×
×
Các loại tiền điện tử:  7,221Các thị trường giao dịch:  30,419Vốn hóa thị trường:  $345,327,120,287Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $112,107,421,504BTC Chiếm Ưu Thế:  57.5%
Vốn hóa thị trường:  $345,327,120,287Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $112,107,421,504BTC Chiếm Ưu Thế:  57.5%Các loại tiền điện tử:  7,221Các thị trường giao dịch:  30,419

Huobi Global

$1,584,482,903 USD
147,568 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$264,871,551
$10,747.03
16.72%
969
Spot
Percentage
Gần đây
2
$248,712,127
$355.47
15.70%
767
Spot
Percentage
Gần đây
3
$108,656,220
$4.48
6.86%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
4
$78,421,022
$10.21
4.95%
435
Spot
Percentage
Gần đây
5
$62,292,603
$0.026323
3.93%
518
Spot
Percentage
Gần đây
6
$50,331,462
$226.90
3.18%
716
Spot
Percentage
Gần đây
7
$46,951,118
$4.49
2.96%
355
Spot
Percentage
Gần đây
8
$45,979,373
$0.000301
2.90%
188
Spot
Percentage
Gần đây
9
$43,748,959
$4.21
2.76%
271
Spot
Percentage
Gần đây
10
$39,091,086
$14.16
2.47%
163
Spot
Percentage
Gần đây
11
$33,056,582
$4.24
2.09%
260
Spot
Percentage
Gần đây
12
$32,200,029
$2.58
2.03%
537
Spot
Percentage
Gần đây
13
$32,152,482
$0.038830
2.03%
252
Spot
Percentage
Gần đây
14
$27,716,150
$168.62
1.75%
467
Spot
Percentage
Gần đây
15
$19,922,194
$4.63
1.26%
579
Spot
Percentage
Gần đây
16
$19,792,641
$355.10
1.25%
590
Spot
Percentage
Gần đây
17
$18,531,600
$45.62
1.17%
431
Spot
Percentage
Gần đây
18
$17,194,783
$0.102878
1.09%
409
Spot
Percentage
Gần đây
19
$16,079,588
$0.236877
1.01%
96
Spot
Percentage
Gần đây
20
$14,282,620
$0.243475
0.90%
522
Spot
Percentage
Gần đây
21
$12,045,023
$56.70
0.76%
292
Spot
Percentage
Gần đây
22
$12,044,682
$26,162.71
0.76%
176
Spot
Percentage
Gần đây
23
$10,144,860
$3,179.19
0.64%
207
Spot
Percentage
Gần đây
24
$9,817,482
$1.00
0.62%
955
Spot
Percentage
Gần đây
25
$9,217,835
$0.013193
0.58%
44
Spot
Percentage
Gần đây
26
$7,866,315
$0.257781
0.50%
109
Spot
Percentage
Gần đây
27
$7,448,340
$5.00
0.47%
264
Spot
Percentage
Gần đây
28
$7,036,950
$226.72
0.44%
294
Spot
Percentage
Gần đây
29
$6,493,749
$1.48
0.41%
68
Spot
Percentage
Gần đây
30
$6,337,900
$1.26
0.40%
228
Spot
Percentage
Gần đây
31
$6,111,673
$0.474956
0.39%
136
Spot
Percentage
Gần đây
32
$6,056,342
$0.488772
0.38%
183
Spot
Percentage
Gần đây
33
$5,607,558
$4.85
0.35%
86
Spot
Percentage
Gần đây
34
$5,067,679
$0.740366
0.32%
198
Spot
Percentage
Gần đây
35
$4,914,502
$2.45
0.31%
247
Spot
Percentage
Gần đây
36
$4,873,321
$19.97
0.31%
246
Spot
Percentage
Gần đây
37
$4,789,055
$6.15
0.30%
265
Spot
Percentage
Gần đây
38
$4,676,397
$0.334992
0.30%
219
Spot
Percentage
Gần đây
39
$4,519,822
$168.35
0.29%
250
Spot
Percentage
Gần đây
40
*** $4,461,816
*** $12.15
0.28%
229
Spot
Percentage
Gần đây
41
$4,297,846
$0.644254
0.27%
249
Spot
Percentage
Gần đây
42
$4,190,820
$0.998468
0.26%
186
Spot
Percentage
Gần đây
43
$4,056,087
$0.072685
0.26%
146
Spot
Percentage
Gần đây
44
$4,015,969
$0.004747
0.25%
141
Spot
Percentage
Gần đây
45
*** $3,916,024
*** $18.34
0.25%
186
Spot
Percentage
Gần đây
46
$3,787,042
$4.20
0.24%
131
Spot
Percentage
Gần đây
47
$3,690,418
$0.153580
0.23%
293
Spot
Percentage
Gần đây
48
$3,627,847
$96.80
0.23%
359
Spot
Percentage
Gần đây
49
$3,549,847
$10.20
0.22%
250
Spot
Percentage
Gần đây
50
$3,498,320
$3.62
0.22%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
51
$3,424,625
$3.62
0.22%
204
Spot
Percentage
Gần đây
52
$3,421,922
$33.70
0.22%
153
Spot
Percentage
Gần đây
53
$3,304,499
$67.63
0.21%
546
Spot
Percentage
Gần đây
54
$3,239,160
$0.153157
0.20%
169
Spot
Percentage
Gần đây
55
$3,091,552
$2.24
0.20%
306
Spot
Percentage
Gần đây
56
$3,087,172
$0.549643
0.19%
221
Spot
Percentage
Gần đây
57
$3,061,565
$6.47
0.19%
178
Spot
Percentage
Gần đây
58
$2,903,017
$0.012821
0.18%
218
Spot
Percentage
Gần đây
59
$2,632,315
$5.43
0.17%
304
Spot
Percentage
Gần đây
60
$2,582,663
$0.022516
0.16%
127
Spot
Percentage
Gần đây
61
$2,579,159
$0.409079
0.16%
221
Spot
Percentage
Gần đây
62
*** $2,525,529
*** $3.05
0.16%
128
Spot
Percentage
Gần đây
63
$2,433,070
$0.005830
0.15%
247
Spot
Percentage
Gần đây
64
$2,420,197
$0.022328
0.15%
74
Spot
Percentage
Gần đây
65
$2,405,362
$0.153491
0.15%
261
Spot
Percentage
Gần đây
66
$2,325,158
$0.002690
0.15%
258
Spot
Percentage
Gần đây
67
$2,287,828
$0.022366
0.14%
73
Spot
Percentage
Gần đây
68
$2,284,179
$6.94
0.14%
120
Spot
Percentage
Gần đây
69
$2,262,873
$10,739.96
0.14%
514
Spot
Percentage
Gần đây
70
$2,231,718
$0.059970
0.14%
93
Spot
Percentage
Gần đây
71
$2,180,342
$96.74
0.14%
266
Spot
Percentage
Gần đây
72
$2,148,309
$0.243224
0.14%
339
Spot
Percentage
Gần đây
73
$2,122,288
$0.074095
0.13%
286
Spot
Percentage
Gần đây
74
$2,060,824
$4.48
0.13%
206
Spot
Percentage
Gần đây
75
$2,011,232
$0.068445
0.13%
71
Spot
Percentage
Gần đây
76
$1,995,989
$1.82
0.13%
83
Spot
Percentage
Gần đây
77
$1,975,103
$0.017751
0.12%
88
Spot
Percentage
Gần đây
78
*** $1,967,770
*** $5.21
0.12%
151
Spot
Percentage
Gần đây
79
$1,873,259
$0.010518
0.12%
265
Spot
Percentage
Gần đây
80
$1,830,822
$0.024424
0.12%
129
Spot
Percentage
Gần đây
81
$1,799,871
$45.55
0.11%
308
Spot
Percentage
Gần đây
82
$1,798,267
$25.18
0.11%
108
Spot
Percentage
Gần đây
83
$1,711,599
$0.216512
0.11%
180
Spot
Percentage
Gần đây
84
$1,605,539
$0.066066
0.10%
318
Spot
Percentage
Gần đây
85
$1,560,895
$0.102891
0.10%
140
Spot
Percentage
Gần đây
86
$1,555,507
$4.23
0.10%
154
Spot
Percentage
Gần đây
87
$1,532,147
$0.102721
0.10%
218
Spot
Percentage
Gần đây
88
$1,515,239
$4.62
0.10%
382
Spot
Percentage
Gần đây
89
$1,469,921
$0.038748
0.09%
135
Spot
Percentage
Gần đây
90
$1,457,869
$2.58
0.09%
405
Spot
Percentage
Gần đây
91
$1,392,622
$354.97
0.09%
266
Spot
Percentage
Gần đây
92
$1,376,533
$132.36
0.09%
191
Spot
Percentage
Gần đây
93
$1,350,939
$0.008819
0.09%
62
Spot
Percentage
Gần đây
94
$1,304,072
$0.113833
0.08%
100
Spot
Percentage
Gần đây
95
$1,189,450
$0.132439
0.08%
115
Spot
Percentage
Gần đây
96
$1,162,594
$0.132940
0.07%
44
Spot
Percentage
Gần đây
97
$1,149,987
$26,116.30
0.07%
105
Spot
Percentage
Gần đây
98
$1,143,788
$0.068501
0.07%
91
Spot
Percentage
Gần đây
99
$1,133,023
$0.133756
0.07%
90
Spot
Percentage
Gần đây
100
$1,092,770
$0.094365
0.07%
83
Spot
Percentage
Gần đây
101
$1,083,614
$10,749.71
0.07%
273
Spot
Percentage
Gần đây
102
$1,076,020
$0.026468
0.07%
85
Spot
Percentage
Gần đây
103
$1,042,474
$0.336794
0.07%
125
Spot
Percentage
Gần đây
104
$1,041,505
$0.026293
0.07%
274
Spot
Percentage
Gần đây
105
$1,030,455
$0.038735
0.07%
76
Spot
Percentage
Gần đây
106
$1,030,245
$4.93
0.07%
168
Spot
Percentage
Gần đây
107
$1,013,660
$0.212649
0.06%
77
Spot
Percentage
Gần đây
108
$992,908
$1.24
0.06%
83
Spot
Percentage
Gần đây
109
$948,217
$56.67
0.06%
247
Spot
Percentage
Gần đây
110
$947,078
$4.23
0.06%
167
Spot
Percentage
Gần đây
111
$937,953
$38.25
0.06%
92
Spot
Percentage
Gần đây
112
$908,454
$0.072559
0.06%
120
Spot
Percentage
Gần đây
113
$907,935
$0.133633
0.06%
75
Spot
Percentage
Gần đây
114
$880,807
$361.78
0.06%
97
Spot
Percentage
Gần đây
115
$856,106
$0.132453
0.05%
59
Spot
Percentage
Gần đây
116
$831,818
$0.084899
0.05%
166
Spot
Percentage
Gần đây
117
$807,820
$0.301353
0.05%
98
Spot
Percentage
Gần đây
118
$766,470
$0.094134
0.05%
86
Spot
Percentage
Gần đây
119
$732,155
$26,155.66
0.05%
123
Spot
Percentage
Gần đây
120
$729,607
$0.014347
0.05%
115
Spot
Percentage
Gần đây
121
$718,315
$0.235275
0.05%
195
Spot
Percentage
Gần đây
122
$708,937
$0.094511
0.04%
103
Spot
Percentage
Gần đây
123
$696,280
$0.026319
0.04%
239
Spot
Percentage
Gần đây
124
$684,125
$2.24
0.04%
180
Spot
Percentage
Gần đây
125
$658,207
$4.23
0.04%
129
Spot
Percentage
Gần đây
126
$657,159
$0.005302
0.04%
184
Spot
Percentage
Gần đây
127
$656,226
$14.98
0.04%
145
Spot
Percentage
Gần đây
128
$649,376
$0.118739
0.04%
177
Spot
Percentage
Gần đây
129
$646,530
$4.99
0.04%
174
Spot
Percentage
Gần đây
130
$645,002
$4.63
0.04%
236
Spot
Percentage
Gần đây
131
$628,811
$0.037073
0.04%
113
Spot
Percentage
Gần đây
132
$628,175
$0.015289
0.04%
179
Spot
Percentage
Gần đây
133
$619,603
$0.989758
0.04%
179
Spot
Percentage
Gần đây
134
$607,974
$2.58
0.04%
279
Spot
Percentage
Gần đây
135
$601,398
$10.67
0.04%
101
Spot
Percentage
Gần đây
136
$596,628
$0.012801
0.04%
169
Spot
Percentage
Gần đây
137
$593,400
$0.488272
0.04%
94
Spot
Percentage
Gần đây
138
$562,275
$0.002637
0.04%
25
Spot
Percentage
Gần đây
139
$546,765
$0.104022
0.03%
100
Spot
Percentage
Gần đây
140
$546,006
$2.46
0.03%
205
Spot
Percentage
Gần đây
141
$545,219
$0.473674
0.03%
70
Spot
Percentage
Gần đây
142
$525,749
$14.81
0.03%
94
Spot
Percentage
Gần đây
143
$521,293
$518.29
0.03%
184
Spot
Percentage
Gần đây
144
$509,953
$3.69
0.03%
102
Spot
Percentage
Gần đây
145
$496,142
$0.225864
0.03%
137
Spot
Percentage
Gần đây
146
$494,394
$0.007066
0.03%
80
Spot
Percentage
Gần đây
147
$476,405
$0.278125
0.03%
194
Spot
Percentage
Gần đây
148
$475,034
$1.23
0.03%
131
Spot
Percentage
Gần đây
149
$468,314
$2.48
0.03%
112
Spot
Percentage
Gần đây
150
$463,853
$0.000301
0.03%
97
Spot
Percentage
Gần đây
151
$460,160
$10.21
0.03%
170
Spot
Percentage
Gần đây
152
$447,837
$0.003638
0.03%
41
Spot
Percentage
Gần đây
153
$446,808
$0.000150
0.03%
46
Spot
Percentage
Gần đây
154
$441,253
$0.334352
0.03%
155
Spot
Percentage
Gần đây
155
$440,743
$0.133974
0.03%
60
Spot
Percentage
Gần đây
156
$434,983
$0.024028
0.03%
93
Spot
Percentage
Gần đây
157
$417,995
$0.408521
0.03%
163
Spot
Percentage
Gần đây
158
$410,350
$0.019823
0.03%
97
Spot
Percentage
Gần đây
159
$401,497
$19.95
0.03%
168
Spot
Percentage
Gần đây
160
$392,896
$0.013278
0.02%
61
Spot
Percentage
Gần đây
161
$388,675
$0.002623
0.02%
51
Spot
Percentage
Gần đây
162
$374,437
$0.072659
0.02%
113
Spot
Percentage
Gần đây
163
$355,443
$1.01
0.02%
233
Spot
Percentage
Gần đây
164
$347,906
$4.21
0.02%
108
Spot
Percentage
Gần đây
165
$333,055
$0.113884
0.02%
73
Spot
Percentage
Gần đây
166
$322,759
$0.739438
0.02%
120
Spot
Percentage
Gần đây
167
$320,734
$0.127649
0.02%
64
Spot
Percentage
Gần đây
168
$312,216
$0.042827
0.02%
83
Spot
Percentage
Gần đây
169
$280,097
$0.408978
0.02%
85
Spot
Percentage
Gần đây
170
$276,178
$0.105523
0.02%
93
Spot
Percentage
Gần đây
171
$275,946
$0.010520
0.02%
144
Spot
Percentage
Gần đây
172
$274,967
$0.336494
0.02%
109
Spot
Percentage
Gần đây
173
$273,912
$0.001382
0.02%
59
Spot
Percentage
Gần đây
174
$270,213
$0.364571
0.02%
73
Spot
Percentage
Gần đây
175
$267,090
$0.988995
0.02%
167
Spot
Percentage
Gần đây
176
$261,816
$394.92
0.02%
107
Spot
Percentage
Gần đây
177
$257,318
$1.26
0.02%
140
Spot
Percentage
Gần đây
178
$257,197
$0.003501
0.02%
41
Spot
Percentage
Gần đây
179
$256,930
$0.335962
0.02%
124
Spot
Percentage
Gần đây
180
$246,886
$0.005035
0.02%
101
Spot
Percentage
Gần đây
181
$246,470
$2.06
0.02%
57
Spot
Percentage
Gần đây
182
$242,647
$0.216282
0.02%
113
Spot
Percentage
Gần đây
183
$235,916
$0.073955
0.01%
171
Spot
Percentage
Gần đây
184
$235,751
$2.45
0.01%
124
Spot
Percentage
Gần đây
185
$235,065
$4.26
0.01%
137
Spot
Percentage
Gần đây
186
$231,559
$0.542047
0.01%
58
Spot
Percentage
Gần đây
187
$227,808
$1.00
0.01%
417
Spot
Percentage
Gần đây
188
$225,312
$33.74
0.01%
110
Spot
Percentage
Gần đây
189
$225,248
$0.002600
0.01%
80
Spot
Percentage
Gần đây
190
$225,112
$0.368631
0.01%
84
Spot
Percentage
Gần đây
191
$222,471
$0.005293
0.01%
78
Spot
Percentage
Gần đây
192
$222,410
$0.513801
0.01%
129
Spot
Percentage
Gần đây
193
$219,190
$5.43
0.01%
152
Spot
Percentage
Gần đây
194
$218,544
$67.49
0.01%
238
Spot
Percentage
Gần đây
195
$216,810
$132.21
0.01%
159
Spot
Percentage
Gần đây
196
$212,815
$0.121342
0.01%
103
Spot
Percentage
Gần đây
197
$210,641
$0.996366
0.01%
79
Spot
Percentage
Gần đây
198
$207,082
$0.301078
0.01%
77
Spot
Percentage
Gần đây
199
$207,060
$1.26
0.01%
135
Spot
Percentage
Gần đây
200
$206,533
$0.004220
0.01%
60
Spot
Percentage
Gần đây
201
$206,331
$0.016948
0.01%
73
Spot
Percentage
Gần đây
202
$205,800
$0.548380
0.01%
148
Spot
Percentage
Gần đây
203
$204,350
$517.67
0.01%
171
Spot
Percentage
Gần đây
204
$202,425
$4.86
0.01%
33
Spot
Percentage
Gần đây
205
$201,947
$0.061172
0.01%
58
Spot
Percentage
Gần đây
206
$199,682
$0.004756
0.01%
133
Spot
Percentage
Gần đây
207
$197,392
$0.026532
0.01%
34
Spot
Percentage
Gần đây
208
$195,894
$0.023614
0.01%
48
Spot
Percentage
Gần đây
209
$194,449
$0.026283
0.01%
33
Spot
Percentage
Gần đây
210
$191,799
$226.83
0.01%
248
Spot
Percentage
Gần đây
211
$188,710
$0.002660
0.01%
66
Spot
Percentage
Gần đây
212
$187,645
$0.395262
0.01%
106
Spot
Percentage
Gần đây
213
$187,102
$0.000531
0.01%
94
Spot
Percentage
Gần đây
214
$186,944
$3,181.58
0.01%
109
Spot
Percentage
Gần đây
215
$185,964
$0.022520
0.01%
76
Spot
Percentage
Gần đây
216
$185,154
$0.022433
0.01%
73
Spot
Percentage
Gần đây
217
$181,299
$0.093919
0.01%
48
Spot
Percentage
Gần đây
218
$175,306
$0.008832
0.01%
81
Spot
Percentage
Gần đây
219
$174,850
$226.85
0.01%
116
Spot
Percentage
Gần đây
220
$173,188
$0.006937
0.01%
60
Spot
Percentage
Gần đây
221
$171,817
$0.005424
0.01%
41
Spot
Percentage
Gần đây
222
$171,491
$1.00
0.01%
340
Spot
Percentage
Gần đây
223
$170,449
$0.001470
0.01%
57
Spot
Percentage
Gần đây
224
$169,536
$0.243724
0.01%
141
Spot
Percentage
Gần đây
225
$168,637
$2.58
0.01%
239
Spot
Percentage
Gần đây
226
$168,003
$0.114286
0.01%
50
Spot
Percentage
Gần đây
227
$166,602
$0.213550
0.01%
74
Spot
Percentage
Gần đây
228
$166,091
$0.066074
0.01%
76
Spot
Percentage
Gần đây
229
$165,305
$0.002657
0.01%
74
Spot
Percentage
Gần đây
230
$163,969
$0.004752
0.01%
68
Spot
Percentage
Gần đây
231
$162,720
$0.859105
0.01%
170
Spot
Percentage
Gần đây
232
$162,216
$0.243290
0.01%
243
Spot
Percentage
Gần đây
233
$161,880
$0.166995
0.01%
105
Spot
Percentage
Gần đây
234
$160,928
$0.098816
0.01%
72
Spot
Percentage
Gần đây
235
$160,558
$0.002692
0.01%
141
Spot
Percentage
Gần đây
236
$159,151
$0.127649
0.01%
111
Spot
Percentage
Gần đây
237
$157,769
$0.019068
0.01%
78
Spot
Percentage
Gần đây
238
$155,135
$0.084903
0.01%
134
Spot
Percentage
Gần đây
239
$154,533
$0.019750
0.01%
77
Spot
Percentage
Gần đây
240
$154,386
$0.060057
0.01%
54
Spot
Percentage
Gần đây
241
$153,371
$10,776.01
0.01%
86
Spot
Percentage
Gần đây
242
$151,802
$10.19
0.01%
75
Spot
Percentage
Gần đây
243
$150,939
$0.039929
0.01%
81
Spot
Percentage
Gần đây
244
$148,610
$0.024266
0.01%
88
Spot
Percentage
Gần đây
245
$146,081
$0.027332
0.01%
94
Spot
Percentage
Gần đây
246
$144,968
$0.024473
0.01%
83
Spot
Percentage
Gần đây
247
$144,450
$0.034654
0.01%
45
Spot
Percentage
Gần đây
248
$144,271
$4.22
0.01%
102
Spot
Percentage
Gần đây
249
$144,257
$0.549044
0.01%
122
Spot
Percentage
Gần đây
250
$143,731
$0.012865
0.01%
56
Spot
Percentage
Gần đây
251
$142,740
$0.018027
0.01%
61
Spot
Percentage
Gần đây
252
$141,196
$0.643587
0.01%
160
Spot
Percentage
Gần đây
253
$140,562
$0.005246
0.01%
71
Spot
Percentage
Gần đây
254
$140,410
$0.014326
0.01%
108
Spot
Percentage
Gần đây
255
$139,422
$0.040100
0.01%
70
Spot
Percentage
Gần đây
256
$139,320
$25.11
0.01%
78
Spot
Percentage
Gần đây
257
$139,309
$0.004284
0.01%
44
Spot
Percentage
Gần đây
258
$138,175
$0.022176
0.01%
50
Spot
Percentage
Gần đây
259
$137,900
$0.003112
0.01%
77
Spot
Percentage
Gần đây
260
$137,628
$168.54
0.01%
116
Spot
Percentage
Gần đây
261
$134,329
$0.005551
0.01%
56
Spot
Percentage
Gần đây
262
$131,750
$0.998226
0.01%
73
Spot
Percentage
Gần đây
263
$131,080
$6.14
0.01%
35
Spot
Percentage
Gần đây
264
$131,043
$14.19
0.01%
36
Spot
Percentage
Gần đây
265
$130,239
$0.409273
0.01%
96
Spot
Percentage
Gần đây
266
$129,867
$6.47
0.01%
116
Spot
Percentage
Gần đây
267
$128,463
$0.000301
0.01%
102
Spot
Percentage
Gần đây
268
$125,767
$4.22
0.01%
109
Spot
Percentage
Gần đây
269
$125,677
$0.023767
0.01%
25
Spot
Percentage
Gần đây
270
$124,530
$0.001303
0.01%
66
Spot
Percentage
Gần đây
271
$124,138
$0.000484
0.01%
55
Spot
Percentage
Gần đây
272
$123,945
$0.288949
0.01%
70
Spot
Percentage
Gần đây
273
$123,188
$0.001708
0.01%
73
Spot
Percentage
Gần đây
274
$121,881
$0.003497
0.01%
59
Spot
Percentage
Gần đây
275
$121,594
$1.23
0.01%
113
Spot
Percentage
Gần đây
276
$121,316
$0.005824
0.01%
150
Spot
Percentage
Gần đây
277
$121,149
$0.000873
0.01%
77
Spot
Percentage
Gần đây
278
$120,781
$31.48
0.01%
170
Spot
Percentage
Gần đây
279
$120,352
$0.002601
0.01%
51
Spot
Percentage
Gần đây
280
$120,199
$0.118499
0.01%
133
Spot
Percentage
Gần đây
281
$120,103
$67.67
0.01%
134
Spot
Percentage
Gần đây
282
$118,538
$38.00
0.01%
68
Spot
Percentage
Gần đây
283
$117,888
$11.86
0.01%
86
Spot
Percentage
Gần đây
284
$117,593
$0.001543
0.01%
65
Spot
Percentage
Gần đây
285
$117,463
$0.002600
0.01%
71
Spot
Percentage
Gần đây
286
$117,439
$0.042827
0.01%
58
Spot
Percentage
Gần đây
287
$117,184
$0.000372
0.01%
101
Spot
Percentage
Gần đây
288
$114,170
$6.52
0.01%
23
Spot
Percentage
Gần đây
289
$113,856
$0.107826
0.01%
82
Spot
Percentage
Gần đây
290
$112,222
$0.009251
0.01%
50
Spot
Percentage
Gần đây
291
$112,190
$0.000248
0.01%
70
Spot
Percentage
Gần đây
292
$112,063
$2.46
0.01%
134
Spot
Percentage
Gần đây
293
$111,970
$9.75
0.01%
90
Spot
Percentage
Gần đây
294
$111,678
$0.005039
0.01%
65
Spot
Percentage
Gần đây
295
$111,653
$6.48
0.01%
75
Spot
Percentage
Gần đây
296
$111,652
$0.060001
0.01%
66
Spot
Percentage
Gần đây
297
$110,952
$0.000644
0.01%
71
Spot
Percentage
Gần đây
298
$109,023
$45.57
0.01%
223
Spot
Percentage
Gần đây
299
$108,206
$0.150576
0.01%
66
Spot
Percentage
Gần đây
300
$108,084
$4.92
0.01%
109
Spot
Percentage
Gần đây
301
$107,577
$6.93
0.01%
48
Spot
Percentage
Gần đây
302
$107,099
$0.005828
0.01%
131
Spot
Percentage
Gần đây
303
$106,882
$3.87
0.01%
86
Spot
Percentage
Gần đây
304
$106,819
$0.012807
0.01%
140
Spot
Percentage
Gần đây
305
$105,004
$0.337243
0.01%
71
Spot
Percentage
Gần đây
306
$104,534
$0.644219
0.01%
121
Spot
Percentage
Gần đây
307
$103,698
$2.58
0.01%
118
Spot
Percentage
Gần đây
308
$103,504
$3.62
0.01%
198
Spot
Percentage
Gần đây
309
$103,077
$0.000151
0.01%
22
Spot
Percentage
Gần đây
310
$98,994
$0.103057
0.01%
134
Spot
Percentage
Gần đây
311
$98,835
$0.003106
0.01%
63
Spot
Percentage
Gần đây
312
$98,034
$2.45
0.01%
176
Spot
Percentage
Gần đây
313
$97,904
$0.409470
0.01%
132
Spot
Percentage
Gần đây
314
$97,723
$0.127623
0.01%
66
Spot
Percentage
Gần đây
315
$96,783
$0.003174
0.01%
81
Spot
Percentage
Gần đây
316
$96,738
$6.16
0.01%
29
Spot
Percentage
Gần đây
317
$96,669
$3.62
0.01%
108
Spot
Percentage
Gần đây
318
$95,177
$0.012738
0.01%
95
Spot
Percentage
Gần đây
319
$94,855
$4.62
0.01%
146
Spot
Percentage
Gần đây
320
$94,665
$5.00
0.01%
129
Spot
Percentage
Gần đây
321
$93,428
$0.009718
0.01%
84
Spot
Percentage
Gần đây
322
$92,677
$0.015258
0.01%
135
Spot
Percentage
Gần đây
323
$92,475
$0.301708
0.01%
65
Spot
Percentage
Gần đây
324
$91,257
$0.831373
0.01%
71
Spot
Percentage
Gần đây
325
$90,510
$38.04
0.01%
39
Spot
Percentage
Gần đây
326
$90,009
$45.64
0.01%
175
Spot
Percentage
Gần đây
327
$89,731
$0.010056
0.01%
87
Spot
Percentage
Gần đây
328
$89,622
$0.103794
0.01%
79
Spot
Percentage
Gần đây
329
$89,425
$0.005551
0.01%
35
Spot
Percentage
Gần đây
330
$88,737
$0.105297
0.01%
86
Spot
Percentage
Gần đây
331
$88,242
$0.002544
0.01%
29
Spot
Percentage
Gần đây
332
$87,551
$14.26
0.01%
56
Spot
Percentage
Gần đây
333
$86,910
$0.001167
0.01%
87
Spot
Percentage
Gần đây
334
$86,501
$3,179.28
0.01%
94
Spot
Percentage
Gần đây
335
$85,921
$1.00
0.01%
101
Spot
Percentage
Gần đây
336
$85,721
$0.216419
0.01%
82
Spot
Percentage
Gần đây
337
$85,505
$0.278215
0.01%
134
Spot
Percentage
Gần đây
338
$84,356
$0.005267
0.01%
37
Spot
Percentage
Gần đây
339
$83,893
$0.410450
0.01%
50
Spot
Percentage
Gần đây
340
$83,775
$0.003381
0.01%
78
Spot
Percentage
Gần đây
341
$83,291
$0.000235
0.01%
75
Spot
Percentage
Gần đây
342
$83,286
$0.000053
0.01%
35
Spot
Percentage
Gần đây
343
$82,534
$0.742567
0.01%
80
Spot
Percentage
Gần đây
344
$82,525
$4.48
0.01%
50
Spot
Percentage
Gần đây
345
$82,468
$0.002662
0.01%
27
Spot
Percentage
Gần đây
346
$82,358
$0.004289
0.01%
34
Spot
Percentage
Gần đây
347
$82,254
$0.000616
0.01%
55
Spot
Percentage
Gần đây
348
$82,171
$3.62
0.01%
88
Spot
Percentage
Gần đây
349
$81,777
$0.000483
0.01%
31
Spot
Percentage
Gần đây
350
$81,630
$0.000280
0.01%
50
Spot
Percentage
Gần đây
351
$80,860
$517.95
0.01%
150
Spot
Percentage
Gần đây
352
$80,811
$0.235173
0.01%
170
Spot
Percentage
Gần đây
353
$80,585
$0.084933
0.01%
121
Spot
Percentage
Gần đây
354
$78,336
$0.000766
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
355
$76,246
$0.000041
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
356
$76,023
$0.002694
0.00%
102
Spot
Percentage
Gần đây
357
$76,008
$0.014132
0.00%
63
Spot
Percentage
Gần đây
358
$75,647
$4.86
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
359
$74,894
$1.47
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
360
$73,877
$0.132855
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
361
$73,202
$0.000170
0.00%
69
Spot
Percentage
Gần đây
362
$71,846
$0.003024
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
363
$71,340
$0.062442
0.00%
75
Spot
Percentage
Gần đây
364
$71,086
$132.41
0.00%
97
Spot
Percentage
Gần đây
365
$70,837
$2.47
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
366
$70,833
$0.060768
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
367
$70,494
$2.24
0.00%
158
Spot
Percentage
Gần đây
368
$70,367
$0.023936
0.00%
73
Spot
Percentage
Gần đây
369
$69,374
$0.334757
0.00%
112
Spot
Percentage
Gần đây
370
$69,267
$1.24
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
371
$67,585
$0.006599
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
372
$67,431
$0.068586
0.00%
45
Spot
Percentage
Gần đây
373
$66,517
$0.212740
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
374
$64,252
$0.024427
0.00%
66
Spot
Percentage
Gần đây
375
$63,973
$0.991989
0.00%
99
Spot
Percentage
Gần đây
376
$63,953
$1.47
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
377
$63,880
$0.000039
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
378
$63,646
$0.021897
0.00%
59
Spot
Percentage
Gần đây
379
$63,496
$0.001542
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
380
$63,292
$0.473706
0.00%
40
Spot
Percentage
Gần đây
381
$63,252
$6.94
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
382
$63,227
$4.29
0.00%
66
Spot
Percentage
Gần đây
383
$63,133
$1.23
0.00%
74
Spot
Percentage
Gần đây
384
$62,867
$0.288914
0.00%
36
Spot
Percentage
Gần đây
385
$62,816
$0.003384
0.00%
57
Spot
Percentage
Gần đây
386
$62,537
$0.006283
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
387
$62,390
$15.00
0.00%
84
Spot
Percentage
Gần đây
388
$62,107
$96.57
0.00%
156
Spot
Percentage
Gần đây
389
$61,862
$0.030754
0.00%
40
Spot
Percentage
Gần đây
390
$61,426
$0.002538
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
391
$61,286
$0.002042
0.00%
56
Spot
Percentage
Gần đây
392
$61,183
$0.001611
0.00%
74
Spot
Percentage
Gần đây
393
$60,937
$0.000764
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
394
$60,669
$0.001784
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
395
$60,401
$0.102689
0.00%
116
Spot
Percentage
Gần đây
396
*** $59,604
*** $0.021682
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
397
$59,407
$0.073960
0.00%
129
Spot
Percentage
Gần đây
398
$58,971
$0.013309
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
399
$58,889
$0.018170
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
400
*** $58,805
*** $0.022033
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...