OKEx

$25,460,947,387 USD
453,951 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$0.3188
$3,129,050,286
12.29%
344
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$56,083.84
$3,000,944,200
11.79%
-
Futures
Percentage
Gần đây
3
$56,083.84
$2,673,332,442
10.50%
-
Futures
Percentage
Gần đây
4
$0.3183
$2,085,978,363
8.19%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
5
$56,110.14
$1,494,214,690
5.87%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
6
$56,161.20
$1,366,565,300
5.37%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
7
$2,326.68
$1,277,952,310
5.02%
-
Futures
Percentage
Gần đây
8
$2,329.33
$1,168,947,734
4.59%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
9
$265.63
$967,618,770
3.80%
-
Futures
Percentage
Gần đây
10
$2,326.68
$881,019,995
3.46%
-
Futures
Percentage
Gần đây
11
$265.63
$739,610,220
2.90%
-
Futures
Percentage
Gần đây
12
$56,056.14
$703,802,108
2.76%
851
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$2,330.98
$657,729,840
2.58%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
14
$0.3185
$460,824,000
1.81%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
15
$979.80
$458,819,374
1.80%
330
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$2,324.49
$452,773,062
1.78%
808
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$265.98
$450,427,960
1.77%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
18
$34.86
$442,341,460
1.74%
-
Futures
Percentage
Gần đây
19
$106.64
$436,823,732
1.72%
223
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$1.43
$432,378,600
1.70%
-
Futures
Percentage
Gần đây
21
$1.43
$401,354,235
1.58%
-
Futures
Percentage
Gần đây
22
$979.76
$314,519,570
1.24%
-
Futures
Percentage
Gần đây
23
$35.13
$284,249,959
1.12%
407
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$265.64
$262,441,973
1.03%
564
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$17.76
$255,508,317
1.00%
206
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$0.008019
$252,918,336
0.99%
288
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$1.44
$241,731,227
0.95%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
28
$1.43
$235,301,049
0.92%
410
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$982.99
$214,586,451
0.84%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
30
$6.73
$179,843,140
0.71%
-
Futures
Percentage
Gần đây
31
$38.48
$176,031,412
0.69%
353
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$56,051.56
$174,856,505
0.69%
439
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$32.79
$172,966,389
0.68%
318
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$0.1345
$163,397,685
0.64%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
35
$0.04639
$162,446,061
0.64%
221
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$107.02
$160,676,150
0.63%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
37
$38.59
$152,377,619
0.60%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
38
$12.08
$149,410,262
0.59%
227
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$34.90
$146,883,455
0.58%
273
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$309.50
$142,485,128
0.56%
335
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$266.25
$141,618,290
0.56%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
42
$1.44
$141,264,329
0.55%
191
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$35.28
$127,040,650
0.50%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
44
$157.59
$123,974,254
0.49%
392
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$409.95
$122,921,404
0.48%
206
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$6.74
$122,017,565
0.48%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
47
$39.96
$120,582,769
0.47%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
48
$309.64
$117,465,560
0.46%
-
Futures
Percentage
Gần đây
49
$369.30
$117,279,530
0.46%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
50
$107.01
$115,106,390
0.45%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
51
$32.53
$114,589,562
0.45%
326
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$6.73
$107,563,687
0.42%
-
Futures
Percentage
Gần đây
53
$157.76
$104,093,849
0.41%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
54
$2.13
$101,914,861
0.40%
244
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$1.27
$101,459,561
0.40%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
56
$323.64
$100,305,803
0.39%
244
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$6.82
$96,324,729
0.38%
103
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$1.44
$95,321,140
0.37%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
59
$309.52
$95,273,220
0.37%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
60
$35.24
$93,485,492
0.37%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
61
$6.75
$92,508,770
0.36%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
62
$0.529
$91,262,356
0.36%
309
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$250.13
$91,030,309
0.36%
270
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$38.46
$89,942,720
0.35%
-
Futures
Percentage
Gần đây
65
$38.66
$88,983,410
0.35%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
66
$2.18
$88,962,660
0.35%
195
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$179.77
$85,250,053
0.33%
231
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$11.08
$85,239,362
0.33%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$0.06966
$84,824,329
0.33%
232
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$17.24
$83,565,562
0.33%
286
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$157.89
$83,331,050
0.33%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
72
$324.94
$82,276,153
0.32%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
73
$1.27
$82,181,800
0.32%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
74
$983.23
$81,803,750
0.32%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
75
$35.05
$81,209,705
0.32%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$0.5684
$78,811,309
0.31%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
77
$411.07
$74,598,453
0.29%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
78
$20.85
$74,058,025
0.29%
257
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$6.73
$72,583,661
0.29%
426
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$34.86
$72,450,367
0.28%
-
Futures
Percentage
Gần đây
81
$0.3214
$66,191,020
0.26%
177
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$38.46
$65,611,483
0.26%
-
Futures
Percentage
Gần đây
83
$309.64
$64,577,910
0.25%
-
Futures
Percentage
Gần đây
84
$32.54
$64,214,430
0.25%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
85
$2,326.36
$64,152,056
0.25%
486
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$363.16
$63,206,640
0.25%
267
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$0.1344
$62,890,780
0.25%
362
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$410.25
$62,734,084
0.25%
156
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$27.67
$62,011,020
0.24%
222
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$3,990.74
$59,004,911
0.23%
-
Giao ngay
Percentage
719 giờ trước
91
$250.80
$58,307,349
0.23%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
92
$35.17
$58,108,081
0.23%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
93
$175.93
$57,624,916
0.23%
184
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$35.17
$57,428,540
0.23%
233
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$12.83
$57,417,639
0.23%
310
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$106.78
$56,164,136
0.22%
206
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$364.04
$55,295,153
0.22%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
98
$0.008034
$55,250,092
0.22%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
99
$0.5265
$55,201,092
0.22%
242
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$0.5701
$54,932,187
0.22%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$1.71
$54,889,433
0.22%
216
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$325.10
$53,918,380
0.21%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
103
$310.14
$53,344,590
0.21%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
104
$0.1346
$52,802,890
0.21%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
105
$981.57
$51,791,364
0.20%
251
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$1.43
$51,389,564
0.20%
273
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
$87.88
$49,859,110
0.20%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$3.07
$49,716,386
0.20%
233
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$1.58
$48,696,838
0.19%
258
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$368.34
$47,831,529
0.19%
214
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$0.04636
$47,181,873
0.19%
100
Giao ngay
Percentage
Gần đây
112
$13.96
$45,182,874
0.18%
248
Giao ngay
Percentage
Gần đây
113
$2.13
$45,140,961
0.18%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
114
$1.29
$44,931,256
0.18%
212
Giao ngay
Percentage
Gần đây
115
$1.30
$44,534,294
0.17%
207
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
$49,918.77
$44,312,338
0.17%
243
Giao ngay
Percentage
Gần đây
117
$266.71
$43,765,976
0.17%
120
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
$0.1935
$43,270,100
0.17%
200
Giao ngay
Percentage
Gần đây
119
$12.88
$42,796,117
0.17%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
120
$0.06993
$42,024,290
0.17%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
121
$5.68
$41,544,019
0.16%
274
Giao ngay
Percentage
Gần đây
122
$0.0698
$41,429,130
0.16%
140
Giao ngay
Percentage
Gần đây
123
$12.07
$41,253,027
0.16%
177
Giao ngay
Percentage
Gần đây
124
$980.84
$40,782,974
0.16%
203
Giao ngay
Percentage
Gần đây
125
$12.03
$40,608,730
0.16%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
126
$265.78
$40,354,449
0.16%
362
Giao ngay
Percentage
Gần đây
127
$125.46
$39,162,293
0.15%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
128
$12.04
$38,761,199
0.15%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
129
$8.03
$38,760,571
0.15%
227
Giao ngay
Percentage
Gần đây
130
$32.86
$37,893,278
0.15%
158
Giao ngay
Percentage
Gần đây
131
$6.12
$37,572,314
0.15%
223
Giao ngay
Percentage
Gần đây
132
$2.13
$37,531,840
0.15%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
133
$0.1869
$37,387,460
0.15%
209
Giao ngay
Percentage
Gần đây
134
$1.59
$36,605,469
0.14%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
135
$411.52
$35,223,940
0.14%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
136
$0.1339
$34,810,053
0.14%
116
Giao ngay
Percentage
Gần đây
137
$3.07
$34,588,150
0.14%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
138
$0.09063
$33,698,527
0.13%
163
Giao ngay
Percentage
Gần đây
139
$310.19
$32,274,914
0.13%
224
Giao ngay
Percentage
Gần đây
140
$0.5306
$31,171,045
0.12%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
141
$0.382
$31,072,943
0.12%
200
Giao ngay
Percentage
Gần đây
142
$157.81
$30,930,815
0.12%
190
Giao ngay
Percentage
Gần đây
143
$49,964.76
$30,283,608
0.12%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
144
$32.84
$30,013,596
0.12%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
145
$484.60
$29,591,421
0.12%
224
Giao ngay
Percentage
Gần đây
146
$16.05
$29,524,811
0.12%
175
Giao ngay
Percentage
Gần đây
147
*** $29.65
*** $29,418,434
0.00%
136
Giao ngay
Percentage
Gần đây
148
$6.86
$29,297,333
0.12%
90
Giao ngay
Percentage
Gần đây
149
$0.1402
$29,113,288
0.11%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
150
$211.92
$28,673,900
0.11%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
151
$2.26
$28,512,135
0.11%
164
Giao ngay
Percentage
Gần đây
152
$32.57
$27,707,921
0.11%
195
Giao ngay
Percentage
Gần đây
153
$35.18
$27,600,210
0.11%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
154
$1.44
$26,634,281
0.10%
163
Giao ngay
Percentage
Gần đây
155
$32.84
$26,569,089
0.10%
143
Giao ngay
Percentage
Gần đây
156
$13.66
$26,433,772
0.10%
202
Giao ngay
Percentage
Gần đây
157
$34.86
$26,000,840
0.10%
151
Giao ngay
Percentage
Gần đây
158
$2,327.50
$25,952,515
0.10%
304
Giao ngay
Percentage
Gần đây
159
$2.19
$25,667,820
0.10%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
160
$0.8867
$25,178,720
0.10%
119
Giao ngay
Percentage
Gần đây
161
$1.96
$24,482,334
0.10%
165
Giao ngay
Percentage
Gần đây
162
$5.06
$24,456,258
0.10%
130
Giao ngay
Percentage
Gần đây
163
$1.27
$23,741,198
0.09%
340
Giao ngay
Percentage
Gần đây
164
$16.26
$23,638,752
0.09%
173
Giao ngay
Percentage
Gần đây
165
$32.57
$23,629,900
0.09%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
166
$2.45
$23,260,152
0.09%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
167
$0.3216
$23,244,020
0.09%
115
Giao ngay
Percentage
Gần đây
168
$176.23
$23,117,805
0.09%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
169
$2.66
$22,622,059
0.09%
189
Giao ngay
Percentage
Gần đây
170
$3,825.82
$22,606,184
0.09%
-
Giao ngay
Percentage
41 ngày trước
171
$2,688.22
$22,509,413
0.09%
225
Giao ngay
Percentage
Gần đây
172
$251.03
$22,444,790
0.09%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
173
$11.15
$22,273,085
0.09%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
174
$12.86
$22,175,880
0.09%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
175
$0.5305
$21,968,370
0.09%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
176
$0.06999
$21,831,160
0.09%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
177
$2.34
$21,429,380
0.08%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
178
$17.86
$21,131,494
0.08%
129
Giao ngay
Percentage
Gần đây
179
$0.5298
$21,011,214
0.08%
170
Giao ngay
Percentage
Gần đây
180
$20.90
$20,905,565
0.08%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
181
$49,970.70
$20,648,941
0.08%
155
Giao ngay
Percentage
Gần đây
182
$2.19
$20,554,040
0.08%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
183
$33.92
$20,503,414
0.08%
211
Giao ngay
Percentage
Gần đây
184
$56,099.35
$20,498,614
0.08%
173
Giao ngay
Percentage
Gần đây
185
$2.19
$20,112,985
0.08%
78
Giao ngay
Percentage
Gần đây
186
$20.90
$20,013,616
0.08%
175
Giao ngay
Percentage
Gần đây
187
$485.94
$19,768,876
0.08%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
188
$0.1939
$19,661,881
0.08%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
189
$5.69
$19,475,882
0.08%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
190
$2,683.72
$19,224,111
0.08%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
191
$5.52
$18,945,996
0.07%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
192
$95.22
$18,879,550
0.07%
84
Giao ngay
Percentage
Gần đây
193
$87.87
$18,712,208
0.07%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
194
$5.44
$18,558,494
0.07%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
195
$5.69
$18,424,241
0.07%
183
Giao ngay
Percentage
Gần đây
196
$0.4554
$18,216,535
0.07%
107
Giao ngay
Percentage
Gần đây
197
$40.00
$18,028,990
0.07%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
198
$1.10
$18,018,011
0.07%
90
Giao ngay
Percentage
Gần đây
199
$71.81
$17,796,438
0.07%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
200
$17.29
$17,315,137
0.07%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
201
$250.25
$16,944,233
0.07%
175
Giao ngay
Percentage
Gần đây
202
$3,596.83
$16,923,351
0.07%
174
Giao ngay
Percentage
Gần đây
203
$2.34
$16,814,757
0.07%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
204
$0.1404
$16,640,007
0.07%
173
Giao ngay
Percentage
Gần đây
205
$1.30
$16,586,188
0.07%
99
Giao ngay
Percentage
Gần đây
206
$0.1938
$16,558,585
0.07%
136
Giao ngay
Percentage
Gần đây
207
$106.79
$16,341,809
0.06%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
208
$2.13
$16,153,929
0.06%
108
Giao ngay
Percentage
Gần đây
209
$0.2889
$16,046,355
0.06%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
210
$27.78
$15,877,166
0.06%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
211
$8.10
$15,844,307
0.06%
111
Giao ngay
Percentage
Gần đây
212
$0.09068
$15,812,203
0.06%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
213
$0.007785
$15,726,279
0.06%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
214
$323.60
$15,407,597
0.06%
181
Giao ngay
Percentage
Gần đây
215
$363.73
$15,384,275
0.06%
183
Giao ngay
Percentage
Gần đây
216
$0.9064
$15,359,857
0.06%
196
Giao ngay
Percentage
Gần đây
217
$0.1985
$15,160,102
0.06%
236
Giao ngay
Percentage
Gần đây
218
$3.99
$15,127,401
0.06%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
219
$71.70
$14,741,240
0.06%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
220
$5.70
$14,368,300
0.06%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
221
$0.1327
$14,351,854
0.06%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
222
$16.75
$14,212,138
0.06%
227
Giao ngay
Percentage
Gần đây
223
$5.06
$14,173,661
0.06%
252
Giao ngay
Percentage
Gần đây
224
$368.72
$14,141,059
0.06%
124
Giao ngay
Percentage
Gần đây
225
$0.007875
$13,957,014
0.05%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
226
$3.04
$13,869,937
0.05%
163
Giao ngay
Percentage
Gần đây
227
$27.39
$13,778,864
0.05%
137
Giao ngay
Percentage
Gần đây
228
$14.04
$13,766,163
0.05%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
229
$0.5696
$13,662,065
0.05%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
230
$18.40
$13,650,027
0.05%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
231
$0.05643
$13,648,389
0.05%
133
Giao ngay
Percentage
Gần đây
232
$17.26
$13,062,385
0.05%
146
Giao ngay
Percentage
Gần đây
233
$5.06
$12,733,412
0.05%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
234
$16.22
$12,586,625
0.05%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
235
$176.07
$12,389,660
0.05%
149
Giao ngay
Percentage
Gần đây
236
$125.40
$12,368,490
0.05%
151
Giao ngay
Percentage
Gần đây
237
$55.87
$12,319,594
0.05%
176
Giao ngay
Percentage
Gần đây
238
$6.74
$12,308,104
0.05%
236
Giao ngay
Percentage
Gần đây
239
$5.08
$12,259,513
0.05%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
240
$27.70
$12,192,740
0.05%
192
Giao ngay
Percentage
Gần đây
241
$0.3825
$12,037,947
0.05%
120
Giao ngay
Percentage
Gần đây
242
$0.09069
$12,007,028
0.05%
128
Giao ngay
Percentage
Gần đây
243
$49,971.00
$11,898,970
0.05%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
244
$1.30
$11,770,595
0.05%
186
Giao ngay
Percentage
Gần đây
245
$13.99
$11,333,940
0.04%
166
Giao ngay
Percentage
Gần đây
246
$56,129.09
$11,315,917
0.04%
104
Giao ngay
Percentage
Gần đây
247
$1.29
$11,122,790
0.04%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
248
$8.05
$10,997,778
0.04%
146
Giao ngay
Percentage
Gần đây
249
$0.5409
$10,880,224
0.04%
141
Giao ngay
Percentage
Gần đây
250
$0.5769
$10,855,532
0.04%
216
Giao ngay
Percentage
Gần đây
251
$0.2437
$10,588,784
0.04%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
252
$17.29
$10,572,770
0.04%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
253
$0.1987
$10,444,570
0.04%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
254
$1.29
$10,353,301
0.04%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
255
$8.49
$10,313,439
0.04%
168
Giao ngay
Percentage
Gần đây
256
$48.51
$10,308,986
0.04%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
257
$3.10
$10,282,612
0.04%
131
Giao ngay
Percentage
Gần đây
258
$265.41
$10,133,928
0.04%
185
Giao ngay
Percentage
Gần đây
259
$70.89
$10,082,992
0.04%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
260
$0.4555
$9,829,872
0.04%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
261
$0.1873
$9,828,223
0.04%
155
Giao ngay
Percentage
Gần đây
262
$20.93
$9,726,640
0.04%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
263
$1.29
$9,587,425
0.04%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
264
$0.2441
$9,531,052
0.04%
81
Giao ngay
Percentage
Gần đây
265
$212.70
$9,321,074
0.04%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
266
$3.07
$9,248,570
0.04%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
267
$15.86
$9,181,153
0.04%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
268
$0.03859
$9,010,912
0.04%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
269
$2.66
$8,964,081
0.04%
158
Giao ngay
Percentage
Gần đây
270
$1.96
$8,873,103
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
271
$6.12
$8,864,825
0.03%
167
Giao ngay
Percentage
Gần đây
272
$13.69
$8,741,002
0.03%
98
Giao ngay
Percentage
Gần đây
273
$1.43
$8,641,834
0.03%
152
Giao ngay
Percentage
Gần đây
274
$486.41
$8,614,106
0.03%
155
Giao ngay
Percentage
Gần đây
275
$128.96
$8,594,683
0.03%
148
Giao ngay
Percentage
Gần đây
276
$41.45
$8,591,462
0.03%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
277
$0.1069
$8,580,237
0.03%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
278
$0.244
$8,475,141
0.03%
135
Giao ngay
Percentage
Gần đây
279
$3.07
$8,384,456
0.03%
101
Giao ngay
Percentage
Gần đây
280
$27.70
$8,302,286
0.03%
140
Giao ngay
Percentage
Gần đây
281
$56,028.73
$8,282,118
0.03%
99
Giao ngay
Percentage
Gần đây
282
$0.3364
$8,128,701
0.03%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
283
$0.03211
$7,844,876
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
41 ngày trước
284
$34.93
$7,808,197
0.03%
130
Giao ngay
Percentage
Gần đây
285
$0.3064
$7,573,805
0.03%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
286
$0.05607
$7,529,693
0.03%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
287
$3.04
$7,516,280
0.03%
115
Giao ngay
Percentage
Gần đây
288
$0.1302
$7,481,260
0.03%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
289
$0.5867
$7,418,655
0.03%
186
Giao ngay
Percentage
Gần đây
290
$2,690.30
$7,393,490
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
291
$2.67
$7,354,270
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
292
$2.26
$7,291,123
0.03%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
293
$0.0733
$7,202,623
0.03%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
294
$40.21
$7,100,107
0.03%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
295
$1.72
$6,936,822
0.03%
176
Giao ngay
Percentage
Gần đây
296
$33.93
$6,895,945
0.03%
157
Giao ngay
Percentage
Gần đây
297
$0.1346
$6,826,094
0.03%
175
Giao ngay
Percentage
Gần đây
298
$1.58
$6,661,326
0.03%
155
Giao ngay
Percentage
Gần đây
299
$1,982.79
$6,652,561
0.03%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
300
$0.9097
$6,644,683
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
301
$56.03
$6,643,373
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
302
$5.83
$6,603,119
0.03%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
303
$0.01062
$6,528,018
0.03%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
304
$3.04
$6,495,770
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
305
$3,603.02
$6,464,119
0.03%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
306
$1.01
$6,257,986
0.02%
180
Giao ngay
Percentage
Gần đây
307
$38.56
$6,229,744
0.02%
176
Giao ngay
Percentage
Gần đây
308
$0.498
$5,949,168
0.02%
141
Giao ngay
Percentage
Gần đây
309
$0.05605
$5,899,624
0.02%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
310
$17.90
$5,808,669
0.02%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
311
$0.5276
$5,712,463
0.02%
91
Giao ngay
Percentage
Gần đây
312
$309.60
$5,703,106
0.02%
128
Giao ngay
Percentage
Gần đây
313
$329.53
$5,682,180
0.02%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
314
$6.00
$5,675,684
0.02%
159
Giao ngay
Percentage
Gần đây
315
$0.1905
$5,560,152
0.02%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
316
$0.9086
$5,543,138
0.02%
131
Giao ngay
Percentage
Gần đây
317
$6.14
$5,522,430
0.02%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
318
$34.95
$5,343,036
0.02%
103
Giao ngay
Percentage
Gần đây
319
$0.2439
$5,285,468
0.02%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
320
$0.107
$5,278,691
0.02%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
321
$1.30
$5,274,494
0.02%
83
Giao ngay
Percentage
Gần đây
322
$2.34
$5,210,584
0.02%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
323
$0.578
$5,159,117
0.02%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
324
$40.17
$5,081,228
0.02%
157
Giao ngay
Percentage
Gần đây
325
$5.51
$5,043,352
0.02%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
326
$179.78
$4,883,235
0.02%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
327
$0.006482
$4,862,124
0.02%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
328
$6.79
$4,833,761
0.02%
141
Giao ngay
Percentage
Gần đây
329
$14.76
$4,738,200
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
41 ngày trước
330
$0.19
$4,734,433
0.02%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
331
$34.51
$4,709,415
0.02%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
332
$1.28
$4,687,461
0.02%
246
Giao ngay
Percentage
Gần đây
333
$55.95
$4,641,076
0.02%
85
Giao ngay
Percentage
Gần đây
334
$33.92
$4,575,456
0.02%
152
Giao ngay
Percentage
Gần đây
335
$2.45
$4,530,043
0.02%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
336
$1.80
$4,466,798
0.02%
83
Giao ngay
Percentage
Gần đây
337
$16.28
$4,436,592
0.02%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
338
$129.21
$4,429,905
0.02%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
339
$1.02
$4,388,351
0.02%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
340
$0.447
$4,338,835
0.02%
124
Giao ngay
Percentage
Gần đây
341
$34.50
$4,336,716
0.02%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
342
$0.26
$4,301,800
0.02%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
343
$8.90
$4,282,298
0.02%
227
Giao ngay
Percentage
Gần đây
344
$2.49
$4,145,654
0.02%
97
Giao ngay
Percentage
Gần đây
345
$0.4705
$4,145,143
0.02%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
346
$0.01017
$4,118,087
0.02%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
347
$0.1987
$3,960,661
0.02%
128
Giao ngay
Percentage
Gần đây
348
$409.50
$3,862,927
0.02%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
349
$16.61
$3,782,835
0.01%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
350
$1.81
$3,755,053
0.01%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
351
$3.09
$3,751,044
0.01%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
352
$1.30
$3,704,248
0.01%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
353
$0.004514
$3,677,983
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
41 ngày trước
354
$0.06991
$3,658,726
0.01%
119
Giao ngay
Percentage
Gần đây
355
$0.5312
$3,614,180
0.01%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
356
$0.1072
$3,606,663
0.01%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
357
$6.57
$3,405,828
0.01%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
358
$5.07
$3,402,690
0.01%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
359
$0.4025
$3,282,977
0.01%
147
Giao ngay
Percentage
Gần đây
360
$8.17
$3,245,963
0.01%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
361
$1.44
$3,244,070
0.01%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
362
$0.9994
$3,233,116
0.01%
578
Giao ngay
Percentage
Gần đây
363
$0.0005781
$3,232,761
0.01%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
364
$8.00
$3,210,979
0.01%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
365
$0.5769
$3,162,631
0.01%
118
Giao ngay
Percentage
Gần đây
366
$1.10
$3,139,344
0.01%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
367
$1.43
$3,060,169
0.01%
155
Giao ngay
Percentage
Gần đây
368
$0.02853
$3,055,181
0.01%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
369
$34.48
$2,988,615
0.01%
101
Giao ngay
Percentage
Gần đây
370
$0.5268
$2,951,222
0.01%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
371
$0.02071
$2,896,895
0.01%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
372
$0.2044
$2,790,160
0.01%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
373
$0.747
$2,785,862
0.01%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
374
$0.3078
$2,743,486
0.01%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
375
$0.02979
$2,723,249
0.01%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
376
$38.58
$2,698,945
0.01%
122
Giao ngay
Percentage
Gần đây
377
$98.34
$2,607,724
0.01%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
378
$250.94
$2,589,909
0.01%
119
Giao ngay
Percentage
Gần đây
379
$0.0235
$2,559,998
0.01%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
380
$0.3195
$2,539,653
0.01%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
381
$6.80
$2,517,175
0.01%
121
Giao ngay
Percentage
Gần đây
382
$0.8872
$2,508,463
0.01%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
383
$323.64
$2,504,866
0.01%
97
Giao ngay
Percentage
Gần đây
384
$65.71
$2,503,607
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
41 ngày trước
385
$1.17
$2,457,600
0.01%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
386
$3.04
$2,416,210
0.01%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
387
$0.7596
$2,342,088
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
41 ngày trước
388
$29.98
$2,330,151
0.01%
182
Giao ngay
Percentage
Gần đây
389
$363.94
$2,306,967
0.01%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
390
$179.65
$2,305,544
0.01%
91
Giao ngay
Percentage
Gần đây
391
$3,602.14
$2,299,729
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
41 ngày trước
392
$6.52
$2,224,470
0.01%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
393
$1.72
$2,158,391
0.01%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
394
$4.81
$2,153,136
0.01%
133
Giao ngay
Percentage
Gần đây
395
$0.1935
$2,147,853
0.01%
114
Giao ngay
Percentage
Gần đây
396
$0.07408
$2,140,893
0.01%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
397
$0.1546
$2,091,743
0.01%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
398
$0.9996
$2,088,352
0.01%
147
Giao ngay
Percentage
Gần đây
399
$8.50
$2,049,770
0.01%
138
Giao ngay
Percentage
Gần đây
400
$2.65
$2,019,931
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
41 ngày trước

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...