725,970
$14.79
0.10%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
74
$2,690,665
$0.182918
0.10%
32
Spot
Percentage
Gần đây
75
$2,499,160
$1.98
0.09%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
76
$2,469,941
$2.53
0.09%
269
Spot
Percentage
Gần đây
77
$2,458,711
$0.443708
0.09%
193
Spot
Percentage
Gần đây
78
$2,429,349
$263.01
0.09%
216
Spot
Percentage
Gần đây
79
$2,380,179
$13,825.02
0.09%
43
Spot
Percentage
Gần đây
80
$2,348,786
$0.610949
0.09%
137
Spot
Percentage
Gần đây
81
$2,334,570
$3.15
0.08%
17
Spot
Percentage
Gần đây
82
$2,303,757
$0.423103
0.08%
57
Spot
Percentage
Gần đây
83
$2,273,745
$0.076519
0.08%
28
Spot
Percentage
Gần đây
84
$2,202,843
$0.051134
0.08%
29
Spot
Percentage
Gần đây
85
$2,194,258
$0.282069
0.08%
44
Spot
Percentage
Gần đây
86
$2,184,560
$4.64
0.08%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
87
$2,133,967
$0.086260
0.08%
35
Spot
Percentage
Gần đây
88
$2,127,629
$0.238758
0.08%
297
Spot
Percentage
Gần đây
89
$2,104,736
$146.54
0.08%
14
Spot
Percentage
Gần đây
90
$2,096,258
$0.182644
0.08%
43
Spot
Percentage
Gần đây
91
$2,058,627
$4.31
0.07%
104
Spot
Percentage
Gần đây
92
*** $2,047,781
*** $0.001009
0.07%
19
Spot
Percentage
Gần đây
93
$1,978,640
$5.27
0.07%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
94
$1,976,550
$0.016604
0.07%
25
Spot
Percentage
Gần đây
95
$1,963,420
$5.28
0.07%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
96
$1,954,031
$20.61
0.07%
42
Spot
Percentage
Gần đây
97
$1,939,385
$0.072318
0.07%
48
Spot
Percentage
Gần đây
98
$1,933,911
$30.00
0.07%
72
Spot
Percentage
Gần đây
99
*** $1,739,574
*** $0.002377
0.06%
-
Spot
Percentage
52 ngày trước
100
$1,727,786
$0.422651
0.06%
18
Spot
Percentage
Gần đây
101
$1,711,389
$0.000304
0.06%
43
Spot
Percentage
Gần đây
102
$1,704,915
$0.250461
0.06%
144
Spot
Percentage
Gần đây
103
$1,704,767
$90.03
0.06%
123
Spot
Percentage
Gần đây
104
$1,645,036
$0.605147
0.06%
105
Spot
Percentage
Gần đây
105
$1,588,790
$0.424000
0.06%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
106
$1,561,910
$3.20
0.06%
43
Spot
Percentage
Gần đây
107
$1,559,878
$58.36
0.06%
136
Spot
Percentage
Gần đây
108
$1,540,628
$0.017544
0.06%
30
Spot
Percentage
Gần đây
109
$1,539,087
$0.058201
0.06%
35
Spot
Percentage
Gần đây
110
$1,531,585
$29.90
0.06%
83
Spot
Percentage
Gần đây
111
$1,518,340
$9.04
0.06%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
112
$1,517,783
$2.29
0.05%
81
Spot
Percentage
Gần đây
113
$1,458,617
$0.016767
0.05%
11
Spot
Percentage
Gần đây
114
$1,400,982
$0.991441
0.05%
184
Spot
Percentage
Gần đây
115
$1,380,610
$0.611300
0.05%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
116
$1,378,899
$0.006252
0.05%
17
Spot
Percentage
Gần đây
117
$1,371,480
$0.004844
0.05%
152
Spot
Percentage
Gần đây
118
$1,359,289
$0.084521
0.05%
96
Spot
Percentage
Gần đây
119
$1,353,044
$4.37
0.05%
66
Spot
Percentage
Gần đây
120
$1,346,006
$1.97
0.05%
124
Spot
Percentage
Gần đây
121
*** $1,326,855
*** $0.017585
0.05%
25
Spot
Percentage
Gần đây
122
$1,299,300
$0.608000
0.05%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
123
$1,280,121
$4.20
0.05%
133
Spot
Percentage
Gần đây
124
$1,273,665
$0.085362
0.05%
212
Spot
Percentage
Gần đây
125
$1,271,533
$2.89
0.05%
136
Spot
Percentage
Gần đây
126
$1,269,394
$0.240565
0.05%
258
Spot
Percentage
Gần đây
127
$1,208,610
$0.286611
0.04%
23
Spot
Percentage
Gần đây
128
$1,207,870
$0.078400
0.04%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
129
$1,152,990
$0.446600
0.04%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
130
$1,110,509
$9.78
0.04%
16
Spot
Percentage
Gần đây
131
$1,102,071
$0.011503
0.04%
55
Spot
Percentage
Gần đây
132
$1,077,691
$0.078294
0.04%
115
Spot
Percentage
Gần đây
133
$1,070,944
$0.007082
0.04%
24
Spot
Percentage
Gần đây
134
*** $1,048,916
*** $31.71
0.04%
49
Spot
Percentage
Gần đây
135
$1,043,374
$0.140434
0.04%
70
Spot
Percentage
Gần đây
136
$1,026,855
$0.017534
0.04%
120
Spot
Percentage
Gần đây
137
$1,026,500
$70.34
0.04%
103
Spot
Percentage
Gần đây
138
*** $1,009,076
*** $1.25
0.04%
11
Spot
Percentage
Gần đây
139
$1,001,478
$0.279068
0.04%
39
Spot
Percentage
Gần đây
140
$988,830
$2.92
0.04%
131
Spot
Percentage
Gần đây
141
$955,827
$5.27
0.03%
187
Spot
Percentage
Gần đây
142
*** $954,013
*** $7.77
0.03%
141
Spot
Percentage
Gần đây
143
*** $949,513
*** $0.058623
0.03%
14
Spot
Percentage
Gần đây
144
$927,757
$0.597345
0.03%
96
Spot
Percentage
Gần đây
145
$922,763
$0.183745
0.03%
183
Spot
Percentage
Gần đây
146
$889,582
$164.84
0.03%
125
Spot
Percentage
Gần đây
147
$887,123
$4.62
0.03%
87
Spot
Percentage
Gần đây
148
*** $884,657
*** $0.615269
0.03%
41
Spot
Percentage
Gần đây
149
$860,080
$0.252700
0.03%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
150
$858,467
$11.22
0.03%
170
Spot
Percentage
Gần đây
151
$843,916
$0.001009
0.03%
40
Spot
Percentage
Gần đây
152
$830,204
$0.501916
0.03%
60
Spot
Percentage
Gần đây
153
$824,316
$0.019400
0.03%
17
Spot
Percentage
Gần đây
154
$814,208
$22.71
0.03%
16
Spot
Percentage
Gần đây
155
$802,180
$0.004859
0.03%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
156
$792,351
$14.66
0.03%
143
Spot
Percentage
Gần đây
157
$786,418
$2.53
0.03%
100
Spot
Percentage
Gần đây
158
$781,893
$1.09
0.03%
50
Spot
Percentage
Gần đây
159
$774,302
$0.011640
0.03%
16
Spot
Percentage
Gần đây
160
$749,260
$0.500522
0.03%
29
Spot
Percentage
Gần đây
161
$748,844
$1.52
0.03%
59
Spot
Percentage
Gần đây
162
$745,464
$21.47
0.03%
16
Spot
Percentage
Gần đây
163
$740,369
$0.096785
0.03%
49
Spot
Percentage
Gần đây
164
$736,396
$0.974237
0.03%
105
Spot
Percentage
Gần đây
165
$722,141
$0.475975
0.03%
12
Spot
Percentage
Gần đây
166
$720,910
$1.96
0.03%
191
Spot
Percentage
Gần đây
167
$708,591
$0.249761
0.03%
98
Spot
Percentage
Gần đây
168
$698,641
$0.014223
0.03%
16
Spot
Percentage
Gần đây
169
$688,219
$20.99
0.02%
17
Spot
Percentage
Gần đây
170
$683,360
$0.601689
0.02%
113
Spot
Percentage
Gần đây
171
$681,272
$8.96
0.02%
57
Spot
Percentage
Gần đây
172
$680,228
$0.006329
0.02%
41
Spot
Percentage
Gần đây
173
$664,735
$0.000590
0.02%
7
Spot
Percentage
Gần đây
174
$640,874
$0.077519
0.02%
49
Spot
Percentage
Gần đây
175
$624,179
$0.447594
0.02%
68
Spot
Percentage
Gần đây
176
$607,141
$0.085721
0.02%
52
Spot
Percentage
Gần đây
177
$604,336
$0.430505
0.02%
25
Spot
Percentage
Gần đây
178
$599,380
$0.254500
0.02%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
179
$594,835
$0.319378
0.02%
83
Spot
Percentage
Gần đây
180
$592,158
$0.007242
0.02%
29
Spot
Percentage
Gần đây
181
$571,961
$14.69
0.02%
43
Spot
Percentage
Gần đây
182
$566,319
$3.00
0.02%
73
Spot
Percentage
Gần đây
183
$566,045
$1.97
0.02%
115
Spot
Percentage
Gần đây
184
*** $560,033
*** $413.72
0.02%
24
Spot
Percentage
Gần đây
185
$550,947
$3.63
0.02%
102
Spot
Percentage
Gần đây
186
$546,412
$90.67
0.02%
118
Spot
Percentage
Gần đây
187
$518,300
$0.006902
0.02%
20
Spot
Percentage
Gần đây
188
$515,996
$11.22
0.02%
102
Spot
Percentage
Gần đây
189
$514,482
$0.116308
0.02%
16
Spot
Percentage
Gần đây
190
$503,013
$0.252205
0.02%
77
Spot
Percentage
Gần đây
191
$493,027
$3.64
0.02%
56
Spot
Percentage
Gần đây
192
$492,284
$0.017696
0.02%
84
Spot
Percentage
Gần đây
193
$488,294
$518.33
0.02%
70
Spot
Percentage
Gần đây
194
$487,571
$149.08
0.02%
6
Spot
Percentage
Gần đây
195
$484,280
$1.97
0.02%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
196
$482,973
$7.05
0.02%
43
Spot
Percentage
Gần đây
197
$482,241
$4.56
0.02%
67
Spot
Percentage
Gần đây
198
$477,285
$55.74
0.02%
227
Spot
Percentage
Gần đây
199
$472,932
$2.51
0.02%
66
Spot
Percentage
Gần đây
200
$465,745
$0.045850
0.02%
27
Spot
Percentage
Gần đây
201
$463,380
$0.239817
0.02%
66
Spot
Percentage
Gần đây
202
$459,204
$3.21
0.02%
74
Spot
Percentage
Gần đây
203
$451,415
$0.019465
0.02%
27
Spot
Percentage
Gần đây
204
*** $448,524
*** $7.86
0.02%
88
Spot
Percentage
Gần đây
205
$444,260
$0.000773
0.02%
9
Spot
Percentage
Gần đây
206
$436,539
$0.002538
0.02%
125
Spot
Percentage
Gần đây
207
$433,778
$0.997733
0.02%
111
Spot
Percentage
Gần đây
208
$431,703
$0.010800
0.02%
10
Spot
Percentage
Gần đây
209
*** $417,895
*** $0.343884
0.02%
26
Spot
Percentage
Gần đây
210
$407,924
$0.149244
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
211
$399,394
$0.185828
0.01%
83
Spot
Percentage
Gần đây
212
$393,880
$0.008802
0.01%
30
Spot
Percentage
Gần đây
213
$391,321
$0.080920
0.01%
23
Spot
Percentage
Gần đây
214
$387,713
$6.72
0.01%
60
Spot
Percentage
Gần đây
215
$382,252
$3.03
0.01%
57
Spot
Percentage
Gần đây
216
$377,521
$0.996909
0.01%
104
Spot
Percentage
Gần đây
217
$376,108
$3.21
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
218
$365,362
$0.023506
0.01%
31
Spot
Percentage
Gần đây
219
$365,288
$1.53
0.01%
63
Spot
Percentage
Gần đây
220
$365,151
$0.013846
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
221
$360,021
$0.002399
0.01%
25
Spot
Percentage
Gần đây
222
$357,087
$0.006742
0.01%
39
Spot
Percentage
Gần đây
223
$356,636
$0.141646
0.01%
86
Spot
Percentage
Gần đây
224
$354,470
$0.182044
0.01%
55
Spot
Percentage
Gần đây
225
$348,530
$0.094023
0.01%
22
Spot
Percentage
Gần đây
226
$345,128
$0.009049
0.01%
137
Spot
Percentage
Gần đây
227
$341,917
$0.002658
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
228
$327,530
$0.003211
0.01%
46
Spot
Percentage
Gần đây
229
$325,195
$13,875.10
0.01%
280
Spot
Percentage
Gần đây
230
$323,012
$0.318477
0.01%
74
Spot
Percentage
Gần đây
231
$318,249
$0.789872
0.01%
83
Spot
Percentage
Gần đây
232
$315,738
$0.092442
0.01%
176
Spot
Percentage
Gần đây
233
$314,687
$0.190235
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
234
$307,229
$0.269065
0.01%
31
Spot
Percentage
Gần đây
235
*** $306,426
*** $0.346149
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
236
$295,062
$0.019675
0.01%
47
Spot
Percentage
Gần đây
237
$289,260
$55.91
0.01%
106
Spot
Percentage
Gần đây
238
$281,754
$0.784191
0.01%
87
Spot
Percentage
Gần đây
239
$273,280
$0.154037
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
240
$270,438
$3.63
0.01%
100
Spot
Percentage
Gần đây
241
$262,667
$1.53
0.01%
44
Spot
Percentage
Gần đây
242
$262,595
$0.019445
0.01%
51
Spot
Percentage
Gần đây
243
$262,505
$0.471115
0.01%
20
Spot
Percentage
Gần đây
244
$258,229
$0.593097
0.01%
35
Spot
Percentage
Gần đây
245
$257,898
$0.096023
0.01%
33
Spot
Percentage
Gần đây
246
$256,965
$0.029051
0.01%
13
Spot
Percentage
Gần đây
247
$256,464
$4.53
0.01%
76
Spot
Percentage
Gần đây
248
$255,600
$0.252205
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
249
$252,524
$0.004296
0.01%
22
Spot
Percentage
Gần đây
250
$247,960
$0.794000
0.01%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
251
$236,922
$0.008964
0.01%
25
Spot
Percentage
Gần đây
252
$236,387
$3.08
0.01%
42
Spot
Percentage
Gần đây
253
$231,479
$1.23
0.01%
25
Spot
Percentage
Gần đây
254
$228,980
$0.077879
0.01%
37
Spot
Percentage
Gần đây
255
$227,034
$0.922224
0.01%
38
Spot
Percentage
Gần đây
256
$225,474
$0.596145
0.01%
27
Spot
Percentage
Gần đây
257
$220,208
$21.07
0.01%
42
Spot
Percentage
Gần đây
258
*** $218,492
*** $0.005746
0.01%
34
Spot
Percentage
Gần đây
259
$214,192
$0.011323
0.01%
19
Spot
Percentage
Gần đây
260
$209,062
$0.470114
0.01%
46
Spot
Percentage
Gần đây
261
$206,614
$0.004867
0.01%
98
Spot
Percentage
Gần đây
262
$205,151
$0.076482
0.01%
13
Spot
Percentage
Gần đây
263
$204,855
$261.39
0.01%
189
Spot
Percentage
Gần đây
264
$204,601
$14.79
0.01%
112
Spot
Percentage
Gần đây
265
$194,278
$29.89
0.01%
39
Spot
Percentage
Gần đây
266
$190,738
$0.072197
0.01%
18
Spot
Percentage
Gần đây
267
$186,619
$0.000308
0.01%
30
Spot
Percentage
Gần đây
268
$181,268
$0.075818
0.01%
35
Spot
Percentage
Gần đây
269
$178,837
$0.983639
0.01%
96
Spot
Percentage
Gần đây
270
*** $178,483
*** $0.009007
0.01%
40
Spot
Percentage
Gần đây
271
$176,101
$13,747.94
0.01%
105
Spot
Percentage
Gần đây
272
$172,056
$3.18
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
273
*** $168,376
*** $31.84
0.01%
23
Spot
Percentage
Gần đây
274
$167,555
$0.200049
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
275
$167,467
$0.322323
0.01%
82
Spot
Percentage
Gần đây
276
$167,369
$0.003051
0.01%
29
Spot
Percentage
Gần đây
277
$167,081
$37.61
0.01%
24
Spot
Percentage
Gần đây
278
$165,672
$0.739180
0.01%
74
Spot
Percentage
Gần đây
279
$164,309
$0.390095
0.01%
18
Spot
Percentage
Gần đây
280
$161,683
$69.59
0.01%
41
Spot
Percentage
Gần đây
281
$161,324
$0.072954
0.01%
20
Spot
Percentage
Gần đây
282
$160,763
$9.99
0.01%
54
Spot
Percentage
Gần đây
283
$157,974
$0.000601
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
284
$157,801
$10,598.80
0.01%
30
Spot
Percentage
Gần đây
285
$156,015
$0.039810
0.01%
23
Spot
Percentage
Gần đây
286
$155,531
$122.68
0.01%
31
Spot
Percentage
Gần đây
287
$155,181
$0.002141
0.01%
24
Spot
Percentage
Gần đây
288
$154,838
$0.027138
0.01%
34
Spot
Percentage
Gần đây
289
$154,663
$58.04
0.01%
51
Spot
Percentage
Gần đây
290
$148,986
$525.20
0.01%
60
Spot
Percentage
Gần đây
291
$148,867
$0.270219
0.01%
18
Spot
Percentage
Gần đây
292
*** $146,828
*** $0.011502
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
293
$146,190
$0.283411
0.01%
13
Spot
Percentage
Gần đây
294
$145,198
$0.006776
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
295
$144,292
$0.028807
0.01%
45
Spot
Percentage
Gần đây
296
$143,217
$0.064916
0.01%
75
Spot
Percentage
Gần đây
297
$133,950
$21.00
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
298
$130,694
$0.285352
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
299
$127,048
$0.987370
0.00%
66
Spot
Percentage
Gần đây
300
$123,641
$0.999119
0.00%
97
Spot
Percentage
Gần đây
301
$119,929
$5.25
0.00%
178
Spot
Percentage
Gần đây
302
$119,662
$0.002271
0.00%
36
Spot
Percentage
Gần đây
303
$119,263
$0.027407
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
304
$119,256
$0.016804
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
305
$117,700
$0.022846
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
306
$117,077
$0.023255
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
307
$114,241
$12.20
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
308
$112,216
$0.171042
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
309
$106,190
$0.002621
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
310
$105,546
$1.24
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
311
$104,235
$0.004211
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
312
$103,019
$0.259134
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
313
$100,917
$0.257063
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
314
$98,583
$0.005811
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
315
$98,248
$12.32
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
316
$96,108
$0.010703
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
317
$95,339
$0.065268
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
318
$93,538
$2.52
0.00%
113
Spot
Percentage
Gần đây
319
$93,041
$0.029101
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
320
$91,839
$1.23
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
321
$89,761
$0.002167
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
322
$87,025
$0.003062
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
323
$86,050
$0.093399
0.00%
104
Spot
Percentage
Gần đây
324
$85,522
$0.015104
0.00%
40
Spot
Percentage
Gần đây
325
$82,936
$0.431105
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
326
$82,860
$0.014203
0.00%
42
Spot
Percentage
Gần đây
327
$81,287
$0.252352
0.00%
59
Spot
Percentage
Gần đây
328
$77,546
$58.44
0.00%
66
Spot
Percentage
Gần đây
329
$76,604
$0.035475
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
330
$75,934
$0.008992
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
331
$75,676
$0.002147
0.00%
66
Spot
Percentage
Gần đây
332
$75,368
$0.004892
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
333
$73,417
$0.182779
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
334
$73,276
$55.96
0.00%
93
Spot
Percentage
Gần đây
335
$73,161
$5.58
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
336
$72,706
$0.020805
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
337
$71,070
$9.98
0.00%
69
Spot
Percentage
Gần đây
338
$70,927
$0.017703
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
339
$70,427
$2.91
0.00%
62
Spot
Percentage
Gần đây
340
$69,854
$2.53
0.00%
90
Spot
Percentage
Gần đây
341
$68,593
$4.35
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
342
*** $68,384
*** $0.077419
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
343
$68,033
$0.446469
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
344
$67,600
$0.239273
0.00%
107
Spot
Percentage
Gần đây
345
$64,687
$1.97
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
346
$64,659
$263.64
0.00%
95
Spot
Percentage
Gần đây
347
$62,879
$0.197997
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
348
$62,663
$0.141317
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
349
$60,777
$0.425203
0.00%
19
Spot
Unknown
Gần đây
350
$60,280
$0.020994
0.00%
62
Spot
Percentage
Gần đây
351
$59,640
$0.432409
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
352
$59,046
$166.77
0.00%
90
Spot
Percentage
Gần đây
353
*** $58,915
*** $418.52
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
354
$58,567
$0.078035
0.00%
62
Spot
Percentage
Gần đây
355
$58,556
$5.27
0.00%
93
Spot
Percentage
Gần đây
356
$58,534
$0.077047
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
357
$57,566
$0.605363
0.00%
49
Spot
Percentage
Gần đây
358
$55,440
$1.00
0.00%
152
Spot
Percentage
Gần đây
359
$54,218
$0.002135
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
360
$53,506
$0.004001
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
361
$52,951
$0.096670
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
362
$52,170
$1.02
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
363
$51,940
$0.003215
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
364
$51,561
$0.434784
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
365
$50,937
$4.17
0.00%
51
Spot
Percentage
Gần đây
366
$48,558
$5.29
0.00%
91
Spot
Percentage
Gần đây
367
$46,922
$18.54
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
368
$46,670
$0.006802
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
369
$43,056
$0.014038
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
370
$41,520
$0.002120
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
371
$38,934
$70.27
0.00%
70
Spot
Percentage
Gần đây
372
$38,167
$3.18
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
373
$36,625
$0.012056
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
374
$36,129
$1.48
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
375
$35,744
$0.047365
0.00%
36
Spot
Percentage
Gần đây
376
$35,705
$0.011503
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
377
$34,933
$1.23
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
378
$34,739
$0.469764
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
379
$33,926
$1.09
0.00%
47
Spot
Percentage
Gần đây
380
$33,875
$1.48
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
381
$33,007
$0.015104
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
382
$32,344
$0.018015
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
383
$32,250
$0.076058
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
384
$31,784
$0.000307
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
385
*** $31,721
*** $0.000053
0.00%
-
Spot
Percentage
52 ngày trước
386
$31,387
$12.06
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
387
$31,339
$0.111827
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
388
$29,935
$0.000590
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
389
*** $29,492
*** $4.58
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
390
$28,840
$0.010803
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
391
$28,498
$0.197948
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
392
$28,391
$0.748300
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
393
$26,980
$0.025498
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
394
$26,708
$0.273066
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
395
$26,690
$0.027204
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
396
$25,847
$3.10
0.00%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
397
$25,782
$14.71
0.00%
81
Spot
Percentage
Gần đây
398
*** $24,983
*** $31.98
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
399
$24,943
$0.001012
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
400
$24,726
$1.02
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...