×
×
Các loại tiền điện tử:  5,516Các thị trường giao dịch:  22,569Vốn Hóa Thị Trường:  $249,037,893,894Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $93,977,172,751BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%
Vốn Hóa Thị Trường:  $249,037,893,894Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $93,977,172,751BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%Các loại tiền điện tử:  5,516Các thị trường giao dịch:  22,569

OKEx

$2,474,068,944 USD
278,682 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$519,525,659
$8,866.03
21.00%
890
Spot
Percentage
Gần đây
2
$412,852,000
$8,840.70
16.69%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
3
$394,775,985
$8,869.94
15.96%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
4
$57,087,860
$201.72
2.31%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
5
$51,395,124
$202.22
2.08%
677
Spot
Percentage
Gần đây
6
$37,547,677
$6.72
1.52%
336
Spot
Percentage
Gần đây
7
$34,671,745
$4.99
1.40%
128
Spot
Percentage
Gần đây
8
$33,618,617
$202.28
1.36%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
9
$30,248,863
$4.97
1.22%
276
Spot
Percentage
Gần đây
10
$24,744,435
$4.97
1.00%
213
Spot
Percentage
Gần đây
11
$24,310,656
$0.668602
0.98%
126
Spot
Percentage
Gần đây
12
$19,663,906
$5.45
0.79%
76
Spot
Percentage
Gần đây
13
$19,601,193
$0.666187
0.79%
80
Spot
Percentage
Gần đây
14
$18,314,725
$0.278539
0.74%
60
Spot
Percentage
Gần đây
15
$17,696,017
$6.76
0.72%
257
Spot
Percentage
Gần đây
16
$15,974,308
$0.008365
0.65%
55
Spot
Percentage
Gần đây
17
$15,939,080
$2.51
0.64%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
18
$15,284,081
$181.61
0.62%
507
Spot
Percentage
Gần đây
19
$14,681,382
$0.430525
0.59%
56
Spot
Percentage
Gần đây
20
$14,442,162
$6.72
0.58%
445
Spot
Percentage
Gần đây
21
$13,320,038
$228.30
0.54%
508
Spot
Percentage
Gần đây
22
$12,497,669
$2.51
0.51%
384
Spot
Percentage
Gần đây
23
$12,335,186
$5.44
0.50%
73
Spot
Percentage
Gần đây
24
$11,755,430
$227.68
0.48%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
25
$11,695,815
$0.008301
0.47%
38
Spot
Percentage
Gần đây
26
$10,595,144
$0.016908
0.43%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$10,548,996
$0.016907
0.43%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$10,286,083
$181.70
0.42%
328
Spot
Percentage
Gần đây
29
$9,622,415
$0.506842
0.39%
204
Spot
Percentage
Gần đây
30
$9,492,404
$0.012215
0.38%
131
Spot
Percentage
Gần đây
31
$9,360,091
$0.077922
0.38%
140
Spot
Percentage
Gần đây
32
$9,209,095
$181.66
0.37%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
33
$8,906,673
$0.001139
0.36%
29
Spot
Percentage
Gần đây
34
$8,871,401
$0.041017
0.36%
121
Spot
Percentage
Gần đây
35
$8,772,318
$2.72
0.35%
180
Spot
Percentage
Gần đây
36
$8,665,122
$42.51
0.35%
413
Spot
Percentage
Gần đây
37
$8,612,799
$0.014664
0.35%
191
Spot
Percentage
Gần đây
38
$8,395,108
$1.64
0.34%
191
Spot
Percentage
Gần đây
39
$8,121,156
$0.278633
0.33%
43
Spot
Percentage
Gần đây
40
$8,095,899
$0.428453
0.33%
38
Spot
Percentage
Gần đây
41
$7,472,800
$42.40
0.30%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
42
$7,346,125
$0.193952
0.30%
122
Spot
Percentage
Gần đây
43
$7,186,430
$6.70
0.29%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
44
$7,128,044
$228.36
0.29%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
45
$7,099,096
$0.026676
0.29%
78
Spot
Percentage
Gần đây
46
$7,054,572
$0.014592
0.29%
255
Spot
Percentage
Gần đây
47
$7,041,716
$2.51
0.28%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
48
$7,029,981
$1.64
0.28%
151
Spot
Percentage
Gần đây
49
$7,025,644
$2.71
0.28%
223
Spot
Percentage
Gần đây
50
$6,977,300
$181.15
0.28%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
51
$6,773,317
$0.099784
0.27%
41
Spot
Percentage
Gần đây
52
$6,723,842
$0.004424
0.27%
160
Spot
Percentage
Gần đây
53
$6,665,176
$0.277790
0.27%
74
Spot
Percentage
Gần đây
54
$6,526,584
$9.98
0.26%
246
Spot
Percentage
Gần đây
55
$6,477,113
$0.043724
0.26%
84
Spot
Percentage
Gần đây
56
$6,405,949
$0.004427
0.26%
140
Spot
Percentage
Gần đây
57
$6,387,356
$42.51
0.26%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
58
$6,103,531
$6.73
0.25%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
59
$5,910,008
$0.090037
0.24%
63
Spot
Percentage
Gần đây
60
$5,840,524
$6.71
0.24%
89
Spot
Percentage
Gần đây
61
$5,714,679
$0.339065
0.23%
46
Spot
Percentage
Gần đây
62
$5,620,230
$2.59
0.23%
200
Spot
Percentage
Gần đây
63
$5,323,615
$4.97
0.22%
162
Spot
Percentage
Gần đây
64
$5,222,396
$1.00
0.21%
355
Spot
Percentage
Gần đây
65
$5,169,398
$0.014193
0.21%
25
Spot
Percentage
Gần đây
66
$5,032,968
$202.34
0.20%
422
Spot
Percentage
Gần đây
67
$4,734,870
$0.194200
0.19%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
68
$4,725,590
$228.51
0.19%
413
Spot
Percentage
Gần đây
69
$4,714,265
$8,865.74
0.19%
489
Spot
Percentage
Gần đây
70
$4,558,201
$0.014341
0.18%
31
Spot
Percentage
Gần đây
71
$4,451,298
$0.001127
0.18%
38
Spot
Percentage
Gần đây
72
$4,426,784
$2.59
0.18%
162
Spot
Percentage
Gần đây
73
$4,404,909
$0.026576
0.18%
55
Spot
Percentage
Gần đây
74
$4,328,978
$0.051045
0.17%
34
Spot
Percentage
Gần đây
75
$4,320,101
$0.064933
0.17%
99
Spot
Percentage
Gần đây
76
$4,296,137
$1.54
0.17%
11
Spot
Percentage
Gần đây
77
$4,249,916
$0.194854
0.17%
327
Spot
Percentage
Gần đây
78
$4,182,833
$1.64
0.17%
151
Spot
Percentage
Gần đây
79
$4,178,552
$0.089956
0.17%
76
Spot
Percentage
Gần đây
80
$4,116,432
$44.73
0.17%
169
Spot
Percentage
Gần đây
81
$3,962,496
$0.012135
0.16%
36
Spot
Percentage
Gần đây
82
$3,926,203
$0.042722
0.16%
85
Spot
Percentage
Gần đây
83
$3,909,952
$1.64
0.16%
167
Spot
Percentage
Gần đây
84
$3,891,490
$0.576641
0.16%
87
Spot
Percentage
Gần đây
85
$3,744,854
$1.00
0.15%
505
Spot
Percentage
Gần đây
86
$3,550,867
$2.61
0.14%
107
Spot
Percentage
Gần đây
87
$3,525,338
$44.76
0.14%
224
Spot
Percentage
Gần đây
88
$3,519,638
$0.046232
0.14%
37
Spot
Percentage
Gần đây
89
$3,518,620
$2.53
0.14%
222
Spot
Percentage
Gần đây
90
$3,494,864
$0.026656
0.14%
80
Spot
Percentage
Gần đây
91
$3,472,167
$9.99
0.14%
231
Spot
Percentage
Gần đây
92
$3,426,645
$0.018669
0.14%
64
Spot
Percentage
Gần đây
93
$3,349,539
$0.019054
0.14%
63
Spot
Percentage
Gần đây
94
$3,321,626
$2.52
0.13%
398
Spot
Percentage
Gần đây
95
$3,264,330
$0.042538
0.13%
51
Spot
Percentage
Gần đây
96
$3,241,847
$0.341973
0.13%
91
Spot
Percentage
Gần đây
97
$3,232,762
$0.011975
0.13%
23
Spot
Percentage
Gần đây
98
$3,187,489
$0.015762
0.13%
33
Spot
Percentage
Gần đây
99
$3,148,345
$0.196106
0.13%
223
Spot
Percentage
Gần đây
100
$3,067,919
$0.041071
0.12%
112
Spot
Percentage
Gần đây
101
$3,023,047
$2.51
0.12%
107
Spot
Percentage
Gần đây
102
$3,017,102
$3.84
0.12%
229
Spot
Percentage
Gần đây
103
$2,985,050
$1.53
0.12%
44
Spot
Percentage
Gần đây
104
$2,877,783
$61.73
0.12%
178
Spot
Percentage
Gần đây
105
$2,873,500
$0.021702
0.12%
33
Spot
Percentage
Gần đây
106
$2,860,294
$8.74
0.12%
104
Spot
Percentage
Gần đây
107
$2,833,802
$0.001124
0.11%
36
Spot
Percentage
Gần đây
108
$2,822,458
$0.011733
0.11%
15
Spot
Percentage
Gần đây
109
$2,789,673
$0.093319
0.11%
70
Spot
Percentage
Gần đây
110
$2,717,527
$1.51
0.11%
46
Spot
Percentage
Gần đây
111
$2,707,050
$0.265154
0.11%
57
Spot
Percentage
Gần đây
112
$2,664,108
$0.026701
0.11%
22
Spot
Percentage
Gần đây
113
$2,591,640
$0.064885
0.10%
125
Spot
Percentage
Gần đây
114
$2,585,375
$0.004152
0.10%
40
Spot
Percentage
Gần đây
115
$2,581,159
$72.87
0.10%
257
Spot
Percentage
Gần đây
116
$2,572,368
$0.077884
0.10%
180
Spot
Percentage
Gần đây
117
$2,553,666
$61.88
0.10%
80
Spot
Percentage
Gần đây
118
$2,502,507
$6.74
0.10%
113
Spot
Percentage
Gần đây
119
$2,488,487
$0.194977
0.10%
331
Spot
Percentage
Gần đây
120
$2,431,376
$0.014581
0.10%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
121
$2,313,336
$0.352431
0.09%
146
Spot
Percentage
Gần đây
122
$2,270,766
$0.104945
0.09%
19
Spot
Percentage
Gần đây
123
$2,265,570
$42.55
0.09%
496
Spot
Percentage
Gần đây
124
$2,245,341
$0.349816
0.09%
22
Spot
Percentage
Gần đây
125
$2,225,285
$0.041007
0.09%
108
Spot
Percentage
Gần đây
126
$2,214,378
$0.011834
0.09%
26
Spot
Percentage
Gần đây
127
$2,140,387
$0.116431
0.09%
64
Spot
Percentage
Gần đây
128
$2,139,737
$0.045861
0.09%
35
Spot
Percentage
Gần đây
129
$2,132,440
$0.014540
0.09%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
130
$2,113,130
$0.014581
0.09%
272
Spot
Percentage
Gần đây
131
$2,084,872
$0.012791
0.08%
60
Spot
Percentage
Gần đây
132
$2,074,747
$10.05
0.08%
151
Spot
Percentage
Gần đây
133
$2,067,426
$0.012796
0.08%
137
Spot
Percentage
Gần đây
134
$2,066,650
$42.75
0.08%
77
Spot
Percentage
Gần đây
135
$2,049,703
$0.094166
0.08%
55
Spot
Percentage
Gần đây
136
$2,046,754
$0.136388
0.08%
68
Spot
Percentage
Gần đây
137
$1,981,556
$0.090708
0.08%
60
Spot
Percentage
Gần đây
138
$1,978,501
$0.195055
0.08%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
139
$1,975,643
$0.004153
0.08%
32
Spot
Percentage
Gần đây
140
$1,973,168
$0.000722
0.08%
12
Spot
Percentage
Gần đây
141
$1,951,092
$0.026643
0.08%
17
Spot
Percentage
Gần đây
142
$1,924,234
$0.101088
0.08%
27
Spot
Percentage
Gần đây
143
$1,861,713
$0.348993
0.08%
56
Spot
Percentage
Gần đây
144
$1,860,376
$0.352002
0.08%
124
Spot
Percentage
Gần đây
145
$1,830,429
$0.266430
0.07%
36
Spot
Percentage
Gần đây
146
$1,823,141
$0.266120
0.07%
41
Spot
Percentage
Gần đây
147
$1,806,254
$0.001605
0.07%
40
Spot
Percentage
Gần đây
148
$1,688,921
$0.012040
0.07%
11
Spot
Percentage
Gần đây
149
$1,679,636
$0.005766
0.07%
53
Spot
Percentage
Gần đây
150
$1,679,596
$0.341521
0.07%
72
Spot
Percentage
Gần đây
151
$1,647,401
$0.015634
0.07%
61
Spot
Percentage
Gần đây
152
$1,640,167
$0.338964
0.07%
19
Spot
Percentage
Gần đây
153
$1,630,133
$0.000280
0.07%
96
Spot
Percentage
Gần đây
154
$1,621,983
$0.065199
0.07%
165
Spot
Percentage
Gần đây
155
$1,592,980
$44.74
0.06%
97
Spot
Percentage
Gần đây
156
$1,589,452
$5.47
0.06%
28
Spot
Percentage
Gần đây
157
$1,564,646
$0.343715
0.06%
53
Spot
Percentage
Gần đây
158
$1,534,758
$0.005092
0.06%
43
Spot
Percentage
Gần đây
159
$1,526,952
$0.507402
0.06%
118
Spot
Percentage
Gần đây
160
$1,483,680
$0.010680
0.06%
43
Spot
Percentage
Gần đây
161
$1,468,294
$0.347730
0.06%
33
Spot
Percentage
Gần đây
162
$1,390,834
$0.009678
0.06%
35
Spot
Percentage
Gần đây
163
$1,370,731
$1.00
0.06%
150
Spot
Percentage
Gần đây
164
$1,338,512
$0.043821
0.05%
75
Spot
Percentage
Gần đây
165
$1,323,577
$0.041286
0.05%
85
Spot
Percentage
Gần đây
166
$1,322,779
$0.009828
0.05%
60
Spot
Percentage
Gần đây
167
$1,300,800
$0.429221
0.05%
28
Spot
Percentage
Gần đây
168
$1,294,946
$0.007342
0.05%
13
Spot
Percentage
Gần đây
169
$1,290,272
$0.065286
0.05%
61
Spot
Percentage
Gần đây
170
$1,242,753
$0.901565
0.05%
18
Spot
Percentage
Gần đây
171
$1,220,967
$0.439350
0.05%
35
Spot
Percentage
Gần đây
172
$1,166,449
$0.323779
0.05%
18
Spot
Percentage
Gần đây
173
$1,140,399
$0.037136
0.05%
134
Spot
Percentage
Gần đây
174
$1,115,923
$0.011031
0.05%
56
Spot
Percentage
Gần đây
175
$1,109,134
$0.508454
0.04%
82
Spot
Percentage
Gần đây
176
$1,093,688
$0.093065
0.04%
69
Spot
Percentage
Gần đây
177
$1,076,728
$0.042579
0.04%
60
Spot
Percentage
Gần đây
178
$1,068,988
$1.27
0.04%
98
Spot
Percentage
Gần đây
179
$1,068,373
$0.065159
0.04%
233
Spot
Percentage
Gần đây
180
$1,067,151
$0.216215
0.04%
139
Spot
Percentage
Gần đây
181
$1,048,875
$0.576593
0.04%
73
Spot
Percentage
Gần đây
182
$1,014,194
$0.005105
0.04%
56
Spot
Percentage
Gần đây
183
$985,231
$0.010721
0.04%
36
Spot
Percentage
Gần đây
184
$984,289
$0.009696
0.04%
16
Spot
Percentage
Gần đây
185
$948,631
$0.012020
0.04%
19
Spot
Percentage
Gần đây
186
$947,189
$0.000072
0.04%
31
Spot
Percentage
Gần đây
187
$919,823
$182.35
0.04%
153
Spot
Percentage
Gần đây
188
$911,292
$0.101126
0.04%
21
Spot
Percentage
Gần đây
189
$880,189
$1.00
0.04%
167
Spot
Percentage
Gần đây
190
$871,428
$0.015612
0.04%
27
Spot
Percentage
Gần đây
191
$870,417
$0.338859
0.04%
52
Spot
Percentage
Gần đây
192
$861,341
$0.011887
0.03%
23
Spot
Percentage
Gần đây
193
$829,501
$1.00
0.03%
124
Spot
Percentage
Gần đây
194
$820,589
$0.227444
0.03%
46
Spot
Percentage
Gần đây
195
$806,984
$73.08
0.03%
76
Spot
Percentage
Gần đây
196
$778,223
$0.018611
0.03%
55
Spot
Percentage
Gần đây
197
$776,140
$0.195246
0.03%
33
Spot
Percentage
Gần đây
198
$768,389
$0.323922
0.03%
21
Spot
Percentage
Gần đây
199
$746,147
$3.83
0.03%
130
Spot
Percentage
Gần đây
200
$726,761
$73.01
0.03%
226
Spot
Percentage
Gần đây
201
$718,171
$0.082294
0.03%
40
Spot
Percentage
Gần đây
202
$714,674
$0.005766
0.03%
50
Spot
Percentage
Gần đây
203
*** $705,040
*** $0.001898
0.03%
19
Spot
Percentage
Gần đây
204
$684,369
$0.011088
0.03%
56
Spot
Percentage
Gần đây
205
$682,731
$0.017919
0.03%
11
Spot
Percentage
Gần đây
206
$647,049
$42.76
0.03%
255
Spot
Percentage
Gần đây
207
$635,821
$1.00
0.03%
386
Spot
Percentage
Gần đây
208
$629,993
$0.044134
0.03%
49
Spot
Percentage
Gần đây
209
$629,017
$0.012874
0.03%
69
Spot
Percentage
Gần đây
210
$615,785
$0.017851
0.02%
36
Spot
Percentage
Gần đây
211
$560,280
$0.024660
0.02%
71
Spot
Percentage
Gần đây
212
$540,695
$0.065504
0.02%
103
Spot
Percentage
Gần đây
213
$529,401
$0.051095
0.02%
55
Spot
Percentage
Gần đây
214
$518,518
$9.99
0.02%
88
Spot
Percentage
Gần đây
215
$486,801
$1.15
0.02%
41
Spot
Percentage
Gần đây
216
$484,768
$0.002475
0.02%
107
Spot
Percentage
Gần đây
217
$482,706
$0.041071
0.02%
75
Spot
Percentage
Gần đây
218
$480,312
$5.98
0.02%
31
Spot
Percentage
Gần đây
219
$479,307
$1.65
0.02%
115
Spot
Percentage
Gần đây
220
$476,283
$339.75
0.02%
52
Spot
Percentage
Gần đây
221
$476,142
$0.000094
0.02%
12
Spot
Percentage
Gần đây
222
$473,550
$0.219992
0.02%
20
Spot
Percentage
Gần đây
223
$473,261
$0.010539
0.02%
20
Spot
Percentage
Gần đây
224
$467,217
$0.024570
0.02%
69
Spot
Percentage
Gần đây
225
$463,226
$0.004107
0.02%
38
Spot
Percentage
Gần đây
226
$458,839
$0.004454
0.02%
53
Spot
Percentage
Gần đây
227
$430,742
$0.007185
0.02%
16
Spot
Percentage
Gần đây
228
$430,139
$0.220628
0.02%
21
Spot
Percentage
Gần đây
229
$407,813
$0.001875
0.02%
56
Spot
Percentage
Gần đây
230
$397,104
$0.202476
0.02%
125
Spot
Percentage
Gần đây
231
$393,011
$0.891537
0.02%
44
Spot
Percentage
Gần đây
232
$387,083
$340.07
0.02%
38
Spot
Percentage
Gần đây
233
$359,551
$0.000722
0.01%
43
Spot
Percentage
Gần đây
234
$358,244
$228.62
0.01%
163
Spot
Percentage
Gần đây
235
$344,970
$0.003851
0.01%
27
Spot
Percentage
Gần đây
236
$334,487
$0.014609
0.01%
215
Spot
Percentage
Gần đây
237
$327,477
$202.64
0.01%
179
Spot
Percentage
Gần đây
238
$326,387
$0.100238
0.01%
30
Spot
Percentage
Gần đây
239
$325,553
$0.009846
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
240
$324,789
$0.226845
0.01%
40
Spot
Percentage
Gần đây
241
$323,069
$0.018962
0.01%
42
Spot
Percentage
Gần đây
242
$305,917
$0.444063
0.01%
24
Spot
Percentage
Gần đây
243
$300,239
$0.005435
0.01%
40
Spot
Percentage
Gần đây
244
$297,869
$1.00
0.01%
117
Spot
Percentage
Gần đây
245
$295,601
$1.15
0.01%
66
Spot
Percentage
Gần đây
246
$293,523
$1.25
0.01%
28
Spot
Percentage
Gần đây
247
$291,581
$1.07
0.01%
67
Spot
Percentage
Gần đây
248
$291,020
$0.036884
0.01%
31
Spot
Percentage
Gần đây
249
$286,676
$0.004122
0.01%
21
Spot
Percentage
Gần đây
250
$271,123
$8.78
0.01%
65
Spot
Percentage
Gần đây
251
$269,141
$0.053542
0.01%
215
Spot
Percentage
Gần đây
252
$263,860
$0.003885
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
253
$244,349
$0.016547
0.01%
79
Spot
Percentage
Gần đây
254
$227,812
$1.27
0.01%
69
Spot
Percentage
Gần đây
255
$225,315
$0.000727
0.01%
42
Spot
Percentage
Gần đây
256
$219,716
$0.428453
0.01%
30
Spot
Percentage
Gần đây
257
$219,662
$1.23
0.01%
27
Spot
Percentage
Gần đây
258
$219,396
$0.003850
0.01%
17
Spot
Percentage
Gần đây
259
$215,263
$0.001881
0.01%
43
Spot
Percentage
Gần đây
260
*** $214,956
*** $0.001910
0.01%
18
Spot
Percentage
Gần đây
261
$214,736
$0.001872
0.01%
41
Spot
Percentage
Gần đây
262
$208,794
$3.87
0.01%
132
Spot
Percentage
Gần đây
263
$207,760
$0.194268
0.01%
66
Spot
Percentage
Gần đây
264
$203,631
$0.217822
0.01%
73
Spot
Percentage
Gần đây
265
$198,429
$0.124354
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
266
$193,084
$0.002198
0.01%
55
Spot
Percentage
Gần đây
267
$176,979
$0.000093
0.01%
22
Spot
Percentage
Gần đây
268
$172,910
$45.05
0.01%
134
Spot
Percentage
Gần đây
269
$168,953
$0.000280
0.01%
65
Spot
Percentage
Gần đây
270
$168,597
$0.082586
0.01%
20
Spot
Percentage
Gần đây
271
$159,813
$0.009126
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
272
$150,558
$0.898947
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
273
$149,082
$0.000885
0.01%
55
Spot
Percentage
Gần đây
274
$148,214
$0.001444
0.01%
27
Spot
Percentage
Gần đây
275
$139,284
$2.51
0.01%
132
Spot
Percentage
Gần đây
276
$135,710
$0.218710
0.01%
22
Spot
Percentage
Gần đây
277
$133,503
$0.014814
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
278
$129,357
$0.010645
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
279
$129,327
$0.136672
0.01%
48
Spot
Percentage
Gần đây
280
$126,151
$62.05
0.01%
70
Spot
Percentage
Gần đây
281
$124,432
$1.64
0.01%
60
Spot
Percentage
Gần đây
282
$124,125
$6.06
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
283
$122,521
$0.005817
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
284
*** $121,648
*** $0.001905
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
285
$119,643
$0.020930
0.00%
65
Spot
Percentage
Gần đây
286
$119,085
$343.72
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
287
$115,186
$0.014616
0.00%
87
Spot
Percentage
Gần đây
288
$105,916
$0.009846
0.00%
45
Spot
Percentage
Gần đây
289
$99,404
$0.399665
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
290
$96,369
$0.353884
0.00%
75
Spot
Percentage
Gần đây
291
$94,534
$0.005497
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
292
$93,939
$0.000942
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
293
$93,195
$0.116294
0.00%
42
Spot
Percentage
Gần đây
294
$90,631
$0.172978
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
295
$89,696
$0.006519
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
296
$89,406
$0.895937
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
297
$87,199
$0.003034
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
298
$83,253
$0.000782
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
299
$80,454
$0.016044
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
300
$79,270
$0.999143
0.00%
102
Spot
Percentage
Gần đây
301
$79,201
$0.009945
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
302
$75,247
$0.053579
0.00%
143
Spot
Percentage
Gần đây
303
$72,898
$0.041296
0.00%
43
Spot
Percentage
Gần đây
304
$70,833
$0.194879
0.00%
101
Spot
Percentage
Gần đây
305
$68,748
$0.003495
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
306
$65,225
$0.192393
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
307
$65,087
$0.002595
0.00%
36
Spot
Percentage
Gần đây
308
$64,600
$0.021710
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
309
$62,942
$6.03
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
310
$61,038
$0.012264
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
311
$60,028
$0.124722
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
312
$55,974
$0.001481
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
313
$54,746
$1.27
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
314
$51,483
$0.005308
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
315
$48,337
$0.077552
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
316
$47,282
$0.216444
0.00%
87
Spot
Percentage
Gần đây
317
$40,628
$0.006476
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
318
$40,121
$0.003360
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
319
$40,115
$1.15
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
320
$38,045
$0.012135
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
321
$36,076
$0.190342
0.00%
109
Spot
Percentage
Gần đây
322
$35,551
$0.002472
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
323
$35,190
$0.002316
0.00%
57
Spot
Percentage
Gần đây
324
$35,124
$0.195020
0.00%
186
Spot
Percentage
Gần đây
325
$33,821
$0.014842
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
326
$33,655
$0.202162
0.00%
103
Spot
Percentage
Gần đây
327
$29,770
$1.01
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
328
$28,482
$0.001615
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
329
$28,213
$8,864.70
0.00%
311
Spot
Percentage
Gần đây
330
$28,129
$0.022354
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
331
$27,093
$73.44
0.00%
156
Spot
Percentage
Gần đây
332
$25,846
$0.020935
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
333
$24,176
$0.756352
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
334
$23,759
$1.07
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
335
$24,024
$0.021260
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
336
$21,995
$0.124266
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
337
$21,840
$0.012108
0.00%
51
Spot
Percentage
Gần đây
338
$20,582
$42.60
0.00%
119
Spot
Percentage
Gần đây
339
$19,277
$0.000873
0.00%
72
Spot
Percentage
Gần đây
340
$15,145
$0.003069
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
341
$15,087
$1.01
0.00%
135
Spot
Percentage
Gần đây
342
$15,058
$0.001197
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
343
$14,717
$0.002215
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
344
$13,836
$0.188235
0.00%
80
Spot
Percentage
Gần đây
345
$13,550
$0.125080
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
346
$13,325
$0.000285
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
347
$11,140
$180.96
0.00%
92
Spot
Percentage
Gần đây
348
*** $10,899
*** $0.026687
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
349
$9,940
$0.002581
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
350
$9,494
$0.000807
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
351
$4,598
$202.42
0.00%
164
Spot
Percentage
Gần đây
352
$2,916
$0.054506
0.00%
96
Spot
Percentage
Gần đây
353
$2,241
$8,949.68
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
354
$1,884
$0.000878
0.00%
47
Spot
Percentage
Gần đây
355
$1,863
$0.002315
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
356
$1,447
$0.047281
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
357
$1,286
$14.27
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
358
$1,153
$0.194999
0.00%
49
Spot
Percentage
Gần đây
359
$776
$0.000231
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
360
$759
$14.28
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
361
$551
$0.002173
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
362
$476
$6.66
0.00%
115
Spot
Percentage
Gần đây
363
$413
$42.44
0.00%
122
Spot
Percentage
Gần đây
364
$380
$188.55
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
365
$232
$0.125279
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
366
$224
$0.000875
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
367
$126
$0.010722
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
368