Huobi Global

$14,826,337,339 USD
465,744 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$5,769,687,600
$31,847.30
38.92%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
2
$2,616,318,420
$1,232.98
17.65%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
3
$1,207,493,233
$31,818.94
8.14%
811
Spot
Percentage
Gần đây
4
$959,685,401
$1,230.93
6.47%
758
Spot
Percentage
Gần đây
5
$284,061,860
$138.04
1.92%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
6
$209,919,481
$17.41
1.42%
380
Spot
Percentage
Gần đây
7
$204,195,279
$23.87
1.38%
429
Spot
Percentage
Gần đây
8
$192,888,280
$17.42
1.30%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
9
$164,258,419
$137.88
1.11%
569
Spot
Percentage
Gần đây
10
$157,843,960
$23.90
1.06%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
11
$156,774,910
$656.34
1.06%
275
Spot
Percentage
Gần đây
12
$108,469,500
$2.68
0.73%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
13
$107,829,660
$0.2699
0.73%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
14
$105,627,100
$426.95
0.71%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
15
$100,003,664
$426.44
0.67%
463
Spot
Percentage
Gần đây
16
$92,601,752
$1.00
0.62%
986
Spot
Percentage
Gần đây
17
$90,498,820
$173.24
0.61%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
18
$90,457,665
$0.02867
0.61%
394
Spot
Percentage
Gần đây
19
$90,439,937
$0.2700
0.61%
505
Spot
Percentage
Gần đây
20
$85,668,320
$2.19
0.58%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
21
$74,129,504
$173.19
0.50%
427
Spot
Percentage
Gần đây
22
$72,961,395
$1,231.52
0.49%
653
Spot
Percentage
Gần đây
23
$66,282,053
$2.19
0.45%
225
Spot
Percentage
Gần đây
24
$63,611,628
$1.88
0.43%
246
Spot
Percentage
Gần đây
25
$60,358,620
$8.93
0.41%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
26
$55,431,908
$0.3416
0.37%
376
Spot
Percentage
Gần đây
27
$49,910,868
$22.76
0.34%
405
Spot
Percentage
Gần đây
28
$49,909,700
$0.02751
0.34%
184
Spot
Percentage
Gần đây
29
$48,493,211
$2.68
0.33%
455
Spot
Percentage
Gần đây
30
$45,370,946
$5.64
0.31%
405
Spot
Percentage
Gần đây
31
$44,932,298
$8.92
0.30%
267
Spot
Percentage
Gần đây
32
$44,149,180
$22.78
0.30%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
33
$40,922,541
$0.0003436
0.28%
196
Spot
Percentage
Gần đây
34
$39,438,320
$7.03
0.27%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
35
$37,350,880
$85.12
0.25%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
36
$36,207,840
$8.14
0.24%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
37
$35,153,735
$3.19
0.24%
217
Spot
Percentage
Gần đây
38
$34,980,680
$0.3414
0.24%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
39
$33,525,666
$7.03
0.23%
269
Spot
Percentage
Gần đây
40
$32,013,504
$7.68
0.22%
172
Spot
Percentage
Gần đây
41
$28,121,208
$84.99
0.19%
316
Spot
Percentage
Gần đây
42
$27,733,180
$3.18
0.19%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
43
$21,781,220
$7.36
0.15%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
44
$21,594,120
$0.5258
0.15%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
45
$19,168,376
$8.14
0.13%
240
Spot
Percentage
Gần đây
46
$18,478,090
$7.36
0.12%
344
Spot
Percentage
Gần đây
47
$18,392,415
$1.25
0.12%
123
Spot
Percentage
Gần đây
48
$18,363,620
$0.02866
0.12%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
49
$17,882,707
$2.16
0.12%
153
Spot
Percentage
Gần đây
50
$17,826,918
$30,083.52
0.12%
251
Spot
Percentage
Gần đây
51
$17,587,495
$138.20
0.12%
354
Spot
Percentage
Gần đây
52
*** $16,580,122
*** $0.02186
0.11%
178
Spot
Percentage
Gần đây
53
$15,864,556
$0.5217
0.11%
176
Spot
Percentage
Gần đây
54
$15,734,180
$30,129.70
0.11%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
55
$15,660,240
$103.77
0.11%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
56
$14,962,434
$0.2664
0.10%
285
Spot
Percentage
Gần đây
57
$14,749,657
$137.66
0.10%
191
Spot
Percentage
Gần đây
58
$14,582,461
$200.43
0.10%
220
Spot
Percentage
Gần đây
59
$14,414,100
$201.02
0.10%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
60
$14,384,524
$23.89
0.10%
245
Spot
Percentage
Gần đây
61
$13,579,560
$0.6033
0.09%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
62
$13,455,480
$104.99
0.09%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
63
$13,424,268
$103.79
0.09%
287
Spot
Percentage
Gần đây
64
$13,088,071
$0.3363
0.09%
156
Spot
Percentage
Gần đây
65
$13,024,453
$17.45
0.09%
219
Spot
Percentage
Gần đây
66
$12,400,860
$3.44
0.08%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
67
$12,326,729
$1.26
0.08%
64
Spot
Percentage
Gần đây
68
$12,280,380
$1,846.10
0.08%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
69
$12,032,842
$3.44
0.08%
198
Spot
Percentage
Gần đây
70
$11,987,671
$1.26
0.08%
68
Spot
Percentage
Gần đây
71
$11,852,054
$0.2702
0.08%
299
Spot
Percentage
Gần đây
72
$11,655,500
$0.01531
0.08%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
73
$11,326,865
$3.44
0.08%
210
Spot
Percentage
Gần đây
74
$11,278,520
$0.1828
0.08%
105
Spot
Percentage
Gần đây
75
$11,030,194
$0.3604
0.07%
198
Spot
Percentage
Gần đây
76
$10,069,240
$8.89
0.07%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
77
$10,033,683
$173.48
0.07%
262
Spot
Percentage
Gần đây
78
$9,962,000
$1.91
0.07%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
79
$9,186,439
$426.85
0.06%
332
Spot
Percentage
Gần đây
80
$9,078,968
$0.01526
0.06%
173
Spot
Percentage
Gần đây
81
$8,797,060
$0.2666
0.06%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
82
$8,607,266
$0.5263
0.06%
214
Spot
Percentage
Gần đây
83
$8,522,742
$0.6027
0.06%
224
Spot
Percentage
Gần đây
84
$8,008,060
$0.02975
0.05%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
85
$7,985,219
$104.85
0.05%
173
Spot
Percentage
Gần đây
86
$7,839,895
$1,842.09
0.05%
215
Spot
Percentage
Gần đây
87
$7,691,620
$0.5256
0.05%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
88
$7,662,269
$1.91
0.05%
160
Spot
Percentage
Gần đây
89
$7,530,897
$31,808.05
0.05%
293
Spot
Percentage
Gần đây
90
$7,332,080
$3.40
0.05%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
91
$6,692,432
$2.68
0.05%
347
Spot
Percentage
Gần đây
92
$6,255,364
$24.60
0.04%
228
Spot
Percentage
Gần đây
93
*** $6,153,328
*** $0.02182
0.04%
55
Spot
Percentage
Gần đây
94
*** $6,041,481
*** $0.02176
0.04%
65
Spot
Percentage
Gần đây
95
$5,838,470
$2.37
0.04%
175
Spot
Percentage
Gần đây
96
$5,664,124
$0.2973
0.04%
186
Spot
Percentage
Gần đây
97
$5,585,489
$1.91
0.04%
208
Spot
Percentage
Gần đây
98
$5,505,400
$137.02
0.04%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
99
$5,441,280
$0.008517
0.04%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
100
$5,417,660
$3.69
0.04%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
101
$5,403,201
$35.32
0.04%
161
Spot
Percentage
Gần đây
102
$5,362,716
$137.04
0.04%
238
Spot
Percentage
Gần đây
103
$5,319,380
$24.54
0.04%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
104
$5,317,993
$0.6166
0.04%
174
Spot
Percentage
Gần đây
105
$5,264,180
$2.38
0.04%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
106
$4,637,040
$14.41
0.03%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
107
$4,620,379
$0.03665
0.03%
118
Spot
Percentage
Gần đây
108
$4,583,080
$6.43
0.03%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
109
$4,513,312
$11.20
0.03%
149
Spot
Percentage
Gần đây
110
$4,472,520
$0.02752
0.03%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
111
$4,275,324
$0.3419
0.03%
216
Spot
Percentage
Gần đây
112
$4,184,009
$0.07119
0.03%
174
Spot
Percentage
Gần đây
113
$4,123,867
$0.02975
0.03%
181
Spot
Percentage
Gần đây
114
$4,045,524
$213.66
0.03%
110
Spot
Percentage
Gần đây
115
$3,805,007
$2.17
0.03%
129
Spot
Percentage
Gần đây
116
$3,637,740
$0.6969
0.02%
73
Spot
Percentage
Gần đây
117
$3,628,820
$0.6169
0.02%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
118
$3,595,380
$27.51
0.02%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
119
$3,562,390
$0.06589
0.02%
180
Spot
Percentage
Gần đây
120
$3,544,551
$0.03752
0.02%
163
Spot
Percentage
Gần đây
121
$3,493,398
$0.03854
0.02%
111
Spot
Percentage
Gần đây
122
$3,477,575
$3.67
0.02%
144
Spot
Percentage
Gần đây
123
$3,476,123
$404.50
0.02%
103
Spot
Percentage
Gần đây
124
$3,438,231
$1,229.89
0.02%
235
Spot
Percentage
Gần đây
125
$3,430,801
$14.38
0.02%
168
Spot
Percentage
Gần đây
126
$3,202,108
$0.06099
0.02%
138
Spot
Percentage
Gần đây
127
$3,151,894
$0.07172
0.02%
96
Spot
Percentage
Gần đây
128
$3,136,808
$3.19
0.02%
162
Spot
Percentage
Gần đây
129
$3,085,637
$0.06328
0.02%
169
Spot
Percentage
Gần đây
130
$2,986,120
$0.06354
0.02%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
131
$2,972,480
$0.4555
0.02%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
132
$2,942,637
$8.90
0.02%
159
Spot
Percentage
Gần đây
133
$2,895,217
$0.004924
0.02%
107
Spot
Percentage
Gần đây
134
$2,871,340
$2.19
0.02%
132
Spot
Percentage
Gần đây
135
$2,866,511
$12.62
0.02%
150
Spot
Percentage
Gần đây
136
$2,857,444
$0.03324
0.02%
109
Spot
Percentage
Gần đây
137
$2,786,033
$5.64
0.02%
230
Spot
Percentage
Gần đây
138
$2,779,663
$0.07136
0.02%
125
Spot
Percentage
Gần đây
139
$2,733,445
$5.91
0.02%
89
Spot
Percentage
Gần đây
140
$2,682,977
$8.68
0.02%
102
Spot
Percentage
Gần đây
141
$2,652,600
$0.5098
0.02%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
142
$2,646,763
$2.52
0.02%
98
Spot
Percentage
Gần đây
143
$2,581,136
$0.7726
0.02%
110
Spot
Percentage
Gần đây
144
$2,489,380
$7.70
0.02%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
145
$2,461,390
$0.01593
0.02%
121
Spot
Percentage
Gần đây
146
$2,381,165
$3.18
0.02%
162
Spot
Percentage
Gần đây
147
$2,348,040
$203.23
0.02%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
148
$2,331,693
$0.4541
0.02%
170
Spot
Percentage
Gần đây
149
$2,331,490
$0.2667
0.02%
194
Spot
Percentage
Gần đây
150
$2,318,647
$0.008511
0.02%
178
Spot
Percentage
Gần đây
151
$2,215,561
$0.4024
0.01%
137
Spot
Percentage
Gần đây
152
$2,173,812
$0.6224
0.01%
92
Spot
Percentage
Gần đây
153
$2,160,620
$0.1464
0.01%
143
Spot
Percentage
Gần đây
154
$2,138,886
$0.001364
0.01%
50
Spot
Percentage
Gần đây
155
$2,120,357
$1,370.16
0.01%
173
Spot
Percentage
Gần đây
156
$2,114,405
$22.82
0.01%
167
Spot
Percentage
Gần đây
157
$2,088,472
$203.18
0.01%
198
Spot
Percentage
Gần đây
158
$2,011,760
$30,148.47
0.01%
208
Spot
Percentage
Gần đây
159
$2,010,610
$2.79
0.01%
155
Spot
Percentage
Gần đây
160
$1,927,557
$0.006636
0.01%
83
Spot
Percentage
Gần đây
161
$1,889,520
$0.03757
0.01%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
162
$1,879,043
$0.02869
0.01%
173
Spot
Percentage
Gần đây
163
$1,828,419
$0.3428
0.01%
71
Spot
Percentage
Gần đây
164
$1,824,344
$27.50
0.01%
133
Spot
Percentage
Gần đây
165
$1,749,835
$0.3422
0.01%
98
Spot
Percentage
Gần đây
166
$1,747,835
$0.02025
0.01%
115
Spot
Percentage
Gần đây
167
$1,734,391
$0.3424
0.01%
45
Spot
Percentage
Gần đây
168
$1,694,425
$0.007829
0.01%
66
Spot
Percentage
Gần đây
169
$1,693,515
$0.004737
0.01%
109
Spot
Percentage
Gần đây
170
$1,661,789
$0.5219
0.01%
138
Spot
Percentage
Gần đây
171
$1,623,793
$0.5263
0.01%
164
Spot
Percentage
Gần đây
172
$1,617,344
$0.1164
0.01%
138
Spot
Percentage
Gần đây
173
$1,598,496
$85.19
0.01%
186
Spot
Percentage
Gần đây
174
$1,586,892
$0.1835
0.01%
77
Spot
Percentage
Gần đây
175
$1,556,599
$0.1157
0.01%
80
Spot
Percentage
Gần đây
176
$1,539,560
$0.5097
0.01%
169
Spot
Percentage
Gần đây
177
$1,506,783
$0.6783
0.01%
108
Spot
Percentage
Gần đây
178
$1,501,443
$0.005715
0.01%
136
Spot
Percentage
Gần đây
179
$1,492,022
$0.02873
0.01%
207
Spot
Percentage
Gần đây
180
$1,485,389
$0.004782
0.01%
-
Spot
Percentage
623 giờ trước
181
$1,483,073
$0.8340
0.01%
184
Spot
Percentage
Gần đây
182
$1,469,932
$1.33
0.01%
140
Spot
Percentage
Gần đây
183
$1,469,166
$0.02749
0.01%
72
Spot
Percentage
Gần đây
184
$1,463,766
$2.68
0.01%
234
Spot
Percentage
Gần đây
185
*** $1,453,427
*** $0.1001
0.01%
106
Spot
Percentage
Gần đây
186
$1,430,049
$0.02755
0.01%
101
Spot
Percentage
Gần đây
187
$1,403,283
$0.8354
0.01%
173
Spot
Percentage
Gần đây
188
$1,395,989
$6.43
0.01%
155
Spot
Percentage
Gần đây
189
$1,378,181
$0.0002553
0.01%
62
Spot
Percentage
Gần đây
190
$1,374,880
$0.3819
0.01%
-
Derivatives
Percentage
Gần đây
191
$1,365,364
$23.90
0.01%
151
Spot
Percentage
Gần đây
192
$1,340,094
$0.6789
0.01%
90
Spot
Percentage
Gần đây
193
$1,335,665
$0.03370
0.01%
100
Spot
Percentage
Gần đây
194
$1,333,975
$0.02984
0.01%
133
Spot
Percentage
Gần đây
195
$1,317,156
$0.1132
0.01%
53
Spot
Percentage
Gần đây
196
$1,283,798
$0.3374
0.01%
84
Spot
Percentage
Gần đây
197
$1,256,076
$3.48
0.01%
160
Spot
Percentage
Gần đây
198
$1,250,716
$30.82
0.01%
102
Spot
Percentage
Gần đây
199
$1,229,008
$11.65
0.01%
91
Spot
Percentage
Gần đây
200
$1,169,564
$0.2134
0.01%
152
Spot
Percentage
Gần đây
201
$1,168,708
$24.60
0.01%
170
Spot
Percentage
Gần đây
202
$1,166,790
$5.64
0.01%
178
Spot
Percentage
Gần đây
203
$1,153,593
$1.92
0.01%
62
Spot
Percentage
Gần đây
204
$1,151,417
$0.3801
0.01%
133
Spot
Percentage
Gần đây
205
$1,127,016
$7.04
0.01%
168
Spot
Percentage
Gần đây
206
$1,121,065
$0.002589
0.01%
64
Spot
Percentage
Gần đây
207
$1,024,503
$0.06723
0.01%
89
Spot
Percentage
Gần đây
208
$1,023,495
$0.03371
0.01%
73
Spot
Percentage
Gần đây
209
$1,021,232
$7.36
0.01%
127
Spot
Percentage
Gần đây
210
$1,001,532
$1.90
0.01%
50
Spot
Percentage
Gần đây
211
$995,095
$0.2920
0.01%
155
Spot
Percentage
Gần đây
212
*** $994,673
*** $0.1138
0.01%
65
Spot
Percentage
Gần đây
213
$986,164
$8.15
0.01%
160
Spot
Percentage
Gần đây
214
$966,810
$45.65
0.01%
99
Spot
Percentage
Gần đây
215
$946,984
$0.6174
0.01%
130
Spot
Percentage
Gần đây
216
$928,908
$8.93
0.01%
153
Spot
Percentage
Gần đây
217
$922,712
$12.63
0.01%
142
Spot
Percentage
Gần đây
218
$907,380
$0.6800
0.01%
72
Spot
Percentage
Gần đây
219
$907,173
$8.93
0.01%
166
Spot
Percentage
Gần đây
220
$886,184
$0.009546
0.01%
93
Spot
Percentage
Gần đây
221
$880,033
$0.06734
0.01%
76
Spot
Percentage
Gần đây
222
$850,984
$0.1385
0.01%
125
Spot
Percentage
Gần đây
223
$849,076
$5.64
0.01%
146
Spot
Percentage
Gần đây
224
$829,471
$3.44
0.01%
79
Spot
Percentage
Gần đây
225
$807,209
$1.00
0.01%
593
Spot
Percentage
Gần đây
226
*** $792,481
*** $4.87
0.01%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
227
$788,463
$5.94
0.01%
49
Spot
Percentage
Gần đây
228
$785,832
$0.07361
0.01%
82
Spot
Percentage
Gần đây
229
$781,244
$3.18
0.01%
129
Spot
Percentage
Gần đây
230
*** $770,121
*** $0.1166
0.01%
99
Spot
Percentage
Gần đây
231
$769,025
$0.009751
0.01%
214
Spot
Percentage
Gần đây
232
$750,659
$0.9999
0.01%
740
Spot
Percentage
Gần đây
233
$748,171
$11.40
0.01%
98
Spot
Percentage
Gần đây
234
$738,378
$1.33
0.00%
137
Spot
Percentage
Gần đây
235
$731,058
$2.19
0.00%
61
Spot
Percentage
Gần đây
236
$718,611
$17.43
0.00%
128
Spot
Percentage
Gần đây
237
$715,442
$0.01809
0.00%
98
Spot
Percentage
Gần đây
238
$700,389
$7.77
0.00%
138
Spot
Percentage
Gần đây
239
$697,904
$0.02641
0.00%
97
Spot
Percentage
Gần đây
240
$692,672
$8.91
0.00%
138
Spot
Percentage
Gần đây
241
$674,219
$0.004061
0.00%
100
Spot
Percentage
Gần đây
242
$663,000
$0.1353
0.00%
86
Spot
Percentage
Gần đây
243
$648,152
$200.67
0.00%
148
Spot
Percentage
Gần đây
244
$645,168
$31,856.13
0.00%
205
Spot
Percentage
Gần đây
245
$645,104
$0.09127
0.00%
77
Spot
Percentage
Gần đây
246
$631,824
$137.21
0.00%
179
Spot
Percentage
Gần đây
247
$592,138
$1.28
0.00%
105
Spot
Percentage
Gần đây
248
$580,738
$9.62
0.00%
150
Spot
Percentage
Gần đây
249
$578,221
$22.76
0.00%
133
Spot
Percentage
Gần đây
250
$566,394
$0.2135
0.00%
124
Spot
Percentage
Gần đây
251
$542,235
$103.82
0.00%
178
Spot
Percentage
Gần đây
252
$523,202
$0.9000
0.00%
104
Spot
Percentage
Gần đây
253
$521,958
$0.1831
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
254
$519,516
$5.90
0.00%
45
Spot
Percentage
Gần đây
255
$495,768
$0.05429
0.00%
83
Spot
Percentage
Gần đây
256
$489,422
$0.02244
0.00%
108
Spot
Percentage
Gần đây
257
$481,996
$2.34
0.00%
68
Spot
Percentage
Gần đây
258
$477,294
$138.19
0.00%
109
Spot
Percentage
Gần đây
259
$474,655
$0.2699
0.00%
163
Spot
Percentage
Gần đây
260
$473,395
$2.06
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
261
$470,952
$13.58
0.00%
109
Spot
Percentage
Gần đây
262
$467,347
$0.6402
0.00%
114
Spot
Percentage
Gần đây
263
$465,480
$0.7150
0.00%
112
Spot
Percentage
Gần đây
264
$465,092
$0.009943
0.00%
77
Spot
Percentage
Gần đây
265
$464,531
$0.008521
0.00%
149
Spot
Percentage
Gần đây
266
$458,961
$0.01956
0.00%
124
Spot
Percentage
Gần đây
267
$458,825
$0.3362
0.00%
54
Spot
Percentage
Gần đây
268
$454,108
$5.16
0.00%
73
Spot
Percentage
Gần đây
269
$453,137
$0.3423
0.00%
134
Spot
Percentage
Gần đây
270
$448,717
$2.04
0.00%
184
Spot
Percentage
Gần đây
271
$446,140
$0.9373
0.00%
-
Derivatives
Percentage
707 giờ trước
272
$445,427
$0.3316
0.00%
73
Spot
Percentage
Gần đây
273
$436,732
$137.88
0.00%
192
Spot
Percentage
Gần đây
274
$433,576
$0.01859
0.00%
108
Spot
Percentage
Gần đây
275
$431,865
$27.43
0.00%
97
Spot
Percentage
Gần đây
276
$404,818
$0.04706
0.00%
83
Spot
Percentage
Gần đây
277
$393,241
$0.6997
0.00%
109
Spot
Percentage
Gần đây
278
$388,102
$12.64
0.00%
115
Spot
Percentage
Gần đây
279
$384,509
$0.01526
0.00%
127
Spot
Percentage
Gần đây
280
*** $380,622
*** $0.2997
0.00%
78
Spot
Percentage
Gần đây
281
$378,640
$3.16
0.00%
110
Spot
Percentage
Gần đây
282
$376,450
$20.48
0.00%
130
Spot
Percentage
Gần đây
283
$375,387
$1.91
0.00%
122
Spot
Percentage
Gần đây
284
$373,401
$0.01472
0.00%
80
Spot
Percentage
Gần đây
285
$372,687
$30,119.83
0.00%
134
Spot
Percentage
Gần đây
286
$367,993
$0.1736
0.00%
70
Spot
Percentage
Gần đây
287
$365,765
$0.06323
0.00%
105
Spot
Percentage
Gần đây
288
$365,409
$0.06341
0.00%
95
Spot
Percentage
Gần đây
289
$360,681
$426.63
0.00%
169
Spot
Percentage
Gần đây
290
$356,847
$104.92
0.00%
120
Spot
Percentage
Gần đây
291
$356,018
$8.14
0.00%
126
Spot
Percentage
Gần đây
292
$354,967
$0.08040
0.00%
89
Spot
Percentage
Gần đây
293
$352,776
$1,845.31
0.00%
138
Spot
Percentage
Gần đây
294
$342,911
$0.03772
0.00%
114
Spot
Percentage
Gần đây
295
$338,479
$3.44
0.00%
125
Spot
Percentage
Gần đây
296
$337,733
$0.1001
0.00%
82
Spot
Percentage
Gần đây
297
*** $337,562
*** $6.64
0.00%
-
Spot
Percentage
81 ngày trước
298
$329,749
$0.001940
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
299
$327,190
$0.008723
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
300
$325,598
$0.008719
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
301
$325,367
$2.68
0.00%
165
Spot
Percentage
Gần đây
302
$324,454
$0.5251
0.00%
122
Spot
Percentage
Gần đây
303
$324,268
$0.1363
0.00%
83
Spot
Percentage
Gần đây
304
$323,634
$27.34
0.00%
80
Spot
Percentage
Gần đây
305
$318,264
$11.22
0.00%
45
Spot
Percentage
Gần đây
306
$317,096
$7.04
0.00%
136
Spot
Percentage
Gần đây
307
$315,386
$0.1428
0.00%
82
Spot
Percentage
Gần đây
308
$315,228
$23.84
0.00%
93
Spot
Percentage
Gần đây
309
$312,277
$3.19
0.00%
54
Spot
Percentage
Gần đây
310
$312,126
$0.01330
0.00%
127
Spot
Percentage
Gần đây
311
$311,441
$0.005733
0.00%
74
Spot
Percentage
Gần đây
312
$310,827
$1.91
0.00%
137
Spot
Percentage
Gần đây
313
$304,077
$0.04492
0.00%
52
Spot
Percentage
Gần đây
314
$303,859
$3.41
0.00%
93
Spot
Percentage
Gần đây
315
$302,485
$2.38
0.00%
122
Spot
Percentage
Gần đây
316
$300,754
$3.69
0.00%
89
Spot
Percentage
Gần đây
317
$293,776
$0.5256
0.00%
125
Spot
Percentage
Gần đây
318
$292,518
$1,839.72
0.00%
80
Spot
Percentage
Gần đây
319
$290,081
$8.66
0.00%
75
Spot
Percentage
Gần đây
320
$286,149
$0.02423
0.00%
107
Spot
Percentage
Gần đây
321
$283,387
$31,814.22
0.00%
72
Spot
Percentage
Gần đây
322
$283,379
$0.1764
0.00%
77
Spot
Percentage
Gần đây
323
$281,091
$22.76
0.00%
115
Spot
Percentage
Gần đây
324
$274,616
$31.13
0.00%
49
Spot
Percentage
Gần đây
325
$273,291
$0.005084
0.00%
71
Spot
Percentage
Gần đây
326
$272,900
$170.80
0.00%
-
Derivatives
Percentage
707 giờ trước
327
$270,951
$50.11
0.00%
87
Spot
Percentage
Gần đây
328
$267,664
$14.40
0.00%
130
Spot
Percentage
Gần đây
329
$266,917
$0.1137
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
330
$264,194
$0.007224
0.00%
59
Spot
Percentage
Gần đây
331
$264,148
$0.06616
0.00%
117
Spot
Percentage
Gần đây
332
$261,937
$0.8341
0.00%
120
Spot
Percentage
Gần đây
333
$259,147
$0.003323
0.00%
88
Spot
Percentage
Gần đây
334
$255,758
$0.2660
0.00%
111
Spot
Percentage
Gần đây
335
$246,914
$6.44
0.00%
138
Spot
Percentage
Gần đây
336
$245,910
$3.19
0.00%
100
Spot
Percentage
Gần đây
337
$242,541
$427.27
0.00%
98
Spot
Percentage
Gần đây
338
$241,804
$0.02267
0.00%
58
Spot
Percentage
Gần đây
339
$240,075
$3.44
0.00%
93
Spot
Percentage
Gần đây
340
$239,517
$42.58
0.00%
104
Spot
Percentage
Gần đây
341
$239,064
$0.0003536
0.00%
58
Spot
Percentage
Gần đây
342
$232,461
$0.2968
0.00%
77
Spot
Percentage
Gần đây
343
$231,880
$0.2704
0.00%
120
Spot
Percentage
Gần đây
344
$231,516
$0.1853
0.00%
73
Spot
Percentage
Gần đây
345
$230,383
$31.02
0.00%
47
Spot
Percentage
Gần đây
346
*** $229,320
*** $3.22
0.00%
-
Derivatives
Percentage
707 giờ trước
347
$226,252
$0.6032
0.00%
116
Spot
Percentage
Gần đây
348
$224,894
$0.1788
0.00%
90
Spot
Percentage
Gần đây
349
$223,172
$0.01360
0.00%
95
Spot
Percentage
Gần đây
350
$218,535
$0.6170
0.00%
89
Spot
Percentage
Gần đây
351
$216,400
$0.1463
0.00%
108
Spot
Percentage
Gần đây
352
$214,691
$0.3416
0.00%
113
Spot
Percentage
Gần đây
353
$209,447
$8.69
0.00%
80
Spot
Percentage
Gần đây
354
$208,647
$1.93
0.00%
85
Spot
Percentage
Gần đây
355
$204,194
$7.69
0.00%
105
Spot
Percentage
Gần đây
356
$203,128
$0.05236
0.00%
79
Spot
Percentage
Gần đây
357
$203,027
$0.5271
0.00%
122
Spot
Percentage
Gần đây
358
$202,233
$0.6236
0.00%
49
Spot
Percentage
Gần đây
359
$201,114
$422.01
0.00%
86
Spot
Percentage
Gần đây
360
$199,856
$11.37
0.00%
65
Spot
Percentage
Gần đây
361
$199,661
$84.96
0.00%
154
Spot
Percentage
Gần đây
362
$199,442
$0.04265
0.00%
68
Spot
Percentage
Gần đây
363
$198,995
$0.1580
0.00%
-
Spot
Percentage
755 giờ trước
364
$198,383
$0.004922
0.00%
50
Spot
Percentage
Gần đây
365
$198,357
$13.57
0.00%
62
Spot
Percentage
Gần đây
366
$197,497
$1.72
0.00%
135
Spot
Percentage
Gần đây
367
$196,790
$0.6206
0.00%
42
Spot
Percentage
Gần đây
368
$192,475
$0.1794
0.00%
74
Spot
Percentage
Gần đây
369
$192,440
$0.01593
0.00%
84
Spot
Percentage
Gần đây
370
$191,363
$0.6489
0.00%
75
Spot
Percentage
Gần đây
371
$190,014
$0.06085
0.00%
42
Spot
Percentage
Gần đây
372
$187,259
$0.02412
0.00%
60
Spot
Percentage
Gần đây
373
$186,461
$0.009741
0.00%
91
Spot
Percentage
Gần đây
374
$185,961
$200.06
0.00%
114
Spot
Percentage
Gần đây
375
$182,739
$2.19
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
376
$178,274
$0.1166
0.00%
54
Spot
Percentage
Gần đây
377
$177,739
$0.1175
0.00%
83
Spot
Percentage
Gần đây
378
$176,376
$0.001015
0.00%
71
Spot
Percentage
Gần đây
379
$175,976
$11.19
0.00%
45
Spot
Percentage
Gần đây
380
$174,802
$0.001842
0.00%
103
Spot
Percentage
Gần đây
381
$174,503
$0.02026
0.00%
60
Spot
Percentage
Gần đây
382
$173,408
$4.49
0.00%
97
Spot
Percentage
Gần đây
383
$172,362
$0.03345
0.00%
55
Spot
Percentage
Gần đây
384
$172,010
$0.03357
0.00%
51
Spot
Percentage
Gần đây
385
*** $171,120
*** $548.38
0.00%
-
Derivatives
Percentage
707 giờ trước
386
$170,649
$0.05448
0.00%
73
Spot
Percentage
Gần đây
387
$170,087
$0.3804
0.00%
97
Spot
Percentage
Gần đây
388
$169,611
$0.001945
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
389
$168,784
$0.004055
0.00%
71
Spot
Percentage
Gần đây
390
$168,210
$0.4546
0.00%
105
Spot
Percentage
Gần đây
391
$168,061
$0.02603
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
392
$167,204
$0.7157
0.00%
89
Spot
Percentage
Gần đây
393
$166,954
$0.0005353
0.00%
36
Spot
Percentage
Gần đây
394
$166,371
$0.02039
0.00%
53
Spot
Percentage
Gần đây
395
$166,107
$1,366.19
0.00%
70
Spot
Percentage
Gần đây
396
$163,320
$0.02519
0.00%
82
Spot
Percentage
Gần đây
397
$163,163
$0.2925
0.00%
119
Spot
Percentage
Gần đây
398
$161,901
$0.07389
0.00%
45
Spot
Percentage
Gần đây
399
$160,101
$0.03400
0.00%
61
Spot
Percentage
Gần đây
400
$159,998
$0.5134
0.00%
98
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...