Huobi Global

$21,380,310,605 USD
357,627 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$59,779.30
$5,577,301,000
26.09%
-
Futures
Percentage
Gần đây
2
$59,641.00
$4,794,469,600
22.42%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
3
$1.37
$2,054,738,760
9.61%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
4
$2,153.04
$2,010,377,460
9.40%
-
Futures
Percentage
Gần đây
5
$2,147.58
$1,808,770,280
8.46%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
6
$1.37
$1,558,713,548
7.29%
584
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$1.37
$1,091,229,880
5.10%
-
Futures
Percentage
Gần đây
8
$59,726.64
$872,755,843
4.08%
947
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$177.70
$714,421,960
3.34%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
10
$2,152.05
$602,621,882
2.82%
897
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$252.19
$556,965,160
2.61%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
12
$177.90
$555,963,622
2.60%
691
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$253.58
$526,995,800
2.46%
-
Futures
Percentage
Gần đây
14
$6.71
$460,408,240
2.15%
-
Futures
Percentage
Gần đây
15
$0.07213
$378,195,780
1.77%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
16
$253.09
$369,064,727
1.73%
583
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$6.70
$350,199,600
1.64%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
18
$0.07163
$350,179,532
1.64%
372
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$0.1223
$341,420,492
1.60%
534
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$689.10
$286,548,660
1.34%
-
Futures
Percentage
Gần đây
21
$6.71
$222,458,355
1.04%
484
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$40.44
$219,528,120
1.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
23
$0.008748
$208,486,236
0.98%
330
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$685.87
$201,058,299
0.94%
633
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$0.6061
$195,455,778
0.91%
333
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$275.50
$194,892,180
0.91%
-
Futures
Percentage
Gần đây
27
$683.99
$194,562,900
0.91%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
28
$40.46
$178,735,200
0.84%
-
Futures
Percentage
Gần đây
29
$40.44
$152,798,985
0.71%
685
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$19.32
$150,532,275
0.70%
634
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$274.86
$149,768,500
0.70%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
32
$1.37
$149,679,674
0.70%
341
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$275.63
$148,456,068
0.69%
517
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$42.28
$135,761,320
0.63%
309
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$0.1221
$133,978,340
0.63%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
36
$178.11
$120,705,140
0.56%
-
Futures
Percentage
Gần đây
37
$1.24
$102,906,620
0.48%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
38
$0.1222
$100,620,060
0.47%
-
Futures
Percentage
Gần đây
39
$1.24
$93,607,715
0.44%
579
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$30.03
$92,444,960
0.43%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
41
$220.95
$83,402,968
0.39%
445
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$0.1402
$83,098,860
0.39%
275
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$1.00
$81,281,668
0.38%
962
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$20.24
$81,029,500
0.38%
-
Futures
Percentage
Gần đây
45
$0.9633
$76,951,210
0.36%
191
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$33.00
$74,384,800
0.35%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
47
$220.17
$66,948,280
0.31%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
48
$0.6044
$65,980,800
0.31%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
49
$20.27
$65,150,198
0.30%
462
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$284.18
$61,877,280
0.29%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
51
$4.06
$57,329,258
0.27%
453
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$284.62
$53,770,261
0.25%
361
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$20.25
$49,677,560
0.23%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
54
$1.97
$48,799,740
0.23%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
55
$33.08
$48,193,901
0.23%
580
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$1.24
$47,900,600
0.22%
-
Futures
Percentage
Gần đây
57
$21.51
$47,884,340
0.22%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
58
$0.1463
$47,380,685
0.22%
212
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$133.20
$45,171,603
0.21%
170
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$30.09
$43,233,556
0.20%
554
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$15.17
$42,634,126
0.20%
351
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$3.16
$42,132,160
0.20%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
63
$14.38
$41,774,820
0.20%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
64
$1.97
$41,392,725
0.19%
390
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$253.35
$41,319,833
0.19%
388
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$2,152.97
$40,303,301
0.19%
794
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$0.4706
$40,126,768
0.19%
356
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$3.42
$38,377,706
0.18%
309
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$3.16
$37,868,539
0.18%
364
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$33.08
$37,383,880
0.17%
-
Futures
Percentage
Gần đây
71
$0.136
$35,612,172
0.17%
271
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$0.4406
$33,399,587
0.16%
259
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$21.55
$32,070,877
0.15%
422
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$1.06
$32,066,360
0.15%
238
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$6.72
$30,263,260
0.14%
330
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$275.88
$29,308,211
0.14%
314
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$2.06
$28,679,046
0.13%
257
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$0.2854
$28,552,607
0.13%
187
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$65.26
$27,305,509
0.13%
339
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$14.38
$26,902,123
0.13%
509
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$1.29
$26,835,709
0.13%
203
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$12.27
$25,966,820
0.12%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
83
$9.74
$25,770,600
0.12%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
84
$1.84
$25,729,799
0.12%
368
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$12.27
$25,363,635
0.12%
355
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$7.05
$23,083,780
0.11%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
87
$0.05585
$22,045,837
0.10%
246
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$0.1225
$21,423,612
0.10%
286
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$7.04
$21,170,716
0.10%
273
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$9.76
$20,979,436
0.10%
344
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$2.05
$19,697,960
0.09%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
92
$0.6074
$19,358,645
0.09%
201
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$65.01
$19,260,660
0.09%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
94
$42.18
$19,153,080
0.09%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
95
$0.03669
$18,432,567
0.09%
209
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$6.66
$18,321,428
0.09%
281
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$1.84
$18,151,060
0.08%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
98
$15.11
$18,134,940
0.08%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
99
$686.45
$17,479,751
0.08%
388
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$45,885.20
$17,453,780
0.08%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
101
$0.1267
$16,887,585
0.08%
135
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$45,975.29
$16,488,421
0.08%
328
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$5.73
$16,421,661
0.08%
272
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$2.80
$16,337,645
0.08%
166
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$2.27
$16,279,075
0.08%
115
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$1.75
$15,648,174
0.07%
244
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
$369.81
$15,467,776
0.07%
339
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$0.07181
$15,284,244
0.07%
199
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$1.37
$14,527,061
0.07%
202
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$2.14
$14,462,151
0.07%
254
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$6.64
$14,373,000
0.07%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
112
$440.48
$14,331,591
0.07%
356
Giao ngay
Percentage
Gần đây
113
$1.24
$14,176,106
0.07%
302
Giao ngay
Percentage
Gần đây
114
$440.48
$13,435,500
0.06%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
115
$1.43
$13,390,680
0.06%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
116
$2,977.30
$13,221,900
0.06%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
117
$0.1897
$13,220,947
0.06%
191
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
$1.43
$13,126,249
0.06%
333
Giao ngay
Percentage
Gần đây
119
$1.47
$13,073,078
0.06%
250
Giao ngay
Percentage
Gần đây
120
$0.001574
$13,027,109
0.06%
224
Giao ngay
Percentage
Gần đây
121
$0.1399
$12,801,840
0.06%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
122
$0.136
$12,740,460
0.06%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
123
$2,177.65
$12,690,568
0.06%
-
Giao ngay
Percentage
67 ngày trước
124
$0.05587
$12,685,900
0.06%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
125
$33.66
$12,434,069
0.06%
281
Giao ngay
Percentage
Gần đây
126
$73.31
$12,371,427
0.06%
251
Giao ngay
Percentage
Gần đây
127
$0.03237
$12,201,468
0.06%
159
Giao ngay
Percentage
Gần đây
128
$0.2117
$11,982,233
0.06%
318
Giao ngay
Percentage
Gần đây
129
$387.38
$11,974,875
0.06%
261
Giao ngay
Percentage
Gần đây
130
$0.001555
$11,818,793
0.06%
204
Giao ngay
Percentage
Gần đây
131
$0.1888
$11,676,300
0.05%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
132
$0.08678
$11,657,107
0.05%
235
Giao ngay
Percentage
Gần đây
133
$0.02288
$11,647,933
0.05%
197
Giao ngay
Percentage
Gần đây
134
$0.008758
$11,585,107
0.05%
181
Giao ngay
Percentage
Gần đây
135
$2.14
$11,538,780
0.05%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
136
$178.10
$11,230,465
0.05%
229
Giao ngay
Percentage
Gần đây
137
$0.05161
$10,732,373
0.05%
196
Giao ngay
Percentage
Gần đây
138
$59,719.35
$10,327,660
0.05%
596
Giao ngay
Percentage
Gần đây
139
$76.74
$10,298,334
0.05%
241
Giao ngay
Percentage
Gần đây
140
$369.48
$10,111,340
0.05%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
141
$15.27
$9,949,555
0.05%
296
Giao ngay
Percentage
Gần đây
142
$0.3943
$9,708,746
0.05%
141
Giao ngay
Percentage
Gần đây
143
$0.1402
$9,148,383
0.04%
172
Giao ngay
Percentage
Gần đây
144
$7.89
$9,147,512
0.04%
190
Giao ngay
Percentage
Gần đây
145
$298.73
$9,074,025
0.04%
305
Giao ngay
Percentage
Gần đây
146
$0.5109
$8,877,770
0.04%
158
Giao ngay
Percentage
Gần đây
147
$0.01608
$8,864,914
0.04%
207
Giao ngay
Percentage
Gần đây
148
$2,980.76
$8,836,875
0.04%
270
Giao ngay
Percentage
Gần đây
149
$0.103
$8,819,633
0.04%
152
Giao ngay
Percentage
Gần đây
150
$0.1472
$8,648,008
0.04%
224
Giao ngay
Percentage
Gần đây
151
$0.04416
$8,435,999
0.04%
229
Giao ngay
Percentage
Gần đây
152
$18.83
$8,428,021
0.04%
279
Giao ngay
Percentage
Gần đây
153
$0.3545
$8,407,362
0.04%
210
Giao ngay
Percentage
Gần đây
154
$4.57
$8,343,608
0.04%
230
Giao ngay
Percentage
Gần đây
155
$40.49
$8,194,868
0.04%
329
Giao ngay
Percentage
Gần đây
156
$19.08
$8,178,560
0.04%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
157
$15.75
$8,147,658
0.04%
239
Giao ngay
Percentage
Gần đây
158
$298.52
$7,881,900
0.04%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
159
$31.61
$7,740,765
0.04%
267
Giao ngay
Percentage
Gần đây
160
$0.02376
$7,611,775
0.04%
132
Giao ngay
Percentage
Gần đây
161
$194.35
$7,332,667
0.03%
265
Giao ngay
Percentage
Gần đây
162
$1.06
$7,295,484
0.03%
233
Giao ngay
Percentage
Gần đây
163
$0.9377
$7,238,112
0.03%
185
Giao ngay
Percentage
Gần đây
164
$0.05779
$7,222,405
0.03%
133
Giao ngay
Percentage
Gần đây
165
$27.75
$7,010,516
0.03%
251
Giao ngay
Percentage
Gần đây
166
$448.91
$6,919,028
0.03%
320
Giao ngay
Percentage
Gần đây
167
$15.27
$6,830,164
0.03%
287
Giao ngay
Percentage
Gần đây
168
$15.78
$6,699,640
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
169
$11.13
$6,634,008
0.03%
207
Giao ngay
Percentage
Gần đây
170
$2.45
$6,559,740
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
171
$0.1907
$6,552,589
0.03%
134
Giao ngay
Percentage
Gần đây
172
$3.63
$6,503,978
0.03%
228
Giao ngay
Percentage
Gần đây
173
$2.45
$6,329,708
0.03%
239
Giao ngay
Percentage
Gần đây
174
$0.1456
$6,109,415
0.03%
241
Giao ngay
Percentage
Gần đây
175
$0.04005
$6,106,551
0.03%
220
Giao ngay
Percentage
Gần đây
176
$0.1401
$5,983,823
0.03%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
177
$13.08
$5,885,933
0.03%
118
Giao ngay
Percentage
Gần đây
178
$1.06
$5,764,460
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
179
$2.43
$5,712,022
0.03%
122
Giao ngay
Percentage
Gần đây
180
$0.03098
$5,670,442
0.03%
158
Giao ngay
Percentage
Gần đây
181
$7.25
$5,665,706
0.03%
176
Giao ngay
Percentage
Gần đây
182
$3.65
$5,538,229
0.03%
119
Giao ngay
Percentage
Gần đây
183
$1.28
$5,537,296
0.03%
144
Giao ngay
Percentage
Gần đây
184
$0.4794
$5,517,343
0.03%
150
Giao ngay
Percentage
Gần đây
185
$27.66
$5,498,516
0.03%
198
Giao ngay
Percentage
Gần đây
186
$0.08657
$5,385,980
0.03%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
187
$0.01079
$5,295,909
0.02%
99
Giao ngay
Percentage
Gần đây
188
$11.12
$5,286,500
0.02%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
189
$19.12
$5,263,683
0.02%
266
Giao ngay
Percentage
Gần đây
190
$448.18
$5,221,600
0.02%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
191
$0.05448
$4,670,561
0.02%
119
Giao ngay
Percentage
Gần đây
192
$0.6943
$4,606,951
0.02%
223
Giao ngay
Percentage
Gần đây
193
$0.3378
$4,596,678
0.02%
165
Giao ngay
Percentage
Gần đây
194
$0.2043
$4,576,267
0.02%
251
Giao ngay
Percentage
Gần đây
195
$1.86
$4,467,458
0.02%
209
Giao ngay
Percentage
Gần đây
196
$7.10
$4,432,199
0.02%
225
Giao ngay
Percentage
Gần đây
197
$2.64
$4,389,279
0.02%
202
Giao ngay
Percentage
Gần đây
198
$0.2263
$4,349,882
0.02%
134
Giao ngay
Percentage
Gần đây
199
$0.01368
$4,185,656
0.02%
171
Giao ngay
Percentage
Gần đây
200
$0.07473
$4,132,077
0.02%
219
Giao ngay
Percentage
Gần đây
201
$17.19
$4,070,438
0.02%
251
Giao ngay
Percentage
Gần đây
202
$0.2116
$4,009,322
0.02%
166
Giao ngay
Percentage
Gần đây
203
$0.4439
$3,956,554
0.02%
122
Giao ngay
Percentage
Gần đây
204
$1.31
$3,954,868
0.02%
125
Giao ngay
Percentage
Gần đây
205
$77.46
$3,944,360
0.02%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
206
$0.2221
$3,796,240
0.02%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
207
$0.3578
$3,729,597
0.02%
244
Giao ngay
Percentage
Gần đây
208
$19.33
$3,700,120
0.02%
284
Giao ngay
Percentage
Gần đây
209
$221.01
$3,662,701
0.02%
219
Giao ngay
Percentage
Gần đây
210
$0.9514
$3,580,653
0.02%
226
Giao ngay
Percentage
Gần đây
211
$0.1883
$3,406,710
0.02%
232
Giao ngay
Percentage
Gần đây
212
$33.69
$3,366,233
0.02%
180
Giao ngay
Percentage
Gần đây
213
$0.7939
$3,360,645
0.02%
206
Giao ngay
Percentage
Gần đây
214
$2,152.26
$3,323,469
0.02%
374
Giao ngay
Percentage
Gần đây
215
$17.19
$3,313,500
0.02%
-
Phái sinh
Percentage
Gần đây
216
$0.6511
$3,305,076
0.02%
193
Giao ngay
Percentage
Gần đây
217
$0.1284
$3,246,595
0.02%
139
Giao ngay
Percentage
Gần đây
218
$0.5256
$3,167,340
0.01%
167
Giao ngay
Percentage
Gần đây
219
$0.0145
$3,121,294
0.01%
131
Giao ngay
Percentage
Gần đây
220
$0.9625
$3,074,836
0.01%
135
Giao ngay
Percentage
Gần đây
221
$0.1274
$3,047,929
0.01%
171
Giao ngay
Percentage
Gần đây
222
$0.005696
$3,018,886
0.01%
166
Giao ngay
Percentage
Gần đây
223
$20.26
$2,964,870
0.01%
164
Giao ngay
Percentage
Gần đây
224
$15.18
$2,947,780
0.01%
121
Giao ngay
Percentage
Gần đây
225
$42.22
$2,935,432
0.01%
132
Giao ngay
Percentage
Gần đây
226
$65.28
$2,919,252
0.01%
204
Giao ngay
Percentage
Gần đây
227
$178.13
$2,908,606
0.01%
191
Giao ngay
Percentage
Gần đây
228
$1.06
$2,899,060
0.01%
156
Giao ngay
Percentage
Gần đây
229
$3.44
$2,836,487
0.01%
146
Giao ngay
Percentage
Gần đây
230
$0.008973
$2,787,142
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
104 ngày trước
231
$33.11
$2,772,573
0.01%
313
Giao ngay
Percentage
Gần đây
232
$0.01825
$2,748,182
0.01%
132
Giao ngay
Percentage
Gần đây
233
$0.5681
$2,737,430
0.01%
219
Giao ngay
Percentage
Gần đây
234
$0.2216
$2,735,302
0.01%
139
Giao ngay
Percentage
Gần đây
235
$6.71
$2,698,080
0.01%
238
Giao ngay
Percentage
Gần đây
236
$41.81
$2,658,847
0.01%
230
Giao ngay
Percentage
Gần đây
237
$0.1363
$2,626,314
0.01%
181
Giao ngay
Percentage
Gần đây
238
$7.63
$2,606,217
0.01%
155
Giao ngay
Percentage
Gần đây
239
$0.2095
$2,507,923
0.01%
130
Giao ngay
Percentage
Gần đây
240
$3.91
$2,488,103
0.01%
169
Giao ngay
Percentage
Gần đây
241
$0.04293
$2,466,125
0.01%
119
Giao ngay
Percentage
Gần đây
242
$2.49
$2,413,471
0.01%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
243
$2.48
$2,374,692
0.01%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
244
$63.66
$2,360,983
0.01%
108
Giao ngay
Percentage
Gần đây
245
$367.80
$2,303,603
0.01%
132
Giao ngay
Percentage
Gần đây
246
$28.84
$2,283,436
0.01%
171
Giao ngay
Percentage
Gần đây
247
$0.03232
$2,279,124
0.01%
152
Giao ngay
Percentage
Gần đây
248
$0.001174
$2,237,398
0.01%
136
Giao ngay
Percentage
Gần đây
249
$0.0005294
$2,224,593
0.01%
115
Giao ngay
Percentage
Gần đây
250
$1.00
$2,213,186
0.01%
738
Giao ngay
Percentage
Gần đây
251
$0.5111
$2,187,459
0.01%
124
Giao ngay
Percentage
Gần đây
252
$0.07172
$2,161,876
0.01%
149
Giao ngay
Percentage
Gần đây
253
$0.607
$2,149,892
0.01%
123
Giao ngay
Percentage
Gần đây
254
$4.24
$2,142,910
0.01%
123
Giao ngay
Percentage
Gần đây
255
$177.86
$2,140,055
0.01%
187
Giao ngay
Percentage
Gần đây
256
$77.30
$2,100,096
0.01%
214
Giao ngay
Percentage
Gần đây
257
$0.5909
$2,076,487
0.01%
203
Giao ngay
Percentage
Gần đây
258
$0.284
$2,074,760
0.01%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
259
$0.02524
$2,039,244
0.01%
101
Giao ngay
Percentage
Gần đây
260
$0.01366
$2,030,628
0.01%
109
Giao ngay
Percentage
Gần đây
261
$253.18
$1,977,316
0.01%
204
Giao ngay
Percentage
Gần đây
262
$75.40
$1,966,180
0.01%
140
Giao ngay
Percentage
Gần đây
263
$284.91
$1,952,445
0.01%
204
Giao ngay
Percentage
Gần đây
264
$0.008755
$1,946,007
0.01%
159
Giao ngay
Percentage
Gần đây
265
$0.004418
$1,933,837
0.01%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
266
$19.31
$1,880,946
0.01%
244
Giao ngay
Percentage
Gần đây
267
$0.08679
$1,859,237
0.01%
197
Giao ngay
Percentage
Gần đây
268
$0.1224
$1,855,777
0.01%
226
Giao ngay
Percentage
Gần đây
269
$1.34
$1,842,938
0.01%
114
Giao ngay
Percentage
Gần đây
270
$0.01226
$1,823,565
0.01%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
271
$0.27
$1,819,322
0.01%
113
Giao ngay
Percentage
Gần đây
272
$0.2587
$1,772,802
0.01%
102
Giao ngay
Percentage
Gần đây
273
$0.01224
$1,771,603
0.01%
196
Giao ngay
Percentage
Gần đây
274
$2.54
$1,747,281
0.01%
215
Giao ngay
Percentage
Gần đây
275
$7.05
$1,719,759
0.01%
169
Giao ngay
Percentage
Gần đây
276
$0.02316
$1,718,701
0.01%
111
Giao ngay
Percentage
Gần đây
277
$49.96
$1,704,703
0.01%
246
Giao ngay
Percentage
Gần đây
278
$0.5075
$1,703,136
0.01%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
279
$6.65
$1,662,195
0.01%
189
Giao ngay
Percentage
Gần đây
280
$33.68
$1,661,843
0.01%
166
Giao ngay
Percentage
Gần đây
281
$13.79
$1,652,948
0.01%
156
Giao ngay
Percentage
Gần đây
282
$0.4705
$1,651,869
0.01%
143
Giao ngay
Percentage
Gần đây
283
$0.08579
$1,628,748
0.01%
137
Giao ngay
Percentage
Gần đây
284
$0.008765
$1,619,418
0.01%
81
Giao ngay
Percentage
Gần đây
285
$50.01
$1,607,634
0.01%
208
Giao ngay
Percentage
Gần đây
286
$6.71
$1,607,260
0.01%
173
Giao ngay
Percentage
Gần đây
287
$0.2314
$1,602,321
0.01%
119
Giao ngay
Percentage
Gần đây
288
$0.04972
$1,588,941
0.01%
150
Giao ngay
Percentage
Gần đây
289
$0.006043
$1,550,551
0.01%
100
Giao ngay
Percentage
Gần đây
290
$0.6499
$1,538,751
0.01%
135
Giao ngay
Percentage
Gần đây
291
$19.30
$1,519,470
0.01%
163
Giao ngay
Percentage
Gần đây
292
$9.14
$1,486,648
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
159 ngày trước
293
$0.006215
$1,481,310
0.01%
159
Giao ngay
Percentage
Gần đây
294
$0.1259
$1,464,348
0.01%
137
Giao ngay
Percentage
Gần đây
295
$0.4014
$1,450,791
0.01%
78
Giao ngay
Percentage
Gần đây
296
$0.001588
$1,440,842
0.01%
103
Giao ngay
Percentage
Gần đây
297
$12.27
$1,429,750
0.01%
217
Giao ngay
Percentage
Gần đây
298
$1.08
$1,418,599
0.01%
164
Giao ngay
Percentage
Gần đây
299
$2.89
$1,408,622
0.01%
128
Giao ngay
Percentage
Gần đây
300
$0.4406
$1,389,759
0.01%
161
Giao ngay
Percentage
Gần đây
301
$0.004651
$1,385,767
0.01%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
302
$3.16
$1,370,204
0.01%
176
Giao ngay
Percentage
Gần đây
303
$299.44
$1,358,185
0.01%
210
Giao ngay
Percentage
Gần đây
304
$1.27
$1,355,991
0.01%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
305
$0.1463
$1,338,934
0.01%
128
Giao ngay
Percentage
Gần đây
306
$0.005412
$1,307,128
0.01%
126
Giao ngay
Percentage
Gần đây
307
$1.28
$1,297,189
0.01%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
308
$21.57
$1,287,019
0.01%
232
Giao ngay
Percentage
Gần đây
309
$13.39
$1,280,143
0.01%
113
Giao ngay
Percentage
Gần đây
310
$0.001496
$1,270,391
0.01%
110
Giao ngay
Percentage
Gần đây
311
$0.1897
$1,250,961
0.01%
101
Giao ngay
Percentage
Gần đây
312
$112.50
$1,236,838
0.01%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
313
$2.06
$1,227,570
0.01%
131
Giao ngay
Percentage
Gần đây
314
$3.63
$1,222,597
0.01%
174
Giao ngay
Percentage
Gần đây
315
$3.72
$1,217,703
0.01%
155
Giao ngay
Percentage
Gần đây
316
$2,236.18
$1,215,415
0.01%
258
Giao ngay
Percentage
Gần đây
317
$30.10
$1,208,817
0.01%
259
Giao ngay
Percentage
Gần đây
318
$0.1273
$1,200,198
0.01%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
319
$0.001024
$1,190,842
0.01%
110
Giao ngay
Percentage
Gần đây
320
$0.01096
$1,159,585
0.01%
119
Giao ngay
Percentage
Gần đây
321
$0.02626
$1,156,487
0.01%
107
Giao ngay
Percentage
Gần đây
322
$0.1392
$1,151,731
0.01%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
323
$0.005425
$1,148,450
0.01%
114
Giao ngay
Percentage
Gần đây
324
$0.3951
$1,147,549
0.01%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
325
$1.37
$1,141,858
0.01%
120
Giao ngay
Percentage
Gần đây
326
$2.89
$1,138,298
0.01%
124
Giao ngay
Percentage
Gần đây
327
$0.04069
$1,124,897
0.01%
118
Giao ngay
Percentage
Gần đây
328
$0.1887
$1,121,553
0.01%
190
Giao ngay
Percentage
Gần đây
329
$0.03097
$1,113,217
0.01%
123
Giao ngay
Percentage
Gần đây
330
$1.97
$1,103,586
0.01%
163
Giao ngay
Percentage
Gần đây
331
$1.00
$1,089,279
0.01%
468
Giao ngay
Percentage
Gần đây
332
$0.1464
$1,074,819
0.01%
98
Giao ngay
Percentage
Gần đây
333
$0.5295
$1,068,801
0.00%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
334
$3.59
$1,057,240
0.00%
158
Giao ngay
Percentage
Gần đây
335
$13.11
$1,053,450
0.00%
85
Giao ngay
Percentage
Gần đây
336
$2.23
$1,049,812
0.00%
83
Giao ngay
Percentage
Gần đây
337
$0.0281
$1,048,544
0.00%
275
Giao ngay
Percentage
Gần đây
338
$5.73
$1,047,966
0.00%
204
Giao ngay
Percentage
Gần đây
339
$2.14
$1,022,506
0.00%
120
Giao ngay
Percentage
Gần đây
340
$0.1473
$1,008,984
0.00%
157
Giao ngay
Percentage
Gần đây
341
$1.42
$1,006,585
0.00%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
342
$0.7939
$1,005,990
0.00%
156
Giao ngay
Percentage
Gần đây
343
$0.1963
$1,001,068
0.00%
149
Giao ngay
Percentage
Gần đây
344
$0.5619
$993,990
0.00%
112
Giao ngay
Percentage
Gần đây
345
$2.91
$985,463
0.00%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
346
$2.90
$982,125
0.00%
193
Giao ngay
Percentage
Gần đây
347
$0.1455
$969,062
0.00%
176
Giao ngay
Percentage
Gần đây
348
$0.01242
$958,926
0.00%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
349
$0.02715
$950,698
0.00%
139
Giao ngay
Percentage
Gần đây
350
$9.74
$943,311
0.00%
112
Giao ngay
Percentage
Gần đây
351
$1.48
$936,811
0.00%
144
Giao ngay
Percentage
Gần đây
352
$0.6522
$913,916
0.00%
156
Giao ngay
Percentage
Gần đây
353
$0.001162
$905,275
0.00%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
354
$12.57
$897,615
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
66 ngày trước
355
$1.24
$897,249
0.00%
173
Giao ngay
Percentage
Gần đây
356
$0.8608
$884,378
0.00%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
357
$0.2841
$870,622
0.00%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
358
$0.07159
$857,279
0.00%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
359
$3,560.45
$845,775
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
67 ngày trước
360
$875.47
$840,232
0.00%
102
Giao ngay
Percentage
Gần đây
361
$0.2313
$826,933
0.00%
91
Giao ngay
Percentage
Gần đây
362
$0.1901
$823,676
0.00%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
363
$0.3067
$809,291
0.00%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
364
$27.67
$804,910
0.00%
123
Giao ngay
Percentage
Gần đây
365
$0.6326
$803,923
0.00%
136
Giao ngay
Percentage
Gần đây
366
$1.84
$801,750
0.00%
208
Giao ngay
Percentage
Gần đây
367
$15.22
$787,519
0.00%
166
Giao ngay
Percentage
Gần đây
368
$0.05589
$787,456
0.00%
149
Giao ngay
Percentage
Gần đây
369
$8.60
$785,779
0.00%
177
Giao ngay
Percentage
Gần đây
370
$1.29
$783,647
0.00%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
371
$76.87
$779,524
0.00%
194
Giao ngay
Percentage
Gần đây
372
$0.1901
$763,990
0.00%
80
Giao ngay
Percentage
Gần đây
373
$1.32
$757,485
0.00%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
374
$132.07
$749,672
0.00%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
375
$0.355
$743,470
0.00%
114
Giao ngay
Percentage
Gần đây
376
$0.0007541
$732,344
0.00%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
377
$1.43
$726,846
0.00%
201
Giao ngay
Percentage
Gần đây
378
$1.00
$713,260
0.00%
823
Giao ngay
Percentage
Gần đây
379
$15.76
$704,645
0.00%
153
Giao ngay
Percentage
Gần đây
380
$686.39
$704,609
0.00%
176
Giao ngay
Percentage
Gần đây
381
$27.78
$692,946
0.00%
164
Giao ngay
Percentage
Gần đây
382
$2.14
$690,225
0.00%
184
Giao ngay
Percentage
Gần đây
383
$0.01133
$683,585
0.00%
102
Giao ngay
Percentage
Gần đây
384
$0.008363
$683,356
0.00%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
385
$0.1951
$677,449
0.00%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
386
$31.62
$671,500
0.00%
191
Giao ngay
Percentage
Gần đây
387
$2.13
$668,814
0.00%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
388
$0.6946
$659,770
0.00%
159
Giao ngay
Percentage
Gần đây
389
$51.05
$659,422
0.00%
195
Giao ngay
Percentage
Gần đây
390
$0.2099
$655,848
0.00%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
391
$0.007294
$655,404
0.00%
134
Giao ngay
Percentage
Gần đây
392
$0.1034
$650,784
0.00%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
393
$194.17
$650,030
0.00%
150
Giao ngay
Percentage
Gần đây
394
$0.05514
$641,196
0.00%
110
Giao ngay
Percentage
Gần đây
395
$59,760.23
$635,229
0.00%
220
Giao ngay
Percentage
Gần đây
396
$0.01592
$629,791
0.00%
78
Giao ngay
Percentage
Gần đây
397
$0.04005
$628,359
0.00%
166
Giao ngay
Percentage
Gần đây
398
$21.57
$623,383
0.00%
183
Giao ngay
Percentage
Gần đây
399
$0.0002867
$606,321
0.00%
113
Giao ngay
Percentage
Gần đây
400
$0.1223
$601,535
0.00%
181
Giao ngay
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...