×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
Sign-up for crypto and blockchain news, delivered straight to your inbox!
New! See the top exchanges ranked by our liquidity metric
Sign-up to get crypto and blockchain news delivered to your inbox daily!
×
Các loại tiền điện tử:  4,941Các thị trường giao dịch:  20,595Vốn Hóa Thị Trường:  $193,352,745,652Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $58,823,715,906BTC Chiếm Ưu Thế:  66.5%
Vốn Hóa Thị Trường:  $193,352,745,652Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $58,823,715,906BTC Chiếm Ưu Thế:  66.5%Các loại tiền điện tử:  4,941Các thị trường giao dịch:  20,595

Huobi Global

$472,536,350 USD
66,536 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$138,150,529
$7,103.65
29.24%
$1,249,129
Spot
Percentage
Gần đây
2
$38,490,131
$7,097.33
8.15%
$1,193,300
Spot
Percentage
Gần đây
3
$27,937,204
$141.97
5.91%
$1,000,215
Spot
Percentage
Gần đây
4
$17,120,909
$2.56
3.62%
$437,555
Spot
Percentage
Gần đây
5
$15,897,295
$2.56
3.36%
$553,791
Spot
Percentage
Gần đây
6
$14,497,968
$0.146090
3.07%
$330,720
Spot
Percentage
Gần đây
7
$13,974,227
$205.91
2.96%
$545,584
Spot
Percentage
Gần đây
8
$12,319,201
$0.146273
2.61%
$215,632
Spot
Percentage
Gần đây
9
$11,302,726
$1.00
2.39%
$3,705,665
Spot
Percentage
Gần đây
10
$10,155,291
$1.00
2.15%
$3,237,693
Spot
Percentage
Gần đây
11
$9,601,634
$205.65
2.03%
$350,970
Spot
Percentage
Gần đây
12
$9,423,162
$0.006395
1.99%
$37,701
Spot
Percentage
Gần đây
13
$8,900,634
$0.006388
1.88%
$96,778
Spot
Percentage
Gần đây
14
$8,746,504
$2.56
1.85%
$142,452
Spot
Percentage
Gần đây
15
$6,900,070
$0.214895
1.46%
$510,807
Spot
Percentage
Gần đây
16
$6,608,424
$0.006374
1.40%
$47,728
Spot
Percentage
Gần đây
17
$6,138,669
$4.30
1.30%
$129,479
Spot
Percentage
Gần đây
18
$6,079,811
$1.00
1.29%
$7,678,948
Spot
Percentage
Gần đây
19
$5,776,682
$141.85
1.22%
$558,061
Spot
Percentage
Gần đây
20
$5,773,086
$2.69
1.22%
$199,138
Spot
Percentage
Gần đây
21
$5,571,533
$92.94
1.18%
$379,755
Spot
Percentage
Gần đây
22
$5,551,611
$43.15
1.17%
$886,497
Spot
Percentage
Gần đây
23
$4,855,631
$0.013932
1.03%
$335,604
Spot
Percentage
Gần đây
24
$4,783,816
$50.60
1.01%
$199,149
Spot
Percentage
Gần đây
25
$4,143,721
$0.029331
0.88%
$55,507
Spot
Percentage
Gần đây
26
$4,042,270
$92.88
0.86%
$246,460
Spot
Percentage
Gần đây
27
$3,927,497
$50.87
0.83%
$113,415
Spot
Percentage
Gần đây
28
$2,676,153
$0.036225
0.57%
$141,778
Spot
Percentage
Gần đây
29
$2,242,504
$0.013928
0.47%
$200,062
Spot
Percentage
Gần đây
30
$2,207,862
$2.69
0.47%
$191,911
Spot
Percentage
Gần đây
31
$2,199,366
$0.082338
0.47%
$124,618
Spot
Percentage
Gần đây
32
$2,153,230
$32.69
0.46%
$234,180
Spot
Percentage
Gần đây
33
$2,070,048
$0.013942
0.44%
$146,698
Spot
Percentage
Gần đây
34
$1,603,483
$0.214925
0.34%
$469,073
Spot
Percentage
Gần đây
35
$1,601,416
$205.81
0.34%
$347,961
Spot
Percentage
Gần đây
36
$1,412,291
$0.050743
0.30%
$189,388
Spot
Percentage
Gần đây
37
$1,391,201
$2.56
0.29%
$350,528
Spot
Percentage
Gần đây
38
$1,364,646
$3.82
0.29%
$205,314
Spot
Percentage
Gần đây
39
$1,276,408
$141.93
0.27%
$545,191
Spot
Percentage
Gần đây
40
$1,233,988
$2.04
0.26%
$260,923
Spot
Percentage
Gần đây
41
$1,216,999
$1.00
0.26%
$3,513,357
Spot
Percentage
Gần đây
42
$1,195,148
$43.11
0.25%
$430,291
Spot
Percentage
Gần đây
43
$1,089,661
$50.57
0.23%
$143,803
Spot
Percentage
Gần đây
44
$1,074,018
$0.001251
0.23%
$63,899
Spot
Percentage
Gần đây
45
$981,860
$50.91
0.21%
$146,143
Spot
Percentage
Gần đây
46
$903,264
$0.082542
0.19%
$37,325
Spot
Percentage
Gần đây
47
$841,016
$0.093237
0.18%
$32,894
Spot
Percentage
Gần đây
48
$833,207
$0.093196
0.18%
$60,801
Spot
Percentage
Gần đây
49
$825,791
$2.69
0.17%
$126,881
Spot
Percentage
Gần đây
50
$820,048
$50.72
0.17%
$34,975
Spot
Percentage
Gần đây
51
$810,463
$0.589786
0.17%
$155,033
Spot
Percentage
Gần đây
52
$782,318
$0.082532
0.17%
$34,319
Spot
Percentage
Gần đây
53
$643,491
$32.66
0.14%
$205,456
Spot
Percentage
Gần đây
54
$588,388
$0.005137
0.12%
$86,315
Spot
Percentage
Gần đây
55
$505,335
$1.65
0.11%
$95,061
Spot
Percentage
Gần đây
56
$496,086
$0.003785
0.10%
$65,928
Spot
Percentage
Gần đây
57
$487,192
$1.74
0.10%
$75,962
Spot
Percentage
Gần đây
58
$481,131
$4.31
0.10%
$95,514
Spot
Percentage
Gần đây
59
$480,017
$0.700972
0.10%
$81,936
Spot
Percentage
Gần đây
60
$479,546
$0.259634
0.10%
$138,307
Spot
Percentage
Gần đây
61
$477,876
$0.005587
0.10%
$41,789
Spot
Percentage
Gần đây
62
$463,993
$0.029314
0.10%
$111,916
Spot
Percentage
Gần đây
63
$452,397
$0.000307
0.10%
$94,387
Spot
Percentage
Gần đây
64
$437,978
$0.002657
0.09%
$24,192
Spot
Percentage
Gần đây
65
$437,393
$8.79
0.09%
$143,801
Spot
Percentage
Gần đây
66
$414,289
$0.117096
0.09%
$47,146
Spot
Percentage
Gần đây
67
$397,353
$0.007659
0.08%
$67,026
Spot
Percentage
Gần đây
68
$396,763
$0.044504
0.08%
$39,333
Spot
Percentage
Gần đây
69
$364,544
$0.097964
0.08%
$79,840
Spot
Percentage
Gần đây
70
$359,004
$0.703524
0.08%
$62,535
Spot
Percentage
Gần đây
71
$351,210
$0.187413
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$331,198
$0.006259
0.07%
$37,335
Spot
Percentage
Gần đây
73
$330,999
$0.062905
0.07%
$86,897
Spot
Percentage
Gần đây
74
$328,730
$0.008267
0.07%
$161,075
Spot
Percentage
Gần đây
75
$319,690
$1.30
0.07%
$109,603
Spot
Percentage
Gần đây
76
$318,408
$0.001547
0.07%
$30,176
Spot
Percentage
Gần đây
77
$316,135
$2.04
0.07%
$147,134
Spot
Percentage
Gần đây
78
$304,696
$1.89
0.06%
$215,861
Spot
Percentage
Gần đây
79
$299,974
$0.000645
0.06%
$50,701
Spot
Percentage
Gần đây
80
$297,300
$0.029294
0.06%
$9,603
Spot
Percentage
Gần đây
81
$296,016
$0.187385
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$279,450
$0.589270
0.06%
$64,931
Spot
Percentage
Gần đây
83
$276,816
$1.16
0.06%
$122,604
Spot
Percentage
Gần đây
84
$270,053
$0.005495
0.06%
$96,931
Spot
Percentage
Gần đây
85
$269,475
$0.029321
0.06%
$13,953
Spot
Percentage
Gần đây
86
$265,438
$0.145891
0.06%
$83,588
Spot
Percentage
Gần đây
87
$254,755
$0.000248
0.05%
$22,487
Spot
Percentage
Gần đây
88
$234,340
$0.700341
0.05%
$58,793
Spot
Percentage
Gần đây
89
$231,811
$0.004732
0.05%
$73,533
Spot
Percentage
Gần đây
90
$228,487
$2.69
0.05%
$89,662
Spot
Percentage
Gần đây
91
$226,383
$0.097880
0.05%
$62,972
Spot
Percentage
Gần đây
92
$223,152
$0.001529
0.05%
$23,017
Spot
Percentage
Gần đây
93
$220,173
$0.004965
0.05%
$21,961
Spot
Percentage
Gần đây
94
$211,415
$0.073222
0.04%
$157,369
Spot
Percentage
Gần đây
95
$209,440
$0.019199
0.04%
$32,070
Spot
Percentage
Gần đây
96
$206,835
$0.014065
0.04%
$12,505
Spot
Percentage
Gần đây
97
$204,818
$0.003095
0.04%
$30,764
Spot
Percentage
Gần đây
98
$204,666
$0.003245
0.04%
$37,237
Spot
Percentage
Gần đây
99
$202,861
$0.013983
0.04%
$29,021
Spot
Percentage
Gần đây
100
$196,476
$0.004741
0.04%
$72,933
Spot
Percentage
Gần đây
101
$190,157
$0.030734
0.04%
$20,136
Spot
Percentage
Gần đây
102
$189,211
$0.006596
0.04%
$37,691
Spot
Percentage
Gần đây
103
$183,999
$0.004732
0.04%
$64,787
Spot
Percentage
Gần đây
104
$177,104
$0.001598
0.04%
$10,786
Spot
Percentage
Gần đây
105
$176,949
$0.002713
0.04%
$47,776
Spot
Percentage
Gần đây
106
$176,558
$0.004402
0.04%
$9,633
Spot
Percentage
Gần đây
107
$175,983
$0.705321
0.04%
$25,854
Spot
Percentage
Gần đây
108
$174,117
$0.009902
0.04%
$35,446
Spot
Percentage
Gần đây
109
$173,838
$0.005314
0.04%
$60,884
Spot
Percentage
Gần đây
110
$170,295
$1.64
0.04%
$61,810
Spot
Percentage
Gần đây
111
$170,123
$0.020234
0.04%
$50,595
Spot
Percentage
Gần đây
112
$161,681
$0.001604
0.03%
$24,766
Spot
Percentage
Gần đây
113
$158,095
$0.002555
0.03%
$21,954
Spot
Percentage
Gần đây
114
$156,711
$20.59
0.03%
$69,408
Spot
Percentage
Gần đây
115
$153,980
$0.399468
0.03%
$72,857
Spot
Percentage
Gần đây
116
$152,483
$0.020229
0.03%
$33,893
Spot
Percentage
Gần đây
117
$150,729
$0.259500
0.03%
$21,131
Spot
Percentage
Gần đây
118
$148,868
$0.015473
0.03%
$22,187
Spot
Percentage
Gần đây
119
$148,793
$0.070418
0.03%
$66,546
Spot
Percentage
Gần đây
120
$147,002
$0.104875
0.03%
$69,810
Spot
Percentage
Gần đây
121
$138,227
$0.002652
0.03%
$11,311
Spot
Percentage
Gần đây
122
$138,222
$3.83
0.03%
$239,944
Spot
Percentage
Gần đây
123
$136,064
$0.044986
0.03%
$22,727
Spot
Percentage
Gần đây
124
$129,152
$0.214733
0.03%
$310,642
Spot
Percentage
Gần đây
125
$128,738
$20.58
0.03%
$76,127
Spot
Percentage
Gần đây
126
$127,559
$0.010809
0.03%
$51,335
Spot
Percentage
Gần đây
127
$125,056
$0.001422
0.03%
$56,802
Spot
Percentage
Gần đây
128
$125,019
$0.003372
0.03%
$24,789
Spot
Percentage
Gần đây
129
$124,126
$0.002259
0.03%
$77,976
Spot
Percentage
Gần đây
130
$123,314
$0.005083
0.03%
$37,699
Spot
Percentage
Gần đây
131
$120,402
$8.79
0.03%
$201,799
Spot
Percentage
Gần đây
132
$112,994
$0.062746
0.02%
$26,814
Spot
Percentage
Gần đây
133
$111,070
$3.01
0.02%
$72,685
Spot
Percentage
Gần đây
134
$107,437
$0.001890
0.02%
$16,769
Spot
Percentage
Gần đây
135
$105,946
$0.005199
0.02%
$28,472
Spot
Percentage
Gần đây
136
$105,237
$0.000221
0.02%
$37,245
Spot
Percentage
Gần đây
137
$99,824
$0.005540
0.02%
$15,177
Spot
Percentage
Gần đây
138
$97,737
$0.002688
0.02%
$35,726
Spot
Percentage
Gần đây
139
$96,040
$0.002690
0.02%
$17,543
Spot
Percentage
Gần đây
140
$95,748
$0.001526
0.02%
$16,065
Spot
Percentage
Gần đây
141
$95,213
$0.001632
0.02%
$67,893
Spot
Percentage
Gần đây
142
$94,897
$0.010789
0.02%
$30,126
Spot
Percentage
Gần đây
143
$94,877
$0.019022
0.02%
$36,910
Spot
Percentage
Gần đây
144
$93,530
$0.040367
0.02%
$61,592
Spot
Percentage
Gần đây
145
$93,034
$0.276663
0.02%
$43,494
Spot
Percentage
Gần đây
146
$92,455
$1.65
0.02%
$19,872
Spot
Percentage
Gần đây
147
$91,715
$1.89
0.02%
$242,546
Spot
Percentage
Gần đây
148
$90,392
$0.002714
0.02%
$17,928
Spot
Percentage
Gần đây
149
$87,634
$0.000044
0.02%
$33,033
Spot
Percentage
Gần đây
150
$87,306
$0.009494
0.02%
$29,354
Spot
Percentage
Gần đây
151
$87,127
$0.002131
0.02%
$69,507
Spot
Percentage
Gần đây
152
$86,432
$2.56
0.02%
$115,991
Spot
Percentage
Gần đây
153
$85,492
$0.001895
0.02%
$11,097
Spot
Percentage
Gần đây
154
$84,842
$4.32
0.02%
$21,891
Spot
Percentage
Gần đây
155
$84,815
$0.009478
0.02%
$17,458
Spot
Percentage
Gần đây
156
$83,580
$0.007669
0.02%
$30,258
Spot
Percentage
Gần đây
157
$82,396
$0.104836
0.02%
$36,658
Spot
Percentage
Gần đây
158
$82,322
$3.82
0.02%
$20,543
Spot
Percentage
Gần đây
159
$81,037
$0.002698
0.02%
$17,684
Spot
Percentage
Gần đây
160
$80,775
$0.005487
0.02%
$52,155
Spot
Percentage
Gần đây
161
$79,970
$0.259713
0.02%
$64,155
Spot
Percentage
Gần đây
162
$78,637
$0.009114
0.02%
$29,877
Spot
Percentage
Gần đây
163
$77,670
$0.001062
0.02%
$19,187
Spot
Percentage
Gần đây
164
$75,550
$0.001896
0.02%
$5,008
Spot
Percentage
Gần đây
165
$74,450
$0.276038
0.02%
$33,996
Spot
Percentage
Gần đây
166
$74,012
$0.214996
0.02%
$66,250
Spot
Percentage
Gần đây
167
$73,562
$0.072044
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
168
$71,984
$0.015188
0.02%
$45,268
Spot
Percentage
Gần đây
169
$71,269
$0.005140
0.02%
$74,564
Spot
Percentage
Gần đây
170
$71,123
$0.040387
0.02%
$28,296
Spot
Percentage
Gần đây
171
$70,644
$0.000307
0.01%
$48,616
Spot
Percentage
Gần đây
172
$70,501
$0.050537
0.01%
$27,203
Spot
Percentage
Gần đây
173
$69,166
$0.005070
0.01%
$49,769
Spot
Percentage
Gần đây
174
$68,042
$0.001100
0.01%
$26,962
Spot
Percentage
Gần đây
175
$67,828
$0.001106
0.01%
$12,793
Spot
Percentage
Gần đây
176
$67,757
$0.129945
0.01%
$46,950
Spot
Percentage
Gần đây
177
$67,269
$0.010533
0.01%
$25,039
Spot
Percentage
Gần đây
178
$66,639
$0.015389
0.01%
$5,484
Spot
Percentage
Gần đây
179
$65,724
$0.006260
0.01%
$24,617
Spot
Percentage
Gần đây
180
$64,947
$0.000208
0.01%
$32,305
Spot
Percentage
Gần đây
181
$64,440
$0.000802
0.01%
$21,147
Spot
Percentage
Gần đây
182
$64,344
$0.183106
0.01%
$45,010
Spot
Percentage
Gần đây
183
$65,419
$0.018034
0.01%
$51,745
Spot
Percentage
Gần đây
184
$62,711
$0.183552
0.01%
$50,618
Spot
Percentage
Gần đây
185
$62,578
$0.000907
0.01%
$32,507
Spot
Percentage
Gần đây
186
$60,949
$0.407081
0.01%
$66,071
Spot
Percentage
Gần đây
187
$58,850
$0.003237
0.01%
$19,875
Spot
Percentage
Gần đây
188
$58,086
$0.089405
0.01%
$15,796
Spot
Percentage
Gần đây
189
$57,591
$0.089150
0.01%
$15,186
Spot
Percentage
Gần đây
190
$56,590
$0.187467
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
191
$53,200
$0.012137
0.01%
$27,319
Spot
Percentage
Gần đây
192
$52,683
$0.000753
0.01%
$15,478
Spot
Percentage
Gần đây
193
$51,952
$0.019606
0.01%
$47,130
Spot
Percentage
Gần đây
194
$50,848
$0.005323
0.01%
$24,847
Spot
Percentage
Gần đây
195
$50,390
$0.004908
0.01%
$51,743
Spot
Percentage
Gần đây
196
$49,194
$43.17
0.01%
$59,999
Spot
Percentage
Gần đây
197
$49,141
$0.000207
0.01%
$17,821
Spot
Percentage
Gần đây
198
$48,466
$0.006634
0.01%
$6,160
Spot
Percentage
Gần đây
199
$48,419
$0.000132
0.01%
$23,260
Spot
Percentage
Gần đây
200
$48,187
$0.090134
0.01%
$26,249
Spot
Percentage
Gần đây
201
$48,047
$50.60
0.01%
$23,891
Spot
Percentage
Gần đây
202
$47,901
$205.25
0.01%
$88,456
Spot
Percentage
Gần đây
203
$47,894
$0.003790
0.01%
$32,237
Spot
Percentage
Gần đây
204
$47,204
$0.000471
0.01%
$17,733
Spot
Percentage
Gần đây
205
$46,618
$0.002095
0.01%
$35,761
Spot
Percentage
Gần đây
206
$46,614
$0.004342
0.01%
$20,487
Spot
Percentage
Gần đây
207
$46,520
$0.000247
0.01%
$12,483
Spot
Percentage
Gần đây
208
$46,357
$0.003229
0.01%
$11,867
Spot
Percentage
Gần đây
209
$46,272
$1.15
0.01%
$36,563
Spot
Percentage
Gần đây
210
$46,197
$0.004788
0.01%
$32,312
Spot
Percentage
Gần đây
211
$45,759
$1.73
0.01%
$92,097
Spot
Percentage
Gần đây
212
$45,440
$0.001342
0.01%
$24,607
Spot
Percentage
Gần đây
213
$45,346
$0.000927
0.01%
$34,601
Spot
Percentage
Gần đây
214
$45,162
$0.036128
0.01%
$178,073
Spot
Percentage
Gần đây
215
$44,634
$0.005227
0.01%
$17,580
Spot
Percentage
Gần đây
216
$44,323
$0.000489
0.01%
$53,393
Spot
Percentage
Gần đây
217
$44,090
$0.009866
0.01%
$20,397
Spot
Percentage
Gần đây
218
$43,420
$0.373424
0.01%
$52,039
Spot
Percentage
Gần đây
219
$42,022
$0.005784
0.01%
$26,943
Spot
Percentage
Gần đây
220
$41,953
$0.010505
0.01%
$32,235
Spot
Percentage
Gần đây
221
$41,762
$0.006964
0.01%
$30,140
Spot
Percentage
Gần đây
222
$41,563
$0.001342
0.01%
$33,357
Spot
Percentage
Gần đây
223
$41,553
$0.055192
0.01%
$50,374
Spot
Percentage
Gần đây
224
$40,999
$0.006629
0.01%
$18,487
Spot
Percentage
Gần đây
225
$40,571
$0.003022
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
226
$40,389
$0.045491
0.01%
$19,931
Spot
Percentage
Gần đây
227
$40,241
$0.000079
0.01%
$25,158
Spot
Percentage
Gần đây
228
$39,935
$0.000243
0.01%
$18,686
Spot
Percentage
Gần đây
229
$39,852
$0.129892
0.01%
$17,167
Spot
Percentage
Gần đây
230
$39,058
$1.30
0.01%
$43,440
Spot
Percentage
Gần đây
231
$38,773
$0.277156
0.01%
$20,437
Spot
Percentage
Gần đây
232
$38,674
$0.062733
0.01%
$24,662
Spot
Percentage
Gần đây
233
$38,062
$0.000800
0.01%
$13,132
Spot
Percentage
Gần đây
234
$37,976
$0.002129
0.01%
$121,032
Spot
Percentage
Gần đây
235
$37,562
$0.004450
0.01%
$40,034
Spot
Percentage
Gần đây
236
$37,475
$0.030651
0.01%
$38,313
Spot
Percentage
Gần đây
237
$37,317
$0.006686
0.01%
$20,677
Spot
Percentage
Gần đây
238
$36,300
$0.218261
0.01%
$27,468
Spot
Percentage
Gần đây
239
$36,096
$0.070837
0.01%
$31,157
Spot
Percentage
Gần đây
240
$35,185
$6.45
0.01%
$33,548
Spot
Percentage
Gần đây
241
$34,737
$0.004337
0.01%
$18,167
Spot
Percentage
Gần đây
242
$34,228
$0.000944
0.01%
$37,086
Spot
Percentage
Gần đây
243
$34,211
$0.001920
0.01%
$38,358
Spot
Percentage
Gần đây
244
$33,926
$1.39
0.01%
$33,836
Spot
Percentage
Gần đây
245
$33,133
$0.003064
0.01%
$13,019
Spot
Percentage
Gần đây
246
$33,096
$0.444543
0.01%
$99,365
Spot
Percentage
Gần đây
247
$32,143
$0.004936
0.01%
$11,705
Spot
Percentage
Gần đây
248
$32,066
$0.000044
0.01%
$36,498
Spot
Percentage
Gần đây
249
$31,825
$0.000473
0.01%
$19,319
Spot
Percentage
Gần đây
250
$31,675
$1.74
0.01%
$18,313
Spot
Percentage
Gần đây
251
$31,549
$0.001640
0.01%
$48,101
Spot
Percentage
Gần đây
252
$31,147
$0.710087
0.01%
$26,554
Spot
Percentage
Gần đây
253
$30,816
$0.026120
0.01%
$44,674
Spot
Percentage
Gần đây
254
$29,336
$0.259949
0.01%
$6,802
Spot
Percentage
Gần đây
255
$29,269
$0.000749
0.01%
$15,314
Spot
Percentage
Gần đây
256
$29,198
$0.001537
0.01%
$14,463
Spot
Percentage
Gần đây
257
$29,179
$0.577346
0.01%
$16,985
Spot
Percentage
Gần đây
258
$28,949
$0.146545
0.01%
$47,088
Spot
Percentage
Gần đây
259
$28,899
$0.024986
0.01%
$10,463
Spot
Percentage
Gần đây
260
$28,188
$0.000643
0.01%
$24,083
Spot
Percentage
Gần đây
261
$28,029
$0.015261
0.01%
$26,376
Spot
Percentage
Gần đây
262
$27,485
$0.050608
0.01%
$100,781
Spot
Percentage
Gần đây
263
$27,482
$1.89
0.01%
$219,071
Spot
Percentage
Gần đây
264
$27,013
$0.001437
0.01%
$43,305
Spot
Percentage
Gần đây
265
$26,032
$0.018597
0.01%
$50,486
Spot
Percentage
Gần đây
266
$25,691
$0.035066
0.01%
$59,485
Spot
Percentage
Gần đây
267
$25,266
$18.72
0.01%
$29,726
Spot
Percentage
Gần đây
268
$24,939
$0.000455
0.01%
$39,349
Spot
Percentage
Gần đây
269
$24,868
$0.025943
0.01%
$26,345
Spot
Percentage
Gần đây
270
$24,621
$0.001249
0.01%
$16,828
Spot
Percentage
Gần đây
271
$24,304
$0.000307
0.01%
$5,137
Spot
Percentage
Gần đây
272
$24,120
$0.006977
0.01%
$19,682
Spot
Percentage
Gần đây
273
$23,622
$0.012571
0.00%
$31,902
Spot
Percentage
Gần đây
274
$23,560
$0.010223
0.00%
$19,400
Spot
Percentage
Gần đây
275
$23,148
$2.04
0.00%
$22,472
Spot
Percentage
Gần đây
276
$23,129
$0.005134
0.00%
$29,577
Spot
Percentage
Gần đây
277
$22,899
$0.000268
0.00%
$36,804
Spot
Percentage
Gần đây
278
$22,558
$0.445963
0.00%
$34,820
Spot
Percentage
Gần đây
279
$22,460
$0.000305
0.00%
$14,707
Spot
Percentage
Gần đây
280
$22,160
$0.001351
0.00%
$11,724
Spot
Percentage
Gần đây
281
$22,060
$0.034963
0.00%
$17,797
Spot
Percentage
Gần đây
282
$21,982
$0.709793
0.00%
$19,467
Spot
Percentage
Gần đây
283
$21,861
$0.004683
0.00%
$66,893
Spot
Percentage
Gần đây
284
$21,829
$0.123504
0.00%
$52,384
Spot
Percentage
Gần đây
285
$21,792
$0.004401
0.00%
$20,000
Spot
Percentage
Gần đây
286
$21,780
$0.128685
0.00%
$44,604
Spot
Percentage
Gần đây
287
$21,635
$0.017958
0.00%
$31,967
Spot
Percentage
Gần đây
288
$21,533
$0.000965
0.00%
$27,943
Spot
Percentage
Gần đây
289
$21,486
$0.012492
0.00%
$32,039
Spot
Percentage
Gần đây
290
$21,443
$0.035064
0.00%
$25,623
Spot
Percentage
Gần đây
291
$21,249
$0.004472
0.00%
$29,205
Spot
Percentage
Gần đây
292
$20,541
$0.002101
0.00%
$25,265
Spot
Percentage
Gần đây
293
$20,063
$0.004791
0.00%
$17,055
Spot
Percentage
Gần đây
294
$19,493
$0.003279
0.00%
$22,627
Spot
Percentage
Gần đây
295
$19,334
$0.003038
0.00%
$22,782
Spot
Percentage
Gần đây
296
$18,943
$0.007048
0.00%
$16,275
Spot
Percentage
Gần đây
297
$18,915
$0.000456
0.00%
$24,428
Spot
Percentage
Gần đây
298
$18,855
$0.406569
0.00%
$21,975
Spot
Percentage
Gần đây
299
$18,706
$0.002566
0.00%
$4,207
Spot
Percentage
Gần đây
300
$18,579
$0.117045
0.00%
$28,264
Spot
Percentage
Gần đây
301
$18,106
$0.003230
0.00%
$21,795
Spot
Percentage
Gần đây
302
$17,481
$0.001548
0.00%
$13,136
Spot
Percentage
Gần đây
303
$17,456
$1.54
0.00%
$84,637
Spot
Percentage
Gần đây
304
$17,358
$0.000116
0.00%
$18,524
Spot
Percentage
Gần đây
305
$16,927
$0.205744
0.00%
$82,045
Spot
Percentage
Gần đây
306
$16,820
$0.000214
0.00%
$26,966
Spot
Percentage
Gần đây
307
$16,582
$0.000098
0.00%
$27,036
Spot
Percentage
Gần đây
308
$16,478
$0.398194
0.00%
$35,505
Spot
Percentage
Gần đây
309
$16,442
$0.003289
0.00%
$44,041
Spot
Percentage
Gần đây
310
$16,223
$6.47
0.00%
$15,075
Spot
Percentage
Gần đây
311
$16,103
$1.02
0.00%
$19,322
Spot
Percentage
Gần đây
312
$16,082
$0.001185
0.00%
$26,887
Spot
Percentage
Gần đây
313
$15,911
$0.097867
0.00%
$16,485
Spot
Percentage
Gần đây
314
$15,849
$0.011712
0.00%
$18,538
Spot
Percentage
Gần đây
315
$15,633
$0.000270
0.00%
$21,868
Spot
Percentage
Gần đây
316
$15,513
$0.001441
0.00%
$18,969
Spot
Percentage
Gần đây
317
$15,493
$0.259417
0.00%
$15,572
Spot
Percentage
Gần đây
318
$15,481
$3.02
0.00%
$28,360
Spot
Percentage
Gần đây
319
$15,299
$5.58
0.00%
$6,641
Spot
Percentage
Gần đây
320
$14,951
$0.021862
0.00%
$17,385
Spot
Percentage
Gần đây
321
$14,864
$0.000490
0.00%
$20,189
Spot
Percentage
Gần đây
322
$14,457
$0.003009
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
323
$14,434
$0.177377
0.00%
$39,527
Spot
Percentage
Gần đây
324
$14,414
$1.54
0.00%
$56,848
Spot
Percentage
Gần đây
325
$14,210
$0.003160
0.00%
$36,417
Spot
Percentage
Gần đây
326
$13,959
$0.005792
0.00%
$30,347
Spot
Percentage
Gần đây
327
$13,857
$0.002264
0.00%
$36,059
Spot
Percentage
Gần đây
328
$13,788
$0.004969
0.00%
$21,942
Spot
Percentage
Gần đây
329
$13,625
$0.005920
0.00%
$26,937
Spot
Percentage
Gần đây
330
$13,345
$0.006708
0.00%
$12,414
Spot
Percentage
Gần đây
331
$13,172
$0.005089
0.00%
$72,239
Spot
Percentage
Gần đây
332
$13,099
$0.449155
0.00%
$15,061
Spot
Percentage
Gần đây
333
$13,009
$0.070623
0.00%
$26,210
Spot
Percentage
Gần đây
334
$12,876
$0.000307
0.00%
$20,054
Spot
Percentage
Gần đây
335
$12,639
$0.040955
0.00%
$13,574
Spot
Percentage
Gần đây
336
$12,636
$0.000903
0.00%
$7,005
Spot
Percentage
Gần đây
337
$12,605
$0.104834
0.00%
$15,444
Spot
Percentage
Gần đây
338
$12,475
$0.004898
0.00%
$27,519
Spot
Percentage
Gần đây
339
$12,312
$0.005302
0.00%
$18,492
Spot
Percentage
Gần đây
340
$12,295
$0.053022
0.00%
$27,901
Spot
Percentage
Gần đây
341
$12,180
$0.000221
0.00%
$15,348
Spot
Percentage
Gần đây
342
$12,158
$0.005302
0.00%
$45,814
Spot
Percentage
Gần đây
343
$11,984
$0.004608
0.00%
$12,245
Spot
Percentage
Gần đây
344
$11,926
$0.001537
0.00%
$7,480
Spot
Percentage
Gần đây
345
$11,914
$0.002713
0.00%
$15,804
Spot
Percentage
Gần đây
346
$11,720
$0.001924
0.00%
$20,015
Spot
Percentage
Gần đây
347
$11,696
$0.000084
0.00%
$29,369
Spot
Percentage
Gần đây
348
$11,657
$0.072896
0.00%
$51,799
Spot
Percentage
Gần đây
349
$11,379
$0.000081
0.00%
$18,648
Spot
Percentage
Gần đây
350
$11,232
$0.003797
0.00%
$22,503
Spot
Percentage
Gần đây
351
$11,155
$0.000246
0.00%
$9,156
Spot
Percentage
Gần đây
352
$11,133
$0.008305
0.00%
$21,576
Spot
Percentage
Gần đây
353
$11,106
$0.043818
0.00%
$16,673
Spot
Percentage
Gần đây
354
$11,013
$1.02
0.00%
$5,377
Spot
Percentage
Gần đây
355
$10,959
$0.005486
0.00%
$20,243
Spot
Percentage
Gần đây
356
$10,905
$0.006388
0.00%
$22,160
Spot
Percentage
Gần đây
357
$10,812
$3.24
0.00%
$17,741
Spot
Percentage
Gần đây
358
$10,724
$0.000935
0.00%
$11,263
Spot
Percentage
Gần đây
359
$10,638
$0.477762
0.00%
$19,031
Spot
Percentage
Gần đây
360
$10,552
$0.001916
0.00%
$22,228
Spot
Percentage
Gần đây
361
$10,534
$0.109383
0.00%
$45,992
Spot
Percentage
Gần đây
362
$10,464
$0.009122
0.00%
$10,739
Spot
Percentage
Gần đây
363
$10,376
$0.205698
0.00%
$39,392
Spot
Percentage
Gần đây
364
$10,349
$0.001449
0.00%
$6,988
Spot
Percentage
Gần đây
365
$10,262
$0.019590
0.00%
$25,284
Spot
Percentage
Gần đây
366
$10,121
$0.001449
0.00%
$16,907
Spot
Percentage
Gần đây
367
$10,067
$0.005572
0.00%
$14,954
Spot
Percentage
Gần đây
368
$9,956
$0.058913
0.00%
$23,845
Spot
Percentage
Gần đây
369
$9,780
$0.276180
0.00%
$11,802
Spot
Percentage
Gần đây
370
$9,567
$0.001102
0.00%
$14,621
Spot
Percentage
Gần đây
371
$9,543
$0.041807
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
372
$9,226
$0.003151
0.00%
$18,912
Spot
Percentage
Gần đây
373
$8,943
$0.018171
0.00%
$21,676
Spot
Percentage
Gần đây
374
$8,851
$0.022337
0.00%