×
×
Các loại tiền điện tử:  5,540Các thị trường giao dịch:  22,600Vốn Hóa Thị Trường:  $277,592,992,054Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $90,292,724,729BTC Chiếm Ưu Thế:  65.0%
Vốn Hóa Thị Trường:  $277,592,992,054Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $90,292,724,729BTC Chiếm Ưu Thế:  65.0%Các loại tiền điện tử:  5,540Các thị trường giao dịch:  22,600

Huobi Global

$4,364,304,142 USD
445,058 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$2,546,843,400
$9,804.20
58.36%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
2
$680,431,380
$243.35
15.59%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
3
$355,644,243
$9,825.40
8.15%
838
Spot
Percentage
Gần đây
4
$169,005,148
$243.85
3.87%
705
Spot
Percentage
Gần đây
5
$106,245,000
$256.40
2.43%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
6
$73,998,000
$195.25
1.70%
-
Derivatives
No Fees
Gần đây
7
$60,918,626
$256.92
1.40%
523
Spot
Percentage
Gần đây
8
$51,958,007
$0.089210
1.19%
326
Spot
Percentage
Gần đây
9
$33,865,926
$2.73
0.78%
580
Spot
Percentage
Gần đây
10
$27,627,457
$195.45
0.63%
460
Spot
Percentage
Gần đây
11
$22,338,125
$47.64
0.51%
427
Spot
Percentage
Gần đây
12
$18,285,127
$1.00
0.42%
890
Spot
Percentage
Gần đây
13
$16,956,663
$0.204894
0.39%
460
Spot
Percentage
Gần đây
14
$12,462,092
$0.016911
0.29%
351
Spot
Percentage
Gần đây
15
$11,013,547
$6.92
0.25%
0
Spot
Percentage
Gần đây
16
$9,930,440
$243.30
0.23%
0
Spot
Percentage
Gần đây
17
$9,915,730
$0.082307
0.23%
283
Spot
Percentage
Gần đây
18
$9,655,331
$4.12
0.22%
400
Spot
Percentage
Gần đây
19
$7,947,249
$0.007576
0.18%
194
Spot
Percentage
Gần đây
20
$6,205,040
$0.097765
0.14%
226
Spot
Percentage
Gần đây
21
$5,855,356
$52.32
0.13%
0
Spot
Percentage
Gần đây
22
$5,595,381
$3.11
0.13%
217
Spot
Percentage
Gần đây
23
$4,774,797
$4.44
0.11%
294
Spot
Percentage
Gần đây
24
$4,704,677
$0.285447
0.11%
146
Spot
Percentage
Gần đây
25
$4,697,640
$0.097708
0.11%
92
Spot
Percentage
Gần đây
26
$4,175,655
$256.58
0.10%
366
Spot
Percentage
Gần đây
27
$4,086,479
$78.69
0.09%
302
Spot
Percentage
Gần đây
28
$3,958,002
$0.085456
0.09%
68
Spot
Percentage
Gần đây
29
$3,218,706
$0.599460
0.07%
214
Spot
Percentage
Gần đây
30
$2,603,372
$1.70
0.06%
225
Spot
Percentage
Gần đây
31
$2,548,717
$2.72
0.06%
465
Spot
Percentage
Gần đây
32
$2,295,298
$3.00
0.05%
227
Spot
Percentage
Gần đây
33
$2,233,765
$12.21
0.05%
0
Spot
Percentage
Gần đây
34
$2,195,011
$0.265001
0.05%
155
Spot
Percentage
Gần đây
35
$2,141,757
$0.016438
0.05%
169
Spot
Percentage
Gần đây
36
$2,120,129
$0.098523
0.05%
148
Spot
Percentage
Gần đây
37
$2,017,155
$0.098442
0.05%
78
Spot
Percentage
Gần đây
38
$1,891,494
$195.20
0.04%
0
Spot
Percentage
Gần đây
39
$1,819,812
$0.098422
0.04%
155
Spot
Percentage
Gần đây
40
$1,811,433
$47.51
0.04%
0
Spot
Percentage
Gần đây
41
$1,696,958
$0.204588
0.04%
311
Spot
Percentage
Gần đây
42
$1,688,563
$0.089109
0.04%
182
Spot
Percentage
Gần đây
43
$1,659,709
$1.84
0.04%
232
Spot
Percentage
Gần đây
44
$1,613,274
$9,823.44
0.04%
338
Spot
Percentage
Gần đây
45
$1,575,412
$0.000315
0.04%
177
Spot
Percentage
Gần đây
46
$1,526,637
$68.39
0.03%
247
Spot
Percentage
Gần đây
47
$1,466,193
$0.002561
0.03%
0
Spot
Percentage
Gần đây
48
$1,375,773
$0.147835
0.03%
0
Spot
Percentage
Gần đây
49
$1,329,414
$0.006748
0.03%
163
Spot
Percentage
Gần đây
50
$1,324,533
$0.004952
0.03%
186
Spot
Percentage
Gần đây
51
$1,016,466
$0.111052
0.02%
99
Spot
Percentage
Gần đây
52
$971,719
$8.53
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
53
$960,004
$4.11
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
54
$924,962
$0.016885
0.02%
248
Spot
Percentage
Gần đây
55
$828,952
$2.73
0.02%
327
Spot
Percentage
Gần đây
56
$806,694
$0.073868
0.02%
142
Spot
Percentage
Gần đây
57
$788,778
$0.242249
0.02%
192
Spot
Percentage
Gần đây
58
$776,680
$68.30
0.02%
251
Spot
Percentage
Gần đây
59
$758,677
$1.35
0.02%
153
Spot
Percentage
Gần đây
60
$736,239
$0.007548
0.02%
67
Spot
Percentage
Gần đây
61
$726,877
$0.005445
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
62
$695,439
$0.633036
0.02%
125
Spot
Percentage
Gần đây
63
$648,126
$18.35
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
64
$644,567
$0.017343
0.01%
139
Spot
Percentage
Gần đây
65
$643,765
$0.159486
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
66
$640,565
$0.074307
0.01%
85
Spot
Percentage
Gần đây
67
$638,372
$0.128992
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
68
$631,600
$0.128713
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
69
$612,671
$0.241949
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
70
$601,664
$0.209174
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
71
$593,181
$0.094615
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
72
$590,902
$6.92
0.01%
209
Spot
Percentage
Gần đây
73
$589,311
$0.284581
0.01%
85
Spot
Percentage
Gần đây
74
$588,431
$0.249366
0.01%
134
Spot
Percentage
Gần đây
75
$582,195
$0.003487
0.01%
62
Spot
Percentage
Gần đây
76
$571,236
$0.332153
0.01%
101
Spot
Percentage
Gần đây
77
$563,363
$0.026272
0.01%
52
Spot
Percentage
Gần đây
78
$539,911
$0.046227
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
79
$539,899
$0.000752
0.01%
114
Spot
Percentage
Gần đây
80
$535,465
$0.016403
0.01%
137
Spot
Percentage
Gần đây
81
$533,081
$243.97
0.01%
236
Spot
Percentage
Gần đây
82
$532,699
$4.12
0.01%
227
Spot
Percentage
Gần đây
83
$464,635
$78.65
0.01%
275
Spot
Percentage
Gần đây
84
$461,043
$0.135708
0.01%
125
Spot
Percentage
Gần đây
85
$450,693
$0.089415
0.01%
148
Spot
Percentage
Gần đây
86
$446,098
$0.004289
0.01%
138
Spot
Percentage
Gần đây
87
$426,433
$0.009411
0.01%
38
Spot
Percentage
Gần đây
88
$423,820
$0.002635
0.01%
178
Spot
Percentage
Gần đây
89
$406,080
$0.384572
0.01%
125
Spot
Percentage
Gần đây
90
$369,553
$0.549546
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
91
$362,682
$0.029046
0.01%
129
Spot
Percentage
Gần đây
92
$359,995
$0.012842
0.01%
32
Spot
Percentage
Gần đây
93
$339,562
$0.003637
0.01%
102
Spot
Percentage
Gần đây
94
$329,762
$3.00
0.01%
205
Spot
Percentage
Gần đây
95
$322,571
$0.082149
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
96
$320,603
$0.013389
0.01%
73
Spot
Percentage
Gần đây
97
$307,312
$0.189530
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
98
$305,968
$0.000438
0.01%
65
Spot
Percentage
Gần đây
99
$301,794
$0.005449
0.01%
76
Spot
Percentage
Gần đây
100
$295,237
$0.108145
0.01%
99
Spot
Percentage
Gần đây
101
$290,639
$0.020976
0.01%
96
Spot
Percentage
Gần đây
102
$288,737
$18.35
0.01%
90
Spot
Percentage
Gần đây
103
$286,855
$0.023064
0.01%
87
Spot
Percentage
Gần đây
104
$281,772
$52.25
0.01%
228
Spot
Percentage
Gần đây
105
$273,104
$0.152245
0.01%
134
Spot
Percentage
Gần đây
106
$267,659
$0.016930
0.01%
243
Spot
Percentage
Gần đây
107
$264,159
$5.44
0.01%
119
Spot
Percentage
Gần đây
108
$260,606
$0.326841
0.01%
160
Spot
Percentage
Gần đây
109
$253,899
$0.003315
0.01%
107
Spot
Percentage
Gần đây
110
$248,157
$0.012203
0.01%
102
Spot
Percentage
Gần đây
111
$245,202
$2.73
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
112
$242,872
$1.67
0.01%
88
Spot
Percentage
Gần đây
113
$242,056
$0.049211
0.01%
37
Spot
Percentage
Gần đây
114
$241,842
$0.110970
0.01%
87
Spot
Percentage
Gần đây
115
$241,550
$0.007550
0.01%
60
Spot
Percentage
Gần đây
116
$240,932
$1.00
0.01%
947
Spot
Percentage
Gần đây
117
$240,630
$0.002825
0.01%
67
Spot
Percentage
Gần đây
118
$230,026
$0.204746
0.01%
136
Spot
Percentage
Gần đây
119
$228,609
$0.264583
0.01%
108
Spot
Percentage
Gần đây
120
$223,337
$3.11
0.01%
163
Spot
Percentage
Gần đây
121
$221,899
$0.002646
0.01%
40
Spot
Percentage
Gần đây
122
$221,539
$12.18
0.01%
220
Spot
Percentage
Gần đây
123
$218,791
$0.008511
0.01%
96
Spot
Percentage
Gần đây
124
$218,778
$0.002549
0.01%
60
Spot
Percentage
Gần đây
125
$218,516
$0.024155
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
126
$217,202
$0.002627
0.00%
143
Spot
Percentage
Gần đây
127
$213,898
$0.001270
0.00%
108
Spot
Percentage
Gần đây
128
$212,842
$0.003375
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
129
$211,434
$0.522385
0.00%
114
Spot
Percentage
Gần đây
130
$211,386
$4.43
0.00%
217
Spot
Percentage
Gần đây
131
$201,996
$0.002025
0.00%
93
Spot
Percentage
Gần đây
132
$197,460
$0.241938
0.00%
123
Spot
Percentage
Gần đây
133
$196,040
$0.025880
0.00%
52
Spot
Percentage
Gần đây
134
$192,927
$0.034865
0.00%
77
Spot
Percentage
Gần đây
135
$185,167
$0.006743
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
136
$182,225
$256.76
0.00%
208
Spot
Percentage
Gần đây
137
$182,004
$0.147633
0.00%
76
Spot
Percentage
Gần đây
138
$176,820
$0.000437
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
139
$176,099
$2.73
0.00%
156
Spot
Percentage
Gần đây
140
$173,576
$256.67
0.00%
156
Spot
Percentage
Gần đây
141
$173,497
$0.012935
0.00%
91
Spot
Percentage
Gần đây
142
$172,274
$0.005437
0.00%
77
Spot
Percentage
Gần đây
143
$167,854
$0.008018
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
144
$166,438
$0.002912
0.00%
60
Spot
Percentage
Gần đây
145
$163,631
$0.111243
0.00%
60
Spot
Percentage
Gần đây
146
$161,216
$0.090808
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
147
$160,641
$0.002917
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
148
$159,321
$4.79
0.00%
135
Spot
Percentage
Gần đây
149
$156,636
$0.004350
0.00%
99
Spot
Percentage
Gần đây
150
$154,669
$0.027963
0.00%
80
Spot
Percentage
Gần đây
151
$144,036
$4.12
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
152
$141,983
$0.002826
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
153
$141,257
$1.13
0.00%
111
Spot
Percentage
Gần đây
154
$139,199
$0.002621
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
155
$137,111
$0.042296
0.00%
120
Spot
Percentage
Gần đây
156
$132,351
$78.66
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
157
$130,598
$0.598472
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
158
$129,763
$0.003632
0.00%
84
Spot
Percentage
Gần đây
159
$126,334
$0.008300
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
160
$125,318
$0.011096
0.00%
65
Spot
Percentage
Gần đây
161
$124,983
$0.208902
0.00%
95
Spot
Percentage
Gần đây
162
$122,256
$0.011208
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
163
$121,611
$0.016597
0.00%
90
Spot
Percentage
Gần đây
164
$121,236
$0.011219
0.00%
90
Spot
Percentage
Gần đây
165
$119,621
$0.713854
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
166
$118,699
$1.84
0.00%
122
Spot
Percentage
Gần đây
167
$118,314
$0.002618
0.00%
99
Spot
Percentage
Gần đây
168
$116,126
$0.017345
0.00%
88
Spot
Percentage
Gần đây
169
$113,091
$0.002361
0.00%
96
Spot
Percentage
Gần đây
170
$112,882
$0.153613
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
171
$112,565
$0.011944
0.00%
65
Spot
Percentage
Gần đây
172
$112,068
$0.105767
0.00%
93
Spot
Percentage
Gần đây
173
$107,919
$0.000315
0.00%
92
Spot
Percentage
Gần đây
174
$107,041
$0.204888
0.00%
167
Spot
Percentage
Gần đây
175
$105,384
$0.002619
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
176
$104,092
$195.40
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
177
$103,909
$0.341074
0.00%
88
Spot
Percentage
Gần đây
178
$102,385
$0.000315
0.00%
53
Spot
Percentage
Gần đây
179
$102,276
$0.002045
0.00%
83
Spot
Percentage
Gần đây
180
$100,356
$4.44
0.00%
173
Spot
Percentage
Gần đây
181
$98,601
$0.026111
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
182
$95,103
$0.005948
0.00%
79
Spot
Percentage
Gần đây
183
$92,292
$0.204980
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
184
$92,080
$0.001966
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
185
$90,822
$47.57
0.00%
132
Spot
Percentage
Gần đây
186
$89,978
$0.011764
0.00%
43
Spot
Percentage
Gần đây
187
$89,457
$6.93
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
188
$89,354
$0.159299
0.00%
80
Spot
Percentage
Gần đây
189
$88,690
$0.331635
0.00%
70
Spot
Percentage
Gần đây
190
$88,622
$0.090580
0.00%
75
Spot
Percentage
Gần đây
191
$88,376
$0.013404
0.00%
102
Spot
Percentage
Gần đây
192
$87,969
$0.000713
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
193
$87,572
$0.901044
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
194
$86,164
$0.085672
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
195
$85,842
$0.003569
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
196
$83,729
$0.005785
0.00%
45
Spot
Percentage
Gần đây
197
$83,488
$3.12
0.00%
123
Spot
Percentage
Gần đây
198
$83,141
$0.002616
0.00%
53
Spot
Percentage
Gần đây
199
$78,709
$0.001971
0.00%
93
Spot
Percentage
Gần đây
200
$78,394
$0.004313
0.00%
53
Spot
Percentage
Gần đây
201
$78,240
$0.000955
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
202
$76,972
$0.088898
0.00%
109
Spot
Percentage
Gần đây
203
$76,369
$0.005805
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
204
$76,331
$0.000960
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
205
$75,149
$0.248996
0.00%
99
Spot
Percentage
Gần đây
206
$75,007
$0.073967
0.00%
118
Spot
Percentage
Gần đây
207
$74,553
$0.094305
0.00%
97
Spot
Percentage
Gần đây
208
$74,319
$0.148292
0.00%
62
Spot
Percentage
Gần đây
209
$74,053
$0.000316
0.00%
81
Spot
Percentage
Gần đây
210
$73,975
$47.61
0.00%
192
Spot
Percentage
Gần đây
211
$72,932
$1.74
0.00%
73
Spot
Percentage
Gần đây
212
$72,794
$1.85
0.00%
182
Spot
Percentage
Gần đây
213
$72,623
$0.000292
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
214
$72,422
$0.002330
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
215
$70,491
$0.001959
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
216
$70,394
$1.00
0.00%
650
Spot
Percentage
Gần đây
217
$69,726
$0.073620
0.00%
118
Spot
Percentage
Gần đây
218
$68,651
$1.35
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
219
$67,425
$0.020978
0.00%
68
Spot
Percentage
Gần đây
220
$67,128
$0.000602
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
221
$66,746
$0.046858
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
222
$66,413
$0.046172
0.00%
93
Spot
Percentage
Gần đây
223
$66,324
$0.000351
0.00%
95
Spot
Percentage
Gần đây
224
$66,244
$0.005163
0.00%
72
Spot
Percentage
Gần đây
225
$65,258
$0.029017
0.00%
97
Spot
Percentage
Gần đây
226
$64,866
$0.632587
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
227
$64,701
$0.216940
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
228
$63,681
$0.007011
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
229
$62,009
$0.024115
0.00%
85
Spot
Percentage
Gần đây
230
$61,925
$0.098031
0.00%
72
Spot
Percentage
Gần đây
231
$61,840
$0.004948
0.00%
136
Spot
Percentage
Gần đây
232
$61,825
$0.026541
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
233
$61,701
$0.004962
0.00%
120
Spot
Percentage
Gần đây
234
$61,352
$0.600102
0.00%
125
Spot
Percentage
Gần đây
235
$61,053
$0.003478
0.00%
57
Spot
Percentage
Gần đây
236
$60,762
$0.082574
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
237
$60,535
$0.022939
0.00%
77
Spot
Percentage
Gần đây
238
$60,488
$0.073291
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
239
$60,082
$0.715044
0.00%
81
Spot
Percentage
Gần đây
240
$58,637
$0.383787
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
241
$58,456
$0.000160
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
242
$57,750
$0.000159
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
243
$57,373
$0.285372
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
244
$57,034
$1.13
0.00%
83
Spot
Percentage
Gần đây
245
$56,992
$0.008314
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
246
$56,603
$0.002322
0.00%
65
Spot
Percentage
Gần đây
247
$55,820
$0.000082
0.00%
54
Spot
Percentage
Gần đây
248
$54,566
$0.000317
0.00%
98
Spot
Percentage
Gần đây
249
$53,992
$0.016490
0.00%
91
Spot
Percentage
Gần đây
250
$53,516
$0.008412
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
251
$53,502
$0.326439
0.00%
144
Spot
Percentage
Gần đây
252
$52,879
$0.007427
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
253
$52,672
$0.000620
0.00%
66
Spot
Percentage
Gần đây
254
$51,914
$0.107539
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
255
$50,966
$0.014999
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
256
$50,529
$52.31
0.00%
139
Spot
Percentage
Gần đây
257
$50,259
$3.01
0.00%
151
Spot
Percentage
Gần đây
258
$50,051
$0.006762
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
259
$50,019
$0.017351
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
260
$48,895
$0.004305
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
261
$48,589
$0.082343
0.00%
101
Spot
Percentage
Gần đây
262
$46,053
$0.004381
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
263
$45,868
$6.93
0.00%
182
Spot
Percentage
Gần đây
264
$44,822
$0.011909
0.00%
73
Spot
Percentage
Gần đây
265
$44,019
$0.003135
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
266
$43,692
$0.009004
0.00%
62
Spot
Percentage
Gần đây
267
$42,916
$3.00
0.00%
202
Spot
Percentage
Gần đây
268
$42,528
$0.012940
0.00%
63
Spot
Percentage
Gần đây
269
$42,345
$0.241742
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
270
$41,694
$0.002621
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
271
$41,385
$0.002831
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
272
$41,132
$0.001064
0.00%
58
Spot
Percentage
Gần đây
273
$41,111
$0.000938
0.00%
81
Spot
Percentage
Gần đây
274
$41,041
$0.011096
0.00%
57
Spot
Percentage
Gần đây
275
$39,715
$0.002336
0.00%
49
Spot
Percentage
Gần đây
276
$39,645
$0.009855
0.00%
100
Spot
Percentage
Gần đây
277
$39,548
$0.004310
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
278
$39,362
$18.41
0.00%
58
Spot
Percentage
Gần đây
279
$39,245
$0.052018
0.00%
95
Spot
Percentage
Gần đây
280
$38,470
$1.69
0.00%
112
Spot
Percentage
Gần đây
281
$37,404
$0.000227
0.00%
65
Spot
Percentage
Gần đây
282
$37,351
$0.012156
0.00%
59
Spot
Percentage
Gần đây
283
$37,339
$0.693463
0.00%
75
Spot
Percentage
Gần đây
284
$36,911
$0.000720
0.00%
42
Spot
Percentage
Gần đây
285
$35,730
$78.71
0.00%
125
Spot
Percentage
Gần đây
286
$35,434
$0.003343
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
287
$35,166
$0.189198
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
288
$34,866
$0.008136
0.00%
54
Spot
Percentage
Gần đây
289
$34,757
$8.53
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
290
$34,176
$0.002633
0.00%
118
Spot
Percentage
Gần đây
291
$34,134
$0.334968
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
292
$33,995
$0.042153
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
293
$33,661
$0.004391
0.00%
55
Spot
Percentage
Gần đây
294
$33,650
$0.008517
0.00%
58
Spot
Percentage
Gần đây
295
$33,532
$0.002362
0.00%
59
Spot
Percentage
Gần đây
296
$32,857
$0.105480
0.00%
55
Spot
Percentage
Gần đây
297
$32,418
$0.007041
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
298
$32,290
$0.332251
0.00%
40
Spot
Percentage
Gần đây
299
$32,266
$68.42
0.00%
163
Spot
Percentage
Gần đây
300
$31,782
$0.002583
0.00%
50
Spot
Percentage
Gần đây
301
$30,519
$0.000752
0.00%
57
Spot
Percentage
Gần đây
302
$29,575
$0.384532
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
303
$29,480
$0.897954
0.00%
80
Spot
Percentage
Gần đây
304
$29,225
$0.000059
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
305
$29,185
$0.205947
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
306
$29,118
$0.016469
0.00%
72
Spot
Percentage
Gần đây
307
$29,073
$0.242575
0.00%
81
Spot
Percentage
Gần đây
308
$28,684
$0.339968
0.00%
61
Spot
Percentage
Gần đây
309
$28,656
$0.094995
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
310
$28,581
$0.000597
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
311
$28,363
$1.71
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
312
$28,278
$0.209367
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
313
$28,221
$4.77
0.00%
118
Spot
Percentage
Gần đây
314
$27,670
$1.67
0.00%
65
Spot
Percentage
Gần đây
315
$27,396
$6.19
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
316
$27,374
$0.003357
0.00%
40
Spot
Percentage
Gần đây
317
$27,133
$0.003340
0.00%
103
Spot
Percentage
Gần đây
318
$27,105
$0.002362
0.00%
45
Spot
Percentage
Gần đây
319
$26,879
$0.090636
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
320
$26,754
$0.000224
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
321
$26,472
$0.008077
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
322
$26,409
$0.003325
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
323
$25,913
$0.135477
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
324
$25,768
$0.000149
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
325
$25,289
$0.009037
0.00%
52
Spot
Percentage
Gần đây
326
$25,289
$0.000543
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
327
$25,097
$0.242837
0.00%
87
Spot
Percentage
Gần đây
328
$24,981
$0.011175
0.00%
57
Spot
Percentage
Gần đây
329
$24,917
$4.79
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
330
$24,836
$0.001339
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
331
$24,048
$0.549359
0.00%
81
Spot
Percentage
Gần đây
332
$23,987
$0.001339
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
333
$23,676
$0.107659
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
334
$23,548
$0.152268
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
335
$23,351
$0.011998
0.00%
53
Spot
Percentage
Gần đây
336
$23,108
$2.24
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
337
$22,746
$0.000074
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
338
$22,582
$0.049407
0.00%
47
Spot
Percentage
Gần đây
339
$22,510
$0.000056
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
340
$22,351
$0.002024
0.00%
54
Spot
Percentage
Gần đây
341
$22,220
$0.005575
0.00%
47
Spot
Percentage
Gần đây
342
$22,000
$0.000102
0.00%
42
Spot
Percentage
Gần đây
343
$21,998
$0.011058
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
344
$21,967
$0.003377
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
345
$21,775
$0.006113
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
346
$21,644
$0.011175
0.00%
54
Spot
Percentage
Gần đây
347
$21,483
$0.189361
0.00%
61
Spot
Percentage
Gần đây
348
$21,436
$0.335672
0.00%
57
Spot
Percentage
Gần đây
349
$21,323
$0.001550
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
350
$21,119
$0.011233
0.00%
66
Spot
Percentage
Gần đây
351
$20,864
$0.001005
0.00%
45
Spot
Percentage
Gần đây
352
$20,677
$0.000149
0.00%
52
Spot
Percentage
Gần đây
353
$20,261
$0.051858
0.00%
82
Spot
Percentage
Gần đây
354
$19,969
$0.011922
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
355
$19,765
$1.36
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
356
$19,569
$6.24
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
357
$19,508
$0.003494
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
358
$19,122
$0.000712
0.00%
63
Spot
Percentage
Gần đây
359
$18,881
$0.219220
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
360
$18,600
$0.000314
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
361
$18,246
$0.004410
0.00%
43
Spot
Percentage
Gần đây
362
$18,051
$0.000844
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
363
$17,643
$0.005528
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
364
$17,473
$0.016763
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
365
$17,451
$0.027742
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
366
$17,403
$0.151848
0.00%
66
Spot
Percentage
Gần đây
367
$17,292
$0.008331
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
368
$17,283
$0.003354
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
369
$16,955
$0.197600
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
370
$16,734
$0.523382
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
371
$16,719
$0.034899
0.00%
51
Spot
Percentage
Gần đây
372
$16,717
$1.76
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
373
$16,698
$0.000060
0.00%
40
Spot
Percentage
Gần đây
374
$16,143
$0.000714
0.00%
47
Spot
Percentage
Gần đây
375
$16,065
$0.009837
0.00%
61
Spot
Percentage
Gần đây
376
$15,997
$0.020994
0.00%
62
Spot
Percentage
Gần đây
377
$15,886
$0.000315
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
378
$15,771
$0.019312
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
379
$15,495
$0.004951
0.00%
80
Spot
Percentage
Gần đây
380
$15,488
$0.693330
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
381
$15,250
$0.094893
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
382
$15,227
$0.017279
0.00%
62
Spot
Percentage
Gần đây
383
$15,212
$0.000326
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
384
$15,164
$0.001077
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
385
$15,138
$0.104402
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
386
$15,046
$0.002843
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
387
$15,021
$0.248211
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
388
$14,935
$0.014803
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
389
$14,759
$0.004361
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
390
$14,621
$0.015098
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
391
$14,603
$1.69
0.00%
53
Spot
Percentage
Gần đây
392
$14,345
$0.629253
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
393
$14,219
$0.000149
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
394
$13,949
$9.39
0.00%
92
Spot
Percentage
Gần đây
395
$13,946
$0.046662
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
396
$13,873
$0.000103
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
397
$13,761
$0.028017
0.00%
59
Spot
Percentage
Gần đây
398
$13,535
$0.039114
0.00%
50
Spot
Percentage
Gần đây
399
$13,456
$0.154441
0.00%
53
Spot
Percentage
Gần đây
400
$13,381
$0.196256
0.00%
49
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...